KONKURS OFERT NA WYNAJEM 57 STANOWISK NA STACJACH I LINII METRA OD STACJI A1-KABATY DO A23-MŁOCINY, POD INSTALACJĘ BANKOMATÓW

 

Metro Warszawskie Spółka z o.o. z siedzibą 02-798 Warszawa, ul. Wilczy Dół 5, zwane dalej „Wynajmującym" ogłasza konkurs ofert na wynajem 57 stanowisk na stacjach I-ej linii metra od stacji A1-Kabaty do A23-Młociny, pod instalację bankomatów.

W konkursie ofert mogą wziąć udział firmy prowadzące działalność z wykorzystaniem urządzeń bankomatowych.

Dokumentację konkursową można pobrać ze strony internetowej Metra Warszawskiego
Sp. z o.o., www.metro.waw.pl - zakładka „Kontrahenci”.

Dodatkowe informacje w sprawie konkursu ofert można uzyskać pod nr telefonu (22) 655-46-83, lub/i pod adresem mailowym t.gorecki@metro.waw.pl.

Metro Warszawskie Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert w dowolnym czasie bez podania przyczyny..

Termin składania ofert do dnia 17.01. 2020 r. do godziny 12:00.

DOKUMENTY ORAZ SZCZEGÓŁY OFERTY DO POBRANIA (1,1 MB zip)