Skład Zarządu Spółki:
Pan Jerzy Lejk – Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny
Pan Marek Sokołowski – Członek Zarządu ds. Operacyjnych
Pan Dariusz Kostaniak – Członek Zarządu ds. Inwestycji
Pan Piotr Michalski – Członek Zarządu ds. Ekonomiczno – Finansowych


Skład Rady Nadzorczej Spółki :
Pan Marek Michalski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Pan Mirosław Czekaj - Członek Rady Nadzorczej
Pan Henryk Pawłowski – Członek Rady Nadzorczej
Pan Włodzimierz Karpiński – Członek Rady Nadzorczej