PAŹDZIERNIK 2020

Stacja C04 Bemowo

 • Trwa realizacja słupów docelowych na torach odstawczych na poziomie -2 – 82%
 • Trwa realizacja słupów docelowych na torach odstawczych na poziomie -1 – 81%
 • Trwa realizacja izolacji powłokowej płyty stropowej na torach odstawczych - 13%
 • Trwa realizacja izolacji powłokowej płyty stropowej na części stacyjnej - 95%
 • Trwa realizacja konstrukcji antresoli na części stacyjnej - 65%
 • Trwa realizacja konstrukcji peronów na torach odstawczych - 75%
 • Trwa realizacja konstrukcji ścian kanału rewizyjnego na torach odstawczych - 30%
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem pomieszczeń na torach odstawczych poz. -1 – 13%
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem pomieszczeń części stacyjnej – 18%
 • Trwa realizacja prac związanych z tynkowaniem pomieszczeń części stacyjnej – 10%
 • Trwa realizacja elementów konstrukcyjnych czerpnio-wyrzutni C4-12 - 80%
 • Trwa realizacja płyt dennych na wyjściach C04-1 oraz C04-2– 30%
 • Trwa realizacja płyt stropowych systemu wyjść stacyjnych - 50%
 • Trwa realizacja ekranowania pomieszczeń oraz montaż instalacji podtynkowych na części stacyjnej  - 10%
 • Sukcesywnie realizowane jest wykonywanie zasypek części stacyjnej – 70%
 • Zakończono realizację słupów docelowych na części stacyjnej na poziomie -1 – 100%
 • Zakończono realizację szybów windowych, klatek schodowych oraz biegów schodowych na torach odstawczych – 100%

Wentylatornia na szlaku tunelowym D05

 • Trwa drążenie tunelu D05P – 58%
 • Zakończono drążenie tunelu D05L – 100%
 • Zakończono realizację płyty pośredniej wentylatorni V5– 98% (pozostawiono otwory technologiczne)

Stacja C05 Ulrychów

 • Trwa realizacja izolacji powłokowej płyty stropowej – 80%
 • Trwa wykonywanie słupków pod antresolę – 99%
 • Trwa wykonywanie słupów docelowych poz. -1 - 86%
 • Trwa realizacja konstrukcji antresoli - 81%
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem pomieszczeń – 38%
 • Trwa realizacja prac związanych z tynkowaniem pomieszczeń – 11%
 • Sukcesywnie realizowane jest wykonywanie zasypek części stacyjnej – 70%
 • Trwa realizacja ekranowania pomieszczeń oraz montaż instalacji podtynkowych - 40%

Wentylatornia na szlaku tunelowym D06

 • Trwają prace związane z rozruchem maszyny drążącej tunel D06L
 • Trwa realizacja izolacji powłokowej płyty stropowej szybu demontażowego - 5%
 • Zakończono realizację robót związanych z wykonaniem płyty dennej szybu demontażowego - 100%
 • Zakończono realizację robót związanych z wykonaniem izolacji przeciwwodnej płyty dennej szybu demontażowego – 100%

WRZESIEŃ 2020

Stacja C04 Powstańców Śląskich

 • Trwa realizacja słupów docelowych na torach odstawczych na poziomie -2 – 73%
 • Trwa realizacja słupów docelowych na torach odstawczych na poziomie -1 – 67%
 • Trwa realizacja słupów docelowych na części stacyjnej na poziomie -1 – 92%
 • Trwa realizacja izolacji powłokowej płyty stropowej na części stacyjnej - 90%
 • Trwa realizacja elementów konstrukcyjnych czerpnio-wyrzutni C4-12 - 80%
 • Trwa realizacja konstrukcji antresoli na części stacyjnej - 60%
 • Rozpoczęto prace związane z murowaniem pomieszczeń – 8%
 • Rozpoczęto prace związane z tynkowaniem pomieszczeń – 5%
 • Wznowiono prace związane z wykopami przy wyjściach C04-1 oraz C04-2– 95%
 • Zakończono realizację płyty dennej na torach odstawczych – 100%
 • Zakończono realizację słupów docelowych na części stacyjnej na poziomie -2 – 100%
 • Zakończono realizację głębokich fundamentów systemu wyjść stacyjnych– 100%

Szlak tunelowy D05

 • Trwa drążenie tunelu D05L – 76%
 • Rozpoczęto rozruch maszyny drążącej tunel D05P
 • Zakończono realizację płyty pośredniej wentylatorni V5– 98% (pozostawiono otwory technologiczne)

Stacja C05 Ulrychów

 • Trwa realizacja izolacji powłokowej płyty stropowej – 98%
 • Trwa wykonywanie słupków pod antresolę – 97%
 • Trwa wykonywanie słupów docelowych poz. -1 - 86%
 • Trwa realizacja konstrukcji antresoli - 67%
 • Rozpoczęto prace związane z murowaniem pomieszczeń – 8%
 • Rozpoczęto prace związane z tynkowaniem pomieszczeń – 5%

Szlak tunelowy D06

 • Trwa realizacja robót związanych z wykonaniem izolacji przeciwwodnej płyty dennej – 98%

SIERPIEŃ 2020

Stacja C04 Powstańców Śląskich

 • Trwają prace przygotowawcze związane z rozpoczęciem drążenia tunelu szlakowego D05L i D05P
 • Trwa realizacja płyty dennej na torach odstawczych – 63%
 • Trwa realizacja słupów docelowych na torach odstawczych na poziomie -2 – 27%
 • Trwa realizacja słupów docelowych na torach odstawczych na poziomie -1 – 25%
 • Trwa realizacja słupów docelowych na części stacyjnej na poziomie -2 – 90%
 • Trwa realizacja słupów docelowych na części stacyjnej na poziomie -1 – 68%
 • Trwa realizacja izolacji powłokowej płyty stropowej na części stacyjnej - 40%
 • Trwa realizacja elementów konstrukcyjnych czerpnio-wyrzutni C4-12 - 75%
 • Wznowiono prace związane z głębokim fundamentowaniem na łączniku przejść podziemnych – 65%
 • Wznowiono prace związane z wykopami przy wyjściach C04-1 oraz C04-2– 65%
 • Rozpoczęto prace związane z konstrukcją podparcia oraz stropem antresoli części stacyjnej
 • Zakończono realizację wykopu podstropowego poziom -2 na torach odstawczych – 100%
 • Zakończono realizację płyty stropowej na torach odstawczych – 98% (pozostawiono otwory technologiczne)
 • Zakończono strop pośredni na torach odstawczych – 98% (pozostawiono otwory technologiczne)
 • Zakończono płytę stropową na części stacyjnej – 98% (pozostawiono otwory technologiczne)
 • Zakończono strop pośredni na części stacyjnej – 98% (pozostawiono otwory technologiczne)
 • Zakończono drążenie tunelu łącznikowego C04L i C04P
 • Trwają prace związane z demontażem, montażem oświetlenia ulicznego – faza I/II - 90%
 • Trwa przebudowa kolizji elektroenergetycznych – 95%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci teletechnicznych – 90%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci kanalizacyjnej – 98% zakończono przebudowę kolizji sieci kanalizacyjnej w zakresie udostępnionym przez budowę,
 • Trwa przebudowa kolizji sieci wodociągowej – 95% zakończono przebudowę kolizji sieci wodociągowej w zakresie udostępnionym przez budowę (końcowe odcinki będą przebudowywane w kolejnych etapach)
 • Trwa wykonywanie instalacji kanalizacji w stropie w zakresach udostępnianych przez branżę budowlaną

Wentylatornia na szlaku tunelowym D05

 • Rozpoczęto prace związane z realizacją konstrukcji płyty pośredniej – 60%
 • Zakończono realizację płyty stropowej– 90% (pozostawiono otwory technologiczne)
 • Zakończono realizację wykopu podstropowego poziom -1 – 100%

Stacja C05 Ulrychów

 • Trwa realizacja izolacji powłokowej płyty stropowej – 35%
 • Trwa wykonywanie słupków pod antresolę – 92%
 • Trwa wykonywanie słupów docelowych poz. -1 - 16/22 - 72%
 • Trwa wykonywanie izolacji płyty dennej W4 90%
 • Zakończono płytę stropową – 98% (pozostawiono otwory technologiczne)
 • Zakończono wykonywanie słupów docelowych – 100%
 • Zakończono wykonywanie szachtów wind – 100%

 

Wentylatornia na szlak tunelowym D06

 • Sukcesywnie realizowany jest wykop na poziomie -2
 • Zakończono realizację stropu pośredniego - 98% (pozostawiono otwory technologiczne)

LIPIEC 2020

Stacja C04 Powstańców Śląskich

 • Uruchomiono maszynę drążącą TBM – tunel lewy
 • Trwa realizacja wykopu podstropowego poziom -2 na torach odstawczych – 80%
 • Trwa realizacja płyty dennej na torach odstawczych – 51%
 • Trwa realizacja słupów docelowych na torach odstawczych na poziomie -2 – 10%
 • Trwa realizacja słupów docelowych na torach odstawczych na poziomie -1 – 7%
 • Trwa realizacja płyty dennej na części stacyjnej – 90%
 • Trwa realizacja słupów docelowych na części stacyjnej na poziomie -2 – 32%
 • Trwa realizacja izolacji powłokowej płyty stropowej na części stacyjnej - 7%
 • Trwa realizacja elementów konstrukcyjnych czerpnio-wyrzutni C4-12 - 50%
 • Wznowiono prace związane z głębokim fundamentowaniem na łączniku przejść podziemnych
 • Zrealizowano płytę stropową na torach odstawczych – 98% (pozostawiono otwory technologiczne)
 • Zrealizowano strop pośredni na torach odstawczych – 98% (pozostawiono otwory technologiczne)
 • Zrealizowano płytę stropową na części stacyjnej – 98% (pozostawiono otwory technologiczne)
 • Zrealizowano strop pośredni na części stacyjnej – 98% (pozostawiono otwory technologiczne)
 • Trwają prace związane z demontażem, montażem oświetlenia ulicznego – faza I/II - 90%
 • Trwa przebudowa kolizji elektroenergetycznych – 95%
 • Trwa wykonywanie instalacji uziemiającej oraz kraty ochronnej od prądów błądzących na stropie górnym T.O. -65%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci teletechnicznych – 90%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci kanalizacyjnej – 98%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci wodociągowej – 95%

Wentylatornia V05

 • Strop górny V05 90% (bez otworów)
 • Trwa wykop pod strop -1 – 70%

Stacja C05 Ulrychów

 • Trwa realizacja stropu górnego – 95%
 • Zakończono realizację stropu pośredniego na stacji – 100%
 • Zakończono wykonywanie płyty dennej – 100 %
 • Trwa wykonywanie słupków pod antresolę – 50%
 • Trwa wykonywanie słupów docelowych poz. -1 7/22 30%
 • Trwa wykonywanie słupów docelowych - 2 11/22 50%
 • Trwa wykonywanie szachtów wind -2 1/3 33%
 • Trwa wykonywanie płyty górnej wejścia W4 100%
 • Trwa wykonywanie wykopu wejścia W4 100%
 • Trwa wykonywanie izolacji płyty dennej W4 90%

CZERWIEC 2020

Stacja C04 Powstańców Śląskich

 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem stropu pośredniego torów odstawczych - 61%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem płyty dennej torów odstawczych - 41%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem płyty dennej części stacyjnej - 25%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem konstrukcji systemu wyjść stacyjnych – 14%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem słupów docelowych na torach odstawczych.
 • Trwa realizacja prac związanych z wprowadzeniem następnego etapu czasowej organizacji ruchu
 • Trwa przebudowa kolizji sieci wodociągowej – 96%
 • Trwa budowa sieci teletechnicznych – 90%
 • Sukcesywnie realizowany jest wykop na poziomie -2 torów odstawczych
 • Sukcesywnie realizowane są prace związane ze scaleniem maszyn TBM
 • Zakończono realizację stropu górnego części stacyjnej – 98% (pozostawiono otwory technologiczne) 
 • Zakończono realizację stropu górnego torów odstawczych – 98% (pozostawiono otwory technologiczne)
 • Zakończono realizację wykopu na poziomie --1 torów odstawczych
 • Zakończono realizację wykopu na poziomie -2 części stacyjne
 • Wprowadzono kolejny etap czasowej organizacji ruchu

Szlak tunelowy D05

 • Zakończono realizację prac związanych z wykonaniem przesłony przeciwfiltracyjnej

Stacja C05 Ulrychów

 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem płyty dennej - 88%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem słupków pod antresole na poziomie -1
 • Zakończono realizację stropu górnego– 98% (pozostawiono otwory technologiczne)
 • Zakończono realizację stropu pośredniego - 98% (pozostawiono otwory technologiczne)
 • Zakończono prace związane z realizacją wykopu na poziomie -2

Szlak tunelowy D06

 • Sukcesywnie realizowany jest wykop na poziomie -1
 • Zakończono realizację stropu górnego - 98% (pozostawiono otwory technologiczne)

 

MAJ 2020

Stacja C04 Powstańców Śląskich

 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem stropu górnego części stacyjnej – 95%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem stropu pośredniego części stacyjnej - 95%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem stropu górnego torów odstawczych – 88%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem stropu pośredniego torów odstawczych - 40%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem płyty dennej torów odstawczych - 10%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem konstrukcji systemu wyjść stacyjnych – 14%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci wodociągowej – 96%
 • Trwa budowa sieci teletechnicznych – 90%
 • Sukcesywnie realizowany jest wykop na poziomie -1 torów odstawczych
 • Sukcesywnie realizowany jest wykop na poziomie -2 torów odstawczych
 • Sukcesywnie realizowany jest wykop na poziomie -2 części stacyjne
 • Zakończono realizację wykopu na poziomie -1 części stacyjne
 • Zakończono przebudowę kabli miedzianych
 • Sukcesywnie realizowane są prace związane ze scaleniem maszyn TBM

Szlak tunelowy D05

 • Zakończono realizację prac związanych z wykonaniem ścian szczelinowych etap II
 • Zakończono realizację prac związanych z wykonaniem przesłony przeciwfiltracyjnej

Stacja C05 Ulrychów

 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem płyty dennej - 25%
 • Trwają prace związane z wykonaniem płyty stropowej – 97%
 • Sukcesywnie realizowany jest wykop na poziomie -2
 • Zakończono prace związane z wykonaniem płyty pośredniej poziom -1

Szlak tunelowy D06

 • Zakończono realizacje wkopu wstępnego
 • Zakończono realizację prac związanych z wykonaniem płyty stropowej

KWIECIEŃ 2020

Stacja C04 Powstańców Śląskich

 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem stropu górnego części stacyjnej – 95%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem stropu górnego torów odstawczych – 63%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem stropu pośredniego torów odstawczych - 40%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem konstrukcji systemu wyjść stacyjnych – 10%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci wodociągowej – 96%
 • Trwa budowa sieci teletechnicznych – 90%
 • Trwa przebudowa kabli miedzianych – 93%
 • Sukcesywnie realizowany jest wykop na poziomie -1 torów odstawczych
 • Sukcesywnie realizowany jest wykop na poziomie -2 torów odstawczych
 • Sukcesywnie realizowany jest wykop na poziomie -1 części stacyjne
 • Zakończono realizację wykopu pod płytę stropową części stacyjnej
 • Zakończono realizację wykopu pod płytę stropową torów odstawczych
 • Zakończono realizację prac związanych z wykonaniem przesłony zabezpieczającej na wejściu i wyjściu tarczy TBM do części stacyjnej oraz torów odstawczych

Szlak tunelowy D05

 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem ścian szczelinowych etap II – 92%

 

Stacja C05 Ulrychów

 • Trwają prace związane z wykonaniem płyty stropowej – 97%
 • Sukcesywnie realizowany jest wykop na poziomie -2
 • Zakończono prace związane z wykonaniem płyty pośredniej poziom -1

Szlak tunelowy D06

 • Wprowadzono kolejny etap czasowej organizacji ruchu umożliwiający kontynuowanie robót związanych z szybem demontażowym S06

 

MARZEC 2020

Stacja C04 Powstańców Śląskich

 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem przesłony zabezpieczającej na wejściu tarczy TBM do części stacyjnej – 52%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem stropu górnego części stacyjnej – 24%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem stropu pośredniego torów odstawczych szybu startowego  – 18%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci wodociągowej – 96%
 • Trwa budowa sieci teletechnicznych – 90%
 • Trwa przebudowa kabli miedzianych – 85%
 • Sukcesywnie realizowany jest wykop pod płytę stropową torów odstawczych
 • Sukcesywnie realizowany jest wykop na poziomie -1 torów odstawczych
 • Sukcesywnie realizowany jest wykop pod płytę stropową części stacyjnej
 • Zakończono realizację ścian szczelinowych torów odstawczych
 • Zakończono realizację baret na torach odstawczych
 • Zakończono realizację ścian szczelinowych wyjść części stacyjnej
 • Zakończono realizację prac związanych z wykonaniem przesłony przeciwfiltracyjnej na stacji
 • Zakończono realizację prac związanych z wykonaniem stropu górnego torów odstawczych szybu startowego

Szlak tunelowy D05

 • Wprowadzono kolejny etap czasowej organizacji ruchu umożliwiający kontynuowanie robót związanych z głębokim fundamentowaniem wentylatorni V05

Stacja C05 Ulrychów

 • Trwają prace odtworzeniowe nawierzchni parkingu CH Wola Park
 • Trwają prace związane z wykonaniem płyty stropowej – 95%
 • Trwają prace związane z wykonaniem płyty pośredniej – 70%
 • Trwają prace ziemne przy wyjściu W4
 • Zrealizowano odmalowanie oznakowania poziomego w okolicach stacji
 • Zakończono prace związane z wykonaniem betonu wyrównawczego na poziomie -1
 • Zakończono prace związane z wykop podstropowy poziom -1

Szlak tunelowy D06

 • Brak prowadzonych robót

C06 Księcia Janusza

 • Trwają procedury odbiorowe - wewnętrzne.
 • Zakończono odbiory z Państwową Strażą Pożarną i Państwową Inspekcją Sanitarną.
 • Złożono wniosek o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
 • Zakończono kontrolę WINB związaną z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
 • Trwa usuwanie usterek.
 • Uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

Wentylatornia V07

 • Trwają procedury odbiorowe - wewnętrzne.
 • Zakończono odbiory z Państwową Strażą Pożarną i Państwową Inspekcją Sanitarną.
 • Złożono wniosek o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
 • Zakończono kontrolę WINB związaną z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
 • Trwa usuwanie usterek.
 • Uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

C07 Młynów

 • Trwają procedury odbiorowe - wewnętrzne.
 • Zakończono kontrolę WINB związaną z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
 • Trwa usuwanie usterek.
 • Uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

 

Wentylatornia V08

 • Trwają procedury odbiorowe - wewnętrzne.
 • Zakończono kontrolę WINB związaną z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
 • Trwa usuwanie usterek.
 • Uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

C08 Płocka

 • Trwają procedury odbiorowe - wewnętrzne.
 • Zakończono odbiory z Państwową Inspekcją Sanitarną.
 • Złożono wniosek o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
 • Zakończono kontrolę WINB związaną z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
 • Trwa usuwanie usterek.
 • Uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

Wentylatornia V09

 • Trwają procedury odbiorowe - wewnętrzne.
 • Zakończono odbiory z Państwową Inspekcją Sanitarną.
 • Złożono wniosek o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
 • Zakończono kontrolę WINB związaną z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
 • Trwa usuwanie usterek.
 • Uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

LUTY 2020

Stacja C04 Powstańców Śląskich

 • Trwa realizacja ścian szczelinowych torów odstawczych - 88%
 • Trwa realizacja baret na torach odstawczych –70%
 • Trwa realizacja ścian szczelinowych wyjść części stacyjnej - 45%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem przesłony przeciwfiltracyjnej na stacji – 68%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem stropu górnego torów odstawczych szybu startowego  – 54%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci wodociągowej – 96%
 • Trwa budowa sieci teletechnicznych – 90%
 • Sukcesywnie realizowany jest wykop pod płytę stropową torów odstawczych
 • Sukcesywnie realizowany jest wykop pod płytę stropową części stacyjnej
 • Zakończono realizacje tunelu łącznikowego faza 1
 • Zakończono realizację ścian szczelinowych części stacyjnej
 • Zakończono realizację baret na części stacyjnej

Szlak tunelowy D05

 • Zakończono wykonywanie izolacji kanału czerpnio-wyrzutni V05

Stacja C05 Ulrychów

 • Trwają prace związane z wykonaniem płyty stropowej – 95%
 • Trwają prace związane z demontażem, montażem oświetlenia ulicznego – 65%
 • Trwają prace związane z wykonaniem betonu wyrównawczego na poziomie -1 – 41%
 • Sukcesywnie realizowany jest wykop podstropowy
 • Zakończono przebudowę kolizji elektroenergetycznych
 • Zakończono przebudowę kolizji sieci teletechnicznych
 • Zakończono przebudowę kabli światłowodowych
 • Zakończono przebudowę kabli miedzianych
 • Zakończono prace związane z komorami kanalizacyjnymi żelbetowymi

Szlak tunelowy D06

 • Brak prowadzonych robót

C06 Księcia Janusza

 • Trwają prace wykończeniowe na wyjściach.
 • Trwają testy funkcjonalne instalacji i systemów całoliniowych.
 • Trwają procedury odbiorowe - wewnętrzne.
 • Zgłoszono gotowość odbiorową do Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 • Trwa usuwanie usterek.

