I i II LINIA przebieg i lokalizacja przystanków komunikacji naziemnej przy stacjach metra


Wyznaczony przebieg drugiej linii metra, planowany przez władze architektoniczne Warszawy, zakłada poprowadzenie trasy z zachodniej części miasta, z Mor (Karolin), na praską stronę Wisły i zakończenie linii w jej północnej części na osiedlu Bródno. Dla II linii metra ma powstać stacja techniczno-postojowa Karolin. 

Planowane stacje II linii:

Odcinek II D
- Połczyńska, Chrzanów, Lazurowa, Powstańców Śląskich, Ulrychów, Księcia Janusza, Młynów, Płocka;
Odcinek II D
(kliknij na mapkę aby powiększyć)
 

Odcinek II C (odcinek centralny)
- Rondo Daszyńskiego, Rondo ONZ, Świętokrzyska, Nowy Świat-Uniwersytet, Centrum Nauki Kopernik, Stadion Narodowy, Dworzec Wileński;

banner UE

Projekt "II Linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru"

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności 
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko


Odcinek II C
(kliknij na mapkę aby powiększyć)
 

Odcinek II A
- Szwedzka, Targówek Mieszkaniowy, Trocka, Zacisze, Kondratowicza, Bródno;
Odcinek II A
(kliknij na mapkę aby powiększyć)
 


Zarządzenie nr 1487/2008 Prezydenta m.st Warszawy w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw budowy II linii metra w Warszawie (PDF; 1,4MB)

___
Decyzja o środowiskowych uwarukowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie II linii metra od stacji Stadion do stacji Gocław wraz z STP Kozia Górka w Warszawie, w Dzielnicach Praga Południe, Wawer m.st. Warszawy. (PDF; 5,42MB)

Uwagi, opinie, pytania zgłaszaj na info@metro.waw.pl
 

ODCINEK ZACHODNI I WSCHODNI-PÓŁNOCNY (3+3)

Rozbudowa II linii metra obejmuje:
Realizację odcinka zachodniego od szlaku za stacją C9 Rondo Daszyńskiego do torów odstawczych za stacją C6 Księcia Janusza.
3 stacje – C6 Księcia Janusza, C7 Młynów, C8 Płocka wraz z tunelami szlakowymi.
3 wentylatornie szlakowe: V9, V8, V7;
3 tunele szlakowe: D9, D8, D7;
komora demontażowa V9A.
Długość I etapu odcinka zachodniego II linii metra: 3,4 km
Całkowita długość tuneli odcinka zachodniego: 5 047 m
Całkowita kubatura obiektów (stacje i wentylatornie): 341 330 m3

Realizację odcinka wschodniego-północnego od szlaku za stacją C15 Dworzec Wileński do torów odstawczych za stacją C18 Trocka.
3 stacje – C16 Szwedzka, C17 Targówek, C18 Trocka wraz z tunelami szlakowymi.
3 wentylatornie szlakowe: V16, V17, V18
3 tunele szlakowe: D16, D17, D18
Długość I etapu realizacji odcinka wschodniego-północnego: 3,2 km
Całkowita długość tuneli odcinka wschodniego – północnego: 6 290,7 m
Całkowita kubatura obiektów: 422 800 m3

Długość dwóch realizowanych odcinków zachodniego oraz wschodniego-północnego wynosi ok. 6,6 km.

Folder informacyjny Budowa II linia Metra

Folder informacyjny 

Budowa II linii metra
I etap realizacji odcinka zachodniego i wschodniego-północnego
Ściągnij plik PDF (31 MB)

 

Zamieszczone poniżej schematy maja charakter wyłącznie poglądowy, przedstawiają ogólną ideę budowli i odwzorowują usytuowanie obiektu na działce.
Elementy w czerwonych obramowaniach oznaczają budowle umieszczone powyżej poziomu gruntu. Mogą to być zarówno wyjścia, jak i wentylatornie czy szyby windowe. 
Elementy oznaczone kolorem żółtym wskazują obrys podziemnych konstrukcji stacji.
Linie w kolorze fioletowym oznaczają tunele w budowie.

