Wirtualny spacer na budowanej stacji M2 Kondratowicza
Wykonanie Gulermak. Wrzesień 2021 r.

KWIECIEŃ 2022

Stacja C19 Zacisze

 • Roboty murowe poz. -2 – 99%
 • Wykonywane są roboty malarskie poz. -1- 80%.
 • Zamontowano belki wciągników na poz. -1 – 80%.
 • Wykonuje się montaż podłogi technologicznej - 95%.
 • Wykonywany jest montaż drzwi - 95%.
 • Okładziny ścian i podłogi z gresu -85%.
 • Wykonywana jest podkonstrukcja pod okładziny lastryko – 99%.
 • Wykonywane okładziny ścian lastryko - 99%.
 • Wykonywane są okładziny akustyczne w pom. wentylatornii oraz pom. technicznych – 99%.
 • Montaż ścian szklanych 80%.
 • Montaż sufitów podwieszanych – 50%.
 • Wykonywana jest ściana zatorowa podkonstrukcja- 99%.
 • Wykonywane są kurtyny dymowe – 90%.
 • Okładziny części nadziemnych - 40%.
 • Wykonywane jest szklenie części nadziemnych-95%.
 • Wykonuje się balustrady, pochwyty – 30%.
 • Wykonuje się izolacje dachowe części nadziemnych -95%.
 • Wykonywane są elementy informacji wizualnej – 15%.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje - 62 %.
 • Instalacja gaszenia gazem-75 %.
 • Wykonano 99 % w zakresie przebudowy kolizji sanitarnych.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 97 %.
 • Przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe do stacji - 99 %.
 • Wykonywana jest instalacja wentylacji lokalnej – 98 %.
 • Trwa montaż Instalacji wentylacji podstawowej – 99 %.
 • Trwa montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej – 95 %.
 • Montaż pompowni ścieków – 94%.
 • Montaż instalacji klimatyzacyjnej- 95 %.
 • Trasy kablowe na stacji:
 • - podperonie- 95%,
 • - poziom -1- 95%,
 • - poziom -2- 95%.
 • Uziemienia na stacji- 80%.
 • Instalacja oświetleniowa stacji poziom. -1- 80%.
 • Instalacja oświetleniowa stacji poziom. -2- 80%.
 • Instalacja oświetleniowa podperonia 90%.
 • Zasilanie dla wentylacji 85%.
 • Zasilanie zasuw sieci wody oraz pompownie 70%.
 • Kable zasilające- 40%.

Wentylatornia V19

 • Wykonywany jest montaż okładziny akustycznej 99%.
 • Malowanie ścian i sufitów – 80%.
 • Wykonywany jest montaż drzwi- 80%.
 • Wykonywane są podłoża z gresu – 85%.
 • Wykonywane są izolacje dachowe części nadziemnych – 95%.
 • Wykonywane są elewacje- okładziny części nadziemnych- 20%.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 90% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje i kable- 90%.
 • Wykonano ok. 92 % w zakresie przebudowy wszystkich kolizji sanitarnych.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 95 %.
 • Trwa montaż instalacji wentylacji podstawowej - 99 %.
 • Montaż instalacji wentylacji lokalnej - 95 %.
 • Trwa montaż instalacji wod-kan - 80 %.
 • Przyłącze kanalizacji sanitarnej do obiektu – 99 %.
 • Montaż instalacji klimatyzacyjnej - 85 %.
 • Trwa montaż pompowni ścieków - 75 %.
 • Trasy kablowe – 90%.
 • Oświetlenie podstawowe 30%.
 • Zasilanie wentylacji 60%.
 • Linie zasilające 85%.

Stacja C20 Kondratowicza

 • Trwa malowanie ścian na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 98%.
 • Trwa malowanie ścian na poziomie -2 korpusu stacji – zaawansowanie 98%.
 • Trwa montaż podłóg podniesionych – zaawansowanie 95%.
 • Zakończono wykonywanie izolacji pod posadzki w pomieszczeniach poziom -1.
 • Zakończono wykonywanie posadzek poziom -1 i poziom -2.
 • Trwa wykonywanie posadzek żywicznych – zaawansowanie 87%.
 • Trwa montaż drzwi – zaawansowanie 95%.
 • Trwa montaż okładzin akustycznych w pomieszczeniach wentylatorni – zaawansowanie 99%.
 • Zakończono wykonywanie tynku akustycznego na poziomie -1.
 • Zakończono wykonywanie tynku akustycznego na poziomie -2.
 • Trwa wykonywanie posadzki kamiennej poziom -1 – zaawansowanie 99%.
 • Zakończono układanie kamienia na schodach wejść.
 • Zakończono wykonywanie posadzki kamiennej na peronie.
 • Trwa wykonywanie okładzin ściennych w halach odpraw – zaawansowanie 99%.
 • Zakończono wykonywanie okładzin kamiennych na ścianach peronu.
 • Trwa wykonywanie posadzek z gresu w pom. technicznych poziom -1 – zaawansowanie 99%.
 • Trwa wykonywanie posadzek z gresu w pom. technicznych poziom -2 – zaawansowanie 99%.
 • Trwa wykonywanie okładzin ścian z gresu w pom. tech. poziom -1 – zaawansowanie 99%.
 • Zakończono wykonywanie okładzin ścian z gresu w pom. tech. poziom -2.
 • Trwa wykonywanie zabudowy ścianek G-K w pomieszczeniach poziom -1 i -2 – zaawansowanie 98%.
 • Trwa wykonywanie sufitów podwieszanych hal odpraw – zaawansowanie 98%.
 • Trwa wykonywanie sufitu podwieszanego hali peronowej – zaawansowanie 85%.
 • Trwa wykonywanie sufitów podwieszonych w pomieszczeniach handlowych – zaawansowanie 35%.
 • Rozpoczęto wykonywanie sufitów podwieszanych w częściach technicznych – zaawansowanie 35%.
 • Trwa wykonywanie szklenia szybów windowych – zaawansowanie 95%.
 • Trwa wykonywanie szklenia wyjść stacyjnych – zaawansowanie 95%.
 • Trwa wykonywanie ścian zatorowych – zaawansowanie 90%.
 • Rozpoczęto wykonywanie okładzin ścian elementów zewnętrznych – zaawansowanie 60%.

 

Wentylatornia V20

 • Trwa malowanie ścian – zaawansowanie 80%.
 • Trwa wykonywanie gresu na posadzkach – zaawansowanie 95%.
 • Rozpoczęto montaż belek wciągnikowych – zaawansowanie 80%.
 • Trwa montaż drzwi – zaawansowanie 95%.
 • Rozpoczęto wykonywanie okładzin ścian elementów zewnętrznych – zaawansowanie 50%.
 • Trwa montaż instalacji wentylacji lokalnej – 92 %.
 • Instalacja wentylacji podstawowej - 99 %.
 • Montaż instalacji wod-kan - 70 %.
 • Instalacja gaszenia gazem – 75%
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 95 %.
 • Montaż instalacji klimatyzacji - 95 %.
 • Pompownia ścieków – 85%.
 • Trwają prace przy montażu wypustów bednarki płyty dennej- 95%.
 • Montaż bednarek- 70%.
 • Montaż tras kablowych- 85%.
 • Instalacja oświetleniowa- 40%.

Stacja C21 Bródno

 • Kontynuowane jest wykonywanie robót murowych na poziomie -1. – 94%.
 • Kontynuowane jest wykonywanie robót murowych na poziomie -2. – 96%.
 • Kontynuowane są prace tynkarskie na poziomie -1. – 89%.
 • Rozpoczęto prace tynkarskie na poziomie -2 – 51 %.
 • Kontynuowane są prace przy wykonywaniu peronów technologicznych i peronu pasażerskiego – 96%.
 • Kontynuowanie jest wykonywanie konstrukcji podłóg podniesionych (podłóg technologicznych) – 91 %.
 • Kontynuowane są roboty posadzkarskie i układanie kamiennych płyt posadzkowych: wylewki betonowe 78 %, posadzki kamienne 97 %, schody 98 %, gres 71 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie podkonstrukcji pod okładziny ścian z Lastryko – 98 %.
 • Kontynuowany jest montaż okładzin ściennych z Lastryko – 85 %.
 • Rozpoczęto montaż okładziny kamiennej ścian na peronie pasażerskim.
 • Kontynuowany jest montaż okładziny kamiennej ścian na peronie pasażerskim – 90%
 • Kontynuowane są roboty malarskie na poziomie -1 – 50 %.
 • Kontynuowane są roboty malarskie na poziomie -2 – 16 %.
 • Kontynuowany jest montaż stolarki drzwiowej. – 62 %.
 • Kontynuowany jest montaż stolarki aluminiowej – 90 %.
 • Kontynuowane jest szklenie stolarki aluminiowej – 85 %.
 • Rozpoczęto montaż sufitu podwieszonego strefy publicznej.
 • Kontynuowane jest wykonywanie sufitu podwieszonego strefy publicznej – 55 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie posadzek żywicznych – 28 %.
 • Rozpoczęto montaż systemu informacji wizualnej – 16 %.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje - 65 %.
 • Systemu gaszenia gazem - 10 %.
 • Wykonywanie konstrukcji wsporczych tras kablowych na stacji – 72%.
 • Instalacje uziemień na stacji-70%.
 • Instalacja oświetlenia komory rozjazdów- 98%.
 • Instalacja oświetlenia poziom -1- 75%.
 • Instalacja oświetlenia na wysokości peronów- 45%.
 • Wykonanie ochrony katodowej-80%.
 • Instalacja wentylacji podstawowej- 55%.
 • Instalacja wentylacji lokalnej- 45%.

Wentylatornia V21

 • Elewacja czerpnio-wyrzutni – 85%, zamontowaną podkonstrukcję oraz blachy elewacyjne.
 • Dachy czerpnio-wyrzutni P1 i P2 – 50%, ułożono paroizolację.
 • Trwa murowanie ścian wewnętrznych na poziomie 1 - 99%
 • Tynkowanie ścian – 99%, pozostały obróbki glifów przy drzwiach.
 • Trwa montaż okładzin akustycznych na poziomie -1. – 90%.
 • Wykonywanie posadzek betonowych na poziomie -1 – 75%.
 • Ułożono gres na klatce schodowej z poziomu terenu na poziom -1. oraz -2 – 95%
 • Trwa montaż drzwi – 95%
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 90 %.
 • Trwa montaż instalacji wentylacji lokalnej – 90 %.
 • Montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej – 88 %.
 • Instalacja wentylacji podstawowej - 99 %.
 • Instalacja gaszenia gazem - 75 %.
 • Montaż instalacji klimatyzacji - 75 %.
 • Instalacja uziemień- 95%.
 • Instalacja oświetleniowa- 86%.
 • Automatyka zasilanie- wentylacja odstawowa – 65%.

Tunele:

 • Wykonanie tras kablowych:
 • D19 lewy- 95%
 • D19 prawy- 95%
 • D21 prawy- 98%
 • D21 lewy- 98%
 • D20 prawy- 95%
 • D20 lewy- 95%

MARZEC 2022

Stacja C19 Zacisze

 • Roboty murowe poz. -2 – 99%
 • Wykonywane są roboty malarskie poz. -1- 80%.
 • Wykonywane są zasypki na wyjściu W2 - 100%.
 • Zamontowano belki wciągników na poz. -1 – 80%.
 • Wykonuje się montaż podłogi technologicznej - 85%.
 • Wykonywany jest montaż drzwi - 90%.
 • Okładziny ścian i podłogi z gresu -80%.
 • Wykonuje się podłogi kamienne poz.-1 -100%.
 • Wykonuje się podłogi kamienne płyta peronu – 100%
 • Wykonywana jest podkonstrukcja pod okładziny lastryko – 99%.
 • Wykonywane okładziny ścian lastryko - 90%.
 • Podkonstrukcja w łazienkach publicznych - 100%.
 • Wykonywane są okładziny akustyczne w pom. wentylatornii oraz pom. technicznych – 99%.
 • Montaż ścian szklanych 65%.
 • Montaż okładzin kamiennych na ścianach poz. -2 – 100%.
 • Montaż sufitów podwieszanych – 35%.
 • Wykonywana jest ściana zatorowa podkonstrukcja- 99%.
 • Wykonywane są kurtyny dymowe – 80%.
 • Okładziny części nadziemnych-10%.
 • Wykonywane jest szklenie części nadziemnych-90%.
 • Zamknięto otwór technologiczny osie 6-8 – 100%.
 • Wykonuje się balustrady, pochwyty – 15%.
 • Wykonuje się izolacje dachowe części nadziemnych -15%.
 • Przebudowa kolizji sieci elektrycznych – 100% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje - 62 %.
 • Instalacja gaszenia gazem-75 %.
 • Wykonano 99 % w zakresie przebudowy kolizji sanitarnych.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 97 %.
 • Przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe do stacji - 99 %.
 • Wykonywana jest instalacja wentylacji lokalnej – 96 %.
 • Trwa montaż Instalacji wentylacji podstawowej – 99 %.
 • Trwa montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej – 94 %.
 • Montaż pompowni ścieków – 85%.
 • Montaż instalacji klimatyzacyjnej- 85 %.
 • Trasy kablowe na stacji:
 • podperonie- 95%,
 • poziom -1- 95%,
 • poziom -2- 95%.
 • Uziemienia na stacji- 80%.
 • Instalacja oświetleniowa stacji poziom. -1- 80%.
 • Instalacja oświetleniowa stacji poziom. -2- 70%.
 • Instalacja oświetleniowa podperonia 90%.

Wentylatornia V19

 • Wykonywany jest montaż okładziny akustycznej 99%.
 • Malowanie ścian i sufitów – 80%.
 • Wykonywany jest montaż drzwi- 80%.
 • Wykonywane są podłoża z gresu – 65%.
 • Wykonywane są izolacje dachowe części nadziemnych – 50%.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 90% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje i kable- 90%.
 • Wykonano ok. 82% w zakresie przebudowy wszystkich kolizji sanitarnych.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 90 %.
 • Trwa montaż instalacji wentylacji podstawowej - 98 %.
 • Montaż instalacji wentylacji lokalnej - 90 %.
 • Trwa montaż instalacji wod-kan - 60 %.
 • Przyłącze kanalizacji sanitarnej do obiektu – 95%.
 • Montaż instalacji klimatyzacyjnej - 65 %.
 • Trwa montaż pompowni ścieków - 60 %.
 • Trasy kablowe – 90%.
 • Oświetlenie podstawowe 15%.
 • Zasilanie wentylacji 50%.
 • Linie zasilające 80%.

Stacja C20 Kondratowicza

 • Trwa malowanie ścian na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 95%.
 • Trwa malowanie ścian na poziomie -2 korpusu stacji – zaawansowanie 95%.
 • Trwa montaż podłóg podniesionych – zaawansowanie 95%.
 • Trwa wykonywanie posadzek żywicznych – zaawansowanie 70%.
 • Trwa wykonywanie posadzek poziom -1 – zaawansowanie 100%.
 • Trwa montaż drzwi – zaawansowanie 95%.
 • Trwa montaż okładzin akustycznych w pomieszczeniach wentylatornii – zaawansowanie 98%.
 • Trwa wykonywanie tynku akustycznego na poziomie -1 – zaawansowanie 100%.
 • Trwa wykonywanie tynku akustycznego na poziomie -2 – zaawansowanie 100%.
 • Trwa wykonywanie posadzki kamiennej poziom -1 – zaawansowanie 98%.
 • Zakończono układanie kamienia na schodach wejść.
 • Zakończono wykonywanie posadzki kamiennej na peronie.
 • Trwa wykonywanie okładzin ściennych w halach odpraw – zaawansowanie 98%.
 • Zakończono wykonywanie okładzin kamiennych na ścianach peronu.
 • Trwa wykonywanie posadzek z gresu w pom. technicznych poziom -1 – zaawansowanie 97%.
 • Trwa wykonywanie posadzek z gresu w pom. technicznych poziom -2 – zaawansowanie 98%.
 • Trwa wykonywanie okładzin ścian z gresu w pom. tech. poziom -1 – zaawansowanie 97%.
 • Trwa wykonywanie zabudowy ścianek G-K w pomieszczeniach poziom -1 i -2 – zaawansowanie 95%.
 • Trwa wykonywanie sufitów podwieszanych hal odpraw – zaawansowanie 95%.
 • Trwa wykonywanie sufitu podwieszanego hali peronowej – zaawansowanie 80%.
 • Rozpoczęto wykonywanie sufitów podwieszonych w pomieszczeniach handlowych – zaawansowanie 20%.
 • Trwa wykonywanie szklenia szybów windowych – zaawansowanie 95%.
 • Trwa wykonywanie szklenia wyjść stacyjnych – zaawansowanie 80%.
 • Trwa wykonywanie ścian zatorowych – zaawansowanie 45%.
 • Rozpoczęto wykonywanie okładzin ścian elementów zewnętrznych – zaawansowanie 50%.
 • Aktualne zaawansowanie przebudowy sieci sanitarnych wynosi:
 • -wodociągowych – zaawansowanie – 98%,
 • -kanalizacyjnych – 98%,
 • Trwa montaż instalacji kanalizacji w stropach, płytach i ziemi na poziomie -1 oraz na poziomie -2—całkowite zaawansowanie w/w robót-95%.
 • Zaawansowanie całej instalacji wentylacji podstawowej-90%.
 • Trwa montaż instalacji klimatyzacji-zaawansowanie 85%.
 • Zamontowano około 90% rur, wykonano próby szczelności a następnie założono izolację.
 • Łączne zaawansowanie wykonania instalacji wod-kan-70%.
 • Rozpoczęto montaż instalacji gaszenia gazem-zaawansowanie-65%.
 • Przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych - 97% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje - 93 %.
 • Dostawa kabli promieniujących - systemy radiołączności – 20%
 • Wykonano ok. 20% okablowania natynkowego systemu gaszenia gazem.
 • Rozpoczęto instalację okablowania systemu SKD- 5%.
 • Rozpoczęto instalację okablowania systemu SPOzP- 5%.
 • Wykonywane są dostawy sprzętu oraz instalacja Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru - 43%.
 • Wykonywane są dostawy sprzętu oraz instalacja Dźwiękowego Systemu Ostrzegania - 43%.
 • Rozpoczęto instalację okablowania / pętle dozorowe / systemu SAP- 20%.
 • System gaszenia gazem. – 20%.
 • Wykonanie tras kablowych poziom -2 – 95%.
 • Instalacje podtynkowe- 95%.
 • Bednarki schodów ruchomych- 90%.
 • Konstrukcje kablowe ściany szczelinowe poziom -2 – 95%.
 • Instalacja siła światło - 85%.
 • Okablowanie wind i schodów ruchomych – 95%.
 • Rozpoczęto odbudowę oświetlenia zewnętrznego - 30%
 • Wewnętrzne Linie zasilające WLZ – 80%.

Wentylatornia V20

 • Trwają prace tynkarskie – zaawansowanie 99%.
 • Trwa malowanie ścian – zaawansowanie 70%.
 • Trwa wykonywanie gresu na posadzkach – zaawansowanie 85%.
 • Rozpoczęto montaż belek wciągnikowych – zaawansowanie 80%.
 • Trwa montaż drzwi – zaawansowanie 75%.
 • Trwa montaż instalacji wentylacji lokalnej – 90 %.
 • Instalacja wentylacji podstawowej - 98 %.
 • Montaż instalacji wod-kan - 47 %.
 • Instalacja gaszenia gazem – 65%
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 90 %.
 • Montaż instalacji klimatyzacji - 65 %.
 • Trwają prace przy montażu wypustów bednarki płyty dennej- 95%.
 • Montaż bednarek- 60%.
 • Montaż tras kablowych- 85%.
 • Instalacja oświetleniowa 20%.

Stacja C21 Bródno

 • Kontynuowane jest wykonywanie robót murowych na poziomie -1. – 92%.
 • Kontynuowane jest wykonywanie robót murowych na poziomie -2. – 91%.
 • Kontynuowane są prace tynkarskie na poziomie -1. – 83%.
 • Rozpoczęto prace tynkarskie na poziomie -2 – 42 %.
 • Kontynuowane są prace przy wykonywaniu peronów technologicznych i peronu pasażerskiego – 95%.
 • Kontynuowanie jest wykonywanie konstrukcji podłóg podniesionych (podłóg technologicznych) – 91 %.
 • Kontynuowane są roboty posadzkarskie i układanie kamiennych płyt posadzkowych: wylewki
 • betonowe 70 %, posadzki kamienne 95 %, schody 98 %, gres 65 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie podkonstrukcji pod okładziny ścian z Lastryko – 90 %.
 • Kontynuowany jest montaż okładzin ściennych z Lastryko – 75 %.
 • Rozpoczęto montaż okładziny kamiennej ścian na peronie pasażerskim.
 • Kontynuowany jest montaż okładziny kamiennej ścian na peronie pasażerskim – 60%
 • Kontynuowane są roboty malarskie na poziomie -1 – 35 %.
 • Kontynuowane są roboty malarskie na poziomie -2 – 7 %.
 • Kontynuowany jest montaż stolarki drzwiowej. – 52 %.
 • Kontynuowany jest montaż stolarki aluminiowej – 90 %.
 • Rozpoczęto szklenie stolarki aluminiowej.
 • Kontynuowane jest szklenie stolarki aluminiowej – 60 %.
 • Rozpoczęto montaż sufitu podwieszonego strefy publicznej.
 • Kontynuowane jest wykonywanie sufitu podwieszonego strefy publicznej – 50 %.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje - 65 %.
 • Systemu gaszenia gazem - 10 %.
 • Wykonywanie konstrukcji wsporczych tras kablowych na stacji – 72%.
 • Instalacje uziemień na stacji-65%.
 • Instalacja oświetlenia komory rozjazdów- 95%.
 • Instalacja oświetlenia poziom -1- 70%.
 • Instalacja oświetlenia na wysokości peronów- 45%.
 • Dostawa rozdzielnic RGW, dostawa rozdzielnic pompowni, dostawa RGWS- 100%.
 • Wykonanie ochrony katodowej-80%.
 • Instalacja wentylacji podstawowej- 50%.
 • Instalacja wentylacji lokalnej- 38%.
 • Okablowanie wewnętrznych linii zasilających WLZ- 60%.
 • Sieć trakcyjna 30%.

Wentylatornia V21

 • Elewacja czerpnio-wyrzutni – 85%, zamontowaną podkonstrukcję oraz blachy elewacyjne.
 • Dachy czerpnio-wyrzutni P1 i P2 – 25%, ułożono paroizolację.
 • Trwa murowanie ścian wewnętrznych na poziomie 1 - 99%
 • Tynkowanie ścian – 99%, pozostały obróbki glifów przy drzwiach.
 • Trwa montaż okładzin akustycznych na poziomie -1. – 90%.
 • Wykonywanie posadzek betonowych na poziomie -1 – 75%.
 • Ułożono gres na klatce schodowej z poziomu terenu na poziom -1. oraz -2 – 95%
 • Trwa montaż drzwi – 85%
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 85 %.
 • Trwa montaż instalacji wentylacji lokalnej – 80 %.
 • Montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej – 80 %.
 • Instalacja wentylacji podstawowej - 97 %.
 • Instalacja gaszenia gazem - 65 %.
 • Montaż instalacji klimatyzacji - 70 %.
 • Instalacja uziemień- 95%.
 • Instalacja oświetleniowa- 86%.
 • Automatyka zasilanie- wentylacja odstawowa – 23%.

Tunele:

 • Wykonanie tras kablowych:
 • D19 lewy- 95%,
 • D19 prawy- 95%,
 • D21 prawy- 93%,
 • D21 lewy- 90%,
 • D20 prawy- 90%,
 • D20 lewy- 90%.
 • Montaż instalacji hydrantowej: D21 P – 80%, D21 L – 80%.
 • Montaż instalacji hydrantowej: D20 P – 50%, D20 L – 70%.
 • Montaż instalacji hydrantowej: D19 P – 10%, D19 L – 80%.
 • Instalacja oświetleniowa:
 • D21L- 85%,
 • D21P- 85%.
 • Uziemienia:
 • D21P- 90%,
 • D21L- 95%.

LUTY 2022

Stacja C19 Zacisze

 • Roboty murowe poz. -2 – 99%
 • Wykonywane są roboty malarskie poz. -1- 75%.
 • Wykonywane są zasypki na wyjściu W2 - 99%.
 • Zamontowano belki wciągników na poz. -1 – 80%.
 • Wykonuje się montaż podłogi technologicznej - 80%.
 • Wykonywany jest montaż drzwi - 90%.
 • Okładziny ścian i podłogi z gresu -75%.
 • Wykonuje się podłogi kamienne poz.-1 -98%.
 • Wykonuje się podłogi kamienne płyta peronu – 98%
 • Wykonywana jest podkonstrukcja pod okładziny lastryko – 98%.
 • Wykonywane okładziny ścian lastryko-80%.
 • Podkonstrukcja w łazienkach publicznych 95%.
 • Zamknięto otwór technologiczny na -1 osie 21-23.
 • Wykonywane są okładziny akustyczne w pom. wentylatornii oraz pom. technicznych – 99%.
 • Montaż ścian szklanych 50%.
 • Montaż okładzin kamiennych na ścianach poz. -2 – 99%.
 • Montaż sufitów podwieszanych – 25%.
 • Wykonywana jest ściana zatorowa podkonstrukcja- 99%.
 • Wykonywane są kurtyny dymowe – 45%.
 • Okładziny części nadziemnych-10%.
 • Wykonywane jest szklenie części nadziemnych-30%.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje - 62 %.
 • Instalacja gaszenia gazem-65 %.
 • Wykonano 99 % w zakresie przebudowy kolizji sanitarnych.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 97 %.
 • Przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe do stacji - 99 %.
 • Wykonywana jest instalacja wentylacji lokalnej – 94 %.
 • Trwa montaż Instalacji wentylacji podstawowej – 98 %.
 • Trwa montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej – 92 %.
 • Montaż pompowni ścieków – 75%.
 • Montaż instalacji klimatyzacyjnej- 75 %.
 • Zakończono uziemienie płyty dennej.
 • Trasy kablowe na stacji:
 • - podperonie- 95%,
 • - poziom -1- 95%,
 • - poziom -2- 95%.
 • Uziemienia na stacji- 80%.
 • Instalacja oświetleniowa stacji poziom. -1- 80%.
 • Instalacja oświetleniowa stacji poziom. -2- 65%.
 • Instalacja oświetleniowa podperonia 90%.

Wentylatornia V19

 • Wykonywany jest montaż okładziny akustycznej 90%.
 • Malowanie ścian i sufitów – 75%.
 • Wykonywany jest montaż drzwi- 50%.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 90% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje i kable- 90%.
 • Wykonano ok. 72% w zakresie przebudowy wszystkich kolizji sanitarnych.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i pytach – 90 %.
 • Trwa montaż instalacji wentylacji podstawowej - 98 %.
 • Montaż instalacji wentylacji lokalnej - 85 %.
 • Trwa montaż instalacji wod-kan - 45 %.
 • Przyłącze kanalizacji sanitarnej do obiektu – 85%.
 • Montaż instalacji klimatyzacyjnej - 35 %.
 • Trasy kablowe – 30%.

Stacja C20 Kondratowicza

 • Trwa malowanie ścian na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 90%.
 • Trwa malowanie ścian na poziomie -2 korpusu stacji – zaawansowanie 75%.
 • Trwa montaż podłóg podniesionych – zaawansowanie 85%.
 • Zakończono wykonywanie izolacji pod posadzki w pomieszczeniach poziom -1.
 • Trwa wykonywanie posadzek poziom -1 – zaawansowanie 95%.
 • Trwa montaż drzwi – zaawansowanie 95%.
 • Trwa montaż okładzin akustycznych w pomieszczeniach wentylatornii – zaawansowanie 98%.
 • Trwa wykonywanie tynku akustycznego na poziomie -1 – zaawansowanie 98%.
 • Trwa wykonywanie tynku akustycznego na poziomie -2 – zaawansowanie 98%.
 • Trwa wykonywanie podłogi podniesionej na poziomie -1 – zaawansowanie 85%
 • Trwa wykonywanie posadzki kamiennej poziom -1 – zaawansowanie 98%.
 • Trwa wykonywanie posadzki kamiennej na peronie – zaawansowanie 98%.
 • Trwa wykonywanie okładzin ściennych w halach odpraw – zaawansowanie 95%.
 • Zakończono wykonywanie okładzin kamiennych na ścianach peronu.
 • Trwa wykonywanie posadzek z gresu w pom. technicznych poziom -1 – zaawansowanie 95%.
 • Trwa wykonywanie posadzek z gresu w pom. technicznych poziom -2 – zaawansowanie 95%.
 • Trwa wykonywanie okładzin ścian z gresu w pom. tech. poziom -1 – zaawansowanie 95%.
 • Trwa wykonywanie okładzin ścian z gresu w pom. tech. poziom -2 – zaawansowanie 95%.
 • Trwa wykonywanie zabudowy ścianek G-K w pomieszczeniach poziom -1 i -2 – zaawansowanie 90%.
 • Trwa wykonywanie sufitów podwieszanych hal odpraw – zaawansowanie 70%.
 • Rozpoczęto wykonywanie sufitu podwieszanego hali peronowej – zaawansowanie 5%.
 • Trwa wykonywanie szklenia szybów windowych – zaawansowanie 95%.
 • Rozpoczęto wykonywanie szklenia wyjść stacyjnych – zaawansowanie 40%.
 • Trwa wykonywanie zasypki stacji – zaawansowanie 98%.
 • Zaawansowanie całej instalacji wentylacji podstawowej-90%.
 • Trwa montaż instalacji klimatyzacji-zaawansowanie 85%.
 • Zamontowano około 90% rur, wykonano próby szczelności a następnie założono izolację.
 • Rozpoczęto montaż instalacji gaszenia gazem-zaawansowanie-50%.
 • Przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych - 97% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje - 93 %.
 • Dostawa kabli promieniujących - systemy radiołączności – 20%
 • Wykonano ok. 20% okablowania natynkowego systemu gaszenia gazem.
 • Rozpoczęto instalację okablowania systemu SKD- 5%.
 • Rozpoczęto instalację okablowania systemu SPOzP- 5%.
 • Wykonywane są dostawy sprzętu oraz instalacja Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru - 43%.
 • Wykonywane są dostawy sprzętu oraz instalacja Dźwiękowego Systemu Ostrzegania - 43%.
 • Rozpoczęto instalację okablowania / pętle dozorowe / systemu SAP- 20%.
 • System gaszenia gazem. – 20%.

Wentylatornia V20

 • Trwają prace tynkarskie – zaawansowanie 99%.
 • Trwa malowanie ścian – zaawansowanie 70%.
 • Trwa wykonywanie okładzin akustycznych w poziomie -1 – zaawansowanie 95%.
 • Trwa wykonywanie gresu na posadzkach – zaawansowanie 65%.
 • Rozpoczęto montaż belek wciągnikowych – zaawansowanie 80%.
 • Trwa montaż drzwi – zaawansowanie 60%.
 • Trwa montaż instalacji wentylacji lokalnej – 90 %.
 • Instalacja wentylacji podstawowej - 97 %.
 • Montaż instalacji wod-kan - 45 %.
 • Trwają prace przy montażu wypustów bednarki płyty dennej- 95%.
 • Montaż bednarek- 60%.
 • Montaż tras kablowych- 85%.
 • Instalacja oświetleniowa 20%.

Stacja C21 Bródno

 • Trwa malowanie ścian na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 90%.
 • Trwa malowanie ścian na poziomie -2 korpusu stacji – zaawansowanie 75%.
 • Trwa montaż podłóg podniesionych – zaawansowanie 85%.
 • Trwa wykonywanie posadzek poziom -1 – zaawansowanie 95%.
 • Trwa montaż drzwi – zaawansowanie 95%.
 • Trwa montaż okładzin akustycznych w pomieszczeniach wentylatornii – zaawansowanie 98%.
 • Trwa wykonywanie tynku akustycznego na poziomie -1 – zaawansowanie 98%.
 • Trwa wykonywanie tynku akustycznego na poziomie -2 – zaawansowanie 98%.
 • Trwa wykonywanie podłogi podniesionej na poziomie -1 – zaawansowanie 85%
 • Trwa wykonywanie posadzki kamiennej poziom -1 – zaawansowanie 98%.
 • Trwa wykonywanie posadzki kamiennej na peronie – zaawansowanie 98%.
 • Trwa wykonywanie okładzin ściennych w halach odpraw – zaawansowanie 95%.
 • Trwa wykonywanie posadzek z gresu w pom. technicznych poziom -1 – zaawansowanie 95%.
 • Trwa wykonywanie posadzek z gresu w pom. technicznych poziom -2 – zaawansowanie 95%.
 • Trwa wykonywanie okładzin ścian z gresu w pom. tech. poziom -1 – zaawansowanie 95%.
 • Trwa wykonywanie okładzin ścian z gresu w pom. tech. poziom -2 – zaawansowanie 95%.
 • Trwa wykonywanie zabudowy ścianek G-K w pomieszczeniach poziom -1 i -2 – zaawansowanie 90%.
 • Trwa wykonywanie sufitów podwieszanych hal odpraw – zaawansowanie 70%.
 • Rozpoczęto wykonywanie sufitu podwieszanego hali peronowej – zaawansowanie 5%.
 • Trwa wykonywanie szklenia szybów windowych – zaawansowanie 95%.
 • Rozpoczęto wykonywanie szklenia wyjść stacyjnych – zaawansowanie 40%.
 • Trwa wykonywanie zasypki stacji – zaawansowanie 98%.
 • Zaawansowanie całej instalacji wentylacji podstawowej-90%.
 • Trwa montaż instalacji klimatyzacji-zaawansowanie 85%.
 • Zamontowano około 90% rur, wykonano próby szczelności a następnie założono izolację.
 • Rozpoczęto montaż instalacji gaszenia gazem-zaawansowanie-50%.
 • Przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych - 97% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje - 93 %.
 • Dostawa kabli promieniujących - systemy radiołączności – 20%
 • Wykonano ok. 20% okablowania natynkowego systemu gaszenia gazem.
 • Rozpoczęto instalację okablowania systemu SKD- 5%.
 • Rozpoczęto instalację okablowania systemu SPOzP- 5%.
 • Wykonywane są dostawy sprzętu oraz instalacja Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru - 43%.
 • Wykonywane są dostawy sprzętu oraz instalacja Dźwiękowego Systemu Ostrzegania - 43%.
 • Rozpoczęto instalację okablowania / pętle dozorowe / systemu SAP- 20%.
 • System gaszenia gazem. – 20%.
 • Wykonywany jest strop górny komory torów odstawczych wraz z izolacją – 97 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie robót murowych na poziomie -1. – 86%.
 • Kontynuowane jest wykonywanie robót murowych na poziomie -2. – 86%.
 • Kontynuowane są prace tynkarskie na poziomie -1. – 77%.
 • Rozpoczęto prace tynkarskie na poziomie -2 – 33 %.
 • Kontynuowanie jest wykonywanie konstrukcji podłóg podniesionych (podłóg technologicznych) – 91 %.
 • Kontynuowane są roboty posadzkarskie i układanie kamiennych płyt posadzkowych: wylewki
 • betonowe 65 %, posadzki kamienne 90 %, schody 96 %, gres 60 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie podkonstrukcji pod okładziny ścian z Lastryko – 90 %.
 • Kontynuowany jest montaż okładzin ściennych z Lastryko – 70 %.
 • Rozpoczęto montaż okładziny kamiennej ścian na peronie pasażerskim.
 • Kontynuowany jest montaż okładziny kamiennej ścian na peronie pasażerskim – 40%
 • Kontynuowany jest montaż okładzin kamiennych na ścianach peronu pasażerskiego – 12 %
 • Kontynuowane są roboty malarskie na poziomie -1 – 30 %

Wentylatornia V21

 • Elewacja czerpnio-wyrzutni – 4%, rozpoczęto montaż podkonstrukcji.
 • Dachy czerpnio-wyrzutni – 2%, ułożono paroizolację
 • Trwa wykonywanie żelbetowych ścian wewnętrznych – 96 % (ściany poziom -1).
 • Trwa murowanie ścian wewnętrznych na poziomie 1 - 95%
 • Wykonywanie stropu górnego – 99% - zabetonowano.
 • Trwa murowanie ścian wewnętrznych na poziomie - 95%
 • Wykonanie izolacji stropu górnego oraz ścian szczelinowych ponad stropem górnym – 98%.
 • Trwa usuwanie przecieków i naprawa ścian szczelinowych na poziomie -2.
 • Zasypano 90% stropu górnego.
 • Wykonywane są ściany oraz stropy czerpnio wyrzutni ponad poziomem terenu – 99 %.
 • Tynkowanie ścian – 95%
 • Trwa montaż okładzin akustycznych na poziomie -1. – 80%.
 • Wykonywanie posadzek betonowych na poziomie -1 – 75%.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 85 %.
 • Trwa montaż instalacji wentylacji lokalnej – 70 %.
 • Montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej – 60 %.
 • Instalacja wentylacji podstawowej - 95 %.
 • Instalacja uziemień- 55%.
 • Instalacja oświetleniowa- 35%.
 • Montaż konstrukcji wsporczych- 70%.
 • Automatyka zasilanie- wentylacja odstawowa – 23%.

STYCZEŃ 2022

Stacja C19 Zacisze

 • Roboty murowe na poz. -1. Wykonano - 100%.
 • Wykonuje się słupy docelowe poz. -1 , wykonano 100%.
 • Roboty murowe poz. -2 – 99%
 • Roboty murowe podperonie – 100%
 • Wykonywane są tynki poz -1- 99%.
 • Wykonywane są roboty malarskie poz. -1- 65%.
 • Zamontowano belki wciągników na poz. -1 – 80%.
 • Wykonuje się montaż podłogi technologicznej - 80%.
 • Wykonywany jest montaż drzwi 80%.
 • Wykonywane są posadzki betonowe - 100%.
 • Okładziny ścian i podłogi z gresu -72%.
 • Wykonuje się podłogi kamienne poz.-1 -96%.
 • Wykonuje się podłogi kamienne płyta peronu – 98%
 • Wykonywany jest tynk akustyczny poz. -1 85% , poz. -2- 90%.
 • Wykonywana jest podkonstrukcja pod okładziny lastryko – 97%.
 • Wykonywane okładziny ścian lastryko - 65%.
 • Wykonywane są tynki poz. -2 – 100%.
 • Montaż ścian szklanych 25%.
 • Podkonstrukcja w łazienkach publicznych 95%.
 • Montaż okładzin kamiennych na ścianach poz -2 – 85%.
 • Montaż sufitów podwieszanych – 4%.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje -  62 %.
 • Instalacja gaszenia gazem- 65 % .
 • C19 Systemy radiołączności:                 
 • dla Służb Metra- 40 %,
 • dla Służb Kryzysowych- 40 %,
 • dla Łączności Komercyjnej GSM- 40 %.
 • System Pobierania Opłat za przejazdy- 30 %.
 • System Kontroli Dostępu- 30 %.
 • Dźwiękowy System Ostrzegania- 50 %.
 • Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru . Stacja i Wentylatornia- 50%.
 • System Telewizji Przemysłowej , Stacyjny- 25%.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 97 %.
 • Przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe do stacji - 98 %.
 • Wykonywana jest instalacja wentylacji lokalnej – 92 %.
 • Trwa montaż Instalacji wentylacji podstawowej – 97 %.
 • Trwa montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej – 85 %.
 • Montaż pompowni ścieków – 70%.
 • Montaż instalacji klimatyzacyjnej- 70 %.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje - 62 %.
 • Instalacja gaszenia gazem-65 %.
 • C 19 Systemy radiołączności:                
 • dla Służb Metra- 40 %,
 • dla Służb Kryzysowych- 40 %,
 • dla Łączności Komercyjnej GSM- 40 %.
 • System Pobierania Opłat za przejazdy- 30 %.
 • System Kontroli Dostępu- 30 %.
 • Dźwiękowy System Ostrzegania- 50 %
 • Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru. Stacja i Wentylatornia- 50%.
 • System Telewizji Przemysłowej, Stacyjny- 25%.
 • Trwają przebudowy sieci teletechnicznych na trasy docelowe.
 • Wykonano 98 % w zakresie przebudowy kolizji sanitarnych.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 97 %.
 • Przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe do stacji - 98 %.
 • Wykonywana jest instalacja wentylacji lokalnej – 92 %.
 • Trwa montaż Instalacji wentylacji podstawowej – 97 %.
 • Trwa montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej – 85 %.
 • Montaż pompowni ścieków – 70%.
 • Montaż instalacji klimatyzacyjnej- 70 %.
 • Trasy kablowe na stacji:
 • podperonie- 95%,
 • poziom -1- 95%,
 • poziom -2- 90%.
 • Uziemienia na stacji- 80%.
 • Instalacja oświetleniowa stacji poziom. -1- 70%.
 • Instalacja oświetleniowa stacji poziom. -2- 60%.
 • Instalacja oświetleniowa podperonia 80%.

Wentylatornia V19

 • Wykonywane są tynki ścian 80%.
 • Wykonywany jest montaż okładziny akustycznej 85%.
 • Malowanie ścian i sufitów – 45%.
 • Wykonywane są posadzki betonowe – 80%.
 • Wykonywany jest montaż drzwi- 15%.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 90% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje i kable- 90%.
 • Wykonano ok. 62% w zakresie przebudowy wszystkich kolizji sanitarnych.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 90 %.
 • Trwa montaż instalacji wentylacji podstawowej - 95 %.
 • Montaż instalacji wentylacji lokalnej - 60 %.
 • Trwa montaż instalacji wod-kan - 42 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do obiektu.
 • Montaż instalacji klimatyzacyjnej - 15 %.
 • Trasy kablowe – 25%.

Stacja C20 Kondratowicza

 • Trwa malowanie ścian na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 85%.
 • Trwa malowanie ścian na poziomie -2 korpusu stacji – zaawansowanie 65%.
 • Trwa montaż podłóg podniesionych – zaawansowanie 85%.
 • Zakończono wykonywanie izolacji pod posadzki w pomieszczeniach poziom -1.
 • Trwa wykonywanie posadzek poziom -1 – zaawansowanie 95%.
 • Trwa montaż drzwi – zaawansowanie 90%.
 • Trwa montaż okładzin akustycznych w pomieszczeniach wentylatornii – zaawansowanie 96%.
 • Trwa wykonywanie tynku akustycznego na poziomie -1 – zaawansowanie 98%.
 • Trwa wykonywanie tynku akustycznego na poziomie -2 – zaawansowanie 98%.
 • Trwa wykonywanie podłogi podniesionej na poziomie -1 – zaawansowanie 85%
 • Trwa wykonywanie posadzki kamiennej poziom -1 – zaawansowanie 95%.
 • Zakończono układanie kamienia na schodach wejść.
 • Trwa wykonywanie posadzki kamiennej na peronie – zaawansowanie 98%.
 • Trwa wykonywanie okładzin ściennych w halach odpraw – zaawansowanie 89%.
 • Trwa wykonywanie okładzin kamiennych na ścianach peronu – zaawansowanie 80%.
 • Trwa wykonywanie posadzek z gresu w pom. technicznych poziom -1 – zaawansowanie 90%.
 • Trwa wykonywanie posadzek z gresu w pom. technicznych poziom -2 – zaawansowanie 58%.
 • Trwa wykonywanie okładzin ścian z gresu w pom. tech. poziom -1 – zaawansowanie 82%.
 • Trwa wykonywanie okładzin ścian z gresu w pom. tech. poziom -2 – zaawansowanie 80%.
 • Trwa wykonywanie zabudowy ścianek G-K w pomieszczeniach poziom -1 i -2 – zaawansowanie 85%.
 • Rozpoczęto wykonywanie sufitów podwieszanych hal odpraw – zaawansowanie 15%.
 • Trwa wykonywanie szklenia szybów windowych – zaawansowanie 85%.
 • Trwa wykonywanie zasypki stacji – zaawansowanie 98%.
 • Zaawansowanie całej instalacji wentylacji podstawowej-90%.
 • Trwa montaż instalacji klimatyzacji-zaawansowanie 85%.
 • Zamontowano około 90% rur, wykonano próby szczelności a następnie założono izolację.
 • Rozpoczęto instalację okablowania systemu SKD- 5%.
 • Rozpoczęto instalację okablowania systemu SPOzP- 5%.
 • Wykonywane są dostawy sprzętu oraz instalacja Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru - 43%.
 • Wykonywane są dostawy sprzętu oraz instalacja Dźwiękowego Systemu Ostrzegania - 43%.
 • Rozpoczęto instalację okablowania / pętle dozorowe / systemu SAP- 20%.
 • System gaszenia gazem. – 20%
 • C 20 Systemy radiołączności:                         
 • - dla Służb Metra- 45%,
 • -dla Służb Kryzysowych- 45%,
 • - dla Łączności Komercyjnej GSM- 45%.
 • System pobierania opłat za przejazdy- 30%.
 • System Telewizji Przemysłowe jCCTV, Stacyjny- 25%.
 • Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru. Stacja i wentylatornia- 50%.
 • System Kontroli Dostępu- 30 %.
 • Dźwiękowy System Ostrzegania- 50 %.

Wentylatornia V20

 • Trwają prace tynkarskie – zaawansowanie 99%.
 • Trwa malowanie ścian – zaawansowanie 70%.
 • Trwa wykonywanie okładzin akustycznych w poziomie -1 – zaawansowanie 95%.
 • Trwa wykonywanie gresu na posadzkach – zaawansowanie 65%.
 • Rozpoczęto montaż belek wciągnikowych – zaawansowanie 80%.
 • Trwa montaż drzwi – zaawansowanie 60%.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 85 %.
 • Trwa montaż instalacji wentylacji lokalnej – 85 %.
 • Instalacja wentylacji podstawowej - 92 %.
 • Montaż instalacji wod-kan - 40 %.
 • Trwają prace przy montażu wypustów bednarki płyty dennej- 95%.
 • Montaż bednarek- 50%.
 • Montaż tras kablowych- 75%.
 • Instalacja oświetleniowa 20%.

Stacja C21 Bródno

 • Trwa montaż instalacji kanalizacji w stropach, płytach i ziemi- całkowite zaawansowanie w/w robót – 90%.
 • Trwa montaż instalacji wod-kan -całkowite zaawansowanie-60%.
 • Trwa montaż instalacji hydrantowej- w rejonie komory startowej, stacji i łączniku W6-W3- razem zaawansowanie około 95%.
 • Montaż szafek hydrantowych -zaawansowanie 50%
 • Kontynuowane jest wykonywanie robót murowych na poziomie -1. – 80%.
 • Kontynuowane jest wykonywanie robót murowych na poziomie -2. – 70%.
 • Kontynuowane są prace tynkarskie na poziomie -1. – 72%.
 • Rozpoczęto prace tynkarskie na poziomie -2 – 20 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie słupów docelowych w poziomie – 1 – 95%.
 • Kontynuowane są prace przy wykonywaniu peronów technologicznych i peronu pasażerskiego – 80%.
 • Kontynuowanie jest wykonywanie konstrukcji podłóg podniesionych (podłóg technologicznych) – 80 %.
 • Kontynuowane są roboty posadzkarskie i układanie kamiennych płyt posadzkowych: wylewki
 • betonowe 60 %, posadzki kamienne 83 %, schody 85 %, gres 55 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie podkonstrukcji pod okładziny ścian z Lastryko – 90 %.
 • Kontynuowany jest montaż okładzin ściennych z Lastryko – 63 %.
 • Rozpoczęto montaż okładziny kamiennej ścian na peronie pasażerskim.
 • Kontynuowany jest montaż okładzin kamiennych na ścianach peronu pasażerskiego – 12 %
 • Kontynuowane są roboty malarskie na poziomie -1 – 30 %.
 • Kontynuowane są roboty malarskie na poziomie -2 – 7 %.
 • Kontynuowany jest montaż stolarki drzwiowej. – 38 %.
 • Kontynuowany jest montaż stolarki aluminiowej – 30 %.
 • Rozpoczęto montaż sufitu podwieszonego strefy publicznej.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje - 65 %.
 • Systemu gaszenia gazem - 10 %.
 • C 21 Systemy radiołączności:
 • - dla Służb Metra- 45 %,
 • -dla Służb Kryzysowych- 45 %,
 • - dla Łączności Komercyjnej GSM- 45%.
 • System pobierania opłat za przejazdy- 30%.
 • System Telewizji Przemysłowe jCCTV, Stacyjny- 25%.
 • Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru. Stacja i wentylatornia- 50%.
 • System Kontroli Dostępu- 30 %.
 • Dźwiękowy System Ostrzegania- 50 %.
 • Instalacje uziemień na stacji-60%.
 • Instalacja oświetlenia komory rozjazdów- 83%.
 • Instalacja oświetlenia poziom -1- 55%.
 • Instalacja oświetlenia na wysokości peronów- 30%.
 • Dostawa rozdzielnic RGW, dostawa rozdzielnic pompowni, dostawa RGWS- 100%.
 • Wykonanie ochrony katodowej-80%.
 • Instalacja wentylacji podstawowej- 35%.
 • Instalacja wentylacji lokalnej- 33%.
 • Okablowanie wewnętrznych linii zasilających WLZ- 50%.
 • Sieć trakcyjna 5%.

Wentylatornia V21

 • Elewacja czerpnio-wyrzutni – 4%, rozpoczęto montaż podkonstrukcji.
 • Dachy czerpnio-wyrzutni – 2%, ułożono paroizolację
 • Trwa wykonywanie żelbetowych ścian wewnętrznych – 96 % (ściany poziom -1).
 • Trwa murowanie ścian wewnętrznych na poziomie 1 -  95%
 • Wykonywanie stropu górnego – 99% - zabetonowano.
 • Trwa murowanie ścian wewnętrznych na poziomie -  95%
 • Tynkowanie ścian – 95%
 • Trwa montaż okładzin akustycznych na poziomie -1. – 80%.
 • Wykonywanie posadzek betonowych na poziomie -1 – 75%.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 85 %.
 • Trwa montaż instalacji wentylacji lokalnej – 55 %.
 • Montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej – 57 %.
 • Instalacja wentylacji podstawowej - 94 %.
 • Instalacja uziemień- 55%.
 • Instalacja oświetleniowa- 35%.
 • Montaż konstrukcji wsporczych- 70%.
 • Automatyka zasilanie- wentylacja odstawowa – 23%.

Tunele:

 • Wykonanie tras kablowych
 • - D19 lewy- 90%,
 • - D19 prawy- 90%,
 • - D21 prawy- 93%,
 • -D21 lewy- 90%,
 • -D20 prawy- 90%,
 • -D20 lewy- 55%.