Wentylatornia V07

 • Trwa prace wykończeniowe przy okładzinach zewnętrznych.
 • Trwają testy funkcjonalne instalacji i systemów całoliniowych.
 • Trwają procedury odbiorowe - wewnętrzne.
 • Zgłoszono gotowość odbiorową do Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 • Trwa usuwanie usterek.

C07 Młynów

 • Trwają procedury odbiorowe - wewnętrzne.
 • Zakończono odbiory z Państwową Strażą Pożarną i Państwową Inspekcją Sanitarną.
 • Złożono wniosek o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
 • Trwa usuwanie usterek.

Wentylatornia V08

 • Trwają procedury odbiorowe - wewnętrzne.
 • Zakończono odbiory z Państwową Strażą Pożarną i Państwową Inspekcją Sanitarną.
 • Złożono wniosek o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
 • Trwa usuwanie usterek.

C08 Płocka

 • Trwają testy funkcjonalne instalacji i systemów całoliniowych.
 • Trwają procedury odbiorowe - wewnętrzne.
 • Zgłoszono gotowość odbiorową do Państwowej Straży Pożarnej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 • Zakończono odbiory z Państwową Strażą Pożarną.
 • Trwa usuwanie usterek.

 

Wentylatornia V09

 • Trwają testy funkcjonalne instalacji i systemów całoliniowych.
 • Trwają procedury odbiorowe - wewnętrzne.
 • Zgłoszono gotowość odbiorową do Państwowej Straży Pożarnej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 • Zakończono odbiory z Państwową Strażą Pożarną.
 • Trwa usuwanie usterek.

 

STYCZEŃ 2020

Stacja C04 Powstańców Śląskich

 • Trwa realizacja ścian szczelinowych torów odstawczych - 73%
 • Trwa realizacja baret na torach odstawczych –59%
 • Trwa realizacja ścian szczelinowych części stacyjnej - 98%
 • Trwa realizacja baret na części stacyjnej - 68%
 • Trwa realizacja ścian szczelinowych wyjść części stacyjnej - 22%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem przesłony przeciwfiltracyjnej na stacji – 5%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci wodociągowej – 96%
 • Trwa budowa sieci teletechnicznych – 90%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci gazowej średnie ciśnienie 88%
 • Sukcesywnie realizowany jest wykop pod płytę stropową torów odstawczych
 • Zakończono prace związane z wykonaniem przesłony przeciwfiltracyjnej na torach odstawczych
 • Zakończono prace związane z zabezpieczeniem głębokich wykopów i montaż komór kanalizacyjnych: K1 , K2
 • Zakończono przebudowę kolizji elektroenergetycznych
 • Zakończono przełączenie kabli SN i NN
 • Zakończono przebudowę kolizji sieci kanalizacyjnej

Szlak tunelowy D05

 • Rozpoczęto wykop podstropowy kanału czerpnio-wyrzutni V05
 • Zrealizowano ściany szczelinowe kanału czerpnio-wyrzutni V05

 

Stacja C05 Ulrychów

 • Trwają prace związane z wykonaniem płyty stropowej – 63%
 • Trwają prace związane z demontażem, montażem oświetlenia ulicznego – 65%
 • Sukcesywnie realizowany jest wykop pod płytę stropową
 • Zakończono przebudowę kolizji elektroenergetycznych
 • Zakończono przebudowę kolizji sieci teletechnicznych
 • Zakończono przebudowę kabli światłowodowych
 • Zakończono przebudowę kabli miedzianych
 • Zakończono prace związane z komorami kanalizacyjnymi żelbetowymi

Szlak tunelowy D06

 • Zakończono realizację fundamentów głębokich

 

C06 Księcia Janusza

 • Trwają prace wykończeniowe na wyjściach.
 • Trwają testy funkcjonalne instalacji i systemów całoliniowych.
 • Trwają procedury odbiorowe - wewnętrzne.
 • Trwa usuwanie usterek.

 

Wentylatornia V07

 • Trwa prace wykończeniowe przy okładzinach zewnętrznych.
 • Trwają testy funkcjonalne instalacji i systemów całoliniowych.
 • Trwają procedury odbiorowe - wewnętrzne.
 • Trwa usuwanie usterek.

 

C07 Młynów

 • Trwają prace wykończeniowe na wyjściach.
 • Trwają testy funkcjonalne instalacji i systemów całoliniowych.
 • Trwają procedury odbiorowe - wewnętrzne.
 • Zgłoszono gotowość odbiorową do Państwowej Straży Pożarnej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 • Trwa usuwanie usterek.

 

Wentylatornia V08

 • Trwa prace wykończeniowe przy okładzinach zewnętrznych.
 • Trwają testy funkcjonalne instalacji i systemów całoliniowych.
 • Trwają procedury odbiorowe - wewnętrzne.
 • Zgłoszono gotowość odbiorową do Państwowej Straży Pożarnej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 • Trwa usuwanie usterek.

 

C08 Płocka

 • Trwają prace wykończeniowe na wyjściach.
 • Trwają testy funkcjonalne instalacji i systemów całoliniowych.
 • Trwają procedury odbiorowe - wewnętrzne.
 • Trwa usuwanie usterek.

 

Wentylatornia V09

 • Trwa prace wykończeniowe przy okładzinach zewnętrznych.
 • Trwają testy funkcjonalne instalacji i systemów całoliniowych.
 • Trwają procedury odbiorowe - wewnętrzne.
 • Trwa usuwanie usterek.

 

GRUDZIEŃ 2019

Stacja C04 Powstańców Śląskich

 • Trwa realizacja ścian szczelinowych torów odstawczych - 64%
 • Trwa realizacja baret na torach odstawczych –54%
 • Trwa realizacja ścian szczelinowych części stacyjnej - 84%
 • Trwa realizacja baret na części stacyjnej –7%
 • Trwa realizacja ścian szczelinowych wyjść części stacyjnej - 22%
 • Trwają prace związane z wykonaniem przesłony przeciwfiltracyjnej – 25%
 • Trwają prace związane z zabezpieczeniem głębokich wykopów i montaż komór kanalizacyjnych: K1 - 95%, K2 – 100%.
 • Zakończono przebudowę kolizji elektroenergetycznych
 • Zakończono przełączenie kabli SN i NN
 • Trwa przebudowa kolizji sieci kanalizacyjnej – 98%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci wodociągowej – 96%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci gazowej ( część zachodnia – niskie ciśnienie) – 100%, średnie ciśnienie 88%
 • Trwa budowa sieci teletechnicznych – 80%

 

Szlak tunelowy D05

 • Trwa realizacja ścian szczelinowych wentylatorni V05 - 5%

Stacja C05 Ulrychów

 • Trwają prace związane z wykonaniem płyty stropowej – 16%
 • Trwają prace związane z komorami kanalizacyjnymi żelbetowymi – 80%
 • Trwają prace związane z demontażem, montażem oświetlenia ulicznego – 65%
 • Trwa przebudowa kolizji elektroenergetycznych – 95%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci teletechnicznych – 95%,
 • Trwa przebudowa kabli światłowodowych – 80%
 • Trwa przebudowa kabli miedzianych – 95%
 • Zakończono wykonywanie ścian szczelinowych oraz przesłony przeciwfiltracyjnej

Szlak tunelowy D06

 • Zakończono realizację fundamentów głębokich

Stacja C06 Księcia Janusza

 • Trwają prace wykończeniowe na wyjściach.
 • Trwają testy funkcjonalne instalacji i systemów całoliniowych.
 • Rozpoczęto procedury odbiorowe.
 • Trwa usuwanie usterek.

Wentylatornia V07

 • Trwa montaż docelowych okładzin zewnętrznych.
 • Trwają testy funkcjonalne instalacji i systemów całoliniowych.
 • Rozpoczęto procedury odbiorowe.
 • Trwa usuwanie usterek.

Stacja C07 Młynów

 • Trwają prace wykończeniowe na wyjściach.
 • Trwają testy funkcjonalne instalacji i systemów całoliniowych.
 • Rozpoczęto procedury odbiorowe.
 • Trwa usuwanie usterek.

Wentylatornia V08

 • Trwa montaż docelowych okładzin zewnętrznych.
 • Trwają testy funkcjonalne instalacji i systemów całoliniowych.
 • Rozpoczęto procedury odbiorowe.
 • Trwa usuwanie usterek.

Stacja C08 Płocka

 • Trwają prace wykończeniowe na wyjściach.
 • Trwają testy funkcjonalne instalacji i systemów całoliniowych.
 • Rozpoczęto procedury odbiorowe.
 • Trwa usuwanie usterek.

Wentylatornia V09

 • Trwa montaż docelowych okładzin zewnętrznych.
 • Trwają testy funkcjonalne instalacji i systemów całoliniowych.
 • Rozpoczęto procedury odbiorowe.
 • Trwa usuwanie usterek.

LISTOPAD 2019

Stacja C04 Powstańców Śląskich

 • Trwa realizacja ścian szczelinowych torów odstawczych - 53%
 • Trwa realizacja baret na torach odstawczych – 24%
 • Trwa realizacja ścian szczelinowych wyjść części stacyjnej - 24%
 • Trwają prace związane z zabezpieczeniem głębokich wykopów i montaż komór kanalizacyjnych: K1 - 80%, K2 – 99%.
 • Trwają prace związane z demontażem, montażem oświetlenia ulicznego – 90%
 • Trwa przebudowa kolizji elektroenergetycznych – 95%
 • Trawa przełączenie kabli SN i NN – 99%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci kanalizacyjnej – 97%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci wodociągowej – 96%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci gazowej ( część zachodnia – niskie ciśnienie) – 100%, średnie ciśnienie 90%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci teletechnicznych – 78%

Szlak tunelowy D05

 • jet grounting inplug na wejściu do C05

Stacja C05 Ulrychów

 • Wykonano ściany szczelinowe, barety i słupy tymczasowe, ściany wejść nr 2 i 4,
 • Trwa wykonanie przesłony filtracyjnej jet grounting,
 • Trwa budowa komory kanalizacyjnej K1-K5 80%

Szlak tunelowy D06

 • Zakończono realizację fundamentów głębokich

 

Stacja C06 Księcia Janusza

 • Prace murarskie (stacja+ tory odstawcze) - 100%
 • Prace tynkarskie (Stacja + tory odstawcze) – 75%
 • Wykończenie powierzchni ścian – 88%
 • Sufit podwieszany "trójkątny"- peron montaż podkonstrukcji - 95% montaż paneli - 95%
 • Sufit podwieszany systemowy (pom. komercji, toalety publiczne) - 97%
 • Ściana zatorowa (panelowanie) - tor prawy - 100%
 • Ściana zatorowa (panelowanie) - tor lewy  - 100%
 • Montaż lastryko na peronie - 95%
 • Montaż lastryko w strefie ogólnomiejskiej- 86%
 • Słupy na peronie – 100%

Roboty instalacyjne elektryczne

 • Montaż instalacji uziemieniowej - tory odstawcze - 98%
 • Montaż instalacji uziemieniowej - stacja - 98%
 • Instalacja siły i oświetlenia - stacja - 96%
 • Instalacja siły i oświetlenia - tory odstawcze - 95%
 • Montaż wentylacji lokalnej na poziomie technologicznym osie 69-105 - 98%
 • Montaż wentylacji lokalnej na poziomie antresoli osie 69-105 - 96%
 • Montaż wentylacji podstawowej- 650, 650T, T650B - 98%
 • Instalacja wody pożarowej w rejonie podperonia osie 91-105 - 99%
 • Instalacje kanalizacyjne w podperoniu osie 91-105  - 99%
 • Instalacje ogrzewania i klimatyzacji  - 97%
 • Pompownie ścieków- technologia - 96%

Wentylatornia V07

 • Okablowanie wewnętrznych linii zasilających - 100%
 • Roboty sanitarne 

- Wentylacja lokalna - 97%

- Wentylacja podstawowa - 98%

- Ogrzewanie i klimatyzacja - 97%

- Instalacje wod-kan - 96%

- Instalacja gaszenia gazem - 97%

Stacja C07 Młynów

 • Podkontrukcja sufitu podwieszonego nad peronem i torowiskami – 100%
 • Montaż podstawy kurtyn dymowych - 100%
 • Montaż konstrukcji zabudowy komercji - 100%
 • Posadowanie schodów ruchomych             - 100%
 • Rozety na słupach z Corianu - 30%
 • Montaż Corianu na słupach - 99%
 • Montaż dzwigów osobowych - 100%
 • Czyszczenie i malowanie pierścieni na osi 29 - 100%
 • Montaż szklenia wejść - 90%
 • Montaż szklenia wind - 30%
 • Malowanie wełny oraz tran kablowanych na antresolach - 95%
 • Montaż płyt na ścianie zatorowej - tor prawy - 100%
 • Montaż płyt na ścianie zatorowej - tor lewy - 80%
 • Montaż neonów - 20%

Instalacje elektryczne          

 • Montaż tras kablowych poziom -1  - 100%
 • Montaż tras kablowych poziom -2  - 100%
 • Montaż tras kablowych poziom -3  - 100%
 • Montaż tras kablowych poziom -4  - 100%

Instalacje sanitarne i mechaniczne          

 • Kanalizacja poziom -1 - 97%
 • Kanalizacja poziom -2 - 97%
 • Kanalizacja poziom -3 - 97%
 • Kanalizacja poziom -4 (pod peronem) - 100%
 • Woda bytowa poziom -1 - 97%
 • Pomieszczenie wodomierza             - 100%
 • Wentylacja podstawowa - 100%
 • Wentylacja bytowa poziom -1 - 99%
 • Wentylacja oddymiająca poziom -1 - 99%
 • Wentylacja poziom -2 - 100%
 • Wentylacja oddymiająca poziom -2 - 100%
 • Wentylacja poziom -3 - 99%
 • Wentylacja poziom -4 (pod peronem) - 100%
 • Hydrantówka -1 - 97%
 • Hydrantówka -2 - 100%
 • Hydrantówka -3 - 97%
 • Hydrantówka -4 - 97%
 • Instalacja gaszenia gazem - 97%
 • Klimatyzacja 0 (czerpnio-wyrzytnie) - 100%
 • Klimatyzacja -1 - 100%
 • Klimatyzacja -2 - 100%
 • Klimatyzacja -3 - 100%
 • Węzeł cieplny - 95%
 • Ciepło technologiczne - 99%
 • Przepompownie - 100%
 • Przyłącze CO (Volia) - 100%
 • Przyłącze wody – zew - 100%
 • Przyłącze kanalizacyjne - 100%
 • Kanalizacja sieci płytkie - 97%

Wentylatornia V08

 • Wentylacja lokalna - 99%
 • Instalacja wod kan - 99%
 • Instalacja klimatyzacji - 100%
 • Montaż tras kablowych - 100%
 • Gaszenie gazem – 100%
 • Przepompownie – 100%

Szlak D08

 • Hydrantówka – lewy tunel – 100%
 • Hydrantówka – prawy tunel – 100%

Stacja C08 Płocka

Roboty instalacyjne sanitarne

 • Instalacje Wentylacji (Lokalnej) - 94%
 • Instalacje Ogrzewania  I Klimatyzacji - 89%
 • Instalacje Wentylacji Podstawowej            - 96%
 • Instalacje Wodociągowe - 91%
 • Instalacje Kanalizacyjne - 95%
 • Instalacje Kanalizacyjne W Stropach, Płytach i Ziemi - 91%
 • Pompownie Ścieków – Technologia - 60%
 • Instalacja gaszenia gazem (HFC 227EA) - 94%
 • Pomieszczenia wodomierzy - 75%
 • Instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego wraz z węzłem - 85%
 • Instalacja hydrantowa - 89%

Roboty instalacyjne sanitarne     

 • Przyłacze sieci cieplnej- 100%
 • Przyłącze sieci wodociągowej - 100%
 • Przyłacze sieci kanalizacyjnej - 94%

Wentylatornia V09

Roboty instalacyjne elektryczne

 • Montaż tras kablowych poziom -1  - 94%
 • Montaż tras kablowych poziom -1,5 - 93%
 • Montaż tras kablowych poziom peronu - 95%
 • Instalacje uziemień i poł.wyrównawczych- 90%
 • Instalacje oświetlenia i siły  - 60%

Roboty instalacyjne sanitarne     

 • Instalacje Ogrzewania i Klimatyzacji - 93%
 • Instalacje Wentylacji Podstawowej - 95%
 • Instalacje Kanalizacyjne - 89%

Sieci zewnętrzne      

 • Sieć wodociągowa w ul. Kasprzaka - 95%
 • Sieć gazowa w ul. Kasprzaka - 100%

PAŹDZIERNIK 2019

Stacja C04 Powstańców Śląskich

 • Trwa realizacja ścian szczelinowych torów odstawczych - 42%
 • Trwa realizacja baret na torach odstawczych – 16%
 • Trwa realizacja ścian szczelinowych wyjść części stacyjnej - 16%
 • Trwają prace związane z zabezpieczeniem głębokich wykopów i montaż komór kanalizacyjnych: K1 - 60%, K2 – 75%.
 • Trwają prace związane z demontażem, montażem oświetlenia ulicznego – 90%
 • Trwa przebudowa kolizji elektroenergetycznych – 88%
 • Trawa przełączenie kabli SN i NN – 80%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci kanalizacyjnej – 97%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci ciepłowniczej – 100%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci wodociągowej – 94%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci gazowej ( część zachodnia – niskie ciśnienie) – 100%, średnie ciśnienie 88%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci teletechnicznych – 72%

Szlak tunelowy D05

 • jet grounting inplug na wejściu do C05

Stacja C05 Ulrychów

 • Wykonano ściany szczelinowe, barety i słupy tymczasowe, ściany wejść nr 2 i 4,
 • rozpoczęto wykonanie przesłony filtracyjnej jet grounting, usunięto kolizje,

