Kontakt z Biurem Najmu i Reklamy:
Dyrektor Biura Najmu i Reklamy
Grzegorz Popielarz
Tel. (22) 655-46-80, 
e-mail: g.popielarz@metro.waw.pl

 

 

WYNAJMIJ LOKAL W METRZE

METRO WARSZAWSKIE SP. Z O.O. PRZYJMUJE OFERTY W RAMACH PISEMNEGO KONKURSU OFERT NA WYNAJEM NIŻEJ  WYMIENIONYCH LOKALI NA I LINII METRA

OFERTY SĄ PRZYJMOWANE DO 08.04.2021 r. DO GODZINY 09:00.

LOKALE DO WYNAJĘCIA NA I LINII METRA

1. Lokal nr 113 o wielkości 9,70 m2 na antresoli południowej stacji A4 Stokłosy – cena minimalna 20,00 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która już występuje na antresoli stacji.

2. Lokal nr 113 o wielkości 42,07 m2 na antresoli południowej stacji A5 Ursynów – cena minimalna 20,00 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która już występuje na antresoli stacji.

3. Lokal nr 013 o wielkości 17,92 m2 na antresoli południowej stacji A6 Służew – cena minimalna 57,00 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która już występuje na antresoli stacji.

4. Lokal nr 040 o wielkości 21,97 m2 na antresoli południowej stacji A7 Wilanowska – cena minimalna 403,90 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która już występuje na antresoli stacji.

5. Lokal nr 013 o wielkości 13,90 m2 na antresoli południowej stacji A8 Wierzbno – cena minimalna 60,53 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która już występuje na antresoli stacji.

6. Lokal nr 113 o wielkości 36,85 m2 na antresoli południowej stacji A9 Racławicka – cena minimalna 57,00 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która już występuje na antresoli stacji.

7. Lokal nr 113+806+040 o wielkości 38,70 m2 na antresoli południowej stacji A10 Pole Mokotowskie – cena minimalna 86,00 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która już występuje na antresoli stacji.

8. Lokal nr 113 o wielkości 19,27 m2 na antresoli południowej stacji A11 Politechnika – cena minimalna 123,79 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która już występuje na antresoli stacji.

9. Lokal nr 2001C o wielkości 43,54 m2 w pasażu handlowym stacji A13 Centrum – cena minimalna 70,00 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która już występuje na antresoli stacji.

10. Lokal nr 2002D o wielkości 49,50 m2 w pasażu handlowym stacji A13 Centrum – cena minimalna 70,00 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która już występuje na antresoli stacji.

11. Lokal nr 2002G o wielkości 47,00 m2 w pasażu handlowym stacji A13 Centrum – cena minimalna 60,00 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która już występuje na antresoli stacji.

12. Lokal nr 2002H o wielkości 38,47 m2 w pasażu handlowym stacji A13 Centrum – cena minimalna 70,00 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która już występuje na antresoli stacji.

13. Lokal nr 2002K o wielkości 50,50 m2 w pasażu handlowym stacji A13 Centrum – cena minimalna 70,00 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która już występuje na antresoli stacji.

14. Lokal nr 2002L o wielkości 20,31 m2 w pasażu handlowym stacji A13 Centrum – cena minimalna 30,90 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która już występuje na antresoli stacji.

15. Lokal nr 10 o wielkości 13 m2 w przejściu południowym stacji A15 Ratusz-Arsenał – cena minimalna 354,30 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która już występuje w obrębie przejścia podziemnego, w którym znajduje się lokal.

16. Lokal nr 003 o wielkości 27,10 m2 w pasażu handlowym stacji A15 Ratusz-Arsenał – cena minimalna 62,36 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która już występuje na antresoli stacji.

17. Lokal nr 008 o wielkości 16,00 m2 w pasażu handlowym stacji A15 Ratusz-Arsenał – cena minimalna 76,88 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która już występuje na antresoli stacji.

18. Lokal nr 013 o wielkości 31,60 m2 w pasażu handlowym stacji A15 Ratusz-Arsenał – cena minimalna 70,00 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która już występuje na antresoli stacji.

19. Lokal nr 014 o wielkości 31,70 m2 w pasażu handlowym stacji A15 Ratusz-Arsenał – cena minimalna 70,00 za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która już występuje na antresoli stacji.

20. Lokal nr 1012+010 o wielkości 32,29 m2 na antresoli północnej stacji A20 Słodowiec – cena minimalna 63,92 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która już występuje na antresoli stacji.