GRUDZIEŃ 2021

Stacja C19 Zacisze

 • Roboty murowe na poz. -1. Wykonano - 99%.
 • Wykonuje się słupy docelowe poz. -1 , wykonano 92%.
 • Roboty murowe poz. -2 – 98%
 • Roboty murowe podperonie – 99%
 • Wykonywane są tynki poz -1- 97%.
 • Wykonywane są roboty malarskie poz. -1- 60%.
 • Zamontowano belki wciągników na poz. -1 – 80%.
 • Wykonuje się montaż podłogi technologicznej - 80%.
 • Wykonywany jest montaż drzwi 65%.
 • Wykonywane są posadzki betonowe - 95%.
 • Okładziny ścian i podłogi z gresu -65%.
 • Wykonuje się podłogi kamienne poz.-1 -95%.
 • Wykonuje się podłogi kamienne płyta peronu – 95%
 • Wykonywany jest tynk akustyczny poz. -1 85% , poz. -2- 90%.
 • Wykonywana jest podkonstrukcja pod okładziny lastryko – 95%.
 • Wykonywane okładziny ścian lastryko - 65%.
 • Wykonywane są tynki poz. -2 – 50%.
 • Montaż ścian szklanych 25%.
 • Podkonstrukcja w łazienkach publicznych 95%.
 • Montaż okładzin kamiennych na ścianach poz -2 – 80%.
 • Montaż sufitów podwieszanych – 3%.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje -  62 %.
 • Instalacja gaszenia gazem-20 % .
 • C19 Systemy radiołączności:                 
 • dla Służb Metra- 40 %,
 • dla Służb Kryzysowych- 40 %,
 • dla Łączności Komercyjnej GSM- 40 %.
 • System Pobierania Opłat za przejazdy- 30 %.
 • System Kontroli Dostępu- 30 %.
 • Dźwiękowy System Ostrzegania- 50 %.
 • Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru . Stacja i Wentylatornia- 50%.
 • System Telewizji Przemysłowej , Stacyjny- 25%.
 • Trwają przebudowy sieci teletechnicznych na trasy docelowe.
 • Wykonano ok. 97% w zakresie przebudowy kolizji sanitarnych.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 97 %.
 • Przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe do stacji - 98 %.
 • Wykonywana jest instalacja wentylacji lokalnej – 89 %.
 • Trwa montaż Instalacji wentylacji podstawowej – 95 %.
 • Trwa montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej – 80 %.
 • Montaż pompowni ścieków – 70%.
 • Montaż instalacji klimatyzacyjnej – 70%.
 • Trasy kablowe na stacji :
 • - podperonie- 95%,
 • - poziom -1- 85%,
 • - poziom -2- 90%.
 • Uziemienia na stacji- 80%.
 • Instalacja oświetleniowa stacji poziom. -1- 50%.
 • Instalacja oświetleniowa stacji poziom. -2- 40%.
 • Instalacja oświetleniowa podperonia 80%.
 • Rozpoczęto dobudowę oświetlenia zewnętrznego.

 

Wentylatornia V19

 • Wykonywana jest izolacja przeciwwodna stropu górnego – 80%.
 • Wykonywane są roboty murowe 90%.
 • Wykonywane są łączniki z tunelem - 100%.
 • Wykonywane są tynki ścian 70%.
 • Wykonywany jest montaż okładziny akustycznej 85%.
 • Wykonywany jest strop poz. -3,5 części głębokiej – 100%.
 • Malowanie ścian i sufitów – 30%.
 • Wykonywana jest klatka schodowa części głębokiej – 100%
 • Wykonywane są posadzki betonowe – 50%.
 • Wykonano ok. 62% w zakresie przebudowy wszystkich kolizji sanitarnych.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 85 %.
 • Trwa montaż instalacji wentylacji podstawowej - 92 %.
 • Montaż instalacji wentylacji lokalnej - 55 %.
 • Trwa montaż instalacji wod-kan - 38 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do obiektu.
 • Rozpoczęto montaż instalacji klimatyzacyjnej - 5 %.
 • Trasy kablowe – 25%.

 

Stacja C20 Kondratowicza

 • Zakończono prace murarskie na poziomie -1 korpusu stacji
 • Zakończono prace murarskie na poziomie -2.
 • Zakończono tynkowanie ścian na poziomie -1 korpusu stacji
 • Zakończono tynkowanie ścian na poziomie -2 korpusu stacji
 • Trwa malowanie ścian na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 80%
 • Trwa malowanie ścian na poziomie -2 korpusu stacji – zaawansowanie 60%..
 • Trwa montaż podłóg podniesionych – zaawansowanie 85%.
 • Zakończono wykonywanie izolacji pod posadzki w pomieszczeniach poziom -1 –
 • Trwa wykonywanie posadzek poziom -1 – zaawansowanie 80%.
 • Trwa montaż drzwi – zaawansowanie 82%.
 • Trwa montaż okładzin akustycznych w pomieszczeniach wentylatornii – zaawansowanie 95%.
 • Trwa wykonywanie tynku akustycznego na poziomie -1 – zaawansowanie 98%.
 • Trwa wykonywanie tynku akustycznego na poziomie -2 – zaawansowanie 98%.
 • Trwa wykonywanie podłogi podniesionej na poziomie -1 – zaawansowanie 85%
 • Trwa wykonywanie posadzki kamiennej poziom -1 – zaawansowanie 95%
 • Trwa wykonywanie posadzki kamiennej na peronie – zaawansowanie 95%.
 • Trwa wykonywanie okładzin ściennych w halach odpraw – zaawansowanie 87%
 • Rozpoczęto wykonywanie okładzin kamiennych na ścianach peronu – zaawansowanie 42%.
 • Trwa wykonywanie posadzek z gresu w pom. technicznych poziom -1 – zaawansowanie 77%
 • Trwa wykonywanie posadzek z gresu w pom. technicznych poziom -2 – zaawansowanie 20%
 • Trwa wykonywanie okładzin ścian z gresu w pom. tech. poziom -1 – zaawansowanie 65%.
 • Trwa wykonywanie okładzin ścian z gresu w pom. tech. poziom -2 – zaawansowanie 42%.
 • Trwa wykonywanie zabudowy ścianek G-K w pomieszczeniach poziom -1 i -2 – zaawansowanie 70%.
 • Zakończono wykonywanie konstrukcji stalowej szybów windowych
 • Zakończono wykonywanie zadaszeń szybów windowych i czerpnio-wyrzutni,
 • Rozpoczęto wykonywanie szklenia szybów windowych – zaawansowanie 20%.
 • Trwa wykonywanie zasypki stacji – zaawansowanie 98%.
 • Aktualne zaawansowanie przebudowy sieci sanitarnych wynosi:
 • -wodociągowych – zaawansowanie – 90%,
 • -kanalizacyjnych – 85%,
 • Trwa budowa przyłączy wod.- kan. do stacji-aktualne zaawansowanie - 90%.
 • Trwa montaż instalacji kanalizacji w stropach, płytach i ziemi na poziomie -1 oraz na poziomie -2—całkowite zaawansowanie w/w robót-95%.
 • Trwa montaż instalacji wentylacji nawiewnej do szybów windowych.
 • Trwa sukcesywnie montaż grzejników elektrycznych w kolejnych szachtach.
 • Rozpoczęto dostawy wentylatorów-dostarczono 3-szt wentylatorów oddymiających.
 • Przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych - 97% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje -  93 %.
 • Dostawa kabli promieniujących - systemy radiołączności – 20%
 • Wykonano ok. 20% okablowania natynkowego systemu gaszenia gazem.
 • Rozpoczęto instalację okablowania systemu SKD- 5%.
 • Rozpoczęto instalację okablowania systemu SPOzP- 5%.
 • Wykonywane są dostawy sprzętu oraz instalacja Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru - 43%.
 • Wykonywane są dostawy sprzętu oraz instalacja Dźwiękowego Systemu Ostrzegania - 43%.
 • Rozpoczęto instalację okablowania / pętle dozorowe / systemu SAP- 20%.
 • System gaszenia gazem. – 20%
 • C 20 Systemy radiołączności:                
 • dla Służb Metra- 45%,
 • dla Służb Kryzysowych- 45%,
 • dla Łączności Komercyjnej GSM- 45%.
 • System pobierania opłat za przejazdy- 30%.
 • System Telewizji Przemysłowe jCCTV , Stacyjny- 25%.
 • Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru . Stacja i wentylatornia- 50%.
 • System Kontroli Dostępu- 30 %.
 • Dźwiękowy System Ostrzegania- 50 %.
 • Instalacje podtynkowe- 95%.
 • Bednarki schodów ruchomych- 90%.
 • Konstrukcje kablowe ściany szczelinowe poziom -2 – 95%.
 • Instalacja siła światło - 75%.
 • Okablowanie wind i schodów ruchomych – 90%.
 • Rozpoczęto odbudowę oświetlenia zewnętrznego
 • Wewnętrzne Linie zasilające WLZ – 50%.

Wentylatornia V20

 • Trwają prace tynkarskie – zaawansowanie 95%.
 • Trwa malowanie ścian – zaawansowanie 70%.
 • Trwa wykonywanie okładzin akustycznych w poziomie -1 – zaawansowanie 95%.
 • Zakończono wykonywanie posadzek.
 • Trwa wykonywanie gresu na posadzkach – zaawansowanie 65%.
 • Rozpoczęto montaż belek wciągnikowych – zaawansowanie 70%.
 • Trwa montaż drzwi – zaawansowanie 60%.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 80 %.
 • Trwa montaż instalacji wentylacji lokalnej – 80 %.
 • Instalacja wentylacji podstawowej - 90 %.
 • Montaż instalacji wod-kan - 35 %.
 • Trwają prace przy montażu wypustów bednarki płyty dennej- 95%.
 • Montaż bednarek- 50%.
 • Montaż tras kablowych- 75%.
 • Instalacja oświetleniowa 20%.

 

Stacja C21 Bródno

 • Trwa montaż instalacji kanalizacji w stropach, płytach i ziemi- całkowite zaawansowanie w/w robót – 90%.
 • Kontynuowane jest wykonywanie robót murowych na poziomie -1. – 80%.
 • Kontynuowane jest wykonywanie robót murowych na poziomie -2. – 65%.
 • Kontynuowane są prace tynkarskie na poziomie -1. – 68%.
 • Rozpoczęto prace tynkarskie na poziomie -2 – 12 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie słupów docelowych w poziomie – 1 – 88%.
 • Kontynuowane jest wykonywanie słupów docelowych w poziomie -2 – 90%.
 • Kontynuowane są prace przy wykonywaniu peronów technologicznych i peronu pasażerskiego – 77%.
 • Rozpoczęcie wykonywania szybów windowych.
 • Rozpoczęto prace przy montażu belek wciągników.
 • Kontynuowanie jest wykonywanie konstrukcji podłóg podniesionych (podłóg technologicznych) – 75 %.
 • Kontynuowane są roboty posadzkarskie i układanie kamiennych płyt posadzkowych: wylewki
 • betonowe 59 %, posadzki kamienne 80 %, schody 85 %, gres 52 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie podkonstrukcji pod okładziny ścian z Lastryko – 85 %.
 • Kontynuowany jest montaż okładzin ściennych z Lastryko – 60 %.
 • Rozpoczęto montaż okładziny kamiennej ścian na peronie pasażerskim.
 • Kontynuowane są roboty malarskie na poziomie -1 – 30 %.
 • Kontynuowane są roboty malarskie na poziomie -2 – 7 %.
 • Kontynuowany jest montaż stolarki drzwiowej. – 32 %.
 • Rozpoczęto montaż stolarki aluminiowej.
 • Rozpoczęto montaż sufitu podwieszonego strefy publicznej.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór kanalizacyjnych.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór ciepłowniczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej komór kanalizacyjnych.
 • Systemu gaszenia gazem - 10 %.
 • C 21 Systemy radiołączności:
 • - dla Służb Metra- 45 %,
 • -dla Służb Kryzysowych- 45 %,
 • - dla Łączności Komercyjnej GSM- 45%.
 • System pobierania opłat za przejazdy- 30%.
 • System Telewizji Przemysłowe jCCTV , Stacyjny- 25%.
 • Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru . Stacja i wentylatornia- 50%.
 • System Kontroli Dostępu- 30 %.
 • Dźwiękowy System Ostrzegania- 50 %.
 • Wykonywanie konstrukcji wsporczych tras kablowych na stacji – 72%.
 • Instalacje uziemień na stacji-50%.
 • Instalacja oświetlenia komory rozjazdów- 83%.
 • Instalacja oświetlenia poziom -1- 55%.
 • Instalacja oświetlenia na wysokości peronów- 30%.
 • Wykonanie ochrony katodowej-80%.
 • Instalacja wentylacji podstawowej- 25%.
 • Instalacja wentylacji lokalnej- 20%.
 • Okablowanie wewnętrznych linii zasilających WLZ- 38%.
 • Sieć trakcyjna 2%.

Wentylatornia V21

 • Trwa wykonywanie żelbetowych ścian wewnętrznych – 96 % (ściany poziom -1).
 • Trwa murowanie ścian wewnętrznych na poziomie 90%
 • Wykonywanie stropu górnego – 90% - rozpoczęto zamykanie otworu technologicznego, trwa montaż szalunku oraz wykuwanie bruzd w ścianach.
 • Trwa murowanie ścian wewnętrznych na poziomie 80%
 • Wykonywane są ściany oraz stropy czerpnio wyrzutni ponad poziomem terenu – 98 %.
 • Rozpoczęto tynkowanie ścian.
 • Trwa montaż okładzin akustycznych na poziomie -1.
 • Zakończono izolację w pomieszczeniach wentylatorów na poziomie -1.
 • Kontynuacja posadzek na poziomie -1.
 • Ułożono płytki gresowe na klatce schodowej z poziomu terenu na poziom -1.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 80 %.
 • Trwa montaż instalacji wentylacji lokalnej – 52 %.
 • Montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej – 55 %.
 • Instalacja wentylacji podstawowej - 92 %.
 • Instalacja uziemień- 45%.
 • Instalacja oświetleniowa- 35%.
 • Montaż konstrukcji wsporczych- 65%.
 • Automatyka zasilanie- wentylacja odstawowa – 20%.

Tunele:

 • Wykonanie tras kablowych
 • D19 lewy- 90%,
 • D19 prawy- 90%,
 • D21 prawy- 93%,
 • D21 lewy- 83%,
 • D20 prawy- 85%,
 • D20 lewy- 55%.

 

LISTOPAD 2021

Stacja C19 Zacisze

 • Roboty murowe na poz. -1. Wykonano - 99%.
 • Roboty murowe poz. -2 – 98%
 • Roboty murowe podperonie – 99%
 • Wykonywane są tynki poz -1- 97%.
 • Wykonywane są roboty malarskie poz. -1- 60%.
 • Zamontowano belki wciągników na poz. -1 – 80%.
 • Wykonuje się montaż podłogi technologicznej - 80%.
 • Wykonywany jest montaż drzwi 55%.
 • Wykonywane są posadzki betonowe - 90%.
 • Okładziny ścian i podłogi z gresu -60%.
 • Wykonuje się podłogi kamienne poz.-1 -95%.
 • Wykonuje się podłogi kamienne płyta peronu – 95%
 • Wykonywany jest tynk akustyczny poz. -1 85% , poz. -2- 90%.
 • Wykonywana jest podkonstrukcja pod okładziny lastryko – 85%.
 • Wykonywane okładziny ścian lastryko - 54%.
 • Wykonywane są tynki poz. -2 – 50%.
 • Montaż ścian szklanych 20%.
 • Podkonstrukcja w łazienkach publicznych 95%.
 • Montaż okładzin kamiennych na ścianach poz -2 – 12%.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje -  62 %.
 • Instalacja gaszenia gazem-20 % .
 • C19 Systemy radiołączności:                 
 • dla Służb Metra- 40 %,
 • dla Służb Kryzysowych- 40 %,
 • dla Łączności Komercyjnej GSM- 40 %.
 • System Pobierania Opłat za przejazdy- 30 %.
 • System Kontroli Dostępu- 30 %.
 • Dźwiękowy System Ostrzegania- 50 %.
 • Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru . Stacja i Wentylatornia- 50%.
 • System Telewizji Przemysłowej , Stacyjny- 25%.
 • Trwają przebudowy sieci teletechnicznych na trasy docelowe.
 • Wykonano ok. 97% w zakresie przebudowy kolizji sanitarnych.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 95 %.
 • Przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe do stacji - 95 %.
 • Wykonywana jest instalacja wentylacji lokalnej – 82 %.
 • Trwa montaż Instalacji wentylacji podstawowej – 95 %.
 • Trwa montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej – 75 %.
 • Montaż pompowni ścieków – 60%.
 • Montaż instalacji klimatyzacyjnej – 60%.
 • Trasy kablowe na stacji :
 • - podperonie- 95%,
 • - poziom -1- 85%,
 • - poziom -2- 90%.
 • Uziemienia na stacji- 80%.
 • Instalacja oświetleniowa stacji poziom. -1- 40%.
 • Instalacja oświetleniowa stacji poziom. -2- 25%.
 • Instalacja oświetleniowa podperonia 80%.

Wentylatornia V19

 • Wykonywane są roboty murowe 85%.
 • Wykonywane są tynki ścian 70%.
 • Wykonywany jest montaż okładziny akustycznej 85%.
 • Wykonywany jest strop poz. -3,5 części głębokiej – 98%.
 • Malowanie ścian i sufitów – 30%.
 • Wykonywana jest klatka schodowa części głębokiej – 30%
 • Wykonywane są posadzki betonowe – 15%
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 90% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje i kable- 90%.
 • Wykonano ok. 62% w zakresie przebudowy wszystkich kolizji sanitarnych.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 85 %.
 • Trwa montaż instalacji wentylacji podstawowej - 92 %.
 • Montaż instalacji wentylacji lokalnej - 55 %.
 • Rozpoczęto montaż instalacji wod-kan - 33 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do obiektu.
 • Zakończono prace przy montażu wypustów bednarki płyty dennej.
 • Trasy kablowe – 5%.

Stacja C20 Kondratowicza

 • Trwają prace murarskie na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 98%.
 • Trwa tynkowanie ścian na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 99%.
 • Trwa tynkowanie ścian na poziomie -2 korpusu stacji – zaawansowanie 99%
 • Trwa malowanie ścian na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 80%
 • Trwa malowanie ścian na poziomie -2 korpusu stacji – zaawansowanie 40%..
 • Trwa montaż podłóg podniesionych – zaawansowanie 85%.
 • Trwa wykonywanie izolacji pod posadzki w pomieszczeniach poziom -1 – zaawansowanie 90%
 • Trwa wykonywanie posadzek poziom -1 – zaawansowanie 65%.
 • Trwa montaż drzwi – zaawansowanie 60%.
 • Trwa montaż okładzin akustycznych w pomieszczeniach wentylatornii – zaawansowanie 85%.
 • Trwa wykonywanie tynku akustycznego na poziomie -1 – zaawansowanie 98%.
 • Trwa wykonywanie tynku akustycznego na poziomie -2 – zaawansowanie 98%.
 • Trwa wykonywanie podłogi podniesionej na poziomie -1 – zaawansowanie 85%
 • Trwa wykonywanie posadzki kamiennej poziom -1 – zaawansowanie 95%
 • Trwa wykonywanie posadzki kamiennej na peronie – zaawansowanie 95%.
 • Trwa wykonywanie okładzin ściennych w halach odpraw – zaawansowanie 87%
 • Rozpoczęto wykonywanie okładzin kamiennych na ścianach peronu – zaawansowanie 32%.
 • Trwa wykonywanie posadzek z gresu w pom. technicznych poziom -1 – zaawansowanie 75%
 • Trwa wykonywanie posadzek z gresu w pom. technicznych poziom -2 – zaawansowanie 20%
 • Trwa wykonywanie okładzin ścian z gresu w pom. tech. poziom -1 – zaawansowanie 61%.
 • Trwa wykonywanie okładzin ścian z gresu w pom. tech. poziom -2 – zaawansowanie 42%.
 • Trwa wykonywanie zabudowy ścianek G-K w pomieszczeniach poziom -1 i -2 – zaawansowanie 50%.
 • Trwa wykonywanie konstrukcji stalowej szybów windowych – zaawansowanie 80%.
 • Trwa wykonywanie zadaszeń szybów windowych i czerpnio-wyrzutni – zaawansowanie 90%.
 • Trwa wykonywanie zasypki stacji – zaawansowanie 98%.
 • Aktualne zaawansowanie przebudowy sieci sanitarnych wynosi:
 • -wodociągowych – zaawansowanie – 90%,
 • -kanalizacyjnych – 85%,
 • Trwa budowa przyłączy wod.- kan. do stacji-aktualne zaawansowanie - 75%.
 • Zaawansowanie wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnych i deszczowych-50%.
 • Trwa montaż instalacji kanalizacji w stropach, płytach i ziemi na poziomie -1 oraz na poziomie -2—całkowite zaawansowanie w/w robót-95%.
 • Trwa montaż instalacji wentylacji nawiewnej do szybów windowych.
 • Rozpoczęto montaż instalacji klimatyzacji-zaawansowanie 60%.
 • Rozpoczęto montaż instalacji wod.-kan.-odwodnienia liniowe na poziomie -1.
 • Trwa montaż instalacji wod.-kan. w pomieszczeniach socjalnych.
 • Rozpoczęto montaż instalacji hydrantowej w podperoniu i na poziomie -1.
 • Łączne zaawansowanie wykonania instalacji wod-kan-60%.
 • Dostawa kabli promieniujących - systemy radiołączności – 20%
 • Wykonano ok. 20% okablowania natynkowego systemu gaszenia gazem.
 • Rozpoczęto instalację okablowania systemu SKD- 5%.
 • Rozpoczęto instalację okablowania systemu SPOzP- 5%.
 • Wykonywane są dostawy sprzętu oraz instalacja Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru - 43%.
 • Wykonywane są dostawy sprzętu oraz instalacja Dźwiękowego Systemu Ostrzegania - 43%.
 • Rozpoczęto instalację okablowania / pętle dozorowe / systemu SAP- 20%.
 • System gaszenia gazem. – 20%
 • C 20 Systemy radiołączności:                
 • Służb Metra- 45%,
 • Służb Kryzysowych- 45%,
 • Łączności Komercyjnej GSM- 45%.
 • System pobierania opłat za przejazdy- 30%.
 • System Telewizji Przemysłowe CCTV , Stacyjny- 25%.
 • Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru . Stacja i wentylatornia- 50%.
 • System Kontroli Dostępu- 30 %.
 • Dźwiękowy System Ostrzegania- 50 %.

Wentylatornia V20

 • Trwają prace murarskie – zaawansowanie 95%.
 • Trwają prace tynkarskie – zaawansowanie 90%.
 • Trwa malowanie ścian – zaawansowanie 45%.
 • Trwa wykonywanie okładzin akustycznych w poziomie -1 – zaawansowanie 95%.
 • Rozpoczęto wykonywanie posadzek – zaawansowanie 85%.
 • Rozpoczęto wykonywanie gresu na posadzkach – zaawansowanie 60%.
 • Rozpoczęto montaż belek wciągnikowych – zaawansowanie 70%.
 • Trwa montaż drzwi – zaawansowanie 60%.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 80 %.
 • Trwa montaż instalacji wentylacji lokalnej – 77 %.
 • Instalacja wentylacji podstawowej - 90 %
 • Montaż instalacji wod-kan - 20 %.
 • Trwają prace przy montażu wypustów bednarki płyty dennej- 95%.
 • Montaż bednarek- 15%.
 • Montaż tras kablowych- 50%.
 • Instalacja oświetleniowa 15%.

Stacja C21 Bródno

 • Trwa montaż instalacji kanalizacji w stropach, płytach i ziemi- całkowite zaawansowanie w/w robót – 85%.
 • Trwa montaż instalacji wod-kan -całkowite zaawansowanie - 50%.
 • Trwa montaż central i kanałów wentylacyjnych w wentylatorniach lokalnych, pomieszczeniach technicznych i korytarzach-całkowite zaawansowanie- 60%.
 • Wykonywany jest strop górny korpusu stacji wraz z izolacją - 97 %.
 • Wykonywany jest strop górny komory torów odstawczych wraz z izolacją – 90 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie płyty fundamentowej korpusu torów odstawczych – 92%.
 • Kontynuowane jest wykonywanie robót murowych na poziomie -1 – 80 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie robót murowych na poziomie -2 – 51%.
 • Kontynuowane są prace tynkarskie na poziomie -1 – 65 %.
 • Rozpoczęto prace tynkarskie na poziomie -2 – 12 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie słupów docelowych w poziomie – 1 – 83 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie słupów docelowych w poziomie -2 – 83 %.
 • Kontynuowane są prace przy wykonywaniu peronów technologicznych i peronu pasażerskiego – 70 %.
 • Rozpoczęcie wykonywania szybów windowych.
 • Rozpoczęto prace przy montażu belek wciągników.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji podłóg podniesionych (podłóg technologicznych).
 • Kontynuowane są roboty posadzkarskie i układanie kamiennych płyt posadzkowych: wylewki betonowe 59 %, posadzki kamienne 78 %, schody 80 %, gres 48 %
 • Kontynuowane jest wykonywanie podkonstrukcji pod okładziny ścian z Lastryko – 85 %.
 • Kontynuowany jest montaż okładzin ściennych z Lastryko – 45 %.
 • Kontynuowane są roboty malarskie na poziomie -1 – 30%.
 • Kontynuowane są roboty malarskie na poziomie -2 – 7 %.
 • Kontynuowany jest montaż stolarki drzwiowej. – 32 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór kanalizacyjnych.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór ciepłowniczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej komór kanalizacyjnych.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje -  65 %.
 • Systemu gaszenia gazem - 10 %.
 • C 21 Systemy radiołączności:
 • - dla Służb Metra- 45 %,
 • -dla Służb Kryzysowych- 45 %,
 • - dla Łączności Komercyjnej GSM- 45%.
 • System pobierania opłat za przejazdy- 30%.
 • System Telewizji Przemysłowe jCCTV , Stacyjny- 25%.
 • Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru . Stacja i wentylatornia- 50%.
 • System Kontroli Dostępu- 30 %.
 • Dźwiękowy System Ostrzegania- 50 %.
 • Wykonywanie konstrukcji wsporczych tras kablowych na stacji – 72%.
 • Instalacje uziemień na stacji- 50%.
 • Instalacja oświetlenia komory rozjazdów- 83%.
 • Instalacja oświetlenia poziom -1- 35%.
 • Wykonanie ochrony katodowej-80%
 • Instalacja wentylacji podstawowej- 20%.
 • Instalacja wentylacji lokalnej- 10%.

Wentylatornia V21

 • Trwa wykonywanie żelbetowych ścian wewnętrznych – 96 % (ściany poziom -1).
 • Trwa murowanie ścian wewnętrznych na poziomie 90%
 • Wykonywanie stropu górnego – 90% - rozpoczęto zamykanie otworu technologicznego, trwa montaż szalunku oraz wykuwanie bruzd w ścianach.
 • Trwa murowanie ścian wewnętrznych na poziomie 80%
 • Wykonanie izolacji stropu górnego oraz ścian szczelinowych ponad stropem górnym – 95%. Pozostał otwór technologiczny.
 • Wykonano 3 poziom rozpierający w części głębokiej – żelbetowy strop pośredni.
 • Wykonano konstrukcję żelbetową schodów oraz ścian klatki schodowej z poziomu -2 do poziomu -1.
 • Zasypano 90% stropu górnego.
 • Wykonywane są ściany oraz stropy czerpnio wyrzutni ponad poziomem terenu – 98 %.
 • Trwa montaż okładzin akustycznych na poziomie -1.
 • Kontynuacja posadzek na poziomie -1.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 80 %.
 • Trwa montaż instalacji wentylacji lokalnej – 50 %.
 • Montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej – 50 %.
 • Instalacja wentylacji podstawowej - 92 %.
 • Instalacja uziemień- 45%.
 • Instalacja oświetleniowa- 35%.
 • Montaż konstrukcji wsporczych- 65%.

 

Tunele

 • W tunelach D21, D20, D19 trwają prace związane z uszczelnieniem tuneli, naprawą uszkodzonej obudowy oraz czyszczenie tuneli:
 • Tunele D21 P i L – 99% uszczelnienia,
 • Tunel D20 P i L – 98% uszczelnienia,
 • Tunel D19 P i L – 98% uszczelnienia.
 • Wykonanie tras kablowych:
 • - D19 lewy- 85%,
 • - D19 prawy- 90%,
 • - D21 prawy- 93%,
 • -D21 lewy- 83%,
 • -D20 prawy- 85%,
 • -D20 lewy- 55%.
 • Montaż instalacji hydrantowej: D21 P – 13%, D21 L – 13%.
 • Rozpoczęto montaż instalacji hydrantowej: D19 P – 1%.
 • Instalacja oświetleniowa:
 • - D21L- 75%.
 • Uziemienia:
 • - D21P- 15%,
 • - D21L- 30%.

 

PAŹDZIERNIK 2021

Stacja C19 Zacisze

 • Roboty murowe na poz. -1. Wykonano - 99%.
 • Roboty murowe poz. -2 – 97%
 • Roboty murowe podperonie – 99%
 • Wykonywane są tynki poz -1- 96%.
 • Wykonywane są roboty malarskie poz. -1- 58%.
 • Wykonywane są zasypki na stopie czerpnio-wyrzutni P1 - 100%.
 • Zamontowano belki wciągników na poz. -1 – 80%.
 • Wykonuje się montaż podłogi technologicznej - 80%.
 • Wykonywany jest montaż drzwi 45%.
 • Wykonywane są posadzki betonowe - 70%.
 • Okładziny ścian i podłogi z gresu -50%.
 • Wykonuje się podłogi kamienne poz.-1 -87%.
 • Wykonuje się podłogi kamienne płyta peronu – 95%
 • Wykonywany jest tynk akustyczny poz. -1 85% , poz. -2- 90%.
 • Wykonywana jest podkonstrukcja pod okładziny lastryko – 85%.
 • Wykonywane okładziny ścian lastryko- 45%.
 • Wykonywane są tynki poz. -2 – 50%.
 • Podkonstrukcja w łazienkach publicznych 95%.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje -  55 %.
 • Dostawa kabli promieniujących - systemy radiołączności – 20%.
 • Wykonano ok. 20% okablowania natynkowego systemu gaszenia gazem.
 • C 19 Systemy radiołączności:                
 • Służb Metra- 40 %,
 • Służb Kryzysowych- 40 %,-dla Łączności Komercyjnej GSM- 40 %.
 • System Pobierania Opłat za przejazdy- 30 %.
 • System Kontroli Dostępu- 30 %.
 • Dźwiękowy System Ostrzegania- 50 %.
 • Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru . Stacja i Wentylatornia- 50%.
 • System Telewizji Przemysłowej , Stacyjny- 25%.
 • Trwają przebudowy sieci teletechnicznych na trasy docelowe.
 • Wykonano ok. 95% w zakresie przebudowy kolizji sanitarnych.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 94 %.
 • Przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe do stacji - 90 %.
 • Wykonywana jest instalacja wentylacji lokalnej – 78 %.
 • Trwa montaż Instalacji wentylacji podstawowej – 95 %.
 • Trwa montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej – 65 %.
 • Montaż pompowni ścieków – 50%.
 • Montaż instalacji klimatyzacyjnej na poz. -1 - 18 %.
 • Trasy kablowe na stacji :
 • - podperonie- 95%,
 • - poziom -1- 85%,
 • - poziom -2- 85%.
 • Uziemienia na stacji- 80%.
 • Instalacja oświetleniowa stacji poziom. -1- 40%.
 • Instalacja oświetleniowa stacji poziom. -2- 25%.
 • Instalacja oświetleniowa podperonia 70%.

Wentylatornia V19

 • Wykonywane są roboty murowe 85%.
 • Wykonywane są tynki ścian 70%.
 • Wykonywany jest montaż okładziny akustycznej 85%.
 • Wykonywany jest strop poz. -3,5 części głębokiej – 97%.
 • Malowanie ścian i sufitów – 30%.
 • Wykonano ok. 62% w zakresie przebudowy wszystkich kolizji sanitarnych.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 80 %.
 • Trwa montaż instalacji wentylacji podstawowej - 87 %.
 • Montaż instalacji wentylacji lokalnej - 20 %.
 • Rozpoczęto montaż instalacji wod-kan - 15 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do obiektu.
 • Trasy kablowe – 5%.

Stacja C20 Kondratowicza

 • Trwają prace murarskie na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 98%.
 • Zakończono prace murarskie na poziomie -2 .
 • Trwa tynkowanie ścian na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 97%.
 • Trwa malowanie ścian na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 65%.
 • Trwa montaż podłóg podniesionych – zaawansowanie 85%.
 • Trwa wykonywanie izolacji pod posadzki w pomieszczeniach poziom -1 – zaawansowanie 70%
 • Trwa wykonywanie posadzek poziom -1 – zaawansowanie 60%.
 • Trwa montaż drzwi – zaawansowanie 48%.
 • Trwa montaż okładzin akustycznych w pomieszczeniach wentylatornii – zaawansowanie 75%.
 • Trwa wykonywanie tynku akustycznego na poziomie -1 – zaawansowanie 98%.
 • Trwa wykonywanie tynku akustycznego na poziomie -2 – zaawansowanie 98%.
 • Trwa wykonywanie podłogi podniesionej na poziomie -1 – zaawansowanie 85%
 • Trwa wykonywanie posadzki kamiennej poziom -1 – zaawansowanie 95%
 • Trwa wykonywanie posadzki kamiennej na peronie – zaawansowanie 95%.
 • Trwa wykonywanie okładzin ściennych w halach odpraw – zaawansowanie 70%
 • Rozpoczęto wykonywanie okładzin kamiennych na ścianach peronu – zaawansowanie 25%.
 • Trwa wykonywanie posadzek z gresu w pom. technicznych poziom -1 – zaawansowanie 75%
 • Trwa wykonywanie posadzek z gresu w pom. technicznych poziom -2 – zaawansowanie 20%
 • Trwa wykonywanie okładzin ścian z gresu w pom. tech. poziom -1 – zaawansowanie 61%.
 • Trwa wykonywanie okładzin ścian z gresu w pom. tech. poziom -2 – zaawansowanie 42%.
 • Trwa wykonywanie zabudowy ścianek G-K w pomieszczeniach poziom -1 i -2 – zaawansowanie 50%.
 • Trwa wykonywanie konstrukcji stalowej szybów windowych – zaawansowanie 80%.
 • Trwa wykonywanie zadaszeń szybów windowych i czerpnio-wyrzutni – zaawansowanie 90%.
 • Trwa wykonywanie zasypki stacji – zaawansowanie 98%.
 • Aktualne zaawansowanie przebudowy sieci sanitarnych wynosi:
 • -wodociągowych – zaawansowanie – 90%,
 • -kanalizacyjnych – 85%,
 • Trwa budowa przyłączy wod.- kan. do stacji-aktualne zaawansowanie - 75%.
 • Zaawansowanie wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnych i deszczowych-50%.
 • Wykonano dwa docelowe przyłącza wodociągowe do stacji C20.
 • Trwa montaż instalacji kanalizacji w stropach, płytach i ziemi na poziomie -1 oraz na poziomie -2—całkowite zaawansowanie w/w robót-95%.
 • Trwa montaż instalacji wentylacji nawiewnej do szybów windowych.
 • Rozpoczęto montaż instalacji klimatyzacji-zaawansowanie 20%.
 • Wykonano montaż stelaży do wc (geberity) w toaletach publicznych i technicznych w osiach 1-10 na poziomie -1.
 • Rozpoczęto montaż instalacji wod.-kan.-odwodnienia liniowe na poziomie -1.
 • Trwa montaż instalacji wod.-kan. w pomieszczeniach socjalnych.
 • Rozpoczęto montaż instalacji hydrantowej w podperoniu i na poziomie -1.
 • Łączne zaawansowanie wykonania instalacji wod-kan-60%.
 • Dostawa kabli promieniujących - systemy radiołączności – 20%
 • Wykonano ok. 20% okablowania natynkowego systemu gaszenia gazem.
 • Rozpoczęto instalację okablowania systemu SKD- 5%.
 • Rozpoczęto instalację okablowania systemu SPOzP- 5%.
 • Wykonywane są dostawy sprzętu oraz instalacja Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru - 43%.
 • Wykonywane są dostawy sprzętu oraz instalacja Dźwiękowego Systemu Ostrzegania - 43%.
 • Rozpoczęto instalację okablowania / pętle dozorowe / systemu SAP- 20%.
 • System gaszenia gazem. – 20%
 • C 20 Systemy radiołączności:                
 • Służb Metra- 45%,
 • Służb Kryzysowych- 45%,
 • Łączności Komercyjnej GSM- 45%.
 • System pobierania opłat za przejazdy- 30%.
 • System Telewizji Przemysłowe CCTV , Stacyjny- 25%.
 • Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru . Stacja i wentylatornia- 50%.
 • System Kontroli Dostępu- 30 %.
 • Dźwiękowy System Ostrzegania- 50 %.

Wentylatornia V20

 • Trwają prace murarskie – zaawansowanie 90%.
 • Trwają prace tynkarskie – zaawansowanie 90%.
 • Trwa malowanie ścian – zaawansowanie 45%.
 • Trwa wykonywanie okładzin akustycznych w poziomie -1 – zaawansowanie 95%.
 • Rozpoczęto wykonywanie posadzek – zaawansowanie 85%.
 • Rozpoczęto wykonywanie gresu na posadzkach – zaawansowanie 50%.
 • Rozpoczęto montaż belek wciągnikowych – zaawansowanie 70%.
 • Trwa montaż drzwi – zaawansowanie 60%.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 80 %.
 • Trwa montaż instalacji wentylacji lokalnej – 75 %.
 • Instalacja wentylacji podstawowej - 85 %
 • Rozpoczęto montaż instalacji wod-kan - 2 %.
 • Trwają prace przy montażu wypustów bednarki płyty dennej- 95%.
 • Montaż bednarek- 15%.
 • Montaż tras kablowych- 50%.

Stacja C21 Bródno

 • Trwa montaż instalacji kanalizacji w stropach, płytach i ziemi- całkowite zaawansowanie w/w robót – 80%.
 • Trwa montaż instalacji wod-kan -całkowite zaawansowanie -45%.
 • Trwa montaż central i kanałów wentylacyjnych w wentylatorniach lokalnych, pomieszczeniach technicznych i korytarzach-całkowite zaawansowanie-55%.
 • Wykonywany jest strop górny korpusu stacji wraz z izolacją - 97 %.
 • Wykonywany jest strop górny komory torów odstawczych wraz z izolacją – 84 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie płyty fundamentowej korpusu torów odstawczych – 70%.
 • Kontynuowane jest wykonywanie robót murowych na poziomie -1. – 75 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie robót murowych na poziomie -2. – 47%.
 • Kontynuowane są prace tynkarskie na poziomie -1. – 59 %.
 • Rozpoczęto prace tynkarskie na poziomie -2 – 12 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie słupów docelowych w poziomie – 1 – 79 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie słupów docelowych w poziomie -2 – 79 %.
 • Kontynuowane są prace przy wykonywaniu peronów technologicznych i peronu pasażerskiego – 68 %.
 • Rozpoczęcie wykonywania szybów windowych.
 • Rozpoczęto prace przy montażu belek wciągników.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji podłóg podniesionych (podłóg technologicznych).
 • Kontynuowane są roboty posadzkarskie i układanie kamiennych płyt posadzkowych: wylewki
 • betonowe 55 %, posadzki kamienne 72 %, schody 56 %, gres 41 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie podkonstrukcji pod okładziny ścian z Lastryko – 74 %.
 • Kontynuowany jest montaż okładzin ściennych z Lastryko – 32 %.
 • Kontynuowane są roboty malarskie na poziomie -1 – 26%.
 • Kontynuowane są roboty malarskie na poziomie -2 – 7 %.
 • Kontynuowany jest montaż stolarki drzwiowej. – 28 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór kanalizacyjnych.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór ciepłowniczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej komór kanalizacyjnych.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje -  65 %.
 • Systemu gaszenia gazem - 10 %.
 • C 21 Systemy radiołączności:
 • - dla Służb Metra- 45 %,
 • -dla Służb Kryzysowych- 45 %,
 • - dla Łączności Komercyjnej GSM- 45%.
 • System pobierania opłat za przejazdy- 30%.
 • System Telewizji Przemysłowe jCCTV , Stacyjny- 25%.
 • Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru . Stacja i wentylatornia- 50%.
 • System Kontroli Dostępu- 30 %.
 • Dźwiękowy System Ostrzegania- 50 %.
 • Wykonywanie konstrukcji wsporczych tras kablowych na stacji – 70%.
 • Instalacje uziemień na stacji- 45%.
 • Instalacja oświetlenia komory rozjazdów- 80%.
 • Instalacja oświetlenia poziom -1- 45%.
 • Wykonanie ochrony katodowej-80%.

Wentylatornia V21

 • Wykonywane są ściany oraz stropy czerpnio wyrzutni ponad poziomem terenu – 98 %.
 • Trwa murowanie ścian wewnętrznych na poziomie 90%
 • Wykonywane są ściany oraz stropy czerpnio wyrzutni ponad poziomem terenu – 98 %.
 • Trwa montaż okładzin akustycznych na poziomie -1.
 • Kontynuacja posadzek na poziomie -1.
 • Ułożono płytki gresowe na klatce schodowej z poziomu terenu na poziom -1.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 75 %.
 • Trwa montaż instalacji wentylacji lokalnej – 32 %.
 • Montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej – 30 %.
 • Instalacja wentylacji podstawowej - 85 %.
 • Instalacja uziemień- 45%.

 

Tunele

 • W tunelach D21, D20, D19 trwają prace związane z uszczelnieniem tuneli, naprawą obudowy oraz czyszczenie tuneli:

Tunele D21 P i L – 99% uszczelnienia,

Tunel D20 P i L – 95% uszczelnienia,

Tunel D19 P i L – 95% uszczelnienia.

 • Wykonanie tras kablowych:
 • D19 lewy- 80%,
 • D19 prawy- 85%,
 • D21 prawy- 89%,
 • D21 lewy- 89%,
 • D20 prawy- 85%,
 • D20 lewy- 55%.
 • Montaż instalacji hydrantowej: D21 P – 13%, D21 L – 13%.
 • Rozpoczęto montaż instalacji hydrantowej: D19 P – 1%.

WRZESIEŃ 2021

Stacja C19 Zacisze

 • Roboty murowe na poz. -1. Wykonano - 98%.
 • Roboty murowe poz. -2 – 80%
 • Roboty murowe podperonie – 25%
 • Wykonywane są tynki poz -1- 85%.
 • Wykonywane są roboty malarskie poz. -1- 55%.
 • Wykonywane są zasypki na stopie czerpnio-wyrzutni P1 - 90%.
 • Zamontowano belki wciągników na poz. -1 – 80%.
 • Wykonuje się montaż podłogi technologicznej - 80%.
 • Wykonywany jest montaż drzwi 35%.
 • Wykonywane są posadzki betonowe - 70%.
 • Okładziny ścian i podłogi z gresu -50%.
 • Wykonuje się podłogi kamienne poz.-1 -80%.
 • Wykonuje się podłogi kamienne płyta peronu – 50%
 • Wykonywany jest tynk akustyczny poz. -1 85% , poz. -2- 90%.
 • Wykonywana jest podkonstrukcja pod okładziny lastryko – 85%.
 • Wykonywane okładziny ścian lastryko-40%.
 • Wykonywane są tynki poz. -2 – 35%.
 • Podkonstrukcja w łazienkach publicznych 95%.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje -  55 %.
 • Dostawa kabli promieniujących - systemy radiołączności – 20%.
 • Wykonano ok. 20% okablowania natynkowego systemu gaszenia gazem.
 • Rozpoczęto instalację okablowania systemu SKD- 5%.
 • Rozpoczęto instalację okablowania systemu SPOzP- 5%.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 94 %.
 • Przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe do stacji - 90 %.
 • Wykonywana jest instalacja wentylacji lokalnej – 75 %.
 • Trwa montaż Instalacji wentylacji podstawowej – 90 %.
 • Trwa montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej – 60 %.
 • Rozpoczęto montaż uzbrojenie dla jednej z trzech pompowni ścieków.
 • Rozpoczęto montaż instalacji klimatyzacyjnej na poz. -1 - 3 %.
 • Pomieszczenie podstacji trakcyjno- energetycznej:
 • Trasy kablowe na stacji :

- podperonie- 75%,

- poziom -1- 85%,

- poziom -2- 75%.

 • Uziemienia na stacji- 70%.
 • Instalacja oświetleniowa stacji poziom. -1- 35%.
 • Instalacja oświetleniowa stacji poziom. -2- 20%.
 • Instalacja oświetleniowa podperonia 50%.

Wentylatornia V19

 • Wykonywany jest montaż okładziny akustycznej 70%.
 • Wykonywane są roboty murowe 82%.
 • Wykonywane są łączniki z tunelem - 100%.
 • Wykonywane są tynki ścian 70%.
 • Wykonywane są ściany żelbetowe części głębokiej – 100%.
 • Wykonywany jest montaż okładziny akustycznej 80%.
 • Wykonywany jest strop poz. -3,5 części głębokiej – 97%.
 • Malowanie ścian i sufitów – 30%.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 90% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje i kable- 90%.
 • Wykonano ok. 62% w zakresie przebudowy wszystkich kolizji sanitarnych.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 70 %.
 • Trwa montaż instalacji wentylacji podstawowej - 85 %.
 • Rozpoczęto montaż instalacji wentylacji lokalnej - 5 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do obiektu.

Stacja C20 Kondratowicza

 • Trwają prace murarskie na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 85%.
 • Trwają prace murarskie na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 96%.
 • Trwają prace murarskie na poziomie -2 – zaawansowanie 85%.
 • Trwa tynkowanie ścian na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 90%.
 • Trwa malowanie ścian na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 65%.
 • Trwa montaż podłóg podniesionych – zaawansowanie 85%.
 • Trwa wykonywanie izolacji pod posadzki w pomieszczeniach poziom -1 – zaawansowanie 50%
 • Trwa wykonywanie posadzek poziom -1 – zaawansowanie 60%.
 • Trwa montaż drzwi – zaawansowanie 45%.
 • Trwa montaż okładzin akustycznych w pomieszczeniach wentylatornii – zaawansowanie 60%.
 • Trwa wykonywanie tynku akustycznego na poziomie -1 – zaawansowanie 98%.
 • Trwa wykonywanie tynku akustycznego na poziomie -2 – zaawansowanie 98%.
 • Trwa wykonywanie podłogi podniesionej na poziomie -1 – zaawansowanie 85%
 • Trwa wykonywanie posadzki kamiennej poziom -1 – zaawansowanie 90%
 • Zakończono układanie kamienia na schodach wejść.
 • Trwa wykonywanie posadzki kamiennej na peronie – zaawansowanie 93%.
 • Trwa wykonywanie okładzin ściennych w halach odpraw – zaawansowanie 45%
 • Rozpoczęto wykonywanie okładzin kamiennych na ścianach peronu – zaawansowanie 5%.
 • Trwa wykonywanie posadzek z gresu w pom. technicznych poziom -1 – zaawansowanie 75%
 • Trwa wykonywanie posadzek z gresu w pom. technicznych poziom -2 – zaawansowanie 20%
 • Trwa wykonywanie okładzin ścian z gresu w pom. tech. poziom -1 – zaawansowanie 61%.
 • Trwa wykonywanie okładzin ścian z gresu w pom. tech. poziom -2 – zaawansowanie 42%.
 • Trwa wykonywanie zabudowy ścianek G-K w pomieszczeniach poziom -1 i -2 – zaawansowanie 50%.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji stalowej szybów windowych – zaawansowanie 40%.
 • Trwa wykonywanie zadaszeń szybów windowych i czerpnio-wyrzutni – zaawansowanie 70%.
 • Aktualne zaawansowanie przebudowy sieci sanitarnych wynosi:

-wodociągowych – zaawansowanie – 90%,

-kanalizacyjnych – 85%,

 • Trwa budowa przyłączy wod.- kan. do stacji-aktualne zaawansowanie - 75%.
 • Zaawansowanie wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnych i deszczowych-50%.
 • Wykonano dwa docelowe przyłącza wodociągowe do stacji C20.
 • Trwa montaż instalacji kanalizacji w stropach, płytach i ziemi na poziomie -1 oraz na poziomie -2—całkowite zaawansowanie w/w robót-95%.
 • Trwa montaż instalacji wod.-kan. w pomieszczeniach socjalnych.
 • Rozpoczęto montaż instalacji hydrantowej w podperoniu i na poziomie -1.
 • Łączne zaawansowanie wykonania instalacji wod-kan-55%.
 • Wykonano ok. 20% okablowania natynkowego systemu gaszenia gazem.
 • Rozpoczęto instalację okablowania systemu SKD- 5%.
 • Rozpoczęto instalację okablowania systemu SPOzP- 5%.
 • Wykonywane są dostawy sprzętu oraz instalacja Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru - 43%.
 • Wykonywane są dostawy sprzętu oraz instalacja Dźwiękowego Systemu Ostrzegania - 43%.
 • Rozpoczęto instalację okablowania / pętle dozorowe / systemu SAP- 20%.
 • Wykonanie tras kablowych poziom -2 – 89%.
 • Bednarka na ścianach poz.-1 osie 8-18, 1-5- 95%.
 • Bednarka na ścianach poz.-1 osie 30-46- 93%.
 • Konstrukcje kablowe pod podłogą osie 10-18- 75%.
 • Instalacje podtynkowe- 95%.
 • Bednarki schodów ruchomych- 90%.
 • Konstrukcje kablowe ściany szczelinowe poziom -2 – 85%.
 • Instalacja siła światło - 20%.
 • Okablowanie wind i schodów ruchomych – 75%.

Wentylatornia V20

 • Rozpoczęto montaż drzwi – zaawansowanie 55%.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 75 %.
 • Trwa montaż instalacji wentylacji lokalnej – 70 %.
 • Instalacja wentylacji podstawowej - 85 %
 • Trwają prace przy montażu wypustów bednarki płyty dennej- 95%.
 • Montaż bednarek- 15%.
 • Montaż tras kablowych- 45%.
 • Instalacja oświetleniowa 15%.

Stacja C21 Bródno

 • Trwa montaż instalacji kanalizacji w stropach, płytach i ziemi na poziomie -1, rozpoczęto montaż w/w instalacji na poziomie -2- całkowite zaawansowanie w/w robót – 80%.
 • Zamontowano stelaże (geberity) w toaletach publicznych.
 • Trwa montaż instalacji wod-kan -całkowite zaawansowanie-35% w tym- instalacji hydrantowej na poziomie -1.(zaawansowanie 70%), zamontowano około 85% rur hydrantowych w komorze startowej, instalacji kanalizacji na poziomie -2—50%.
 • Zakończono montaż instalacji sanitarnych w pom.200 ( podstacja energetyczna) oraz w sąsiednich pomieszczeniach i korytarzach.
 • Rozpoczęto montaż wentylacji na poziomie -1 w osiach 39-50 wraz z halą odpraw-zaawansowanie w/w robót-35%
 • Zaawansowanie robót sanitarnych w pom.650 (wentylatornia stacyjna)-90%.
 • Trwa montaż central i kanałów wentylacyjnych w wentylatorniach lokalnych:
 • -w wentylatorni 652-zaawansowanie 50%,
 • -w wentylatorni 653-90%.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny komory rozjazdów.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny torów odstawczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny, strop pośredni i płytę fundamentową korpusu stacji.
 • Wykonywany jest strop górny korpusu stacji wraz z izolacją - 96 %.
 • Wykonywany jest strop górny komory torów odstawczych wraz z izolacją – 82 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie płyty fundamentowej korpusu torów odstawczych – 58 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie robót murowych na poziomie -1. – 71 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie robót murowych na poziomie -2. – 44%.
 • Kontynuowane są prace tynkarskie na poziomie -1. – 52 %.
 • Rozpoczęto prace tynkarskie na poziomie -2 – 12 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie słupów docelowych w poziomie – 1 – 74 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie słupów docelowych w poziomie -2 – 74 %.
 • Kontynuowane są prace przy wykonywaniu peronów technologicznych i peronu pasażerskiego – 65 %.
 • Rozpoczęcie wykonywania szybów windowych.
 • Rozpoczęto prace przy montażu belek wciągników.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji podłóg podniesionych (podłóg technologicznych).
 • Kontynuowane są roboty posadzkarskie i układanie kamiennych płyt posadzkowych: wylewki
 • betonowe 38 %, posadzki kamienne 68%, schody 52%, gres 37%.
 • Kontynuowane jest wykonywanie podkonstrukcji pod okładziny ścian z Lastryko – 72 %.
 • Kontynuowany jest montaż okładzin ściennych z Lastryko – 22 %.
 • Kontynuowane są roboty malarskie na poziomie -1 – 24%.
 • Kontynuowane są roboty malarskie na poziomie -2 – 5 %.
 • Kontynuowany jest montaż stolarki drzwiowej. – 27 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór kanalizacyjnych.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór ciepłowniczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej komór kanalizacyjnych.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje -  65 %.
 • Dostawa kabli promieniujących - systemy radiołączności – 20%.
 • Wykonano ok.10% okablowania natynkowego systemu gaszenia gazem.
 • Wykonano montaż wieszaków do zawiesi kabli promieniujących ok. 5% / w tunelach prawym i lewym /.
 • Rozpoczęto instalację okablowania systemu SKD- 5%.
 • Rozpoczęto instalację okablowania systemu SPOzP- 5%.
 • Wykonywane są dostawy sprzętu oraz instalacja Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru - 43%.
 • Wykonywane są dostawy sprzętu oraz instalacja Dźwiękowego Systemu Ostrzegania - 43%.
 • Trwają prace związane z uziemieniem korpusu stacji na części stropu górnego 35%.
 • Trwają prace wypustów bednarki płyty dennej- 82%.
 • Wykonywane są przepusty fi 160 w płycie dennej- 82%.
 • Wykonywanie konstrukcji wsporczych tras kablowych na stacji – 62%.
 • Instalacje uziemień na stacji- 42%.
 • Instalacja oświetlenia komory rozjazdów- 70%.
 • Instalacja oświetlenia poziom -1- 36%.
 • Wykonanie ochrony katodowej-80%.