Szlak tunelowy D06

 • jet grounting inplug na wejściu do S06 Szyb wydobywczy S06 Wykonano ściany szczelinowe, barety i słupy tymczasowe, przesłonę filtracyjną jet grounting

Stacja C06 Księcia Janusza

 • Prace murarskie (stacja+ tory odstawcze) - 99%
 • Wykończenie powierzchni ścian – 75%
 • Sufit podwieszany "trójkątny"- peron montaż podkonstrukcji - 90% montaż paneli - 84%
 • Sufit podwieszany systemowy (pom. komercji, toalety publiczne) - 88%
 • Ściana zatorowa (panelowanie) - tor prawy - 84%
 • Ściana zatorowa (panelowanie) - tor lewy  - 55%
 • Montaż lastryko na peronie - 5%
 • Montaż lastryko w strefie ogólnomiejskiej- 70%

Roboty instalacyjne elektryczne

 • Montaż instalacji uziemieniowej - tory odstawcze - 96%
 • Montaż instalacji uziemieniowej - stacja - 96%
 • Instalacja siły i oświetlenia - stacja - 89%
 • Instalacja siły i oświetlenia - tory odstawcze - 89%
 • Montaż wentylacji lokalnej na poziomie technologicznym osie 69-105 - 97%
 • Montaż wentylacji lokalnej na poziomie antresoli osie 69-105 - 90%
 • Montaż wentylacji podstawowej- 650, 650T, T650B - 97%
 • Instalacja wody pożarowej w rejonie podperonia osie 91-105 - 99%
 • Instalacje kanalizacyjne w podperoniu osie 91-105  - 99%
 • Instalacje ogrzewania i klimatyzacji  - 92%
 • Pompownie ścieków- technologia - 92%

Wentylatornia V07

 • Montaż obwodów SSP - 100%
 • Okablowanie wewnętrznych linii zasilających - 96%
 • Trwa przebudowa kolizji: wod-kan – 98%, energetyka – 98%, teletechnika – 95%

Stacja C07 Młynów

 • Podkontrukcja sufitu podwieszonego nad peronem i torowiskami – 97%
 • Płytowanie sufitu podwieszonego nad peronem i torowiskami - 97%
 • Montaż konstrukcji zabudowy komercji – 97%
 • Rozety na słupach z Corianu – 30%
 • Montaż Corianu na słupach - 99%
 • Kanalizacja poziom -1 - 100%
 • Kanalizacja poziom -2 - 100%
 • Kanalizacja poziom -3 - 100%
 • Kanalizacja poziom -4 (pod peronem) - 95%
 • Woda bytowa poziom -1 - 90%
 • Wentylacja bytowa poziom -1 - 95%
 • Wentylacja oddymiająca poziom -1 - 98%
 • Wentylacja poziom -2 - 98%
 • Wentylacja oddymiająca poziom -2 - 98%
 • Wentylacja poziom -3 - 90%
 • Wentylacja poziom -4 (pod peronem) - 90%
 • Hydrantówka -1 - 85%
 • Hydrantówka -2 - 90%
 • Hydrantówka -3 - 80%
 • Hydrantówka -4 - 90%
 • Instalacja gaszenia gazem - 95%
 • Klimatyzacja 0 (czerpnio-wyrzytnie) - 99%
 • Klimatyzacja -1 - 95%
 • Klimatyzacja -2 - 100%
 • Klimatyzacja -3 - 90%
 • Przepompownie - 80%
 • Przyłącze wody – zew - 99%
 • Przyłącze kanalizacyjne - 95%
 • Kanalizacja sieci płytkie - 90%

Wentylatornia V08

 • Wentylacja lokalna - 95%
 • Wentylacja podstawowa - 100%
 • Instalacja wod kan - 90%
 • Instalacja klimatyzacji - 50%
 • Montaż tras kablowych - 93%
 • Gaszenie gazem – 100%
 • Przepompownie – 80%

Szlak D08

 • Hydrantówka – lewy tunel – 95%
 • Hydrantówka – prawy tunel – 95%

Stacja C08 Płocka

 • Instalacje Wentylacji (Lokalnej) 89%
 • Instalacje Ogrzewania  I Klimatyzacji 78%
 • Instalacje Wentylacji Podstawowej 94%
 • Instalacje Wodociągowe 82%
 • Instalacje Kanalizacyjne 91%
 • Instalacje Kanalizacyjne W Stropach, Płytach I Ziemi 91%
 • Pompownie Ścieków – Technologia 38%
 • Instalacja gaszenia gazem (HFC 227EA) 86%
 • Pomieszczenia wodomierzy - 30%
 • Instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego wraz z węzłem - 77%
 • Instalacja hydrantowa - 85%         
 • Przyłącze sieci cieplnej - 100%
 • Przyłącze sieci wodociagowej - 80%
 • Przyłącze sieci kanalizacyjnej - 92%

 

Wentylatornia V09

 • Montaż tras kablowych poziom -1  - 94%
 • Montaż tras kablowych poziom -1,5 - 93%
 • Montaż tras kablowych poziom peronu - 95%
 • Instalacje uziemień i poł-wyrównawczych - 90%
 • Instalacje oświetlenia i siły - 60%
 • Instalacje Ogrzewania i Klimatyzacji - 75%
 • Instalacje Wentylacji Podstawowej            - 90%
 • Instalacje Kanalizacyjne - 82%

WRZESIEŃ 2019

Stacja C04 Powstańców Śląskich

 • Trwa realizacja ścian szczelinowych torów odstawczych - 26%
 • Trwa realizacja baret na torach odstawczych – 2,4%
 • Trwają prace związane z zabezpieczeniem głębokich wykopów pod komory kanalizacyjne K1 - 60% oraz K2 – 15%.
 • Zakończono organizację docelowego zaplecza budowy, w tym instalacja tymczasowych przyłączy – 100%,
 • Uruchomiono punkt informacyjny budowy zlokalizowany przy ul. Lajosa Kossutha
 • Trwają prace związane z demontażem, montażem oświetlenia ulicznego – 70%
 • Trwa przebudowa kolizji elektroenergetycznych – 60%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci kanalizacyjnej – 97%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci ciepłowniczej – 96%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci wodociągowej – 94%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci gazowej ( część zachodnia – niskie ciśnienie) – 100%, średnie ciśnienie 77%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci teletechnicznych – 61%

Stacja C05 Ulrychów

 • Trwa realizacja murków prowadzących ścian szczelinowych – 80%
 • Trwa realizacja ścian szczelinowych – 75%
 • Trwa realizacja ścian szczelinowych wejścia W4 – 75%
 • Trwają prace związane z komorami kanalizacyjnymi żelbetowymi – 40%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci kanalizacyjnej DN600 od studni S4 do S5, od S8 w kierunku S9 – 82%
 • Trwa budowy komory kanalizacyjnej K1-K5 – 65%
 • Trwa realizacja kanalizacji 600x1100 – 30%
 • Trwa realizacja przyłącza wodociągowego DN150 oraz rozbiórka istniejącego DN1000 – 60%
 • Trwa realizacja sieci gazowej – 95%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci wodociągowej – 70%
 • Trwają prace związane z demontażem, montażem oświetlenia ulicznego – 65%
 • Trwa przebudowa kolizji elektroenergetycznych – 95%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci teletechnicznych – 95%,
 • Trwa przebudowa kabli światłowodowych – 80%
 • Trwa przebudowa kabli miedzianych – 95%

Wentylatornia V05

 • Trwa przebudowa kolizji sieci kanalizacyjnej – 80%
 • Komora demontażowa – szyb S06 :

- zakończono wykonywanie ścian szczelinowych – 100%

- zakończono wykonywanie kolumn jet-grouting – 100%

Stacja C06 Księcia Janusza

 • Prace murarskie (stacja+ tory odstawcze) - 99%
 • Prace tynkarskie (stacja + tory odstawcze) - 99%
 • Montaż instalacji uziemieniowej - tory odstawcze- 95%
 • Montaż instalacji uziemieniowej - stacja - 95%
 • Montaż tras kablowych - tory odstawcze - 95%
 • Montaż tras kablowych ( podperonie, antresola, poziom peronu, poziom instalacyjny) - stacja 98%
 • Instalacja siły i oświetlenia – Stacja – 82%
 • Instalacja siły i oświetlenia- tory odstawcze - 83%
 • Montaż wentylacji lokalnej na poziomie technologicznym osie 69-105 - 95%
 • Montaż wentylacji lokalnej na poziomie antresoli osie 69-105 - 87%
 • Montaż wentylacji podstawowej- 650, 650T - 92%
 • Instalacja wody pożarowej w rejonie podperonia osie 91-105 - 99%
 • Instalacje kanalizacyjne w podperoniu osie 91-105 - 99%

Wentylatornia V07

 • Montaż obwodów SSP - 34%
 • Okablowanie wewnętrznych linii zasilających - 57%
 • Trwa przebudowa kolizji: wod-kan – 95%, energetyka – 98%, teletechnika – 95%

Stacja C07 Młynów

 • Podkontrukcja sufitu podwieszonego nad peronem i torowiskami – 90%
 • Płytowanie sufitu podwieszonego nad peronem i torowiskami - 82%
 • Montaż konstrukcji zabudowy komercji – 95%
 • Rozety na słupach z Corianu – 10%
 • Montaż Corianu na słupach - 99%
 • Montaż dźwigów osobowych – 100%
 • Kanalizacja poziom -1 - 92%
 • Kanalizacja poziom -2 - 98%
 • Kanalizacja poziom -3 - 94%
 • Kanalizacja poziom -4 (pod peronem) - 95%
 • Woda bytowa poziom -1 - 88%
 • Wentylacja bytowa poziom -1 - 95%
 • Wentylacja oddymiająca poziom -1 - 98%
 • Wentylacja poziom -2 - 98%
 • Wentylacja oddymiająca poziom -2 - 98%
 • Wentylacja poziom -3 - 70%
 • Wentylacja poziom -4 (pod peronem) - 75%
 • Hydrantówka -1 - 75%
 • Hydrantówka -2 - 80%
 • Hydrantówka -3 - 77%
 • Hydrantówka -4 - 75%
 • Instalacja gaszenia gazem - 95%
 • Klimatyzacja 0 (czerpnio-wyrzytnie) - 99%
 • Klimatyzacja -1 - 93%
 • Klimatyzacja -2 - 90%
 • Klimatyzacja -3 - 60%
 • Przepompownie - 70%
 • Przyłącze CO (Volia) - 100%
 • Przyłącze wody – zew - 99%
 • Przyłącze kanalizacyjne - 90%
 • Kanalizacja sieci płytkie - 45%

 

Wentylatornia V08

 • Wentylacja lokalna - 80%
 • Wentylacja podstawowa - 98%
 • Instalacja wod kan - 60%
 • Instalacja klimatyzacji - 20%
 • Przebudowa sieci C0 - 100%
 • Montaż tras kablowych - 80%
 • Gaszenie gazem – 90%

Szlak D08

 • Hydrantówka – lewy tunel – 95%
 • Hydrantówka – prawy tunel – 95%

Stacja C08 Płocka

 • Instalacje Wentylacji (Lokalnej) 84%
 • Instalacje Ogrzewania  I Klimatyzacji 66,5%
 • Instalacje Wentylacji Podstawowej 90%
 • Instalacje Wodociągowe 76%
 • Instalacje Kanalizacyjne 89%
 • Instalacje Kanalizacyjne W Stropach, Płytach I Ziemi 89%
 • Pompownie Ścieków – Technologia 16%
 • Instalacja gaszenia gazem (HFC 227EA) 81%
 • Pomieszczenia wodomierzy - 10%
 • Instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego wraz z węzłem - 55%
 • Instalacja hydrantowa - 77,5%      
 • Przyłącze sieci cieplnej - 60%
 • Przyłącze sieci wodociagowej - 80%
 • Przyłącze sieci kanalizacyjnej - 70%

Wentylatornia V09

 • Instalacje uziemień i pól wyrównawczych - 90%
 • Montaż tras kablowych poziom -1 92%
 • Montaż tras kablowych poziom -1,5 92%
 • Montaż tras kablowych poziom peronu 94%
 • Instalacje uziemień i pól wyrównawczych 90%
 • Instalacje oświetlenia i siły 50%

SIERPIEŃ 2019

Stacja C04 Powstańców Śląskich

 • Trwa realizacja ścian szczelinowych torów odstawczych - 10%
 • Trwają prace związane z zabezpieczeniem głębokich wykopów pod komory kanalizacyjne K1 oraz K2.
 • Trwa organizacja docelowego zaplecza budowy, w tym instalacja tymczasowych przyłączy – 95%,
 • Trwają prace związane z demontażem, montażem oświetlenia ulicznego – 15%
 • Trwa przebudowa kolizji elektroenergetycznych – 25%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci kanalizacyjnej – 75%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci ciepłowniczej – 60%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci wodociągowej – 55%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci gazowej ( część zachodnia – niskie ciśnienie) – 75%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci teletechnicznych:

- przebudowa kanalizacji kablowej – 43%

Stacja C05 Ulrychów

 • Trwają prace związane z komorami kanalizacyjnymi żelbetowymi – 40%
 • Trwa realizacja murków prowadzących ścian szczelinowych – 50%
 • Trwa realizacja ścian szczelinowych – 22%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci kanalizacyjnej DN600 od studni S4 do S5, od S8 w kierunku S9 – 70%
 • Trwa budowy komory kanalizacyjnej K1-K5 – 35%
 • Trwa realizacja przyłącza wodociągowego DN150 oraz rozbiórka istniejącego DN1000 – 60%
 • Trwa realizacja sieci gazowej – 80%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci wodociągowej – 70%
 • Trwają prace związane z demontażem, montażem oświetlenia ulicznego – 30%
 • Trwa przebudowa kolizji elektroenergetycznych – 90%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci teletechnicznych:

- przebudowa kanalizacji kablowej. – 95%,

- przebudowa kabli miedzianych – 100%,

- przebudowa kabli światłowodowych – 62%.

Wentylatornia V05

 • Trwa przebudowa kolizji sieci kanalizacyjnej – 40%
 • Komora demontażowa – szyb S06 :

- zakończono wykonywanie ścian szczelinowych – 100%

- trwa mobilizacja do wykonywania kolumn jet-grouting

 

Stacja C06 Księcia Janusza

 • Prace murarskie (stacja+ tory odstawcze) - 99%
 • Prace tynkarskie (stacja + tory odstawcze) - 98%
 • Montaż instalacji uziemieniowej - tory odstawcze- 95%
 • Montaż instalacji uziemieniowej - stacja - 95%
 • Montaż tras kablowych - tory odstawcze - 95%
 • Montaż tras kablowych ( podperonie, antresola, poziom peronu, poziom instalacyjny) - stacja 98%
 • Instalacja siły i oświetlenia – Stacja – 78%
 • Instalacja siły i oświetlenia- tory odstawcze - 77%
 • Montaż wentylacji lokalnej na poziomie technologicznym osie 69-105 - 95%
 • Montaż wentylacji lokalnej na poziomie antresoli osie 69-105 - 85%
 • Montaż wentylacji podstawowej- 650, 650T - 89%
 • Instalacja wody pożarowej w rejonie podperonia osie 91-105 - 99%
 • Instalacje kanalizacyjne w podperoniu osie 91-105 - 99%

Wentylatornia V07

 • Montaż obwodów SSP - 31%
 • Okablowanie wewnętrznych linii zasilających - 50%
 • Trwa przebudowa kolizji: wod-kan, energetyka, teletechnika

Stacja C07 Młynów

 • Podkontrukcja sufitu podwieszonego nad peronem i torowiskami – 75%
 • Montaż Corianu na słupach - 80%
 • Montaż dzwigów osobowych – 70%
 • Kanalizacja poziom -3 94%
 • Kanalizacja poziom -4 (pod peronem) 95%
 • Woda bytowa poziom -1 88%
 • Wentylacja bytowa poziom -1 88%
 • Wentylacja oddymiająca poziom -1 98%
 • Wentylacja poziom -2 97%
 • Wentylacja oddymiająca poziom -2 95%
 • Wentylacja poziom -3 65%
 • Wentylacja poziom -4 (pod peronem) 60%
 • Hydrantówka -1 75%
 • Hydrantówka -2 80%
 • Hydrantówka -3 77%
 • Hydrantówka -4 75%
 • Instalacja gaszenia gazem 90%
 • Klimatyzacja 0 (czerpnio-wyrzytnie) 98%
 • Klimatyzacja -1 90%
 • Przepompownie 52%
 • przyłącze CO (Volia) 100%
 • przyłącze wody 60%
 • Przyłącze kanalizacyjne 25%

Wentylatornia V08

 • Wentylacja lokalna 40%
 • Wentylacja podstawowa 80%
 • Instalacja wod kan 25%
 • Instalacja klimatyzacji 20%
 • Przebudowa sieci C0 100%
 • Montaż tras kablowych 75%

Szlak D08

 • Hydrantówka – lewy tunel – 95%
 • Hydrantówka – prawy tunel – 50%

Stacja C08 Płocka

 • Tynki - 100%
 • Instalacje Wentylacji (Lokalnej) 83%
 • Instalacje Ogrzewania  I Klimatyzacji 64,5%
 • Instalacje Wentylacji Podstawowej 82%
 • Instalacje Wodociągowe 72,5%
 • Instalacje Kanalizacyjne 89%
 • Instalacje Kanalizacyjne W Stropach, Płytach I Ziemi 88%
 • Pompownie Ścieków – Technologia 12%
 • Instalacja gaszenia gazem (HFC 227EA) 80%
 • Instalacja hydrantowa 74,5%
 • Przyłącze sieci cieplnej 87%
 • Przyłącze sieci kanalizacyjnej 52%

Wentylatornia V09

 • Instalacje uziemień i pól wyrównawczych - 80%
 • Montaż tras kablowych poziom -1 85%
 • Montaż tras kablowych poziom -1,5 85%
 • Montaż tras kablowych poziom peronu 87%
 • Montaż tras kablowych poziom podperonia 90%
 • Instalacje uziemień i pól wyrównawczych 80%
 • Instalacje oświetlenia i siły 17%
 • Podstacja energetyczna montaż transformatorów 80%
 • Podstacja energetyczna rozdzielnia SN 80%
 • Podstacja energetyczna rozdzielnia NN 85%

LIPIEC 2019

Stacja C04 Powstańców Śląskich

 • Trwa przebudowa kolizji istniejącej kanalizacji z nowobudowanym wejściem do stacji w płn.-wsch. części skrzyżowania.
 • Trwa przebudowa kanalizacji w rejonie torów odstawczych pod pasem zieleni.
 • Trwają prace przygotowawcze do wykonania mikrotunelingu – komora startowa oraz komora odbiorcza.
 • Trwa przebudowa kolizji wodociągowych i teletechnicznych
 • Uruchomiono Punkt Informacyjny

Stacja C05 Ulrychów

 • Trwa przebudowa kanalizacji teletechniki
 • Trwa przebudowa sieci kanalizacyjnej
 • Trwa budowa komory kanalizacyjnej K1
 • Trwa realizacja przyłącza wodociągowego DN150 oraz rozbiórka istniejącego DN1000
 • Trwa przebudowa kolizji elektroenergetycznych
 • Trwa przebudowa sieci gazowej
 • Trwa budowa murków prowadzących ścian szczelinowych

