Z uwagi na intensywną eksploatację wnętrz stacji zastosowano materiały o bardzo dużej odporności na zniszczenie i najwyższej jakości. Wyeliminowano materiały palne i wydzielające dymy i gazy toksyczne, nie posiadające atestów i dopuszczeń do stosowania w budownictwie na terenie Polski. Z zastosowanych materiałów o bardzo dużej odporności na zniszczenie należy wymienić: posadzki granitowe, ściany przejść podziemnych i hali peronowej z płytek ceramicznych mrozoodpornych, poręcze, balustrady, ławki, elementy informacji wizualnej ze stali nierdzewnej, elementy aluminiowe, rury stalowe malowane proszkowo. Wszystkie zastosowane materiały są niepalne lub słabo rozprzestrzeniające ogień nie wydzielające toksycznych gazów.