21. Lokal nr 1015 o wielkości 26,07 m2 na antresoli południowej stacji A20 Słodowiec – cena minimalna 30,00 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która już występuje na antresoli stacji.

22. Witryna nr 4 o wielkości 9,46 m2 znajdująca się w pasażu handlowym stacji A13 Centrum – cena minimalna 36,50 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Witryna będzie dostępna pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W witrynie nie może być prowadzona branża, która już występuje w pasażu stacji.

23. Witryna nr 6 o wielkości 16,94 m2 znajdująca się w pasażu handlowym stacji A13 Centrum – cena minimalna 20,79 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Witryna będzie dostępna pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W witrynie nie może być prowadzona branża, która już występuje w pasażu stacji.

24. Witryna nr 4 znajdująca się w pasażu handlowym stacji A15 Ratusz-Arsenał, – cena minimalna 200,00 zł za całą powierzchnię wystawową witryny w wymiarze miesięcznym netto. Witryna będzie dostępna pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W witrynie nie może być eksponowana branża, która już występuje na antresoli stacji.

25. Witryna nr W01 znajdująca się w pasażu handlowym stacji A15 Ratusz-Arsenał, – cena minimalna 1.000,00 zł za całą powierzchnię wystawową witryny w wymiarze miesięcznym netto. Witryna będzie dostępna pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu.

Na terenie metra, również w lokalach handlowych obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

W lokalach na stacjach metra nie jest dopuszczona działalność gastronomiczna, fryzjerska i pralni chemicznych, sprzedaż napojów alkoholowych, materiałów niebezpiecznych i łatwopalnych. Nie są dopuszczone kantory, zakłady wzajemne, z wyłączeniem LOTTO. Nie jest również dopuszczona działalność objęta ograniczeniem dostępu ze względu na wiek. Nie przyjmujemy również ofert, które przewidują powtórzenie działalności lub sprzedaży asortymentu towarowego już prowadzonego na danej antresoli lub w danym pasażu.

Szczegóły dotyczące warunków najmu są dostępne we wzorze ogólnej umowy najmu:

Wzór Umowy Najmu Lokalu (pdf; 390 KB)

Lub we wzorze umowy najmu witryny

Wzór Umowy Najmu Witryny (pdf; 216 KB)

Informacje na temat wynajmu powierzchni handlowych można uzyskać również pod nr telefonu (22)
655 46 81 lub (22) 655 46 82.

Oferty należy składać na Formularzu oferty (pdf; 152 KB)  z Formularzem referencji (pdf; 124 KB), podpisać przez osobę upoważnioną, opieczętować pieczątką firmową. Do oferty należy załączyć aktualne dokumenty rejestracyjne swojej firmy (wypis z KRS lub zaświadczenia o działalności gospodarczej, REGON, nr konta bankowego) i kopię dowodu wpłaty przez oferenta kaucji zabezpieczającej w wysokości 3.000,00 zł.
Wadium należy wpłacić przelewem z zaznaczeniem „Wadium konkurs ofert” na rachunek Metra Warszawskiego Sp. z o.o. w PeKaO S.A. nr konta: 61 1240 6003 1111 0000 4947 4518. W przypadku przyjęcia oferty i podpisania umowy należy do niej sporządzić akt notarialny poddania się egzekucji w zakresie wydania lokalu po wygaśnięciu umowy najmu. Koszt aktu około 200 zł + VAT. Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w kopercie na której należy podać którego lokalu ona dotyczy i dane oferenta a następnie przesłać na adres Metra Warszawskiego:

Metro Warszawskie sp. z o.o.
Biuro Najmu i Reklamy
Ul. Wilczy Dół 5
02-798 Warszawa

lub złożyć osobiście w siedzibie Metra, w kancelarii, która jest w budynku portierni przy bramie wjazdowej do siedziby metra w godzinach od 07:00 do 14:00 w dni robocze od daty ukazania się ogłoszenia do dnia 07.04.2021 r. W dniu 08.04.2021 r. oferty można składać do godz. 09:00. Oferty które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Wadium może być przeznaczone przez Oferenta wygrywającego konkurs ofert na kaucję zabezpieczającą do umowy lub w przypadku oferentów, którzy nie wygrają konkursu, zostanie zwrócone zgodnie z Regulaminem: Regulamin_pisemnego_konkursu_ofert (PDF; 172 KB)