Wentylatornia V21

 • Wykonywane są ściany oraz stropy czerpnio wyrzutni ponad poziomem terenu – 98 %.
 • Trwa murowanie ścian wewnętrznych na poziomie 90%
 • Wykonywane są ściany oraz stropy czerpnio wyrzutni ponad poziomem terenu – 98 %.
 • Trwa montaż okładzin akustycznych na poziomie -1.
 • Kontynuacja posadzek na poziomie -1.
 • Ułożono płytki gresowe na klatce schodowej z poziomu terenu na poziom -1.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 65 %.
 • Trwa montaż instalacji wentylacji lokalnej – 32 %.
 • Montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej – 30 %.
 • Instalacja wentylacji podstawowej - 85 %.
 • Trasy kablowe V19- 65%.
 • Instalacja uziemień- 35%.

Tunele

 • W tunelach D21, D20, D19 trwają prace związane z uszczelnieniem tuneli, naprawą obudowy oraz czyszczenie tuneli:

Tunele D21 P i L – 99% uszczelnienia,

Tunel D20 P i L – 90% uszczelnienia,

Tunel D19 P i L – 80% uszczelnienia.

 • Wykonanie tras kablowych:

- D19 lewy- 80%,

- D19 prawy- 65%,

- D21 prawy- 89%,

- D21 lewy- 89%,

- D20 prawy- 89%,

 - D20 lewy- 55%.

- Rozpoczęto montaż instalacji hydrantowej: D21 P 3%, D21 L 3%.

- Rozpoczęto montaż instalacji hydrantowej: D19 P 1%.

 

SIERPIEŃ 2021

Stacja C19 Zacisze

 • Roboty murowe na poz. -1. Wykonano - 94%.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 92 %.
 • Przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe do stacji - 87 %.
 • Wykonywane są tynki- 75%.
 • Wykonywane są roboty malarskie- 40%.
 • Wykonywana jest instalacja wentylacji lokalnej – 60 %.
 • Zamontowano belki wciągników na poz. -1 – 80%.
 • Wykonuje się montaż podłogi technologicznej - 80%.
 • Wykonywany jest montaż drzwi 25%.
 • Wykonywane są ściany podperonia 94%.
 • Wykonywana jest płytę peronu - 90%.
 • Wykonywane są posadzki - 40%.
 • Wykonano daszek wyjścia W1-100%.
 • Okładziny ścian i podłogi z gresu -25%.
 • Wykonywane są schody peronowe stałe S4 – 100%.
 • Wykonuje się podłogi kamienne poz.-1 -80%.
 • Wykonywany jest tynk akustyczny poz. -1 50% , poz. -2- 80%.
 • Wykonywana jest podkonstrukcja pod okładziny lastryko – 85%.
 • Wykonywane okładziny ścian lastryko-25%.
 • Wykonywane są tynki poz. -2 – 30%.
 • Podkonstrukcja w łazienkach publicznych 95%.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje -  55 %.
 • Dostawa kabli promieniujących - systemy radiołączności – 20%.
 • Wykonano ok. 20% okablowania natynkowego systemu gaszenia gazem.
 • Rozpoczęto instalację okablowania systemu SKD- 5%.
 • Rozpoczęto instalację okablowania systemu SPOzP- 5%.
 • Wykonywane są dostawy sprzętu oraz instalacja Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru - 43%.
 • Wykonywane są dostawy sprzętu oraz instalacja Dźwiękowego Systemu Ostrzegania - 43%.
 • Wykonano ok. 91% w zakresie przebudowy kolizji sanitarnych.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 92 %.
 • Przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe do stacji - 87 %.
 • Wykonywana jest instalacja wentylacji lokalnej – 60 %.
 • Trwa montaż Instalacji wentylacji podstawowej – 85 %.
 • Trwa montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej – 45 %.

Wentylatornia V19

 • Wykonywany jest montaż okładziny akustycznej 70%.
 • Wykonywana jest zasypka płyty górnej – 70%.
 • Wykonano klatkę schodową z poz. terenu na poz. -1 100%.
 • Wykonywane są roboty murowe 82%.
 • Wykonywane są łączniki z tunelem 92%.
 • Wykonywane są tynki ścian 55%.
 • Wykonywane są ściany żelbetowe części głębokiej – 90%.
 • Wykonywany jest montaż okładziny akustycznej 70%.
 • Wykonywany jest strop poz. -3,5 części głębokiej – 97%.
 • Malowanie ścian i sufitów – 30%.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 90% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje i kable- 90%.
 • Wykonano ok. 62% w zakresie przebudowy wszystkich kolizji sanitarnych.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 70 %.
 • Trwa montaż instalacji wentylacji podstawowej - 75 %.

Stacja C20 Kondratowicza

 • Trwają prace murarskie na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 85%.
 • Trwa wykonywanie izolacji stropu górnego korpusu stacji – zaawansowanie 98%.
 • Trwają zasypki przejścia podziemnego W5-W6 oraz korpusu stacji – zaawansowanie 95%.
 • Trwają prace murarskie na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 90%.
 • Trwają prace murarskie na poziomie -2 – zaawansowanie 80%.
 • Trwa tynkowanie ścian na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 90%.
 • Trwa malowanie ścian na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 65%.
 • Trwa montaż podłóg podniesionych – zaawansowanie 85%.
 • Rozpoczęto wykonywanie izolacji pod posadzki w pomieszczeniach poziom -1 – zaawansowanie 50%
 • Trwa wykonywanie posadzek poziom -1 – zaawansowanie 60%.
 • Trwa montaż drzwi – zaawansowanie 35%.
 • Trwa montaż okładzin akustycznych w pomieszczeniach wentylatornii – zaawansowanie 60%.
 • Trwa wykonywanie tynku akustycznego na poziomie -1 – zaawansowanie 95%.
 • Trwa wykonywanie tynku akustycznego na poziomie -2 – zaawansowanie 90%.
 • Trwa wykonywanie podłogi podniesionej na poziomie -1 – zaawansowanie 85%
 • Trwa wykonywanie posadzki kamiennej poziom -1 – zaawansowanie 80%
 • Rozpoczęto układanie kamienia na schodach wejść – zaawansowanie 90%.
 • Trwa wykonywanie posadzek z gresu w pom. technicznych poziom -1 – zaawansowanie 75%
 • Trwa wykonywanie posadzek z gresu w pom. technicznych poziom -2 – zaawansowanie 20%
 • Trwa wykonywanie okładzin ścian z gresu w pom. tech. poziom -1 – zaawansowanie 60%.
 • Rozpoczęto wykonywanie okładzin ścian z gresu w pom. tech. poziom -2 – zaawansowanie 40%.
 • Trwa wykonywanie zabudowy ścianek G-K w pomieszczeniach poziom -1 i -2 – zaawansowanie 50%.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji stalowej szybów windowych – zaawansowanie 40%.
 • Rozpoczęto wykonywanie zadaszeń szybów windowych i czerpnio-wyrzutni – zaawansowanie 50%.
 • Trwa budowa przyłączy wod.- kan. do stacji-aktualne zaawansowanie - 75%.
 • Zaawansowanie wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnych i deszczowych-50%.

Wentylatornia V20

 • Rozpoczęto montaż drzwi – zaawansowanie 55%.
 • Rozpoczęto montaż instalacji wentylacji lokalnej – 67%
 • Instalacja wentylacji podstawowej - 85 %
 • Montaż bednarek- 15%.
 • Montaż tras kablowych- 45%.

Stacja C21 Bródno

 • Trwa montaż instalacji kanalizacji w stropach, płytach i ziemi na poziomie -1, rozpoczęto montaż w/w instalacji na poziomie -2- całkowite zaawansowanie w/w robót – 75%.
 • Zamontowano stelaże (geberity) w toaletach publicznych.
 • Trwa montaż instalacji wod-kan -całkowite zaawansowanie-35% w tym- instalacji hydrantowej na poziomie -1.(zaawansowanie 70%), zamontowano około 85% rur hydrantowych w komorze startowej, instalacji kanalizacji na poziomie -2—50%.
 • Zakończono montaż instalacji sanitarnych w pom.200 ( podstacja energetyczna) oraz w sąsiednich pomieszczeniach i korytarzach.
 • Wykonano instalacje wentylacji lokalnej w w/w pomieszczeniach.
 • Rozpoczęto montaż wentylacji na poziomie -1 w osiach 39-50 wraz z halą odpraw-zaawansowanie w/w robót-35%
 • Zrealizowano komplet dostaw urządzeń dla pom.650 (wentylatory DLK wraz z dyfuzorami,
 • I amortyzatorami).
 • Zakończono montaż w/w urządzeń-posadowiono 2-a wentylatory na docelowych fundamentach.
 • Zaawansowanie robót sanitarnych w pom.650 (wentylatornia stacyjna)-90%.
 • Trwa montaż central i kanałów wentylacyjnych w wentylatorniach lokalnych:
 • -w wentylatorni 652-zaawansowanie 50%,
 • -w wentylatorni 653-90%.
 • Dostarczono komplet przepustnic wielopłaszczyznowych do pom.650 (wentyltornia podstawowa stacyjna).
 • Dostarczono komplet tłumików kulisowych (ściennych) do pom.650.
 • Wykonano ściany szczelinowe komory startowej TBM i rozjazdów.
 • Zakończono wykonywanie specjalistycznych robót fundamentowych.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny, strop pośredni i płytę fundamentową korpusu stacji.
 • Zakończono wykonywanie wykopu po poziomu płyty górnej na całej stacji.
 • Wykonywany jest strop górny korpusu stacji wraz z izolacją - 96 %.
 • Wykonywany jest strop górny komory torów odstawczych wraz z izolacją – 82 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu pośredniego korpusu torów odstawczych - 98 %
 • Kontynuowane jest wykonywanie płyty fundamentowej korpusu stacji – 99 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie płyty fundamentowej korpusu torów odstawczych – 50 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie robót murowych na poziomie -1. – 70 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie robót murowych na poziomie -2. – 40%.
 • Kontynuowane są prace tynkarskie na poziomie -1. – 50 %.
 • Rozpoczęto prace tynkarskie na poziomie -2 – 10 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie słupów docelowych w poziomie – 1 – 72 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie słupów docelowych w poziomie -2 – 65 %.
 • Kontynuowane są prace przy wykonywaniu peronów technologicznych i peronu pasażerskiego – 60 %.
 • Kontynuowane są roboty malarskie na poziomie -1 – 24%.
 • Kontynuowane są roboty malarskie na poziomie -2 – 5%.
 • Kontynuowany jest montaż stolarki drzwiowej – 25%.

Wentylatornia V21

 • Wykonywane są ściany oraz stropy czerpnio wyrzutni ponad poziomem terenu – 82 %.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 45 %.
 • Trwa montaż okładzin akustycznych na poziomie -1.
 • Trwa montaż instalacji wentylacji lokalnej – 32 %.
 • Montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej – 22 %.
 • Instalacja wentylacji podstawowej - 75 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie izolacji w pomieszczeniach wentylatorów na poziomie -1.
 • Montaż konstrukcji wsporczych- 30%

Tunele

 • W tunelach D21, D20, D19 trwają prace związane z uszczelnieniem tuneli, naprawą obudowy oraz czyszczenie tuneli:

Tunele D21 P i L – 99% uszczelnienia,

Tunel D20 P i L – 80% uszczelnienia,

Tunel D19 P i L – 70% uszczelnienia.

 • Wykonanie tras kablowych:

- D19 lewy- 80%,

- D19 prawy- 65%,

- D21 prawy- 85%,

- D21 lewy- 85%,

- D20 prawy- 84%,

 - D20 lewy- 55%.

LIPIEC 2021

Stacja C19 Zacisze 

 • Roboty murowe na poz. -1. Wykonano - 92%.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 92 %.
 • Przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe do stacji - 74 %.
 • Trwa montaż Instalacji wentylacji podstawowej – 80 %.
 • Trwa montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej – 38 %.
 • Wykowywana płyta schodów W1- 40%.
 • Wykonywane okładziny ścian lastryko-5%.
 • Uziemienia na stacji- 70%.
 • Instalacja oświetleniowa stacji poziom. -1- 25%.
 • Wykonywane są tynki- 75%.
 • Wykonywane są roboty malarskie- 40%.
 • Wykonywany jest szacht czerpnio –wyrzutni P2 część nadziemna - 100%.
 • Wykonuje się montaż podłogi technologicznej - 70%.
 • Wykonywane są posadzki - 40%.
 • Wykonuje się podłogi kamienne poz.-1 -50%
 • Wykonywany jest tynk akustyczny poz. -1 50% , poz. -2 60%
 • Wykonywana jest podkonstrukcja pod okładziny lastryko – 85%
 • Wykonywana jest instalacja wentylacji lokalnej – 53 %.
 • Podkonstrukcja w łazienkach publicznych 95%
 • Trasy kablowe na stacji :

- podperonie- 60%,

- poziom -1- 40%,

- poziom -2- 60%.

Wentylatornia V19

 • Wykonywany jest montaż okładziny akustycznej 70%.
 • Wykonywany jest strop poz. -3,5 części głębokiej – 80%.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje i kable - 40%.
 • Wykonano ok. 62% w zakresie przebudowy wszystkich kolizji sanitarnych.
 • Trwa montaż instalacji wentylacji podstawowej - 75 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do obiektu.
 • Wykonywane są ściany żelbetowe poz. -1 – 95%.
 • Wykonywane są łączniki z tunelem 67%.
 • Wykonywane są tynki ścian 55%
 • Wykonywane są ściany żelbetowe części głębokiej – 90%

Stacja C20 Kondratowicza 

 • Zakończono wykonywanie elementów pionowych drugorzędnych (ściany, szachty).
 • Trwają prace murarskie na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 85%.
 • Trwają prace murarskie na poziomie -2 – zaawansowanie 80%.
 • Trwa wykonywanie izolacji stropu górnego korpusu stacji – zaawansowanie 97%.
 • Trwają zasypki przejścia podziemnego W5-W6 oraz korpusu stacji – zaawansowanie 85%.
 • Trwa malowanie ścian na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 55%.
 • Trwa montaż okładzin akustycznych w pomieszczeniach wentylatornii – zaawansowanie 55%.
 • Trwa wykonywanie posadzki kamiennej poziom -1 – zaawansowanie 65%
 • Rozpoczęto układanie kamienia na schodach wejść – zaawansowanie 50%.
 • Trwa wykonywanie posadzek z gresu w pom. technicznych poziom -1 – zaawansowanie 60%
 • Trwa wykonywanie posadzek z gresu w pom. technicznych poziom -2 – zaawansowanie 10%
 • Trwa wykonywanie okładzin ścian z gresu w pom. tech. poziom -1 – zaawansowanie 54%.
 • Rozpoczęto zabudowy ścianek G-K w pomieszczeniach poziom -1 i -2 – zaawansowanie 44%.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji stalowej szybów windowych – zaawansowanie 40%.
 • Rozpoczęto wykonywanie zadaszeń szybów windowych i czerpnio-wyrzutni – zaawansowanie 10%.
 • Trwa budowa przyłączy wod.- kan. do stacji-aktualne zaawansowanie - 70%.
 • Zakończono montaż instalacji sanitarnych w pom.201 (rozdzielnia podstacji)i pom.203 - wykonano instalację wentylacji nawiewno-wywiewnej w w/w pomieszczeniach, w sąsiadujących korytarzach oraz rozpoczęto montaż wentylacji w wentylatorniach lokalnych 655 i 656-dostarczono i zamontowano wszystkie centrale wentylacyjne zaawansowanie całej instalacji wentylacji lokalnej-70%
 • Do pomieszczenia 650 przetransportowano komplet (2szt.) wentylatorów DLK dla wentylacji podstawowej.
 •  Wykonywane są prace związane z uziemieniem korpusu stacji na części stropu górnego 40%.
 • Wykonanie tras kablowych poziom -2 – 70%.
 • Bednarka na ścianach poz.-1 osie 8-18, 1-5- 95%.
 • Bednarka na ścianach poz.-1 osie 30-46- 93%.
 • Bednarka na ścianach poz. -3 osie 2-18- 90%.
 • Konstrukcje kablowe pod podłogą osie 10-18- 75%.
 • Wykonano montaż sond prądów błądzących- 100%.
 • Instalacje podtynkowe- 92%.
 • Bednarki schodów ruchomych- 90%.
 • Konstrukcje kablowe ściany szczelinowe poziom -2 – 75%
 •    Wykonanie tras kablowych poziom-1:

- korytarz 801-poz.-1 –zakończone,

- podperonie osie 2-10- zakończone,

- podperonie osie 2-20- 92%,

- podperonie osie 20-24- 40%,

- osie 30-46- 93%,

- osie 1-5, 8-18 poz. -1- 95%,

- osie 5-8- 75%,

- osie 10-18- 75%.

Wentylatornia V20

 • Rozpoczęto montaż drzwi – zaawansowanie 40%.
 • Rozpoczęto montaż instalacji wentylacji lokalnej – 33%
 • Instalacja wentylacji podstawowej - 80 %
 • Montaż bednarek- 10%.
 • Montaż tras kablowych- 37%.

Stacja C21 Bródno 

 • Trwa montaż instalacji kanalizacji w stropach, płytach i ziemi na poziomie -1, rozpoczęto montaż w/w instalacji na poziomie -2- całkowite zaawansowanie w/w robót – 70%.
 • Zamontowano stelaże (geberity) w toaletach publicznych.
 • Trwa montaż instalacji wod-kan -całkowite zaawansowanie-25% w tym- instalacji hydrantowej na poziomie -1.(zaawansowanie 70%), a instalacji kanalizacji na poziomie -2—50%
 • Trwa montaż instalacji wod-kan -całkowite zaawansowanie-25% w tym- instalacji hydrantowej na poziomie -1.(zaawansowanie 70%), a instalacji kanalizacji na poziomie -2—50%
 • Zakończono montaż instalacji sanitarnych w pom.200 ( podstacja energetyczna) oraz w sąsiednich pomieszczeniach i korytarzach.
 • Rozpoczęto montaż wentylacji na poziomie -1 w osiach 39-50 wraz z halą odpraw-zaawansowanie w/w robót-33%
 • Zrealizowano komplet dostaw urządzeń dla pom.650 (wentylatory DLK wraz z dyfuzorami i amortyzatorami). Zakończono montaż w/w urządzeń-posadowiono 2-a wentylatory na docelowych fundamentach.
 • Zaawansowanie robót sanitarnych w pom.650 (wentylatornia stacyjna)-90%.
 • Dostarczono komplet przepustnic wielopłaszczyznowych do pom.650 (wentylatornia podstawowa stacyjna).
 • Dostarczono komplet tłumików kulisowych (ściennych) do pom.650.
 • Wykonywanie konstrukcji wsporczych tras kablowych na stacji – 33%.
 • Instalacje uziemień na stacji- 35%.
 • Rozpoczęto wykonywanie ochrony katodowej.
 • Kontynuowane jest wykonywanie płyty fundamentowej korpusu stacji – 97 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie płyty fundamentowej korpusu torów odstawczych – 44%.
 • Kontynuowane jest wykonywanie robót murowych na poziomie -1. – 60 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie robót murowych na poziomie -2. – 36 %.
 • Kontynuowane są prace tynkarskie na poziomie -1. – 44 %.
 • Rozpoczęto prace tynkarskie na poziomie -2 – 7 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie słupów docelowych w poziomie – 1 – 68 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie słupów docelowych w poziomie -2 – 65 %.
 • Kontynuowane są prace przy wykonywaniu peronów technologicznych i peronu pasażerskiego – 50 %.
 • Kontynuowane są roboty posadzkarskie i układanie kamiennych płyt posadzkowych: wylewki betonowe 38%, posadzki kamienne 48%, schody 40%, gres 24%.
 • Kontynuowane są roboty malarskie na poziomie -1 – 24%.
 • Rozpoczęto roboty malarskie na poziomie -2.
 • Kontynuowany jest montaż stolarki drzwiowej. – 25 %.
 • Trwają prace wypustów bednarki płyty dennej- 80%.
 • Wykonywane są przepusty fi 160 w płycie dennej- 80%.
 • Instalacja oświetlenia komory rozjazdów- 10%.

Wentylatornia V21 

 • Wykonywane są ściany oraz stropy czerpnio wyrzutni ponad poziomem terenu – 82 %.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 45 %.
 • Trwa montaż okładzin akustycznych na poziomie -1.
 • Trwa montaż instalacji wentylacji lokalnej – 30 %.
 • Montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej – 20 %.
 • Instalacja wentylacji podstawowej - 75 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie izolacji w pomieszczeniach wentylatorów na poziomie -1.
 • Instalacje uziemień- 35%.
 • Montaż konstrukcji wsporczych- 30%
 • Dostawa rozdzielnicy RGW.

Tunele 

 • W tunelach D21, D20, D19 trwają prace związane z uszczelnieniem tuneli, naprawą obudowy oraz czyszczenie tuneli:

Tunele D21 P i L – 99% uszczelnienia,

Tunel D20 P i L – 80% uszczelnienia,

Tunel D19 P i L – 70% uszczelnienia.

 • Wykonanie tras kablowych:

- D19 lewy- 60%,

- D19 prawy- 30%,

- D21 prawy- 85%,

-D21 lewy- 85%,

-D20 prawy- 65%,

-D20 lewy- 48%.

CZERWIEC 2021

Stacja C19 Zacisze

 • Wykonuje się słupy docelowe poz. -2 , wykonano 95%.
 • Wykonuje się słupy docelowe poz. -1 , wykonano 92%.
 • Roboty murowe na poz. -1. Wykonano - 90%.
 • Wykonywane są tynki- 70%.
 • Wykonywane są roboty malarskie- 35%.
 • Wykonywany jest szacht czerpnio –wyrzutni P2 część nadziemna - 95%.
 • Zamontowano belki wciągników na poz. -1 – 80%.
 • Wykonuje się montaż podłogi technologicznej - 62%.
 • Wykonywany jest montaż drzwi 15%.
 • Wykonywane są ściany podperonia 92%.
 • Wykonywana jest płytę peronu - 85%.
 • Wykonywane są posadzki - 35%.
 • Okładziny ścian i podłogi z gresu -25%.
 • Wykonuje się podłogi kamienne poz.-1 -35%
 • Wykonywany jest tynk akustyczny poz. -1 50% , poz. -2 40%
 • Wykonywana jest podkonstrukcja pod okładziny lastryko – 3%
 • Trwają prace przy wykonywaniu przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych do stacji - 74 %.
 • Wykonywana jest instalacja wentylacji lokalnej – 35 %.
 • Podkonstrukcja w łazienkach publicznych 10%
 • Zamknięto otwór technologiczny na -1 osie 21-23
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje   - 55 %.
 • Dostawa kabli promieniujących - systemy radiołączności – 20%.
 • Wykonano ok. 20% okablowania natynkowego systemu gaszenia gazem.
 • Rozpoczęto instalację okablowania systemu SKD- 5%.
 • Rozpoczęto instalację okablowania systemu SPOzP- 5%.
 • Rozpoczęto instalację okablowania systemu SAP- 20%.
 • Rozpoczęto instalację okablowania systemu DSO- 20%.

Wentylatornia V19

 • Wykonywany jest strop górny - 90%.
 • Wykonywane są ściany żelbetowe poz. -1 – 92%.
 • Wykonywana jest izolacja przeciwwodna stropu górnego – 80%.
 • Wykonywane są ściany żelbetowe części nadziemnej – 95%.
 • Wykonywana jest zasypka płyty górnej – 70%.
 • Wykonywane są roboty murowe 82%.
 • Wykonywane są łączniki z tunelem 10%.
 • Wykonywane są tynki ścian 45%
 • Wykonywane są ściany żelbetowe części głębokiej – 60%
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 90% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje- 40%.
 • Wykonano ok. 60% w zakresie przebudowy wszystkich kolizji sanitarnych.
 • Wykonywana jest Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 70 %.

Stacja C20 Kondratowicza

 • Trwa wykonywanie elementów pionowych drugorzędnych (ściany, szachty) – zaawansowanie 95%.
 • Trwają prace murarskie na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 80%.
 • Trwają prace murarskie na poziomie -2 – zaawansowanie 70%.
 • Trwa wykonywanie izolacji stropu górnego korpusu stacji – zaawansowanie 95%.
 • Trwają zasypki przejścia podziemnego W5-W6 oraz korpusu stacji – zaawansowanie 75%.
 • Trwa tynkowanie ścian na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 85%.
 • Trwa malowanie ścian na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 50%.
 • Trwa montaż podłóg podniesionych – zaawansowanie 85%.
 • Rozpoczęto wykonywanie izolacji pod posadzki w pomieszczeniach poziom -1 – zaawansowanie 50%
 • Trwa wykonywanie posadzek poziom -1 – zaawansowanie 60%.
 • Trwa montaż drzwi – zaawansowanie 30%.
 • Trwa montaż okładzin akustycznych w pomieszczeniach wentylatornii – zaawansowanie 45%.
 • Trwa wykonywanie tynku akustycznego na poziomie -1 – zaawansowanie 70%.
 • Trwa wykonywanie tynku akustycznego na poziomie -2 – zaawansowanie 60%.
 • Trwa wykonywanie podłogi podniesionej na poziomie -1 – zaawansowanie 85%
 • Trwa wykonywanie posadzki kamiennej poziom -1 – zaawansowanie 60%
 • Rozpoczęto układanie kamienia na schodach wejść – zaawansowanie 25%.
 • Trwa wykonywanie posadzek z gresu w pom. technicznych poziom -1 – zaawansowanie 50%
 • Trwa wykonywanie posadzek z gresu w pom. technicznych poziom -2 – zaawansowanie 10%
 • Trwa wykonywanie okładzin ścian z gresu w pom. tech. poziom -1 – zaawansowanie 54%.
 • Rozpoczęto zabudowy ścianek G-K w pomieszczeniach poziom -1 i -2 – zaawansowanie 40%.
 • Trwa budowa przyłączy wod.- kan. do stacji-aktualne zaawansowanie - 40%..
 • Przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych - 85% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje   - 93 %.
 • Dostawa kabli promieniujących - systemy radiołączności – 20%
 • Wykonano ok. 20% okablowania natynkowego systemu gaszenia gazem.
 • Rozpoczęto instalację okablowania systemu SKD- 5%.
 • Rozpoczęto instalację okablowania systemu SPOzP- 5%.
 • Rozpoczęto instalację okablowania systemu DSO- 20%.
 • Rozpoczęto instalację okablowania / pętle dozorowe / systemu SAP- 20%.
 • Wykonywane są prace związane z uziemieniem korpusu stacji na części stropu górnego 40%.

Wentylatornia V20

 • Trwają prace przygotowawcze do wykonania łączników tunelowych.
 • Trwają prace murarskie – zaawansowanie 90%.
 • Trwają prace tynkarskie – zaawansowanie 90%.
 • Trwa malowanie ścian – zaawansowanie 45%.
 • Trwa wykonywanie okładzin akustycznych w poziomie -1 – zaawansowanie 95%.
 • Rozpoczęto wykonywanie posadzek – zaawansowanie 85%.
 • Rozpoczęto montaż belek wciągnikowych – zaawansowanie 70%.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje- 40 %.
 • Wykonywana jest Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 75 %.
 • Rozpoczęto montaż instalacji wentylacji lokalnej – 32%
 • Trwają prace przy montażu wypustów bednarki płyty dennej- 95%.

 

Stacja C21 Bródno

 • Wykonywany jest strop górny komory torów odstawczych wraz z izolacją – 82 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu pośredniego korpusu torów odstawczych - 98 %
 • Kontynuowane jest wykonywanie płyty fundamentowej korpusu stacji – 95 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie płyty fundamentowej korpusu torów odstawczych – 36 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie robót murowych na poziomie -1. – 51 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie robót murowych na poziomie -2. – 33 %.
 • Kontynuowane są prace tynkarskie na poziomie -1. – 35 %.
 • Rozpoczęto prace tynkarskie na poziomie -2 – 4 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie słupów docelowych w poziomie – 1 – 56 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie słupów docelowych w poziomie -2 – 58 %.
 • Kontynuowane są prace przy wykonywaniu peronów technologicznych i peronu pasażerskiego – 48 %.
 • Rozpoczęcie wykonywania szybów windowych.
 • Rozpoczęto prace przy montażu belek wciągników.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji podłóg podniesionych (podłóg technologicznych).
 • Kontynuowane są roboty posadzkarskie i układanie kamiennych płyt posadzkowych: wylewki betonowe 35 %, posadzki kamienne 32%, schody 26%, gres 18%.
 • Kontynuowane są roboty malarskie na poziomie -1 – 17%.
 • Kontynuowany jest montaż stolarki drzwiowej. – 13 %.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje   - 65 %.
 • Dostawa kabli promieniujących - systemy radiołączności – 20%.
 • Wykonano ok.10% okablowania natynkowego systemu gaszenia gazem.
 • Wykonano montaż wieszaków do zawiesi kabli promieniujących ok. 5% / w tunelach prawym i lewym /.
 • Trwają prace związane z uziemieniem korpusu stacji na części stropu górnego 35%.
 • Trwają prace wypustów bednarki płyty dennej- 78%.
 • Wykonywane są przepusty fi 160 w płycie dennej- 78%.

Wentylatornia V21

 • Trwa wykonywanie żelbetowych ścian wewnętrznych – 92 % (ściany poziom -1).
 • Trwa murowanie ścian wewnętrznych na poziomie 1. 90%
 • Wykonywanie stropu górnego – 85%.
 • Wykonanie izolacji stropu górnego oraz ścian szczelinowych ponad stropem górnym – 95%. Pozostał otwór technologiczny.
 • Trwa usuwanie przecieków i naprawa ścian szczelinowych na poziomie -1 i -2
 • Wykonano 2 poziom żelbetowego rusztu rozpierającego.
 • Zasypano 90% stropu górnego.
 • Wykonywane są ściany oraz stropy czerpnio wyrzutni ponad poziomem terenu – 80 %.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 45 %.
 • Rozpoczęto tynkowanie ścian.
 • Rozpoczęto montaż okładzin akustycznych na poziomie -1.

MAJ 2021

Stacja C19 Zacisze

 • Wykonuje się słupy docelowe poz. -2 , wykonano 95%.
 • Wykonuje się słupy docelowe poz. -1 , wykonano 92%.
 • Roboty murowe na poz. -1. Wykonano - 85%.
 • Wykonywane są tynki- 55%.
 • Wykonywane są roboty malarskie- 15%.
 • Wykonywany jest szacht czerpnio –wyrzutni P2 część nadziemna - 95%.
 • Wykonywane są zasypki na wyjściu W2 - 95%.
 • Wykonywane są zasypki na stopie czerpnio-wyrzutni P1 - 90%.
 • Wykonywane są zasypki korpusu stacji - 95%.
 • Zamontowano konstrukcję stalową wyjścia W2- 100%.
 • Zamontowano belki wciągników na poz. -1 – 80%.
 • Wykonuje się montaż podłogi technologicznej - 55%.
 • Wykonywany jest montaż drzwi 10%.
 • Wykonywane są ściany podperonia 85%.
 • Wykonywana jest płytę peronu - 75%.
 • Wykonywane są posadzki - 20%.
 • Wykonywany jest daszek wyjścia W1-70%.
 • Okładziny ścian i podłogi z gresu -15%.
 • Wykonywane są schody peronowe stałe S4 – 100%.
 • Wykonuje się podłogi kamienne poz.-1 -10%
 • Wykonywany jest tynk akustyczny poz. -1 50% , poz. -2 40%
 • Wykonywana jest podkonstrukcja pod okładziny lastryko – 10%
 • Zamknięto otwór technologiczny na -1 osie 21-23
 • Przebudowa kolizji sieci elektrycznych – 100% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje   - 55 %.
 • Dostawa kabli promieniujących - systemy radiołączności – 20%.
 • Wykonano ok. 20% okablowania natynkowego systemu gaszenia gazem.
 • Po wykonaniu zasypek stropów stacji rozpoczęto przebudowę kanalizacji teletechnicznych i kabli na trasy docelowe .
 • Wykonano ok. 90% w zakresie przebudowy kolizji sanitarnych.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 90 %.
 • Trwają prace przy wykonywaniu przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych do stacji - 72 %.
 • Wykonywana jest instalacja wentylacji lokalnej – 10 %.
 • Trwa montaż wentylatorów instalacji wentylacji podstawowej wraz z uzbrojeniem.
 • Dostarczono na budowę tłumiki i przeciwpożarowe klapy odcinające wentylacji podstawowej.
 • Trwa montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej - 5%.
 • Zakończono uziemienie płyty dennej.
 • Zakończono wykonywanie siatek Rabitza w pomieszczeniach technicznych.
 • Pomieszczenie podstacji trakcyjno- energetycznej:

- wykonywane są instalacje uziemiające i połączeń wyrównawczych- 65%,

- wykonywane są trasy kablowe pod podłogą podniesioną- 100%

Wentylatornia V19

 • Wykonywany jest strop górny - 90%.
 • Wykonywane są ściany żelbetowe poz. -1 – 92%.
 • Wykonywana jest izolacja przeciwwodna stropu górnego – 80%.
 • Wykonywane są ściany żelbetowe części nadziemnej – 95%.
 • Wykonywana jest zasypka płyty górnej – 70%.
 • Wykonywane są roboty murowe 75%.
 • Wykonywane są łączniki z tunelem 10%.
 • Wykonywane są tynki ścian 40%
 • Wykonywane są ściany żelbetowe części głębokiej – 60%
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 90% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje- 40%.
 • Wykonano ok. 60% w zakresie przebudowy wszystkich kolizji sanitarnych.
 • Wykonywana jest Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 70 %.

Stacja C20 Kondratowicza

 • Zakończono wykonywanie elementów pionowych stacji (słupy) – zaawansowanie 100%.
 • Trwa wykonywanie elementów pionowych drugorzędnych (ściany, szachty) – zaawansowanie 85%
 • Trwają prace murarskie na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 80%.
 • Trwają prace murarskie na poziomie -2 – zaawansowanie 70%.
 • Trwa wykonywanie izolacji stropu górnego korpusu stacji – zaawansowanie 92%.
 • Trwają zasypki przejścia podziemnego W5-W6 oraz korpusu stacji – zaawansowanie 75%.
 • Trwa wykonywanie konstrukcji zadaszenia wyjścia W5 – zaawansowanie 90%.
 • Trwa wykonywanie ścian peronu – zaawansowanie 95%.
 • Trwa wykonywanie płyty peronu – zaawansowanie 80%.
 • Wykonano konstrukcję schodów z poziomu -1 na poziom peronu w głowicy zachodniej.
 • Zakończono wykonywanie konstrukcji schodów z poziomu -1 na poziom peronu w głowicy wschodniej.
 • Wykonano konstrukcję schodów wyjścia W3.
 • Trwa tynkowanie ścian na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 85%.
 • Trwa malowanie ścian na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 50%.
 • Rozpoczęto montaż podłóg podniesionych – zaawansowanie 2%.
 • Rozpoczęto wykonywanie izolacji pod posadzki w pomieszczeniach poziom -1 – zaawansowanie 50%
 • Trwa wykonywanie posadzek poziom -1 – zaawansowanie 60%.
 • Trwa montaż drzwi – zaawansowanie 30%.
 • Trwa montaż okładzin akustycznych w pomieszczeniach wentylatornii – zaawansowanie 45%.
 • Trwa wykonywanie tynku akustycznego na poziomie -1 – zaawansowanie 70%.
 • Trwa wykonywanie tynku akustycznego na poziomie -2 – zaawansowanie 60%.
 • Trwa wykonywanie podłogi podniesionej na poziomie -1 – zaawansowanie 85%
 • Trwa wykonywanie posadzki kamiennej poziom -1 – zaawansowanie 60%
 • Trwa wykonywanie posadzek z gresu w pom. technicznych poziom -1 – zaawansowanie 40%
 • Trwa wykonywanie posadzek z gresu w pom. technicznych poziom -2 – zaawansowanie 10%
 • Trwa wykonywanie okładzin ścian z gresu w pom. tech. poziom -1 – zaawansowanie 40%.
 • Aktualne zaawansowanie przebudowy sieci sanitarnych wynosi:
 • -wodociągowych – zaawansowanie – 85%,
 • -kanalizacyjnych – 85%,
 • -gazowych – 85%,
 • -ciepłowniczych – 100%-zakończono całkowitą przebudowę wszystkich sieci ciepłowniczych.
 • Wykonano docelowe przełączenia sieci ciepłowniczych.
 • Trwa budowa przyłączy wod.- kan. do stacji-aktualne zaawansowanie - 40%..
 • Wykonano dwa docelowe przyłącza wodociągowe do stacji C20.
 • Trwa montaż instalacji kanalizacji w stropach, płytach i ziemi na poziomie -1 oraz na poziomie -2—całkowite zaawansowanie w/w robót-95%.
 • Rozpoczęto montaż instalacji sanitarnych w pom.201 (rozdzielnia podstacji)i pom.203 - wykonano instalację wentylacji nawiewno-wywiewnej w w/w pomieszczeniach, w sąsiadujących korytarzach oraz rozpoczęto montaż wentylacji w wentylatorniach lokalnych 655 i 656-zaawansowanie-70%
 • Trwa montaż instalacji wentylacji nawiewnej do szybów windowych
 • Wykonano montaż stelaży do wc (geberity) w toaletach publicznych i technicznych w osiach 1-10 na poziomie -1.
 • Rozpoczęto montaż instalacji wod.-kan.-odwodnienia liniowe na poziomie -1.
 • Trwa montaż instalacji wod.-kan. w pomieszczeniach socjalnych.
 • Rozpoczęto montaż instalacji hydrantowej w podperoniu i na poziomie -1.

Wentylatornia V20

 • Trwają prace przygotowawcze do wykonania łączników tunelowych.
 • Trwają prace murarskie – zaawansowanie 90%.
 • Trwają prace tynkarskie – zaawansowanie 90%.
 • Trwa malowanie ścian – zaawansowanie 35%.
 • Trwa wykonywanie okładzin akustycznych w poziomie -1 – zaawansowanie 95%.
 • Rozpoczęto wykonywanie posadzek – zaawansowanie 85%.
 • Rozpoczęto montaż belek wciągnikowych – zaawansowanie 70%.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje- 40 %.
 • Wykonywana jest Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 75 %.
 • Rozpoczęto montaż instalacji wentylacji lokalnej – 26%
 • Trwają prace przy montażu wypustów bednarki płyty dennej- 95%.

 

Stacja C21 Bródno

 • Wykonywany jest strop górny korpusu stacji wraz z izolacją - 96 %.
 • Wykonywany jest strop górny komory torów odstawczych wraz z izolacją – 82 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu pośredniego korpusu torów odstawczych - 90 %
 • Kontynuowane jest wykonywanie płyty fundamentowej korpusu stacji – 89 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie płyty fundamentowej korpusu torów odstawczych – 30 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie robót murowych na poziomie -1. – 48%.
 • Kontynuowane jest wykonywanie robót murowych na poziomie -2. – 33 %.
 • Kontynuowane są prace tynkarskie na poziomie -1. – 35 %.
 • Rozpoczęto prace tynkarskie na poziomie -1 – 3 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie słupów docelowych w poziomie – 1 – 50%.
 • Kontynuowane jest wykonywanie słupów docelowych w poziomie -2 – 52 %.
 • Kontynuowane są prace przy wykonywaniu peronów technologicznych i peronu pasażerskiego – 45%.
 • Rozpoczęcie wykonywania szybów windowych.
 • Wykonano zadaszenie wyjścia W6 i ściany szybów windowych przy wyjściu W6 w części nadziemnej.
 • Wykonano zadaszenie wyjścia W5.
 • Wykonano zadaszenie wyjścia W1.
 • Wykonano zadaszanie wyjścia W4.
 • Wykonano zadaszenie wyjścia W2.
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian wyjścia W1, W5, W6, W2, W3 i W4.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji podłóg podniesionych (podłóg technologicznych).
 • Kontynuowane są roboty posadzkarskie i układanie kamiennych płyt posadzkowych: wylewki betonowe 35 %, posadzki kamienne 29%, schody 26%, gres 16%.
 • Kontynuowane są roboty malarskie na poziomie -1 – 17%.
 • Kontynuowany jest montaż stolarki drzwiowej. – 9%.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór kanalizacyjnych.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór ciepłowniczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej komór kanalizacyjnych.
 • Przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych - 100% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje   - 65 %.
 • Dostawa kabli promieniujących - systemy radiołączności – 20%.
 • Wykonano ok.10% okablowania natynkowego systemu gaszenia gazem.
 • Wykonano montaż wieszaków do zawiesi kabli promieniujących ok. 5% / w tunelach prawym i lewym /.
 • Trwają prace związane z uziemieniem korpusu stacji na części stropu górnego 35%.
 • Trwają prace wypustów bednarki płyty dennej- 75%.
 • Wykonywane są przepusty fi 160 w płycie dennej- 75%.
 • Rozpoczęto prace związane z wykonaniem rur osłonowych dla linii kablowej 110KV Innogy Stoen Operator.
 • Pomieszczenie podstacji trakcyjno- energetyczne:

- wykonano bednarkę uziemiająca na ścianach pom. podstacji trakcyjno-energetycznej,

- wykonywanie tras kablowych pom. 200- 95%.

- dostarczono komplet urządzeń i transformatorów podstacji trakcyjno- energetycznej, trwają prace montażowe.

 • Realizacja sond pomiarowych instalacji monitoringu prądów błądzących- 100%.
 • Wykonywanie konstrukcji wsporczych tras kablowych na stacji – 10%.
 • Instalacje uziemień na stacji- 30%.

Wentylatornia V21

 • Trwa wykonywanie żelbetowych ścian wewnętrznych – 92 % (ściany poziom -1).
 • Trwa murowanie ścian wewnętrznych na poziomie 1. 90%
 • Wykonywanie stropu górnego – 85%.
 • Wykonanie izolacji stropu górnego oraz ścian szczelinowych ponad stropem górnym – 95%. Pozostał otwór technologiczny.
 • Trwa usuwanie przecieków i naprawa ścian szczelinowych na poziomie -1 i -2
 • Wykonano 2 poziom żelbetowego rusztu rozpierającego.
 • Zasypano 90% stropu górnego.
 • Wykonywane są ściany oraz stropy czerpnio wyrzutni ponad poziomem terenu – 80 %.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 45 %.
 • Rozpoczęto tynkowanie ścian.
 • Rozpoczęto montaż okładzin akustycznych na poziomie -1.

KWIECIEŃ 2021

Stacja C19 Zacisze

 • Wykonuje się słupy docelowe poz. -1 , wykonano 92%.
 • Roboty murowe na poz. -1. Wykonano - 75%.
 • Wykonywane są tynki- 40%.
 • Wykonywane są roboty malarskie- 15%.
 • Wykonywany jest szacht czerpnio –wyrzutni P2 część nadziemna - 95%.
 • Wykonywane są zasypki na wyjściu W2 - 95%.
 • Wykonywane są zasypki na stopie czerpnio-wyrzutni P1 - 90%.
 • Wykonywana jest izolacja przeciwwodna korpusu stacji - 77%
 • Wykonywane są zasypki korpusu stacji - 65%.
 • Zamontowano belki wciągników na poz. -1 – 80%.
 • Wykonuje się montaż podłogi technologicznej - 50%.
 • Wykonywany jest montaż drzwi 6%.-
 • Wykonywane są ściany podperonia 75%.
 • Wykonywana jest płytę peronu - 70%.
 • Wykonywane są posadzki - 16%.
 • Wykonywany jest daszek wyjścia W1-15%
 • Okładziny ścian i podłogi z gresu -5%
 • Wykonywane są schody peronowe stałe S4 – 50%
 • Zamknięto otwór technologiczny na -1 osie 21-23
 • Przebudowa kolizji sieci elektrycznych – 100% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje   - 55 %.
 • Dostawa kabli promieniujących - systemy radiołączności – 20%.
 • Wykonano ok. 20% okablowania natynkowego systemu gaszenia gazem
 • Wykonano ok. 90% w zakresie przebudowy kolizji sanitarnych.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 90 %.
 • Trwają prace przy wykonywaniu przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych do stacji - 70 %.
 • Wykonywana jest instalacja wentylacji lokalnej - 4%.
 • Dostarczono na budowę wentylatory wentylacji podstawowej wraz z uzbrojeniem.
 • Rozpoczęto montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej - 1%
 • Pomieszczenie podstacji trakcyjno- energetycznej:
 • - wykonywane są instalacje uziemiające i połączeń wyrównawczych- 65%,
 • Trasy kablowe na stacji – 25%.
 • Uziemienia na stacji- 40%.
 • Tunel D19 prawy: - trasy kablowe- 15%.

Wentylatornia V19

 • Wykonywany jest strop górny - 90%.
 • Wykonywane są ściany żelbetowe poz. -1 – 90%.
 • Wykonywana jest izolacja przeciwwodna stropu górnego – 80%.
 • Wykonywane są ściany żelbetowe części nadziemnej – 95%.
 • Wykonywana jest zasypka płyty górnej – 70%.
 • Wykonywane są roboty murowe 65%.
 • Wykonywane są łączniki z tunelem 10%.
 • Wykonywane są tynki ścian 10%
 • Wykonywane są ściany żelbetowe części głębokiej – 30%
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 90% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje- 40%.
 • Wykonano ok. 60% w zakresie przebudowy wszystkich kolizji sanitarnych.
 • Wykonywana jest Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 70 %.

Stacja C20 Kondratowicza

 • Trwa wykonywanie elementów pionowych stacji (słupy) – zaawansowanie 93%.
 • Trwają prace murarskie na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 80%.
 • Trwają prace murarskie na poziomie -2 – zaawansowanie 70%.
 • Trwa wykonywanie izolacji stropu górnego korpusu stacji – zaawansowanie 92%.
 • Trwają zasypki przejścia podziemnego W5-W6 oraz korpusu stacji – zaawansowanie 75%.
 • Trwa wykonywanie ścian peronu – zaawansowanie 80%.
 • Trwa wykonywanie płyty peronu – zaawansowanie 80%.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji zadaszenia wyjścia W6 – zaawansowanie 80%.
 • Wykonano konstrukcję schodów z poziomu -1 na poziom peronu w głowicy zachodniej.
 • Zakończono wykonywanie konstrukcji schodów z poziomu -1 na poziom peronu w głowicy wschodniej.
 • Trwa tynkowanie ścian na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 85%.
 • Trwa malowanie ścian na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 50%.
 • Rozpoczęto montaż podłóg podniesionych – zaawansowanie 2%.
 • Rozpoczęto wykonywanie izolacji pod posadzki w pomieszczeniach poziom -1 – zaawansowanie 50%
 • Trwa wykonywanie posadzek poziom -1 – zaawansowanie 60%.
 • Trwa montaż drzwi – zaawansowanie 15%.
 • Trwa montaż okładzin akustycznych w pomieszczeniach wentylatornii – zaawansowanie 45%.
 • Trwa wykonywanie tynku akustycznego na poziomie -1 – zaawansowanie 70%.
 • Trwa wykonywanie podłogi podniesionej na poziomie -1 – zaawansowanie 85%
 • Trwa wykonywanie posadzki kamiennej poziom -1 – zaawansowanie 30%
 • Trwa wykonywanie posadzek z gresu w pom. technicznych poziom -1 – zaawansowanie 15%
 • Trwa wykonywanie okładzin ścian z gresu w pom. tech. poziom -1 – zaawansowanie 10%.
 • Zakończono przebudowę wszystkich sieci sanitarnych w zakresie umożliwiającym budowę całego korpusu stacji. Dokończenie w/w robót nastąpi po wybudowaniu ścian i stropów stacji.
 • Aktualne zaawansowanie przebudowy sieci sanitarnych wynosi:
 • -wodociągowych – zaawansowanie – 85%,
 • -kanalizacyjnych – 85%,
 • -gazowych – 85%,
 • -ciepłowniczych – 100%-zakończono całkowitą przebudowę wszystkich sieci ciepłowniczych.
 • Wykonano docelowe przełączenia sieci ciepłowniczych.
 • Trwa budowa przyłączy wod.- kan. do stacji-aktualne zaawansowanie - 40%..
 • Wykonano dwa docelowe przyłącza wodociągowe do stacji C20.
 • Trwa montaż instalacji kanalizacji w stropach, płytach i ziemi na poziomie -1 oraz na poziomie -2—całkowite zaawansowanie w/w robót-95%.
 • Rozpoczęto montaż instalacji sanitarnych w pom.201 (rozdzielnia podstacji)i pom.203 - wykonano instalację wentylacji nawiewno-wywiewnej w w/w pomieszczeniach, w sąsiadujących korytarzach oraz rozpoczęto montaż wentylacji w wentylatorniach lokalnych 655 i 656-zaawansowanie-25%.
 • Rozpoczęto montaż instalacji wod.-kan.-odwodnienia liniowe na poziomie -1.
 • Trwa montaż instalacji wod.-kan. w pomieszczeniach socjalnych.
 • Rozpoczęto montaż instalacji hydrantowej w podperoniu i na poziomie -1.
 • Łączne zaawansowanie wykonania instalacji wod-kan-25%.

Wentylatornia V20

 • Trwają prace przygotowawcze do wykonania łączników tunelowych.
 • Trwają prace murarskie – zaawansowanie 90%.
 • Trwają prace tynkarskie – zaawansowanie 90%.
 • Trwa malowanie ścian – zaawansowanie 35%.
 • Trwa wykonywanie okładzin akustycznych w poziomie -1 – zaawansowanie 95%.
 • Rozpoczęto wykonywanie posadzek – zaawansowanie 85%.
 • Rozpoczęto montaż belek wciągnikowych – zaawansowanie 70%.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje- 40 %.
 • Wykonywana jest Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 75 %.
 • Rozpoczęto montaż instalacji wentylacji lokalnej – 25%
 • Trwają prace przy montażu wypustów bednarki płyty dennej- 95%.