Szyb wydobywczy S06

 • Wykonano ściany szczelinowe i słupy tymczasowe

Stacja C06 Księcia Janusza

 • Nawierzchnia torowa toru prawego - 100%
 • Nawierzchnia torowa toru lewego - 100%
 • Nawierzchnia torowa toru prawego- kanał rewizyjny - 100%
 • Nawierzchnia torowa toru lewego- kanał rewizyjny - 100%
 • Prace murarskie (stacja+ tory odstawcze) - 98%
 • Prace tynkarskie (stacja +tory odstawcze)      - 92%
 • Dostawa urządzeń do pomieszczenia 200      - 100%
 • Montaż instalacji uziemieniowej - tory odstawcze      - 95%
 • Montaż instalacji uziemieniowej - stacja - 95%
 • Montaż tras kablowych - tory odstawcze - 95%
 • Montaż tras kablowych ( podperonie, antresola, poziom peronu, poziom instalacyjny) - stacja 98%
 • Instalacja siły i oświetlenia - stacja        - 60%
 • Instalacja siły i oświetlenia- tory odstawcze - 49%
 • Montaż wentylacji lokalnej na poziomie technologicznym osie 69-105 - 94%
 • Montaż wentylacji lokalnej na poziomie antresoli osie 69-105 - 81%
 • Montaż wentylacji podstawowej- 650, 650T - 86%
 • Instalacja wody pożarowej w rejonie podperonia osie 91-105 - 98%
 • Instalacje kanalizacyjne w podperoniu osie 91-105 - 98%
 • Dostarczanie kanałów wentylacji lokalnej rur do wody pożarowej i kanalizacji   - 100%
 • Przebudowa kolizji: wod-kan – 92,5%, teletechnika – 95%

Wentylatornia V07

 • Montaż obwodów SSP - 29%
 • Okablowanie wewnętrznych linii zasilających - 27%
 • Trwa przebudowa kolizji: wod-kan, energetyka, teletechnika

Stacja C07 Młynów

 • Montaż tras kablowych poziom -1- 100%
 • Montaż tras kablowych poziom -2 - 100%
 • Montaż tras kablowych poziom -3 - 100%

Instalacje sanitarne i mechaniczne:    

 • Kanalizacja poziom -1- 89%
 • Kanalizacja poziom -2 - 98%
 • Kanalizacja poziom -3 - 92%
 • Wentylacja oddymiająca poziom -1 - 98%
 • Wentylacja poziom -2 - 97%
 • Wentylacja oddymiająca poziom -2 - 95%
 • Hydrantówka -1 - 75%
 • Hydrantówka -2 - 80%
 • Hydrantówka -3 - 75%
 • Hydrantówka -4 - 75%
 • Instalacja gaszenia gazem - 90%
 • Klimatyzacja -1 - 85%

Wentylatornia V08

 • Wentylacja podstawowa - 62%
 • Trwają prace przy montażu tras kablowych

Szlak D08

 • Hydrantówka – lewy tunel – 95%
 • Hydrantówka – prawy tunel – 50%

Stacja C08 Płocka

 • Tynki - 80%
 • Instalacje Wentylacji (Lokalnej) - 79%
 • Instalacje Ogrzewania  I Klimatyzacji - 63%
 • Instalacje Wentylacji Podstawowej - 80%
 • Instalacje Wodociągowe - 69%
 • Instalacje Kanalizacyjne - 87%
 • Instalacje Kanalizacyjne w stropach, płytach i ziemi - 84%
 • Instalacja hydrantowa - 73%
 • Przyłącze sieci cieplnej - 73%

Wentylatornia V09

 • Instalacje uziemień i pól wyrównawczych - 80%
 • Instalacje oświetlenia i siły - 17%
 • Podstacja energetyczna montaż transformatorów - 80%
 • Podstacja energetyczna rozdzielnia SN - 80%
 • Podstacja energetyczna rozdzielnia NN - 85%

 

Szlak D09

 • bankiet boczny w lewym tunelu - 100%
 • bankiet boczny w prawym tunelu - 100%
 • bankiet dolny w lewym tunelu - 100%
 • bankiet dolny w prawym tunelu - 100%
 • nawierzchnia tunel lewy - 50%
 • nawierzchnia tunel prawy - 56%

CZERWIEC 2019

Stacja C04 Powstańców Śląskich

 • Wdrożono Fazę 1 czasowej organizacji ruchu.
 • Trwa przebudowa kolizji istniejącej kanalizacji z nowobudowanym wejściem do stacji w płn.-wsch. części skrzyżowania.
 • Trwa przebudowa kanalizacji w rejonie torów odstawczych pod pasem zieleni.
 • Trwają prace przygotowawcze do wykonania mikrotunelingu – komora startowa oraz komora odbiorcza.
 • Trwają prace przy budowie docelowego punktu informacyjnego.
 • Zakończono montaż docelowego zaplecza budowy.

Stacja C05 Ulrychów

 • Trwają intensywne prace związane z usuwaniem kolizji.
 • Wdrożono fazę I tymczasowej organizacji ruchu, przejęto , wygrodzono i zagospodarowano teren budowy.
 • Trwają przygotowania do głębienia ścian szczelinowych na stacji.
 • S06- wykonywane są ściany szczelinowe zabezpieczające tarczę.

Stacja C06 Księcia Janusza

 • Nawierzchnia torowa toru prawego - 98,1%
 • Nawierzchnia torowa toru lewego - 35%
 • Nawierzchnia torowa toru prawego- kanał rewizyjny - 71,4%
 • Nawierzchnia torowa toru lewego- kanał rewizyjny - 83%
 • Prace murarskie (stacja+ tory odstawcze) - 94%
 • Prace tynkarskie (stacja +tory odstawcze)  - 80%
 • Dostawa urządzeń do pomieszczenia 200  - 99%
 • Montaż instalacji uziemieniowej- tory odstawcze  - 90%
 • Montaż instalacji uziemieniowej- Stacja - 90%
 • Montaż tras kablowych- tory odstawcze - 91%
 • Montaż tras kablowych ( podperonie, antresola, poziom peronu, poziom instalacyjny) - stacja 95%
 • Instalacja siły i oświetlenia - stacja 50%
 • Instalacja siły i oświetlenia- tory odstawcze - 40%
 • Montaż wentylacji lokalnej na poziomie technologicznym osie 69-105 - 91%
 • Montaż wentylacji lokalnej na poziomie antresoli osie 69-105 - 65%
 • Montaż wentylacji podstawowej- 650, 650T - 79%
 • Instalacja wody pożarowej w rejonie podperonia osie 91-105 - 98%
 • Instalacje kanalizacyjne w podperoniu osie 91-105 - 96%
 • Dostarczanie kanałów wentylacji lokalnej rur do wody pożarowej i kanalizacji  - 98%

Wentylatornia V07

 • Montaż obwodów SSP - 27%
 • Okablowanie wewnętrznych linii zasilających - 23%

Przebudowa kolizji

 • wod-kan   - 92,5%
 • energetyka            - 98,0%
 • teletechnika - 95,0%

 

Szlak D07

 • bankiet boczny w lewym tunelu - 100%
 • bankiet boczny w prawym tunelu - 100%
 • bankiet dolny w lewym tunelu - 100%
 • bankiet dolny w prawym tunelu - 100%
 • Nawierzchnia torowa - tor prawy - 100%
 • Nawierzchnia torowa - tor lewy - 100%
 • Montaż tras kablowych- tunel lewy - 100%
 • Montaż tras kablowych- tunel prawy - 100%
 • Montaż okablowania do oświetlenia podstawowego i awaryjnego - 100%
 • Montaż bednarki- 99%

Stacja C07 Młynów

 • Izolacja płyty górnej stacji - 100%
 • Montaż tras kablowych poziom -1- 98%
 • Montaż tras kablowych poziom -2 - 99%
 • Montaż tras kablowych poziom -3 - 95%
 • Montaż tras kablowych poziom -4 - 100%

Instalacje sanitarne i mechaniczne 

 • Kanalizacja poziom -1- 65%
 • Kanalizacja poziom -2 - 98%
 • Kanalizacja poziom -3 - 91%
 • Kanalizacja poziom -4 (pod peronem) - 95%
 • Woda bytowa poziom -1 - 70%
 • Wentylacja bytowa poziom -1 - 87%
 • Wentylacja oddymiająca poziom -1 - 95%
 • Wentylacja poziom -2 - 90%
 • Wentylacja oddymiająca poziom -2 - 90%
 • Wentylacja poziom -4 (pod peronem) - 32%
 • Hydrantówka -1 - 72%
 • Hydrantówka -2 - 80%
 • Hydrantówka -3 - 72%
 • Hydrantówka -4 - 70%
 • Instalacja gaszenia gazem    - 80%
 • Klimatyzacja -1 - 65%

 

Wentylatornia V08

 • Wentylacja podstawowa - 55%
 • Montaż tras kablowych - 13%

 

Szlak D08

 • bankiet lewy boczny - 100%
 • bankiet lewy dolny - 100%
 • bankiet prawy boczny - 100%
 • bankiet prawy dolny - 100%
 • Montaż tras kablowych tunel lewy - 100%
 • Montaż tras kablowych tunel prawy - 100%
 • Montaż lamp oświetlenia podstawowego tunel prawy - 99%
 • Montaż lamp oświetlenia podstawowego tunel lewy- 99%
 • Nawierzchnia torowa prawa - 100%
 • Nawierzchnia torowa lewa - 100%

Stacja C08 Płocka

 • Ściany murowane - 92%
 • Tynki - 60%
 • Nawierzchnia tor lewy - 20%
 • Nawierzchnia tor prawy - 100%
 • Instalacje Wentylacji (Lokalnej) - 77%
 • Instalacje Ogrzewania  I Klimatyzacji - 60%
 • Instalacje Wentylacji Podstawowej            - 76%
 • Instalacje Wodociągowe - 61%
 • Instalacje Kanalizacyjne - 84%
 • Instalacje Kanalizacyjne w stropach, płytach i ziemi - 82%
 • Instalacja gaszenia gazem (HFC 227EA) - 80%
 • Instalacja hydrantowa - 68%
 • Przyłącze sieci cieplnej - 62%

 

Wentylatornia V09

 • Montaż tras kablowych poziom -1  - 85%
 • Montaż tras kablowych poziom -1,5 - 85%
 • Montaż tras kablowych poziom peronu - 87%
 • Montaż tras kablowych poziom podperonia           - 90%
 • Instalacje uziemień i poł.wyrównawczych- 80%
 • Instalacje oświetlenia i siły - 17%
 • Podstacja energetyczna montaż transformatorów - 80%
 • Podstacja energetyczna rozdzielnia SN - 80%
 • Podstacja energetyczna rozdzielnia NN - 85%

 

Szlak D09

 • bankiet boczny w lewym tunelu - 90%
 • bankiet boczny w prawym tunelu - 100%
 • bankiet dolny w lewym tunelu - 98%
 • bankiet dolny w prawym tunelu - 100%
 • nawierzchnia tunel lewy - 50%
 • nawierzchnia tunel prawy - 52%
 • Montaż tras kablowych tunel lewy - 98%
 • Montaż tras kablowych tunel prawy - 98%
 • Montaż lamp oświetlenia podstawowego tunel prawy - 95%
 • Montaż lamp oświetlenia podstawowego tunel lewy - 95%

MAJ 2019

Stacja C04 Powstańców Śląskich

 • Wdrożono Fazę 0 czasowej organizacji ruchu
 • Trwają prace przygotowawcze do wdrożenia Fazy I czasowej organizacji ruchu
 • Trwają prace zimne ( wykopy) tymczasowego zasilania placu budowy ( zaplecza) w wodę i kanalizację,
 • Rozpoczęto przebudowę kolizji – sieci kanalizacyjnej w rejonie torów odstawczych
 • Zdemontowano linie tramwajową w ciągu ulicy Górczewskiej
 • Trwa montaż docelowego zaplecza

Stacja C05 Ulrychów

 • Wdrożono Fazę I czasowej organizacji ruchu
 • Trwają prace zimne ( wykopy) tymczasowego zasilania placu budowy ( zaplecza) w wodę i kanalizację,
 • Rozpoczęto przebudowę kolizji – sieci wodociągowej w Parku Urlicha

Stacja C06 Księcia Janusza

 • Nawierzchnia torowa toru prawego - 66,0%
 • Nawierzchnia torowa toru lewego - 5,0%
 • Nawierzchnia torowa toru prawego- kanał rewizyjny - 45,7%
 • Nawierzchnia torowa toru lewego- kanał rewizyjny - 52,0%
 • Peron techniczny- boczne i środkowy - 100%
 • Płyta peronu pasażerskiego - 100%
 • Prace murarskie (stacja+ tory odstawcze) - 88%
 • Prace tynkarskie (stacja +tory odstawcze)  - 70%
 • Dostawa urządzeń do pomieszczenia 200  - 97%
 • Montaż instalacji uziemieniowej- tory odstawcze  - 77%
 • Montaż instalacji uziemieniowej- Stacja - 80%
 • Montaż tras kablowych- tory odstawcze - 87%
 • Montaż tras kablowych ( podperonie, antresola, poziom peronu, poziom instalacyjny) - stacja 91%
 • Instalacja siły i oświetlenia - stacja39%
 • Instalacja siły i oświetlenia- tory odstawcze - 25%
 • Montaż wentylacji lokalnej na poziomie technologicznym osie 69-105 - 83%
 • Montaż wentylacji lokalnej na poziomie antresoli osie 69-105 - 65%
 • Montaż wentylacji podstawowej- 650, 650T - 73%
 • Instalacja wody pożarowej w rejonie podperonia osie 91-105 - 95%
 • Instalacje kanalizacyjne w podperoniu osie 91-105 - 92%
 • Dostarczanie kanałów wentylacji lokalnej rur do wody pożarowej i kanalizacji  - 95%

Wentylatornia V07

 • Montaż obwodów SSP - 20%
 • Okablowanie wewnętrznych linii zasilających -14%

Przebudowa kolizji

 • wod-kan   - 92,5%
 • energetyka            - 98,0%
 • teletechnika - 95,0%

Szlak D07

 • bankiet boczny w lewym tunelu - 94,9%
 • bankiet boczny w prawym tunelu - 96,0%
 • bankiet dolny w lewym tunelu - 94,9%
 • bankiet dolny w prawym tunelu - 96%
 • Nawierzchnia torowa - tor prawy - 93,67%
 • Nawierzchnia torowa - tor lewy - 87,34%
 • Montaż tras kablowych- tunel lewy - 100%
 • Montaż tras kablowych- tunel prawy - 100%
 • Montaż okablowania do oświetlenia podstawowego i awaryjnego - 100%
 • Montaż bednarki- 95%

 

Stacja C07 Młynów

 • Wejście W1- betonowanie ścian- 100%
 • Wejście W3- betonowanie ścian - 100%
 • Izolacja płyty górnej stacji - 82%
 • Montaż tras kablowych poziom -1- 98%
 • Montaż tras kablowych poziom -2 - 99%
 • Montaż tras kablowych poziom -3 - 95%
 • Montaż tras kablowych poziom -4 - 100%

Instalacje sanitarne i mechaniczne 

 • Kanalizacja poziom -1- 60%
 • Kanalizacja poziom -2 - 96%
 • Kanalizacja poziom -3 - 85%
 • Kanalizacja poziom -4 (pod peronem) - 95%
 • Woda bytowa poziom -1 - 60%
 • Wentylacja bytowa poziom -1 - 85%
 • Wentylacja oddymiająca poziom -1 - 95%
 • Wentylacja poziom -2 - 90%
 • Wentylacja oddymiająca poziom -2 - 90%
 • Wentylacja poziom -4 (pod peronem) - 30%
 • Hydrantówka -1 - 60%
 • Hydrantówka -2 - 80%
 • Hydrantówka -3 - 60%
 • Hydrantówka -4 - 70%
 • Instalacja gaszenia gazem - 70%
 • Klimatyzacja -1 - 60%
 • Przebudowa kolizji - wod-kan - 99%

Wentylatornia V08

 • Wentylacja podstawowa- 50%
 • Montaz tras kablowych - 10%

Szlak D08

 • bankiet lewy boczny - 90,6%
 • bankiet lewy dolny - 90,6%
 • bankiet prawy boczny - 92,5%
 • bankiet prawy dolny - 92,5%
 • Montaż tras kablowych tunel lewy - 99%
 • Montaż tras kablowych tunel prawy - 99%
 • Montaż lamp oświetlenia podstawowego tunel prawy - 99%
 • Montaż lamp oświetlenia podstawowego tunel lewy- 99%
 • Nawierzchnia torowa prawa - 85%
 • Nawierzchnia torowa lewa - 85%

Stacja C08 Płocka

 • Ściany murowane - 92%
 • Tynki - 60%
 • Nawierzchnia tor lewy - 15%
 • Nawierzchnia tor prawy - 75%

Wentylatornia V09

 • Trwa przebudowa kolizji teletechnicznych - 100%, wodno-kanalizacyjnych – 90%, gazowych – 75%
 • Instalacje Wentylacji Podstawowej - 50%
 • Instalacje Kanalizacyjne - 30%

 Szlak D09

 • bankiet boczny w lewym tunelu - 85,0%
 • bankiet boczny w prawym tunelu - 85,0%
 • bankiet dolny w lewym tunelu - 51,0%
 • bankiet dolny w prawym tunelu - 75,0%
 • nawierzchnia tunel lewy - 35,0%
 • nawierzchnia tunel prawy - 52,0%
 • Montaż tras kablowych tunel lewy - 95%
 • Montaż tras kablowych tunel prawy - 95%
 • Montaż lamp oświetlenia podstawowego tunel prawy - 95%
 • Montaż lamp oświetlenia podstawowego tunel lewy – 95%

KWIECIEŃ 2019

Stacja C04 Powstańców Śląskich

 • Przejęcie terenu – 100% - z wyłączeniem pasów drogowych
 • Zakończono wycinkę drzew - 100% - zgodnie z projektem budowlanym
 • Grodzenie placu budowy – zaawansowanie 60%

Stacja C05 Ulrychów

 • Przejęcie terenu – 100% - z wyłączeniem pasów drogowych
 • Zakończono wycinkę drzew - 100% - zgodnie z projektem budowlanym
 • Grodzenie placu budowy – zaawansowanie 60%

Stacja C06 Księcia Janusza

 • Dostawa urządzeń do pomieszczenia 200 - 95%
 • Podbudowa betonowa pod nawierzchnię torową- stacja- prawa część - 58,6%
 • Podbudowa betonowa pod nawierzchnię torową- stacja- lewa część - 51,7%
 • Nawierzchnia torowa toru prawego - 27,1%
 • Peron techniczny- boczne i środkowy – 98%
 • Wykonano płytę peronu pasażerskiego - 100%
 • Prace murarskie (stacja+ tory odstawcze)   - 74%
 • Prace tynkarskie (stacja +tory odstawcze)  - 43%
 • Dostawa urządzeń do pomieszczenia 200 - 95%
 • Montaż instalacji uziemieniowej- tory odstawcze  - 70%
 • Montaż instalacji uziemieniowej- stacja - 70%
 • Montaż tras kablowych- tory odstawcze - 75%
 • Montaż tras kablowych ( podperonie, antresola, poziom peronu, poziom instalacyjny) - stacja  - 80%
 • Instalacja siły i oświetlenia - stacja- 27%
 • Instalacja siły i oświetlenia - tory odstawcze – 10%
 • Montaż wentylacji lokalnej na poziomie technologicznym osie 69-105 - zaawansowanie 77%
 • Montaż wentylacji lokalnej na poziomie antresoli osie 69-105 - zaawansowanie 60%
 • Montaż wentylacji podstawowej- 650, 650T - zaawansowanie 65%
 • Instalacja wody pożarowej w rejonie podperonia osie 91-105 - zaawansowanie 93%
 • Instalacje kanalizacyjne w podperoniu osie 91-105 - zaawansowanie 85%
 • Dostarczanie kanałów wentylacji lokalnej rur do wody pożarowej i kanalizacji  - 92%

