W związku z dużą ilością otrzymywanej korespondencji elektronicznej prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

 • wszelkie skargi i wnioski przekazane drogą elektroniczną, nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu zameldowania lub zamieszkania wnoszącego, traktowane będą jako sygnał, ale mogą pozostać bez odpowiedzi (podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i  wniosków, Dz. U. z 2002 r. Nr 5 poz. 46 ze zm.);
 • odpowiedzi na podpisane w myśl ww. Rozporządzenia skargi i wnioski mogą być udzielane w formie pisemnej (Podstawa prawna: art. 14 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071);
 • pytania dotyczące informacji, które są dostępne na stronie internetowej Metra Warszawskiego, np. rozkładu jazdy, połączeń komunikacyjnych, zdjęć itp. mogą pozostać bez odpowiedzi;
 • wiadomości zawierające treści obraźliwe pozostaną bez odpowiedzi;
 • pytania związane z taryfą przejazdową, regulaminem przewozów pasażerów, kontrolą biletów itp. prosimy kierować do Zarządu Transportu Miejskiego, instytucji odpowiedzialnej w Warszawie m.in. za ww. kwestie.
  http://www.ztm.waw.pl

Kontakt dla pasażerów 
tel. (22) 655-42-42
e-mail: info@metro.waw.pl 
Telefon czynny w godzinach 7:30-15:00 od poniedziałku do piątku.

Dowiedz się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

 

Postępowanie z rzeczami znalezionymi:

 • Zgodnie z Ustawą o rzeczach znalezionych z dnia 20 lutego 2015 r., Dz.U.2015.397 j.t., rzeczy znalezione są przechowywane w metrze przez okres 3 dni od dnia otrzymania;
 • Po upływie terminu przechowywania, rzeczy znalezione są przekazywane do Biura Rzeczy Znalezionych m. st. Warszawy;
 • Karty miejskie ZTM są przekazywane do Zarządu Transportu Miejskiego;
 • Rzeczy znalezione, które nie zostały jeszcze przekazane do Biura Rzeczy Znalezionych m. st. Warszawy można odebrać osobiście, po uprzednim uzgodnieniu, w siedzibie Spółki w godzinach 7:30 – 14:30;
 • Artykuły spożywcze, szybko psujące się, zagrażające bezpieczeństwu są utylizowane bezzwłocznie i nie podlegają przechowywaniu.
 • Informację na temat rzeczy zagubionej na terenie metra można uzyskać w następnym dniu roboczym po zagubieniu. 
 • Rzeczy wymagające pozwolenia albo dowód osobisty lub paszport są przekazywane do najbliższej jednostki Policji.
 • W sprawach nieuregulowanych w zasadach postępowania z rzeczami znalezionymi mają zastosowanie przepisy ustawy o rzeczach znalezionych.

Pełne zasady postępowania z rzeczami znalezionymi w metrze znajdują się tutaj (plik PDF, 120KB)

 

Biuro Rzeczy Znalezionych Urzędu m.st. Warszawy
ul. Dzielna 15
01-029 Warszawa
tel. (22) 443 29 60
e-mail: rzeczyznalezione@um.warszawa.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - piątek: 8:00 - 16:00