 

ODCINEK ZACHODNI

Od szlaku za stacją C9 Rondo Daszyńskiego do torów odstawczych za stacją C6 Księcia Janusza.

Odcinek zachodni II linii metra w Warszawie stanowiący I etap jej realizacji w tym rejonie miasta, usytuowany będzie w całości na terenie dzielnicy Wola.
Od szlaku za torami odstawczymi stacji C9 Rondo Daszyńskiego projektowana trasa metra przebiega początkowo pod ul. Kasprzaka, a następnie, przechodząc pod terenem zabudowanym, skręca na północ w ulicę Płocką.
Na północ od ulicy Wolskiej trasa skręca na zachód, przechodząc pod istniejącą zabudową mieszkaniową i biegnie pod ulicą Górczewską.
Linia metra przechodzi pod istniejącym wiaduktem PKP oraz pod estakadą al. Prymasa Tysiąclecia.
Biegnąc dalej na zachód pod ulicą Górczewską, trasa przechodzi przez rejony zielone (Park im. E. Szymańskiego, Park Moczydło) a następnie za skrzyżowaniem z ul. Deotymy przez tereny z pobliską zabudową mieszkaniową i handlowo-usługową.
Jej przebieg kończy się torami odstawczymi w rejonie wschodniego wjazdu na teren Centrum Handlowego „Wola Park” na wysokości ul. Tadeusza Krępowieckiego.

Dane techniczne:
Tunele
Długość tunelu toru prawego - 3 481,6 m
Długość tunelu toru lewego - 3 477,7 m
Długość stacji C6 Księcia Janusza i torów odstawczych. - 606,1 m
Długość stacji C7 Młynów - 168,2 m
Długość stacji C8 Płocka - 163,6 m
Długość stacji komory demontażowej - 18,3 m
Całkowita długość tuneli: - 5 047,0 m

Obiekty kubaturowe
Stacja C6 Księcia Janusza z torami odstawczymi - 188 480,9 m3
Stacja C7 Młynów - 56 636,6 m3
Stacja C8 Płocka - 59 198,0 m3
Wentylatornia szlakowa V7 - 11 228,4 m3
Wentylatornia szlakowa V8 - 6 459,2 m3
Wentylatornia szlakowa V9 - 9 674,5 m3
Komora demontażowa V9a - 9 652,4 m3
Całkowita kubatura obiektów: - 341 330,0 m3

Poziom główki szyny (PGS) pod poziomem terenu - od 12,3 m do 18, 2 m
(średnia 15,2 m)

 

Ortofotomapa z przebiegiem II linii metra. Odcinek zachodni.

 
STACJA C8 PŁOCKA
Lokalizacja: pod ul. Płocką, w rejonie skrzyżowania z ul. Wolską.

Ortofotomapa z przebiegiem II linii metra. Stacja C8 Płocka.

 
STACJA C7 MŁYNÓW
Lokalizacja: pod ul. Górczewską, zlokalizowana pomiędzy wiaduktem linii kolejowej PKP a ul. Syreny.

Ortofotomapa z przebiegiem II linii metra. Stacja C7 Młynów.

 
STACJA C6 KSIĘCIA JANUSZA
Lokalizacja: pod ul. Górczewską, w rejonie skrzyżowania z ul. Księcia Janusza, po wschodniej stronie skrzyżowania.

Ortofotomapa z przebiegiem II linii metra. Stacja C6 Księcia Janusza

 
ODCINEK WSCHODNI-PÓŁNOCNY

Od szlaku za stacją C15 Dworzec Wileński do torów odstawczych za stacją C18 Trocka.

I etap realizacji odcinka wschodniego-północnego II linii metra w Warszawie, zlokalizowany jest na terenie dwóch dzielnic (Pragi Północ i Targówka) we wschodnio-północnej części Warszawy.
Pierwszą stacją na odcinku wschodnim-północnym II linii metra jest stacja C16 „Szwedzka” zlokalizowana na terenie dzielnicy Praga Północ, pod ulicą Strzelecką opodal skrzyżowania z ulicą Szwedzką. W okolicy skrzyżowania ul. Pratulińskiej z ul. Ossowskiego, na terenie dzielnicy Targówek powstanie stacja C17 „Targówek”,
a w rejonie skrzyżowania ul. Pratulińskiej z Trocką – stacja C18 „Trocka”.