Wentylatornia V07

 • Przebudowa kolizji wod-kan - zaawansowanie 92,5%
 • Przebudowa kolizji energetyka    - zaawansowanie 98,0%
 • Przebudowa kolizji teletechnika – zaawansowanie 95,0%

Szlak D07

 • bankiet boczny w lewym tunelu - 94,9%
 • bankiet boczny w prawym tunelu - 96,0%
 • bankiet dolny w lewym tunelu - 94,9%
 • bankiet dolny w prawym tunelu - 96%
 • Logistyka materiału (szyny, bloczki, maty) - Tunel Lewy - 100,0%
 • Logistyka materiału (szyny, bloczki, maty) - Tunel Prawy - 100,0%
 • Nawierzchnia torowa - tor prawy - 93,67%
 • Nawierzchnia torowa - tor lewy - 87,34%
 • Montaż tras kablowych- tunel lewy - 92%
 • Montaż tras kablowych- tunel prawy - 92%
 • Montaż okablowania do oświetlenia podstawowego i awaryjnego - 75%
 • Montaż bednarki- 95%

Stacja C07 Młynów

 • Wejście W1- betonowanie ścian- 90,0%
 • Wejście W3- betonowanie ścian - 90,0%
 • Izolacja płyty górnej stacji - 67%
 • Montaż tras kablowych poziom -1 - 98%
 • Montaż tras kablowych poziom -2 - 99%
 • Montaż tras kablowych poziom -3 - 95%
 • Montaż tras kablowych poziom -4 - 100%
 • Kanalizacja poziom -1 - 30%
 • Kanalizacja poziom -2 - 95%
 • Kanalizacja poziom -3 - 70%
 • Kanalizacja poziom -4 (pod peronem) - 95%
 • Woda bytowa poziom -1 - 60%
 • Wentylacja bytowa poziom -1 - 60%
 • Wentylacja oddymiająca poziom -1 - 95%
 • Wentylacja poziom -2 - 90%
 • Wentylacja oddymiająca poziom -2 - 90%
 • Wentylacja poziom -4 (pod peronem) - 30%
 • Hydrantówka -1 - 60%
 • Hydrantówka -2 - 80%
 • Hydrantówka -3 - 60%
 • Hydrantówka -4 - 70%
 • Instalacja gaszenia gazem - 70%
 • Klimatyzacja -1 zaawansowanie - 10%
 • Wod-kan – zaawansowanie - 99,0%
 • Nawierzchnia torowa prawa - 100%
 • Nawierzchnia torowa lewa - 53%

Wentylatornia V07

 • Wentylacja podstawowa- 50%
 • Montaz tras kablowych - 10%

 

Szlak D08

 • bankiet lewy boczny - 90,6%
 • bankiet lewy dolny - 90,6%
 • bankiet prawy boczny - 92,5%
 • bankiet prawy dolny - 92,5%
 • Montaż tras kablowych tunel lewy - 99%
 • Montaż tras kablowych tunel prawy - 99%
 • Montaż lamp oświetlenia podstawowego tunel prawy - 99%
 • Montaż lamp oświetlenia podstawowego tunel lewy- 99%
 • Nawierzchnia torowa prawa - 85%
 • Nawierzchnia torowa lewa - 85%

Stacja C08 Płocka

 • Ściany murowane - 80%
 • Tynki - 35%
 • Wyjście W6-W7     

- wykop wstępny - 100%

- płyta denna - 20%

 • Montaż tras kablowych poziom -1  - 80%
 • Montaż tras kablowych poziom -1,5 - 70%
 • Montaż tras kablowych poziom peronu - 85%
 • Montaż tras kablowych poziom podperonia - 85%
 • Instalacje uziemień i poł.wyrównawczych- 70%
 • Instalacje oświetlenia i siły - 15%
 • Podstacja energetyczna montaż transformatorów - 70%
 • Podstacja energetyczna rozdzielnia SN - 70%
 • Podstacja energetyczna rozdzielnia NN - 70%
 • Instalacje Wentylacji (Lokalnej) - 30%
 • Instalacje Ogrzewania  I Klimatyzacji - 50%
 • Instalacje Wentylacji Podstawowej - 50%
 • Instalacje Kanalizacyjne - 37%
 • Instalacje Kanalizacyjne W Stropach, Płytach I Ziemi - 30%
 • Instalacja gaszenia gazem (HFC 227EA) - 10%
 • Instalacja hydrantowa - 27%

Wentylatornia V09

 • Trwa przebudowa kolizji teletechnicznych - 100%, wodno-kanalizacyjnych – 90%, gazowych – 75%
 • Instalacje Wentylacji Podstawowej - 50%
 • Instalacje Kanalizacyjne - 30%

 Szlak D09

 • bankiet boczny w lewym tunelu - 85,0%
 • bankiet boczny w prawym tunelu - 85,0%
 • bankiet dolny w lewym tunelu - 51,0%
 • bankiet dolny w prawym tunelu - 75,0%
 • nawierzchnia tunel lewy - 15,0%
 • nawierzchnia tunel prawy - 52,0%
 • Montaż tras kablowych tunel lewy - 95%
 • Montaż tras kablowych tunel prawy - 95%
 • Montaż lamp oświetlenia podstawowego tunel prawy - 15%
 • Montaż lamp oświetlenia podstawowego tunel lewy - 15%

MARZEC 2019

Stacja C06 Księcia Janusza

 • Dostawa urządzeń do pomieszczenia 200 - zaawansowanie 95%
 • Montaż instalacji uziemieniowej- tory odstawcze        - zaawansowanie 65%
 • Montaż instalacji uziemieniowej- stacja - zaawansowanie 65%
 • Montaż tras kablowych- tory odstawcze - zaawansowanie 50%
 • Montaż tras kablowych (podperonie, antresola, poziom peronu, poziom instalacyjny)- stacja - zaawansowanie 60%
 • Instalacja siły i oświetlenia        - zaawansowanie 20%
 • Podbudowa betonowa pod nawierzchnię torową - stacja- prawa część - zaawansowanie 51,7%
 • Podbudowa betonowa pod nawierzchnię torową - stacja- lewa część - zaawansowanie 51,7%
 • Montaż wentylacji lokalnej na poziomie technologicznym osie 91-105- zaawansowanie 60%
 • Montaż wentylacji lokalnej na poziomie antresoli osie 69-87- zaawansowanie 22%
 • Montaż wentylacji podstawowej- 650, 650T- zaawansowanie 60%
 • Instalacja wody pożarowej w rejonie podperonia - zaawansowanie 93%
 • Instalacje kanalizacyjne w podperonia - zaawansowanie 83%

Stacja C07 Młynów

 • Wejście W1- betonowanie ścian – zaawansowanie 85%
 • Wejście W3- izolacja– zaawansowanie 80%
 • Wejście W3- betonowanie ścian – zaawansowanie 85%
 • Izolacja płyty górnej stacji- zaawansowanie 67%
 • Montaż tras kablowych poziom - 1 – zaawansowanie 95%
 • Montaż tras kablowych poziom - 2       – zaawansowanie 99%
 • Montaż tras kablowych poziom - 3       – zaawansowanie 92%
 • Montaż tras kablowych poziom - 4       – zaawansowanie 99%
 • Kanalizacja poziom -1 – zaawansowanie 10%
 • Kanalizacja poziom -2 – zaawansowanie 95%
 • Kanalizacja poziom -3 – zaawansowanie 50%
 • Kanalizacja poziom -4 (pod peronem) – zaawansowanie 95%
 • Woda bytowa poziom -1 – zaawansowanie 25%
 • Wentylacja bytowa poziom -1– zaawansowanie 40%
 • Wentylacja oddymiająca poziom -1 – zaawansowanie 70%
 • Wentylacja poziom -2 – zaawansowanie 90%
 • Wentylacja oddymiająca poziom -2 – zaawansowanie 75%
 • Wentylacja poziom -4 (pod peronem) – zaawansowanie 30%
 • Hydrantówka -1 – zaawansowanie 50%
 • Hydrantówka -2 – zaawansowanie 75%
 • Hydrantówka -3 – zaawansowanie 50%
 • Hydrantówka -4 – zaawansowanie 70%

Wentylatornia V07

 • Przebudowa kolizji wod-kan - zaawansowanie 92,5%
 • Przebudowa kolizji energetyka    - zaawansowanie 98,0%
 • Przebudowa kolizji teletechnika – zaawansowanie 95,0%

Szlak D07

 • Bankiet boczny w lewym tunelu – zaawansowanie 94,9%
 • Bankiet boczny w prawym tunelu – zaawansowanie 96,0%
 • Bankiet dolny w lewym tunelu – zaawansowanie 94,9%
 • Bankiet dolny w prawym tunelu – zaawansowanie 96%
 • Nawierzchnia torowa - tor prawy – zaawansowanie 84,81%
 • Montaż tras kablowych - tunel lewy - zaawansowanie 90%
 • Montaż tras kablowych- tunel prawy - zaawansowanie 90%
 • Montaż opraw oświetlenia podstawowego - tunel lewy zawansowanie 100%
 • Montaż opraw oświetlenia podstawowego - tunel prawy zawansowanie 100%
 • Nawierzchnia torowa - tor prawy - zaawansowanie 93,6%
 • Nawierzchnia torowa - tor lewy - zaawansowanie 78,5%

Stacja C08 Płocka

 • Wyjście W1 - wykop wstępny 100% - płyta 100% - wykop podstropowy 90 %
 • Wyjście W2 - wykop wstępny 100% - płyta 100% - wykop podstropowy 90%
 • Wyjścia W3 – W5 ścianki żelbetowe - zaawansowanie 60%
 • Wyjścia W6-W7 – płyta denna – zaawansowanie 10%
 • Ściany murowane – zaawansowanie 80%
 • Tynki – zaawansowanie 35%

Szlak D08

 • Tunel północny i południowy – zaawansowanie 100,0%
 • Bankiet lewy boczny – zaawansowanie 90,6%
 • Bankiet lewy dolny – zaawansowanie 90,6%
 • Bankiet prawy boczny – zaawansowanie 92,5%
 • Bankiet prawy dolny – zaawansowanie 92,5%
 • Montaż tras kablowych tunel lewy       – zaawansowanie 99%
 • Montaż tras kablowych tunel prawy – zaawansowanie 99%
 • Montaż lamp oświetlenia podstawowego tunel prawy – zaawansowanie 99%
 • Montaż lamp oświetlenia podstawowego tunel lewy – zaawansowanie 99%
 • Nawierzchnia torowa P – zaawansowanie 83%
 • Nawierzchnia torowa L – zaawansowanie 58%

Wentylatornia V09

 • Trwa przebudowa kolizji teletechnicznych - 100%, wodno-kanalizacyjnych – 90%, gazowych – 75%

 Szlak D09

 • Bankiet lewy boczny w tunelu – zaawansowanie 100%
 • Tunel lewy – zaawansowanie 100,0%
 • Tunel prawy – zaawansowanie 100,0%
 • Tunel lewy – zaawansowanie iniekcja 100,0%
 • Tunel prawy – zaawansowanie iniekcja 100,0%
 • Bankiet boczny w lewym tunelu – zaawansowanie 100,0%
 • Bankiet boczny w prawym tunelu – zaawansowanie 100,0%
 • Bankiet dolny w lewym tunelu – zaawansowanie 75,0%
 • Bankiet dolny w prawym tunelu – zaawansowanie 80,0%

Stacja C04 Powstańców Śląskich

 • Przejęcie terenu – 50%
 • Trwa wycinka drzew - zaawansowanie 95%

Stacja C05 Ulrychów

 • Przejęcie terenu – 20%
 • Trwa wycinka drzew - zaawansowanie 95%

LUTY 2019

Stacja C06 Księcia Janusza

 • Dostawa urządzeń do pomieszczenia 200 - zaawansowanie 75%
 • Montaż instalacji uziemieniowej- tory odstawcze  - zaawansowanie 55%
 • Montaż instalacji uziemieniowej- stacja - zaawansowanie 55%
 • Montaż tras kablowych- tory odstawcze - zaawansowanie 30%
 • Montaż tras kablowych ( podperonie, antresola, poziom peronu, poziom instalacyjny)- stacja - zaawansowanie 40%
 • Instalacja siły i oświetlenia - zaawansowanie 5%
 • Podbudowa betonowa pod nawierzchnię torową- stacja- prawa część     - zaawansowanie 27,6%
 • Instalacja wody pożarowej w rejonie podperonia - zaawansowanie 90%
 • Instalacje kanalizacyjne w podperonia - zaawansowanie 70%

Wentylatornia V07

 • Izolacja płyty dennej – zaawansowanie 100%
 • Przebudowa kolizji wod-kan - zaawansowanie 92,5%
 • Przebudowa kolizji energetyka    - zaawansowanie 98%
 • Przebudowa kolizji teletechnika – zaawansowanie 95%

Szlak D07

 • Bankiet boczny w lewym tunelu – zaawansowanie 94,9%
 • Bankiet boczny w prawym tunelu – zaawansowanie96%
 • Bankiet dolny w lewym tunelu – zaawansowanie 94,9%
 • Bankiet dolny w prawym tunelu – zaawansowanie 96%
 • Logistyka materiału (szyny, bloczki, maty) - Tunel Lewy – zaawansowanie 100%
 • Logistyka materiału (szyny, bloczki, maty) - Tunel Prawy – zaawansowanie 100%
 • Nawierzchnia torowa - tor prawy – zaawansowanie 84,81%
 • Montaż tras kablowych - tunel lewy zaawansowanie 90%
 • Montaż tras kablowych- tunel prawy zaawansowanie 90%
 • Montaż opraw oświetlenia podstawowego - tunel lewy zawansowanie 100%
 • Montaż opraw oświetlenia podstawowego - tunel prawy zawansowanie 50%

Stacja C07 Młynów

 • Wejście W1- betonowanie ścian – zaawansowanie 85%
 • Wejście W3- izolacja– zaawansowanie 80%
 • Wejście W3- betonowanie ścian – zaawansowanie 70%
 • Izolacja płyty górnej stacji- zaawansowanie 65%
 • Antresola - betonowanie płyty – zaawansowanie 99%
 • Montaż tras kablowych poziom - 1 – zaawansowanie 50%
 • Montaż tras kablowych poziom - 2– zaawansowanie 95%
 • Montaż tras kablowych poziom - 3– zaawansowanie 45%
 • Montaż tras kablowych poziom - 4– zaawansowanie 95%
 • Kanalizacja poziom -1 – zaawansowanie 10%
 • Kanalizacja poziom -2 – zaawansowanie 95%
 • Kanalizacja poziom -3 – zaawansowanie 50%
 • Kanalizacja poziom -4 (pod peronem) – zaawansowanie 95%
 • Wentylacja poziom -1 – zaawansowanie 30%
 • Wentylacja poziom -2 – zaawansowanie 95%
 • Wentylacja poziom -4 (pod peronem) – zaawansowanie 30%
 • Hydrantówka -1 – zaawansowanie 3%
 • Hydrantówka -2 – zaawansowanie 65%
 • Hydrantówka - 4 – zaawansowanie 70%

Wentylatornia V08

 • Wykop podstropowy do poziomu płyty dennej - zaawansowanie 100%

Szlak D08

 • Bankiet lewy boczny w tunelu – zaawansowanie 90,6%
 • Bankiet lewy dolny w tunelu – zaawansowanie 90,6%
 • Bankiet prawy boczny w tunelu – zaawansowanie 92,5%
 • Bankiet prawy dolny w tunelu – zaawansowanie 92,5%
 • Montaż tras kablowych tunel lewy – zaawansowanie 90%
 • Montaż tras kablowych tunel prawy – zaawansowanie 90%
 • Montaż lamp oświetlenia podstawowego tunel prawy – zaawansowanie 60%
 • Montaż lamp oświetlenia podstawowego tunel lewy – zaawansowanie 90%
 • Nawierzchnia torowa P – zaawansowanie 60%
 • Nawierzchnia torowa L– zaawansowanie 8%

Stacja C08 Płocka

 • Wyjście W1  - wykop wstępny 100% - płyta 100% - wykop podstropowy 80%
 • Wyjście W2 - wykop wstępny 100% - płyta 100% - wykop podstropowy 80%

Wentylatornia V09

 • Trwa przebudowa kolizji teletechnicznych - 100%, wodno-kanalizacyjnych – 90%, gazowych – 75%

 Szlak D09

 • Bankiet lewy boczny w tunelu – zaawansowanie 100%
 • Bankiet lewy dolny w tunelu – zaawansowanie 75%
 • Bankiet prawy boczny w tunelu – zaawansowanie 100%
 • Bankiet prawy dolny w tunelu – zaawansowanie 80%

STYCZEŃ 2019

Stacja C06 Księcia Janusza

 • Płyta pośrednia - tory odstawcze – zaawansowanie 100%
 • Płyta fundamentowa – tory odstawcze – zaawansowanie 100%
 • Słupy docelowe - komora startowa, poziom "-1" – zaawansowanie 100%
 • Słupy docelowe - tory odstawcze, poziom "-2"– zaawansowanie 100%
 • Słupy docelowe - tory odstawcze, poziom "-1"– zaawansowanie 100%
 • Nawierzchnia torowa- stacja- prawa część – zaawansowanie 6%
 • Montaż instalacji uziemieniowej tory odstawcze – zaawansowanie 40%
 • Montaż instalacji uziemieniowej stacja – zaawansowanie 40%
 • Montaż tras kablowych tory odstawcze – zaawansowanie 10%
 • Montaż tras kablowych (podperonie, antresola, poziom peronu, poziom instalacyjny) stacja - zaawansowanie 20%         

Wentylatornia V07

 • Izolacja płyty dennej – zaawansowanie 50%

Szlak D07

 • Bankiet boczny w lewym tunelu – zaawansowanie 94,9%
 • Bankiet boczny w prawym tunelu – zaawansowanie 96%
 • Bankiet dolny w lewym tunelu – zaawansowanie 94,9%
 • Bankiet dolny w prawym tunelu – zaawansowanie 96%
 • Nawierzchnia torowa - tor prawy – zaawansowanie 10,1%
 • Montaż tras kablowych- tunel lewy – zaawansowanie 90%
 • Montaż tras kablowych- tunel prawy – zaawansowanie 90%
 • Montaż opraw oświetlenia podstawowego- tunel lewy – zaawansowanie 50%
 • Montaż opraw oświetlenia podstawowego- tunel prawy – zaawansowanie 20%

Stacja C07 Młynów

 • Wejście W1- betonowanie ścian – zaawansowanie 70%
 • Wejście W3- izolacja– zaawansowanie 45%
 • Wejście W3- betonowanie ścian – zaawansowanie 20%
 • Wejście W3- betonowanie płyty fundamentowej – zaawansowanie 30%
 • Izolacja płyty górnej stacji- zaawansowanie 65%
 • Betonowanie płyty antresoli - zaawansowanie 99%
 • Montaż tras kablowych poziom -1  - zaawansowanie 25%
 • Montaż tras kablowych poziom -2  - zaawansowanie 80%
 • Montaż tras kablowych poziom -3  - zaawansowanie 25%
 • Montaż tras kablowych poziom -4  - zaawansowanie 90%

Wentylatornia V08

 • Wykop podstropowy do poziomu płyty dennej - zaawansowanie 85%

 

Szlak D08

 • Bankiet lewy boczny w tunelu – zaawansowanie 90,6%
 • Bankiet lewy dolny w tunelu – zaawansowanie 90,6%
 • Bankiet prawy boczny w tunelu – zaawansowanie 92,5%
 • Bankiet prawy dolny w tunelu – zaawansowanie 92,5%

