Kontakt z Biurem Najmu i Reklamy:
Dyrektor Biura Najmu i Reklamy
Grzegorz Popielarz
Tel. (22) 655-46-80, 
e-mail: g.popielarz@metro.waw.pl

 

 

WYNAJMIJ LOKAL W METRZE

 

METRO WARSZAWSKIE SP. Z O.O. PRZYJMUJE OFERTY W RAMACH PISEMNEGO KONKURSU OFERT NA WYNAJEM NIŻEJ WYMIENIONYCH LOKALI NA I LINII METRA

OFERTY SĄ PRZYJMOWANE DO 11.09.2020 r. DO GODZINY 09:00.

 

LOKALE DO WYNAJĘCIA NA I LINII METRA

 

 1. Lokal nr 113 o wielkości 41,10 m2na antresoli południowej stacji A2 Natolin – cena minimalna 121,36zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która już występuje na antresoli stacji.
 2. Lokal nr 113 o wielkości 9,70 m2 na antresoli południowej stacji A4 Stokłosy – cena minimalna 80,02 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która już występuje na antresoli stacji.
 3. Lokal nr 113 o wielkości 42,07 m2 na antresoli południowej stacji A5 Ursynów – cena minimalna 112,95 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która już występuje na antresoli stacji.
 4. Lokal nr 013 o wielkości 17,92 m2 na antresoli południowej stacji A6 Służew – cena minimalna 57,00 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która już występuje na antresoli stacji.
 5. Lokal nr 013 o wielkości 13,90 m2 na antresoli południowej stacji A8 Wierzbno – cena minimalna 60,53 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która już występuje na antresoli stacji.
 6. Lokal nr 113 o wielkości 36,85 m2 na antresoli południowej stacji A9 Racławicka – cena minimalna 57,00 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która już występuje na antresoli stacji.
 7. Lokal nr 113+806+040 o wielkości 38,70 m2 na antresoli południowej stacji A10 Pole Mokotowskie – cena minimalna 161,81 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która już występuje na antresoli stacji.

8. Lokal nr 1049 o wielkości 131,42 m2 po stronie południowej stacji A13 Centrum (poziom tzw. ,,patelni”)– cena minimalna 331,32 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która już występuje na antresoli stacji.

9. Lokal nr 2001C o wielkości 43,54 m2 w pasażu handlowym stacji A13 Centrum – cena minimalna 92,87 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która już występuje na antresoli stacji.

10. Lokal nr 2002D o wielkości 49,50 m2 w pasażu handlowym stacji A13 Centrum – cena minimalna 120,55 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która już występuje na antresoli stacji.

11. Lokal nr 2002H o wielkości 38,47 m2 w pasażu handlowym stacji A13 Centrum – cena minimalna 82,00 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która już występuje na antresoli stacji.

12. Lokal nr 2002K o wielkości 50,50 m2 w pasażu handlowym stacji A13 Centrum – cena minimalna 120,19 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która już występuje na antresoli stacji.

13. Lokal nr 1000H o wielkości 47,12 m2 w pasażu handlowym stacji A14 Świętokrzyska – cena minimalna 91,10 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która już występuje na antresoli stacji.

14. Lokal nr 003 o wielkości 27,10 m2 w pasażu handlowym stacji A15 Ratusz-Arsenał – cena minimalna 62,36 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która już występuje na antresoli stacji.

15. Lokal nr 009 o wielkości 23,11 m2 w pasażu handlowym stacji A15 Ratusz-Arsenał – cena minimalna 92,87 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która już występuje na antresoli stacji.

16. Lokal nr 013 o wielkości 31,60 m2 w pasażu handlowym stacji A15 Ratusz-Arsenał – cena minimalna 146,78 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która już występuje na antresoli stacji

17. Lokal nr 014 o wielkości 31,70 m2 w pasażu handlowym stacji A15 Ratusz-Arsenał – cena minimalna 88,26 za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która już występuje na antresoli stacji.

18. Lokal nr 1010+009 o wielkości 23,99 m2 na antresoli północnej stacji A20 Słodowiec – cena minimalna 227,98 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która już występuje na antresoli stacji.