Stacja C21 Bródno

 • Wykonywany jest strop górny korpusu stacji wraz z izolacją - 96 %.
 • Wykonywany jest strop górny komory torów odstawczych wraz z izolacją – 82 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu pośredniego korpusu torów odstawczych - 90 %
 • Kontynuowane jest wykonywanie płyty fundamentowej korpusu stacji – 85 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie płyty fundamentowej korpusu torów odstawczych – 20 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie robót murowych na poziomie -1. – 44%.
 • Kontynuowane jest wykonywanie robót murowych na poziomie -2. – 30 %.
 • Kontynuowane są prace tynkarskie na poziomie -1. – 30 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie słupów docelowych w poziomie – 1 – 45%.
 • Kontynuowane jest wykonywanie słupów docelowych w poziomie -2 – 45 %
 • Kontynuowane są prace przy wykonywaniu peronów technologicznych i peronu pasażerskiego – 45%.
 • Rozpoczęcie wykonywania szybów windowych.
 • Rozpoczęto prace przy montażu belek wciągników.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego wyjścia W3 i W2.
 • Wykonano zadaszenie wyjścia W6 i ściany szybów windowych przy wyjściu W6 w części nadziemnej.
 • Wykonano zadaszenie wyjścia W5.
 • Wykonano zadaszenie wyjścia W1.
 • Wykonano zadaszanie wyjścia W4
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian wyjścia W1, W5, W6, W2, W3 i W4.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu przejścia dla pieszych pod ulicą Rembielińską wyjście W3 i W6.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji podłóg podniesionych (podłóg technologicznych).
 • Kontynuowane są roboty posadzkarskie i układanie kamiennych płyt posadzkowych: wylewki betonowe 35 %, posadzki kamienne 16%, schody 26%.
 • Zakończono wykonywanie stropu przejścia dla pieszych pod ulicą Rembielińską wyjście W3 i W6.
 • Rozpoczęto roboty malarskie na poziomie -1
 • Rozpoczęto montaż stolarki drzwiowej.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór kanalizacyjnych.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór ciepłowniczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej komór kanalizacyjnych.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje   - 65 %.
 • Dostawa kabli promieniujących - systemy radiołączności – 20%.
 • Wykonano ok.10% okablowania natynkowego systemu gaszenia gazem.
 • Wykonano montaż wieszaków do zawiesi kabli promieniujących ok. 5% / w tunelach prawym i lewym /.
 • Trwają prace związane z uziemieniem korpusu stacji na części stropu górnego 35%.
 • Trwają prace wypustów bednarki płyty dennej- 65%.
 • Wykonywane są przepusty fi 160 w płycie dennej- 65%.
 • Pomieszczenie podstacji trakcyjno- energetyczne:

- wykonano bednarkę uziemiająca na ścianach pom. podstacji trakcyjno-energetycznej,

- wykonywanie tras kablowych pom. 200- 70%.

- dostarczono komplet urządzeń i transformatorów podstacji trakcyjno- energetycznej, trwają prace montażowe.

 • Realizacja sond pomiarowych instalacji monitoringu prądów błądzących- 50%.
 • Wykonywanie konstrukcji wsporczych tras kablowych na stacji – 4%.

Wentylatornia V21

 • Trwa wykonywanie żelbetowych ścian wewnętrznych – 90 % (ściany poziom -1).
 • Trwa murowanie ścian wewnętrznych na poziomie 1. 90%
 • Wykonywanie stropu górnego – 85%.
 • Wykonanie izolacji stropu górnego oraz ścian szczelinowych ponad stropem górnym – 95%. Pozostał otwór technologiczny.
 • Trwa usuwanie przecieków i naprawa ścian szczelinowych na poziomie -1 i -2
 • Wykonano 2 poziom żelbetowego rusztu rozpierającego.
 • Zasypano 90% stropu górnego.
 • Wykonywane są ściany oraz stropy czerpnio wyrzutni ponad poziomem terenu – 80 %.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 45 %.
 • Rozpoczęto tynkowanie ścian.
 • Rozpoczęto montaż okładzin akustycznych na poziomie -1.

MARZEC 2021

Stacja C19 Zacisze

 • Wykonuje się słupy docelowe poz. -2 , wykonano 92%.
 • Wykonuje się słupy docelowe poz. -1 , wykonano 85%.
 • Roboty murowe na poz. -1. Wykonano - 70%.
 • Wykonywane są tynki- 38%.
 • Wykonywane są roboty malarskie- 10%.
 • Wykonywany jest szacht czerpnio –wyrzutni P2 część nadziemna - 90%.
 • Wykonano płytę denną w 100%.
 • Wykonywane są zasypki na wyjściu W2 - 80%.
 • Wykonano szacht 107 na poziomie -2- 100%.
 • Wykonano izolacje stopu górnego czerpnio-wyrzutni P1- 100%.
 • Wykonywane są zasypki na stopie czerpnio-wyrzutni P1 - 90%.
 • Wykonywana jest izolacja przeciwwodna korpusu stacji - 70%
 • Wykonywane są zasypki korpusu stacji - 50%.
 • Wykonywany jest daszek Wyjścia W2- wykonano 70%.
 • Zamontowano belki wciągników na poz. -1 – 70%.
 • Rozpoczęto montaż podłogi technologicznej - 40%.
 • Wykonywany jest montaż drzwi 5%.-
 • Wykonywane są ściany podperonia 65%.
 • Wykonywana jest płytę peronu - 60%.
 • Wykonywane są posadzki - 10%.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje   - 55 %.
 • Dostawa kabli promieniujących - systemy radiołączności – 20%.
 • Wykonano ok. 20% okablowania natynkowego systemu gaszenia gazem
 • Wykonano ok. 86% w zakresie przebudowy kolizji sanitarnych.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 90 %.
 • Trwają prace przy wykonywaniu przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych do stacji - 70 %.
 • Wykonywana jest instalacja wentylacji lokalnej - 2%.
 • Dostarczono na budowę tłumiki wentylacji podstawowej.
 • Rozpoczęto montaż instalacji wentylacji- 2%.
 • Zakończono uziemienie płyty dennej.
 • Zakończono wykonywanie siatek Rabitza w pomieszczeniach technicznych.
 • Pomieszczenie podstacji trakcyjno- energetycznej

- wykonywane są instalacje uziemiające i połączeń wyrównawczych- 65%

- wykonywane są trasy kablowe pod podłogą podniesioną- 90%,

 • Trasy kablowe – 2%.
 • Uziemienia- 5%.

Wentylatornia V19

 • Wykonywany jest strop górny - 90%.
 • Wykonywane są ściany żelbetowe poz. -1 – 90%.
 • Wykonywana jest izolacja przeciwwodna stropu górnego – 80%.
 • Wykonywane są ściany żelbetowe części nadziemnej – 95%.
 • Wykonano prefabrykaty do przykrycia otworu technologicznego.
 • Wykonywana jest zasypka płyty górnej – 70%.
 • Wykonywane są roboty murowe 20%.
 • Wykonywane są łączniki z tunelem 4%.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 90% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje- 40%.
 • Wykonano ok. 60% w zakresie przebudowy wszystkich kolizji sanitarnych.
 • Wykonywana jest Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 70 %.

Stacja C20 Kondratowicza

 • Trwa wykonywanie elementów pionowych stacji (słupy) – zaawansowanie 93%.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji zadaszenia wyjścia W1 – zaawansowanie 20%.
 • Trwają prace murarskie na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 80%.
 • Trwają prace murarskie na poziomie -2 – zaawansowanie 45%.
 • Trwa wykonywanie izolacji stropu górnego korpusu stacji – zaawansowanie 92%.
 • Trwają zasypki przejścia podziemnego W5-W6 oraz korpusu stacji – zaawansowanie 75%.
 • Trwa wykonywanie ścian peronu – zaawansowanie 80%.
 • Trwa wykonywanie płyty peronu – zaawansowanie 80%.
 • Wykonano konstrukcję schodów z poziomu -1 na poziom peronu w głowicy zachodniej.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji schodów z poziomu -1 na poziom peronu w głowicy wschodniej – zaawansowanie 20%.
 • Trwa tynkowanie ścian na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 80%.
 • Trwa malowanie ścian na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 50%.
 • Rozpoczęto montaż podłóg podniesionych – zaawansowanie 2%.
 • Rozpoczęto wykonywanie izolacji pod posadzki w pomieszczeniach poziom -1 – zaawansowanie 50%
 • Trwa wykonywanie posadzek poziom -1 – zaawansowanie 60%.
 • Rozpoczęto montaż drzwi – zaawansowanie 2%.
 • Trwa montaż okładzin akustycznych w pomieszczeniach wentylatornii – zaawansowanie 40%.
 • Rozpoczęto montaż instalacji sanitarnych w pom.201 (rozdzielnia podstacji)i pom.203 - wykonano instalację wentylacji nawiewno-wywiewnej w w/w pomieszczeniach, w sąsiadujących korytarzach oraz rozpoczęto montaż wentylacji w wentylatorniach lokalnych 655 i 656-zaawansowanie-20%.
 • Rozpoczęto montaż instalacji wod.-kan.-odwodnienia liniowe na poziomie -1.
 • Trwa montaż instalacji wod.-kan. w pomieszczeniach socjalnych.
 • Rozpoczęto montaż instalacji hydrantowej w podperoniu i na poziomie -1.
 • Łączne zaawansowanie wykonania instalacji wod-kan-20%.
 • Zakończono montaż oświetlenia, uziemienia wyrównawczego pod podłogą podniesioną, siatki Rabitza w pom. 201.

Wentylatornia V20

 • Trwają prace przygotowawcze do wykonania łączników tunelowych.
 • Trwają prace murarskie – zaawansowanie 90%.
 • Trwają prace tynkarskie – zaawansowanie 90%.
 • Trwa malowanie ścian – zaawansowanie 30%.
 • Trwa wykonywanie okładzin akustycznych w poziomie -1 – zaawansowanie 90%.
 • Rozpoczęto wykonywanie posadzek – zaawansowanie 85%.
 • Rozpoczęto montaż belek wciągnikowych – zaawansowanie 70%.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 100% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje- 40 %.
 • Wykonywana jest Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 75 %.
 • Rozpoczęto montaż instalacji wentylacji lokalnej – 2%
 • Dostarczono na budowę tłumiki wentylacji podstawowej.
 • Trwają prace przy montażu wypustów bednarki płyty dennej- 95%.

Stacja C21 Bródno

 • Wykonywany jest strop górny korpusu stacji wraz z izolacją - 96 %.
 • Wykonywany jest strop górny komory torów odstawczych wraz z izolacją – 82 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu pośredniego korpusu torów odstawczych - 90 %
 • Kontynuowane jest wykonywanie płyty fundamentowej korpusu stacji – 85 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie płyty fundamentowej korpusu torów odstawczych – 15%.
 • Kontynuowane jest wykonywanie robót murowych na poziomie -1. – 44%.
 • Kontynuowane jest wykonywanie robót murowych na poziomie -2. – 25 %.
 • Kontynuowane są prace tynkarskie na poziomie -1. – 25%.
 • Kontynuowane jest wykonywanie słupów docelowych w poziomie – 1 – 45%.
 • Kontynuowane jest wykonywanie słupów docelowych w poziomie -2 – 42%.
 • Kontynuowane są prace przy wykonywaniu peronów technologicznych i peronu pasażerskiego – 45%.
 • Rozpoczęcie wykonywania szybów windowych.
 • Rozpoczęto prace przy montażu belek wciągników.
 • Wykonano zadaszenie wyjścia W6 i ściany szybów windowych przy wyjściu W6 w części nadziemnej.
 • Wykonano zadaszenie wyjścia W5.
 • Wykonano zadaszenie wyjścia W1.
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian wyjścia W1, W5, W6, W2, W3 i W4.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu przejścia dla pieszych pod ulicą Rembielińską wyjście W3 i W6.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji podłóg podniesionych (podłóg technologicznych).
 • Kontynuowane są roboty posadzkarskie i układanie kamiennych płyt posadzkowych: wylewki betonowe 20 %, posadzki kamienne 11%, schody 26%.
 • Zakończono wykonywanie stropu przejścia dla pieszych pod ulicą Rembielińską wyjście W3 i W6.
 • Rozpoczęto montaż stolarki drzwiowej.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór kanalizacyjnych.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór ciepłowniczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej komór kanalizacyjnych.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje   - 65 %.
 • Dostawa kabli promieniujących - systemy radiołączności – 20%.
 • Wykonano ok.10% okablowania natynkowego systemu gaszenia gazem.
 • Wykonano montaż wieszaków do zawiesi kabli promieniujących ok. 5% / w tunelach prawym i lewym /.

Wentylatornia V21

 • Trwa wykonywanie żelbetowych ścian wewnętrznych – 90 % (ściany poziom -1).
 • Trwa murowanie ścian wewnętrznych na poziomie 1. 90%
 • Wykonywanie stropu górnego – 85%.
 • Wykonanie izolacji stropu górnego oraz ścian szczelinowych ponad stropem górnym – 95%. Pozostał otwór technologiczny.
 • Trwa usuwanie przecieków i naprawa ścian szczelinowych na poziomie -1 i -2
 • Wykonano 2 poziom żelbetowego rusztu rozpierającego.
 • Zasypano 90% stropu górnego.
 • Wykonywane są ściany oraz stropy czerpnio wyrzutni ponad poziomem terenu – 80 %.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 45 %.
 • Rozpoczęto tynkowanie ścian.
 • Rozpoczęto montaż okładzin akustycznych na poziomie -1.

 

LUTY 2021

Stacja C19 Zacisze

 • Wykonuje się słupy docelowe poz. -2 , wykonano 89%.
 • Wykonuje się słupy docelowe poz. -1 , wykonano 85%.
 • Roboty murowe na poz. -1. Wykonano - 55%.
 • Wykonuje się tynki. Wykonano 28%.
 • Wykonuje się roboty malarskie 6%.
 • Wykonuje się szacht czerpnio –wyrzutni P2 część nadziemna - 90%.
 • Wykonano płytę denną w 100%.
 • Wykonano izolację płyty górnej wyjścia W2 - 100%.
 • Wykonuję się zasypki na wyjściu W2 - 80%.
 • Wykonuje się elementy pionowe na wyjściu W2 - 100%.
 • Wykonano szacht 107 na poziomie -2- 100%.
 • Wykonano izolacje stopu górnego czerpnio-wyrzutni P1- 100%.
 • Wykonuje się zasypki na stopie czerpnio-wyrzutni P1 - 90%.
 • Wykonano fundamenty pod transformatory w pom. 200 - 100%.
 • Wykonuje się izolacje przeciwwodna korpusu stacji. Wykonano 70%
 • Wykonuje się zasypki korpusu stacji. Wykonano - 35%.
 • Zamontowano konstrukcję stalową wyjścia W2- 100%.
 • Wykonywany jest daszek Wyjścia W2- wykonano 20%.
 • Zamontowano belki wciągników na poz. -1 – 70%.
 • Wykonano kołyski pod TBM .
 • Rozpoczęto montaż podłogi technologicznej 15%.
 • Wykonuje się montaż drzwi 3%.
 • Wykonuje się ściany podperonia 60%.
 • Wykonuje się płytę peronu 20%.
 • Wykonuje się posadzki 2%.
 • Przebudowa kolizji sieci elektrycznych – 100% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje   - 55 %.
 • Dostawa kabli promieniujących - systemy radiołączności – 20%.
 • Wykonano ok. 82% w zakresie przebudowy kolizji sanitarnych.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 90 %.
 • Trwają prace przy wykonywaniu przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych do stacji - 8 %.
 • Rozpoczęto montaż instalacji wentylacji- 2%.
 • Zakończono uziemienie płyty dennej.
 • Zakończono wykonywanie siatek Rabitza w pomieszczeniach technicznych.
 • Pomieszczenie podstacji trakcyjno- energetycznej:
 • Wykonano instalacje uziemiające i połączeń wyrównawczych - 65%
 • Wykonano trasy kablowe pod podłogą podniesioną - 15%

Wentylatornia V19

 • Wykonywany jest strop górny - 90%.
 • Wykonano wykop do poziomu płyty dennej części płytkiej 100%.
 • Zabetonowano płytę denna części płytkiej.
 • Wykonano wykop do poziomu -10,00.
 • Wykonuje się ściany żelbetowe poz. -1 – 90%.
 • Wykonano fundamenty pod wentylatory 100%.
 • Wykonano słupy na poz.-1 -100%.
 • Wykonano ruszt i rozparcie w części głębokiej.
 • Wykonano wykop do poziomu płyty dennej w części głębokiej.
 • Wykonano płytę denną w poz. -14,4 – 100%.
 • Wykonuje się płytę denną w poz. -18,34 – 100%.
 • Wykonuje się izolacje przeciwwodną stropu górnego – 80%.
 • Wykonuje się ściany żelbetowe części nadziemnej – 80%.
 • Wykonano prefabrykaty do przykrycia otworu technologicznego.
 • Wykonywana jest zasypka płyty górnej – 70%.
 • Wykonuje się klatkę schodową z poz. terenu na poz. -1 70%.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 90% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje- 40%.
 • Wykonano ok. 60% w zakresie przebudowy wszystkich kolizji sanitarnych.
 • Wykonywana jest Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 70 %.

Stacja C20 Kondratowicza

 • Trwa wykonywanie elementów pionowych stacji (słupy) – zaawansowanie 93%.
 • Trwają prace murarskie na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 75%.
 • Trwają prace murarskie na poziomie -2 – zaawansowanie 25%.
 • Trwa wykonywanie izolacji stropu górnego korpusu stacji – zaawansowanie 92%.
 • Trwają zasypki przejścia podziemnego W5-W6 oraz korpusu stacji – zaawansowanie 75%.
 • Trwa wykonywanie ścian peronu – zaawansowanie 80%.
 • Trwa wykonywanie płyty peronu – zaawansowanie 80%.
 • Zakończono wykonywanie ścian zewnętrznych wyjścia W6
 • Wykonano konstrukcję schodów z poziomu -1 na poziom peronu w głowicy zachodniej.
 • Wykonano konstrukcję schodów wyjścia W3.
 • Trwa tynkowanie ścian na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 65%.
 • Trwa malowanie ścian na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 35%.
 • Rozpoczęto montaż podłóg podniesionych – zaawansowanie 2%.
 • Rozpoczęto wykonywanie izolacji pod posadzki w pomieszczeniach poziom -1 – zaawansowanie 50%
 • Trwa wykonywanie posadzek poziom -1 – zaawansowanie 60%.
 • Rozpoczęto montaż drzwi – zaawansowanie 2%.
 • Rozpoczęto montaż okładzin akustycznych w pomieszczeniach wentylatorni – zaawansowanie 20%.
 • Aktualne zaawansowanie przebudowy sieci sanitarnych wynosi:

-wodociągowych – zaawansowanie – 85%,

-kanalizacyjnych – 85%,

-gazowych – 85%,

-ciepłowniczych – 100%-zakończono całkowitą przebudowę wszystkich sieci ciepłowniczych.

 • Wykonano docelowe przełączenia sieci ciepłowniczych.
 • Gestor sieci ciepłowniczych-Veolia- dokonał odbioru technicznego w/w sieci.
 • Trwa budowa przyłączy wod-kan do stacji-aktualne zaawansowanie-30%..
 • Trwa montaż instalacji kanalizacji w stropach, płytach i ziemi na poziomie -1 oraz na poziomie -2—całkowite zaawansowanie w/w robót-95%.
 • Rozpoczęto montaż instalacji sanitarnych w pom.201 (rozdzielnia podstacji)i pom.203
 • Wykonano instalację wentylacji nawiewno-wywiewnej w w/w pomieszczeniach oraz w sąsiednich korytarzach-zaawansowanie-13%.
 • Rozpoczęto montaż instalacji wod-kan.-odwodnienia liniowe na poziomie -1.
 • Zakończono montaż oświetlenia, uziemienia wyrównawczego pod podłogą podniesioną, siatki Rabitza w pom. 201.
 • Przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych - 85% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje   - 90 %.
 • Dostawa kabli promieniujących - systemy radiołączności – 20%
 • Rozpoczęto prace związane z uziemieniem korpusu stacji na części stropu górnego 40%.
 • Wykonywanie siatki Rabitza w pomieszczeniach technicznych- 100%.
 • Wykonano trasy kablowe i uziemienie w pom. 201 podstacji.

Wentylatornia V20

 • Trwają prace przygotowawcze do wykonania łączników tunelowych.
 • Trwają prace murarskie – zaawansowanie 85%.
 • Trwają prace tynkarskie – zaawansowanie 70%.
 • Rozpoczęto malowanie ścian – zaawansowanie 20%.
 • Rozpoczęto wykonywanie okładzin akustycznych w poziomie -1 – zaawansowanie 20%.
 • Rozpoczęto montaż belek wciągnikowych – zaawansowanie 70%.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 100% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje- 40 %.
 • Wykonywana jest Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 60 %.
 • Trwają prace przy montażu wypustów bednarki płyty dennej- 95%.

Stacja C21 Bródno

 • Wykonywany jest strop górny korpusu stacji wraz z izolacją - 96 %.
 • Wykonywany jest strop górny komory torów odstawczych wraz z izolacją – 82 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu pośredniego korpusu torów odstawczych - 90 %
 • Rozpoczęto wykonywanie płyty fundamentowej korpusu stacji – 80 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie płyty fundamentowej korpusu torów odstawczych.
 • Kontynuowane jest wykonywanie robót murowych na poziomie -1. – 44%.
 • Kontynuowane jest wykonywanie robót murowych na poziomie -2. – 14 %.
 • Kontynuowane są prace tynkarskie na poziomie -1. – 17%.
 • Kontynuowane jest wykonywanie słupów docelowych w poziomie – 1 – 38%.
 • Kontynuowane jest wykonywanie słupów docelowych w poziomie -2 – 38 %.
 • Kontynuowane są prace przy wykonywaniu peronów technologicznych i peronu pasażerskiego – 35%.
 • Rozpoczęcie wykonywania szybów windowych.
 • Rozpoczęto prace przy montażu belek wciągników.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego wyjścia W3 i W2.
 • Wykonano zadaszenie wyjścia W6 i ściany szybów windowych przy wyjściu W6 w części nadziemnej.
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian wyjścia W1, W5, W6, W2, W3 i W4.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu przejścia dla pieszych pod ulicą Rembielińską wyjście W3 i W6.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji podłóg podniesionych (podłóg technologicznych).
 • Rozpoczęto roboty posadzkarskie i układanie kamiennych płyt posadzkowych.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór kanalizacyjnych.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór ciepłowniczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej komór kanalizacyjnych.
 • Trwają prace związane z uziemieniem korpusu stacji na części stropu górnego 35%.
 • Trwają prace wypustów bednarki płyty dennej- 55%.
 • Wykonywane są przepusty fi 160 w płycie dennej- 55%.

 Wentylatornia V21

 • Trwa wykonywanie żelbetowych ścian wewnętrznych – 90 % (ściany poziom -1).
 • Trwa murowanie ścian wewnętrznych na poziomie 1. 90%
 • Wykonywanie stropu górnego – 85%.
 • Wykonano konstrukcję żelbetową schodów na poziomie -1 i w poziomie terenu.
 • Wykonanie izolacji stropu górnego oraz ścian szczelinowych ponad stropem górnym – 95%.
 • Wykonano 2 poziom żelbetowego rusztu rozpierającego.
 • Zasypano 90% stropu górnego.
 • Wykonywane są ściany oraz stropy czerpnio wyrzutni ponad poziomem terenu – 80 %.

STYCZEŃ 2021

Stacja C19 Zacisze

 • Wykonuje się słupy docelowe poz. -2 , wykonano 89%.
 • Wykonuje się słupy docelowe poz. -1 , wykonano 82%.
 • Roboty murowe na poz. -1. Wykonano - 35%.
 • Wykonuje się tynki. Wykonano 15%.
 • Wykonuje się roboty malarskie 2%.
 • Wykonuje się szacht czerpnio –wyrzutni P2 część nadziemna - 90%.
 • Wykonano płytę denną w 100%.
 • Wykonano izolację płyty górnej wyjścia W2 - 100%.
 • Wykonuję się zasypki na wyjściu W2 - 80%.
 • Wykonano szacht 107 na poziomie -2- 100%.
 • Wykonano izolacje stopu górnego czerpnio-wyrzutni P1- 100%.
 • Wykonuje się zasypki na stopie czerpnio-wyrzutni P1 - 90%.
 • Wykonano fundamenty pod transformatory w pom. 200 - 100%.
 • Wykonuje się izolacje przeciwwodna korpusu stacji. Wykonano 70%
 • Wykonuje się zasypki korpusu stacji. Wykonano - 35%.
 • Zamontowano konstrukcję stalową wyjścia W2- 100%.
 • Wykonywany jest daszek Wyjścia W2- wykonano 20%.
 • Zamontowano belki wciągników na poz. -1 – 70%.
 • Rozpoczęto montaż podłogi technologicznej 10%.
 • Wykonuje się montaż drzwi 3%.
 • Wykonuje się ściany podperonia 10%.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje   - 55 %.
 • Wykonano ok. 82% w zakresie przebudowy kolizji sanitarnych.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 90 %.
 • Trwają prace przy wykonywaniu przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych do stacji - 7 %.
 • Rozpoczęto montaż instalacji wentylacji (pom. nr 200).
 • Rozpoczęto wykonywanie siatek Rabitza w pomieszczeniach technicznych.

Wentylatornia V19

 • Wykonuje się ściany żelbetowe poz. -1 – 90%
 • Wykonuje się płytę denną w poz. -18,34 – 100%
 • Wykonuje się izolacje przeciwwodną stropu górnego – 80%
 • Wykonuje się ściany żelbetowe części nadziemnej – 25%
 • Wykonano prefabrykaty do przykrycia otworu technologicznego
 • Wykonywana jest zasypka płyty górnej – 70%.
 • Wykonuje się klatkę schodową z poz. terenu na poz. -1  60%
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 90% dla etapu tymczasowego
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje-  40%
 • Wykonano ok. 60% w zakresie przebudowy wszystkich kolizji sanitarnych.
 • Wykonywana jest Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 70 %
 • Trwają prace przy montażu wypustów bednarki płyty dennej- 70%

Stacja C20 Kondratowicza

 • Trwa wykonywanie elementów pionowych stacji (słupy) – zaawansowanie 93%.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji zadaszenia wyjścia W4 – zaawansowanie 50%.
 • Zakończono wykonywanie konstrukcji zadaszenia wyjścia W2.
 • Trwa wykonywanie elementów pionowych wyjścia W1 (ściany, słupy) zaawansowanie 20%.
 • Trwają prace murarskie na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 75%.
 • Trwają prace murarskie na poziomie -2 – zaawansowanie 25%.
 • Trwa wykonywanie izolacji stropu górnego korpusu stacji – zaawansowanie 92%.
 • Trwają zasypki przejścia podziemnego W5-W6 oraz korpusu stacji – zaawansowanie 75%.
 • Wykonano montaż konstrukcji stalowej wyjścia W4.
 • Zakończono prace murarskie na wyjściu W4.
 • Zakończono wykonywanie ścian zewnętrznych wyjścia W5.
 • Trwa wykonywanie ścian peronu – zaawansowanie 80%.
 • Trwa wykonywanie płyty peronu – zaawansowanie 70%.
 • Zakończono wykonywanie ścian zewnętrznych wyjścia W6
 • Trwa tynkowanie ścian na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 65%.
 • Trwa malowanie ścian na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 35%.
 • Rozpoczęto montaż podłóg podniesionych – zaawansowanie 2%.
 • Rozpoczęto wykonywanie izolacji pod posadzki w pomieszczeniach poziom -1 – zaawansowanie 30%
 • Rozpoczęto wykonywanie posadzek poziom -1 – zaawansowanie 5%.
 • Rozpoczęto montaż drzwi – zaawansowanie 2%.
 • Trwa budowa przyłączy wod-kan do stacji-aktualne zaawansowanie-30%..
 • Trwa montaż instalacji kanalizacji w stropach, płytach i ziemi na poziomie -1 oraz na poziomie -2—całkowite zaawansowanie w/w robót-95%.
 • Rozpoczęto montaż instalacji sanitarnych w pom.201 (rozdzielnia podstacji)i pom.203
 • Wykonano instalację wentylacji nawiewno-wywiewnej w w/w pomieszczeniach oraz w sąsiednich korytarzach-zaawansowanie-10%.
 • Zakończono montaż oświetlenia, uziemienia wyrównawczego pod podłogą podniesioną, siatki Rabitza w pom. 201.
 • Rozpoczęto prace związane z uziemieniem korpusu stacji na części stropu górnego 40%.
 • Wykonywanie siatki Rabitza w pomieszczeniach technicznych- 90%.

Wentylatornia V20

 • Trwają prace przygotowawcze do wykonania łączników tunelowych.
 • Trwają prace murarskie – zaawansowanie 80%.
 • Trwają prace tynkarskie – zaawansowanie 10%.
 • Rozpoczęto montaż belek wciągnikowych – zaawansowanie 70%.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 100% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje- 40 %.
 • Wykonywana jest Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 55 %.
 • Trwają prace przy montażu wypustów bednarki płyty dennej- 70%.

Stacja C21 Bródno

 • Wykonywany jest strop górny korpusu stacji wraz z izolacją - 96 %.
 • Wykonywany jest strop górny komory torów odstawczych wraz z izolacją – 82 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu pośredniego korpusu torów odstawczych - 66 %
 • Wykonano płytę fundamentową komory startowej TBM i rozjazdów - 100%.
 • Rozpoczęto wykonywanie płyty fundamentowej korpusu stacji – 65 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie robót murowych na poziomie -1.
 • Rozpoczęto wykonywanie robót murowych na poziomie -2.
 • Rozpoczęto prace tynkarskie na poziomie -1.
 • Rozpoczęto wykonywanie słupów docelowych.
 • Rozpoczęto prace przy wykonywaniu peronów technologicznych i peronu pasażerskiego
 • Rozpoczęcie wykonywania szybów windowych
 • Rozpoczęto prace przy montażu belek wciągników.
 • Wykonano zadaszenie wyjścia W6 i ściany szybów windowych przy wyjściu W6 w części nadziemnej.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu przejścia dla pieszych pod ulicą Rembielińską wyjście W3 i W6.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór kanalizacyjnych.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór ciepłowniczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej komór kanalizacyjnych.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje   - 65 %.
 • Dostawa kabli promieniujących - systemy radiołączności – 20%.
 • Trwają prace związane z uziemieniem korpusu stacji na części stropu górnego 35%.
 • Trwają prace wypustów bednarki płyty dennej- 35%.
 • Wykonywane są przepusty fi 160 w płycie dennej- 35%.
 • Wykonywana jest siatka Rabitza w pomieszczeniach technicznych- 70%.
 • Wykonano bednarkę uziemiająca na ścianach pom. podstacji trakcyjno-energetycznej.

Wentylatornia V21

 • Wykonano w płycie fundamentowej konstrukcję żelbetową przegłębienia dla odwodnienia wentylatorni V21 oraz tuneli D21.
 • Trwa wykonywanie żelbetowych ścian wewnętrznych – 90 % (ściany poziom -1).
 • Trwa murowanie ścian wewnętrznych na poziomie 1. 50%
 • Wykonywanie stropu górnego – 85%.
 • Wykonano konstrukcję żelbetową schodów na poziomie -1 i w poziomie terenu.
 • Wykonanie izolacji stropu górnego oraz ścian szczelinowych ponad stropem górnym – 95%. Pozostał otwór technologiczny.
 • Trwa usuwanie przecieków i naprawa ścian szczelinowych na poziomie -1 i -2.
 • Wykonano 2 poziom żelbetowego rusztu rozpierającego.
 • Zasypano 90% stropu górnego.
 • Wykonywane są ściany oraz stropy czerpnio wyrzutni ponad poziomem terenu – 80 %.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 45 %.
 • Trwają prace przy montażu wypustów bednarki płyty dennej- 70%.

GRUDZIEŃ 2020

Stacja C19 Zacisze

 • Wykonuje się słupy docelowe poz. -2 , wykonano 84%.
 • Wykonuje się słupy docelowe poz. -1 , wykonano 78%.
 • Roboty murowe na poz. -1. Wykonano - 30%.
 • Wykonuje się tynki. Wykonano 6%.
 • Wykonuje się szacht czerpnio –wyrzutni P2 część nadziemna - 90%.
 • Wykonuję się zasypki na wyjściu W2 - 80%.
 • Wykonuje się zasypki na stopie czerpnio-wyrzutni P1 - 90%.
 • Wykonuje się izolacje przeciwwodna korpusu stacji. Wykonano 70%
 • Wykonuje się zasypki korpusu stacji. Wykonano - 25%.
 • Zamontowano konstrukcję stalową wyjścia W2- 100%.
 • Wykonywany jest daszek Wyjścia W2- wykonano 10%.
 • Zamontowano belki wciągników na poz. -1 – 70%.
 • Wykonano kołyski pod TBM .
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje   - 55 %.
 • Wykonano ok. 82% w zakresie przebudowy kolizji sanitarnych.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 90 %.
 • Trwają prace przy wykonywaniu przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych do stacji - 5 %

Wentylatornia V19

 • Wykonuje się ściany żelbetowe poz. -1 – 90%.
 • Wykonano słupy na poz.-1 -100%.
 • Wykonano ruszt i rozparcie w części głębokiej.
 • Wykonano wykop do poziomu płyty dennej w części głębokiej.
 • Wykonano płytę denną w poz. -14,4 – 100%.
 • Wykonuje się płytę denną w poz. -18,34 – 80%.
 • Wykonuje się izolacje przeciwwodną stropu górnego – 80%.
 • Wykonuje się ściany żelbetowe części nadziemnej – 10%.
 • Wykonano prefabrykaty do przykrycia otworu technologicznego.
 • Wykonywana jest zasypka płyty górnej – 70%.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 90% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje- 40%.
 • Wykonano ok. 60% w zakresie przebudowy wszystkich kolizji sanitarnych.
 • Wykonywana jest Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 70 %.
 • Trwają prace przy montażu wypustów bednarki płyty dennej- 12%.

Stacja C20 Kondratowicza

 • Trwa wykonywanie elementów pionowych stacji (słupy) – zaawansowanie 93%.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji zadaszenia wyjścia W2 – zaawansowanie 80%.
 • Trwają prace murarskie na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 73%.
 • Trwają prace murarskie na poziomie -2 – zaawansowanie 25%.
 • Trwa wykonywanie izolacji stropu górnego korpusu stacji – zaawansowanie 92%.
 • Trwają zasypki przejścia podziemnego W5-W6 oraz korpusu stacji – zaawansowanie 75%.
 • Zakończono wykonywanie ścian zewnętrznych wyjścia W3.
 • Wykonano montaż konstrukcji stalowej wyjścia W3.
 • Zakończono wykonywanie konstrukcji zadaszenia wyjścia W3.
 • Zakończono wykonywanie ścian zewnętrznych wyjścia W4.
 • Wykonano montaż konstrukcji stalowej wyjścia W4.
 • Zakończono wykonywanie elementów pionowych wyjścia W4 (ściany, słupy).
 • Rozpoczęto prace murarskie na wyjściu W4 – zaawansowanie 70%.
 • Zakończono wykonywanie ścian zewnętrznych wyjścia W5.
 • Trwa wykonywanie ścian peronu – zaawansowanie 80%.
 • Trwa wykonywanie płyty peronu – zaawansowanie 60%.
 • Zakończono wykonywanie ścian zewnętrznych wyjścia W6.
 • Trwa tynkowanie ścian na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 60%.
 • Trwa malowanie ścian na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 30%.
 • Rozpoczęto montaż podłóg podniesionych – zaawansowanie 2%.

Wentylatornia V20

 • Trwają prace przygotowawcze do wykonania łączników tunelowych.
 • Trwają prace murarskie – zaawansowanie 80%.
 • Rozpoczęto prace tynkarskie – zaawansowanie 5%.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 100% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje- 40 %.
 • Wykonywana jest Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 55 %.
 • Trwają prace przy montażu wypustów bednarki płyty dennej- 8%.

Stacja C21 Bródno

 • Wykonywany jest strop górny korpusu stacji wraz z izolacją - 96 %.
 • Wykonywany jest strop górny komory torów odstawczych wraz z izolacją – 82 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu pośredniego korpusu stacji - 100 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu pośredniego korpusu torów odstawczych - 66 %
 • Rozpoczęto wykonywanie płyty fundamentowej korpusu stacji – 65 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie robót murowych na poziomie -1.
 • Rozpoczęto wykonywanie robót murowych na poziomie -2.
 • Rozpoczęto prace tynkarskie na poziomie -1.
 • Rozpoczęto wykonywanie słupów docelowych.
 • Rozpoczęto prace przy wykonywaniu peronów
 • Rozpoczęto prace przy montażu belek wciągników.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego nad tunelem wyjścia W3 i W6 - 98 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie płyty fundamentowej tunelu wyjścia W3 i W6 – 100 %.
 • Wykonano strop górny na wyjściem W1
 • Wykonano strop górny na wyjściem W6
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego wyjścia W3 i W2.
 • Wykonano strop górny nad wyjściem W3 i W2.
 • Wykonano zadaszenie wyjścia W6 i ściany szybów windowych przy wyjściu W6 w części nadziemnej.
 • Wykonano zadaszenie wyjścia W5.
 • Wykonano zadaszenie wyjścia W1.
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian wyjścia W1, W5 i W6.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu przejścia dla pieszych pod ulicą Rembielińską wyjście W3 i W6.
 • Wykonano kołyski pod tracze TBM i portale dla tuneli lewy i prawy – 100 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór kanalizacyjnych.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór ciepłowniczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej komór kanalizacyjnych.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje   - 65 %.
 • Trwają prace związane z uziemieniem korpusu stacji na części stropu górnego 35%.
 • Trwają prace wypustów bednarki płyty dennej- 25%.
 • Wykonywane są przepusty fi 160 w płycie dennej- 25%.
 • Rozpoczęto prace związane z wykonaniem rur osłonowych dla linii kablowej 110KV Innogy Stoen Operator.
 • Zakończono i odebrano odbiorem technicznym przełączenie docelowe torów tramwajowych wraz z siecią trakcyjną w ciągu ulicy Rembelińskiej.
 • Wykonywana jest siatka Rabitza w pomieszczeniach technicznych- 40%.

Wentylatornia V21

 • Odkopano ściany szczelinowe do poziomu -2 w części głębokiej.
 • Ułożono izolację płyty fundamentowej w części głębokiej oprócz przegłębienia.
 • Wykonano płytę fundamentową w części głębokiej – 95 %.
 • Trwa wykonywanie w płycie fundamentowej przegłębienia dla odwodnienia wentylatorni V21 oraz tuneli D21.
 • Trwa wykonywanie żelbetowych ścian wewnętrznych – 90 % (ściany poziom -1).
 • Rozpoczęto murowanie ścian wewnętrznych na poziomie -1.
 • Wykonywanie stropu górnego – 85%.
 • Wykonano konstrukcję żelbetową schodów na poziomie -1 i w poziomie terenu.
 • Wykonanie izolacji stropu górnego oraz ścian szczelinowych ponad stropem górnym – 95%.
 • Trwa usuwanie przecieków i naprawa ścian szczelinowych na poziomie -1 i -2.
 • Wykonano 2 poziom żelbetowego rusztu rozpierającego.
 • Zasypano 90% stropu górnego.
 • Wykonano fundamenty pod wentylatory oraz tłumiki akustyczne na poziomie -1.
 • Wykonywane są ściany oraz stropy czerpnio wyrzutni ponad poziomem terenu – 80 %.
 • Zakończono montaż rozparć stalowych tunelu lewego i prawego dla łączników wentylatornii V21 z tunelem.
 • Wykonano przejazd (z kruszywa łamanego) przez rozparcia w tunelu D21 lewym i prawym do zachowania komunikacji.
 • Wykonano próbne odwierty od strony tunelu D21P i D21L celem określenia ilości wody we wzmocnionym gruncie i uzyskania potwierdzenia właściwych parametrów wzmocnionego gruntu.
 • Rozpoczęto nacinanie i kucie ścian szczelinowych na poziomie -2 celem wstawienia ram podpierających w otworach łączników tunelowych V21. Wstawiono 4 z 6 ram.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 45 %.
 • Trwają prace przy montażu wypustów bednarki płyty dennej- 5%.

LISTOPAD 2020

Stacja C19 Zacisze

 • Wykonuje się słupy docelowe poz. -2 , wykonano 78%.
 • Wykonuje się słupy docelowe poz. -1 , wykonano 71%.
 • Roboty murowe na poz. -1. Wykonano - 24%.
 • Wykonuje się tynki. Wykonano 2%.
 • Wykonuje się szacht czerpnio –wyrzutni P2 część nadziemna - 90%. 
 • Wykonuję się zasypki na wyjściu W2 - 80%.
 • Wykonuje się elementy pionowe na wyjściu W2 - 80%. 
 • Wykonuje się zasypki na stopie czerpnio-wyrzutni P1 - 90%. 
 • Wykonuje się zasypki korpusu stacji. Wykonano 5%
 • Zamontowano konstrukcję stalową wyjścia W2- 100%
 • Zamontowano belki wciągników na poz. -1 – 70%
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje   -  55 %.
 • Wykonano ok. 79% w zakresie przebudowy kolizji sanitarnych.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 85 %.

Wentylatornia V19

 • Wykonuje się ściany żelbetowe poz. -1 – 90%.
 • Wykonano płytę denną w poz. -14,4 – 100%.
 • Wykonuje się płytę denną w poz. -18,34 – 25%.
 • Wykonuje się izolacje przeciwwodną stropu górnego – 50%.
 • Wykonuje się ściany żelbetowe części nadziemnej – 10%.
 • Wykonano prefabrykaty do przykrycia otworu technologicznego.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 90% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje- 40%.
 • Wykonano ok. 60% w zakresie przebudowy wszystkich kolizji sanitarnych.
 • Wykonywana jest Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 45 %.
 • Trwają prace przy montażu wypustów bednarki płyty dennej- 12%.

Stacja C20 Kondratowicza

 • Trwa wykonywanie elementów pionowych stacji (słupy) – zaawansowanie 93%
 • Zakończono wykonywanie płyty dennej wyjścia W1.
 • Trwają prace murarskie na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 60%.
 • Rozpoczęto prace murarskie na poziomie -2 – zaawansowanie 10%.
 • Trwa wykonywanie izolacji stropu górnego korpusu stacji – zaawansowanie 92%
 • .Trwają zasypki przejścia podziemnego W5-W6 oraz korpusu stacji – zaawansowanie 75%.
 • Zakończono wykonywanie ścian zewnętrznych wyjścia W3.
 • Wykonano montaż konstrukcji stalowej wyjścia W3.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji zadaszenia wyjścia W3 – zaawansowanie 40%
 • Zakończono wykonywanie ścian zewnętrznych wyjścia W4.
 • Wykonano montaż konstrukcji stalowej wyjścia W4.
 • Zakończono wykonywanie elementów pionowych wyjścia W4 (ściany, słupy).
 • Zakończono wykonywanie ścian zewnętrznych wyjścia W5.
 • Trwa wykonywanie ścian peronu – zaawansowanie 80%.
 • Trwa wykonywanie płyty peronu – zaawansowanie 60%.
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian zewnętrznych wyjścia W6 – zaawansowanie 60%
 • Trwa tynkowanie ścian na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 40%.
 • Trwa malowanie ścian na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 15%.
 • Rozpoczęto montaż podłóg podniesionych – zaawansowanie 2%.
 • Wykonano wzmocnienie gruntu (jet grouting) czerpnio-wyrzutni P4 oraz wzmocnienie gruntu plug in na wejściu tarczy.
 • Wykonano wzmocnienie gruntu (jet grouting) wyjścia W4 oraz wzmocnienie gruntu plug out na wyjściu tarczy.
 • Trwa wykonywanie siatki Rabitza w pomieszczeniach technicznych – zaawansowanie 80%

Wentylatornia V20

 • Trwają prace przygotowawcze do wykonania łączników tunelowych.
 • Rozpoczęto prace murarskie – zaawansowanie 30%.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 100% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje- 40 %.
 • Wykonywana jest Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 55 %.
 • Wykonano przyłącze kanalizacyjne do obiektu wentylatorni szlakowej.
 • Trwają prace przy montażu wypustów bednarki płyty dennej- 8%.

Stacja C21 Bródno

 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny komory rozjazdów
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny torów odstawczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny, strop pośredni i płytę fundamentową korpusu stacji.
 • Zakończono wykonywanie wykopu po poziomu płyty górnej na całej stacji.
 • Wykonywany jest strop górny korpusu stacji wraz z izolacją - 95 %.
 • Wykonywany jest strop górny komory torów odstawczych wraz z izolacją – 80 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu pośredniego korpusu torów odstawczych - 66 %
 • Rozpoczęto wykonywanie płyty fundamentowej korpusu stacji – 50 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie robót murowych na poziomie -1.
 • Rozpoczęto prace tynkarskie na poziomie -1.
 • Rozpoczęto wykonywanie słupów docelowych.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego nad tunelem wyjścia W3 i W6 - 98 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie płyty fundamentowej tunelu wyjścia W3 i W6 – 100 %.
 • Wykonano strop górny na wyjściem W1
 • Wykonano strop górny na wyjściem W6
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego wyjścia W3 i W2.
 • Wykonano zadaszenie wyjścia W6 i ściany szybów windowych przy wyjściu W6 w części nadziemnej.
 • Wykonano zadaszenie wyjścia W5.
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian wyjścia W1, W5 i W6.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu przejścia dla pieszych pod ulicą Rembielińską wyjście W3 i W6.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór kanalizacyjnych.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór ciepłowniczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej komór kanalizacyjnych.
 • Przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych - 100% dla etapu tymczasowego.
 • Demontaż oświetlenia ulicznego 95 %.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje   - 65 %.
 • Trwają prace związane z uziemieniem korpusu stacji na części stropu górnego 35%.
 • Trwają prace wypustów bednarki płyty dennej- 25%.
 • Wykonywane są przepusty fi 160 w płycie dennej- 20%.
 • Wykonywana jest siatka Rabitza w pomieszczeniach technicznych- 20%.

Wentylatornia V21

 • Odkopano ściany szczelinowe do poziomu -2 w części głębokiej.
 • Ułożono izolację płyty fundamentowej w części głębokiej oprócz przegłębienia.
 • Wykonano płytę fundamentową w części głębokiej – 95 %.
 • Pozostało do wykonania w płycie fundamentowej przegłębienie dla odwodnienia wentylatorni V21 oraz tuneli D21.
 • Trwa wykonywanie żelbetowych ścian wewnętrznych – 90 % (ściany poziom -1).
 • Wykonywanie stropu górnego – 85%.
 • Wykonano konstrukcję żelbetową schodów na poziomie -1 i w poziomie terenu.
 • Wykonanie izolacji stropu górnego oraz ścian szczelinowych ponad stropem górnym – 95%. Pozostał otwór technologiczny.
 • Trwa usuwanie przecieków i naprawa ścian szczelinowych po ich odkopaniu nad stropem górnym oraz na poziomie -1 i -2.
 • Wykonano 2 poziom żelbetowego rusztu rozpierającego.
 • Zasypano 90% stropu górnego.
 • Wykonano fundamenty pod wentylatory oraz tłumiki akustyczne na poziomie -1.
 • Wykonywane są ściany oraz stropy czerpnio wyrzutni ponad poziomem terenu – 80 %.
 • Zakończono montaż rozparć stalowych tunelu lewego i prawego dla łączników wentylatornii V21 z tunelem.
 • Wykonano przejazd (z kruszywa łamanego) przez rozparcia w tunelu D21 lewym i prawym do zachowania komunikacji.
 • Wykonano próbne odwierty od strony tunelu D21P i D21L celem określenia ilości wody we wzmocnionym gruncie i uzyskania potwierdzenia właściwych parametrów wzmocnionego gruntu.
 • Rozpoczęto nacinanie ścian szczelinowych na poziomie -2 celem wstawienia ram podpierających w otworach łączników tunelowych V21.
 • Rozpoczęto wykonywanie instalacji kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 45 %.
 • Trwają prace przy montażu wypustów bednarki płyty dennej- 5%.

PAŹDZIERNIK 2020

Stacja C19 Zacisze

 • Wykonano słupy docelowe wyjścia W2 100%.
 • Wykonuje się słupy docelowe poz. -2 , wykonano 64%.
 • Wykonuje się słupy docelowe poz. -1 , wykonano 50%.
 • Roboty murowe na poz. -1. Wykonano - 17%.
 • Wykonuje się szacht czerpnio –wyrzutni P2 część nadziemna - 85%.
 • Wykonano izolację płyty górnej wyjścia W2 - 100%.
 • Wykonuję się zasypki na wyjściu W2 - 80%.
 • Wykonuje się elementy pionowe na wyjściu W2 - 80%.
 • Wykonano izolacje stopu górnego czerpnio-wyrzutni P1- 100%.
 • Wykonuje się zasypki na stopie czerpnio-wyrzutni P1 - 90%.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje   - 55 %.
 • Wykonano ok. 77% w zakresie przebudowy kolizji sanitarnych.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 82 %.

 

Wentylatornia V19

 • Wykonuje się ściany żelbetowe poz. -1 – 90%.
 •  Wykonano fundamenty pod wentylatory 100%.
 • Wykonano słupy na poz.-1 -100%.
 • Wykonano ruszt i rozparcie w części głębokiej.
 • Wykonano wykop do poziomu płyty dennej w części głębokiej.
 • Wykonano prefabrykaty do przykrycia otworu technologicznego.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 90% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje- 40%.
 • Wykonano ok. 50% w zakresie przebudowy wszystkich kolizji sanitarnych.
 • Rozpoczęto wykonywanie instalacji kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 40 %.
 • Trwają prace przy montażu wypustów bednarki płyty dennej- 10%.

Stacja C20 Kondratowicza

 • Trwa wykonywanie elementów pionowych stacji (słupy)
 • Trwa wykonywanie płyty dennej wyjścia W1 – zaawansowanie 30%.
 • Trwają prace murarskie na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 50%.
 • Trwa wykonywanie izolacji stropu górnego korpusu stacji – zaawansowanie 92%.
 • Trwają zasypki przejścia podziemnego W5-W6 oraz korpusu stacji – zaawansowanie 70%.
 • Zakończono wykonywanie ścian zewnętrznych wyjścia W3.
 • Wykonano montaż konstrukcji stalowej wyjścia W3.
 • Zakończono wykonywanie ścian zewnętrznych wyjścia W4.
 • Wykonano montaż konstrukcji stalowej wyjścia W4.
 • Trwa wykonywanie elementów pionowych wyjścia W4 (ściany, słupy) – zaawansowanie 70%.
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian zewnętrznych wyjścia W5 – zaawansowanie 40%.
 • Trwa wykonywanie ścian peronu – zaawansowanie 50%.
 • Rozpoczęto wykonywanie płyty peronu – zaawansowanie 20%.
 • Rozpoczęto tynkowanie ścian na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 10%.
 • Rozpoczęto malowanie ścian na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 1%.
 • Rozpoczęto montaż podłóg podniesionych – zaawansowanie 2%.
 • Rozpoczęto montaż instalacji sanitarnych w pom.201 (rozdzielnia podstacji)
 • Rozpoczęto prace związane z uziemieniem korpusu stacji na części stropu górnego 40%.
 • Rozpoczęto wykonywanie siatki Rabitza w pomieszczeniach technicznych.

Wentylatornia V20

 • Trwają prace przygotowawcze do wykonania łączników tunelowych.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 100% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje- 40 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie instalacji kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 55 %.
 • Trwają prace przy montażu wypustów bednarki płyty dennej- 8%.

Stacja C21 Bródno

 • Trwa montaż instalacji kanalizacji w stropach, płytach i ziemi na poziomie -1, rozpoczęto montaż w/w instalacji na poziomie -2- całkowite zaawansowanie w/w robót-25%.
 • Wykonano ściany szczelinowe komory startowej TBM i rozjazdów.
 • Rozpoczęto wykonywanie przesłony z jet-grounting – 100 %. (Zakończono wykonywanie przesłony jet-grounting w osiach 1-12 (w rejonie budynków Bazyliańska 7 i Rembielińska 21A)).
 • Zakończono wykonywanie specjalistycznych robót fundamentowych.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny komory rozjazdów.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny torów odstawczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny, strop pośredni i płytę fundamentową korpusu stacji.
 • Wykonano wykop metodę podstropową w komorze startowej TBM i rozjazdów – 100 %.
 • Wykonano strop górny komory startowej TBM i rozjazdów - 100 %.
 • Wykonywany jest strop górny korpusu stacji wraz z izolacją - 90 %.
 • Wykonywany jest strop górny komory torów odstawczych wraz z izolacją – 75 %.
 • Wykonano stop pośredni komory startowej TBM i rozjazdów- 100%.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu pośredniego korpusu stacji - 100 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu pośredniego korpusu torów odstawczych - 50 %
 • Wykonano płytę fundamentową komory startowej TBM i rozjazdów - 100%.
 • Rozpoczęto wykonywanie płyty fundamentowej korpusu stacji – 40 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie robót murowych na poziomie -1.
 • Rozpoczęto wykonywanie słupów docelowych.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego nad tunelem wyjścia W3 i W6 - 95 %.
 • Wykonano strop górny na wyjściem W1
 • Wykonano strop górny na wyjściem W6
 • Wykonano zadaszenie wyjścia W6 i ściany szybów windowych przy wyjściu W6 w części nadziemnej.
 • Wykonano zadaszenie wyjścia W5.
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian wyjścia W1, W5 i W6.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu przejścia dla pieszych pod ulicą Rembielińską wyjście W3 i W6.
 • Wykonano kołyski pod tracze TBM i portale dla tuneli lewy i prawy – 100 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór kanalizacyjnych.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór ciepłowniczych.
 • Trwają prace związane z uziemieniem korpusu stacji na części stropu górnego 29%.
 • Trwają prace wypustów bednarki płyty dennej- 20%.
 • Wykonywane są przepusty fi 160 w płycie dennej- 16%.
 • Trwają prace przy przełączeniu sieci trakcyjnej dot. odtworzenia torowiska w ciągu ul. Rembelińskiej.