 

Stacja C08 Płocka

 • Wyjście W1  - wykop wstępny 100% - płyta 100% - wykop podstropowy 80 %
 • Wyjście W2 - wykop wstępny 100% - płyta 100% - wykop podstropowy 40%
 • Wyjście W3-W5 - wykop wstępny 100% - płyta 100% - wykop podstropowy 100%
 • Wyjście W6-W7 - wykop wstępny 100% - płyta 100%

Wentylatornia V09

 • Wykop podstropowy -3 – zawansowanie 100%
 • Trwa przebudowa kolizji teletechnicznych - 100%, wodno-kanalizacyjnych – 90%, gazowych – 75%

 Szlak D09

 • Bankiet lewy boczny w tunelu – zaawansowanie 100%
 • Bankiet lewy dolny w tunelu – zaawansowanie 61%
 • Bankiet prawy boczny w tunelu – zaawansowanie 100%
 • Bankiet prawy dolny w tunelu – zaawansowanie 80%

 

GRUDZIEŃ 2018

Stacja C06 Księcia Janusza

 • Płyta pośrednia - tory odstawcze – zaawansowanie 98%
 • Płyta fundamentowa – tory odstawcze – zaawansowanie 95%
 • Słupy docelowe - komora startowa, poziom "-1" – zaawansowanie 88%
 • Słupy docelowe - tory odstawcze, poziom "-2"– zaawansowanie 81%
 • Słupy docelowe - tory odstawcze, poziom "-1"– zaawansowanie 36,1%

Szlak D07

 • Bankiet boczny w lewym tunelu – zaawansowanie 91,1%
 • Bankiet boczny w prawym tunelu – zaawansowanie 91,1%
 • Bankiet dolny w lewym tunelu – zaawansowanie 91,1%
 • Bankiet dolny w prawym tunelu – zaawansowanie 53%

Stacja C07 Młynów

 • Wejście W1- izolacja płyty dennej – zaawansowanie 100%
 • Wejście W2- betonowanie ścian – zaawansowanie 50%
 • Wejście W2- izolacja– zaawansowanie 100%
 • Wejście W2- betonowanie ścian – zaawansowanie 70%
 • Wejście W3- izolacja– zaawansowanie 15%
 • Wejście W3- betonowanie płyty fundamentowej – zaawansowanie 15%
 • Wejście W4- izolacja ścian - zaawansowanie 100%
 • Wejście W4- betonowanie ścian - zaawansowanie 100%
 • Wejście W4 schody – zaawansowanie 100%
 • Izolacja płyty górnej stacji- zaawansowanie 65%
 • Betonowanie płyty antresoli - zaawansowanie 98%
 • Płyta peronowa – zaawansowanie 100%

Wentylatornia V08

 • Wykop podstropowy do poziomu płyty dennej - zaawansowanie 85%

 

Szlak D08

 • Bankiet lewy boczny w tunelu – zaawansowanie 90,6%
 • Bankiet lewy dolny w tunelu – zaawansowanie 90,6%
 • Bankiet prawy boczny w tunelu – zaawansowanie 92,5%
 • Bankiet prawy dolny w tunelu – zaawansowanie 92,5%

 

Stacja C08 Płocka

 • Słupy docelowe poziom -2 – zaawansowanie 100%
 • Słupy docelowe poziom -1– zaawansowanie 100%

Wentylatornia V09

 • Wykop podstropowy -3 – zawansowanie 85%
 • Trwa przebudowa kolizji teletechnicznych - 100%, wodno-kanalizacyjnych – 90%, gazowych – 75%

 

 Szlak D09

 • Tunel prawy- iniekcja – 100%
 • Tunel lewy- iniekcja – 100%
 • Bankiet boczny w lewym tunelu – zaawansowanie 40%
 • Bankiet boczny w prawym tunelu – zaawansowanie 50%

LISTOPAD 2018

Stacja C06 Księcia Janusza

 • Wykop podstropowy do poziomu "-2" -tory odstawcze – zaawansowanie 100%
 • Płyta pośrednia - tory odstawcze – zaawansowanie 96,4%
 • Płyta fundamentowa – tory odstawcze – zaawansowanie 84%
 • Słupy docelowe - komora startowa, poziom "-1" – zaawansowanie 68%
 • Słupy docelowe - tory odstawcze, poziom "-2"– zaawansowanie 41,3%
 • Słupy docelowe - tory odstawcze, poziom "-1"– zaawansowanie 36,1%

Szlak D07

 • Bankiet boczny w lewym tunelu – zaawansowanie 91,1%
 • Bankiet boczny w prawym tunelu – zaawansowanie 91,1%
 • Bankiet dolny w lewym tunelu – zaawansowanie 91,1%

Wentylatornia V07

 • Wykop podstropowy do poziomu -3 – zaawansowanie 100%

Stacja C07 Młynów

 • Wejście W1- izolacja płyty dennej – zaawansowanie 50%
 • Wejście W2- izolacja– zaawansowanie 50%
 • Wejście W2- betonowanie ścian – zaawansowanie 70%
 • Wejście W4- izolacja ścian - zaawansowanie 100%
 • Wejście W4- betonowanie ścian - zaawansowanie 100%
 • Izolacja płyty górnej stacji- zaawansowanie 65%
 • Płyta peronowa – zaawansowanie 82%
 • Płyta antresoli – zaawansowanie 95%

Szlak D08

 • Bankiet lewy boczny w tunelu – zaawansowanie 90,6%
 • Bankiet lewy dolny w tunelu – zaawansowanie 90,6%
 • Bankiet prawy boczny w tunelu – zaawansowanie 92,5%
 • Bankiet prawy dolny w tunelu – zaawansowanie 92,5%

Wentylatornia V08

 • Wykop podstropowy do poziomu płyty dennej - zaawansowanie 60%

Stacja C08 Płocka

 • Słupy docelowe poziom -2 – zaawansowanie 88%
 • Słupy docelowe poziom -1– zaawansowanie 88%

Wentylatornia V09

 • Wykop podstropowy -3 – zawansowanie 30%
 • Trwa przebudowa kolizji teletechnicznych - 100%, wodno-kanalizacyjnych – 90%, gazowych – 75%

 Szlak D09

 • Tunel prawy- iniekcja – 50%
 • Tunel lewy- iniekcja – 100%

PAŹDZIERNIK 2018

Stacja C06 Księcia Janusza

 • Wykop podstropowy do poziomu "-2" -tory odstawcze – zaawansowanie 95%
 • Płyta pośrednia - tory odstawcze – zaawansowanie 96,4%
 • Płyta fundamentowa – tory odstawcze – zaawansowanie 58%
 • Słupy docelowe - komora startowa, poziom "-2" – zaawansowanie 100%
 • Słupy docelowe - komora startowa, poziom "-1" – zaawansowanie 68%
 • Słupy docelowe - tory odstawcze, poziom "-2"– zaawansowanie 36,1%
 • Słupy docelowe - tory odstawcze, poziom "-1"– zaawansowanie 36,1%

Szlak D07

 • Łącznik tunelowy D07.1 – 100%
 • Bankiet boczny w lewym tunelu – zaawansowanie 91,1%
 • Bankiet boczny w prawym tunelu – zaawansowanie 91,1%

 

Wentylatornia V07

 • Wykop podstropowy do poziomu -3 – zaawansowanie 85%

Stacja C07 Młynów

 • Wejście W1- izolacja płyty dennej – zaawansowanie 50%
 • Wejście W2- izolacja– zaawansowanie 50%
 • Wejście W2- betonowanie ścian – zaawansowanie 70%
 • Wejście W4- izolacja ścian - zaawansowanie 80%
 • Wejście W4- betonowanie ścian - zaawansowanie 70%
 • Izolacja płyty górnej stacji- zaawansowanie 65%
 • Płyta peronowa – zaawansowanie 70%
 • Płyta antresoli – zaawansowanie 95%

 

Wentylatornia V08

 • Wykop podstropowy cz. 2 - zaawansowanie 100%
 • Płyta pośrednia I - zaawansowanie 100%
 • Płyta pośrednia II. Zbrojenie - zaawansowanie 100%
 • Płyta pośrednia II. Betonowanie - zaawansowanie 100%

Szlak D08

 • Bankiet lewy boczny w tunelu – zaawansowanie 57%

Stacja C08 Płocka

 • Słupy docelowe poziom -2 – zaawansowanie 82%
 • Słupy docelowe poziom -1– zaawansowanie 74%

 

Wentylatornia V09

 • Trwa przebudowa kolizji teletechnicznych - 95%, wodno-kanalizacyjnych – 90%, gazowych – 75%

 Szlak D09

 • Tunel prawy- iniekcja – 10,4%

 

WRZESIEŃ 2018

Stacja C06 Księcia Janusza

 • Wykop podstropowy do poziomu "-2" -tory odstawcze – zaawansowanie 84%
 • Płyta pośrednia - tory odstawcze – zaawansowanie 96,4%
 • Płyta fundamentowa – tory odstawcze – zaawansowanie 35,7%
 • Słupy docelowe - komora startowa, poziom "-2" – zaawansowanie 80%
 • Słupy docelowe - komora startowa, poziom "-1" – zaawansowanie 68%
 • Słupy docelowe - hala odpraw, poziom -1– zaawansowanie 100%
 • Słupy docelowe - część stacyjna, poziom "-2" – zaawansowanie 100%
 • Słupy docelowe - część stacyjna, poziom "-1" – zaawansowanie 100%
 • Słupy docelowe - tory odstawcze, poziom "-2"– zaawansowanie 36,1%
 • Słupy docelowe - tory odstawcze, poziom "-1"– zaawansowanie 36,1%

Szlak D07

 • Łącznik tunelowy D07.1 – 95%
 • Bankiet boczny w lewym tunelu – zaawansowanie 50,6%
 • Bankiet boczny w prawym tunelu – zaawansowanie 17,7%

 

Wentylatornia V07

 • Płyta pośrednia poziomu -2 – zaawansowanie 100%
 • Jet grouting (wzmocnienie łącznika tunelowego D07.1) – zaawansowanie 100%

Stacja C07 Młynów

 • Słupy docelowe w osiach 21-29 poziom -2 – zaawansowanie 100%
 • Słupy docelowe w osiach 21-29 poziom -1 – zaawansowanie 100%
 • Ściany peronowe poziom -3 – zaawansowanie 93%
 • Płyta antresoli – zaawansowanie 80%

Wentylatornia V08

 • Wykop podstropowy cz. 2 - zaawansowanie 95%

Stacja C08 Płocka

 • Słupy docelowe poziom -2 – zaawansowanie 56%
 • Słupy docelowe poziom -1– zaawansowanie 38%

Wentylatornia V09

 • Trwa przebudowa kolizji teletechnicznych - 95%, wodno-kanalizacyjnych – 100%, gazowych – 75%

 

 Szlak D09

 • Tunel wschodni – 100%
 • Tunel zachodni – 100%

SIERPIEŃ 2018

Stacja C06 Księcia Janusza

 • Wykop podstropowy do poziomu "-2" -tory odstawcze – zaawansowanie 45%
 • Wykop podstropowy do poziomu "-1" - tory odstawcze  - 100%
 • Płyta pośrednia - tory odstawcze – zaawansowanie 93%
 • Płyta fundamentowa – tory odstawcze – zaawansowanie 35,7%
 • Słupy docelowe - komora startowa, poziom "-2" – zaawansowanie 68%
 • Słupy docelowe - komora startowa, poziom "-1" – zaawansowanie 68%
 • Słupy docelowe - hala odpraw, poziom -1– zaawansowanie 66,7%
 • Słupy docelowe - część stacyjna, poziom "-2" – zaawansowanie 96,7%
 • Słupy docelowe - część stacyjna, poziom "-1" – zaawansowanie 96,6%
 • Słupy docelowe - tory odstawcze, poziom "-2"– zaawansowanie 36,1%
 • Słupy docelowe - tory odstawcze, poziom "-1"– zaawansowanie 20,3%

 

Szlak D07

 • Tunel północny - 100%
 • Tunel południowy – 100%
 • Łącznik tunelowy D07.1 – 75%

Wentylatornia V07

 • Wykop podstropowy do poziomu -2 – zaawansowanie 100%
 • Płyta pośrednia poziomu -2 – zaawansowanie 5%

Stacja C07 Młynów

 • Słupy docelowe w osiach 21-29 poziom -3 – zaawansowanie 100%
 • Słupy docelowe w osiach 21-29 poziom -2 – zaawansowanie 72%
 • Słupy docelowe w osiach 21-29 poziom -1 – zaawansowanie 72%
 • Ściany peronowe poziom -3 – zaawansowanie 80%

Stacja C08 Płocka

 • Słupy docelowe poziom -2 – zaawansowanie 38%
 • Słupy docelowe poziom -1– zaawansowanie 38%

Wentylatornia V09

 • Ściany szczelinowe – 100%
 • Trwa przebudowa kolizji teletechnicznych - 95%, wodno-kanalizacyjnych – 100%, gazowych – 75%

 

 Szlak D09

 • Tunel wschodni – 100%
 • Tunel zachodni – 83,6%

 

LIPIEC 2018

Stacja C06 Księcia Janusza

 • Wykop podstropowy do poziomu "-2" -tory odstawcze – zaawansowanie 37%
 • Wykop podstropowy do poziomu "-1" - tory odstawcze  - 99%
 • Płyta pośrednia - tory odstawcze – zaawansowanie 53,5%
 • Płyta fundamentowa – tory odstawcze – zaawansowanie 35,7%
 • Słupy docelowe - komora startowa, poziom "-2" – zaawansowanie 68%
 • Słupy docelowe - hala odpraw, poziom -1– zaawansowanie 66,7%
 • Słupy docelowe - komora startowa, poziom "-1" – zaawansowanie 40%
 • Słupy docelowe - część stacyjna, poziom "-2" – zaawansowanie 96,7%
 • Słupy docelowe - część stacyjna, poziom "-1" – zaawansowanie 69%
 • Słupy docelowe - tory odstawcze, poziom "-2"– zaawansowanie 36,1%
 • Słupy docelowe - tory odstawcze, poziom "-1"– zaawansowanie 1,5%

Szlak D07

 • Tunel północny - 100%
 • Tunel południowy – 100%
 • Łącznik tunelowy D07.1 – 60%

Wentylatornia V07

 • Wykop podstropowy do poziomu -2 – zaawansowanie 60%

Stacja C07 Młynów

 • Słupy docelowe w osiach 1-8 poziom -3 – zaawansowanie 100%
 • Słupy docelowe w osiach 21-29 poziom -3 – zaawansowanie 14%
 • Ściany peronowe -3 – zaawansowanie 75%

 

Szlak D08

 • Tunel północny - 100%
 • Tunel południowy – 100%

Stacja C08 Płocka

 • Słupy docelowe poziom -2 – zaawansowanie 38%
 • Słupy docelowe poziom -1– zaawansowanie 18%

Wentylatornia V09

 • Ściany szczelinowe – 81%
 • Trwa przebudowa kolizji teletechnicznych - 95%, wodno-kanalizacyjnych – 100%, gazowych – 75%

 

 Szlak D09

 • Tunel wschodni – 52,6%
 • Tunel zachodni – 25,5%

CZERWIEC 2018

Stacja C06 Księcia Janusza

 • Wykop podstropowy do poziomu "-2" -tory odstawcze – zaawansowanie 37%
 • Wykop podstropowy do poziomu "-1" - tory odstawcze  - 60,4%
 • Płyta stropowa górna – tory odstawcze – 95,7%
 • Płyta pośrednia - tory odstawcze – zaawansowanie 35,7%
 • Płyta fundamentowa - część stacyjna – zaawansowanie 100%
 • Płyta fundamentowa – tory odstawcze – zaawansowanie 31%
 • Słupy docelowe - komora startowa, poziom "-2" – zaawansowanie 28%
 • Słupy docelowe - hala odpraw, poziom -1– zaawansowanie 57,1%

Wentylatornia V07

 • Wykop podstropowy do poziomu -2 – zaawansowanie 2%
 • Przebudowa kolizji wod-kan – 92,5%, energetyka – 98%, teletechnika – 95%

Stacja C07 Młynów

 • Słupy docelowe w osiach 8-20 poziom -2 – 100%
 • Słupy docelowe w osiach 8-20 poziom -3 – 100%
 • Słupy docelowe w osiach 1-8 poziom -3 – 33%
 • Ściany peronowe -3 – 14%

Szlak D08

 • Tunel północny - 100%
 • Tunel południowy – 94%

Stacja C08 Płocka

 • Płyta denna – 100%
 • Słupy docelowe poziom -2 – zaawansowanie 3%

Wentylatornia V09

 • jet grouting D09.1 – 100%
 • Trwa przebudowa kolizji teletechnicznych - 70%, wodno-kanalizacyjnych – 90%, gazowych – 75%

 

MAJ 2018

Stacja C06 Księcia Janusza

 • Wykop wstępny – pozostałą część stacji wraz z torami odstawczymi – 98,5%
 • Wykop podstropowy do poziomu "-2" -tory odstawcze – zaawansowanie 37%
 • Wykop podstropowy do poziomu "-1" - tory odstawcze  - 37%
 • Płyta stropowa górna – tory odstawcze – 75,7%
 • Płyta pośrednia - tory odstawcze – zaawansowanie 35,7%
 • Płyta fundamentowa - część stacyjna – zaawansowanie 88%
 • Płyta fundamentowa - hala odpraw  – zaawansowanie 100%

Wentylatornia V07

 • Przebudowa kolizji wod-kan – 92,5%, energetyka – 98%, teletechnika – 95%

Stacja C07 Młynów

 • Słupy docelowe poziom -2 – 100%
 • Słupy docelowe poziom -1 – 25%
 • Przebudowa kolizji wod-kan – 99%

Szlak D08

 • Tunel lewy 82%

Stacja C08 Płocka

 • Wykop podstropowy -2 – 100%
 • Płyta denna – 35%

Wentylatornia V09

 • jet grouting D09.1 – 48%
 • Trwa przebudowa kolizji teletechnicznych - 60%, wodno-kanalizacyjnych – 24,5%, gazowych – 75%

 

Szyb demontażowy V09a

 • Przesłona pozioma - 100%

KWIECIEŃ 2018

Stacja C06 Księcia Janusza

 • Jet grouting - tory odstawcze – zaawansowanie 92,3%
 • Wykop wstępny – pozostałą część stacji wraz z torami odstawczymi – 87%
 • Wykop podstropowy do poziomu "-1" - tory odstawcze - 30,1%
 • Wykop podstropowy do poziomu "-2" - część stacyjna – zaawansowanie 100%
 • Płyta stropowa górna – tory odstawcze – 58,6%
 • Płyta pośrednia - tory odstawcze – zaawansowanie 30%
 • Płyta fundamentowa - część stacyjna – zaawansowanie 29%
 • Płyta fundamentowa - hala odpraw – zaawansowanie 40%
 • Wykop podstropowy do poziomu "-2" -tory odstawcze – zaawansowanie 7,5%

Wentylatornia V07

 • Wykop podstropowy do poziomu - zaawansowanie 100%

Szlak D07

 • tunel północny - 100%
 • tunel południowy 72,3% 696 z 951m

Stacja C07 Młynów

 • Czernio- wyrzutnia- wykop – 100%
 • Wejście W4- płyta stropowa – 100%
 • Słupy docelowe poziom -2 – 28%

Wentylatornia V08

 • Strop górny – 100%

Stacja C08 Płocka

 • Betonowanie stropu-płyta pośrednia – 100%
 • Wykop podstropowy – 100%
 • Wykop podstropowy - 2 – 49%
 • Dobiega końca przebudowa kolizji kanalizacyjnych – 97%