Dane techniczne
Tunele:
Długość tunelu toru prawego - 3135,4 m
Długość tunelu toru lewego - 3 155,3 m
Długość stacji C16 - 135,3 m
Długość stacji C17 KR - 299,0 m
Długość stacji C18 TO - 450,0 m
Długość komory demontażowej przy C15 - ok. 20,0 m
Całkowita długość tuneli: - 6 290,7 m

Obiekty kubaturowe:
Stacja C16 - 62 674,0 m3
Stacja C17 - 105 553,0 m3
Stacja C18 - 227 372,0 m3
Wentylatornia szlakowa V16 - 6 455,0 m3
Wentylatornia szlakowa V17 - 7 761,0 m3
Wentylatornia szlakowa V18 - 5 267,0 m3
Komora demontażowa przy C15 - 7 718,0 m3
Całkowita kubatura obiektów: - 422 800,0 m3

Poziom główki szyny (PGS) pod poziomem terenu - od 11,9 m do 16, 2 m
(średnia 14,0 m)

Ortofotomapa z przebiegiem II linii metra. Odcinek wschodni-północny.

 
STACJA C16 SZWEDZKA
Lokalizacja: pod ulicą Strzelecką opodal skrzyżowania z ulicą Szwedzką, w obszarze pomiędzy budynkiem Strzelecka 46 a terenem Zajezdni Autobusowej Stalowa MZA.

Ortofotomapa z przebiegiem II linii metra. Stacja C16 Szwedzka.

 
STACJA C17 TARGÓWEK
Lokalizacja: pod skrzyżowaniem ulic Pratulińskiej i Ossowskiego na terenie dzielnicy Targówek. Po północnej stronie ulicy Ossowskiego pod terenem zielonym zlokalizowano jednokondygnacyjny obiekt podziemny komory rozjazdów łączący się ze stacja.

Ortofotomapa z przebiegiem II linii metra. Stacja C17 Targówek.

 
STACJA C18 TROCKA
Lokalizacja: wzdłuż ulicy Pratulińskiej, pod skrzyżowaniem ulic Pratulińskiej i Trockiej, a także wzdłuż nowoprojektowanej ulicy na przedłużeniu ulicy Pratulińskiej.

Ortofotomapa z przebiegiem II linii metra. Stacja C18 Trocka.

ODCINEK ZACHODNI I WSCHODNI-PÓŁNOCNY (2+3)

Stopka informacyjna o Projekcie

Rozbudowa II linii metra obejmuje:

Realizację odcinka zachodniego od szlaku za stacją C6 Księcia Janusza do torów odstawczych za stacją C4 Bemowo.
2 stacje – C4 Bemowo, C5 Ulrychów wraz z tunelami szlakowymi.
1 wentylatornia szlakowa: V5
2 tunele szlakowe: D5, D6
Komora demontażowa S6
Długość II etapu odcinka zachodniego II linii metra: 2 km
Całkowita długość tuneli odcinka zachodniego: 2 664 m
Całkowita kubatura obiektów (stacje i wentylatornie): 295 602 m3

Realizację odcinka wschodniego-północnego od szlaku za stacją C18 Trocka do torów odstawczych za stacją C21.
3 stacje – C19 Zacisze, C20 Kondratowicza, C21 Bródno wraz z tunelami szlakowymi.
3 wentylatornie szlakowe: V19, V20, V21
3 tunele szlakowe: D19, D20, D21
Komora demontażowa przy stacji C18 (KD C18)
Długość II etapu realizacji odcinka wschodniego-północnego: 3,9 km
Całkowita długość tuneli odcinka wschodniego – północnego: 5 785 m
Całkowita kubatura obiektów: 672 179 m3

Długość dwóch realizowanych odcinków zachodniego oraz wschodniego-północnego wynosi ok. 5,9 km.

