PRACA W METRZE WARSZAWSKIM

Jak składać aplikację
- Aplikację prosimy wysyłać pocztą e-mail na adres: rekrutacja@metro.waw.pl
- Aplikacje w kopercie z dopiskiem "Rekrutacja”, można także przesłać pocztą na adres siedziby Metra Warszawskiego Sp. z o.o. lub zostawić na portierni przy wejściu do siedziby Metra.

Proces rekrutacji
- zamieszczenie ogłoszenia o naborze pracowników przez Metro Warszawskie Sp. z o.o.
- przysyłanie aplikacji przez zainteresowanych
- wstępna analiza i selekcja otrzymanych dokumentów aplikacyjnych
- umawianie się na rozmowy rekrutacyjne tylko z wybranymi kandydatami
- przeprowadzanie rozmów rekrutacyjnych
- ostateczny wybór kandydata
- złożenie propozycji zatrudnienia wybranemu kandydatowi
Proces rekrutacji może trwać , w zależności od stanowiska , od kilkunastu dni do kilku tygodni.
Zastrzegamy  sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Metro Warszawskie jako Pracodawca
Naszym pracownikom zapewniamy:
- stabilność zatrudnienia
- terminowość wypłat wynagrodzenie oraz innych świadczeń
- pakiet świadczeń socjalnych
- bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na I, II strefę
- szkolenia i rozwój zawodowy

Metro Warszawskie Sp. z o.o. ma prawo żądać podania od kandydata jedynie takich danych osobowych, które wskazane są w obowiązujących przepisach prawa.

Cel i podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania (np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera) na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Podanie danych osobowych przekraczających zakres danych wymaganych w Przepisach prawa pracy z art. 221 Kodeksu pracy [czyli danych innych niż imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia] oznacza, WYRAŻENIE ZGODY na przetwarzanie tych dodatkowych danych osobowych na potrzeby danej rekrutacji.

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w Twoim zgłoszeniu jest Metro Warszawskie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa („Metro”).
 2. Możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych Metra („Inspektor") wysyłając
  e-maila na adres: iod@metro.waw.pl
 3. Polecamy kontakt z Inspektorem w szczególności w przypadku, w którym chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw tj. prawa dostępu do danych; ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile sprzeciw uzasadniony jest przyczynami związanymi z Twoją szczególną sytuacją.
 4. Metro będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach:

a)      w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko, o które się ubiegasz - podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny Metra wynikający z przepisów prawa pracy, a w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa - podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda;

b)      w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji - o ile udzieliłeś w tym zakresie stosownej zgody, która będzie podstawą prawną takiego przetwarzania;

c)       w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych będzie prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości ustalania i dochodzenia przez nas roszczeń (należności) lub obrony przed takimi roszczeniami.

 1. Twoje dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 2. Twoje dane nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 3. Jeżeli Metro nie zdecyduje się zawrzeć z Tobą umowy o pracę, twoje dane zostaną trwale usunięte niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji. Jeżeli udzieliłeś zgody na wykorzystanie Twoich danych w przyszłych rekrutacjach, Twoje dane mogą być wykorzystane do momentu odwołania tej zgody nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia otrzymania danych. W zakresie w jakim dane są przetwarzane dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, będziemy je przetwarzać przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu.
 1. W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Wszystkie dane podajesz dobrowolnie, z tym, że Metro Warszawskie Sp. z o.o. ma prawo żądać podania danych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy.
 4. Nie będziesz podlegał zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Wzór klauzuli informacyjnej dla kandydata, który przesłał swoje dokumenty aplikacyjne bez związku z konkretną rekrutacją

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w Twoim zgłoszeniu jest Metro Warszawskie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa („Metro”).
 2. Możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych Metra („Inspektor”) wysyłając
  e-maila na adres: iod@metro.waw.pl
 3. Polecamy kontakt z Inspektorem w szczególności w przypadku, w którym chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw tj. prawa dostępu do danych; ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile sprzeciw uzasadniony jest przyczynami związanymi z Twoją szczególną sytuacją.
 4. Metro będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach:

a)      w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji - na podstawie Twojej zgody;

b)      w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych będzie prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości ustalania i dochodzenia przez nas roszczeń (należności) lub obrony przed takimi roszczeniami.