Wentylatornia V21

 • Trwa wykonywanie górnego oczepu ścian szczelinowych – 98%.
 • Odkopano ściany szczelinowe do poziomu -2 w części głębokiej.
 • Trwa wykonywanie płyty fundamentowej w części głębokiej – 82 %.
 • Wylano chudy beton w części głębokiej.
 • Rozpoczęto układanie izolacji płyty fundamentowej w części głębokiej.
 • Trwa wykonywanie żelbetowych ścian wewnętrznych – 90 % (ściany poziom -1).
 • Trwa wykonywanie stropu górnego – 80%.
 • Trwa odkopywanie ścian szczelinowych do poziomu -2 w części głębokiej.
 • Wykonano 2 poziom żelbetowego rusztu rozpierającego.
 • Zasypano 70% stropu górnego.
 • Wykonano fundamenty pod wentylatory oraz tłumiki akustyczne na poziomie -1.
 • Wykonywane są ściany oraz stropy czerpnio wyrzutni ponad poziomem terenu – 80 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie instalacji kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 35 %.

WRZESIEŃ 2020

Stacja C19 Zacisze

 • Na wyjściu W2 trwa wykonywanie płyty dennej- wykonano 100%.
 • Wykonuje się słupy docelowe poz. -2 , wykonano 40%.
 • Roboty murowe na poziomie -1. Wykonano 15%
 • Wykonano płytę denną w 100%
 • Wykonuje się izolacje płyty górnej wyjścia W2 – 65%
 • Rozpoczęto zasypki na wyjściu W2
 • Wykonuje się elementy pionowe na wyjściu W2
 • Wykonano szacht 107 na poziomie -2 – 100%
 • Wykonuje się szacht czerpnio –wyrzutni P2 część nadziemna – 65%
 • Trwa przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje
 • Trwa przebudowa kolizji sanitarnych.
 • Rozpoczęto wykonywanie instalacji kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 80 %.
 • Zakończono uziemienie płyty dennej
 • Wykonano izolacje stopu górnego czerpnio-wyrzutni P1- 100%
 • Rozpoczęto zasypki na stopie czerpnio-wyrzutni P1
 • Wykonuje się fundamenty pod transformatory w pom. 200.
 • Wykonano kołyski pod TBM

Wentylatornia V19

 • Trwa wykonywanie stropu górnego
 • Wykonano fundamenty pod wentylatory 100%.
 • Wykonuje się ściany żelbetowe poz. -1 – 90%.
 • Wykonano słupy na poz.-1 -100%.
 • Trwa przebudowa sieci teletechnicznych.
 • Wykonano prefabrykaty do przykrycia otworu technologicznego.
 • Trwa wykonywanie instalacji kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach
 • Trwają prace przy montażu wypustów bednarki płyty dennej

 

Stacja C20 Kondratowicza

 • Trwa wykonywanie elementów pionowych stacji (słupy)
 • Rozpoczęto wykonywanie płyty dennej wyjścia W1 – zaawansowanie 10%.
 • Zakończono wykonywanie ścian zewnętrznych wyjścia W3.
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian zewnętrznych wyjścia W4 – zaawansowanie 50%.
 • Rozpoczęto wykonywanie elementów pionowych wyjścia W4 (ściany, słupy) – zaawansowanie 30%
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian peronu – zaawansowanie 20%.
 • Rozpoczęto likwidację tymczasowej sieci ciepłowniczej 2*Dn350 po stronie północnej ul. Kondratowicza.
 • Trwają prace murarskie na poziomie -1 korpusu stacji
 • Trwa wykonywanie izolacji stropu górnego korpusu stacji
 • Rozpoczęto wykonywanie siatki Rabitza w pomieszczeniach technicznych.

Wentylatornia V20

 • Trwają prace przy montażu wypustów bednarki płyty dennej
 • Trwa przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje
 • Trwa wykonywanie instalacji kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach
 • Trwają prace przy montażu wypustów bednarki płyty dennej- 8%.
 • Zakończono wykonywanie schodów z poziomu -1 na poziom terenu.
 • Wykonano fundamenty pod wentylatory w poziomie -1.

 

Stacja C21 Bródno

 • Trwa montaż instalacji kanalizacji w stropach, płytach i ziemi na poziomie -1
 • Zakończono budowę przyłączy kanalizacyjnych dla odwodnienia liniowego torowiska tramwajowego w ulicy Rembielińskiej.
 • Trwa wykonywanie ścian szczelinowych komory torów odstawczych
 • Trwa wykonywanie ścian szczelinowych korpus stacji
 • Trwa wykonywanie przesłony z jet-grounting
 • Trwa wykonywanie wykopu pod strop górny komory rozjazdów.
 • Trwa wykonywanie wykopu pod strop górny torów odstawczych.
 • Trwa wykonywanie wykopu pod strop górny, strop pośredni i płytę fundamentową korpusu stacji.
 • Wykonano stop pośredni komory startowej TBM i rozjazdów- 100%.
 • Wykonano wykop metodę podstropową w komorze startowej TBM i rozjazdów – 100 %
 • Wykonywany jest strop górny komory torów odstawczych wraz z izolacją – 70 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu pośredniego korpusu torów odstawczych - 30 %
 • Trwa wykonywanie płyty fundamentowej korpusu stacji
 • Rozpoczęto wykonywanie robót murowych na poziomie -1.
 • Rozpoczęto wykonywanie słupów docelowych.
 • Trwa wykonywanie stropu górnego nad tunelem wyjścia W3 i W6 - 85 %.
 • Trwa wykonywanie stropu przejścia dla pieszych pod ulicą Rembielińską wyjście W3 i W6.
 • Wykonano zadaszenie wyjścia W6 i ściany szybów windowych przy wyjściu W6 w części nadziemnej.
 • Trwa wykonywanie stropu górnego korpusu stacji wraz z izolacją - 83 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego komory torów odstawczych – 65 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu pośredniego korpusu stacji - 75 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu pośredniego korpusu torów odstawczych - 10 %
 • Rozpoczęto wykonywanie płyty fundamentowej tunelu wyjścia W3 i W6 – 100 %.
 • Trwają prace związane z uziemieniem korpusu stacji na części stropu górnego
 • Trwają prace wypustów bednarki płyty dennej
 • Wykonywane są przepusty fi 160 w płycie dennej
 • Trwają prace związane z uziemieniem korpusu stacji na części stropu górnego
 • Rozpoczęto prace związane z wykonaniem rur osłonowych dla linii kablowej 110KV Innogy Stoen Operator.
 • Zakończono przełączanie sieci trakcyjnej dot. odtworzenia torowiska w ciągu ul. Rembielińskiej

Wentylatornia V21

 • Trwa wykonywanie górnego oczepu ścian szczelinowych
 • Odkopano ściany szczelinowe do poziomu -2 w części głębokiej.
 • Wylano chudy beton w części głębokiej.
 • Trwa usuwanie przecieków i naprawa ścian szczelinowych po ich odkopaniu nad stropem górnym oraz na poziomie -1 i -2.
 • Trwa wykonywanie płyty fundamentowej – 82%
 • Trwa wykonywanie żelbetowych ścian wewnętrznych
 • Trwa wykonywanie stropu górnego
 • Trwa odkopywanie ścian szczelinowych do poziomu -2 w części głębokiej
 • Zakończono montaż rozparć stalowych tunelu lewego dla łączników wentylatorni V21
  z tunelem.
 • Wykonano przejazd (z kruszywa łamanego) przez rozparcia w tunelu lewym do zachowania komunikacji.

SIERPIEŃ 2020

Stacja C19 Zacisze

 • Prowadzone są roboty przy stropach górnych. Wykonano stropy górne w osiach 2-37.
 • Wykonano płytę denną z izolacją na obszarze czerpnio-wyrzutni P1 ( osie 28-37).
 • Wykonano płytę denną w osiach 23-17, 1417,11-14,9-11.
 • Wykonano jet –grouting plag-in 100%.
 • Wykonano jet-grouting rejon W2 -100%.
 • Wykonuje się słupy czerpnio-wyrzutni P1 – 100%.
 • Wykonywany jest szacht czerpnio-wyrzutni p1 -95%.
 • Wykonuje się wieńce na ścianach szczelinowych wyjścia W2- 100%.
 • Wykonywany jest wykop pod płytę denna korpusu stacji-100%.
 • Wykonano wykop pod płytę denną wyjścia W2-100%.
 • Wykonano fundamenty pod urządzenia w wentylatorowni głównej 100%.
 • Wykonano szacht windy 107B.
 • Na wyjściu W2 trwa wykonywanie płyty dennej- wykonano 95%.
 • Wykonano słupy docelowe wyjścia W2 100%.
 • Wykonuje się słupy docelowe poz. -2 , wykonano 25%.
 • Rozpoczęto prace przy murach na poz. -1.
 • Wykonuje się szacht czerpnio –wyrzutni P2 część nadziemna.
 • Wykonuje się montaż izolacji i zbrojenie płyty dennej osie 19-23.
 • Przebudowa kolizji sieci elektrycznych – 100% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje   - 55 %.
 • Wykonano ok. 75% w zakresie przebudowy kolizji sanitarnych.
 • Rozpoczęto wykonywanie instalacji kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 70 %.

Wentylatornia V19

 • Wykonywany jest strop górny - 90%.
 • Zabetonowano płytę denna części płytkiej.
 • Wykonano wykop do poziomu -10,00.
 • Wykonuje się ściany żelbetowe poz. -1 – 10%.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 90% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje- 40%.
 • Wykonano ok. 50% w zakresie przebudowy wszystkich kolizji sanitarnych.
 • Rozpoczęto wykonywanie instalacji kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 40 %.
 • Trwają prace przy montażu wypustów bednarki płyty dennej- 10%.

Stacja C20 Kondratowicza

 • Trwa wykonywanie elementów pionowych stacji (słupy) – zaawansowanie 85%.
 • Wykonano strop górny wyjścia W4.
 • Zakończono wykop podstropowy na wyjściu W4.
 • Wykonano izolację pod płytę denną wyjścia W4.
 • Zakończono wykonywanie stropu górnego wyjścia W2.
 • Zakończono wykop podstropowy na wyjściu W2.
 • Zakończono układanie izolacji pod płytę denną na wyjściu W2.
 • Wykonano płytę denną na wyjściu W2.
 • Wykonano wykop wstępny wyjścia W1.
 • Zakończono wykonywanie stropu górnego wyjścia W1.
 • Zakończono wykop podstropowy na wyjściu W1.
 • Trwają prace murarskie na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 45%.
 • Trwa wykonywanie izolacji stropu górnego korpusu stacji – zaawansowanie 70%.
 • Trwają zasypki przejścia podziemnego W5-W6 oraz korpusu stacji – zaawansowanie 70%.
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian zewnętrznych wyjścia W3 – zaawansowanie 60%.
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian zewnętrznych wyjścia W5 – zaawansowanie 40%.
 • Wykonano wzmocnienie gruntu (jet grouting) czerpnio-wyrzutni P4 oraz wzmocnienie gruntuplug in na wejściu tarczy.
 • Wykonano wzmocnienie gruntu (jet grouting) wyjścia W4 oraz wzmocnienie gruntu plug out na wyjściu tarczy.
 • Zakończono przebudowę wszystkich sieci sanitarnych w zakresie umożliwiającym budowę

całego korpusu stacji. Dokończenie w/w robót nastąpi po wybudowaniu ścian i stropów stacji.

-wodociągowych – zaawansowanie – 85%,

-kanalizacyjnych – 85%,

-gazowych – 85%,

-ciepłowniczych – 100%-zakończono całkowitą przebudowę wszystkich sieci ciepłowniczych.

 • Wykonano docelowe przełączenia sieci ciepłowniczych.
 • Trwa montaż instalacji kanalizacji w stropach, płytach i ziemi na poziomie -1 oraz na poziomie -2—całkowite zaawansowanie w/w robót-90%.
 • Rozpoczęto prace związane z uziemieniem korpusu stacji na części stropu górnego 22%.

Wentylatornia V20

 • Zakończono wykonywanie izolacji stropu górnego.
 • Zakończono wykonywanie zasypek.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 100% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje- 40 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie instalacji kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 55 %.
 • Trwają prace przy montażu wypustów bednarki płyty dennej- 8%.

Stacja C21 Bródno

 • Trwa montaż instalacji kanalizacji w stropach, płytach i ziemi na poziomie -1.
 • Wykonano w/w roboty w rejonie wyjścia W6-całkowite zaawansowanie w/w robót-6%.
 • Wykonano ściany szczelinowe komory startowej TBM i rozjazdów.
 • Wykonywanie ścian szczelinowych komory torów odstawczych – zaawansowanie 88 %.
 • Wykonywanie ścian szczelinowych korpus stacji zaawansowanie – zaawansowanie 95 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie przesłony z jet-grounting – 85 %. (Zakończono wykonywanie przesłony jet-grounting w osiach 1-12
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny komory rozjazdów.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny torów odstawczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny, strop pośredni i płytę fundamentową korpusu stacji.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego korpusu stacji - 80 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego komory torów odstawczych – 65 %.
 • Wykonano stop pośredni komory startowej TBM i rozjazdów- 100%
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu pośredniego korpusu stacji - 75 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu pośredniego korpusu torów odstawczych - 10 %
 • Wykonano płytę fundamentową komory startowej TBM i rozjazdów - 100%.
 • Rozpoczęto wykonywanie płyty fundamentowej korpusu stacji –30 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego nad tunelem wyjścia W3 i W6 - 85 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie płyty fundamentowej tunelu wyjścia W3 i W6 – 100 %.
 • Wykonano strop górny na wyjściem W1
 • Wykonano strop górny na wyjściem W6
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian wyjścia W1, W5 i W6.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu przejścia dla pieszych pod ulicą Rembielińską wyjście W3 i W6.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór kanalizacyjnych.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór ciepłowniczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej komór kanalizacyjnych.
 • Trwają prace związane z uziemieniem korpusu stacji na części stropu górnego 29%.
 • Trwają prace wypustów bednarki płyty dennej- 17%.
 • Wykonywane są przepusty fi 160 w płycie dennej- 12%.

Wentylatornia V21

 • Trwa wykonywanie górnego oczepu ścian szczelinowych – 98%.
 • Trwa wykonywanie płyty fundamentowej – 80 %.
 • Trwa wykonywanie żelbetowych ścian wewnętrznych – 85 % (ściany poziom -1).
 • Trwa wykonywanie stropu górnego – 80%.
 • Wykonano konstrukcję żelbetową schodów na poziomie -1 i w poziomie terenu.
 • Wykonano fragment izolacji stropu górnego oraz ścian szczelinowych ponad stropem górnym.
 • Trwa usuwanie przecieków i naprawa ścian szczelinowych po ich odkopaniu nad stropem górnym oraz na poziomie -1.
 • Trwa odkopywanie ścian szczelinowych do poziomu -2 w części głębokiej.
  Wykonano 2 poziom żelbetowego rusztu rozpierającego.
 • Zasypano 70% stropu górnego
 • Wykonywane są ściany oraz stropy czerpnio wyrzutni ponad poziomem terenu.
 • Zakończono montaż rozparć stalowych tunelu lewego dla łączników wentylatornii V21
  z tunelem.
 • Rozpoczęto wykonywanie instalacji kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 35 %.

LIPIEC 2020

Stacja C19 Zacisze

 • Wykonano ściany czerpnio-wyrzutni P2.
 • Prowadzone są roboty przy stropach górnych. Wykonano stropy górne w osiach 2-37.
 • Wykonano wykop pod strop górny na całym korpusie stacji.
 • Wykonano płytę denną z izolacją na obszarze czerpnio-wyrzutni P1 ( osie 28-37).
 • Wykonano płytę denną wraz z izolacją w osiach 26-28, 17-19 i 23-26.
 • Wykonano ściany szczelinowe wyjścia w2 -100%.
 • Wykonano wykop do poziomu -1.
 • Wykonano strop pośredni na poz.-1 bez otworów technologicznych.
 • Wykonywany jest szacht czerpnio-wyrzutni p1 -95%.
 • Wykonano wykop pod płytę denną wyjścia W2-95%.
 • Na wyjściu W2 trwa montaż izolacji i zbrojenia pod płytę denną osie 1-4.
 • Wykonuje się szacht czerpnio –wyrzutni P2 część nadziemna.

Wentylatornia V19

 • Wykonywany jest strop górny - 90%.
 • Wykonano wykop do poziomu płyty dennej części płytkiej.
 • Trwają prace przy montażu wypustów bednarki płyty dennej- 10%.

 

Stacja C20 Kondratowicza

 • Zakończono wykonywanie elementów pionowych przejścia podziemnego w osiach 29-44
 • Zakończono wykonywanie izolacji stropu górnego przejścia podziemnego w osiach 29-44.
 • Zakończono wykonywanie stropu górnego korpusu stacji – zaawansowanie 95% pozostały otwory technologiczne.
 • Trwa wykonywanie elementów pionowych stacji (słupy) – zaawansowanie 70%.
 • Wykonano strop górny wyjścia W4.
 • Trwa układanie izolacji pod płytę denną na wyjściu W2 – zaawansowanie 50%.
 • Trwa wykop podstropowy na wyjściu W1 – zaawansowanie 40%.
 • Trwają prace murarskie na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 15%.
 • Trwają zasypki przejścia podziemnego W5-W6 oraz korpusu stacji – zaawansowanie 30%.
 • Aktualne zaawansowanie przebudowy sieci sanitarnych wynosi:

- wodociągowych – zaawansowanie – 85%,
-kanalizacyjnych – 85%,
-gazowych – 85%,
-ciepłowniczych – I ETAP - 90%, - II ETAP-90%.

 • Trwa montaż instalacji kanalizacji w stropach, płytach i ziemi na poziomie -1 oraz na poziomie -2—całkowite zaawansowanie w/w robót-65%.
 • Rozpoczęto prace związane z uziemieniem korpusu stacji na części stropu górnego 20%.

Wentylatornia V20

 • Zakończono wykonywanie ścian zewnętrznych czerpnio – wyrzutni.
 • Zakończono wykonywanie izolacji stropu górnego.
 • Trwa wykonywanie zasypek – zaawansowanie 70%.
 • Trwają prace przy montażu wypustów bednarki płyty dennej- 8%.

Stacja C21 Bródno

 • Wykonywanie ścian szczelinowych komory torów odstawczych – zaawansowanie 88 %.
 • Wykonywanie ścian szczelinowych korpus stacji zaawansowanie – zaawansowanie 95 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie przesłony z jet-grounting – 85 %. (Zakończono wykonywanie przesłony jet-grounting w osiach 1-12 (w rejonie budynków Bazyliańska 7 i Rembielińska 21A)).
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny komory rozjazdów.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny torów odstawczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny, strop pośredni i płytę fundamentową korpusu stacji.
 • Wykonano wykop metodę podstropową w komorze startowej TBM i rozjazdów – 100 %.
 • Wykonano strop górny komory startowej TBM i rozjazdów - 100 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego korpusu stacji - 72 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego komory torów odstawczych - 56 %.
 • Wykonano stop pośredni komory startowej TBM i rozjazdów- 100%.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu pośredniego korpusu stacji - 55 %.
 • Wykonano płytę fundamentową komory startowej TBM i rozjazdów - 100%.
 • Rozpoczęto wykonywanie płyty fundamentowej korpusu stacji – 12 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego nad tunelem wyjścia W3 i W6 - 85 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie płyty fundamentowej tunelu wyjścia W3 i W6 – 60 %.
 • Wykonano strop górny na wyjściem W1
 • Wykonano strop górny na wyjściem W6
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian wyjścia W1, W5 i W6.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu przejścia dla pieszych pod ulicą Rembielińską wyjście W3 i W6.
 • Wykonano kołyski pod tracze TBM i portale dla tuneli lewy i prawy – 100 %.
 • Trwają prace wypustów bednarki płyty dennej- 17%.
 • Wykonywane są przepusty fi 160 w płycie dennej- 12%.

Wentylatornia V21

 • Wykop wstępny oraz skuwanie betonu tymczasowego ścian szczelinowych – 100%,
 • Górny oczep ścian szczelinowych – 98%,
 • Płyta fundamentowa – 80 %,
 • Ściany wewnętrzne żelbetowe – 85 % (ściany poziom -1),
 • Żelbetowy strop górny wentylatorni – 80%,
 • Wykonano konstrukcję żelbetową schodów na poziomie -1,
 • Odkopano ściany w poziomie -2 do 2 poziomu żelbetowego rusztu rozpierającego,
 • Zasypano 50% stropu górnego na potrzeby przejścia przez wentylatornię maszyny TBM,
 •  Wykonano fundamenty pod wentylatory oraz tłumiki akustyczne na poziomie -1,
 •  Wykonywane są ściany czerpnio wyrzutni ponad poziomem terenu.
 •  Wykonano instalację kanalizacyjną sanitarną w stropie na poz. -1.

CZERWIEC 2020

Stacja C19 Zacisze

 • Wykonywane są drogi dojazdowe do posesji prywatnych.
 • Wykonano wykop wstępny obszar czerpnio -wyrzutni P1.
 • Wykonano barety.
 • Zakończono montaż ekranów akustycznych- wykonano około 100%.
 • Wykonano płytę denną wraz z izolacją w osiach 26-28.
 • Wykonano strop pośredni na poz.-1 bez otworów technologicznych.
 • Wykonuje się słupy czerpnio-wyrzutni P1 – 100%.
 • Wykonywany jest wykop pod płytę denna korpusu stacji-50%.
 • Wykonano wykop pod płytę denną wyjścia W2-90%.
 • Wykonywane są fundamenty pod urządzenia w wentylatorni głównej
 • Wykonano instalację kanalizacyjną sanitarną w stropie, w zakresie osi 10- 11 na poz. -1.

 

Wentylatornia V19

 • Wykonano wykop wstępny.
 • Wykonywane są murki prowadzące.
 • Wykonano wieniec na ścianach szczelinowych.
 • Wykonywany jest strop górny - 90%.
 • Wykonywany jest wykop do poziomu płyty dennej części płytkiej -90%.
 • Trwają prace przy montażu wypustów bednarki płyty dennej- 8%.

Stacja C20 Kondratowicza

 • Zakończono wykop wstępny pod strop górny przejścia podziemnego w osiach 29-44.
 • Zakończono wykop podstropowy przejścia podziemnego w osiach 29-44.
 • Zakończono wykonywanie płyty dennej przejścia podziemnego w osiach 29-44.
 • Trwa wykonywanie elementów pionowych przejścia podziemnego w osiach 29-44 (ściany, słupy) – zaawansowanie 97%.
 • Trwa wykonywanie izolacji stropu górnego przejścia podziemnego w osiach 29-44 – zaawansowanie 50%.
 • Zakończono wykonywanie płyty dennej stacji.
 • Rozpoczęto wykonywanie elementów pionowych stacji (słupy) – zaawansowanie 30%.
 • Trwa wykop podstropowy na wyjściu W4 – zaawansowanie 80%
 • Zakończono wykonywanie stropu górnego wyjścia W2.
 • Trwa wykop podstropowy na wyjściu W2 – zaawansowanie 90%
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego wyjścia W1 – zaawansowanie 40%. 
 • Aktualne zaawansowanie przebudowy sieci sanitarnych wynosi:

-wodociągowych – zaawansowanie – 85%,

-kanalizacyjnych – 85%,

-gazowych – 85%,

-ciepłowniczych – I ETAP - 90%, - II ETAP-90%.

 • Zamontowano docelowy układ rurociągów i zaworów w komorze K1.
 • Wykonano docelową sieć ciepłowniczą 2*Dn350 od komory K1 do ul. Malborskiej.
 • Wykonano ostatni docelowy odcinek s.c., 2*Dn800 wzdłuż ul. Kondratowicza
 • po północnej stronie stacji.
 • Wspólnie z gestorem s.c. VEOLIĄ ustalono szczegółowy harmonogram docelowego przełączenia sieci ciepłowniczej w rejonie całej stacji C20----termin-przełom czerwca i lipca.
 • Rozpoczęto budowę nowego docelowego przyłącza s.c. do budynku ul. Malborska nr.1
 • Trwa montaż instalacji kanalizacji w stropach, płytach i ziemi na poziomie -1. oraz na poziomie -2—całkowite zaawansowanie w/w robót-55%.
 • Rozpoczęto prace związane z uziemieniem korpusu stacji na części stropu górnego 18%.

Wentylatornia V20

 • Zakończono wykonywanie schodów z poziomu -1 na poziom terenu.
 • Trwa wykonywanie ścian zewnętrznych czerpnio – wyrzutni – zaawansowanie 80%.
 • Trwają prace związane z instalacją kanalizacyjną sanitarną w stropie, w osiach 1-2 na poziomie -2.
 • Trwają prace przy montażu wypustów bednarki płyty dennej- 8%.

Stacja C21 Bródno

 • Zlikwidowano tymczasową sieć ciepłowniczą przy budynku Bazyliańska 7.
 • Wykonano ściany szczelinowe komory startowej TBM i rozjazdów.
 • Wykonywanie ścian szczelinowych komory torów odstawczych – zaawansowanie 88 %.
 • Wykonywanie ścian szczelinowych korpus stacji zaawansowanie – zaawansowanie 95 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie przesłony z jet-grounting – 85 %. (Zakończono wykonywanie przesłony jet-grounting w osiach 1-12 (w rejonie budynków Bazyliańska 7 i Rembielińska 21A)).
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny komory rozjazdów.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny torów odstawczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny, strop pośredni i płytę fundamentową korpusu stacji.
 • Wykonano wykop metodę podstropową w komorze startowej TBM i rozjazdów – 100 %.
 • Wykonano strop górny komory startowej TBM i rozjazdów - 100 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego korpusu stacji - 54 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego komory torów odstawczych - 35 %.
 • Wykonano stop pośredni komory startowej TBM i rozjazdów- 100%
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu pośredniego korpusu stacji - 37 %.
 • Wykonano płytę fundamentową komory startowej TBM i rozjazdów - 100%.
 • Rozpoczęto wykonywanie płyty fundamentowej korpusu stacji - 10 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego nad tunelem wyjścia W3 i W6 - 85 %.
 • Wykonano strop górny na wyjściem W1
 • Wykonano strop górny na wyjściem W6
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian wyjścia W1, W5 i W6.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu przejścia dla pieszych pod ulicą Rembielińską wyjście W3 i W6.
 • Trwają prace związane z uziemieniem korpusu stacji na części stropu górnego 23%.
 • Trwają prace wypustów bednarki płyty dennej- 12%.
 • Wykonywane są przepusty fi 160 w płycie dennej- 9%.
 • Wykonano odwodnienia dwóch komór ciepłowniczych K2 i K3
 • Trwa montaż instalacji kanalizacji w stropach, płytach i ziemi na poziomie -1.
 • Wykonano w/w roboty w rejonie wyjścia W6
 • Rozpoczęto budowę przyłączy kanalizacyjnych dla odwodnienia liniowego torowiska tramwajowego w ulicy Rembielińskiej.

Wentylatornia V21 

 • Wykonano konstrukcję żelbetową schodów na poziomie -1,
 • wykonano fragment izolacji stropu górnego oraz ścian szczelinowych ponad stropem górnym,
 • trwa usuwanie przecieków i naprawa ścian szczelinowych po ich odkopaniu nad stropem górnym oraz na poziomie -1. Pozostały do odkopania ściany w poziomie -2.
 • zasypano 50% stropu górnego na potrzeby przejścia przez wentylatornię maszyny TBM,
 • wykonano fundamenty pod wentylatory oraz tłumiki akustyczne na poziomie -1.
 • Wykonano instalację kanalizacyjną sanitarną w stropie na poz. -1.

MAJ 2020

Stacja C19 Zacisze

 • Wykonano ściany czerpnio-wyrzutni P2.
 • Prowadzone są roboty przy stropach górnych. Wykonano stropy górne w osiach 2-37
 • Wykonano wykop pod strop górny na całym korpusie stacji
 • Wykonano płytę denną z izolacją na obszarze czerpnio-wyrzutni P1 ( osie 28-37)
 • Wykonano ściany szczelinowe wyjścia w2 -100%.
 • Wykonano wykop do poziomu -1.
 • Wykonywane są stropy na poz. -1. Wykonano strop w osiach 13-28 – 66%
 • Wykonano jet –grouting plag-in 100%
 • Wykonano jet-grouting rejon W2 -100%
 • Wykonywany jest szacht czerpnio-wyrzutni p1 -95%
 • Wykonywany jest wykop pod płytę denna korpusu stacji-25%
 • Przebudowa kolizji sieci elektrycznych – 100% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje   -  55 %.
 • Wykonano ok. 75% w zakresie przebudowy kolizji sanitarnych.
 • Wykonano instalację kanalizacyjną sanitarną w stropie, w zakresie osi 11-23 na poz. -1.

 Wentylatornia V19

 • Wykonano wykop wstępny
 • Wykonywane są murki prowadzące.
 • Wykonywany jest strop górny - 90%.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 90% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje- 40%.
 • Wykonano ok. 50% w zakresie przebudowy wszystkich kolizji sanitarnych.
 • Rozpoczęto prace wypustów bednarki płyty dennej.           

Stacja C20 Kondratowicza

 • Trwa wykonywanie elementów pionowych przejścia podziemnego w osiach 29-44 (ściany, słupy) – zaawansowanie 90%.
 • Zakończono wykonywanie płyty dennej przejścia podziemnego w osiach 29-44.
 • Trwa wykonywanie elementów pionowych przejścia podziemnego w osiach 29-44 (ściany, słupy) – zaawansowanie 95%.
 • Trwa wykonywanie izolacji stropu górnego przejścia podziemnego w osiach 29-44 – zaawansowanie 20%.
 • Zakończono wykonywanie stropu górnego korpusu stacji – zaawansowanie 95% pozostały otwory technologiczne.
 • Zakończono wykonywanie stropu pośredniego stacji.
 • Zakończono wykop podstropowy do poziomu płyty dennej stacji.
 • Rozpoczęto wykonywanie płyty dennej stacji – zaawansowanie 45%.
 • Wykonano strop górny wyjścia W4.
 • Zakończono wykonywanie stropu górnego wyjścia W2.
 • Rozpoczęto wykop podstropowy na wyjściu W2 – zaawansowanie 30%
 • Wykonano wykop wstępny wyjścia W1.
 • Wykonano wzmocnienie gruntu (jet grouting) czerpnio-wyrzutni P4 oraz wzmocnienie gruntu plug in na wejściu tarczy.
 • Wykonano wzmocnienie gruntu (jet grouting) wyjścia W4 oraz wzmocnienie gruntu plug out na wyjściu tarczy.
 • Wykonano tymczasową sieć ciepłowniczą 2*Dn350 po stronie północnej ul. Kondratowicza.
 • Zakończono przebudowę wszystkich sieci sanitarnych w zakresie umożliwiającym budowę całego korpusu stacji. Dokończenie w/w robót nastąpi po wybudowaniu ścian i stropów stacji.
 • Aktualne zaawansowanie przebudowy sieci sanitarnych wynosi:

-wodociągowych – zaawansowanie – 85%,

-kanalizacyjnych – 80%,

-gazowych – 85%,

-ciepłowniczych – I ETAP - 90%.

 • Rozpoczęto II ETAP-trwa budowa docelowej komory K1.
 • Wykonano odwodnienie komory K1.
 • Trwa montaż instalacji kanalizacji w stropach, płytach i ziemi na poziomie -1.
 • Zaawansowanie w/w robót na całym poziomie -1 wynosi 90%.
 • Rozpoczęto montaż instalacji kanalizacji w stropach, płytach i ziemi na poziomie -2.
 • Przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych - 85% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje   - 85 %.
 • Demontaż oświetlenia- 100%.
 • Rozpoczęto prace związane z uziemieniem korpusu stacji na części stropu górnego 17%.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje   - 77 %.

Wentylatornia V20

 • Zakończono wykonywanie stropu górnego – zaawansowanie 95% (pozostały otwory technologiczne).
 • Zakończono wykonywanie płyty dennej części głębokiej.
 • Zakończono wykonywanie płyty dennej przepompowni w części głębokiej.
 • Zakończono wykonywanie elementów pionowych poziomu -1 (ściany, słupy).
 • Wykonano fundamenty pod wentylatory w poziomie -1.
 • Rozpoczęto wykonywanie schodów z poziomu -1 na poziom terenu – zaawansowanie 50%.
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian zewnętrznych czerpnio – wyrzutni – zaawansowanie 30%.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 100% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje- 40 %.
 • Wykonano instalację kanalizacyjną sanitarną w stropie, w zakresie osi 1-3 na rzędnej -11,50.
 • Rozpoczęto prace wypustów bednarki płyty dennej.

Stacja C21 Bródno

 • Rozpoczęto montaż instalacji kanalizacji w stropach, płytach i ziemi na poziomie -1 w rejonie wyjścia W6 ze stacji.
 • Wykonano konstrukcję obudowy ścian tymczasowych komór kanalizacyjnych CR2 i CS2 ze ścianek szczelnych. Zabetonowano korek w komorze CR2. Zabetonowano korek w komorze CS2.
 • Rozpoczęto wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych komory startowej TBM.
 • Rozpoczęto wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych wyjścia W3 i W6.
 • Rozpoczęto wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych komory torów odstawczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego nad tunelem wyjścia W3 i W6 -65 %.
 • Wykonano strop górny na wyjściem W1
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu przejścia dla pieszych pod ulicą Rembielińską wyjście W3 i W6.
 • Wykonywanie ścian szczelinowych komory startowej TBM i rozjazdów– zawansowanie 100 %.
 • Wykonywanie ścian szczelinowych komory torów odstawczych – zaawansowanie 85 %.
 • Wykonywanie ścian szczelinowych korpus stacji zaawansowanie – zaawansowanie 95 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny komory rozjazdów.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny torów odstawczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny korpusu stacji.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopy pod strop pośredni korpusu stacji
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego korpusu stacji 45 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego komory torów odstawczych 23 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu pośredniego korpusu stacji 25 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie przesłony z jet-grounting – 80 %. (Zakończono wykonywanie przesłony jet-grounting w osiach 1-12 (w rejonie budynków Bazyliańska 7 i Rembielińska 21A)).
 • Wykonano płytę fundamentową komory startowej TBM i rozjazdów.
 • Rozpoczęto wykonywanie płyty fundamentowej korpusu stacji.
 • Rozpoczęto wykonywanie płyty fundamentowej wyjścia W6.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór kanalizacyjnych.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór ciepłowniczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej komór kanalizacyjnych.
 • Demontaż oświetlenia ulicznego 95 %.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje   - 65 %.
 • Rozpoczęto prace związane z uziemieniem korpusu stacji na części stropu górnego 20%.
 • Rozpoczęto prace wypustów bednarki płyty dennej- 9%.
 • Rozpoczęto wykonywanie przepustów fi 160 zatopionych w płycie dennej- 8%.

Wentylatornia V21

 • Wykonano ok. 85 % w zakresie przebudowy wszystkich kolizji sanitarnych.
 • Zakończono realizację ścian szczelinowych.
 • Zakończono prace związane z wykonaniem korka w technologii jet-grouting wraz z wzmocnieniem gruntu pod łączniki z tunelami.
 • Wykonywane są następujące prace związane z budową wentylatorni:

- górny oczep ścian szczelinowych – 98%,

- płyta fundamentowa – 80 %,

- ściany wewnętrzne żelbetowe – 85 % (ściany poziom -1),

- żelbetowy strop górny wentylatorni – 80%,

- trwają przygotowania do wykonania izolacji stropu górnego oraz ścian szczelinowych ponad stropem górnym,

- trwa usuwanie przecieków i naprawa ścian szczelinowych po ich odkopaniu nad stropem górnym oraz na poziomie -1. Pozostały do odkopania ściany w poziomie -2.

- trwają przygotowania do wykonania fundamentów pod wentylatory oraz tłumiki akustyczne na poziomie -1.

 • Wykonano instalację kanalizacyjną sanitarną w stropie na poz. -1.

KWIECIEŃ 2020

Stacja C19 Zacisze

 • Wykonuje się wykop do poziomu -1 na korpusie stacji- wykonano 70%.
 • Wykonywane są stropy na poz. -1. Wykonano strop w osiach 18-28 – 44%
 • Wykonuje się słupy czerpnio-wyrzutni P1 – 100%
 • Wykonywany jest szacht czerpnio-wyrzutni p1 -95%
 • Wykonuje się wieńce na ścianach szczelinowych wyjścia W2- 100%
 • Wykonywany jest wykop pod płytę denna korpusu stacji-6%
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje   - 55 %.
 • Wykonano ok. 75% w zakresie przebudowy kolizji sanitarnych.
 • Wykonano instalację kanalizacyjną sanitarną w stropie, w zakresie osi 23-37 na poz. -1.

 

Wentylatornia V19

 • Wykonano wykop wstępny 70%.
 • Wykonywane są murki prowadzące.
 • Wykonano ściany szczelinowe.
 • Wykonano barety.
 • Wykonywany jest wieniec na ścianach szczelinowych – wykonano około 80%.
 • Wykonano platformę pod jet-grouting.
 • Wykonany został jet grouting.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 90% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje- 40%.
 • Wykonano ok. 50% w zakresie przebudowy wszystkich kolizji sanitarnych.       

 

Stacja C20 Kondratowicza

 • Trwa wykonywanie elementów pionowych przejścia podziemnego w osiach 29-44 (ściany, słupy) – zaawansowanie 90%.
 • Zakończono wykonywanie stropu górnego korpusu stacji – zaawansowanie 95% pozostały otwory technologiczne.
 • Zakończono wykonywanie stropu pośredniego stacji.
 • Trwa wykop podstropowy do poziomu płyty dennej stacji. – zaawansowanie 70%.
 • Rozpoczęto wykonywanie płyty dennej stacji – zaawansowanie 5%.
 • Wykonano strop górny wyjścia W4.
 • Trwa wykonywanie stropu górnego wyjścia W2 – zaawansowanie 70%.
 • Wykonano wzmocnienie gruntu (jet grouting) czerpnio-wyrzutni P4 oraz wzmocnienie gruntu plug in na wejściu tarczy.
 • Wykonano wzmocnienie gruntu (jet grouting) wyjścia W4 oraz wzmocnienie gruntu plug out na wyjściu tarczy.
 • Wykonano tymczasową sieć ciepłowniczą 2*Dn350 po stronie północnej ul. Kondratowicza.
 • Zakończono przebudowę wszystkich sieci sanitarnych w zakresie umożliwiającym budowę całego korpusu stacji. Dokończenie w/w robót nastąpi po wybudowaniu ścian i stropów stacji.

Aktualne zaawansowanie przebudowy sieci sanitarnych wynosi:

-wodociągowych – zaawansowanie – 85%,

-kanalizacyjnych – 80%,

-gazowych – 85%,

-ciepłowniczych – I ETAP - 90%. Rozpoczęto II ETAP-trwa budowa docelowej komory K1.

 • Zamontowano docelowy układ rurociągów i zaworów w komorze K1.
 • Trwa budowa docelowej sieci ciepłowniczej 2*Dn350 od komory K1 -wykonano odcinek nad stropem stacji.
 • Trwa montaż instalacji kanalizacji w stropach, płytach i ziemi na poziomie -1.
 • Zaawansowanie w/w robót na całym poziomie -1 wynosi 90%.
 • Przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych - 85% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje   - 85 %.
 • Rozpoczęto prace związane z uziemieniem korpusu stacji na części stropu górnego 17%.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje   - 77 %.

Wentylatornia V20

 • Zakończono wykonywanie stropu górnego – zaawansowanie 95% (pozostały otwory technologiczne).
 • Zakończono wykop podstropowy.
 • Zakończono wykonywanie płyty dennej części płytkiej.
 • Zakończono wykonywanie rusztu żelbetowego części głębokiej.
 • Zakończono wykonywanie płyty dennej części głębokiej.
 • Rozpoczęto wykonywanie płyty dennej przepompowni w części głębokiej   - zaawansowanie 60%.
 • Trwa wykonywanie elementów pionowych poziomu -1 (ściany, słupy) – zaawansowanie 90%.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 100% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje- 40 %.
 • Wykonano instalację kanalizacyjną sanitarną w stropie, w zakresie osi 1-3 na rzędnej -11,50.

 

Stacja C21 Bródno

 • Trwa przebudowa wszystkich sieci sanitarnych:

-wodociągowych – zaawansowanie – 40%,

-kanalizacyjnych – 75%, (w tym 100% mikrotunelingu),

-gazowych – 65%,

-ciepłowniczych – 85%.

 • Wykonano konstrukcję obudowy ścian tymczasowych komór kanalizacyjnych CR2 i CS2 ze ścianek szczelnych. Zabetonowano korek w komorze CR2. Zabetonowano korek w komorze CS2.
 • Rozpoczęto wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych komory startowej TBM.
 • Rozpoczęto wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych wyjścia W3 i W6.
 • Rozpoczęto wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych komory torów odstawczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian szczelinowych wyjścia W3 i W6.
 • Zakończenie wykonywania ścian szczelinowych wyjścia W3 i W6.
 • Zakończono wykonywanie ścian szczelinowych wyjścia W1.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego nad tunelem wyjścia W3 i W6 -35 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu przejścia dla pieszych pod ulicą Rembielińską wyjście W3 i W6.
 • Wykonywanie ścian szczelinowych komory startowej TBM i rozjazdów– zawansowanie 100 %.
 • Wykonywanie ścian szczelinowych komory torów odstawczych – zaawansowanie 85 %.
 • Wykonywanie ścian szczelinowych korpus stacji zaawansowanie – zaawansowanie 90 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny komory rozjazdów.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny torów odstawczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny korpusu stacji.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopy pod strop pośredni korpusu stacji
 • Wykonano wykop metodę podstropową w komorze startowej TBM i rozjazdów – 100 %.
 • Wykonano strop górny komory startowej TBM i rozjazdów 100 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu pośredniego korpusu stacji – 12 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie przesłony z jet-grounting – 75 %. (Zakończono wykonywanie przesłony jet-grounting w osiach 1-12 (w rejonie budynków Bazyliańska 7 i Rembielińska 21A)).
 • Wykonano płytę fundamentową komory startowej TBM i rozjazdów.
 • Rozpoczęto wykonywanie płyty fundamentowej korpusu stacji.
 • Wykonano kołyski pod tracze TBM i portale dla tuneli lewy i prawy – 100 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór kanalizacyjnych.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór ciepłowniczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej komór kanalizacyjnych.
 • Przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych - 100% dla etapu tymczasowego.
 • Demontaż oświetlenia ulicznego 95 %.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje   - 65 %.
 • Zakończono montaż ekranów akustycznych.
 • Rozpoczęto prace związane z uziemieniem korpusu stacji na części stropu górnego 20%.
 • Rozpoczęto prace wypustów bednarki płyty dennej- 8%.
 • Rozpoczęto wykonywanie przepustów fi 160 zatopionych w płycie dennej- 8%.

Wentylatornia V21

 • Wykonano ok. 85 % w zakresie przebudowy wszystkich kolizji sanitarnych.
 • Zakończono realizację ścian szczelinowych.
 • Zakończono prace związane z wykonaniem korka w technologii jet-grouting wraz z wzmocnieniem gruntu pod łączniki z tunelami.
 • Wykonywane są następujące prace związane z budową wentylatorni:
 • - wykop wstępny oraz skuwanie betonu tymczasowego ścian szczelinowych – 100%,
 • - górny oczep ścian szczelinowych – 98%,
 • - płyta fundamentowa – 80 %,
 • - ściany wewnętrzne żelbetowe – 85 % (ściany poziom -1),
 • - żelbetowy strop górny wentylatorni – 80%,
 • - trwają przygotowania do wykonania izolacji stropu górnego oraz ścian szczelinowych ponad stropem górnym,
 • - usuwanie przecieków i naprawa ścian szczelinowych po ich odkopaniu nad stropem górnym oraz na poziomie -1. Pozostały do odkopania ściany w poziomie -2.
 • Wykonano instalację kanalizacyjną sanitarną w stropie na poz. -1.

MARZEC 2020

Stacja C19 Zacisze

 • Wykonuje się wykop do poziomu -1 na korpusie stacji- wykonano 45%.
 • Wykonywane są stropy na poz. -1. Wykonano strop w osiach 26-28 – 20%
 • Wykonano jet-grauting rejon W2 - 100%
 • Wykonuje się słupy czerpnio-wyrzutni P1 – 33%
 • Wykonywany jest szacht czerpnio-wyrzutni p1 -80%
 • Wykonuje się wieńce na ścianach szczelinowych wyjścia W2- 30%
 • Wykonywany jest wykop pod płytę denna korpusu stacji-5%
 • Przebudowa kolizji sieci elektrycznych – 100% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje   - 55 %.
 • Wykonano ok. 75% w zakresie przebudowy kolizji sanitarnych.

Wentylatornia V19

 • Wykonano wykop wstępny 50%.
 • Wykonywany jest wieniec na ścianach szczelinowych – wykonano około 60%.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych 90% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje 90%.
 • Wykonano ok. 50% w zakresie przebudowy wszystkich kolizji sanitarnych.

Stacja C20 Kondratowicza

 • Zakończono wykop wstępny i wykonano oczepy ścian szczelinowych wyjścia W2.
 • Zakończono wykop wstępny i wykonano oczepy ścian szczelinowych wyjścia W4.
 • Zakończono wykonywanie stropu górnego przejścia podziemnego w osiach 29-44 – zaawansowanie 95% (pozostały otwory technologiczne)
 • Trwa wykonywanie płyty dennej przejścia podziemnego w osiach 29-44 – zaawansowanie 85%.
 • Trwa wykonywanie elementów pionowych przejścia podziemnego w osiach 29-44 (ściany, słupy) – zaawansowanie 70%.
 • Zakończono wykonywanie stropu górnego korpusu stacji – zaawansowanie 95% pozostały otwory technologiczne)
 • Zakończono wykonywanie stropu pośredniego stacji.
 • Rozpoczęto wykop podstropowy do poziomu płyty dennej stacji. – zaawansowanie 20%.
 • Wykonano wzmocnienie gruntu (jet grouting) czerpnio-wyrzutni P4 oraz wzmocnienie gruntu plug in na wejściu tarczy.
 • Wykonano wzmocnienie gruntu (jet grouting) wyjścia W4 oraz wzmocnienie gruntu plug out na wyjściu tarczy.
 • Wykonano tymczasową sieć ciepłowniczą 2*Dn350 po stronie północnej ul. Kondratowicza.
 • Zakończono przebudowę wszystkich sieci sanitarnych w zakresie umożliwiającym budowę
 • całego korpusu stacji. Dokończenie w/w robót nastąpi po wybudowaniu ścian i stropów stacji.
 • Aktualne zaawansowanie przebudowy sieci sanitarnych wynosi:
 • -wodociągowych – zaawansowanie – 85%,
 • -kanalizacyjnych – 80%,
 • -gazowych – 85%,
 • -ciepłowniczych – I ETAP - 90%. Rozpoczęto II ETAP-trwa budowa docelowej komory K1.
 • Zamontowano docelowy układ rurociągów i zaworów w komorze K1.
 • Wykonano wszystkie docelowe przyłącza kanalizacyjne do stacji pod ul. Św. Wincentego.
 • Zakończono budowę przyłączy wod-kan. do zapleczy technicznych i socjalnych.
 • Trwa montaż instalacji kanalizacji w stropach, płytach i ziemi na poziomie -1.
 • Zaawansowanie w/w robót na całym poziomie -1 wynosi 90%.
 • Przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych - 85% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje   - 65 %.
 • Rozpoczęto prace związane z uziemieniem korpusu stacji na części stropu górnego 15%.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje   - 77 %.

Wentylatornia V20

 • Zakończono wykonywanie stropu górnego – zaawansowanie 95% (pozostały otwory technologiczne).
 • Trwa wykop podstropowy – zaawansowanie 95%
 • Trwa wykonywanie elementów pionowych poziomu -1 (ściany, słupy) – zaawansowanie 80%.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje- 40 %.

Stacja C21 Bródno

 • Trwa przebudowa wszystkich sieci sanitarnych:

-wodociągowych – zaawansowanie – 40%,

-kanalizacyjnych – 75%, (w tym 100% mikrotunelingu),

-gazowych – 65%,

-ciepłowniczych – 85%.

 • Rozpoczęto wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych komory startowej TBM.
 • Rozpoczęto wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych wyjścia W3 i W6.
 • Rozpoczęto wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych komory torów odstawczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian szczelinowych wyjścia W3 i W6.
 • Zakończenie wykonywania ścian szczelinowych wyjścia W3 i W6.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego nad tunelem wyjścia W3 i W6 -35 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu przejścia dla pieszych pod ulicą Rembielińską wyjście W3 i W6.
 • Wykonywanie ścian szczelinowych komory torów odstawczych – zaawansowanie 85 %.
 • Wykonywanie ścian szczelinowych korpus stacji zaawansowanie – zaawansowanie 90 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny komory rozjazdów.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny torów odstawczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny korpusu stacji.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopy pod strop pośredni korpusu stacji
 • Wykonano wykop metodę podstropową w komorze startowej TBM i rozjazdów – 100 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego korpusu stacji 30 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego komory torów odstawczych 15%.
 • Strop górny wyjścia W3-W6 pod ulicą Rembielińską i torowiskiem tramwajowym – 90%.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu pośredniego korpusu stacji – 10 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie przesłony z jet-grounting – 60 %.
 • Wykonano kołyski pod tracze TBM i portale dla tuneli lewy i prawy – 100 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór kanalizacyjnych.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór ciepłowniczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej komór kanalizacyjnych.
 • Demontaż oświetlenia ulicznego 95 %.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje - 65 %.
 • Zakończono montaż ekranów akustycznych.
 • Rozpoczęto prace związane z uziemieniem korpusu stacji na części stropu górnego 16%.
 • Rozpoczęto wykonywanie przepustów fi 160 zatopionych w płycie dennej- 8%.

Wentylatornia V21

 • Wykop wstępny oraz skuwanie betonu tymczasowego ścian szczelinowych – 99%,
 • Górny oczep ścian szczelinowych – 95%,
 • Płyta fundamentowa – 80 %,
 • Ściany wewnętrzne żelbetowe – 15 % (ściany poziom -1),
 • Żelbetowy strop górny wentylatorni – 80%,
 • Trwają przygotowania do wykonania izolacji stropu górnego oraz ścian szczelinowych ponad stropem górnym,
 • Usuwanie przecieków i naprawa ścian szczelinowych po ich odkopaniu nad stropem górnym oraz na poziomie -1. Pozostały do odkopania ściany w poziomie -2.
 • Trwa produkcja prefabrykowanej obudowy tuneli szlakowych (TBM) w zakładzie prefabrykacji przy ul. Marywilskiej.
 • Wykonano instalację kanalizacyjną sanitarną w stropie na poz. -1.