Wentylatornia V09

 • Ściany szczelinowe – 52%
 • Wykop wstępny – 100%
 • Płyta górna – 100%
 • jet grouting D09.1 – 18%
 • jet grouting D09.2 – 100%
 • Trwa przebudowa kolizji teletechnicznych i wodno-kanalizacyjnych

 

Szyb demontażowy V09a

 • Jet grouting – 100%
 • Przesłona pozioma - 15%

MARZEC 2018

Stacja C06 Księcia Janusza

 • Jet grouting - tory odstawcze – zaawansowanie 62,6%
 • Wykop wstępny – pozostałą część stacji wraz z torami odstawczymi – 64%
 • Wykop podstropowy do poziomu "-1" - tory odstawcze - 24,6%
 • Wykop podstropowy do poziomu "-2" - część stacyjna – zaawansowanie 21%
 • Płyta pośrednia - część stacyjna – 100%
 • Płyta stropowa górna – tory odstawcze – 48,5%
 • Płyta pośrednia - tory odstawcze – zaawansowanie 5%

Wentylatornia V07

 • Wykop podstropowy do poziomu - zaawansowanie 90%

Szlak D07

 • tunel północny      86,3%  820,5 z 951m
 • tunel południowy 11,4% 108 z 951m

Stacja C07 Młynów

 • Betonowanie stropu – płyta górna – 97%
 • Wykop podstropowy do poziomu -2 – 100%
 • Betonowanie stropu- płyta denna – 65%
 • Trwają prace przy przebudowie kolizji wodno-kanalizacyjnych i  gazowych

Wentylatornia V08

 • Strop górny – 100%

Stacja C08 Płocka

 • jet grouting Plug OUT – 100%
 • Betonowanie stropu – płyta górna – 100%
 • wykop podstropowy – 92%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci teletechnicznych i kanalizacyjnych

Wentylatornia V09

 • Ściany szczelinowe – 52%
 • Trwa przebudowa kolizji teletechnicznych i wodno-kanalizacyjnych

 

Szyb demontażowy V09a

 • Jet grouting – 46%

 

LUTY 2018

Stacja C06 Księcia Janusza

 • Zakończono prace przy wykonywaniu ścian szczelinowych torów odstawczych.
 • Zakończono wykonanie baret torów odstawczych.
 • Wykop wstępny – pozostałą część stacji wraz z torami odstawczymi – 64%
 • Zakończono wykop podstropowy do poziomu -1 - pozostała część stacyjna wraz z halą odpraw.
 • Wykonano płytę denną – komora startowa.
 • Wykop podstropowy do poziomu "-1" - tory odstawcze - 12,6%
 • Płyta pośrednia - część stacyjna – 58%
 • Płyta stropowa górna – tory odstawcze – 42%
 • Wykonanie kanalizacji 95%
 • Wciąganie kabli: optycznych 100% miedzianych – 95%
 • Przepięcie kabli: optycznych 100% miedzianych – 95%

 

Tunele

Szlak D07 tunel północny wykonanie 14%

Wentylatornia V07

 • Trwają prace przy przebudowie kolizji wodno-kanalizacyjnych,  energetycznych i teletechnicznych
 • Wykonano płytę stropowa górną

Stacja C07 Młynów

 • Betonowanie stropu – płyta górna – 97%
 • Zakończono betonowanie stropu płyty pośredniej.
 • Wykop podstropowy do poziomu -2 – 75%
 • Betonowanie stropu- płyta denna – 38%
 • Trwają prace przy przebudowie kolizji wodno-kanalizacyjnych i  gazowych

Wentylatornia V08

 • Jet grouting – 100%
 • Wykop wstępny – 100%

Stacja C08 Płocka

 • jet grouting Plug IN – 100%
 • jet grouting Plug OUT – 40%
 • Betonowanie stropu – płyta górna – 85%
 • Wykop wstępny – 100%
 • wykop podstropowy – 55%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci teletechnicznych i kanalizacyjnych

Wentylatornia V09

 • Trwa przebudowa kolizji teletechnicznych i wodno-kanalizacyjnych

Szyb demontażowy V09a

 • Ściany szczelinowe całość – 100%

 

STYCZEŃ 2018

Stacja C06 Księcia Janusza

 • Kontynuowane są prace przy wykonywaniu ścian szczelinowych torów odstawczych, zaawansowanie 92%
 • Trwa wykonywanie baret torów odstawczych – 79%
 • Wykop wstępny – pozostałą część stacji wraz z torami odstawczymi – 52%
 • Wykop podstropowy do poziomu -1 - pozostała część stacyjna wraz z halą odpraw – 42%
 • Płyta denna – komora startowa – 98%
 • Płyta stropowa górna – tory odstawcze – 15%
 • jet grouting  - tory odstawcze (do osi 1) – 52%
 • Trwa wciąganie i przepinanie kabli miedzianych w kanalizacji teletechnicznej
 • Trwa przebudowa kolizji wodno-kanalizacyjnych i energetycznych

Wentylatornia V07

 • Trwają prace przy przebudowie kolizji wodno-kanalizacyjnych,  energetycznych i teletechnicznych
 • Wykop wstępny – 100%
 • jet grouting (wzmocnienie łącznika tunelowego D07.1) – 100%

Stacja C07 Młynów

 • Jet grouting plug in/plug out – 100%
 • Betonowanie stropu – płyta górna – 95%
 • Betonowanie stropu – płyta pośrednia – 75%
 • Wykop podstropowy do poziomu -1 – 100%
 • Wykop podstropowy do poziomu -2 – 32%
 • Trwają prace przy przebudowie kolizji wodno-kanalizacyjnych i  gazowych

Wentylatornia V08

 • Jet grouting – 100%
 • Wykop wstępny – 100%

Stacja C08 Płocka

 • Ściany szczelinowe całość – 100%
 • Ściany szczelinowe wejść – 100%
 • Betonowanie stropu – płyta górna – 50%
 • Barety – 100%
 • Wykop wstępny – 75%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci teletechnicznych i kanalizacyjnych

Wentylatornia V09

 • Trwa przebudowa kolizji teletechnicznych i wodno-kanalizacyjnych
 • Jet grouting – 100%

Szyb demontażowy V09a

 • Ściany szczelinowe całość – 100%

GRUDZIEŃ 2017

Stacja C06 Księcia Janusza

 • Kontynuowane są prace przy wykonywaniu ścian szczelinowych torów odstawczych, zaawansowanie 79%
 • Trwa wykonywanie baret torów odstawczych – 64%
 • Wykop wstępny – pozostałą część stacji wraz z torami odstawczymi – 46%
 • Wykop podstropowy do poziomu -2 – komora startowa – zakończono
 • płyta denna – komora startowa – 78%
 • Płyta stropowa górna – część stacyjna – zakończono
 • Płyta stropowa górna – hala odpraw – zakończono
 • Płyta stropowa górna – tory odstawcze – 5%
 • jet grouting  - tory odstawcze (do osi 1) – 52%
 • Trwa wciąganie i przepinanie kabli miedzianych w kanalizacji teletechnicznej
 • Trwa przebudowa kolizji wodno-kanalizacyjnych i energetycznych

Wentylatornia V07

 • Trwają prace przy przebudowie kolizji wodno-kanalizacyjnych,  energetycznych i teletechnicznych
 • Budowa ścian szczelinowych – 100%
 • jet grouting (wzmocnienie łącznika tunelowego D07.1) – 46%

Stacja C07 Młynów

 • Jet grouting plug in/plug out – 83%
 • Betonowanie stropu – płyta górna – 92%
 • Betonowanie stropu – płyta pośrednia – 41%
 • Wykop podstropowy do poziomu -1 – 98%
 • Trwają prace przy przebudowie kolizji wodno-kanalizacyjnych i  gazowych

Wentylatornia V08

 • Zakończono prace przy wykonywaniu ścian szczelinowych

Stacja C08 Płocka

 • Zakończono budowę ścian szczelinowych korpusu stacji
 • Ściany szczelinowe wejść – 56%
 • Betonowanie stropu – płyta górna – 30%
 • Barety – 87%
 • Wykop wstępny – 60%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci teletechnicznych i kanalizacyjnych

Wentylatornia V09

 • Trwa przebudowa kolizji teletechnicznych i wodno-kanalizacyjnych
 • Ściany szczelinowe –100%

 

Szyb demontażowy V09a

 • Zakończono przebudowę kolizji wodno-kanalizacyjnych i energetycznych

LISTOPAD 2017

Stacja C06 Księcia Janusza

 • Kontynuowane są prace przy wykonywaniu ścian szczelinowych torów odstawczych, zaawansowanie 66%
 • Trwa wykonywanie baret torów odstawczych
 • Wykop wstępny – pozostałą część stacji wraz z torami odstawczymi – 25%
 • Zakończono wykop wstępny na hali odpraw
 • Wykop podstropowy do poziomu -2 – komora startowa – 62%
 • Zakończono wykop podstropowy do poziomu -1 komory startowej
 • Płyta stropowa górna – część stacyjna – 95%
 • Płyta stropowa górna – hala odpraw – 30%
 • Trwa wciąganie i przepinanie kabli miedzianych w kanalizacji teletechnicznej
 • Trwa przebudowa kolizji wodno-kanalizacyjnych i energetycznych

 Wentylatornia V07

 • Trwają prace przy przebudowie kolizji wodno-kanalizacyjnych,  energetycznych i teletechnicznych
 • Trwa budowa ścian szczelinowych – 21%

Stacja C07 Młynów

 • Jet grouting plug in/plug out – 63%
 • Barety – zaawansowanie 100%, jet grouting – zaawansowanie 100%
 • Wykop podstropowy do poziomu -1 – 60%
 • Trwają prace przy przebudowie kolizji wodno-kanalizacyjnych i  gazowych

Wentylatornia V08

 • Zakończono prace przy wykonywaniu ścian szczelinowych

Stacja C08 Płocka

 • Trwa budowa ścian szczelinowych korpusu stacji – zaawansowanie 89%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci teletechnicznych 

Wentylatornia V09

 • Trwa przebudowa kolizji teletechnicznych i wodno-kanalizacyjnych
 • jet grouting – 100%
 • Trwa budowa ścian szczelinowych – 7%

Szyb demontażowy V09a

 • Trwa przebudowa kolizji wodno-kanalizacyjnych
 • Zakończono przebudowę kolizji gazowych

PAŹDZIERNIK 2017

Stacja C06 Księcia Janusza

 • Kontynuowane są prace przy wykonywaniu ścian szczelinowych torów odstawczych, zaawansowanie 59%
 • Trwa wykonywanie baret torów odstawczych do osi 1
 • Jet-grouting komory startowej – 100%
 • Jet-grouting torów odstawczych – 75%
 • Jet-grouting – wzmocnienie na czas wyjścia TBM - 100%
 • Wykop wstępny – pozostałą część stacji wraz z torami odstawczymi – 23%
 • Wykop wstępny – hala odpraw – 90%
 • Wykop podstropowy do poziomu -2 – komora startowa – 18%
 • Wykop podstropowy do poziomu -1 komora startowa – 93%
 • Płyta podstropowa pośrednia – komora startowa – 100%
 • Płyta podstropowa górna – część stacyjna – 20%
 • Trwa wciąganie i przepinanie kabli miedzianych w kanalizacji teletechnicznej
 • Trwa przebudowa kolizji wodno-kanalizacyjnych i energetycznych

Wentylatornia V07

 • Trwają prace przy przebudowie kolizji wodno-kanalizacyjnych,  energetycznych i teletechnicznych

Stacja C07 Młynów

 • Jet grouting plug in/plug out – 36%
 • Betonowanie stropu – płyta górna – 92%
 • Barety – zaawansowanie 100%, jet grouting – zaawansowanie 98%
 • Wykop podstropowy do poziomu -1 – 22%
 • Zakończono prace przy wykopie wstępnym
 • Trwają prace przy przebudowie kolizji wodno-kanalizacyjnych i  gazowych

Wentylatornia V08

 • Zakończono prace przy wykonywaniu ścian szczelinowych

Stacja C08 Płocka

 • Trwa budowa ścian szczelinowych korpusu stacji – zaawansowanie 80%
 • Trwa budowa ścian szczelinowych wejść – zaawansowanie 58%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci teletechnicznych
 • Zakończono przebudowę kolizji sieci kanalizacyjnych

Wentylatornia V09

 • Trwa przebudowa kolizji teletechnicznych i wodno-kanalizacyjnych
 • jet grouting – 1%

 

Szyb demontażowy V09a

 • Trwa przebudowa kolizji wodno-kanalizacyjnych i gazowych

WRZESIEŃ 2017

Stacja C06 Księcia Janusza

 • Kontynuowane są prace przy wykonywaniu ścian szczelinowych torów odstawczych, zaawansowanie 36%
 • Trwa wykonywanie baret torów odstawczych do osi 44
 • Jet-grouting komory startowej – 100%
 • Jet-grouting torów odstawczych – 15%
 • Jet-grouting – wzmocnienie na czas wyjścia TBM - 100%
 • Wykop wstępny – pozostałą część stacji wraz z torami odstawczymi – 19%
 • Wykop podstropowy do poziomu -1 komora startowa – 93%
 • Płyta podstropowa górna – komora startowa – 100%
 • Płyta podstropowa pośrednia – komora startowa – 17%
 • Płyta podstropowa górna – osie 66-70 – 100%
 • Trwa wciąganie i przepinanie kabli miedzianych w kanalizacji teletechnicznej

Wentylatornia V07

 • Trwają prace przy przebudowie kolizji wodno-kanalizacyjnych,  energetycznych i teletechnicznych

Stacja C07 Młynów

 • Zakończono prace przy wykonywaniu ścian szczelinowych wejść na stację
 • Barety – zaawansowanie 100%, jet grouting – zaawansowanie 98%
 • Trwają prace przy wykopie wstępnym – 79%
 • Trwają prace przy przebudowie kolizji wodno-kanalizacyjnych, teletechnicznych i gazowych

Wentylatornia V08

 • Trwają prace przy wykonywaniu ścian szczelinowych – 25%

Stacja C08 Płocka

 • Trwa budowa ścian szczelinowych korpusu stacji – zaawansowanie 59%
 • Trwa budowa ścian szczelinowych wejść – zaawansowanie 38%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci kanalizacyjnych, teletechnicznych i wodociągowych
 • Zakończono przebudowę kolizji sieci gazowych i energetycznych

Wentylatornia V09

 • Trwa przebudowa kolizji teletechnicznych
 • Zakończono przebudowę kolizji energetycznych

Szyb demontażowy V09a

 • Trwa przebudowa kolizji wodno-kanalizacyjnych, energetycznych, gazowych

SIERPIEŃ 2017

Stacja C06 Księcia Janusza

 • Wykonano 100% ścian szczelinowych komory startowej i pozostałej części stacyjnej
 • Kontynuowane są prace przy wykonywaniu ścian szczelinowych torów odstawczych, zaawansowanie 15%
 • Kontynuowane są prace przy wykonywaniu płyty stropowej górnej w komorze startowej w osiach 87-91 i 95-109, zaawansowanie 90%
 • Wykonano 40% płyty stropowej górnej w osiach 66-70
 • Zakończono wykop wstępny komory startowej
 • Wykonanie kanalizacji teletechnicznej 95% (Trwa wciąganie i przepinanie kabli optycznych i miedzianych)

Wentylatornia V07

 • Trwają prace przy przebudowie kolizji wodno-kanalizacyjnych i  energetycznych

Stacja C07 Młynów

 • Zakończono budowę ścian szczelinowych korpusu stacji
 • Trwają prace przy wykonywaniu ścian szczelinowych wejść na stację – zaawansowanie 38%
 • Barety – zaawansowanie 76%, jet grouting – zaawansowanie 35%
 • Trwają prace przy wykopie wstępnym
 • Trwają prace przy przebudowie kolizji wodno-kanalizacyjnych, teletechnicznych i gazowych

Wentylatornia V08

 • Wykonano przebudowę kolizji energetycznych, ciepłowniczych, gazowniczych

Stacja C08 Płocka

 • Trwa budowa ścian szczelinowych korpusu stacji – zaawansowanie 30%
 • Trwa budowa ścian szczelinowych wejść – zaawansowanie 32%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci kanalizacyjnej – zaawansowanie 99%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci gazowej – zawansowanie 99%
 • Trwa przebudowa kolizji teletechnicznych

Wentylatornia V09

 • Trwa przebudowa kolizji energetycznych i teletechnicznych 

LIPIEC 2017

Stacja C06 Księcia Janusza

 • Kontynuowano realizację magistrali DN1000 na odcinku KM1-KD1
 • Kontynuowano budowę gazociągu PE225 na odcinku G2-G15
 • Wykonano wykop wstępny pod płytę górną w osiach 96-87 (od osi 96 w kierunku malejącym) oraz w osiach 87-83
 • Trwa zbrojenie oraz betonowanie płyty górnej w osich 105-109
 • Trwa zbrojenie stropu górnego w osiach 102-109
 • Wykonano 64% murków prowadzących ścian szczelinowych pozostałej części stacji
 • Kontynuowano wykonanie murków prowadzących ścian szczelinowych torów odstawczych
 • Kontynuowano głębienie i betonowanie ścian szczelinowych

Wentylatornia V07

 • Kontynuowane są prace przy sieci kanalizacyjnej komór na odcinkach K1-K2 oraz K3-K4
 • Wykonanie 100% kanalizacji sieci teletechnicznej

Stacja C07 Młynów

 • Trwa montaż sieci wodociągowej DN150 przy ul. Sokołowskiej
 • Wykonanie ścian szczelinowych korpusu stacji: 80%
 • Wykonanie ścian szczelinowych wejść na stację 33%
 • Barety - zaawansowanie 65% 22 z 34 szt.

Stacja C08 Płocka

 • Trwa budowa sieci gazowej – zawansowanie 70% całości
 • Trwa budowa sieci kanalizacyjnej – zaawansowanie 88% całości  
 • Kontynuowano wykonywanie kanalizacji na odcinku K5-K6
 • Wykonanie kanalizacji sieci teletechnicznej: 98%
 • Wykonanie ścian szczelinowych korpusu stacji – 15%
 • Kontynuowano wykonanie ścian szczelinowych wejść wykonano 9 z 28 szt.

