Powtarzalność rozwiązań przestrzennych i lokalizacji znaków informacyjnych ułatwiają orientację na drodze pasażera do pociągu i z pociągu. Dominantę wewnętrznej przestrzeni stanowi wystrój hali peronowej, który musi spełniać spójne dla całej kompozycji zasady rozwiązań i jednocześnie tworzyć wnętrza o wyraźnych wyróżnikach formy, barwy, faktury umożliwiających identyfikacje stacji w systemie. Ważnym elementem kompozycji I odcinka linii metra było nawiązanie do podstawowych struktur urbanistycznych na trasie metra. Stąd powstały sekwencje kompozycji powiązane z urbanistyką, wyróżnione formą rozwiązania przestrzeni wnętrza z kolorystyką. 

Stacje w paśmie Ursynów - Natolin mają charakterystyczne, powtarzalne rozwiązania hal peronowych z jednym rzędem słupów w osi stacji i płaskim stropem. Przestrzeń nad peronem ograniczona jest sufitem podwieszonym i rampami świetlnymi nad krawędziami peronów. Stacje między sobą różnią się kolorystyką, która od barwy niebieskiej, zielonej, żółtej, oranżowej, przechodzi w czerwień i brąz. Punktem zwrotnym linii jest stacja "Wilanowska". Jej rozwiązanie przestrzenne oraz wystrój są zdecydowanie odmienne. Jest jednoprzestrzenna z galeriami bocznymi nad torowiskiem, z kolorystyką w gamie fioletów. Charakterystycznym motywem stacji jest bogaty rysunek posadzki, widoczny z galerii. 
 
Następne trzy stacje zlokalizowane w Al. Niepodległości mają wspólne rozwiązania przestrzenne, hale peronowe łukowe. Wyróżnikiem poszczególnych stacji jest odmienne rozwiązanie oświetlenia oraz zdecydowana kolorystyka - kolejno: żółć, oranż, czerwień. 
Stacja "Politechnika"  o dużej przestrzeni wnętrza, jest zapowiedzią centrum miasta.
 
System informacji wizualnej (stanowi wspólny mianownik wszystkich stacji) w poziomie ulicy informuje o stacji, jej programie miejskim. Na poziomie hali odpraw znajduje się informacja o linii metra powiązana z planem miasta oraz otoczeniu urbanistycznym stacji. Na poziomie peronu umieszczono nazwę stacji, kierunki wyjść, plan miasta, plan otoczenia urbanistycznego stacji, przesiadki na inne środki komunikacji miejskiej. 

Przystosowanie stacji do obsługi osób niepełnosprawnych:
Wszystkie stacje warszawskiego metra przystosowane są do obsługi osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Osoby te mogą podróżować metrem dzięki windom osobowym.
Stacje metra są również wyposażone w wizualne i dotykowe znaki ostrzegawcze na peronach i schodach.

Windy rozmieszczono na dwóch poziomach :

  • pierwszy z chodnika na poziom przejścia podziemnego,                                
  • drugi z hali odpraw na peron.

Dla potrzeb osób niepełnosprawnych na wózkach dostosowano automaty telefoniczne i publiczne WC.