LUTY 2020

Stacja C19 Zacisze

 • Zakończono wykonanie ekranów akustycznych.
 • Wykonano płytę denną z izolacją na obszarze czerpnio-wyrzutni P1 ( osie 28-37)
 • Wykonano ściany szczelinowe wyjścia w2 -100%.
 • Wykonuje się wykop do poziomu -1 na korpusie stacji- wykonano 20%.
 • Wykonywane są stropy na poz. -1. Wykonano strop w osiach 26-28 – 11%
 • Wykonano jet –grauting   plag-in 100%
 • Wykonano jet-grauting rejon W2 -40%
 • Przebudowa kolizji sieci elektrycznych – 100% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje   - 55 %.
 • Wykonano ok. 75% w zakresie przebudowy kolizji sanitarnych.
 • Wykonano instalację kanalizacyjną sanitarną w stropie, w zakresie osi 28-37 na poz. -1.

Wentylatornia V19

 • Wykonano wykop wstępny 50%.
 • Wykonywany jest wieniec na ścianach szczelinowych – wykonano około 60%.
 • Wykonano platformę pod jet-grauting
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych 90% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje  40%.
 • Wykonano ok. 50% w zakresie przebudowy wszystkich kolizji sanitarnych.  

Stacja C20 Kondratowicza

 • Zakończono wykop podstropowy do poziomu -1 korpusu stacji.
 • Rozpoczęto wykop wstępny wyjścia W2 – zaawansowanie 80%.
 • Rozpoczęto wykop wstępny wyjścia W4 – zaawansowanie 80%.
 • Zakończono wykonywanie stropu górnego przejścia podziemnego w osiach 29-44 – zaawansowanie 95% (pozostały otwory technologiczne)
 • Trwa wykonywanie płyty dennej przejścia podziemnego w osiach 29-44 – zaawansowanie 65%.
 • Rozpoczęto wykonywanie elementów pionowych przejścia podziemnego w osiach 29-44 (ściany, słupy) – zaawansowanie 10%.
 • Zakończono wykonywanie stropu górnego korpusu stacji – zaawansowanie 95% pozostały otwory technologiczne)
 • Trwa wykonywanie stropu pośredniego stacji – zaawansowanie 35%.
 • Aktualne zaawansowanie przebudowy sieci sanitarnych wynosi:

-wodociągowych – zaawansowanie – 85%,

-kanalizacyjnych – 80%,

-gazowych – 85%,

-ciepłowniczych – I ETAP - 90%. Rozpoczęto II ETAP-trwa budowa docelowej komory K1.

 • Trwa montaż instalacji kanalizacji w stropach, płytach i ziemi na poziomie -1.
 • Wykonano w/w roboty w rejonie wyjść W5 i W6.
 • Przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych - 85% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje   - 65 %.
 • Rozpoczęto prace związane z uziemieniem korpusu stacji na części stropu górnego 15%.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje   - 77 %.

Wentylatornia V20

 • Zakończono wykonywanie stropu górnego – zaawansowanie 95% (pozostały otwory technologiczne).
 • Trwa wykop podstropowy – zaawansowanie 95%
 • Zakończono wykonywanie płyty dennej części płytkiej.
 • Zakończono wykonywanie rusztu żelbetowego części głębokiej.
 • Trwa wykonywanie elementów pionowych poziomu -1 (ściany, słupy) – zaawansowanie 40%.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje- 40 %.

Stacja C21 Bródno

 • Trwa przebudowa wszystkich sieci sanitarnych:

-wodociągowych – zaawansowanie – 40%,

-kanalizacyjnych – 75%, (w tym 100% mikrotunelingu),

-gazowych – 65%,

-ciepłowniczych – 85%.

 • Rozpoczęto wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych komory startowej TBM.
 • Rozpoczęto wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych wyjścia W3 i W6.
 • Rozpoczęto wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych komory torów odstawczych.
 • Zakończono wykonywanie ścian szczelinowych wyjścia W1.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego nad tunelem wyjścia W3 i W6 -35 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu przejścia dla pieszych pod ulicą Rembielińską wyjście W3 i W6.
 • Wykonywanie ścian szczelinowych komory startowej TBM i rozjazdów– zawansowanie 100 %.
 • Wykonywanie ścian szczelinowych komory torów odstawczych – zaawansowanie 85 %.
 • Wykonywanie ścian szczelinowych korpus stacji zaawansowanie – zaawansowanie 85 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny komory rozjazdów.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny torów odstawczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny korpusu stacji.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopy pod strop pośredni korpusu stacji
 • Wykonano wykop metodę podstropową w komorze startowej TBM i rozjazdów – 100 %.
 • Wykonano strop górny komory startowej TBM i rozjazdów 100 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego korpusu stacji 15 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego komory torów odstawczych 15%.
 • Wykonano strop pośredni komory startowej TBM i rozjazdów 100 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie przesłony z jet-grounting – 45 %.
 • Wykonywanie płyty fundamentowej komory startowej TBM i rozjazdów -100 %
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór kanalizacyjnych.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór ciepłowniczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej komór kanalizacyjnych.
 • Przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych - 100% dla etapu tymczasowego.
 • Demontaż oświetlenia ulicznego 95 %.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje   - 65 %.
 • Rozpoczęto prace związane z uziemieniem korpusu stacji na części stropu górnego 15%.
 • Rozpoczęto wykonywanie przepustów fi 160 zatopionych w płycie dennej- 7%.

Wentylatornia V21

 • Wykop wstępny oraz skuwanie betonu tymczasowego ścian szczelinowych – 95%,
 • Górny oczep ścian szczelinowych – 95%,
 • Żelbetowy strop górny wentylatorni – 95%.
 • Trwa produkcja prefabrykowanej obudowy tuneli szlakowych (TBM) w zakładzie prefabrykacji przy ul. Marywilskiej.
 • Wykopano i wywieziono grunt z poziomu -1, przygotowano zamki w ścianach szczelinowych oraz chudy beton pod płytę fundamentową części płytkiej wentylatorni V21.
 • Trwa spawanie głowic słupów w poziomie płyty fundamentowej części płytkiej w poziomie -1.

 

STYCZEŃ 2020

Stacja C19 Zacisze

 • Prowadzi się prace przy ekranach akustycznych- wykonano około 85%.
 • Prowadzone są roboty przy stropach górnych. Wykonano stropy górne w osiach 23-37.
 • Wykonano wykop pod strop górny w osiach 19-23.
 • Wykonuje się ściany wyjścia W2 -92%.
 • Zabetonowano strop górny w osi 19-23.
 • Wykonuje się ściany wyjścia w2 -92%.
 • Wykonano wykop na obszarze czerpnio wyrzutni P1.
 • Wykonuje się wykop do poziomu -1 na korpusie stacji- wykonano 5%.
 • Przebudowa kolizji sieci elektrycznych – 100% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje   - 55 %.
 • Wykonano ok. 75% w zakresie przebudowy kolizji sanitarnych.

 

Wentylatornia V19

 • Wykonano wykop wstępny 50%.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 90% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje- 40%.
 • Zakończono prace związane z przebudową sieci sanitarnych kolidujących z nowobudowanymi ścianami szczelinowymi. Wykonano ok. 50% w zakresie przebudowy wszystkich kolizji sanitarnych.

 

Stacja C20 Kondratowicza

 • Zakończono wykop wstępny pod strop górny przejścia podziemnego w osiach 29-44.
 • Trwa wykop podstropowy przejścia podziemnego w osiach 29-44 – zaawansowanie 90%.
 • Zakończono wykop wstępny korpusu stacji.
 • Rozpoczęto wykop podstropowy korpusu stacji – zaawansowanie 25%.
 • Trwa wykonywanie stropu górnego przejścia podziemnego w osiach 29-44 – zaawansowanie 90%.
 • Rozpoczęto wykonywanie płyty dennej przejścia podziemnego w osiach 29-44 – zaawansowanie 15%.
 • Trwa wykonywanie stropu górnego korpusu stacji – zaawansowanie 90%.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu pośredniego stacji – zaawansowanie 5%.
 • Wykonano wzmocnienie gruntu (jet grouting) czerpnio-wyrzutni P4 oraz wzmocnienie gruntu plug in na wejściu tarczy.
 • Wykonano wzmocnienie gruntu (jet grouting) wyjścia W4 oraz wzmocnienie gruntu plug out na wyjściu tarczy.
 • Wykonano tymczasową sieć ciepłowniczą 2*Dn350 po stronie północnej ul. Kondratowicza.
 • Zakończono przebudowę wszystkich sieci sanitarnych w zakresie umożliwiającym budowę

całego korpusu stacji. Dokończenie w/w robót nastąpi po wybudowaniu ścian i stropów stacji.

 • Aktualne zaawansowanie przebudowy sieci sanitarnych wynosi:

-wodociągowych – zaawansowanie – 80%,

-kanalizacyjnych – 75%,

-gazowych – 85%,

-ciepłowniczych – 70%.

 • Wykonano wszystkie docelowe przyłącza kanalizacyjne do stacji pod ul. Św. Wincentego.
 • Zakończono budowę przyłączy wod-kan. do zapleczy technicznych i socjalnych.
 • Rozpoczęto montaż instalacji kanalizacji w stropach, płytach i ziemi na poziomie -1.
 • Przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych - 85% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje   - 65 %.
 • Demontaż oświetlenia- 100%.
 • Rozpoczęto prace związane z uziemieniem korpusu stacji na części stropu górnego 15%.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje   - 77 %.

Wentylatornia V20

 • Zakończono wykonywanie stropu górnego – zaawansowanie 95% (pozostały otwory technologiczne).
 • Trwa wykop podstropowy – zaawansowanie 80%.
 • Zakończono wykonywanie płyty dennej części płytkiej.
 • Rozpoczęto wykonywanie rusztu żelbetowego części głębokiej – zaawansowanie 20%.
 • Rozpoczęto wykonywanie elementów pionowych poziomu -1 (ściany, słupy) – zaawansowanie 20%.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 100% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje- 40 %.

 

Stacja C21 Bródno

 • Trwa przebudowa wszystkich sieci sanitarnych:

-wodociągowych – zaawansowanie – 40%,

-kanalizacyjnych – 75%, (w tym 100% mikrotunelingu),

-gazowych – 65%,

-ciepłowniczych – 85%.

 • Zakończono budowę przyłączy wod-kan do zapleczy technicznych i socjalnych.
 • Wykonano konstrukcję obudowy ścian tymczasowych komór kanalizacyjnych CR2 i CS2 ze ścianek szczelnych. Zabetonowano korek w komorze CR2. Zabetonowano korek w komorze CS2.
 • Rozpoczęto wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych komory startowej TBM.
 • Rozpoczęto wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych wyjścia W3 i W6.
 • Rozpoczęto wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych komory torów odstawczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian szczelinowych wyjścia W3 i W6.
 • Zakończenie wykonywania ścian szczelinowych wyjścia W3 i W6.
 • Rozpoczęcie wykonywanie ścian szczelinowych wyjścia W1.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego nad tunelem wyjścia W3 i W6.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu przejścia dla pieszych pod ulicą Rembielińską wyjście W3 i W6.
 • Wykonywanie ścian szczelinowych komory startowej TBM i rozjazdów– zawansowanie 95 %.
 • Wykonywanie ścian szczelinowych komory torów odstawczych – zaawansowanie 75 %.
 • Wykonywanie ścian szczelinowych korpus stacji zaawansowanie – zaawansowanie 75 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny komory rozjazdów.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny torów odstawczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny korpusu stacji.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu metodę podstropową w komorze startowej TBM i rozjazdów – 40 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego komory startowej TBM i rozjazdów 85 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego korpusu stacji 15 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego komory torów odstawczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu pośredniego komory startowej TBM i rozjazdów 45%.
 • Rozpoczęto wykonywanie przesłony z jet-grounting – 20 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór kanalizacyjnych.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór ciepłowniczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej komór kanalizacyjnych.
 • Przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych - 100% dla etapu tymczasowego.
 • Demontaż oświetlenia ulicznego - 80 %.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje - 65 %.
 • Zakończono montaż ekranów akustycznych.
 • Rozpoczęto prace związane z uziemieniem korpusu stacji na części stropu górnego - 15%.

 

Wentylatornia V21

 • Jednocześnie rozpoczęto kolejne prace związane z budową wentylatorni w tym:

- wykop wstępny oraz skuwanie betonu tymczasowego ścian szczelinowych – 95%,

- górny oczep ścian szczelinowych – 95%,

- żelbetowy strop górny wentylatorni – 80%.

 • Trwa produkcja prefabrykowanej obudowy tuneli szlakowych (TBM) w zakładzie prefabrykacji przy ul. Marywilskiej.

GRUDZIEŃ 2019

Stacja C19 Zacisze

 • Prowadzi się prace przy ekranach akustycznych- wykonano około 80%.Wykonano ściany czerpnio-wyrzutni P2.
 • Prowadzone są roboty przy stropach górnych. Wykonano stropy górne w osiach 23-37.
 • Wykonano wykop pod strop górny w osiach 19-23.
 • Wykonuje się ściany wyjścia W2 -3%.
 • Przebudowa kolizji sieci elektrycznych – 100% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje   - 55 %.
 • Trwają prace przy przebudowie kolizji sanitarnych. Wykonano ok. 75% w zakresie przebudowy kolizji sanitarnych.

Wentylatornia V19

 • Wykonano wykop wstępny 50%.
 • Wykonywane są murki prowadzące.
 • Wykonano ściany szczelinowe.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 90% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje- 40%.
 • Zakończono prace związane z przebudową sieci sanitarnych kolidujących z nowobudowanymi ścianami szczelinowymi. Wykonano ok. 50% w zakresie przebudowy wszystkich kolizji sanitarnych.           

Stacja C20 Kondratowicza

 • Trwa wykop wstępny pod strop górny przejścia podziemnego w osiach 29-44 – zaawansowanie 80%.
 • Rozpoczęto wykop podstropowy przejścia podziemnego w osiach 29-44 – zaawansowanie 80%
 • Trwa wykop wstępny korpusu stacji – zaawansowanie 75%.
 • Trwa wykonywanie stropu górnego przejścia podziemnego w osiach 29-44 – zaawansowanie 80%.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego korpusu stacji – zaawansowanie 55%.
 • Wykonano wzmocnienie gruntu (jet grouting) czerpnio-wyrzutni P4 oraz wzmocnienie gruntu plug in na wejściu tarczy.
 • Wykonano wzmocnienie gruntu (jet grouting) wyjścia W4 oraz wzmocnienie gruntu plug out na wyjściu tarczy.
 • Wykonano tymczasową sieć ciepłowniczą 2*Dn350 po stronie północnej ul. Kondratowicza.
 • Zakończono przebudowę wszystkich sieci sanitarnych w zakresie umożliwiającym budowę całego korpusu stacji. Dokończenie w/w robót nastąpi po wybudowaniu ścian i stropów stacji.
 • Aktualne zaawansowanie przebudowy sieci sanitarnych wynosi:

-wodociągowych – zaawansowanie – 80%,

-kanalizacyjnych – 75%,

-gazowych – 85%,

-ciepłowniczych – 70%.

 • Wykonano wszystkie docelowe przyłącza kanalizacyjne do stacji pod ul.Św. Wincentego.
 • Zakończono budowę przyłączy wod-kan. do zapleczy technicznych i socjalnych.
 • Rozpoczęto montaż instalacji kanalizacji w stropach, płytach i ziemi na poziomie -1.
 • Przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych - 85% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje   - 65 %.
 • Demontaż oświetlenia - 100%.
 • Rozpoczęto prace związane z uziemieniem korpusu stacji na części stropu górnego - 15%.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje   - 77 %.

Wentylatornia V20

 • Trwa wykop podstropowy – zaawansowanie 70%. (zakończono wykop do poziomu -1).
 • Zakończono wykonywanie płyty dennej części płytkiej.
 • Wykonano instalację kanalizacyjną w stropie i płycie na poziomie -1.
 • Wykonano całość przebudowy kolizji sanitarnych wraz z przełączeniami i przyłączami do posesji.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 100% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje- 40 %.

Stacja C21 Bródno

 • Trwa przebudowa wszystkich sieci sanitarnych:

-wodociągowych – zaawansowanie – 40%,

-kanalizacyjnych – 75%, (w tym 100% mikrotunelingu),

-gazowych – 65%,

-ciepłowniczych – 85%.

 • Zakończono budowę przyłączy wod-kan do zapleczy technicznych i socjalnych.
 • Wykonano konstrukcję obudowy ścian tymczasowych komór kanalizacyjnych CR2 i CS2 ze ścianek szczelnych. Zabetonowano korek w komorze CR2. Zabetonowano korek w komorze CS2.
 • Rozpoczęto wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych komory startowej TBM.
 • Rozpoczęto wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych wyjścia W3 i W6.
 • Rozpoczęto wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych komory torów odstawczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian szczelinowych wyjścia W3 i W6.
 • Zakończenie wykonywania ścian szczelinowych wyjścia W3 i W6.
 • Rozpoczęcie wykonywanie ścian szczelinowych wyjścia W1.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego nad tunelem wyjścia W3 i W6.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu przejścia dla pieszych pod ulicą Rembielińską wyjście W3 i W6.
 • Wykonywane są ściany szczelinowe komory startowej TBM i rozjazdów– zawansowanie 95 %.
 • Wykonywane są ściany szczelinowe komory torów odstawczych – zaawansowanie 75 %.
 • Wykonywane są ściany szczelinowe korpusu stacji –zaawansowanie 75 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny komory rozjazdów.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny torów odstawczych
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny korpusu stacji
 • Wykonywany jest wykop metodę podstropową w komorze startowej TBM i rozjazdów – 40%
 • Wykonywany jest strop górny komory startowej TBM i rozjazdów- 85 %.
 • Wykonywany jest strop górny korpusu stacji- 15%.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego komory torów odstawczych.
 • Wykonywany jest strop pośredni komory startowej TBM i rozjazdów- 45%.
 • Wykonywana jest przesłona z jet-grounting – 20 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór kanalizacyjnych.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór ciepłowniczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej komór kanalizacyjnych.
 • Przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych - 100% dla etapu tymczasowego.
 • Demontaż oświetlenia ulicznego 95 %.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje   - 65 %.
 • Zakończono montaż ekranów akustycznych.
 • Trwają prace związane z uziemieniem korpusu stacji na części stropu górnego 25%.

Wentylatornia V21

 • Zakończono prace związane z przebudową sieci sanitarnych kolidujących z nowobudowanymi ścianami szczelinowymi. Wykonano ok. 85 % w zakresie przebudowy wszystkich kolizji sanitarnych
 • zakończono prace związane z wykonaniem korka w technologii jet-grouting wraz z wzmocnieniem gruntu pod łączniki z tunelami.
 • Jednocześnie rozpoczęto kolejne prace związane z budową wentylatorni w tym:

- wykop wstępny oraz skuwanie betonu tymczasowego ścian szczelinowych – 90%,

- górny oczep ścian szczelinowych – 45%,

- żelbetowy strop górny wentylatorni – 76%.

 • Trwa produkcja prefabrykowanej obudowy tuneli szlakowych (TBM) w zakładzie prefabrykacji przy ul. Marywilskiej.

LISTOPAD 2019

Stacja C19 Zacisze

 • Wykonano murki prowadzące korpusu stacji - 100%
 • Zakończono ściany szczelinowe gr 60 cm w rejonie wyrzutni P1- 100%
 • Wykonano wykop wstępny obszar czerpnio -wyrzutni P1.
 • Wykonuje się ściany szczelinowe korpusu stacji – zaawansowanie - 90%
 • Prowadzone są roboty przy wykonywaniu baret – zaawansowanie - 62%
 • Prowadzi się prace przy ekranach akustycznych - wykonano 75%
 • Wykonuje się ściany czerpnio-wyrzutni P2 – wykonano 35%
 • Prowadzone są roboty przy stropie górnym (osie 23-26) – wykonano siatkę dolną zbrojenia
 • Prowadzi się roboty przygotowawcze do uruchomienia odwodnienia stacji wg projektu odwodnienia
 • Przebudowa kolizji sieci elektrycznych – 100% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje   - 55 %.
 • Trwają prace przy przebudowie kolizji sanitarnych. Wykonano ok. 75% w zakresie przebudowy kolizji sanitarnych.

Wentylatornia V19

 • Wykonywane są ekrany akustyczne. Na chwilę obecną wykonano 100%
 • Wykonano wykop wstępny 50%.
 • Wykonywane są murki prowadzące.
 • Wykonywane są ściany szczelinowe. Obecnie prowadzone są roboty przy ścianach szer. 100cm- wykonano 38%
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 90% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje- 40%.
 • Zakończono prace związane z przebudową sieci sanitarnych kolidujących z nowobudowanymi ścianami szczelinowymi. Wykonano ok. 50% w zakresie przebudowy wszystkich kolizji sanitarnych.           

Stacja C20 Kondratowicza

 • Zakończono wykonywanie ścian szczelinowych korpusu stacji.
 • Zakończono wykonywanie ścian szczelinowych przejścia podziemnego w osiach 29-44 wraz z wyjściami W5 i W6.
 • Trwa wykonywanie baret korpusu stacji – zaawansowanie 80%.
 • Zakończono wykonywanie ścian szczelinowych wyjścia W2.
 • Zakończono wykonywanie ścian szczelinowych wyjścia W1.
 • Zakończono wykonywanie ścian szczelinowych wyjścia W1.
 • Zakończono wykonywanie ścian szczelinowych wyjścia W4.
 • Wykonano ściany szczelinowe czerpnio – wyrzutni P4.
 • Zakończono wykonywanie fundamentów pod ekrany akustyczne.
 • Zakończono montaż paneli ekranów akustycznych.
 • Trwa wykop wstępny pod strop górny przejścia podziemnego w osiach 29-44 – zaawansowanie 80%.
 • Rozpoczęto wykop podstropowy przejścia podziemnego w osiach 29-44 – zaawansowanie 5%.
 • Trwa wykonanie wykopu wstępnego korpusu stacji – zaawansowanie 50%.
 • Trwa wykonywanie stropu górnego przejścia podziemnego w osiach 29-44 – zaawansowanie 80%.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego korpusu stacji – zaawansowanie 10%.
 • Wykonano wzmocnienie gruntu (jet grouting) czerpnio-wyrzutni P4 oraz wzmocnienie gruntu plug in na wejściu tarczy.
 • Wykonano tymczasową sieć ciepłowniczą 2*Dn350 po stronie północnej ul. Kondratowicza.
 • Zakończono przebudowę wszystkich sieci sanitarnych w zakresie umożliwiającym budowę całego korpusu stacji. Dokończenie w/w robót nastąpi po wybudowaniu ścian i stropów stacji.
 • Zaawansowanie przebudowy sieci sanitarnych wynosi:

-wodociągowych – zaawansowanie – 80%,

-kanalizacyjnych – 75%,

-gazowych – 85%,

-ciepłowniczych – 70%.

 • Wykonano wszystkie docelowe przyłącza kanalizacyjne do stacji pod ul.Św. Wincentego.
 • Zakończono budowę przyłączy wod-kan. do zapleczy technicznych i socjalnych.
 • Przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych - 85% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje   - 65 %.
 • Rozpoczęto prace związane z uziemieniem korpusu stacji na części stropu górnego 15%.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje   - 77 %.

Wentylatornia V20

 • Trwa wykop podstropowy – zaawansowanie 70%. (zakończono wykop do poziomu -1).
 • Rozpoczęto prace związane z wykonaniem płyty dennej części płytkiej.
 • Wykonano całość przebudowy kolizji sanitarnych wraz z przełączeniami i przyłączami do posesji.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 100% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje- 40 %.

Stacja C21 Bródno

 • Trwa przebudowa wszystkich sieci sanitarnych:

-wodociągowych – zaawansowanie – 40%,

-kanalizacyjnych – 75%, (w tym 100% mikrotunelingu),

-gazowych – 65%,

-ciepłowniczych – 85%.

 • Zakończono budowę przyłączy wod-kan do zapleczy technicznych i socjalnych.
 • Wykonano konstrukcję obudowy ścian tymczasowych komór kanalizacyjnych CR2 i CS2 ze ścianek szczelnych. Zabetonowano korek w komorze CR2. Zabetonowano korek w komorze CS2.
 • Rozpoczęto wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych komory startowej TBM.
 • Rozpoczęto wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych wyjścia W3 i W6.
 • Rozpoczęto wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych komory torów odstawczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian szczelinowych wyjścia W3 i W6.
 • Zakończenie wykonywania ścian szczelinowych wyjścia W3 i W6.
 • Rozpoczęcie wykonywanie ścian szczelinowych wyjścia W1.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego nad tunelem wyjścia W3 i W6.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu przejścia dla pieszych pod ulicą Rembielińską wyjście W3 i W6.
 • Wykonywanie ścian szczelinowych komory startowej TBM i rozjazdów– zawansowanie 95 %.
 • Wykonywanie ścian szczelinowych komory torów odstawczych – zaawansowanie 60 %.
 • Wykonywanie ścian szczelinowych korpus stacji zaawansowanie – zaawansowanie 55 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny komory rozjazdów.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny torów odstawczych
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny korpusu stacji
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu metodę podstropową w komorze startowej TBM i rozjazdów – 5%
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego komory startowej TBM i rozjazdów 65 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego korpusu stacji
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu pośredniego komory startowej TBM i rozjazdów
 • Rozpoczęto wykonywanie przesłony z jet-grounting – 15 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór kanalizacyjnych.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór ciepłowniczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej komór kanalizacyjnych.
 • Demontaż oświetlenia ulicznego 80 %.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje   - 65 %.
 • Rozpoczęto prace związane z uziemieniem korpusu stacji na części stropu górnego 15%.

Wentylatornia V21

 • Zakończono prace związane z przebudową sieci sanitarnych kolidujących z nowobudowanymi ścianami szczelinowymi. Wykonano ok. 85 % w zakresie przebudowy wszystkich kolizji sanitarnych.
 • Zakończono realizację ścian szczelinowych.

PAŹDZIERNIK 2019

Stacja C19 Zacisze

 • Wykonywane są drogi dojazdowe do posesji prywatnych.
 • Wykonuje się murki prowadzące wykonano - 95%
 • Wykonuje się ściany szczelinowe korpusu stacji. Na chwilę obecną wykonano - 61%
 • Prowadzone są roboty przy wykonywaniu baret. Na dzień dzisiejszy wykonano - 53%
 • Prowadzi się prace przy ekranach akustycznych- wykonano około - 75%
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje - 55 %.
 • Trwają prace przy przebudowie kolizji sanitarnych. Wykonano ok. 70% w zakresie przebudowy kolizji sanitarnych.

Wentylatornia V19

 • Wykonywane są ekrany akustyczne. Na chwilę obecną wykonano - 90%.
 • Wykonano wykop wstępny - 50%.
 • Wykonywane są murki prowadzące.
 • Wykonywane są ściany szczelinowe – zaawansowanie - 50%.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych - 90% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje - 40%.
 • Zakończono prace związane z przebudową sieci sanitarnych kolidujących z nowobudowanymi ścianami szczelinowymi. Wykonano ok. 50% w zakresie przebudowy wszystkich kolizji sanitarnych.

Stacja C20 Kondratowicza

 • Trwa wykonywanie ścian szczelinowych korpusu stacji – zaawansowanie 88%.
 • Trwa wykonywanie ścian szczelinowych przejścia podziemnego w osiach 29-44 wraz z wyjściami W5 i W6 - zaawansowanie 100%.
 • Trwa wykonywanie baret korpusu stacji – zaawansowanie 45%.
 • Zakończono wykonywanie ścian szczelinowych wyjścia W2.
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian szczelinowych wyjścia W1 – zaawansowanie 95%.
 • Wykonywany jest wykop wstępny pod strop górny przejścia podziemnego w osiach 29-44 – zaawansowanie 80%
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego przejścia podziemnego w osiach 29-44 – zaawansowanie 25%
 • Rozpoczęto wykop wstępny korpusu stacji – zaawansowanie 10%
 • Trwa przebudowa wszystkich sieci sanitarnych: wodociągowych – zaawansowanie – 80%, kanalizacyjnych – 75%, gazowych – 85%,  ciepłowniczych – 70%
 • Przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych - 85% dla etapu tymczasowego.
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian szczelinowych – zaawansowanie 20%.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje   - 65 %.

Wentylatornia V20

 • Zakończono wykonywanie stropu górnego – zaawansowanie 95% (pozostały otwory technologiczne).
 • Rozpoczęto wykop podstropowy – zaawansowanie 15%.
 • Wykonano całość przebudowy kolizji sanitarnych wraz z przełączeniami i przyłączami do posesji.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 100% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje- 40 %.

Stacja C21 Bródno

 • Trwa przebudowa wszystkich sieci sanitarnych: wodociągowych – zaawansowanie – 20%, kanalizacyjnych – 70%, (w tym 100% mikrotunelingu), gazowych – 65%, ciepłowniczych – 80%.
 • Trwa wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych komory startowej TBM.
 • Trwa wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych wyjścia W3 i W6.
 • Trwa wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych komory torów odstawczych.
 • Trwa wykonywanie ścian szczelinowych wyjścia W3 i W6.
 • Trwa wykonywanie stropu górnego nad tunelem wyjścia W3 i W6.
 • Trwa wykonywanie stropu przejścia dla pieszych pod ulicą Rembielińską wyjście W3 i W6.
 • Wykonywanie ścian szczelinowych komory startowej TBM i rozjazdów– zawansowanie 95%.
 • Wykonywanie ścian szczelinowych komory torów odstawczych – zaawansowanie 55%.
 • Wykonywanie ścian szczelinowych korpus stacji zaawansowanie – zaawansowanie 36%.
 • Trwa wykonywanie wykopu od strop górny komory rozjazdów.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego komory startowej TBM i rozjazdów 40%
 • Rozpoczęto wykonywanie przesłony z jet-grounting – 10 %.
 • Trwa wykonywanie konstrukcji komór kanalizacyjnych.
 • Trwa wykonywanie konstrukcji komór ciepłowniczych.
 • Trwa wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej komór kanalizacyjnych.
 • Demontaż oświetlenia ulicznego - 80%.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje - 65%.

Wentylatornia V21

 • Zakończono realizację ścian szczelinowych.

WRZESIEŃ 2019

Stacja C19 Zacisze

 • Wykonywane są drogi dojazdowe do posesji prywatnych.
 • Wykonuje się murki prowadzące wykonano 77%
 • Zakończono ściany szczelinowe gr 60 cm w rejonie wyrzutni P1- 100%
 • Wykonano wykop wstępny obszar czerpnio -wyrzutni P1.
 • Wykonuje się ściany szczelinowe korpusu stacji. Na chwilę obecną wykonano 57%
 • Prowadzone są roboty przy wykonywaniu baret. Na dzień dzisiejszy wykonano 30%
 • Prowadzi się prace przy ekranach akustycznych- wykonano około 65%
 • Przebudowa kolizji sieci elektrycznych – 100% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje - 50 %.
 • Trwają prace przy przebudowie kolizji sanitarnych. Wykonano ok. 55% w zakresie przebudowy kolizji sanitarnych.

Wentylatornia V19

 • Wykonywane są ekrany akustyczne. Na chwilę obecną wykonano 90%.
 • Wykonano wykop wstępny 50%.
 • Wykonywane są murki prowadzące.
 • Wykonywane są ściany szczelinowe – zaawansowanie 50%.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 90% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje- 40%.
 • Zakończono prace związane z przebudową sieci sanitarnych kolidujących z nowobudowanymi ścianami szczelinowymi. Wykonano ok. 50% w zakresie przebudowy wszystkich kolizji sanitarnych.

Stacja C20 Kondratowicza

 • Trwa wykonywanie ścian szczelinowych korpusu stacji – zaawansowanie 70%.
 • Trwa wykonywanie ścian szczelinowych przejścia podziemnego w osiach 29-44 wraz z wyjściami W5 i W6 - zaawansowanie 95%.
 • Rozpoczęto wykonywanie baret korpusu stacji – zaawansowanie 45%.
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian szczelinowych wyjścia W2 – zaawansowanie 70%.
 • Wykonano ściany szczelinowe czerpnio – wyrzutni P4.
 • Zakończono wykonywanie fundamentów pod ekrany akustyczne.
 • Zakończono wykonywanie stropu górnego wraz z izolacją pod ulicą św. Wincentego w osiach 38-41.
 • Rozpoczęto wykop wstępny pod strop górny przejścia podziemnego w osiach 29-44 – zaawansowanie 20%
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego przejścia podziemnego w osiach 29-44 – zaawansowanie 10%.
 • Wykonano tymczasową sieć ciepłowniczą 2*Dn350 po stronie północnej ul. Kondratowicza.
 • Trwa przebudowa wszystkich sieci sanitarnych:

- wodociągowych – zaawansowanie – 80%,

- kanalizacyjnych – 75%,

- gazowych – 85%,

- ciepłowniczych – 70%.

 • Wykonano wszystkie docelowe przyłącza kanalizacyjne do stacji pod ul.Św. Wincentego.
 • Zakończono budowę przyłączy wod-kan. do zapleczy technicznych i socjalnych.
 • Przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych - 85% dla etapu tymczasowego.
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian szczelinowych – zaawansowanie 20%.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje   - 60 %.

.

Wentylatornia V20

 • Zakończono wykonywanie ścian szczelinowych i baret.
 • Zakończono wykonywanie wzmocnień gruntu (jet-grouting).
 • Zakończono wykonywanie fundamentów pod ekrany akustyczne.
 • Wykonano ekrany akustyczne.
 • Wykonano oczepy ścian szczelinowych.
 • Wykonano wykop wstępny
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego – zaawansowanie 5%.
 • Wykonano całość przebudowy kolizji sanitarnych wraz z przełączeniami i przyłączami do posesji.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych - 100% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje- 40 %.

Stacja C21 Bródno

 • Trwa przebudowa wszystkich sieci sanitarnych:

- wodociągowych – zaawansowanie – 15%,

- kanalizacyjnych – 65%, (w tym 100% mikrotunelingu),

- gazowych – 60%,

- ciepłowniczych – 75%.

 • Zakończono budowę przyłączy wod-kan do zapleczy technicznych i socjalnych.
 • Wykonano konstrukcję obudowy ścian tymczasowych komór kanalizacyjnych CR2 i CS2 ze ścianek szczelnych. Zabetonowano korek w komorze CR2. Zabetonowano korek w komorze CS2.
 • Rozpoczęto wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych komory startowej TBM.
 • Rozpoczęto wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych wyjścia W3 i W6.
 • Rozpoczęto wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych komory torów odstawczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian szczelinowych wyjścia W3 i W6.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego nad tunelem wyjścia W3 i W6.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu przejścia dla pieszych pod ulicą Rembielińską wyjście W3 i W6.
 • Wykonywanie ścian szczelinowych komory startowej TBM i rozjazdów– zaawansowanie 87%.
 • Wykonywanie ścian szczelinowych komory torów odstawczych – zaawansowanie 24 %.
 • Wykonywanie ścian szczelinowych korpus stacji zaawansowanie – zaawansowanie 32 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu od strop górny komory rozjazdów.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego komory startowej TBM i rozjazdów 25 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór kanalizacyjnych.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór ciepłowniczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciw wodnej komór kanalizacyjnych.
 • Przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych - 100% dla etapu tymczasowego.
 • Demontaż oświetlenia ulicznego - 80 %.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje - 60 %.
 • Zakończono montażu ekranów akustycznych.

Wentylatornia V21

 • Zakończono prace związane z przebudową sieci sanitarnych kolidujących z nowobudowanymi ścianami szczelinowymi. Wykonano ok. 85 % w zakresie przebudowy wszystkich kolizji sanitarnych.
 • Sukcesywnie do frontu robót wykonywane są murki prowadzące.
 • Trwa realizacja ścian szczelinowych: W części głębokiej wykonano 100% ścian (12 z 12 sekcji), w części płytkiej wykonano 28% (8 z 28 sekcji).

SIERPIEŃ 2019

Stacja C16 Szwedzka

 • Zakończono budowę stacji.

Wentylatornia V16

 • Zakończono budowę wentylatorni.

Stacja C17 Targówek

 • Zakończono budowę stacji.

Wentylatornia V17

 • Zakończono budowę wentylatorni.

Stacja C18 Trocka

 • Zakończono budowę stacji.

Wentylatornia V18

 • Zakończono budowę wentylatorni.

Stacja C19 Zacisze

 • Wykonuje się murki prowadzące wykonano 75%.
 • Ciąg dalszy prac przy ekranach akustycznych
 • Wykonano wykop wstępny obszar czerpnio -wyrzutni P1.
 • Wykonuje się ściany szczelinowe korpusu stacji. Na chwilę obecną wykonano 38%
 • Prowadzi się prace przy ekranach akustycznych- wykonano około 50%
 • Przebudowa kolizji sieci elektrycznych – 100% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje - 50 %.
 • Trwają prace przy przebudowie kolizji sanitarnych. Wykonano ok. 25% w zakresie przebudowy kolizji sanitarnych.

Wentylatornia V19

 • Wykonywane są ekrany akustyczne. Na chwilę obecną wykonano 90%.
 • Wykonano wykop wstępny 50%.
 • Wykonywane są murki prowadzące.
 • Wykonywane są ściany szczelinowe – zaawansowanie 50%.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 90% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje- 40%.
 • Zakończono prace związane z przebudową sieci sanitarnych kolidujących z nowo budowanymi ścianami szczelinowymi. Wykonano ok. 50% w zakresie przebudowy wszystkich kolizji sanitarnych.          

Stacja C20 Kondratowicza

 • Trwa wykonywanie ścian szczelinowych stacji – zaawansowanie 60%.
 • Trwa wykonywanie ścian szczelinowych przejścia podziemnego w osiach 29-44 wraz z wyjściami W5 i W6 zaawansowanie 90%.
 • Zakończono wykonywanie fundamentów pod ekrany akustyczne.
 • Zakończono wykonywanie stropu górnego wraz z izolacją pod ulicą św. Wincentego w osiach 38-41.
 • Wykonano tymczasową sieć ciepłowniczą 2*Dn350 po stronie północnej ul. Kondratowicza.
 • Trwa przebudowa wszystkich sieci sanitarnych:

- wodociągowych – zaawansowanie – 80%,

- kanalizacyjnych – 65%,

- gazowych – 85%,

- ciepłowniczych – 70%.

 • Zakończono budowę przyłączy wod-kan. do zapleczy technicznych i socjalnych.
 • Przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych - 85% dla etapu tymczasowego.
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian szczelinowych – zaawansowanie 20%.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje - 60 %.

Wentylatornia V20

 • Zakończono wykonywanie wzmocnień gruntu (jet-grouting).
 • Zakończono wykonywanie fundamentów pod ekrany akustyczne.
 • Wykonano całość przebudowy kolizji sanitarnych wraz z przełączeniami i przyłączami do posesji.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 100% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje- 40 %.

Stacja C21 Bródno

 • Trwa przebudowa wszystkich sieci sanitarnych:

- wodociągowych – zaawansowanie 15%

- kanalizacyjnych – 60%.

- gazowych – 60%

- ciepłowniczych – 30%

 • Wykonano konstrukcję obudowy ścian tymczasowych komór kanalizacyjnych CR2 i CS2 ze ścianek szczelnych. Zabetonowano korek w komorze CR2. Zabetonowano korek w komorze CS2.
 • Rozpoczęto wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych komory startowej TBM.
 • Rozpoczęto wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych wyjścia W3 i W6.
 • Rozpoczęto wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych komory torów odstawczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian szczelinowych wyjścia W3 i W6.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego nad tunelem wyjścia W3 i W6.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu przejścia dla pieszych pod ulicą Rembielińską wyjście W3 i W6.
 • Wykonywanie ścian szczelinowych komory startowej TBM i rozjazdów– zawansowanie 85%.
 • Wykonywanie ścian szczelinowych komory torów odstawczych – zaawansowanie 17%.
 • Wykonywanie ścian szczelinowych korpus stacji zaawansowanie – zaawansowanie 25%.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu od strop górny komory rozjazdów.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego komory startowej TBM i rozjazdów.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór kanalizacyjnych.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór ciepłowniczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej komór kanalizacyjnych.
 • Demontaż oświetlenia ulicznego 80 %.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje - 55 %.
 • Trwają prace przy montażu ekranów akustycznych.

Wentylatornia V21

 • Trwają prace przy przebudowie kolizji sanitarnych. Wykonano ok. 85 % w zakresie przebudowy kolizji sanitarnych.
 • Przebudowano kolizję kolektora kanalizacji ogólnospławnej.
 • Sukcesywnie do frontu robót wykonywane są murki prowadzące.
 • Trwa realizacja ścian szczelinowych – 15%.

LIPIEC 2019

Stacja C16 Szwedzka

 • Zakończono budowę stacji.

Wentylatornia V16

 • Zakończono budowę wentylatorni.

Stacja C17 Targówek

 • Zakończono budowę stacji.

Wentylatornia V17

 • Zakończono budowę wentylatorni.

Stacja C18 Trocka

 • Zakończono budowę stacji.

Wentylatornia V18

 • Zakończono budowę wentylatorni.

Stacja C19 Zacisze

 • Wykonywane są drogi dojazdowe do posesji prywatnych.
 • Wykonuje się murki prowadzące wykonano 45%.
 • Zakończono budowę ścian szczelinowych gr 60 cm w rejonie wyrzutni P1 – 100%
 • Ciąg dalszy prac przy ekranach akustycznych
 • Trwają prace przy przebudowie kolizji sieci elektrycznych
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje - 50 %.
 • Trwają prace przy przebudowie kolizji sanitarnych. Wykonano ok. 25% w zakresie przebudowy kolizji sanitarnych.
 • Rozpoczęto wykonywania ścian szczelinowych korpusu stacji. Wykonano 15%

Wentylatornia V19

 • Wykonywane są murki prowadzące
 • Wykonano wykop wstępny – 50%
 • Trwa przebudowa sieci elektroenergetycznych
 • Trwa przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje
 • Wykonano ok. 50% w zakresie przebudowy kolizji sanitarnych.
 • Wykonywane są ekrany akustyczne. Na chwilę obecną wykonano 55%.
 • Wykonywane są ściany szczelinowe. Na chwilę obecną wykonano wszystkie sekcje gr 60cm
 • Zakończono prace związane z przebudową sieci sanitarnych kolidujących z nowobudowanymi ścianami szczelinowymi. Wykonano ok. 50% w zakresie przebudowy wszystkich kolizji sanitarnych.    

Stacja C20 Kondratowicza

 • Trwa wykonywanie ścian szczelinowych stacji
 • Trwa wykonywanie ścian szczelinowych przejścia podziemnego w osiach 29-44 wraz z wyjściami W5 i W6
 • Trwa przebudowa wszystkich sieci sanitarnych:

- wodociągowych – zaawansowanie – 70%,
- kanalizacyjnych – 40%,
- gazowych – 85%,
- ciepłowniczych – 70%.

 • Trwa przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian szczelinowych – zaawansowanie 20%.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje   - 45 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu przejścia dla pieszych pod ulicą św. Wincentego.

Wentylatornia V20

 • Zakończono wykonywanie ścian szczelinowych i baret. Zabetonowano 100% elementów.
 • Trwają przygotowania do wykonywania wzmocnień gruntu
 • Trwa przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje

Stacja C21 Bródno

 • Trwa przebudowa wszystkich sieci sanitarnych:

- wodociągowych – zaawansowanie 15%
- kanalizacyjnych – 55%.
- gazowych – 60%
- ciepłowniczych – 20%

 • Rozpoczęto wykonywanie stropu przejścia dla pieszych pod ulicą Rembielińską wyjście W3 i W6.
 • Rozpoczęto wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej komór kanalizacyjnych.
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian szczelinowych korpus stacji
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian szczelinowych komory torów odstawczych
 • Trwa wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych komory startowej TBM.
 • Trwa wykonywanie ścian szczelinowych komory startowej TBM i rozjazdów – 80%
 • Trwa wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych wyjścia W3 i W6
 • Trwa wykonywanie ścian szczelinowych wyjścia W3 i W6.
 • Trwa wykonywanie ścian szczelinowych korpusu komory rozjazdów.
 • Trwa wykonywanie konstrukcji komór kanalizacyjnych.
 • Trwa przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje – zaawansowanie - 50 %.
 • Trwają prace przy montażu ekranów akustycznych.

Wentylatornia V21

 • Trwają prace przy przebudowie kolizji sanitarnych. Wykonano ok. 85 % w zakresie przebudowy kolizji sanitarnych.
 • Rozpoczęto wykonywanie murków prowadzących.

CZERWIEC 2019

Stacja C16 Szwedzka

 • Zakończono budowę stacji.

Wentylatornia V16           

 • Zakończono budowę wentylatorni.

Stacja C17 Targówek

 • Zakończono budowę stacji.

Wentylatornia V17

 • Zakończono budowę wentylatorni.

Stacja C18 Trocka

 • Zakończono budowę stacji.

Wentylatornia V18

 • Zakończono budowę wentylatorni.

Stacja C19 Zacisze

 • Wykonuje się ogrodzenie terenu budowy (pod przekładki) wykonano 90%.
 • Wykonywane są drogi dojazdowe do posesji prywatnych.
 • Wykonuje się murki prowadzące wykonano 25%.
 • Wykonuje się ściany szczelinowe - rejon czerpnio -wyrzutni P1.
 • Wykonano wykop wstępny obszar czerpnio -wyrzutni P1.
 • Prowadzi się prace przy ekranach akustycznych- wykonano około 35%.
 • Przebudowa kolizji sieci elektrycznych – rozpoczęta 40% (etap tymczasowy).
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje - 50 %.
 • Trwają prace przy przebudowie kolizji sanitarnych. Wykonano ok. 15% w zakresie przebudowy kolizji sanitarnych.

Wentylatornia V19

 • Zakończono wykonywanie ekranów akustycznych.
 • Wykonano murki prowadzące
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych - 90%.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje   - zaawansowanie 40 %
 • Wykonano ok. 50% w zakresie przebudowy kolizji sanitarnych.

Stacja C20 Kondratowicza

 • Usunięto nawierzchnię bitumiczną.
 • Trwa wykonywanie ścian szczelinowych stacji – zaawansowanie 20%.
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian szczelinowych przejścia podziemnego w osiach 29-44 wraz z wyjściami W5 i W6 – zaawansowanie 15%
 • Zakończono wykonywanie fundamentów pod ekrany akustyczne.
 • Wykonano tymczasową sieć ciepłowniczą 2*Dn350 po stronie północnej ul. Kondratowicza.
 • Trwa przebudowa wszystkich sieci sanitarnych:

- wodociągowych – zaawansowanie – 70%,

- kanalizacyjnych – 25%,

- gazowych – 85%,

- ciepłowniczych – 70%.

 • Zakończono budowę przyłączy wod-kan. do zapleczy technicznych i socjalnych.
 • Przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych - 70%.
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian szczelinowych – zaawansowanie 10%.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje   - 35 %.

Wentylatornia V20

 • Wykonano całość przebudowy kolizji sanitarnych wraz z przełączeniami i przyłączami do posesji.
 • Trwa wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych.
 • Trwa wykonywanie ścian szczelinowych – zaawansowanie 70%.
 • Zakończono wykonywanie fundamentów pod ekrany akustyczne.
 • Wykonano całość przebudowy kolizji sanitarnych wraz z przełączeniami i przyłączami do posesji.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje 40 %.

Stacja C21 Bródno

 • Trwa przebudowa wszystkich sieci sanitarnych:

- wodociągowych – zaawansowanie 15%

- kanalizacyjnych – 15%.

- gazowych – 55%

- ciepłowniczych – rozpoczęto roboty.

 • Trwa wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych komory startowej TBM.
 • Trwa wykonywanie ścian szczelinowych komory startowej TBM.
 • Trwa wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych wyjścia W3 i W6
 • Trwa wykonywanie ścian szczelinowych wyjścia W3 i W6.
 • Trwa wykonywanie ścian szczelinowych korpusu komory rozjazdów.
 • Trwa wykonywanie konstrukcji komór kanalizacyjnych.
 • Trwa przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych – zaawansowanie - 90%.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje – zaawansowanie - 45 %.
 • Trwają prace przy montażu ekranów akustycznych.

Wentylatornia V21

 • Trwają roboty przygotowawcze do przebudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej (odwodnienie wykopów). Trwają prace przy przebudowie kolizji sanitarnych. Wykonano ok. 75 % w zakresie przebudowy kolizji sanitarnych.

MAJ 2019

Stacja C16 Szwedzka

 • Zakończono budowę stacji.
 • Trwają odbiory.

Wentylatornia V16           

 • Zakończono budowę wentylatorni.
 • Trwają odbiory.

 

Stacja C17 Targówek

 • Zakończono budowę stacji.
 • Trwają odbiory.

Wentylatornia V17

 • Zakończono budowę wentylatorni.
 • Trwają odbiory.

 

Stacja C18 Trocka

 • Zakończono budowę stacji.
 • Trwają odbiory.

Wentylatornia V18

 • Zakończono budowę wentylatorni.
 • Trwają odbiory.

 

Stacja C19 Zacisze

 • Wykonuje się ogrodzenie terenu budowy (pod przekładki) wykonano ok 90%.
 • Wykonano wycinkę drzew.
 • Trwają prace przy przebudowie kolizji sanitarnych.
 • Wykonano ok. 5% w zakresie przebudowy kolizji sanitarnych.
 • Wykonywane są drogi dojazdowe do posesji prywatnych.
 • Wykonuje się ekrany akustyczne.
 • Trwa przebudowa kolizji sieci elektrycznych.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacja zaawansowanie 20%.

Wentylatornia V19

 • Trwa wykonywanie ekranów akustycznych. Na obecna chwile wykonano 20%
 • Rozpoczęto wykop wstępny pod murki prowadzące
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 90%.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje   - zaawansowanie 40 %
 • Wykonano ok. 40% w zakresie przebudowy kolizji sanitarnych.

 

Stacja C20 Kondratowicza

 • Wygrodzono plac budowy.
 • Trwa usuwanie nawierzchni bitumicznej – zaawansowanie 85%.
 • Trwa przebudowa wszystkich sieci sanitarnych:

- wodociągowych – zaawansowanie 50%

- kanalizacyjnych - zaawansowanie 20%.

- gazowych - zaawansowanie 60%

- ciepłowniczych – zaawansowanie 60%

 • Zakończono budowę przyłączy wod-kan. do zapleczy technicznych i socjalnych.
 • Trwa wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych.
 • Rozpoczęto przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych.
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian szczelinowych – zaawansowanie 10%.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych - kanalizacje   - zaawansowanie 30%.

Wentylatornia V20

 • Wykonano całość przebudowy kolizji sanitarnych wraz z przełączeniami i przyłączami do posesji.
 • Trwa wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych.
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian szczelinowych – zaawansowanie 20%.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- zakończono.

Stacja C21 Bródno

 • Wykonawca dokonał wygrodzenia przejętych działek. Rozpoczęto montaż ogrodzenia placu budow pod wprowadzenie czasowej organizacji ruchu.
 • Rozebrano budynek przedszkola przy ul. Hieronima 2.
 • Rozebrano pawilony handlowe bazaru przy ul. Kondratowicza z zakresie przejętych działek.
 • Rozebrano pawilony handlowe w rejonie skrzyżowania ul. Bazyliańskiej i Rembielińskiej w zakresie przejętych działek, a także ogrodzenie kościoła p.w. Św. Włodzimierza.
 • Trwa przebudowa wszystkich sieci sanitarnych:

-wodociągowych – zaawansowanie – zaawansowanie 5%

-kanalizacyjnych – 15%.