19. Lokal nr 1015 o wielkości 26,07 m2 na antresoli południowej stacji A20 Słodowiec – cena minimalna 138,49 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która już występuje na antresoli stacji.

20. Witryna nr 6 o wielkości 16,94 m2 znajdująca się w pasażu handlowym stacji A13 Centrum – cena minimalna 20,79 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Witryna będzie dostępna pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W witrynie nie może być prowadzona branża, która już występuje w pasażu stacji.

21. Witryna nr 1 znajdująca się w pasażu handlowym stacji A15 Ratusz-Arsenał, – cena minimalna 120,57 zł za całą powierzchnię wystawową witryny w wymiarze miesięcznym netto. Witryna będzie dostępna pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W witrynie nie może być eksponowana branża, która już występuje na antresoli stacji.

22. Witryna nr 4 znajdująca się w pasażu handlowym stacji A15 Ratusz-Arsenał, – cena minimalna 258,28 zł za całą powierzchnię wystawową witryny w wymiarze miesięcznym netto. Witryna będzie dostępna pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W witrynie nie może być eksponowana branża, która już występuje na antresoli stacji.

23. Witryna nr W01 znajdująca się w pasażu handlowym stacji A15 Ratusz-Arsenał, – cena minimalna 1.515,71 zł za całą powierzchnię wystawową witryny w wymiarze miesięcznym netto. Witryna będzie dostępna pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W witrynie nie może być eksponowana branża, która już występuje na antresoli stacji.

Na terenie metra, również w lokalach handlowych obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

W lokalach na stacjach metra nie jest dopuszczona działalność gastronomiczna, fryzjerska i pralni chemicznych, sprzedaż napojów alkoholowych, materiałów niebezpiecznych i łatwopalnych. Nie są dopuszczone kantory, zakłady wzajemne, z wyłączeniem LOTTO. Nie jest również dopuszczona działalność objęta ograniczeniem dostępu ze względu na wiek. Nie przyjmujemy również ofert, które przewidują powtórzenie działalności lub sprzedaży asortymentu towarowego już prowadzonego na danej antresoli lub w danym pasażu.

Szczegóły dotyczące warunków najmu są dostępne we wzorze ogólnej umowy najmu:

Wzór Umowy Najmu Lokalu

Lub we wzorze umowy najmu witryny

Wzór Umowy Najmu Witryny

Informacje na temat wynajmu powierzchni handlowych można uzyskać również pod nr telefonu (22) 655 46 81 lub (22) 655 46 82.

Oferty należy składać na Formularzu ofertyFormularzem referencji,, podpisać przez osobę upoważnioną, opieczętować pieczątką firmową. Do oferty należy załączyć aktualne dokumenty rejestracyjne swojej firmy (wypis z KRS lub zaświadczenia o działalności gospodarczej, REGON, nr konta bankowego) i kopię dowodu wpłaty przez oferenta kaucji zabezpieczającej w wysokości 3.000,00 zł. Wadium należy wpłacić przelewem z zaznaczeniem „Wadium konkurs ofert” na rachunek Metra Warszawskiego Sp. z o.o. w PeKaO S.A. nr konta: 61 1240 6003 1111 0000 4947 4518. W przypadku przyjęcia oferty i podpisania umowy należy do niej sporządzić akt notarialny poddania się egzekucji w zakresie wydania lokalu po wygaśnięciu umowy najmu. Koszt aktu około 200 zł + VAT. Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w kopercie na której należy podać którego lokalu ona dotyczy i dane oferenta a następnie przesłać na adres Metra Warszawskiego:

Metro Warszawskie sp. z o.o.