CZERWIEC 2017

Stacja C06 Księcia Janusza

 • Zakończono budowę gazociągu PE225 na odc. G30 - G34
 • Kontynuowano budowę kanalizacji ogólnospławnej DN1000 na odcinku K12-S7
 • Kontynuowano budowę wodociągu DN1000 na odcinku KZ1-KM1
 • Kontynuowano budowę wodociągu DN250 na odcinku W9-W10
 • Zakończono budowę wodociągu DN200 na odcinku Tr20- Tr23
 • Wykonano 100% murków prowadzących ścian szczelinowych komory startowej
 • Wykonano 57% murków prowadzących ścian szczelinowych pozostałej części stacji
 • Wykonano 9% murków prowadzących ścian szczelinowych torów odstawczych
 • Trwa głębienie i betonowanie ścian szczelinowych

Wentylatornia V07

 • Trwają prace przy sieci kanalizacyjnej komór K1 i K4
 • Wykonanie kanalizacji sieci energetycznej 98%
 • Wykonanie kanalizacji sieci teletechnicznej 95%

Stacja C07 Młynów

 • Kontynuowano prace przy budowie komór K2, S1
 • Trwa montaż sieci wodociągowej DN150 wzdłuż budynku Górczewska 26
 • Trwa montaż sieci wodociągowej DN150 przy murku oporowym ul. Sokołowska
 • Wykonanie murków prowadzących ścian szczelinowych stacji: 100%
 • Wykonanie ścian szczelinowych korpusu stacji: 62%
 • Wykonanie murki prowadzące baret: 100%
 • Wykonanie murków prowadzących ścian szczelinowych wyjścia W4: 100%
 • Wykonanie murków prowadzących ścian szczelinowych wyjścia W4: 40%
 • Wykonanie murków prowadzących ścian szczelinowych W2 i W4: 13%

Stacja C08 Płocka

 • Trwa budowa sieci gazowej – zawansowanie 60 % całości
 • Trwa budowa sieci kanalizacyjnej – zaawansowanie 73 % całości  
 • Trwa wykonywanie przewiertu kanalizacji na odcinku S18 - S19
 • Trwa wykonywanie kanalizacji na odcinku S7-S8-S9
 • Zakończono budowę ścianki szczelnej w celu zabezpieczenia kanalizacji na odcinku S4-S5
 • Trwa wykonywanie kanalizacji na odcinku K5-K6
 • Zakończono budowę sieci wodociągowej
 • Wykonanie kanalizacji sieci teletechnicznej: 97%
 • Wykonanie murków prowadzących ścian korpusu stacji: 17%
 • Wykonanie paneli ścian szczelinowych korpusu stacji – ok. 3%
 • Wykonanie paneli ścian szczelinowych na wyjściach: 32%

MAJ 2017

Stacja C06 Księcia Janusza

 •  Kontynuowano budowę gazociągu średniego ciśnienia PE225 na odc. G22-G26 wraz z wykonywaniem technologicznych prób szczelności.
 • Kontynuowano budowę kanalizacji (1,05x0,7) na odcinku S25-S26, montaż studni S26.
 • Kontynuowano budowę kanalizacji ogólnospławnej DN1000 na odcinku S4-S5 
 • Kontynuowano budowę magistrali wodociągowej DN1000.
 • Trwa budowa wodociągu DN200 na odcinku Ł9-Tr10.
 • 100% kabli średniego napięcia wciągniętych i przepiętych,
 • 99% kabli niskiego napięcia wciągniętych i przepiętych
 • Trwają prace przy głębieniu i betonowaniu:

a) ścian szczelinowych – zaawansowanie ok. 77%, zabetonowo 48 z 62 paneli,

b) baret – zaawansowanie ok. 50%, zabetonowo 12 z 24 szt.

Wentylatornia V07

 • Trwają prace przy sieci kanalizacyjnej komór K1 i K4
 • Przełączono kable SN
 • Trwa budowa trasy kablowej pod oświetlenie - wykop + układanie rur osłonowych przy ul. Górczewskiej
 • Zakończono budowę kanalizacji teletechnicznej z wyj. SKMP3/1  (kolizja z siecią energetyczną) przy ul. Górczewskiej

Stacja C07 Młynów

 • Kontynuowano prace przy budowie komór K1, K2, S1, K5
 • Trwa montaż wodociągu DN150 za stacją bentonitową
 • Kontynuowano prace przy montażu sieci ciepłowniczej DN 500 i DN 200 przy ul. Sokołowskiej
 • Trwa przepinanie kabli optycznych
 • Wykonanie murków prowadzących ścian stacji - 62%
 • Wykonanie paneli ścian szczelinowych stacji - 35% (wykonano 23 z 65 paneli)

Wentylatornia V08

 • Trwają prace z zasilaniem placu budowy w energię elektryczną

Stacja C08 Płocka

 • Trwają prace przy wykonywaniu tymczasowego przyłącza gazu do bud. przy ul. Płockiej 12
 • Trwa wykonywanie przewiertu kanalizacji na odcinku S16 – S15 oraz S16 - S17 po stronie zachodnia ul. Płockiej, pomiędzy budynkami Płocką 17 a Płocką 15
 • Trwa wykonywanie wykopu oraz ścianki berlińskiej na odcinku S7-S8-S9 po stronie wschodniej ul. Płockiej, przy budynku Płocka 14 w kierunku ul. Wolskiej
 • Trwają prace przy budowie pokrywy komory K3 przy skrzyżowaniu ul. Wolska/Płocka
 • Trwają prace przy wykopie pomiędzy ściankami szczelnymi oraz montaż rozparcia drugiego poziomu przy ul. Płockiej 12
 • Trwa montaż rur i zasypka wykopu na odcinku S6-S7 przy budynku Skierniewicka 21
 • Trwają próby szczelności na sieci wodociągowej
 • Trwają przełączenia kabli sN i nN – uzgodniono terminy przełączeń
 • Trwa montaż kabli miedzianych w relacji ST1  - ST 7A przy ul. Płockiej

KWIECIEŃ 2017

Stacja C06 Księcia Janusza

 • Zakończono prace związane z przebudową sieci kanalizacyjnej DN 1000, J-1200x1800 po stronie południowej stacji na odcinku K1-K8, trwają prace na odcinku K8-K10
 • Wykonano komory K1, K2, K3, K4, K6, K7, K7a, K8, K10, K11, trwają prace przy komorze K13
 • Zakończono prace związane z przebudowa sieci kanalizacyjnej po stronie północnej stacji na odcinku S9-S15 oraz S20-S25, trwają prace na odcinku S15-S20 oraz S25-26
 • Trwają prace przy zabezpieczeniach wykopu do wykonania kanalizacji J-700x1050 po stronie północnej stacji na wysokości nieruchomości Górczewska 100
 • Kontynuowane są prace związane z montażem gazociągu niskiego ciśnienia
 • Kontynuowane są prace polegające na wciąganiu kabli miedzianych
 • Wykonano odcinek sieci cieplnej 2x350mm po wschodniej stronie wejścia na ul. Olbrachta, trwają prace przy sieci cieplnej 2x350mm po zachodniej stronie wejścia na ul. Olbrachta (do ściany szczelinowej)
 • Wykonano komorę KZ oraz KD na magistrali DN1000mm, trwają prace z montażem magistrali oraz komory KM.
 • Wykonano murki prowadzące na potrzeby wykonania ścian szczelinowych w osiach 93-109  po stronie północnej i południowej oraz osiach A-D strona wschodnia
 • Wykonano 5 paneli ściany szczelinowej po stronie południowej

Wentylatornia V07

 • Trwa montaż ogrodzenia terenu budowy
 • Trwają prace drogowe związane z wprowadzeniem organizacji ruchu
 • Trwa przebudowa sieci elektrycznych.

Stacja C07 Młynów

 • Wykonano kanalizację na odcinku od komory K5 do K3 oraz od komory K6 do studni istniejącej SI, a także od K1 do S1
 • Przebudowa sieci ciepłowniczej - demontaż istniejącego ciepłociągu  oraz wykonanie odcinka sieci ciepłowniczej DN200 oraz DN500
 • Przebudowa sieci wodociągowej - demontaż istniejącej sieci oraz wykonanie wodociągu wzdłuż ul. Górczewskiej po stronie południowej
 • Kontynuowano montaż sieci gazociągowej wraz z przyłączami do budynków
 • Wciągnięto i przełączono wszystkie kable miedziane
 • Wykonano sieć energetyczną oraz przepięto wszystkie kabli sN i nN
 • Rozpoczęte zostały prace związane z realizacją ścian szczelinowych- wykonanie murków prowadzących ścian i baret oraz rozpoczęcie betonowania paneli ścian szczelinowych

Stacja C08 Płocka

 • Wykonano komory K1, K4, oraz studnie S1, S3, S6, S12
 • Trwa budowa kanalizacji ogólnospławnej 1000x1500 na odcinkach: K1-S1, S1-S2, S3-S2, S3-S4, oraz kanalizacji fi 400 na odcinku S13-S15
 • Wykonano kanalizacje ogólnospławną 700x1250 na odcinku K4-S6, oraz kanalizację ogólnospławną fi 400 na odcinku S10 – S13 (wykonano 25% całości sieci kanalizacyjnej).
 • Trwa budowa kanalizacji teletechnicznej wykonano 75% całości
 • Wykonano prace związane z przebudową sieci wodociągowej w rejonie budynków Skierniewicka 21, Płocka 14, 12, 10, 11/13, 15, 17 oraz zaplecza budowy (wykonano 70% całości sieci wodociągowej)
 • Trwają prace związane z przebudową sieci wodociągowej w rejonie budynków Płocka 11 i Płocka 13
 • Wykonano prace związane z montażem gazociągu w rejonie budynków Płocka 10, 8, oraz wzdłuż ul. Wolskiej i Zaplecza Budowy (wykonano 33% całości sieci gazowej)
 • Trwają prace  przy budowie gazociągów w rejonie budynku Płocka 11/13
 • Wykonano sieć energetyczną – trwają przełączenia po dopuszczeniu przez operatora
 • Trwa realizacja ścian szczelinowych na wyjściu W1 i Czerpnio-Wyrzutni - wykonano 4 sekcje z 9

MARZEC 2017

Stacja C06 Księcia Janusza

 • Zakończono prace związane z przebudową sieci kanalizacyjnej DN 1000, J-1200x1800 po stronie południowej stacji
 • Wykonano komory K1, K2, K3, K4, kontynuowane są prace przy budowie komór K6, K7, K7a
 • Trwają prace przy zabezpieczeniach wykopu do wykonania kanalizacji J-700x1050 po stronie północnej stacji
 • Wykonano prace przy kanalizacji J-700x1050 z fazy 1. Pod ul. Górczewską
 • Kontynuowane są prace związane z montażem gazociągu niskiego ciśnienia
 • Kontynuowane są prace polegające na wciąganiu kabli miedzianych
 • Wykonano sieć energetyczną – trwa oczekiwanie na zgodę na przełączenie

Stacja C07 Młynów

 • Kontynuowano prace związane z przebudową sieci kanalizacyjnej J-1200x1800, D 300
 • Kontynuowano prace przy budowie komór K1 i K5
 • Kontynuowano prace związane z przebudową sieci wodociągowej DN 100, 150
 • Kontynuowano prace związane z montażem gazociągu niskiego ciśnienia
 • Wykonano kanalizację teletechniczną, rozpoczęto wciąganie kabli miedzianych
 • Wykonano sieć energetyczną – trwa oczekiwanie na zgodę na przełączenie

Stacja C08 Płocka

 • Zakończono wycinki drzew zgodnie z uzyskanymi decyzjami
 • Rozpoczęto prace związane z budową kanalizacji w rejonie ul. Wolskiej
 • Wykonano prace związane z budową kanalizacji teletechnicznej w rejonie budynków Skierniewicka 21-Płocka 14, Płocka 12 i Płocka 10
 • Wykonano prace związane z przebudową sieci wodociągowej w rejonie budynków Płocka 12, 10, 13,15,17
 • Wykonano prace związane z montażem gazociągu w rejonie ul. Ludwiki
 • Wykonano prace związane z montażem sieci energetycznych w rejonie budynków Skierniewicka 21, Płocka 14 i Płocka 17

LUTY 2017

Stacja C06 Księcia Janusza

 • W rejonie szybu startowego ułożono gazociąg D180PE na wysokości budynków przy ul. Górczewskiej 97 i 95 oraz poprzecznie do ul. Górczewskiej w kierunku ul. Ciołka.
 • Wykonano przebudowę odcinka południowego kolektora kanalizacyjnego 1200x1800mm w konstrukcji żelbetowej od. ul. Ciołka w kierunku Prymasa Tysiąclecia.
 • Przebudowano kanalizację sieci teletechnicznych w rejonie budynków przy
  ul. Górczewskiej 97 i 95.

Stacja C07 Młynów

 • Przebudowano sieć gazową D315PE w rejonie budynków przy ul. Górczewskiej 39 i 41.
 • Wykonano przebudowę sieci kanalizacyjnej 1200x1800mm w konstrukcji żelbetowej na odcinku od komory K4 i S4 oraz S2i K3. Sama komora K4 jest nadal w trakcie realizacji.
 • Wykonano przebudowę przyłącza z rudy kamionkowej o średnicy 0,3m na długości 23,5 m pomiędzy studniami SI oraz S23.
 • Przebudowano odcinek Ł28 i TR1 o średnicy 150mm znajdujący się przy terenach PKP pod wiaduktem kolejowym oraz odcinek Tr-6 do W3 o średnicy 150mm i długości 307 m wzdłuż budynków przy ul. Górczewskiej 27/35 , 37, 39 wraz z wykonaniem przyłączy do budynków.
 • Ruszyły prace przygotowawcze i roboty ziemne dla celów przebudowy sieci cieplnej przy budynkach przy ul. Górczewskiej 26 i 47 oraz ul. Sokołowskiej.
 • Wykonano prace związane z umiejscowieniem kanalizacji kablowej. Trwają prace związane z wciąganiem kabli i przepinaniem w koordynacji z Gestorem.

Stacja C08 Płocka

 • Zakończono prace związane z realizacją Punktu Informacyjnego.
 • Przebudowano odcinek sieci gazowej D225PE od ul. Ludwiki do wysokości budynku przy ul. Płockiej 10 oraz przyłącza do budynków przy ul. Płockiej 5B, 7 i 7A.
 • Przebudowano odcinek sieci wodociągowej o średnicy DN150 w rejonie skrzyżowania z ul. Wolską po stronie wschodniej od punktu W7 do Ł20 oraz Ł1-Tr-1 po stronie zachodniej ul. Płockiej.
 • Wykonano przebudowę kanalizacji kablowej i studzienek teletechnicznych na wysokości budynku przy ul. Płockiej 17.

STYCZEŃ 2017

Stacja C06 Księcia Janusza

 • Trwają prace związane z ułożeniem gazociągu w rejonie Górczewskiej 97 w kierunku wschodnim – południowa strona ul. Górczewskiej.
 • Trwają prace ziemne przy przebudowie kanalizacji - prace konstrukcyjne w ul. Górczewskiej.
 • Trwa realizacja obudowy wykopu - wciskanie grodzic, strona północna wzdłuż Górczewskiej 94-96.
 • Rozpoczęto prace przy komorze wodociągowej na magistrali DN1000.
 • Trwa budowa kanalizacji teletechnicznej, rejon Górczewskiej 92 i 118 oraz przejście przez Górczewską na wys. ul. Ciołka.
 • Trwa układanie kabli - południowa strona ul. Górczewskiej, rejon Górczewskiej 95 oraz północna strona ul. Górczewskiej, rejon ul. Ciołka.
 • 100% kabli sieci elektrycznej zostało wciągniętych. Prace prowadzone są w koordynacji z Gestorem.

Stacja C07 Młynów

 • Trwają prace związane z ułożeniem gazociągu w rejonie Górczewskiej 39 w kierunku ul. Syreny – południowa strona ul. Górczewskiej.
 • Trwa wykonywanie ścianki z grodzic, prowadzenie wykopów, roboty konstrukcyjne przy sieci kanalizacyjnej.
 • 100% kabli sieci elektrycznej zostało wciągniętych. Prace prowadzone są w koordynacji z Gestorem.
 • Trwają prace przy przebudowie sieci kanalizacyjnej

Stacja C08 Płocka

 • Trwają prace przy budowie Punktu Informacyjnego. Wykonywane są przyłącza.
 • Wykonano czasowy punkt informacyjny, w którym pracownicy Wykonawcy od 30.01.2017 r. są do dyspozycji mieszkańców.
 • Rozpoczęto przebudowę sieci gazowej po południowej stronie stacji.

GRUDZIEŃ 2016

Stacja C06 Księcia Janusza

 • rozpoczęto prace przygotowawcze przed ułożeniem gazociągu Dn315PE w rejonie ul. Księcia Janusza trwa układanie gazociągu PE180 na odc. G1-G4 wzdłuż budynku Górczewska nr 95 i 97
 • trwają prace przy przebudowie sieci kanalizacyjnej
 • trwają prace przy wykopach pod linie kablowe SN, przygotowywane są trasy kablowe po stronie północnej, układane są kable przy ul. Górczewskiej
 • trwają prace przy budowie studni kablowych

Stacja C07 Młynów

 • trwają prace przy przebudowie sieci kanalizacyjnej
 • trwają prace wykończeniowe związane z ułożeniem gazociągu Dn160PE (północna strona ul. Górczewskiej / ul. Syreny)
 • trwają prace przy układaniu gazociągu Dn125PE (północna strona ul. Górczewskiej 26 / ul. Sokołowska)
 • trwają prace przy układaniu wodociągu DN150 w rejonie ul. Syreny
 • trwają prace przy wykopach pod linie kablowe SN przy ul. Sokołowskiej i Górczewskiej
 • trwają prace przy przebudowie sieci kanalizacyjnej

LISTOPAD 2016

Stacja C06 Księcia Janusza

 • rozpoczęto grodzenie terenu budowy
 • wprowadzono tymczasową organizację ruchu
 • rozpoczęto prace przygotowawcze przed ułożeniem gazociągu w rejonie ul. Olbrachta - tyczenie geodezyjne, frezowanie asfaltu
 • rozpoczęto prace przygotowawcze, frezowanie asfaltu pod kanalizację na odcinku między komorą K2 a K6, strona południowa ul. Górczewskiej, oraz na odcinku między komorą S9 a S10, strona północna ul. Górczewskiej
 • rozpoczęto prace przygotowawcze pod wykopy linii kablowej SN
 • rozpoczęcie montażu zaplecza kontenerowego

Wentylatornia V07

 • montaż ogrodzenia terenu budowy

Stacja C07 Młynów

 • rozpoczęto grodzenie terenu budowy
 • wprowadzono tymczasową organizację ruchu
 • rozpoczęto prace przygotowawcze pod wykopy linii kablowej SN
 • rozpoczęto przekładanie kolizji instalacji gazowych
 • rozpoczęto frezowanie asfaltu w liniach kanalizacji

Umowa na budowę odcinka zachodniego II linii metra podpisana

W dniu 29 września na stacji metra Rondo ONZ o godzinie 13:00 podpisana została umowa na budowę zachodniego odcinka II linii metra. W uroczystości uczestniczyli: Hanna Gronkiewicz-Waltz - Prezydent m.st. Warszawy; Jerzy Lejk – Prezes Metra Warszawskiego; Mustafa Tuncer, Dyrektor oddziału w Polsce Gülermak Agir Sanayi Insaat Ve Taahhut A.S.; Bϋlent Özdemir; Dyrektor ds. rozwoju biznesu Gülermak Agir Sanayi Insaat Ve Taahhut A.S.; Dariusz Kostaniak - Członek Zarządu Metra Warszawskiego; Krzysztof Strzałkowski, Burmistrz dzielnicy Wola; Iwona Wujastyk, Przewodnicząca Komisji Infrastruktury i Inwestycji Rady m.st. Warszawy.  

Wykonawcą odcinka zachodniego jest wybrana w przetargu turecka firma Gülermak Ağir Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. Kwota kontraktu wynosi 1.147.999.590,00 zł brutto. Inwestycja obejmuje 3 stacje metra: Płocka (C08) umiejscowiona pod ul. Płocką w rejonie skrzyżowania z ul. Wolską; Młynów (C07) planowana pod ul. Górczewską po wschodniej stronie wiaduktu kolejowego w rejonie ul. Sokołowskiej i Syreny oraz Księcia Janusza (C06) pod ul. Górczewską w rejonie skrzyżowania z ul. Księcia Janusza. Ponadto wybudowane zostaną: 3 wentylatornie szlakowe: V9, V8, V7; 3 tunele szlakowe: D9, D8, D7; komora demontażowa V9A. Długość całkowita odcinka to ok. 3,4 km. Przewidziany czas na zakończenie inwestycji to 38 miesięcy od podpisania umowy. 

Więcej informacji o inwestycji 3+3 w zakładce II linia metra.