-gazowych – 25%

 • Zakończono budowę przyłączy wod-kan do zapleczy technicznych i socjalnych.
 • Wykonano konstrukcję obudowy ścian tymczasowych komór kanalizacyjnych CR2 i CS2 ze ścianek szczelnych. Zabetonowano korek w komorze CR2. Zabetonowano korek w komorze CS2.
 • Rozpoczęto wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych komory startowej TBM.
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian szczelinowych komory startowej TBM.
 • Rozpoczęto wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych wyjścia W3 i W6
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian szczelinowych wyjścia W3 i W6.
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian szczelinowych korpusu komory rozjazdów.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór kanalizacyjnych.
 • Rozpoczęto przebudowę kolizji sieci elektroenergetycznych – zaawansowanie - 70%.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje – zaawansowanie - 40 %.

Wentylatornia V21

 • Trwają roboty przygotowawcze do przebudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej (odwodnienie wykopów). Trwają prace przy przebudowie kolizji sanitarnych. Wykonano ok. 55 % w zakresie przebudowy kolizji sanitarnych.

KWIECIEŃ 2019

Stacja C16 Szwedzka

 • Wykonano malowanie jednokrotne powierzchni pomieszczeń 98%
 • Wykonywana jest podkonstrukcja pod ściany HPL w łazienkach 99%
 • Płytowanie HPL wykonano 96%.
 • Prowadzone są roboty przy okładzinach akustycznych w wentylatorniach 98%
 • Wykonuje się montaż sufitów podwieszonych peron 98%
 • Wykonywane są wykończenia pomieszczeń z gresów 98%.
 • Montaż drzwi do pomieszczeń – wykonano 98%.
 • Wykonywana jest podkonstrukcja pod okładziny GRC na poz. -2 100% i na poz. -1 100%. Trwa montaż płyt GRC – 87%.
 • Wykonuje się okładziny z cegły klinkierowej – zaawansowanie 97%.
 • Wykonuje się posadzki kamienne – wykonano 85%
 • Prowadzone są roboty drogowe – 80%.
 • Kanalizacja podposadzkowa: 95%, rozpoczęto montaż wpustów.
 • Instalacja wod.-kan.: 90 %.
 • Wentylacja lokalna: 95 %.
 • Wentylacja podstawowa: 99 %.
 • Instalacja gaszenia gazem: 95 %.
 • Instalacja ogrzewania: 70 %.
 • Instalacja klimatyzacji: 95 %.
 • Przepompownie: 98%.

Wentylatornia V16           

 • Wykonywane są okładziny akustyczne - 99%.
 • Wykonano posadzkę z żywicy epoksydowej -zaawansowanie 98%
 • Zakończono układanie płytek gresowych – zaawansowanie 100%.
 • Wykonano 95% robót wykończeniowych.
 • Instalacja wentylacji lokalnej: 95 %.
 • Wentylacja podstawowa: 90 %.
 • Instalacja kanalizacji: 95 %.
 • Instalacja wodna: 98 %.
 • Przepompownia: 80 %.

 

Stacja C17 Targówek

 • Zakończono budowę stacji.

Wentylatornia V17

 • Zakończono budowę wentylatorni.

Stacja C18 Trocka

 • Trwają prace wykończeniowe w pomieszczeniach stacji (malowanie, podłogi, gres, sufity) – zaawansowanie 99%.
 • Trwają prace wykończeniowe w pomieszczeniach torów odstawczych (malowanie, podłogi, gres, sufity, okładziny akustyczne) – zaawansowanie 98%.
 • Zakończono wykonywanie posadzki kamiennej peronu.
 • Zakończono wykonywanie posadzki kamiennej hal odpraw i strefy ogólnomiejskiej..
 • Trwa wykonywanie okładzin ściennych na peronie – zaawansowanie 99%.
 • Trwa wykonywanie okładzin ściennych na wejściach stacyjnych – zaawansowanie 95%
 • Zakończono wykonywanie sufitu podwieszanego na peronie.
 • Zakończono wykonywanie ściany zatorowej na peronie.
 • Trwa wykonywanie sufitów podwieszonych w halach odpraw i strefie ogólnomiejskiej – zaawansowanie 98%.
 • Zakończono montaż witryn szklanych w strefach ogólnomiejskich.
 • Zakończono montaż przeszkleń wyjść i szachtów windowych.
 • Trwa montaż informacji wizualnej – zaawansowanie 75%.
 • Trwa wyposażanie pomieszczeń – zaawansowanie 20%.
 • Zakończono zasypki stacji i torów odstawczych.
 • Trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu – zaawansowanie 95%.
 • Zakończono budowę wszystkich docelowych przyłączy sanitarnych do stacji.
 • Zakończono przebudowę wszystkich kolizji sieci sanitarnych: gazowych, ciepłowniczych kanalizacyjnych i wodociągowych.

Wentylatornia V18

 • Wykonano klatkę schodową części głębokiej.
 • Zakończono prace murarskie na poziomie -1.
 • Zakończono prace murarskie części głębokiej.
 • Trwają prace wykończeniowe części głębokiej – zaawansowanie 95%.
 • Wykonano fundamenty pod wentylatory w poz.-1.
 • Zakończono wykonywanie posadzki w poz.-1.
 • Zakończono wykonywanie okładzin akustycznych.
 • Zakończono montaż wszystkich instalacji sanitarnych.

Stacja C19 Zacisze

 • Trwa wykonanie konstrukcji ścian szczelinowych.
 • Trwa przebudowa sieci gazowych.
 • Trwa przebudowa sieci kanalizacyjnych.
 • Trwa przebudowa sieci wodociągowych.
 • Konstrukcja wykop wstępny- projekt do realizacji.
 • Murki prowadzące na stacji C19.

Wentylatornia V19

 • Murki prowadzące na wentylatorni V19.
 • Rozpoczęto montaż fundamentów pod ekrany akustyczne

Stacja C20 Kondratowicza

 • Wykonano tymczasową sieć ciepłowniczą 2*Dn350 po stronie północnej ul. Kondratowicza.
 • Konstrukcja ścian szczelinowych.
 • Rozpoczęto przebudowę sieci gazowych.
 • Rozpoczęto przebudowę sieci wodociągowych- wykonano sieć tymczasową po stronie północnej ul. Kondratowicza.
 • Trwa budowa przyłączy wod-kan. do zapleczy technicznych i socjalnych.

Wentylatornia V20

 • Wygrodzono plac budowy.
 • Trwają prace związane z przebudową sieci kanalizacyjnej, wodociągowej oraz gazowej.

Stacja C21 Bródno

 • Trwa przebudowa sieci wodociągowych wzdłuż ulicy Kondratowicza po obu stronach (północnej i południowej) w rejonie stacji C21.
 • Trwa przebudowa sieci kanalizacyjnych (po stronie północnej) ul. Kondratowicza.
 • Trwa przebudowa sieci gazowych w rejonie bazarku.
 • Trwa przebudowa sieci gazowych - tymczasowych i docelowych - po stronie południowej ul. Kondratowicza.
 • Trwa budowa przyłączy wod-kan do zapleczy technicznych i socjalnych.
 • Wykonano konstrukcję obudowy ścian tymczasowych komór kanalizacyjnych CR2 i CS2 ze ścianek szczelnych. Zabetonowano korek w komorze CR2.
 • Trwa wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych komory startowej TBM.

Wentylatornia V21

 • Trwają roboty przygotowawcze do przebudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej (odwodnienie wykopów). Wykonawca dostarczył i złożył materiał niezbędny do przebudowy kolizji sieci wod-kan.

MARZEC 2019

Stacja C16 Szwedzka

 • Wykonano malowanie jednokrotne powierzchni pomieszczeń 97%
 • Wykonywana jest podkonstrukcja pod ściany HPL w łazienkach 99%
 • Płytowanie HPL wykonano 85%.
 • Prowadzone są roboty przy okładzinach akustycznych w wentylatorniach 98%
 • Zakończono wykonanie podkonstrukcji sufitów podwieszonych – hala peronu 100%, hala odpraw 100%
 • Wykonuje się montaż sufitów podwieszonych peron 95%
 • Wykonywane są wykończenia pomieszczeń z gresów 95%.
 • Montaż drzwi do pomieszczeń – wykonano 95%.
 • Wykonywana jest podkonstrukcja pod okładziny GRC na poz. -2 100% i na poz. -1 100%. Trwa montaż płyt GRC – 80%.
 • Wykonuje się podkonstrukcje pod GRC na wyjściu W1- 100% i wyjściu W4 -100%
 • Wykonuje się okładziny z cegły klinkierowej – zaawansowanie 90%.
 • Wykonuje się posadzki kamienne – wykonano 35%
 • Kanalizacja podposadzkowa: 95%, rozpoczęto montaż wpustów.
 • Instalacja wod.-kan.: 80 %.
 • Wentylacja lokalna: 90 %.
 • Wentylacja podstawowa: bez zmian (90 %).
 • Instalacja gaszenia gazem: 80 %.
 • Instalacja ogrzewania: 55 %.
 • Instalacja klimatyzacji: 90 %.
 • Przepompownie: 75%.

Wentylatornia V16           

 • Wykonywane są okładziny akustyczne - 99%.
 • Wykonano posadzkę z żywicy epoksydowej -zaawansowanie 98%
 • Zakończono układanie płytek gresowych – zaawansowanie 98%.
 • Zakończono montaż ślusarki drzwiowej.
 • Instalacja wentylacji lokalnej – zaawansowanie 73%.
 • Wentylacja podstawowa – zaawansowanie 90%
 • Instalacja kanalizacji – zaawansowanie 72%,
 • Instalacja wodna – zaawansowanie 80%.
 • Przepompownia – zaawansowanie 60%

Stacja C17 Targówek

 • Wykonano 100% robót wykończeniowych w głównych pomieszczeniach technicznych.
 • Wykonano 100% robót wykończeniowych w Pomieszczeniach technologicznych stacji.
 • Wykonano 80% robót wykończeniowych w strefie ogólno-miejskiej.
 • Wykonano 99% robót w Hali odpraw wraz z halą peronową.
 • Trwa montaż wszystkich instalacji sanitarnych. Aktualne zaawansowanie poszczególnych instalacji: kanalizacja podposadzkowa -99%, wod-kan –95%, wentylacja lokalna -95%, wentylacja podstawowa-100%, instalacja gaszenia gazem—100%, instalacja klimatyzacji -100%.
 • Zakończono budowę wszystkich docelowych przyłączy sanitarnych do stacji.
 • Rozpoczęto odbiory instalacji sanitarnych z udziałem PSP (Państwowej Straży Pożarnej).
 • Zakończono wykonanie zasypek stropu stacji związanych z odtworzeniem ulicy Ossowskiego.
 • Kontynuowano zasypki pozostałych części stropów stacji oraz wyjść.
 • Trwają prace drogowe przy odtworzeniu ulicy Ossowskiego.

Wentylatornia V17

 • Wykonano 95% robót wykończeniowych.
 • Trwa montaż okładzin akustycznych - 99%
 • Wykonuje się malowanie. Wykonano 100% malowania jednokrotnego.
 • Wykonano posadzkę z żywicy epoksydowej -zaawansowanie 100%.
 • Trwa układanie płytek gresowych – zaawansowanie 100%.
 • Trwa montaż instalacji sanitarnych: wod-kan -95%, wentylacji podst.-100%, wentylacja lokalna 95%.

Stacja C18 Trocka

 • Trwają prace wykończeniowe w pomieszczeniach stacji (malowanie, podłogi, gres, sufity) – zaawansowanie 98%.
 • Trwają prace wykończeniowe w pomieszczeniach torów odstawczych (malowanie, podłogi, gres, sufity, okładziny akustyczne) – zaawansowanie 96%.
 • Kontynuowano wykonywanie posadzki kamiennej hal odpraw – zaawansowanie 92%.
 • Trwa wykonywanie okładzin ściennych na peronie – zaawansowanie 96%
 • Trwa wykonywanie posadzki kamiennej hal odpraw i strefy ogólnomiejskiej – zaawansowanie 92%.
 • Trwa wykonywanie okładzin ściennych na peronie – zaawansowanie 96%.
 • Trwa wykonywanie okładzin ściennych na wejściach stacyjnych – zaawansowanie 85%
 • Zakończono wykonywanie sufitu podwieszanego na peronie.
 • Zakończono wykonywanie ściany zatorowej na peronie.
 • Trwa wykonywanie sufitów podwieszonych w halach odpraw i strefie ogólnomiejskiej – zaawansowanie 85%.
 • Trwa montaż witryn szklanych w strefach ogólnomiejskich – zaawansowanie 95%.
 • Rozpoczęto montaż przeszkleń wyjść i szachtów windowych – zaawansowanie 85%.
 • Trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu – zaawansowanie 90%.
 • Trwa montaż wszystkich instalacji sanitarnych:kanalizacja podposadzkowa – 99%, instalacja wod-kan – 90%, trwa tzw.”biały montaż” w toaletach i montaż hydrantów, wentylacja lokalna – 90%, wentylacja podstawowa – 100%, zakończono montaż wszystkich urządzeń, instalacja gaszenia gazem – 100% w zakresie sanitarnym (zakończono montaż rur i butli,) instalacja klimatyzacji – 100%.

Wentylatornia V18

 • Trwają prace wykończeniowe części głębokiej – zaawansowanie 95%.
 • Trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu – zaawansowanie 75%.
 • Trwa montaż instalacji sanitarnych: wod-kan -95%, wentylacji podst.-100%, wentylacja lokalna 95%.

Stacja C19 Zacisze

 • Trwają prace przygotowawcze na stacji C19.
 • Wykonuje się ogrodzenie terenu budowy (pod przekładki) wykonano ok 80%.
 • Wykonano wycinkę drzew. Rozpoczęto wykonywanie sieci kanalizacji deszczowej tymczasowej.

Stacja C20 Kondratowicza

 • Wygrodzono plac budowy.
 • Trwa usuwanie nawierzchni bitumicznej – 85%.
 • Wykonano tymczasową sieć ciepłowniczą 2*Dn350 po stronie północnej ul. Kondratowicza.
 • Rozpoczęto przebudowę sieci gazowych.
 • Rozpoczęto przebudowę sieci wodociągowych- wykonano sieć tymczasową po stronie północnej ul. Kondratowicza.
 • Trwa budowa przyłączy wod-kan. do zapleczy technicznych i socjalnych.

Wentylatornia V20

 • Wygrodzono plac budowy.
 • Trwają prace związane z przebudową sieci kanalizacyjnej, wodociągowej oraz gazowej.

Stacja C21 Bródno

 • Wykonawca dokonał wygrodzenia przejętych działek. Rozpoczęto montaż ogrodzenia placu budowy pod wprowadzenie czasowej organizacji ruchu.
 • Rozebrano budynek przedszkola przy ul. Hieronima 2.
 • Rozebrano pawilony handlowe bazaru przy ul. Kondratowicza z zakresie przejętych działek.
 • Rozpoczęto przebudowę sieci wodociągowych wzdłuż ulicy Kondratowicza po obu stronach (północnej i południowej) w rejonie stacji C21.
 • Wykonano docelowy odcinek wodociągu Dn150 (po stronie północnej) oraz wodociąg tymczasowy Dn400 (po stronie południowej) w rejonie od istniejącego bazarku do kościoła p.w. Św. Włodzimierza.
 • Rozpoczęto przebudowę sieci kanalizacyjnych (po stronie północnej) ul. Kondratowicza.
 • Rozpoczęto przebudowę sieci gazowych w rejonie bazarku.
 • Trwa przebudowa sieci gazowych - tymczasowych i docelowych - po stronie południowej ul. Kondratowicza.
 • Trwa budowa przyłączy wod-kan do zapleczy technicznych i socjalnych.
 • Wykonano konstrukcję obudowy ścian tymczasowych komór kanalizacyjnych CR2 i CS2 ze ścianek szczelnych. Zabetonowano korek w komorze CR2.
 • Rozpoczęto wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych komory startowej TBM.

Wentylatornia V21

 • Trwają roboty przygotowawcze do przebudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej (odwodnienie wykopów). Wykonawca dostarczył i złożył materiał niezbędny do przebudowy kolizji sieci wod-kan.

LUTY 2019

Stacja C16 Szwedzka

 • Wykonano malowanie jednokrotne powierzchni pomieszczeń 95%
 • Wykonywana jest podkonstrukcja pod ściany HPL w łazienkach 95%
 • Płytowanie HPL wykonano 50%.
 • Prowadzone są roboty przy okładzinach akustycznych w wentylatorniach 98%
 • Wykonywane są podkonstrukcje sufitów podwieszonych – hala peronu 95%, hala odpraw 95%
 • Wykonuje się montaż sufitów podwieszonych peron 95%
 • Wykonywane są wykończenia pomieszczeń z gresów 90%
 • Montaż drzwi do pomieszczeń – wykonano 95%
 • Wykonywana jest podkonstrukcja pod okładziny GRC na poz. -2 95% i na poz. -1 80%. Trwa montaż płyt GRC – 67%
 • Wykonuje się podkonstrukcje pod GRC na wyjściu W1- 98% i wyjściu W4 -98%
 • Wykonuje się okładziny z cegły klinkierowej – zaawansowanie 80%.
 • Wykonuje się posadzki kamienne – wykonano 25%
 • Kanalizacja podposadzkowa: 95%, rozpoczęto montaż wpustów
 • Instalacja wod.-kan.: 75 %
 • Wentylacja lokalna: 85 %
 • Wentylacja podstawowa: bez zmian (90 %)
 • Instalacja gaszenia gazem: 80 %
 • Instalacja ogrzewania: 55 %
 • Instalacja klimatyzacji: 80 %
 • Przepompownie: 65%

Wentylatornia V16           

 • Wykonywane są okładziny akustyczne - 98%
 • Wykonano posadzkę z żywicy epoksydowej -zaawansowanie 35%
 • Trwa układanie płytek gresowych – zaawansowanie 75%
 • Trwa montaż ślusarki drzwiowej – zamontowano 18 z 20 szt. drzwi
 • Wykonuje się druga warstwę malarską – zaawansowanie 50%
 • Instalacja wentylacji lokalnej – zaawansowanie 70%
 • Wentylacja podstawowa – zaawansowanie 90%
 • Instalacja kanalizacji – zaawansowanie 70%
 • Instalacja wodna – zaawansowanie 75%
 • Przepompownia – zaawansowanie 50%

Stacja C17 Targówek

 • Wykonano 93% robót wykończeniowych w głównych pomieszczeniach technicznych
 • Wykonano 93% robót wykończeniowych w Pomieszczeniach technologicznych stacji
 • Wykonano 80% robót wykończeniowych w strefie ogólno-miejskiej
 • Wykonano 80% robót w Hali odpraw wraz z halą peronową
 • Trwa montaż wszystkich instalacji sanitarnych. Aktualne zaawansowanie poszczególnych instalacji: kanalizacja podposadzkowa -99%, wod-kan –95%, wentylacja lokalna -95%, wentylacja podstawowa-100%, instalacja gaszenia gazem—100%, instalacja klimatyzacji -100%
 • Trwa rozruch central wentylacyjnych
 • Trwa rozruch instalacji klimatyzacji (chłodzenia)
 • Kontynuowano zasypki pozostałych części stropów stacji oraz wyjść
 • Trwają prace drogowe przy odtworzeniu ulicy Ossowskiego

Wentylatornia V17

 • Wykonano 90% robót wykończeniowych
 • Trwa montaż okładzin akustycznych - 95%
 • Trwa montaż ślusarki drzwiowej – zamontowano 10 z 18 szt. drzwi
 • Wykonuje się malowanie. Wykonano 80% malowania jednokrotnego
 • Wykonano posadzkę z żywicy epoksydowej -zaawansowanie 25%
 • Trwa układanie płytek gresowych – zaawansowanie 65%
 • Wykonano 75% robót wykończeniowych
 • Trwa montaż instalacji sanitarnych: wod-kan -95%, wentylacji podst.-100%, wentylacja lokalna 95%

Stacja C18 Trocka

 • Trwają prace wykończeniowe w pomieszczeniach stacji (malowanie, podłogi, gres, sufity) – zaawansowanie 96%
 • Trwają prace wykończeniowe w pomieszczeniach torów odstawczych (malowanie, podłogi, gres, sufity, okładziny akustyczne) – zaawansowanie 95%
 • Kontynuowano wykonywanie posadzki kamiennej hal odpraw – zaawansowanie 90%
 • Rozpoczęto wykonywanie okładzin ściennych na peronie – zaawansowanie 96%
 • Trwa wykonywanie posadzki kamiennej hal odpraw i strefy ogólnomiejskiej – zaawansowanie 85%
 • Trwa wykonywanie okładzin ściennych na peronie – zaawansowanie 96%
 • Trwa wykonywanie okładzin ściennych na wejściach stacyjnych – zaawansowanie 85%
 • Trwa wykonywanie sufitów podwieszonych w halach odpraw i strefie ogólnomiejskiej – zaawansowanie 85%
 • Trwa montaż witryn szklanych w strefach ogólnomiejskich – zaawansowanie 90%
 • Rozpoczęto montaż przeszkleń wyjść i szachtów windowych – zaawansowanie 75%
 • Trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu – zaawansowanie 80%
 • Trwa montaż wszystkich instalacji sanitarnych:kanalizacja podposadzkowa – 99%, instalacja wod-kan – 90%, trwa tzw.”biały montaż” w toaletach i montaż hydrantów, wentylacja lokalna – 90%, wentylacja podstawowa – 100% zakończono montaż wszystkich urządzeń, instalacja gaszenia gazem – 100% w zakresie sanitarnym (zakończono montaż rur i butli,) instalacja klimatyzacji – 100%

Wentylatornia V18

 • Trwają prace wykończeniowe części głębokiej – zaawansowanie 90%
 • Trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu – zaawansowanie 75%
 • Trwa montaż instalacji sanitarnych: wod-kan -90%, wentylacji podst.-100%, wentylacja lokalna 95%

Stacja C19 Zacisze

 • Trwają prace przygotowawcze na stacji C19
 • Wykonuje się ogrodzenie terenu budowy (pod przekładki) wykonano ok 80%

Stacja C20 Kondratowicza

 • Rozpoczęto budowę tymczasowej sieci ciepłowniczej

Stacja C21 Bródno

 • Rozpoczęto montaż ogrodzenia placu budowy pod wprowadzenie czasowej organizacji ruchu
 • Rozpoczęto przebudowę sieci wodociągowych wzdłuż ulicy Kondratowicza po obu stronach (północnej i południowej) w rejonie stacji C21
 • Wykonano konstrukcję obudowy ścian tymczasowych komór kanalizacyjnych CR2 i CS2 ze ścianek szczelnych Zabetonowano korek w komorze CR2

STYCZEŃ 2019

Stacja C16 Szwedzka

 • Zakończono roboty przy zasypkach 100%
 • Wykonano malowanie jednokrotne powierzchni pomieszczeń 95%
 • Wykonywana jest podkonstrukcja pod ściany HPL w łazienkach 95%
 • Prowadzone są roboty przy okładzinach akustycznych w wentylatorniach 98%
 • Wykonywane są podkonstrukcje sufitów podwieszonych – hala peronu 95%, hala odpraw 95%
 • Wykonuje się montaż sufitów podwieszonych peron 70%
 • Wykonywane są wykończenia pomieszczeń z gresów 85%.
 • Montaż drzwi do pomieszczeń – wykonano 95%.
 • Wykonywana jest podkonstrukcja pod okładziny GRC na poz. -2 95% i na poz. -1 80%. Trwa montaż płyt GRC – 65%.
 • Wykonuje się podkonstrukcje pod GRC na wyjściu W1- 95% i wyjściu W4 -95%
 • Wykonuje się okładziny z cegły klinkierowej – zaawansowanie 80%.
 • Wykonuje się posadzki kamienne – wykonano 15%
 • Prowadzone są na bieżąco instalacje kanalizacyjne podposadzkowe 95%.
 • Trwa montaż instalacji ogrzewania 30%
 • Trwa montaż instalacji klimatyzacji 65%
 • Instalacja gaszenia gazem –zaawansowanie 60%

Wentylatornia V16           

 • Wykonywane są okładziny akustyczne - 98%
 • Wykonywanie izolacji przeciwwodnej przegłębień w płycie dennej części głębokiej- 100%
 • Wykonano posadzkę z żywicy epoksydowej -zaawansowanie 35%
 • Trwa układanie płytek gresowych – zaawansowanie 75%
 • Trwa montaż ślusarki drzwiowej – zamontowano 18 z 20 szt. drzwi
 • Wykonuje się druga warstwę malarską 50%
 • Instalacja wentylacji lokalnej: 40%
 • Wentylacja podstawowa: bez zmian 90%
 • Instalacja kanalizacji: 40%
 • Instalacja wodna: bez zmian 70%
 • Przepompownia: 50%

Stacja C17 Targówek

 • Wykonano 93% robót wykończeniowych w głównych pomieszczeniach technicznych
 • Wykonano 93% robót wykończeniowych w Pomieszczeniach technologicznych stacji
 • Wykonano 80% robót wykończeniowych w strefie ogólno-miejskiej
 • Wykonano 80% robót w Hali odpraw wraz z halą peronową
 • Zakończono układanie płyt kamiennych na peronie, zakończono montaż konstrukcji sufitów podwieszanych oraz okładzin ściennych
 • Trwa montaż wszystkich instalacji sanitarnych. Aktualne zaawansowanie poszczególnych instalacji: kanalizacja podposadzkowa -99%, wod-kan –95%, wentylacja lokalna -95%wentylacja podstawowa-100%, instalacja gaszenia gazem—100%, instalacja klimatyzacji -100%
 • Zakończone wykonanie instalacji kanalizacji w stropach w rejonie wszystkich wyjść ze stacji W1, W2 i W3 -zaawansowanie wykonania całej instalacji w stropach około 98%
 • Trwa rozruch central wentylacyjnych
 • Trwa rozruch instalacji klimatyzacji (chłodzenia)

Wentylatornia V17

 • Wykonano 90% robót wykończeniowych
 • Trwa montaż okładzin akustycznych - 95%
 • Trwa montaż ślusarki drzwiowej – zamontowano 10 z 18 szt. drzwi
 • Wykonuje się malowanie. Wykonano 80% malowania jednokrotnego
 • Wykonano posadzkę z żywicy epoksydowej -zaawansowanie 25%
 • Trwa układanie płytek gresowych – zaawansowanie 65%
 • Trwa montaż instalacji sanitarnych: wod-kan -95%, wentylacji podst.-100%, wentylacja lokalna 95%

Stacja C18 Trocka

 • Trwają prace wykończeniowe w pomieszczeniach stacji (malowanie, podłogi, gres, sufity) – zaawansowanie 94%
 • Trwają prace wykończeniowe w pomieszczeniach torów odstawczych (malowanie, podłogi, gres, sufity, okładziny akustyczne) – zaawansowanie 93%
 • Zakończono wykonywanie posadzki kamiennej peronu – 100%
 • Kontynuowano wykonywanie posadzki kamiennej hal odpraw – zaawansowanie 85%
 • Rozpoczęto wykonywanie okładzin ściennych na peronie – zaawansowanie 95%
 • Trwa wykonywanie posadzki kamiennej hal odpraw i strefy ogólnomiejskiej – zaawansowanie 85%
 • Trwa wykonywanie okładzin ściennych na peronie – zaawansowanie 95%
 • Trwa wykonywanie okładzin ściennych na wejściach stacyjnych – zaawansowanie 80%
 • Zakończono wykonywanie sufitu podwieszanego na peronie – zaawansowanie 100%
 • Zakończono wykonywanie ściany zatorowej na peronie – zaawansowanie 100%
 • Trwa wykonywanie sufitów podwieszonych w halach odpraw i strefie ogólnomiejskiej – zaawansowanie 80%
 • Trwa montaż witryn szklanych w strefach ogólnomiejskich – zaawansowanie 80%
 • Rozpoczęto montaż przeszkleń wyjść i szachtów windowych – zaawansowanie 30%
 • Trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu – zaawansowanie 75%
 • Zakończono montaż wszystkich instalacji sanitarnych:kanalizacja podposadzkowa – 100%
 • Zakończono przebudowę wszystkich kolizji sieci sanitarnych: gazowych, ciepłowniczych kanalizacyjnych i wodociągowych
 • Trwa montaż wszystkich instalacji sanitarnych:kanalizacja podposadzkowa – 99%, instalacja wod-kan – 90%, trwa tzw.”biały montaż” w toaletach i montaż hydrantów, wentylacja lokalna – 90%, wentylacja podstawowa – 100%, zakończono montaż wszystkich urządzeń, instalacja gaszenia gazem – 100% w zakresie sanitarnym (zakończono montaż rur i butli,) instalacja klimatyzacji – 100%
 • Rozpoczęto rozruch instalacji klimatyzacji (chłodzenia)

Wentylatornia V18

 • Trwają prace wykończeniowe części głębokiej – zaawansowanie 90%
 • Trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu – zaawansowanie 75%
 • Wykonano instalację kanalizacji podposadzkową-100%
 • Trwa montaż instalacji sanitarnych: wod-kan -90%, wentylacji podst.-100%, wentylacja lokalna 95%

Stacja C19 Zacisze

 • Trwają prace przygotowawcze na stacji C19
 • Wykonuje się ogrodzenie terenu budowy (pod przekładki) wykonano ok 50%

Stacja C20 Kondratowicza

 • Rozpoczęto budowę tymczasowej sieci ciepłowniczej

Stacja C21 Bródno

 • Wykonawca dokonał wygrodzenia przejętych działek
 • Rozebrano budynek przedszkola przy ul. Hieronima 2
 • Rozebrano pawilony handlowe bazaru przy ul. Kondratowicza z zakresie przejętych działek
 • Rozpoczęto przebudowę sieci wodociągowych wzdłuż ulicy Kondratowicza po obu stronach (północnej i południowej) w rejonie stacji C21
 • Wykonano docelowy odcinek wodociągu Dn150 (po stronie północnej) oraz wodociąg tymczasowy Dn400 (po stronie południowej) w rejonie od istniejącego bazarku do kościoła p.w. Św. Włodzimierza
 • Rozpoczęto przebudowę sieci kanalizacyjnych (po stronie północnej) ul. Kondratowicza

GRUDZIEŃ 2018

Stacja C16 Szwedzka

 • Prowadzone są roboty przy zasypkach 95%
 • Wykonano malowanie jednokrotne powierzchni pomieszczeń 90%
 • Wykonywana jest podkonstrukcja pod ściany HPL w łazienkach 90%
 • Prowadzone są roboty przy okładzinach akustycznych w wentylatorniach 94%
 • Wykonywane są podkonstrukcje sufitów podwieszonych – hala peronu 94%, hala odpraw 90%
 • Wykonuje się montaż sufitów podwieszonych peron -10%
 • Wykonywane są wykończenia pomieszczeń z gresów 75%.
 • Montaż drzwi do pomieszczeń – wykonano 90%.
 • Wykonywana jest podkonstrukcja pod okładziny GRC na poz. -2 95% i na poz. -1 70%. Trwa montaż płyt GRC – 50%.
 • Wykonuje się podkonstrukcje pod GRC na wyjściu W1- 95% i wyjściu W4 -95%
 • Wykonuje się okładziny z cegły klinkierowej – zaawansowanie 70%.
 • Wykonuje się posadzki kamienne – wykonano 10%
 • Prowadzone są na bieżąco instalacje kanalizacyjne podposadzkowe 95%.
 • Trwa montaż instalacji sanitarnych na poz. -1: wod-kan 60%, wentylacyjnych 70%,
 • Prowadzone są roboty przy wentylacji podstawowej ( wentylatory i tłumiki) - 85%
 • Trwa montaż instalacji ogrzewania 22%
 • Trwa montaż instalacji klimatyzacji 50%
 • Instalacja gaszenia gazem –zaawansowanie 60%

 

Wentylatornia V16           

 • Wykonywane są okładziny akustyczne - 95%.
 • Wykonywana jest izolacja przeciwwodna przegłębień w płycie dennej części głębokiej- 98%
 • Wykonano posadzkę z żywicy epoksydowej -zaawansowanie 35%
 • Trwa układanie płytek gresowych – zaawansowanie 45%.
 • Trwa montaż ślusarki drzwiowej – zamontowano 11 z 20 szt. drzwi.
 • Kontynuowane są prace instalacyjne – wentylacja lokalna 40%.
 • Trwa montaż wentylacji podstawowej 90%.
 • Prowadzone są roboty przy instalacji wodnej   80%.
 • Rozpoczęto montaż przepompowni – zaawansowanie 50%

 

Stacja C17 Targówek

 • Wykonano 93% robót wykończeniowych w głównych pomieszczeniach technicznych.
 • Wykonano 93% robót wykończeniowych w Pomieszczeniach technologicznych stacji.
 • Wykonano 80% robót wykończeniowych w strefie ogólno-miejskiej.
 • Wykonano 80% robót w Hali odpraw wraz z halą peronową. Trwa układanie płyt kamiennych na peronie, trwa montaż konstrukcji sufitów podwieszanych oraz okładzin ściennych. Wykonawcy zwrócono uwagę na niedokładny montaż płyt ściennych oraz rozbieżności w wymiarach płyt ściennych.
 • Trwa montaż wszystkich instalacji sanitarnych. Aktualne zaawansowanie poszczególnych instalacji: kanalizacja podposadzkowa -99%, wod-kan –95%, wentylacja lokalna -95%, wentylacja podstawowa-100%, instalacja gaszenia gazem—100%, instalacja klimatyzacji -100%.
 • Zakończone wykonanie instalacji kanalizacji w stropach w rejonie wszystkich wyjść ze stacji W1, W2 i W3 -zaawansowanie wykonania całej instalacji w stropach około 98%
 • Trwa rozruch central wentylacyjnych.
 • Zakończono montaż jednostek zewnętrznych dla klimatyzacji.
 • Trwa rozruch instalacji klimatyzacji (chłodzenia).

Wentylatornia V17

 • Wykonano 100% murów w głównych pomieszczeniach technologicznych.
 • Wykonano 100% izolacji na stropie górnym.
 • Wykonano 90% robót wykończeniowych.
 • Trwa montaż okładzin akustycznych - 95%
 • Trwa montaż ślusarki drzwiowej – zamontowano 10 z 18 szt. drzwi.
 • Wykonuje się malowanie. Wykonano 80% malowania jednokrotnego.
 • Wykonano posadzkę z żywicy epoksydowej -zaawansowanie 25%.
 • Trwa układanie płytek gresowych – zaawansowanie 65%.
 • Trwa montaż instalacji sanitarnych: kanalizacji- 90%, wentylacji- 100%.

Stacja C18 Trocka

 • Trwają prace tynkarskie w pomieszczeniach na torach odstawczych - zaawansowanie 99%.
 • Trwają prace wykończeniowe w pomieszczeniach stacji (malowanie, podłogi, gres, sufity) – zaawansowanie 92%.
 • Trwają prace wykończeniowe w pomieszczeniach torów odstawczych (malowanie, podłogi, gres, sufity, okładziny akustyczne) – zaawansowanie 90%.
 • Trwa wykonywanie posadzki kamiennej peronu – zaawansowanie 95%
 • Rozpoczęto wykonywanie posadzki kamiennej hal odpraw – zaawansowanie 60%.
 • Rozpoczęto wykonywanie okładzin ściennych na peronie – zaawansowanie 90%
 • Trwa wykonywanie posadzki kamiennej hal odpraw i strefy ogólnomiejskiej – zaawansowanie 80 %.
 • Trwa wykonywanie okładzin ściennych na peronie – zaawansowanie 95%.
 • Trwa wykonywanie okładzin ściennych na wejściach stacyjnych – zaawansowanie 75%
 • Trwa wykonywanie sufitu podwieszanego na peronie – zaawansowanie 95%
 • Trwa wykonywanie ściany zatorowej na peronie – zaawansowanie 90%
 • Trwa wykonywanie sufitów podwieszonych w halach odpraw i strefie ogólnomiejskiej – zaawansowanie 70%.
 • Trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu – zaawansowanie 75%.
 • Trwa montaż wszystkich instalacji sanitarnych:kanalizacja podposadzkowa – 99%, instalacja wod-kan – 90%, trwa tzw.”biały montaż” w toaletach i montaż hydrantów, wentylacja lokalna – 90%, wentylacja podstawowa – 100%, zakończono montaż wszystkich urządzeń, instalacja gaszenia gazem – 100% w zakresie sanitarnym (zakończono montaż rur i butli,) instalacja klimatyzacji – 85%.

 

Wentylatornia V18

 • Trwają prace wykończeniowe części głębokiej – zaawansowanie 85%.
 • Wykonano fundamenty pod wentylatory w poz.-1.
 • Zakończono wykonywanie posadzki w poz.-1.
 • Zakończono wykonywanie okładzin akustycznych.
 • Trwa montaż instalacji sanitarnych: wod-kan – 85%, wentylacji lokalnej – 90%, wentylacji podstawowej – 100%.
 • Trwa budowa infrastruktury telekomunikacyjnej SK – zaawansowanie 60%.
 • Trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu – zaawansowanie 75%.
 • Trwa budowa infrastruktury telekomunikacyjnej SK – zaawansowanie 60%.

 

Stacja C19 Zacisze

 • Rozpoczęto prace przygotowawcze na stacji C19.

Stacja C21 Bródno

 • Wykonawca dokonał wygrodzenia przejętych działek.
 • Rozpoczęto prace demontażowe w budynku przedszkola przy ul. Hieronima 2.
 • Rozebrano pawilony handlowe bazaru przy ul. Kondratowicza z zakresie przejętych działek.
 • Rozpoczęto przebudowę sieci wodociągowych wzdłuż ulicy Kondratowicza po obu stronach (północnej i południowej) w rejonie stacji C21.

LISTOPAD 2018

Stacja C16 Szwedzka

 • Konstrukcje murowe na poziomie -1 - wymurowano 100% ścian.
 • Wykonano izolacje stropu górnego - 100%.
 • Trwają prace tynkarskie na poziomie -1 wykonano 100% .
 • Prowadzone są roboty przy zasypkach 95%
 • Wykonano malowanie jednokrotne powierzchni pomieszczeń 90%
 • Wykonywana jest podkonstrukcja pod ściany HPL w łazienkach 90%
 • Prowadzone są roboty przy okładzinach akustycznych w wentylatorniach 92%
 • Wykonywane są podkonstrukcje sufitów podwieszonych – hala peronu 90%, hala odpraw 90%
 • Wykonywane są wykończenia pomieszczeń z gresów 70%
 • Montaż drzwi do pomieszczeń – wykonano 80%
 • Wykonywana jest podkonstrukcja pod okładziny GRC na poz. -2 95% i na poz. -1 70%. Trwa montaż płyt GRC – 30%
 • Wykonuje się podkonstrukcje pod GRC na wyjściu W1- 95% i wyjściu W4 -45%
 • Wykonuje się okładziny z cegły klinkierowej – zaawansowanie 70%.
 • Prowadzone są na bieżąco instalacje kanalizacyjne podposadzkowe 95%.
 • Trwa montaż instalacji sanitarnych na poz. -1: wod-kan 60%, wentylacyjnych 70%,
 • Prowadzone są roboty przy wentylacji podstawowej ( wentylatory i tłumiki) - 85%
 • Rozpoczęto montaż instalacji ogrzewania 22%
 • Rozpoczęto montaż instalacji klimatyzacji 50%
 • Instalacja gaszenia gazem –zaawansowanie 60%

Wentylatornia V16           

 • Wykonywane są okładziny akustyczne - 90%.
 • Wykonano posadzki na poziomie -1 100% całości.
 • Wykonano izolacje przeciwwodne przegłębień w płycie dennej części głębokiej-100%
 • Wykonano gres pompowni – 100%
 • Kontynuowane są prace instalacyjne – wentylacja lokalna 40%.
 • Trwa montaż wentylacji podstawowej 90%.
 • Prowadzone są roboty przy instalacji wodnej   80%.
 • Rozpoczęto montaż przepompowni – zaawansowanie 50%

Stacja C17 Targówek

 • Wykonano 92% robót wykończeniowych w głównych pomieszczeniach technicznych.
 • Wykonano 100% izolacji na stropie głównym.
 • Wykonano 90% robót wykończeniowych w Pomieszczeniach technologicznych stacji.
 • Wykonano 75% robót wykończeniowych w strefie ogólno-miejskiej.
 • Wykonano 75% robót w Hali odpraw wraz z halą peronową. Trwa układanie płyt kamiennych na peronie, trwa montaż konstrukcji sufitów podwieszanych oraz okładzin ściennych. Wykonawcy zwrócono uwagę na niedokładny montaż płyt ściennych oraz rozbieżności w wymiarach płyt ściennych.
 • Trwa montaż wszystkich instalacji sanitarnych. Aktualne zaawansowanie poszczególnych instalacji: kanalizacja podposadzkowa -98%, wod-kan –90%, wentylacja lokalna -80%, wentylacja podstawowa-100%, instalacja gaszenia gazem—70%, instalacja klimatyzacji -90%.

Wentylatornia V17

 • Wykonano 95% murów w głównych pomieszczeniach technologicznych.
 • Wykonano 95% izolacji na stropie górnym.
 • Wykonano 75% robót wykończeniowych.
 • Trwa montaż instalacji sanitarnych: kanalizacji- 80%, wentylacji- 100%.
 • Trwa montaż okładzin akustycznych - 80%

Stacja C18 Trocka

 • Trwają prace tynkarskie w pomieszczeniach na torach odstawczych - zaawansowanie 99%.
 • Trwają prace wykończeniowe w pomieszczeniach stacji (malowanie, podłogi, gres, sufity) – zaawansowanie 90%.
 • Trwają prace wykończeniowe w pomieszczeniach torów odstawczych (malowanie, podłogi, gres, sufity, okładziny akustyczne) – zaawansowanie 85%.
 • Trwa wykonywanie posadzki kamiennej peronu – zaawansowanie 90%
 • Rozpoczęto wykonywanie posadzki kamiennej hal odpraw – zaawansowanie 60%.
 • Rozpoczęto wykonywanie okładzin ściennych na peronie – zaawansowanie 90%
 • Trwa wykonywanie posadzki kamiennej hal odpraw i strefy ogólnomiejskiej – zaawansowanie 60 %.
 • Trwa wykonywanie okładzin ściennych na peronie – zaawansowanie 90%.
 • Rozpoczęto wykonywanie okładzin ściennych na wejściach stacyjnych – zaawansowanie 50%
 • Trwa wykonywanie sufitu podwieszanego na peronie – zaawansowanie 80%
 • Rozpoczęto wykonywanie sufitów podwieszonych w halach odpraw i strefie ogólnomiejskiej – zaawansowanie 40%
 • Trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu – zaawansowanie 70%.
 • Trwa montaż wszystkich instalacji sanitarnych: kanalizacja podposadzkowa – 99%, instalacja wod-kan – 85% - rozpoczęto tzw.”biały montaż” w toaletach i hydranty, wentylacja lokalna – 85%, wentylacja podstawowa – 100%, instalacja gaszenia gazem – 70%, instalacja klimatyzacji – 70%.

Wentylatornia V18

 • Trwa montaż instalacji sanitarnych: wod-kan – 75%, wentylacji lokalnej – 80%, wentylacji podstawowej – 100%.
 • Trwa budowa infrastruktury telekomunikacyjnej SK – zaawansowanie 60%.
 • Trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu – zaawansowanie 15%.
 • Trwają prace wykończeniowe części głębokiej – zaawansowanie 75%.

Stacja C19 Zacisze

 • Rozpoczęto prace przygotowawcze na stacji C19. Dostarczono i złożono płyty betonowe dla celów organizacji budowy

Stacja C21 Bródno

 • W dniu 21.11.2018 r. wraz z przedstawicielami Wykonawcy, Biura Projektowego i Metra Warszawskiego wyznaczono drzewa i krzewy kolidujące z projektowanymi obiektami kubaturowymi i infrastrukturą podziemną stacji C21. Z oględzin terenu spisano protokół. Przed przystąpieniem do wycinki, zgodnie z zapisami Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach, Wykonawca dokona bieżącej diagnozy terenu celem ustalenia ilości, rodzaju i lokalizacji skrzynek lęgowych.
 • Wykonawca przejął budynek przedszkola przy ul. Hieronima 2 i rozpoczął prace przygotowawcze do rozbiórki obiektu.

PAŹDZIERNIK 2018

Stacja C16 Szwedzka

 • Wykonano 100% słupów docelowych.
 • Wykonywane są konstrukcje murowe na poziomie -1. Wymurowano 99% ścian.
 • Wykonano izolacje stropu górnego 90%.
 • Trwają prace tynkarskie na poziomie -1 wykonano 95% .
 • Prowadzone są roboty przy zasypkach 60%
 • Wykonano malowanie jednokrotne powierzchni pomieszczeń 90%
 • Wykonywana jest podkonstrukcja pod ściany HPL w łazienkach 70%
 • Prowadzone są roboty przy okładzinach akustycznych w wentylatorniach 90%
 • Wykonywane są podkonstrukcje sufitów podwieszonych – hala peronu 10%, hala odpraw 90%
 • Wykonywane są wykończenia pomieszczeń z gresów 60%
 • Montaż drzwi do pomieszczeń – wykonano 70%
 • Wykonywana jest podkonstrukcja pod okładziny GRC na poz. -2 90% i na poz. -1 60%. Trwa montaż płyt GRC – 20%
 • Wykonuje się podkonstrukcje pod GRC na wyjściu W1- 90% i wyjściu W4 -40%
 • Wykonuje się okładziny z cegły klinkierowej – zaawansowanie 65%.
 • Prowadzone są na bieżąco instalacje kanalizacyjne podposadzkowe 95%.
 • Trwa montaż instalacji sanitarnych na poz. -1: wod-kan 37%, wentylacyjnych 63%,
 • Prowadzone są roboty przy wentylacji podstawowej ( wentylatory i tłumiki) - 85%
 • Rozpoczęto montaż instalacji ogrzewania 22%
 • Rozpoczęto montaż instalacji klimatyzacji 30%
 • Instalacja gaszenia gazem –zaawansowanie 60%
 • Wykonuje się instalacje uziemień i połączeń wyrównawczych. Wykonano na chwilę obecną - 90%.
 • Prowadzony jest montaż kablowych konstrukcji wsporczych. Wykonano 70%.
 • Instalacja siły i światła wykonano 50%.
 • Podstacja trakcyjna – wykonano 60%.
 • Wykonuje się światłowody na potrzeby Systemu GSM C15-C16 wykonano 20%

Wentylatornia V16           

 • Wykonywane są okładziny akustyczne - 85%.
 • Wykonano biegi schodowe w poz. -2 100%.
 • Wykonano posadzki na poziomie -1 95% całości.
 • W trakcie wykonywania izolacje przeciwwodne przegłębień w płycie dennej części głębokiej- 90%
 • Wykonano posadzkę żywiczną w pom. 650a-100%
 • Wykonuje się gres pompowni – 80%
 • Kontynuowane są prace instalacyjne – wentylacja lokalna 28%.
 • Trwa montaż wentylacji podstawowej 90%.
 • Prowadzone są roboty przy instalacji wodnej   80%.
 • Trwają prace przy instalacjach kanalizacyjnych 80%.
 • Rozpoczęto montaż przepompowni
 • Trwają prace przy kablowych konstrukcjach wsporczych 90%.

Stacja C17 Targówek

 • Wykonano 92% robót wykończeniowych w głównych pomieszczeniach technicznych.
 • Wykonano 99% izolacji na stropie głównym.
 • Wykonano 90% robót wykończeniowych w Pomieszczeniach technologicznych stacji.
 • Wykonano 70% robót wykończeniowych w strefie ogólno-miejskiej.
 • Wykonano 70% robót w Hali odpraw wraz z halą peronową. Trwa układanie płyt kamiennych na peronie, trwa montaż konstrukcji sufitów podwieszanych oraz okładzin ściennych. Wykonawcy zwrócono uwagę na niedokładny montaż płyt ściennych oraz rozbieżności w wymiarach płyt ściennych.
 • Kontynuowanie montażu instalacji sanitarnych w pomieszczeniach technicznych i korytarzach na poz. – 1 (wentylacja-50%, instalacja wod-kan.-50%, gaszenia gazem-50%).
 • Trwa montaż wszystkich instalacji sanitarnych. Aktualne zaawansowanie poszczególnych instalacji: kanalizacja podposadzkowa -98%, wod-kan – 85%, wentylacja lokalna -80%, wentylacja podstawowa -100%, instalacja gaszenia gazem - 70%, instalacja klimatyzacji -90%.
 • Konstrukcje kablowe – 100%.
 • Instalacja siły i światła – 80%.
 • Połączenia urządzeń w podstacji – 95%.
 • System SAP od C16-C17 / wraz z tunelem i wentylatornią / - ok. 80%.
 • System DSO C17 - ok. 70%.

Wentylatornia V17

 • Wykonano 95% murów w głównych pomieszczeniach technologicznych.
 • Wykonano 95% izolacji na stropie górnym.
 • Wykonano 75% robót wykończeniowych.
 • Trwa montaż instalacji sanitarnych: kanalizacji- 80%, wentylacji- 90%.
 • Trwa montaż okładzin akustycznych - 80%

Stacja C18 Trocka

 • Trwa przebudowa kolizji sieci sanitarnych: gazowych-100%, ciepłowniczych - 100% kanalizacyjnych i wodociągowych - 95%.
 • Trwa montaż wszystkich instalacji sanitarnych: kanalizacja podposadzkowa – 99%, instalacja wod-kan – 80% - rozpoczęto tzw.”biały montaż” w toaletach i hydranty, wentylacja lokalna – 80%, wentylacja podstawowa – 100%, instalacja gaszenia gazem – 70%, instalacja klimatyzacji – 60%.
 • Trwa wykonywanie połączeń urządzeń w podstacji – zaawansowanie 90%.
 • Trwa montaż instalacji siły i światła – zaawansowanie 75%.
 • Zakończono montaż tras kablowych- zaawansowanie 100%.
 • Rozpoczęto instalację oświetlenia zewnętrznego – zaawansowanie 50%.
 • Trwa przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej – zaawansowanie 85%.
 • Rozpoczęto instalację systemu SAP- zaawansowanie 45%.
 • Rozpoczęto instalację systemu DSO – 45%.
 • Trwają prace tynkarskie w pomieszczeniach na torach odstawczych - zaawansowanie 98%.
 • Trwają prace wykończeniowe w pomieszczeniach stacji (malowanie, podłogi, gres, sufity) – zaawansowanie 85%.
 • Trwają prace wykończeniowe w pomieszczeniach torów odstawczych (malowanie, podłogi, gres, sufity, okładziny akustyczne) – zaawansowanie 80%.
 • Trwa wykonywanie posadzki kamiennej peronu – zaawansowanie 90%
 • Rozpoczęto wykonywanie posadzki kamiennej hal odpraw – zaawansowanie 30%.
 • Rozpoczęto wykonywanie okładzin ściennych na peronie – zaawansowanie 50%

Wentylatornia V18

 • Zakończono prace murarskie na poziomie -1.
 • Wykonano klatkę schodową części głębokiej.
 • Zakończono prace murarskie części głębokiej.
 • Trwają prace wykończeniowe części głębokiej – zaawansowanie 75%.
 • Wykonano fundamenty pod wentylatory w poz.-1.
 • Zakończono wykonywanie posadzki w poz.-1.
 • Zakończono wykonywanie okładzin akustycznych.
 • Trwa montaż instalacji sanitarnych: wod-kan – 70%, wentylacji lokalnej – 80%, wentylacji podstawowej – 90%.

 

Stacja C20 Kondratowicza

 • W dniu 31-10-2018r zostały wykonane i odebrane przez gestora Veolię cztery tymczasowe komory ciepłownicze wraz z wyposażeniem – armaturą na ulicy Kondratowicza w rejonie przyszłej stacji metra C20.W/w roboty umożliwiają wykonanie przebudowy sieci ciepłowniczych z jednoczesnym zapewnieniem ciągłości dostaw ciepła dla wszystkich okolicznych odbiorców.

