Metro Warszawskie Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-798, ul. Wilczy dół 5 ogłasza pisemny konkurs ofert na wynajem powierzchni na stacjach i obiektach metra pod nośniki reklamowe będące własnością oferenta i wynajem nośników reklamowych będących własnością Metra Warszawskiego oraz na dzierżawę włókien światłowodowych.

 

Informacja dodatkowa:

Jako zabezpieczenie oferty należy wpłacić wadium w kwocie 1 000 000,00 zł

Metro Warszawskie Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu w dowolnym czasie przed ogłoszeniem jego wyników powiadamiając o przyczynach swego działania.

Termin składania ofert do dnia 06.08.2020 r. do godziny 10. 00.

Szczegółowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać pod nr. telefonu (22) 655-46-84

Dokumentację przetargową można pobrać tutaj (ZIP; 12 MB)

 

Do Uczestników biorących udział w konkursie ofert na wynajem powierzchni reklamowych na stacjach metra:

Metro Warszawskie Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż przedłuża termin składania ofert ogłoszonego w dniu 23.07.2020 r. pisemnego konkursu ofert na wynajem powierzchni na stacjach i obiektach metra pod nośniki reklamowe będące własnością oferenta i wynajem nośników reklamowych będących własnością Metra Warszawskiego oraz na dzierżawę włókien światłowodowych do dnia 28.08.2020 r. do godziny 10.00.  Posiedzenie Komisji konkursowej, na której odbędzie się otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu zostaje wyznaczone na dzień 28.08.2020 r. o godz. 12.00

„Metro Warszawskie uprzejmie informuje, iż w dniu 19 sierpnia 2020 r., w godz. 10.00-13.30 odbędzie się wizja lokalna na stacjach I i II linii metra, ukazująca miejsca pod montaż nośników reklamowych objęte konkursem ofert na wynajem powierzchni reklamowych na stacjach metra. Miejsce spotkania to stacja A1 Kabaty, hala odpraw, strona południowa, godz. 10.00”.