 1. Twoje dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 2. Twoje dane nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 3. Twoje dane mogą być wykorzystane do momentu odwołania zgody na wykorzystanie danych do przyszłych rekrutacji nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia otrzymania danych. W zakresie w jakim dane są przetwarzane dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, będziemy je przetwarzać przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu.
 4. W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Wszystkie dane podajesz dobrowolnie, z tym, że Metro Warszawskie ma prawo żądać podania danych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy.
 7. Nie będziesz podlegał zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

Sprzątaczka

miejsce pracy: Warszawa

 

Opis stanowiska : 

 • Sprzątanie pomieszczeń biurowych
 • Prace związane z utrzymaniem porządku i czystości w budynkach biurowych i technicznych
 • Praca w godzinach popołudniowych

 

Wymagania: 

 • Wykształcenie min. podstawowe
 • Mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku pracy sprzątaczki lub zbliżonym
 • Dyspozycyjność
 • Dokładność 

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 28 lutego 2019r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami, a przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

Radca prawny

Miejsce pracy: Warszawa

 

Opis stanowiska pracy:

 • Zapewnienie pomocy prawnej na rzecz Metra Warszawskiego sp. z o.o. zgodnie z ustawą o radcach prawnych
 • Udzielanie porad prawnych i konsultacji prawnych,
 • Sporządzanie pisemnych opinii prawnych,
 • Opiniowanie projektów umów zawieranych przez Metro Warszawskie sp. z o.o.,
 • Opiniowanie dokumentacji przetargowej pod względem formalno-prawnym
 • Opiniowanie projektów umów oraz umów przedkładanych przez generalnych wykonawców lub podwykonawców w procesie budowlanym,
 • Występowanie przed sądami i urzędami w charakterze pełnomocnika Metra Warszawskiego sp. z o.o.
 • Uczestnictwo w spotkaniach związanych z inwestycjami prowadzonymi przez Metro Warszawskie sp. z o.o. w imieniu własnym lub jako Inwestor Zastępczy
 • Stała współpraca z Biurem Inwestycji Metra Warszawskiego sp. z o.o.
 • Wykształcenie wyższe prawnicze - uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego (wpis na listę radców prawnych)
 • Trzyletnie doświadczenie w świadczeniu obsługi prawnej  
 • Dyspozycyjność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Obsługa komputera na poziomie średnio-zaawansowanym – MS Office
 • Dobra organizacja pracy

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji za pomocą:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 12 marca 2019r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

 

 

 

 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

WARTOWNIK

Miejsce pracy: Warszawa

 

Opis stanowiska:

 • Wykonywanie zadań ochrony fizycznej obiektów Metra Warszawskiego Sp. z o.o.
 • Zakres obowiązków określony ustawą o ochronie osób i mienia oraz rozporządzeniami wykonawczymi i przepisami wewnętrznymi.
 • Praca z bronią obiektową i środkami przymusu bezpośredniego.
 • Praca w trybie 12/24 i 12/48.
 • Praca na terenie zewnętrznym stacji postojowej i stacjach metra.

Wymagania:

 • Zaświadczenie o wpisaniu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
 • Legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni w celu ochrony bezpieczeństwa innych osób oraz mienia,
 • Bardzo dobry stan zdrowia,
 • Dyspozycyjność,
 • Miejsce zamieszkania Warszawa lub najbliższe okolice.

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

 

Aplikacje należy składać do dnia 11 marca 2019 r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

Inspektor ds. taboru

Opis stanowiska:

 • Tworzenie technologii napraw taboru;
 • Analiza rozwiązań w zakresie organizacji i technologii obsługi technicznej taboru;
 • Opracowywanie planów obsługi technicznej taboru;
 • Prowadzenie ewidencji pracy taboru;
 • Inicjowanie nowych rozwiązań w zakresie technologii obsługi taboru w celu usprawnienia procesu przeglądów i napraw, optymalizacji kosztów i zwiększenia podaży taboru do obsługi linii metra;
 • Prowadzenie nadzoru nad realizacją umów dotyczących remontu taboru metra;
 • Tworzenie rysunków technicznych;
 • Przygotowywanie materiałów technicznych do przetargów związanych z dostawą, modernizacją i obsługą techniczną taboru;
 • Prowadzenie monitoringu pracy taboru pod kątem prawidłowości i bezpieczeństwa eksploatacji.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne z dziedziny mechatroniki– preferowane kierunki związane z budową i eksploatacją taboru kolejowego oraz maszyn i urządzeń;
 • Zdolność samoorganizacji pracy własnej;
 • Zdolność rozwiązywania problemów technicznych;
 • Doświadczenie w prowadzeniu i tworzeniu dokumentacji technicznej;
 • Znajomość przepisów i norm dotyczących eksploatacji taboru kolejowego;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum dobrym;
 • Znajomość języka niemieckiego lub rosyjskiego będzie dodatkowym atutem;
 • Obsługa komputera na poziomie zaawansowanym (Office, AutoCAD, SolidWorks)

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji za pomocą:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 11 marca 2019r.

               Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

 

 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko: 

Specjalista

(Biuro Zaopatrzenia)

Miejsce pracy: Warszawa

 

Opis stanowiska

 • Zakup materiałów i części zamiennych do maszyn i urządzeń dla potrzeb eksploatacji i inwestycji oraz dla potrzeb ogólnozakładowych, na podstawie wniosków o udzielenie zamówienia ze szczególnym wskazaniem na dostawy i usługi w branżach: elektrycznej, energetycznej, pomiarowej i taboru metra i innych pokrewnych.
 • Zlecenie napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych maszyn i urządzeń, napraw i regeneracji części zamiennych (za wyjątkiem zleceń na stałą konserwację i dozór), na podstawie wniosków o udzielenie zamówienia.
 • Zlecanie ekspertyzy i badań materiałów na podstawie wniosków o udzielenie zamówienia.
 • Przestrzeganie zgodności obowiązujących procedur z obowiązującymi Spółkę przepisami, przy realizacji procesu zamówień, napraw i dostaw.
 • Współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie pozyskiwań ofert i korzystnych warunków dostaw.
 • Prowadzenie negocjacji związanych z dostawami i zakupem usług.
 • Redagowanie i przygotowywanie zamówień, na podstawie dokumentacji i przeprowadzonych postępowań.
 • Nadzór nad prawidłową realizacją dostaw, udział w komisjach odbiorowych.
 • Organizacja transportu związanego z realizacją dostaw i napraw, przyjmowanie przesyłek związanych z dostawami i naprawami. Nadzór nad konwojowanymi materiałami i urządzeniami zakupionymi dla potrzeb Spółki oraz przewożonymi do naprawy.
 • Rozliczanie i kompletacja dokumentów finansowych i dokumentów obrotu materiałowego związanego z realizowanymi dostawami i usługami.
 • Prowadzenie rozliczeń i ewidencji dokumentów zakupu oraz przygotowanie informacji do sprawozdań Spółki i wymaganych przepisami informacji dla instytucji zewnętrznych.

Wymagania:

 • Wyksztalcenie średnie lub wyższe techniczne
 • Mile widziane doświadczenie w pracy w zaopatrzeniu lub logistyce min 2 lata
 • Znajomość obsługi komputera oraz programów biurowych
 • Umiejętność negocjowania z kontrahentami
 • Umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do 04 marca 2019r.

               Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

Starszy Inspektor w Biurze Informatyki (Administrator sieci i systemów IT)

Miejsce pracy: Warszawa

 

Zakres obowiązków:

 • Administrowanie i zarzadzanie środowiskiem Windows Server 2008/2012/2016
 • Instalowanie, konfigurowanie, utrzymywanie w sprawności powierzone systemy i infrastrukturę informatyczną
 • Administracja i rozbudowa infrastruktury opartej na środowisku wirtualnym
 • Dbanie o jakość i wydajność sieci LAN/WAN
 • Utrzymanie i monitorowanie ciągłości pracy systemów informatycznych
 • Tworzenie analiz i raportów dotyczących funkcjonowania infrastruktury informatycznej oraz wdrażanie nowych procedur architektury IT
 • Przygotowywanie i aktualizowanie dokumentacji technicznej

Wymagania:

 • Minimum 5 lat pracy w branży informatycznej
 • Wykształcenie informatyczne (wyższe lub w trakcie nauki);
 • Minimum 2 lata doświadczenia z zakresu administrowania środowiskiem Serwerowym MS Windows;
 • Minimum roczne doświadczenie w administrowaniu aplikacjami
 • Dobra znajomość zagadnień sieciowych i protokołu TCP/IP (routing, vlan, …)
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu;
 • Samodzielność, odpowiedzialność, dokładność i rzetelność.
 • Proaktywne działania

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji za pomocą:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 04 marca 2019r.

               Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

 Specjalista ds. organizacyjnych

Miejsce pracy: Warszawa

 

Opis stanowiska pracy:

 • Nadzorowanie obiegu korespondencji przychodzącej i wychodzącej z działu (pisma, dokumentacja, umowy), prowadzenie rejestru i organizacja archiwum
 • Nadzorowanie terminowego przygotowywania odpowiedzi na przychodzącą korespondencję, redagowanie pism wychodzących, ekspediowanie przesyłek.
 • Organizowanie obiegu dokumentacji projektowej (technicznej)
 • Prowadzenie korespondencji elektronicznej i telefonicznej, utrzymywanie stałego-bieżącego kontaktu z kancelarią.
 • Prowadzenie wszelkich spraw organizacyjnych sekretariatu działu (organizowanie spotkań z komórkami wewnętrznymi i firmami zewnętrznymi)

Wymagania: 

 • Wykształcenie min. średnie.
 • Znajomość obsługi komputera oraz urządzeń kserograficznych.
 • Ogólna znajomość zagadnień budowlanych.
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odporność na stres.
 • Dobra organizacja pracy

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Przed wysłaniem Aplikacji, prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych (pełna treść dostępna ……)

 

Aplikacje należy składać do dnia 28 lutego 2019r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

 

 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

 

SPECJALISTA

W BIURZE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

Opis stanowiska:

 • Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz regulaminu wewnętrznego Zamawiającego,
 • Pełnienie funkcji sekretarza komisji przetargowych / negocjacyjnych, w szczególności w zakresie:

       - kompletowania, przygotowywania i uzgadniania  dokumentów niezbędnych do wszczęcia i przeprowadzenia  postępowania, w tym projektów umów;

           - udzielania wyjaśnień wykonawcom;

           - prowadzenia dokumentacji postępowania;

           - przygotowywania i publikacji ogłoszeń dotyczących prowadzonego postępowania;

           - opracowywania pism związanych z prowadzonym postępowaniem,

           - zawierania umów;

 • Sporządzanie sprawozdań z zakresu udzielonych zamówień;
 • Archiwizacja dokumentacji postępowań;

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe – mile widziane prawnicze lub ekonomiczne,
 • Doświadczenie zawodowe w zakresie zamówień publicznych: minimum 2- letnie po stronie Zamawiającego lub minimum 3 – letnie po stronie Wykonawcy,
 • Znajomość ustaw: Prawo zamówień publicznych i Kodeks cywilny,
 • Dodatkowym atutem będą:

   - ukończone szkolenia, kursy, studia podyplomowe w zakresie prawa zamówień publicznych,

   - bardzo dobra znajomość obsługi komputera,

   - zdolności analityczne,

   - bardzo dobra organizacja pracy,

   - odpowiedzialność i umiejętność pracy pod presją czasu,

   - umiejętność pracy w zespole,

- rzetelność i odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 28 lutego 2019r.

               Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

 

 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

Specjalista w Biurze Zamówień Publicznych

(Sekcja Analiz i Badania Rynku)

Miejsce pracy: Warszawa

 

Opis stanowiska:

 • Prowadzenie spraw związanych z analizowaniem udzielania zamówień publicznych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz regulaminu wewnętrznego Zamawiającego w Spółce oraz realizacja zadań w obszarze Badania Rynku.
 • Analiza danych systemu wspierającego procesy zakupowe w Spółce i przygotowywanie raportów i rejestrów,
 • Przygotowywanie Sprawozdań do Urzędu Zamówień Publicznych,
 • Współzarządzanie Bazą Dostawców systemu wspierającego procesy zakupowe w Spółce,
 • Przygotowywanie Planu zamówień Spółki oraz bieżąca kontrola stanu jego realizacji,
 • Monitorowanie wskaźników KPI,KCI, KRI Biura Zamówień Publicznych,
 • Prowadzenie spraw związanych z Badaniem Rynku., w tym w oparciu o system wspierający procesy zakupowe w Spółce,
 • Uczestnictwo w pracach związanych utrzymywaniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania Jakością (ISO)
 • Archiwizacja dokumentacji postępowań oraz wszystkich umów przygotowywanych przez Biuro Zamówień Publicznych zgodnie z wymogami Archiwum Państwowego oraz Instytucji Unii Europejskiej.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie lub wyższe (mile widziane prawnicze, marketing i zarządzanie, czy ekonomiczne),
 • Doświadczenie zawodowe w zakresie wykonywania samodzielnych analiz i rejestrów w działach finansowych czy controlingu albo w obszarze zamówień publicznych po stronie Zamawiającego lub po stronie Wykonawcy,
 • Podstawowa znajomość ustaw: Kodeks cywilny, Prawo zamówień publicznych,
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, pakiet MS Office,
 • zdolności analityczne i syntetyczne; praktyka w przygotowywaniu sprawozdań i analiz,
 • Bardzo dobra organizacja pracy,
 • Samodzielność, odpowiedzialność i umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Rzetelność i odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • Umiejętność współpracy w zespole projektowym,
 • Dodatkowym atutem będą: ukończone szkolenia czy kursy w zakresie prawa zamówień publicznych, znajomość programu MS Project.

 

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 28 lutego 2019r.

                Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

 

 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

Elektronik

(miejsce pracy Warszawa)

Opis stanowiska:

 • Codzienne przeglądy oraz przeglądy okresowe (zgodnie z harmonogramem) systemów/elementów instalacji elektrycznych i automatyki o napięciu do 1 kV.
 • Diagnostyka oraz usuwanie awarii i usterek występujących w zakresie instalacji elektrycznych i automatyki.
 • Prace montażowe (nowe stanowiska oświetleniowe, nowe obwody gniazd, montaż wyposażenia w rozdzielniach, itp.).
 • Obsługa podestów ruchomych i wózków platformowych.
 • Udział w odbiorach obiektów Stacji Techniczno-Postojowej Kabaty.

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie techniczne kierunkowe,
 • Uprawnienia do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci o napięciu 1kV w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym,
 • Staż pracy min. 3 lata,
 • Praca na wysokości,
 • Operatywność i zaangażowanie,
 • Znajomość obsługi komputera,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Dyspozycyjność (możliwość pracy na zmiany),
 • Preferowana znajomość automatyki obiektowej – sieci przemysłowe m.in. znajomość układów sterowania WAGO-I/O-SYSTEM,
 • Preferowana znajomość CCTV,
 • Preferowane uprawnienia do obsługi podestów ruchomych i wózków platformowych.

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 28 lutego 2019r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

 

 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

Dyspozytor elektrowozowni

 

Miejsce pracy: Warszawa

Opis stanowiska:

 • Przyjmowanie i wydawanie pojazdów do/z ruchu pasażerskiego zgodnie ze sporządzonym rocznym planem przeglądów i napraw pociągów metra, oraz tygodniowym planem techniczno - ruchowym elektrowozowni.
 • Praca w równoważnym systemie czasu pracy.
 • Obsługa urządzeń w elektrowozowniach.
 • Sporządzanie dokumentów, raportów, sprawozdań i zestawień.
 • Archiwizacja dokumentacji dyspozytorskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie techniczne (mile widziane technikum kolejowe)
 • Bardzo dobry stan zdrowia.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Podejmowanie szybkich decyzji i określanie priorytetów.
 • Zdolność samoorganizacji pracy własnej.
 • Dyspozycyjność.
 • Obsługa komputera na poziomie podstawowym – MS Office.
 • Obsługa urządzeń biurowych: fax, ksero, drukarka, skaner.

 

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

 

Aplikacje należy składać do dnia 28 lutego 2019r.

               Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

MECHANIK TABORU

Opis stanowiska:

 • Wykonywanie przeglądów i napraw taboru metra zgodnie z technologią,
 • Usuwanie awarii taboru metra,
 • Wykonywanie pomiarów urządzeń taboru metra,
 • Praca w równoważnym systemie czasu pracy,
 • Możliwa praca na wysokości powyżej 3 m.,
 • Praca przy sztucznym oświetleniu,
 • Ewentualna praca w nocy, w tunelu.

Wymagania:

 • Wykształcenie zawodowe lub średnie w zakresie mechanicznym lub elektromechanicznym,
 • Mile widziane uprawnienia SEP do eksploatacji urządzeń o napięciu do 1 kV,
 • Znajomość obsługi komputera,
 • Mile widziane prawo jazdy min. Kat B,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Stan zdrowia umożliwiający uzyskanie dopuszczenia do pracy na wysokości powyżej 3m.

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 18 lutego 2019 r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

 

Metro Warszawskie Sp. z o. o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

Maszynista Taboru Pasażerskiego Metra

(kobiety i mężczyźni)

 

Opis stanowiska:

 • Szkolenie teoretyczne i praktyczne na stanowisko maszynisty, zakończone egzaminem kwalifikacyjnym – 8 miesięcy,
 • Prowadzenie pociągów pasażerskich na liniach metra,
 • Obsługa pociągów doświadczalnych i testowych,
 • Prowadzenie prac manewrowych z taborem metra,
 • Praca przy sztucznym oświetleniu w tunelu/stacjach metra,
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą pociągów metra,
 • Praca w systemie 3-zmianowym po 8 godzin, we wszystkie dni tygodnia i święta,
 • Współpraca ze służbami metra.

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie techniczne,
 • Bardzo dobry stan zdrowia (I kategoria wzroku i słuchu),
 • Brak zakazu sądowego prowadzenia pojazdów mechanicznych,
 • Miejsce zamieszkania Warszawa i okolice,
 • Umiejętność współpracy.

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 18 lutego 2019 r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

W związku z rozbudową II linii i uruchamianiem nowych stacji,

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

DYŻURNY STACJI

 

Opis stanowiska: 

 • Nadzór nad ruchem pasażerskim,
 • Obsługa monitoringu i systemów technicznych,
 • Prowadzenie prac administracyjnych związanych z obsługą stacji,
 • Sporządzanie raportów i protokołów,
 • Współpraca ze służbami technicznymi metra oraz ze służbami zewnętrznymi w trakcie prowadzenia akcji ratowniczych,
 • Praca zmianowa.

Wymagania:

 • Wykształcenie minimum średnie,
 • Bardzo dobry stan zdrowia,
 • Dyspozycyjność związana z krótkim czasem dojazdu do pracy,
 • Łatwość w nawiązywaniu kontaktów.

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 18 lutego 2019 r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

ELEKTRYK TABORU

 

Opis stanowiska pracy:

 • Wykonywanie przeglądów i napraw taboru metra zgodnie z technologią,
 • Usuwanie awarii taboru metra,
 • Wykonywanie pomiarów urządzeń taboru metra,
 • Praca w równoważnym systemie czasu pracy,
 • Możliwa praca na wysokości powyżej 3 m,
 • Praca przy sztucznym oświetleniu.

Wymagania:             

 • Wykształcenie zawodowe lub średnie w zakresie elektrycznym, elektronicznym lub elektromechanicznym,
 • Uprawnienia SEP do eksploatacji urządzeń o napięciu do 1 kV,
 • Znajomość obsługi komputera,
 • Bardzo dobry stan zdrowia,
 • Mile widziane prawo jazdy min. kat B,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Znajomość wykonywania podstawowych pomiarów elektrycznych,
 • Znajomość podstawowych zagadnień dot. maszyn elektrycznych,
 • Umiejętność czytania rysunku technicznego i dokumentacji technicznej.

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 18 lutego 2019 r.

               Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

     

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

Inspektor ds. Ekonomicznych

Miejsce pracy: Warszawa

Opis stanowiska pracy:

 • Analiza oraz rozliczanie Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego w zakresie rozliczeń z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami.
 • W zakresie umów zawieranych przez Generalnego Wykonawcę z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami:
 • opracowywanie i bieżące uaktualnianie zestawień zawartych umów (aneksów do umów), w tym analizowanie ich treści, wraz z grupowaniem danych niezbędnych do rozliczenia inwestycji;
 • gromadzenie kopii faktur wraz z oświadczeniami o niezaleganiu z płatnościami przez Generalnego Wykonawcę;
 • zestawianie umów w kontekście SHRF Generalnego Wykonawcy;
 • Gromadzenie informacji dotyczących zobowiązań finansowych wobec gestorów sieci, właścicieli nieruchomości, zajęcia terenów.
 • Współpraca w zakresie rozliczania faktur z Realizacją Inwestycji
 • Dokumentowanie danych związanych z realizacją zakresu działań kontraktu.
 • Udział w przekazaniu obiektów służbom eksploatacyjnym MW oraz w przygotowaniu dokumentów związanych ze zmianą wartości środków trwałych.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub ekonomiczno-inżynierskie.
 • Znajomość zagadnień ekonomicznych i prawnych z zakresu realizacji inwestycji oraz ogólną znajomość zagadnień inżynierskich.
 • Znajomość organizacji budowy oraz powiązań i zależności pomiędzy inwestorem, projektantem i wykonawcą.
 • Minimum czteroletnie doświadczenie związane z realizacją inwestycji w odniesieniu do zagadnień: analiza umów z podwykonawcami w zakresie ekonomiczno-prawnym, analiza protokołów odbioru wykonanych robót, analiza przerobów i faktur w powiązaniu z harmonogramem inwestycji, analiza postępu prac na budowie w ujęciu ekonomicznym  (controling budowy ze strony inwestora).
 • Umiejętność pracy w zespole

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 28 lutego 2019r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

W związku z rozbudową II linii i uruchamianiem nowych stacji Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

INSPEKTOR NADZORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

miejsce pracy: Warszawa

 

Opis stanowiska:

 • Wykonywanie funkcji nadzoru w ramach obowiązków i uprawnień Metra Warszawskiego Sp. z o.o. /wobec Wykonawcy działającego na zlecenie Metra, zgodnie z warunkami umowy;
 • Składanie Kierownikowi kontraktu nadzorującemu działalność inwestycyjną miesięcznych raportów z przebiegu prowadzonych prac;
 • Kontrola dokumentacji projektowej w zakresie zgodności z zamówieniem, ofertą ostateczną wykonawcy robót, specyfikacją techniczną wytycznymi do projektowania, kompletności i prawidłowości pod względem formalnym;
 • Koordynowanie uzgodnień dokumentacji projektowej ze służbami Metra Warszawskiego Sp. z o.o.;
 • Kontrolowanie zgodności realizowanych robót z dokumentacją projektową, umową, harmonogramem i ustalonymi terminami płatności;
 • Kontrolowanie jakości wykonanych robót;
 • Egzekwowanie usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych wad w wykonanych robotach;
 • Kontrola porządku na budowie i w jej otoczeniu;
 • Kontrola przestrzegania przez Wykonawcę robót, przepisów bhp;
 • Rozpatrywanie wniosków i roszczeń dotyczących szkód spowodowanych realizowanymi pracami budowlanymi;
 • Przygotowanie odbiorów wykonanych robót i odbiór robót od Wykonawcy wraz z dokumentacją niezbędną do użytkowania obiektów i urządzeń;
 • Rozliczanie nadzorowanych robót, wykonania umowy, przestrzeganie dyscypliny budżetowej oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego Metra Warszawskiego Sp. z o.o.
 • Udział w realizacji robót: budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych na potrzeby obiektów podziemnych w warunkach wielkomiejskich. Wykonywanie instalacji elektroenergetycznych w obiektach podziemnych i naziemnych o charakterze przemysłowym i/lub użyteczności publicznej oraz instalacji sterowania urządzeniami energetycznymi i sanitarnymi.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne;
 • Uprawienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
 • Przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa.
 • Minimum dwa lata pracy na stanowisku kierownika robót lub inspektora nadzoru.
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Zdecydowanie w działaniu
 • Zaangażowanie w rozwiązywaniu problemów
 • Zdolność podejmowania decyzji pod presją czasu
 • Mile widziana znajomość j. angielskiego oraz posiadanie prawa jazdy;
 • Obsługa komputera, znajomość środowiska Windows, wskazana obsługa MS Project.

 

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 28 lutego 2019 r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.