„PRZETARG PISEMNY OFERTOWY NA WYNAJEM

LOKALI HANDLOWYCH

NA STACJACH II LINII METRA”

Metro Warszawskie Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie, ul. Wilczy Dół 5 ogłasza przetarg pisemny ofertowy na wynajem lokali handlowych na czynnych stacjach II Linii metra
 od C6 Księcia Janusza do C18 TROCKA.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne oraz inne podmioty nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, które na dzień ogłoszenia przetargu mają zarejestrowaną działalność usługowo-handlową.

 

Dokumentację przetargową można pobrać tutaj:

załącznik 1 (10,1 (MB, ZIP)

załącznik_2 (26,5 (MB, ZIP)

Szczegółowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w Biurze Najmu
i Reklamy Metra Warszawskiego sp. z o.o. pod numerem telefonu
(22) 655-46-81 oraz (22) 655-46-86.
 

Informacja dodatkowa:

Do każdej składanej oferty jako zabezpieczenie należy wpłacić wadium
w kwocie 3 000,00 zł.

Metro Warszawskie Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub w części, w dowolnym czasie.

Termin składania ofert do dnia 10.05.2022 r. do godziny 09:00.