Folder informacyjny II linia Metra

Folder informacyjny 

Budowa II linii metra
II etap realizacji odcinka zachodniego i wschodniego-północnego
Ściągnij plik PDF (44 MB)

Rozbudowa II linii metra w Warszawie (2+3)

ODCINEK ZACHODNI

Od szlaku za stacją C6 Księcia Janusza do torów odstawczych za stacją C4 Bemowo.

Odcinek zachodni II linii metra w Warszawie stanowiący II etap jej realizacji w tym rejonie miasta, usytuowany będzie na terenie dzielnic Wola i Bemowo.

Na przeważającym fragmencie odcinka projektowana trasa metra przebiega pod ulicą Górczewską. W części wschodniej odcinka pod jezdnią północną, później pod jezdnią południową z niewielkim odchyleniem na południe przy skrzyżowaniu ulicy z linią kolejową. 

Stacja C4 zlokalizowana została w rejonie skrzyżowania ul. Górczewskiej z ul. Powstańców Śląskich przy Ratuszu Dzielnicy Bemowo. Stacja C5 zlokalizowana została w sąsiedztwie Centrum Handlowego Wola Park oraz zabytkowego kompleksu przyrodniczego Parku Ulricha.

Dane techniczne
Tunele
Długość toru prawego - 1986 m
Długość toru lewego - 1988 m
Długość stacji C4 Bemowo i torów odstawczych - 459 m
Długość stacji C5 Ulrychów - 160 m
Długość komory demontażowej - 18 m
Całkowita długość tuneli: - 2 664 m

Obiekty kubaturowe
Stacja C4 Bemowo z torami odstawczymi - 224 586 m3
Stacja C5 Ulrychów - 60 272 m3
Wentylatornia szlakowa V5 - 4 302 m3
Komora demontażowa S6 - 6 442 m3
Całkowita kubatura obiektów: - 295 602 m3

Poziom główki szyny (PGS) pod poziomem terenu - 13,7 m – 14,7 m
(średnia 14,2 m)

Odcinek Bemowo - Ulrychów

STACJA C5 ULRYCHÓW
Stację zlokalizowano wzdłuż ulicy Górczewskiej pod jej południową jezdnią.

Stacja Ulrychów

STACJA C4 BEMOWO
Stację zlokalizowano wzdłuż ulicy Górczewskiej pod jej południową jezdnią, w rejonie skrzyżowania z ulicą Powstańców Śląskich. 

Stacja Powstańców Śląskich

ODCINEK WSCHODNI-PÓŁNOCNY

Od szlaku za stacją C18 Trocka do torów odstawczych za stacją C21.

II etap realizacji odcinka wschodniego-północnego II linii metra w Warszawie, zlokalizowany jest na terenie dzielnicy Targówek we wschodnio-północnej części Warszawy.

Pierwszą stacją w II etapie odcinka wschodniego-północnego II linii metra jest stacja C19 Zacisze, zlokalizowana pod ul. Figara przy skrzyżowaniu z ulicami Codzienna, Rolanda i Spójni.
Drugą stacją w II etapie odcinka wschodniego-północnego II linii metra jest stacja C20 Kondratowicza, zlokalizowana pod ul. Kondratowicza między skrzyżowaniami z ul. Malborską i 20 Dywizji Piechoty PW a ul. Św. Wincentego.
Trzecią stacją w II etapie odcinka wschodniego-północnego II linii metra, jest stacja C21 Bródno zlokalizowana w ul. Kondratowicza pomiędzy skrzyżowaniami ulic Bazyliańska/Rembielińska i Łabiszyńska.