     Biuro Najmu i Reklamy

Ul. Wilczy Dół 5

           02-798 Warszawa

lub złożyć osobiście w siedzibie Metra, w kancelarii, która jest w budynku portierni przy bramie wjazdowej do siedziby metra w godzinach od 07:00 do 14:00 w dni robocze od daty ukazania się ogłoszenia do dnia 10.09.2020 r. W dniu 11.09.2020 r. oferty można składać do godz. 09:00. Oferty które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Wadium może być przeznaczone przez Oferenta wygrywającego konkurs ofert na kaucję zabezpieczającą do umowy lub w przypadku oferentów, którzy nie wygrają konkursu, zostanie zwrócone zgodnie z Regulaminem: Regulamin_pisemnego_konkursu_ofert

WYNAJMIJ LOKAL W METRZE

 

METRO WARSZAWSKIE SP. Z O.O. PRZYJMUJE OFERTY W RAMACH PISEMNEGO KONKURSU OFERT NA WYNAJEM NIŻEJ WYMIENIONYCH LOKALI NA I LINII METRA

OFERTY SĄ PRZYJMOWANE DO 31.07.2020 r. DO GODZINY 09:00.

 

LOKALE DO WYNAJĘCIA NA I LINII METRA

 

 1. Lokal nr 113 o wielkości 41,10 m2na antresoli południowej stacji A2 Natolin – cena minimalna 121,36zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która już występuje na antresoli stacji.
 2. Lokal nr 113 o wielkości 9,70 m2 na antresoli południowej stacji A4 Stokłosy – cena minimalna 80,02 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która już występuje na antresoli stacji.
 3. Lokal nr 113 o wielkości 42,07 m2 na antresoli południowej stacji A5 Ursynów – cena minimalna 112,95 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która już występuje na antresoli stacji.
 4. Lokal nr 013 o wielkości 17,92 m2 na antresoli południowej stacji A6 Służew – cena minimalna 57,00 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która już występuje na antresoli stacji.
 5. Lokal nr 013 o wielkości 13,90 m2 na antresoli południowej stacji A8 Wierzbno – cena minimalna 60,53 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która już występuje na antresoli stacji.
 6. Lokal nr 113 o wielkości 36,85 m2 na antresoli południowej stacji A9 Racławicka – cena minimalna 57,00 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która już występuje na antresoli stacji.
 7.            Lokal nr 113+806+040 o wielkości 38,70 m2 na antresoli południowej stacji A10 Pole Mokotowskie – cena minimalna 161,81 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która już występuje na antresoli stacji.

8.           Lokal nr 1049 o wielkości 131,42 m2 po stronie południowej stacji A13 Centrum (poziom tzw. ,,patelni”)– cena minimalna 331,32 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która już występuje na antresoli stacji.

9.           Lokal nr 2001C o wielkości 43,54 m2 w pasażu handlowym stacji A13 Centrum – cena minimalna 92,87 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która już występuje na antresoli stacji.

10.         Lokal nr 2002D o wielkości 49,50 m2 w pasażu handlowym stacji A13 Centrum – cena minimalna 120,55 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która już występuje na antresoli stacji.

11.         Lokal nr 2002H o wielkości 38,47 m2 w pasażu handlowym stacji A13 Centrum – cena minimalna 82,00 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która już występuje na antresoli stacji.

12.         Lokal nr 2002K o wielkości 50,50 m2 w pasażu handlowym stacji A13 Centrum – cena minimalna 120,19 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która już występuje na antresoli stacji.

13.       Lokal nr 1000H o wielkości 47,12 m2 w pasażu handlowym stacji A14 Świętokrzyska – cena minimalna 91,10 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która już występuje na antresoli stacji.

14.         Lokal nr 003 o wielkości 27,10 m2 w pasażu handlowym stacji A15 Ratusz-Arsenał – cena minimalna 62,36 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która już występuje na antresoli stacji.

15.         Lokal nr 009 o wielkości 23,11 m2 w pasażu handlowym stacji A15 Ratusz-Arsenał – cena minimalna 92,87 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która już występuje na antresoli stacji.

16.         Lokal nr 013 o wielkości 31,60 m2 w pasażu handlowym stacji A15 Ratusz-Arsenał – cena minimalna 146,78 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która już występuje na antresoli stacji.

17.         Lokal nr 014 o wielkości 31,70 m2 w pasażu handlowym stacji A15 Ratusz-Arsenał – cena minimalna 88,26 za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która już występuje na antresoli stacji.

18.         Lokal nr 1010+009 o wielkości 23,99 m2 na antresoli północnej stacji A20 Słodowiec – cena minimalna 227,98 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która już występuje na antresoli stacji.