Dane techniczne
Tunele:
Długość toru prawego - 4 020,6 m
Długość toru lewego - 3 993,2 m
Długość stacji C19 Zacisze - 176,0 m
Długość stacji C20 Kondratowicza - 314,0 m
Długość stacji C21 Bródno, komory rozjazdów i torów odstawczych - 697,5 m
Długość komory demontażowej przy C18 - 31,0 m
Całkowita długość tuneli: - 5 785,0 m

Obiekty kubaturowe:
Stacja C19 Zacisze - 74 199,0 m3
Stacja C20 Kondratowicza - 93 420,0 m3
Stacja C21 Bródno - 469 891,0 m3
Wentylatornia szlakowa V19 - 9 158,0 m3
Wentylatornia szlakowa V20 - 8 817,0 m3
Wentylatornia szlakowa V21 - 8 875,0 m3
Komora demontażowa przy C18 - 7 819,0 m3
Całkowita kubatura obiektów: - 672 179,0 m3

Poziom główki szyny (PGS) pod poziomem terenu - od 9,0 m do 13,9 m
(średnia 11,5 m)

Odcinek Bródno - Zacisze

STACJA C19 „Zacisze”
Zlokalizowana jest w wzdłuż ulicy Figara przy skrzyżowaniu z ulicami Codzienna, Rolanda i Spójni.

 

Odcinek Zacisze

STACJA C20 „Kondratowicza”
Zlokalizowana  jest wzdłuż  ulicy Kondratowicza między  skrzyżowaniami z ulicami Malborską i 20 Dywizji Piechoty PW a skrzyżowaniem ulicy Św. Wincentego z ulicą Kondratowicza. Projektowany łącznik ze stacji metra do projektowanych przystanków tramwajowych w ulicy Św. Wincentego.

Odcinek Kondratowicza

STACJA C21 „Bródno”
Zlokalizowana jest w wzdłuż ulicy  Kondratowicza pomiędzy skrzyżowaniami ulic Bazyliańska/Rembielińska i Łabiszyńska. Stacja z dwiema komorami rozjazdów oraz torami odstawczymi.

Stacja BRÓDNO

 

 

INWESTYCJA BUDOWY STACJI METRA: LAZUROWA, CHRZANÓW, KAROLIN
I STACJI TECHNICZNO-POSTOJOWEJ KAROLIN (3+KAROLIN)
ORAZ OPRACOWANIE KONCEPCJI WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH WRAZ Z PARKINGAMI P&R

 

Folder Informacyjny 3+STP

Folder Informacyjny
Budowa II linii metra - Realizacja III etapu odcinka zachodniego (3+STP)
Ściągnij plik PDF (3,62 MB)

 

STACJA C3 Lazurowa

Lokalizacja: rejonie skrzyżowania ul. Lazurowej i Górczewskiej oraz pętli autobusowej.
Będzie elementem węzła komunikacyjnego, w skład którego wejdą pętla autobusowa, pętla tramwajowa oraz parking w systemie P&R. Lokalizacja węzła pozwoli na przejmowanie ruchu do Warszawy z kierunku zachodniego.

 

STACJA C2 Chrzanów

Lokalizacja: pod ul. Rayskiego w rejonie skrzyżowania ul. Rayskiego i Szeligowskiej.
Planowany parking dla rowerów.

 

STACJA C1 Karolin

Lokalizacja: pod ul. Sochaczewską w rejonie skrzyżowania ul. Sochaczewskiej i Połczyńskiej.
Będzie elementem węzła komunikacyjnego z parkingiem P&R, pozwoli na przejmowanie ruchu do Warszawy z kierunku zachodniego.

 

STP Karolin

Obszar Stacji techniczno-postojowej Karolin ograniczony jest infrastrukturą kolejową PKP od strony południowej, Instytutem Energetyki od strony północnej, al. 4 Czerwca 1989 r. (ul. Nowolazurową) od strony wschodniej, ul. Gierdziejewskiego od strony zachodniej (gmina Ożarów Mazowiecki).

UWAGA

Zgodnie z warunkami postępowania przetargowego, lokalizacje wskazują przybliżony rejon, w którym zostaną zaprojektowane a następnie zrealizowane stacja metra wraz infrastrukturą towarzyszącą, w tym wyjściami ze stacji. Szczegółowa lokalizacja obiektów metra wynikać będzie z przyjętych założeń projektowych uwzględniających lokalne uwarunkowania, w tym istniejącą zabudowę i uzbrojenie terenu.

Budowa węzłów przesiadkowych wraz z parkingami P&R będzie realizowana w ramach odrębnego zadania inwestycyjnego.