19.         Lokal nr 1015 o wielkości 26,07 m2 na antresoli południowej stacji A20 Słodowiec – cena minimalna 138,49 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która już występuje na antresoli stacji.

20.         Witryna nr 1 znajdująca się w pasażu handlowym stacji A15 Ratusz-Arsenał, – cena minimalna 120,57 zł za całą powierzchnię wystawową witryny w wymiarze miesięcznym netto. Witryna będzie dostępna pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W witrynie nie może być eksponowana branża, która już występuje na antresoli stacji.

21.         Witryna nr 4 znajdująca się w pasażu handlowym stacji A15 Ratusz-Arsenał, – cena minimalna 258,28 zł za całą powierzchnię wystawową witryny w wymiarze miesięcznym netto. Witryna będzie dostępna pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W witrynie nie może być eksponowana branża, która już występuje na antresoli stacji.

22.         Witryna nr W01 znajdująca się w pasażu handlowym stacji A15 Ratusz-Arsenał, – cena minimalna 1.515,71 zł za całą powierzchnię wystawową witryny w wymiarze miesięcznym netto. Witryna będzie dostępna pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W witrynie nie może być eksponowana branża, która już występuje na antresoli stacji.

 

Na terenie metra, również w lokalach handlowych obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

W lokalach na stacjach metra nie jest dopuszczona działalność gastronomiczna, fryzjerska i pralni chemicznych, sprzedaż napojów alkoholowych, materiałów niebezpiecznych i łatwopalnych. Nie są dopuszczone kantory, zakłady wzajemne, z wyłączeniem LOTTO. Nie jest również dopuszczona działalność objęta ograniczeniem dostępu ze względu na wiek. Nie przyjmujemy również ofert, które przewidują powtórzenie działalności lub sprzedaży asortymentu towarowego już prowadzonego na danej antresoli lub w danym pasażu.

Szczegóły dotyczące warunków najmu są dostępne we wzorze ogólnej umowy najmu:

Wzór Umowy Najmu Lokalu

Lub we wzorze umowy najmu witryny

Wzór Umowy Najmu Witryny

Informacje na temat wynajmu powierzchni handlowych można uzyskać również pod nr telefonu (22) 655 46 81 lub (22) 655 46 82.

Oferty należy składać na Formularzu ofertyFormularzem referencji, podpisać przez osobę upoważnioną, opieczętować pieczątką firmową. Do oferty należy załączyć aktualne dokumenty rejestracyjne swojej firmy (wypis z KRS lub zaświadczenia o działalności gospodarczej, REGON, nr konta bankowego) i kopię dowodu wpłaty przez oferenta kaucji zabezpieczającej w wysokości 3.000,00 zł. Wadium należy wpłacić przelewem z zaznaczeniem „Wadium konkurs ofert” na rachunek Metra Warszawskiego Sp. z o.o. w PeKaO S.A. nr konta: 61 1240 6003 1111 0000 4947 4518. W przypadku przyjęcia oferty i podpisania umowy należy do niej sporządzić akt notarialny poddania się egzekucji w zakresie wydania lokalu po wygaśnięciu umowy najmu. Koszt aktu około 200 zł + VAT. Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w kopercie na której należy podać którego lokalu ona dotyczy i dane oferenta a następnie przesłać na adres Metra Warszawskiego:

Metro Warszawskie sp. z o.o.

     Biuro Najmu i Reklamy

Ul. Wilczy Dół 5

           02-798 Warszawa

lub złożyć osobiście w siedzibie Metra, w kancelarii, która jest w budynku portierni przy bramie wjazdowej do siedziby metra w godzinach od 07:00 do 14:00 w dni robocze od daty ukazania się ogłoszenia do dnia 30.07.2020 r. W dniu 31.07.2020 r. oferty można składać do godz. 09:00. Oferty które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Wadium może być przeznaczone przez Oferenta wygrywającego konkurs ofert na kaucję zabezpieczającą do umowy lub w przypadku oferentów, którzy nie wygrają konkursu, zostanie zwrócone zgodnie z Regulaminem: Regulamin_pisemnego_konkursu_ofert