WRZESIEŃ 2018

Stacja C16 Szwedzka

 • Wykonywane są słupy docelowe na stacji. Wykonano 98% słupów docelowych.
 • Wykonywane są konstrukcje murowe na poziomie -1. Wymurowano 95% ścian.
 • Wykonano izolacje stropu górnego 65%.
 • Trwają prace tynkarskie na poziomie -1 wykonano 85% .
 • Prowadzone są roboty przy zasypkach 45%
 • Wykonano malowanie jednokrotne powierzchni pomieszczeń 70%
 • Wykonywana jest podkonstrukcja pod ściany HPL w łazienkach 70%
 • Prowadzone są roboty przy okładzinach akustycznych w wentylatorniach 70%
 • Wykonywane są podkonstrukcje sufitów podwieszonych – hala peronu 10%, hala odpraw 90%
 • Wykonywane są wykończenia pomieszczeń z gresów 50%
 • Montaż drzwi do pomieszczeń – wykonano 50%
 • Wykonywana jest podkonstrukcja pod okładziny GRC na poz. -2 90% i na poz. -1 60%.
 • Wykonuje się okładziny z cegły klinkierowej – zaawansowanie 65%.
 • Prowadzone są na bieżąco instalacje kanalizacyjne podposadzkowe 95%.
 • Trwa montaż instalacji sanitarnych na poz. -1: wod-kan 35%, wentylacyjnych 60%,
 • Prowadzone są roboty przy wentylacji podstawowej ( wentylatory i tłumiki) - 85%
 • Rozpoczęto montaż instalacji ogrzewania 20%
 • Rozpoczęto montaż instalacji klimatyzacji 30%
 • Instalacja gaszenia gazem –zaawansowanie 60%
 • Wykonuje się instalacje uziemień i połączeń wyrównawczych. Wykonano na chwilę obecną - 90%.
 • Prowadzony jest montaż kablowych konstrukcji wsporczych. Wykonano 70%.
 • Instalacja siły i światła wykonano 50%.
 • Podstacja trakcyjna – wykonano 60%.
 • Wykonuje się światłowody na potrzeby Systemu GSM C15-C16 wykonano 20%

 

Wentylatornia V16           

 • Wykonywane są okładziny akustyczne - 75%.
 • Wykonano posadzki na poziomie -1 95% całości.
 • Wykonano jednokrotne malowanie w poziomu -2
 • W trakcie wykonywania izolacje przeciwwodne przegłębień w płycie dennej części głębokiej- 90%
 • Kontynuowane są prace instalacyjne – wentylacja lokalna 28%.
 • Rozpoczęto montaż wentylacji podstawowej 90%.
 • Prowadzone są roboty przy instalacji wodnej   80%.
 • Trwają prace przy instalacjach kanalizacyjnych 80%.
 • Trwają prace przy kablowych konstrukcjach wsporczych 90%.

Stacja C17 Targówek

 • Wykonano 91% robót wykończeniowych w głównych pomieszczeniach technicznych.
 • Wykonano 99% izolacji na stropie głównym.
 • Wykonano 90% robót wykończeniowych w Pomieszczeniach technologicznych stacji.
 • Wykonano 65% robót wykończeniowych w strefie ogólno-miejskiej.
 • Wykonano 65% robót w Hali odpraw wraz z halą peronową. Trwa układanie płyt kamiennych na peronie, trwa montaż konstrukcji sufitów podwieszanych oraz okładzin ściennych. Wykonawcy zwrócono uwagę na niedokładny montaż płyt ściennych oraz rozbieżności w wymiarach płyt ściennych.
 • Trwa montaż wszystkich instalacji sanitarnych. Aktualne zaawansowanie poszczególnych instalacji: kanalizacja podposadzkowa -95%, wod-kan –80%, wentylacja lokalna -70%, wentylacja podstawowa -70%, instalacja gaszenia gazem—60%, instalacja klimatyzacji -50%.
 • Konstrukcje kablowe – 95%.
 • Uziemienia i połączenia wyrównawcze - 100%.
 • Instalacja siły i światła – 80%.
 • Montaż urządzeń w podstacji - 100 %.
 • Połączenia urządzeń w podstacji – 90%.
 • System SAP od C16-C17 / wraz z tunelem i wentylatornią / - ok. 40%.
 • System SAP od C17-C18 / wraz z tunelem i wentylatornią / - ok. 25%.
 • System DSO C17 - ok. 35%.

Wentylatornia V17

 • Wykonano 95% murów w głównych pomieszczeniach technologicznych.
 • Wykonano 95% izolacji na stropie górnym.
 • Wykonano 75% robót wykończeniowych.
 • Trwa montaż instalacji sanitarnych: kanalizacji- 80%, wentylacji- 90%.
 • Trwa montaż okładzin akustycznych - 80%

Stacja C18 Trocka

 • Trwa przebudowa kolizji sieci sanitarnych: gazowych-100%, ciepłowniczych - 100% kanalizacyjnych i wodociągowych - 95%.
 • Trwa montaż wszystkich instalacji sanitarnych: kanalizacja podposadzkowa – 99%, instalacja wod-kan – 80% - rozpoczęto tzw.”biały montaż” w toaletach i hydranty, wentylacja lokalna – 70%, wentylacja podstawowa – 90%, instalacja gaszenia gazem – 70%, instalacja klimatyzacji – 50%.
 • Trwa wykonywanie połączeń urządzeń w podstacji – zaawansowanie 90%.
 • Trwa montaż instalacji siły i światła – zaawansowanie 70%.
 • Trwają prace związane z montażem tras kablowych- zaawansowanie 90%.
 • Trwa montaż instalacji siły i światła – zaawansowanie 70%.
 • Rozpoczęto instalację oświetlenia zewnętrznego – zaawansowanie 15%.
 • Trwa przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej – zaawansowanie 85%.
 • Trwa montaż światłowodów – zaawansowanie 30%.
 • Rozpoczęto instalację systemu SAP- zaawansowanie 45%.
 • Rozpoczęto instalację systemu DSO – 45%.
 • Trwają prace tynkarskie w pomieszczeniach na torach odstawczych - zaawansowanie 97%.
 • Trwają prace wykończeniowe w pomieszczeniach stacji (malowanie, podłogi, gres, sufity) – zaawansowanie 80%.
 • Trwają prace wykończeniowe w pomieszczeniach torów odstawczych (malowanie, podłogi, gres, sufity, okładziny akustyczne) – zaawansowanie 70%.
 • Trwa wykonywanie posadzki kamiennej peronu – zaawansowanie 90%
 • Rozpoczęto wykonywanie posadzki kamiennej hal odpraw – zaawansowanie 15%.
 • Rozpoczęto wykonywanie okładzin ściennych na peronie – zaawansowanie 30%

 

Wentylatornia V18

 • Trwa montaż instalacji kanalizacji – zaawansowanie 5%.]
 • Zakończono prace murarskie części głębokiej – zaawansowanie 80%.
 • Trwa budowa infrastruktury telekomunikacyjnej SK – zaawansowanie 50%.

Podpisanie Umowy na budowę II Etapu Realizacji Odcinka Wschodniego-Północnego

W dniu 28 września 2018 roku została podpisana Umowa nr WP.022.63.2018.IP pomiędzy Zamawiającym - Miastem Stołecznym Warszawa, reprezentowanym przez Zarząd Transportu Miejskiego, w imieniu i na rzecz, którego działa firma Metro Warszawskie sp. z o.o., zwana dalej MW, a Wykonawcą - GŰLERMAK Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A. Ş z siedzibą w Ankarze (Turcja), Konya Devletyolu, 23. KM NO:111 GOLBASI, Ankara, Turcja, GŰLERMAK sp. z o. o., Ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, Polska oraz ASTALDI S.p.A., Via Giulio Vincenzo Bona 65, 00156 Rzym, Włochy.
Przedmiotem Umowy jest „Projekt i budowa II Linii Metra w Warszawie – II Etap Realizacji Odcinka Wschodnio – Północnego, od szlaku za Stacją C18 „Trocka” do torów odstawczych za Stacją C21”.

SIERPIEŃ 2018

Stacja C16 Szwedzka

 • Wykonywano konstrukcję wyjście W4.
 • Zakończono wykonanie szachtów (części nadziemne).
 • Wykonywane są konstrukcje murowe na poziomie -1. Wymurowano 95% ścian.
 • Wykonano izolacje stropu górnego 60%.
 • Trwają prace tynkarskie na poziomie -1 wykonano 85% .
 • Prowadzone są roboty przy zasypkach 30%
 • Wykonano malowanie jednokrotne powierzchni pomieszczeń 70%
 • Wykonywana jest podkonstrukcja pod ściany HPL w łazienkach 20%
 • Prowadzone są roboty przy okładzinach akustycznych w wentylatorniach 60%
 • Wykonywane są podkonstrukcje sufitów podwieszonych – hala peronu 10%, hala odpraw 80%
 • Wykonywane są wykończenia pomieszczeń z gresów 40%
 • Montaż drzwi do pomieszczeń – wykonano 20%
 • Wykonywana jest podkonstrukcja pod okładziny GRC na poz. -2 90%
 • Prowadzone są na bieżąco instalacje kanalizacyjne podposadzkowe 95%.
 • Trwa montaż instalacji sanitarnych na poz. -1: wod-kan 30%, wentylacyjnych 50%,
 • Prowadzone są roboty przy wentylacji podstawowej ( wentylatory i tłumiki)- 80%
 • Rozpoczęto montaż instalacji ogrzewania 20%
 • Rozpoczęto montaż instalacji klimatyzacji 28%
 • Instalacja gaszenia gazem –zaawansowanie 60%
 • Wykonuje się instalacje uziemień i połączeń wyrównawczych. Wykonano na chwilę obecną -85%.
 • Prowadzony jest montaż kablowych konstrukcji wsporczych. Wykonano 70%.
 • Instalacja siły i światła wykonano 40%.
 • Podstacja trakcyjna – wykonano 60%.
 • Wykonuje się światłowody na potrzeby Systemu GSM C15-C16 wykonano 20%

Wentylatornia V16           

 • Wykonywane są okładziny akustyczne - 65%.
 • Wykonano strop czerpni P1
 • Wykonano biegi schodowe w poz. -2 100%
 • Rozpoczęto malowanie w poz. -2
 • W trakcie wykonywania izolacje przeciwwodne przegłębień w płycie dennej części głębokiej
 • Kontynuowane są prace instalacyjne – wentylacja lokalna 2%
 • Rozpoczęto montaż wentylacji podstawowej 10%
 • Prowadzone są roboty przy instalacji wodnej 60%
 • Trwają prace przy instalacjach kanalizacyjnych 32%
 • Trwają prace przy kablowych konstrukcjach wsporczych 15%

Stacja C17 Targówek

 • Wykonano 90% robót wykończeniowych w głównych pomieszczeniach technicznych.
 • Wykonano 98% izolacji na stropie głównym.
 • Wykonano 99% szachtów.
 • Wykonano 100% płyty peronu.
 • Wykonano 90% robót wykończeniowych w Pomieszczeniach technologicznych stacji.
 • Wykonano 60% robót wykończeniowych w strefie ogólno-miejskiej.
 • Wykonano 60% robót w Hali odpraw wraz z halą peronową. Trwa układanie płyt kamiennych na peronie, trwa montaż konstrukcji sufitów podwieszanych oraz okładzin ściennych. Wykonawcy zwrócono uwagę na niedokładny montaż płyt ściennych oraz rozbieżności w wymiarach płyt ściennych.
 • Kontynuowanie montażu instalacji sanitarnych w pomieszczeniach technicznych i korytarzach na poz. – 1 (wentylacja-50%, instalacja wod-kan.-50%, gaszenia gazem-50%).
 • Trwa montaż wszystkich instalacji sanitarnych. Aktualne zaawansowanie poszczególnych instalacji: kanalizacja podposadzkowa -95%, wod-kan –80%, wentylacja lokalna -70%, wentylacja podstawowa -70%, instalacja gaszenia gazem—60%, instalacja klimatyzacji -50%.
 • Konstrukcje kablowe – 95%.
 • Uziemienia i połączenia wyrównawcze- 90%.
 • Instalacja siły i światła – 70%.
 • Montaż urządzeń w podstacji-95%.
 • Połączenia urządzeń w podstacji – 70%.
 • Przyłącze zasilania docelowego dla stacji C17 – 90%.
 • System SAP od C16-C17 / wraz z tunelem i wentylatornią / - ok. 40%.
 • System SAP od C17-C18 / wraz z tunelem i wentylatornią / - ok. 25%.
 • System DSO C17 - ok. 35%.

Wentylatornia V17

 • Wykonano 95% murów w głównych pomieszczeniach technologicznych.
 • Wykonano 95% izolacji na stropie górnym.
 • Wykonano 70% robót wykończeniowych.
 • Trwa montaż instalacji sanitarnych: kanalizacji- 75%, wentylacji- 35%.
 • Trwa montaż okładzin akustycznych - 80%

 

Stacja C18 Trocka

 • Trwa wykonywanie przyłączy wod-kan do stacji – zaawansowanie 90%.
 • Trwa budowa przyłączy ciepłowniczych – 95%.
 • Trwa przebudowa kolizji sieci sanitarnych: gazowych-100%, ciepłowniczych - 100% kanalizacyjnych i wodociągowych - 95%.
 • Trwa montaż wszystkich instalacji sanitarnych: kanalizacja podposadzkowa – 99%, instalacja wod-kan – 55%, wentylacja lokalna – 55%, wentylacja podstawowa – 90%, instalacja gaszenia gazem - 70%.
 •  
 • Trwa montaż urządzeń w podstacji – zaawansowanie 90% oraz połączeń urządzeń w podstacji – 40%.
 • Trwają prace związane z montażem uziemień i połączeń wyrównawczych- zaawansowanie 90%.
 • Trwają prace związane z montażem tras kablowych- zaawansowanie 90%.
 • Trwa montaż instalacji siły i światła – zaawansowanie 50%.
 • Rozpoczęto instalację oświetlenia zewnętrznego – zaawansowanie 10%.
 • Rozpoczęto przebudowę infrastruktury telekomunikacyjnej – zaawansowanie 5%.
 • Trwa montaż światłowodów – zaawansowanie 30%.
 • Trwają prace murarskie na poz.-2 torów odstawczych – zaawansowanie 97%
 • Zakończono prace tynkarskie w pomieszczeniach technicznych w poziomie -1 stacji.
 • Trwają prace tynkarskie w pomieszczeniach na torach odstawczych - zaawansowanie 90%.
 • Trwają prace wykończeniowe w pomieszczeniach stacji (malowanie, podłogi, gres, sufity) – zaawansowanie 65%.
 • Trwają prace wykończeniowe w pomieszczeniach torów odstawczych (malowanie, podłogi, gres, sufity, okładziny akustyczne) – zaawansowanie 25%.
 • Trwa wykonywanie posadzki kamiennej peronu – zaawansowanie 90%
 • Rozpoczęto wykonywanie posadzki kamiennej hal odpraw – zaawansowanie 10%.
 • Zakończono wykonanie wejścia W4
 • Zakończono wykonanie wejścia W1
 • Trwają zasypki stacji i torów odstawczych – zaawansowanie 95%

Wentylatornia V18

 • Zakończono wykonywanie okładzin akustycznych.
 • Trwa montaż instalacji kanalizacji – zaawansowanie 5%.]
 • Trwają prace murarskie części głębokiej – zaawansowanie 80%.
 • Trwa budowa infrastruktury telekomunikacyjnej SK – zaawansowanie 50%.

 

LIPIEC 2018

Stacja C16 Szwedzka

 • Wykonywane jest wyjście W4 – wykonanie 80%
 • Wykonywane są szachty (części nadziemne). Wykonano 96% ścian.
 • Wykonywane są konstrukcje murowe na poziomie -1. Wymurowano 90% ścian.
 • Wykonano izolacje stropu górnego 50%.
 • Trwają prace tynkarskie na poziomie -1 wykonano 75% .
 • Wykonano ruszt podłogi podniesionej w pomieszczeniach technicznych na terenie stacji
 • Prowadzone są na bieżąco instalacje kanalizacyjne pod posadzkowe - Zaawansowanie 95%.
 • Kontynuowany jest montaż instalacji sanitarnych na poz. -1: wod-kan 22%, wentylacyjnych 41%, instalacja gaszenia gazem -60%.
 • Wykonuje się instalacje uziemień i połączeń wyrównawczych. Wykonano 85%.
 • Prowadzony jest montaż kablowych konstrukcji wsporczych. Wykonano 60%.

Wentylatornia V16           

 • Zakończono prace przy wykonywaniu łączników.
 • Wykonano 90% drugorzędnych elementów konstrukcyjnych.
 • Wykonano posadzki na poziomie -1. 85% całości.
 • Wykonywane są okładziny akustyczne - 55%.
 • Kontynuowane są prace instalacyjne związane z wentylacją.
 • Trwają prace przy instalacjach kanalizacyjnych 30%

 

Stacja C17 Targówek

 • Wykonano 70% robót wykończeniowych w głównych pomieszczeniach technicznych.
 • Wykonano 95% izolacji na stropie głównym.
 • Wykonano 90% szachtów.
 • Wykonano 100% schodów.
 • Wykonano 70% robót wykończeniowych w Pomieszczeniach technologicznych stacji.
 • Wykonano 25% robót wykończeniowych w strefie ogólno-miejskiej.
 • Wykonano 40% robót w Hali odpraw wraz z halą peronową. Trwa układanie płyt kamiennych na peronie, trwa montaż konstrukcji sufitów podwieszanych oraz okładzin ściennych.
 • Kontynuowanie montażu instalacji sanitarnych w pomieszczeniach technicznych i korytarzach na poz. – 1 (wentylacja-50%, instalacja wod-kan.-50%, gaszenia gazem-50%).
 • Trwa montaż wszystkich instalacji sanitarnych. Aktualne zaawansowanie poszczególnych instalacji: kanalizacja podposadzkowa -95%, wod-kan –78%, wentylacja lokalna -67%, wentylacja podstawowa -50%, instalacja gaszenia gazem—60%, instalacja klimatyzacji -40%.
 • Konstrukcje kablowe – 95%.
 • Uziemienia i połączenia wyrównawcze- 90%.
 • Instalacja siły i światła – 60%.
 • Montaż urządzeń w podstacji-85%.
 • Połączenia urządzeń w podstacji – 30%.
 • Przyłącze zasilania docelowego dla stacji C17 – 50%.
 • Systemu SAP od C16-C17 / wraz z tunelem i wentylatornią / - ok. 35%.
 • Systemu DSO C17 - ok. 30%.

Wentylatornia V17

 • Wykonano 70% drugorzędnych elementów konstrukcyjnych.
 • Wykonano 95% izolacji na stropie górnym.
 • Wykonano 50% robót wykończeniowych.
 • Trwa montaż instalacji sanitarnych: kanalizacji- 75%, wentylacji- 35%.
 • Trwa montaż okładzin akustycznych - 60%

Stacja C18 Trocka

 • Trwa wykonywanie przyłączy wod-kan do stacji – zaawansowanie 75%.
 • Trwa budowa przyłączy ciepłowniczych – 75%.
 • Trwa przebudowa kolizji sieci sanitarnych: gazowych-100%, ciepłowniczych - 100% kanalizacyjnych i wodociągowych - 90%.
 • Trwa montaż wszystkich instalacji sanitarnych: kanalizacja podposadzkowa – 99%, instalacja wod-kan – 35%, wentylacja lokalna – 50%, wentylacja podstawowa – 50%, instalacja gaszenia gazem - 70%.
 • Trwa montaż urządzeń w podstacji – zaawansowanie 90% oraz połączeń urządzeń w podstacji – 40%.
 • Trwają prace związane z montażem uziemień i połączeń wyrównawczych- zaawansowanie 90%.
 • Trwają prace związane z montażem tras kablowych- zaawansowanie 90%.
 • Trwa montaż instalacji siły i światła – zaawansowanie 40%.
 • Rozpoczęto przebudowę infrastruktury telekomunikacyjnej – zaawansowanie 5%.
 • Trwają prace murarskie na poz.-2 torów odstawczych – zaawansowanie 90%
 • Trwają prace tynkarskie w pomieszczeniach technicznych w poziomie -1 stacji zaawansowanie 95%.
 • Trwają prace tynkarskie w pomieszczeniach na torach odstawczych - zaawansowanie 80%.
 • Trwa wykonywanie posadzek w pomieszczeniach technicznych stacji – zaawansowanie 80%
 • Trwa wykonywanie okładzin akustycznych w pomieszczeniach wentylatorni – zaawansowanie 70%.
 • Trwa wykonywanie posadzki kamiennej peronu – zaawansowanie 90%.
 • Wykonano zewnętrzne elementy pionowe na torach odstawczych .
 • Trwa wykonywanie wejścia W4 - zaawansowanie 98%.
 • Trwa wykonywanie wejścia W1 - zaawansowanie 90%.
 • Trwają zasypki stacji i torów odstawczych – zaawansowanie 90%

Wentylatornia V18

 • Wykonywanie posadzki w poz.-1 – zaawansowanie 100%.
 • Trwa wykonywanie okładzin akustycznych – zaawansowanie 95%.
 • Rozpoczęto montaż instalacji kanalizacji – zaawansowanie 5%.

Tunele

 • Budowa tuneli i łączników tunelowych zakończona.

Roboty torowe

Stacja C18

 • Wykonano 90% podbudowy betonowej w części torów odstawczych.
 • Rozpoczęto wykonanie płyty torowej w części stacyjnej strona lewa – wykonano 143 mpłyty torowej.

Tunel D18L i D18P

 • Wykonano 895,0 m płyty torowej w obu tunelach – 96,0%

Stacja C17

 • Zakończono podbudowę betonową torową w obu torach na całej stacji.
 • Zakończono wykonywanie płyty torowo-rozjazdowej na stacji.

Tunel D17L i D17P

 • Zakończono podbudowę betonową torową w obu tunelach.
 • Wykonano 862,0 m płyty torowej w obu tunelach – 66,0%.

Stacja C16

 • Rozpoczęto wykonywanie podbudowy betonowej torowej w obu torach.
 • Wykonano 80% podbudowy w torze lewym i 30% podbudowy w torze prawym.

Tunel D16L i D16P

 • Wykonano 100% podbudowy betonowej torowej w tunelu prawym.
 • Wykonano 89% podbudowy betonowej torowej w tunelu lewym.

CZERWIEC 2018

Stacja C16 Szwedzka

 • Wykonano ściany i słupy podperonia – wykonanie 100%
 • Wykonano płytę podperonia – wykonanie 100%
 • Wykonywane jest wyjście W4 – wykonanie 70%
 • Wykonywane są szachty (części nadziemne). Wykonano 96% ścian.
 • Wykonano izolacje stropu górnego 35%.
 • Wykonywane są konstrukcje murowe na poziomie -1. Wymurowano 80% ścian.
 • Trwają prace tynkarskie na poziomie -1 wykonano 50% .
 • Prowadzone są na bieżąco instalacje kanalizacyjne pod posadzkowe - Zaawansowanie 95%.
 • Rozpoczęto montaż instalacji sanitarnych na poz. -1: wod-kan 20%, wentylacyjnych 40%, instalacja gaszenia gazem -60%.
 • Wykonuje się instalacje uziemień i połączeń wyrównawczych. Wykonano 80%.
 • Prowadzony jest montaż kablowych konstrukcji wsporczych. Wykonano 50%.

Wentylatornia V16           

 • Trwają prace przy wykonywaniu łączników. Wykonano 80% prac.
 • Wykonano 90% drugorzędnych elementów konstrukcyjnych.
 • Wykonano posadzki na poziomie -1. 85% całości.
 • Wykonywane są okładziny akustyczne - 50%.
 • Kontynuowane są prace instalacyjne związane z wentylacją.

Stacja C17 Targówek

 • Wykonano 60% robót wykończeniowych w głównych pomieszczeniach technicznych.
 • Wykonano 95% izolacji na stropie głównym.
 • Wykonano 90% szachtów.
 • Wykonano 90% schodów.
 • Wykonano 50% robót wykończeniowych w Pomieszczeniach technologicznych stacji.
 • Wykonano 15% robót w Hali odpraw wraz z halą peronową. Kontynuowane jest układanie płyt kamiennych na peronie.
 • Zakończono wykonanie instalacji kanalizacji w stropach w rejonie wszystkich wyjść ze stacji W1, W2 i W3 -zaawansowanie wykonania całej instalacji w stropach około 90%.
 • Kontynuowanie montażu instalacji sanitarnych w pomieszczeniach technicznych i korytarzach na poz. – 1 (wentylacja-50%, instalacja wod-kan.-50%, gaszenia gazem-50%).
 • Trwa montaż wszystkich instalacji sanitarnych. Aktualne zaawansowanie poszczególnych instalacji: kanalizacja podposadzkowa-95%, wod-kan –70%, wentylacja - 55%, instalacja gaszenia gazem - 50%.
 • Trwają prace związane z montażem uziemień dla pomieszczeń technicznych i stacji - 85%.
 • Trwają zaawansowane prace montażowe tras kablowych na konstrukcji podłogi podniesionej w pomieszczeniu podstacji trakcyjnej.
 • Trwają zaawansowane prace montażowe tras kablowych na stacji (podperonie, ściana zatorowa, pomieszczenia techniczne, poziom peronu).
 • Trwają prace związane z montażem tras kablowych na stacji oraz w tunelach D17 i D18 – 85%.

Wentylatornia V17

 • Wykonano 70% drugorzędnych elementów konstrukcyjnych.
 • Wykonano 95% izolacji na stropie górnym.
 • Wykonano 40% robót wykończeniowych.
 • Wykonano instalację kanalizacji w stropie na poziomie -1.
 • Trwa montaż instalacji sanitarnych: kanalizacji- 70%, wentylacji- 30%.

Stacja C18 Trocka

 • Trwa wykonywanie przyłączy wod-kan do stacji – zaawansowanie 62%.
 • Trwa budowa przyłączy ciepłowniczych – 25%.
 • Trwa przebudowa kolizji sieci sanitarnych: gazowych-100%, pozostałych (ciepłowniczych, kanalizacyjnych i wodociągowych) -około 88%.
 • Trwa montaż wszystkich instalacji sanitarnych: kanalizacja podposadzkowa – 98%, instalacja wod-kan – 20%, wentylacja – 40%, instalacja gaszenia gazem - 60%.
 • Trwa montaż urządzeń w podstacji – zaawansowanie 90% oraz połączeń urządzeń w podstacji – 30%.
 • Trwają prace związane z montażem uziemień i połączeń wyrównawczych- zaawansowanie 90%.
 • Trwają prace związane z montażem tras kablowych- zaawansowanie 85%.
 • Trwa montaż instalacji siły i światła – zaawansowanie 30%.
 • Wykonano fundamenty pod transformatory w pomieszczeniu 200.
 • Trwają prace murarskie na poz.-2 torów odstawczych – zaawansowanie 60%
 • Trwają prace tynkarskie w pomieszczeniach technicznych w poziomie -1 stacji zaawansowanie 80%.
 • Trwają prace tynkarskie w pomieszczeniach na torach odstawczych - zaawansowanie 70%.
 • Trwa wykonywanie posadzek w pomieszczeniach technicznych stacji – zaawansowanie 70%
 • Trwa wykonywanie okładzin akustycznych w pomieszczeniach wentylatorni – zaawansowanie 50%.
 • Trwa wykonywanie posadzki kamiennej peronu – zaawansowanie 75%.
 • Trwa wykonywanie zewnętrznych elementów pionowych na torach odstawczych zaawansowanie 90%.
 • Trwa wykonywanie wejścia W4 - zaawansowanie 95%.
 • Trwa wykonywanie wejścia W1 - zaawansowanie 70%.
 • Trwają zasypki stacji i torów odstawczych – zaawansowanie 85%

Wentylatornia V18

 • Trwa wykonywanie posadzki w poz.-1 – zaawansowanie 90%.
 • Trwa wykonywanie okładzin akustycznych – zaawansowanie 80%.
 • Rozpoczęto montaż instalacji kanalizacji – zaawansowanie 5%.

Tunele

 • Łączniki tunelowe zaawansowanie:
 • Tunele łącznikowe wentylatorni V-18 - 95%
 • Tunele łącznikowe wentylatorni V-17 - 95%
 • Tunele łącznikowe wentylatorni V-16 - 75%
 • Tunel łącznikowy D17.1 - 95%
 • Tunel łącznikowy D16.1 - 70%
 • Tunel łącznikowy D16.2 - 80%

 

Roboty torowe

Stacja C18

Wykonano 60% podbudowy betonowej w części torów odstawczych.  

Tunel D18L i D18P

Wykonano 471,0 m płyty torowej w obu tunelach – 56%

Stacja C17

Wykonano 465,0 m płyty torowo-rozjazdowej /trzy rozjazdy i skrzyżowanie/ około 60% całości robót płyty torowej na stacji

Tunel D17L i D17P

Wykonano 418,7 m płyty torowej w obu tunelach – 32,0%.

Tunel D16L i D16P

Wykonano 67% podbudowy betonowej torowej w tunelu prawym.

Wykonano 41% podbudowy betonowej torowej w tunelu lewym.

MAJ 2018

Stacja C16 Szwedzka

 • Wykonywane są ściany i słupy podperonia – wykonanie 95%
 • Wykonywana jest płyta podperonia. Wykonano 95% płyt podperonia.
 • Wykonywane jest wyjście W4 – wykonanie 50%
 • Wykonywane są szachty (części nadziemne). Wykonano 92% ścian.
 • Wykonano izolacje stropu górnego 25%.
 • Wykonywane są konstrukcje murowe na poziomie -1. Wymurowano 70% ścian.
 • Trwają prace tynkarskie na poziomie -1 wykonano 45% .
 • Prowadzone są na bieżąco instalacje kanalizacyjne pod posadzkowe - Zaawansowanie 95%.
 • Rozpoczęto montaż instalacji sanitarnych na poz. -1: kanalizacyjnych wykonano 20%, wodnych 5%, wentylacyjnych 5%, instalacja gaszenia gazem -50%.
 • Wykonuje się instalacje uziemień i połączeń wyrównawczych. Wykonano 70%.
 • Prowadzony jest montaż kablowych konstrukcji wsporczych. Wykonano 25%.

Wentylatornia V16           

 • Trwają prace przy wykonywaniu łączników. Wykonano 55% prac.
 • Trwają prace tynkarskie. Wykonano 100% tynków na poz. -1 i -0,5.
 • Wykonano posadzki na poziomie -1. 55% całości.
 • Wykonywane są okładziny akustyczne - 10%.
 • Rozpoczęto prace instalacyjne związane z wentylacją.

Stacja C17 Targówek

 • Wykonano 60% robót wykończeniowych w głównych pomieszczeniach technicznych.
 • Wykonano 15% robót w Hali odpraw wraz z halą peronową. Rozpoczęto układanie płyt kamiennych na peronie.
 • Rozpoczęto montaż kanalizacji na podperoniu.
 • Trwa montaż wszystkich instalacji sanitarnych. Aktualne zaawansowanie poszczególnych instalacji: kanalizacja podposadzkowa-95%, wod-kan –70%, wentylacja - 55%, instalacja gaszenia gazem - 50%.
 • Dostarczono na stacje 100% urządzeń elektroenergetycznych wyposażenia podstacji elektroenergetycznej. Montaż urządzeń w podstacji - 80%.
 • Trwają prace związane z montażem uziemień dla pomieszczeń technicznych i stacji - 85%.
 • Trwają zaawansowane prace montażowe tras kablowych na konstrukcji podłogi podniesionej w pomieszczeniu podstacji trakcyjnej.
 • Trwają zaawansowane prace montażowe tras kablowych na stacji (podperonie, ściana zatorowa, pomieszczenia techniczne, poziom peronu).
 • Trwają prace związane z montażem tras kablowych na stacji oraz w tunelach D17 i D18 – 85%.
 • Instalacja siły i światła – 50%.
 • Zakończono montaż sond dla monitoringu prądów błądzących.
 • Rozpoczęto wykonanie zasypek stropu stacji związanych z odtworzeniem ulicy Ossowskiego.

Wentylatornia V17

 • Wykonano 70% drugorzędnych elementów konstrukcyjnych.
 • Wykonano 95% izolacji na stropie górnym.
 • Wykonano 40% robót wykończeniowych.
 • Trwa montaż instalacji sanitarnych: kanalizacji- 70%, wentylacji- 30%.

Stacja C18 Trocka

 • Trwa wykonywanie przyłączy wod-kan do stacji – zaawansowanie 20%.
 • Trwa przebudowa kolizji sieci sanitarnych: gazowych-100%, pozostałych (ciepłowniczych, kanalizacyjnych i wodociągowych) -około 86%.
 • Trwa montaż wszystkich instalacji sanitarnych: kanalizacja podposadzkowa – 98%, instalacja wod-kan – 10%, wentylacja – 10%, instalacja gaszenia gazem - 20%.
 • Zakończono układanie tras kablowych (przepusty) w płycie dennej torów odstawczych.
 • Dostarczono komplet urządzeń elektroenergetycznych do pomieszczenia podstacji elektroenergetycznej.
 • Trwa montaż urządzeń w podstacji – zaawansowanie 70%.
 • Trwają prace związane z montażem uziemień i połączeń wyrównawczych- zaawansowanie 80%.
 • Trwają prace związane z montażem tras kablowych- zaawansowanie 80%.
 • Trwa montaż instalacji siły i światła – zaawansowanie 10%.
 • Zakończono prace murarskie na poz.-1 torów odstawczych.
 • Trwają prace murarskie na poz.-2 torów odstawczych – zaawansowanie 30%
 • Trwają prace tynkarskie w pomieszczeniach technicznych w poziomie -1 stacji zaawansowanie 60%.
 • Trwają prace tynkarskie w pomieszczeniach na torach odstawczych - zaawansowanie 60%.
 • Trwa wykonywanie zewnętrznych elementów pionowych na torach odstawczych zaawansowanie 80%.
 • Trwa wykonywanie wejścia W4 - zaawansowanie 80%.
 • Trwa wykonywanie wejścia W1 - zaawansowanie 35%.
 • Trwają zasypki stacji i torów odstawczych – zaawansowanie 70%

Wentylatornia V18

 • Trwa wykonywanie posadzki w poz.-1 – zaawansowanie 80%.

Tunele

 • Łączniki tunelowe zaawansowanie:
 • Tunele łącznikowe wentylatorni V-18 - 95%
 • Tunele łącznikowe wentylatorni V-17 - 95%
 • Tunele łącznikowe wentylatorni V-16 - 75%
 • Tunel łącznikowy D17.1 - 95%
 • Tunel łącznikowy D16.1 - 70%
 • Tunel łącznikowy D16.2 - 80%

 

Roboty torowe

Stacja C18

Zakończono podbudowę betonową torową w części torów stacyjnych.

Rozpoczęto wykonywanie podbudowy w części torów odstawczych.       

 

Tunel D18L i D18P

Zakończono podbudowę betonową torową w obu tunelach.

Wykonano 360,0 m płyty torowej w obu tunelach.

 

Stacja C17

Zakończona podbudowę betonową w obu torach na całej stacji.

Wykonano 272 m płyty torowo-rozjazdowej /dwa rozjazdy/

Tunel D17L i D17P

Zakończono podbudowę betonową torową w obu tunelach.

Wykonano 93,0 m płyty torowej w tunelu lewym.

Rozpoczęto budowę płyty torowej w tunelu prawym.

 

Tunel D16L i D16P

Wykonano 50% podbudowy torowej w tunelu prawym.

Rozpoczęto wykonywanie podbudowy w tunelu lewym.

KWIECIEŃ 2018

Stacja C16 Szwedzka

 • Kontynuowane są prace przy słupach docelowych stacji – wykonanie 98%
 • Wykonywane są ściany i słupy podperonia – wykonanie 90%
 • Wykonywana jest płyta podperonia. Wykonano 90% płyt podperonia.
 • Wykonywane jest wyjście W4. Prowadzone są prace przy płycie dennej.
 • Wykonywane są szachty ( części nadziemne). Wykonano 90% ścian.
 • Zakończono prace przy wykonywaniu portali tunelowych.
 • Wykonano izolacje stropu górnego 20%.
 • Wykonywane są konstrukcje murowe na poziomie -1. Wymurowano 60% ścian.
 • Trwają prace tynkarskie na poziomie -1 wykonano 40%.
 • Prowadzone są na bieżąco instalacje kanalizacyjne podposadzkowe - Zaawansowanie 70%.
 • Wykonano ruszt podłogi podniesionej w pomieszczenia technicznych.

 Wentylatornia V16           

 • Trwają prace przy wykonywaniu łączników. Na chwilę obecna wykonano 35% prac
 • Wykonano 90% drugorzędnych elementów konstrukcyjnych
 • Wykonano część nadziemną szachtu P2.
 • Zakończono zasypki wentylatornii.

Stacja C17 Targówek

 • Wykonano 95% izolacji na stropie głównym.
 • Wykonano 90% szachtów.
 • Wykonano 90% schodów.
 • Wykonano 50% robót wykończeniowych w Głównych pomieszczeniach technicznych.
 • Wykonano 50% robót wykończeniowych w Pomieszczeniach technologicznych stacji.
 • Wykonano 12% robót wykończeniowych w Strefie ogólnomiejskiej.
 • Wykonano 10% robót w Hali odpraw wraz z halą peronową.
 • Kontynuowany jest montaż instalacji sanitarnych w pomieszczeniach technicznych i korytarzach na poz. – 1 (wentylacja-50%, instalacja wod-kan.-50%).
 • Trwają zaawansowane prace montażowe tras kablowych na stacji (podperonie, ściana zatorowa, pomieszczenia techniczne, poziom peronu)
 • Rozpoczęto montaż tras kablowych w tunelu D17 i D18 

Wentylatornia V17

 • Trwają prace nad drugorzędnymi elementów konstrukcyjnych – wykonanie 60%
 • Wykonano 30% robót wykończeniowych.
 • Wykonano 95% murów w głównych pomieszczeniach technologicznych.

Stacja C18 Trocka

 • Zakończono wykonywanie elementów pionowych stacji
 • Trwają prace związane z montażem tras kablowych w podperoniu.
 • Wykonano fundamenty pod transformatory w pomieszczeniu 200.
 • Trwają prace murarskie na peronie (zaawansowanie 90%).
 • Rozpoczęto wykonywanie izolacji stropu górnego stacji. (zaawansowanie 70%).
 • Trwa wykonywanie zewnętrznych elementów pionowych na stacji (zaawansowanie 70%).
 • Rozpoczęto prace tynkarskie w pomieszczeniach na torach odstawczych (zaawansowanie 40%).
 • Trwają prace tynkarskie w pomieszczeniach technicznych w poziomie -1 stacji – zaawansowanie 30% .
 • Zakończono prace murarskie w osiach 1-6 w poziomie -1 stacji
 • Kontynuowane są prace przy zewnętrznych elementach pionowych na torach odstawczych - zaawansowanie 60%.
 • Zakończono wykonywanie elementów pionowych na torach odstawczych.
 • Trwa wykonywanie wejścia W4 - zaawansowanie 50%.
 • Rozpoczęto wykonywanie wejścia W1 - zaawansowanie 25%.

 

Wentylatornia V18

 • Zakończono prace murarskie na poziomie -1.

 

Tunele

 • Łączniki tunelowe zaawansowanie:
 • Tunele łącznikowe wentylatorni V-18 - 85%
 • Tunele łącznikowe wentylatorni V-17 - 90%
 • Tunele łącznikowe wentylatorni V-16 - 35%
 • Tunel łącznikowy D17.1 - 85%
 • Tunel łącznikowy D16.1 - 50%
 • Tunel łącznikowy D16.2 - 55%

 

Portale tuneli szlakowych (połączenie konstrukcji tuneli z konstrukcją stacji):

 • Wykonano 2 portale na stacji C18,
 • Wykonano 4 portale na stacji C17
 • Wykonano 4 portal na stacji C16.

 

Roboty torowe

Stacja C18

Trwają prace przy wykonywaniu podbudowy betonowej- wykonano 70%.

                         

W tunelu D18L rozpoczęto wykonywanie płyty torowej – wykonano 172 metrów toru.

Tunel D18P - wykonano 90 metrów toru.

 

Stacja C17.

Zakończono podbudowę betonową. Rozpoczęto roboty montażu rozjazdów i torów.

Tunel D16P. Wykonano 96 m bankietów bocznych. podbudowy betonowej.

MARZEC 2018

Stacja C16 Szwedzka

 • Kontynuowane są prace przy słupach docelowych stacji – wykonanie 95%
 • Wykonywane są ściany i słupy podperonia
 • Wykonywana jest płyta podperonia. Wykonano 60% płyt podperonia.
 • Wykonywane są oczepy na wyjściu W4 na docelowej głębokości.
 • Wykonywane są szachty ( części nadziemne). Wykonano 80% ścian.
 • Prowadzone są prace przy wykonywaniu portali tunelowych. Wykonano około 50% portali.
 • Wykonano izolacje stropu górnego 8%.
 • Wykonywane są konstrukcje murowe na poziomie -1. Wymurowano 30% ścian.
 • Trwają prace tynkarskie na poziomie -1 wykonano 20%.
 • Prowadzone są na bieżąco instalacje kanalizacyjne podposadzkowe - Zaawansowanie 70%.
 • Zabetonowano otwór technologiczny płyty górnej w osi 7-10.
 • Szalowany jest otwór technologiczny na poz. -1 w osi 17-20.

Wentylatornia V16           

 • Trwają prace przy robotach murowych. Wykonano 100% murów na poz. -1 i – 0,5.
 • Trwają prace przy wykonywaniu łączników. Na chwilę obecna wykonano 20% prac
 • Trwają prace tynkarskie. Wykonano 100% tynków na poz. -1 i -0,5.

Stacja C17 Targówek

 • Wykonano 100% słupów na stacji.
 • Wykonano 95% izolacji na stropie głównym.
 • Wykonano 90% szachtów.
 • Wykonano 100% płyty peronu.
 • Wykonano 100% płyty dennej wejścia W3.
 • Wykonano 100% płyty stropowej wejścia W3.
 • Wykonano przebicie przez ścianę szczelinową do stacji na wejściu W3
 • Wykonano 100% płyty dennej na wejściu W2.
 • Wykonano 100% płyty stropowej wejścia W2
 • Wykonano przebicie przez ścianę szczelinową do stacji na wejściu W2.
 • Wykonano 100% płyty dennej w wejściu W1.
 • Wykonano 90% schodów.
 • Wykonano 50% robót wykończeniowych w Głównych pomieszczeniach technicznych.
 • Wykonano 40% robót wykończeniowych w Pomieszczeniach technologicznych stacji.
 • Wykonano 7% robót wykończeniowych w Strefie ogólnomiejskiej.
 • Wykonano 10% robót w Hali odpraw wraz z halą peronową.
 • Zakończone wykonanie instalacji kanalizacji w stropach w rejonie wszystkich wyjść ze stacji W1, W2 i W3 -zaawansowanie wykonania całej instalacji w stropach około 90%.
 • Rozpoczęto montaż instalacji sanitarnych w pomieszczeniach technicznych i korytarzach na poz. – 1 (wentylacja-10%, instalacja wod-kan.-10%).
 • Trwają zaawansowane prace montażowe tras kablowych na stacji (podperonie, ściana zatorowa, pomieszczenia techniczne, poziom peronu)
 • Rozpoczęto montaż tras kablowych w tunelu D17 i D18 

Wentylatornia V17

 • Trwają prace nad drugorzędnymi elementów konstrukcyjnych.
 • Wykonano 25% robót wykończeniowych.
 • Wykonano instalację kanalizacji w stropie na poziomie -1.

Stacja C18 Trocka

 • Zakończono układanie tras kablowych (przepusty) w płycie dennej torów odstawczych.
 • Ukończono montaż przepustów kablowych w płycie torowej.
 • Zakończono prace związane z tymczasowym oświetleniem tuneli.
 • Wykonywane są elementy pionowe stacji – zaawansowanie 95%
 • Zakończono wykonywanie płyty peronu.
 • Trwają prace związane z montażem tras kablowych w podperoniu.
 • Rozpoczęto prace tynkarskie w pomieszczeniach na torach odstawczych (zaawansowanie 20%).
 • Trwają prace tynkarskie w pomieszczeniach technicznych w poziomie -1 stacji – zaawansowanie 20% .
 • Zakończono prace murarskie w osiach 10-30 w poziomie -1 stacji.
 • Trwają prace murarskie w osiach 1-6 w poziomie -1 stacji (zaawansowanie 40%).
 • Kontynuowane są prace przy zewnętrznych elementach pionowych na torach odstawczych - zaawansowanie 30%.
 • Rozpoczęto wykonywanie elementów pionowych na poziomie -2 torów odstawczych (ściany peronów, ściana kanału przeglądowego – zaawansowanie 80%).
 • Trwa wykonywanie wejścia W4 - zaawansowanie 40%.
 • Rozpoczęto wykonywanie wejścia W1 - zaawansowanie 20%.

Wentylatornia V18

 • Wykonano ściany zewnętrzne czerpnio-wyrzutni.
 • Wykonano fundamenty pod wentylatory w poziomie -1.

Tunele

 • Łączniki tunelowe zaawansowanie:
 • Tunele łącznikowe wentylatorni V-18 - 70%
 • Tunele łącznikowe wentylatorni V-17 - 66%
 • Tunele łącznikowe wentylatorni V-16 - 25%
 • Tunel łącznikowy D17.1 - 70%
 • Tunel łącznikowy D16.1 - 45%
 • Tunel łącznikowy D16.2 - 50%

Portale tuneli szlakowych (połączenie konstrukcji tuneli z konstrukcją stacji):

 • Wykonano 2 portale na stacji C18,
 • Wykonano 4 portale na stacji C17
 • Wykonano 3 portal na stacji C16.

Roboty torowe

Tunel D18L i D18P

Wykonano i odebrano odbiorem technicznym- 759 m podbudowy betonowej /bankiet górny i dolny/, co stanowi 90% obydwu tuneli.

W tunelu D18L rozpoczęto wykonywanie płyty torowej – wykonano 36 metrów toru.

 

Stacja C17

Trwają roboty wykonywania podbudowy betonowej, - wykonano 90% robót betonowych

 

Tunel D17L

Trwają prace przy wykonywaniu podbudowy betonowej - wykonano 60% bankietów bocznych.

LUTY 2018

Stacja C16 Szwedzka

 • Zakończono demontaż zaplecza TBM. Zdemontowano suwnice.
 • Kontynuowane są prace przy słupach docelowych stacji – wykonanie 80%
 • Wykonywane są ściany i słupy podperonia – wykonanie 80%
 • Wykonywana jest płyta podperonia. Wykonano 30% płyt podperonia.
 • Wykonano płytę górna ( skośną) nad wyjściem W2.
 • Wykonywane są konstrukcje murowe na poziomie -1. Wymurowano 25% ścian.
 • Rozpoczęto prace tynkarskie
 • Wykonywany jest szacht P1. Wykonuje się zbrojenie części nadziemnej szachtu.
 • Prowadzone są na bieżąco instalacje kanalizacyjne podposadzkowe - Zaawansowanie 70%.

Wentylatornia V16           

 • Zakończono odbiory techniczne ścian szczelinowych na wszystkich poziomach
 • Wykonano 90% drugorzędnych elementów konstrukcyjnych.
 • Wykonano część nadziemną szachtu P2.
 • Zakończono zasypki wentylatornii.
 • Trwają prace przy robotach murowych. Wykonano 90% murów.

Stacja C17 Targówek

 • Wykonano 92% murów na poziomie -1.
 • Wykonano 70% murów na poziomie -2.
 • Wykonano 85 tynków na poziomie -1.
 • Kontynuowane są prace malarskie na poziomie -1.
 • Trwają prace związane z wykonywaniem podłogi podniesionej na poziomie -1.
 • Trwają prace przy szachtach
 • Kontynuowane są prace torowe na komorze rozjazdów
 • Wykonano 25% płyty dennej w wejściu W1.
 • Zakończono wykonanie instalacji kanalizacji w stropie stacji na całym poziomie -1 (z wyjątkiem wyjść ze stacji i otworów montażowych) zaawansowanie wykonania całej instalacji w stropie – 80%.
 • Zakończono układanie peszli w szachtach windowych i wejściach według przyjętej technologii prac.

Wentylatornia V17

 • Trwają prace nad drugorzędnymi elementów konstrukcyjnych.
 • Wykonano 25% robót wykończeniowych.

Stacja C18 Trocka

 • Wykonano kolejne odcinki kanalizacji sanitarnej na poziomie-2 (rejon torów odstawczych) w sekcjach przeznaczonych do betonowania (zaawansowanie około 85%).
 • Zakończono roboty wykończeniowe w pomieszczeniach podstacji
 • Wykonywane są elementy pionowe stacji – zaawansowanie 90%
 • Zakończono prace związane z zamknięciem otworów tymczasowych stacji.
 • Wykonano fundamenty pod transformatory w pomieszczeniu 200.
 • Rozpoczęto prace tynkarskie w pomieszczeniach na torach odstawczych (zaawansowanie 5%).
 • Trwają prace tynkarskie w pomieszczeniach technicznych w poziomie -1 stacji – zaawansowanie 10% .
 • Trwa wykonywanie ścian murowanych na torach odstawczych poziom -1 zaawansowanie 80%.
 • Trwa wykonywanie słupów docelowych torów odstawczych - zaawansowanie 90%)
 • Kontynuowane są prace przy zewnętrznych elementach pionowych na torach odstawczych - zaawansowanie 15%.
 • Rozpoczęto wykonywanie elementów pionowych na poziomie -2 torów odstawczych (ściany peronów, ściana kanału przeglądowego – zaawansowanie 70%).
 • Trwa wykonywanie wejścia W4 - zaawansowanie 30%.
 • Rozpoczęto wykonywanie wejścia W1 - zaawansowanie 10%.
 • Trwają przygotowania pod instalacje elektryczne (podtynkowe) w pomieszczeniachsocjalnych, technicznych, oraz szybach windowych.
 • Rozpoczęto montaż tras kablowych w podperoniu.
 • Trwa montaż instalacji elektrycznej w pomieszczeniu podstacji - zaawansowanie 5%
 • Rozpoczęto układanie przepustów kablowych dla połączenia podperonia i ściany zatorowej.

Wentylatornia V18

 • Kontynuowane są prace związane z wykonaniem łączników tunelowych
 • Zakończono prace murarskie na poziomie -1.

Tunele

 • Łączniki tunelowe zaawansowanie:
 • Tunele łącznikowe wentylatorni V-18 - 55%
 • Tunele łącznikowe wentylatorni V-17 - 55%
 • Tunele łącznikowe wentylatorni V-16 - 15%
 • Tunel łącznikowy D17.1 - 55%
 • Tunel łącznikowy D16.1 - 25%
 • Tunel łącznikowy D16.2 - 5%

 

Portale tuneli szlakowych (połączenie konstrukcji tuneli z konstrukcją stacji):

 • Wykonano 2 portale na stacji C18,
 • Wykonano 4 portale na stacji C17
 • Wykonano 1 portal na stacji C16.

 

Roboty torowe

Tunel D18L i D18P

Wykonano i odebrano odbiorem technicznym- 759 m podbudowy betonowej /bankiet górny i dolny/, co stanowi 90% obydwu tuneli.

 

Stacja C17

Trwają roboty wykonywania podbudowy betonowej, - wykonano 80% robót betonowych

 

Tunel D17L

Trwają prace przy wykonywaniu podbudowy betonowej - wykonano 30% bankietów bocznych.

STYCZEŃ 2018

Stacja C16 Szwedzka

 • Rozpoczęto demontaż zaplecza TBM.
 • Kontynuowane są prace przy słupach docelowych stacji – wykonanie 61%
 • Wykonywane są ściany i słupy podperonia.
 • Wykonano płytę denną wyjścia W2.
 • Rozpoczęto prace przy wykonywaniu portali tunelowych.
 • Wykonywane są konstrukcje murowe na poziomie -1. Wymurowano około 400m2 ścian.
 • Kontynuowana jest budowa szachtu P1.
 • Prowadzone są na bieżąco instalacje kanalizacyjne podposadzkowe.

Wentylatornia V16           

 • Trwają odbiory techniczne ścian szczelinowych na wszystkich poziomach
 • Kontynuowane są prace przy wykonywaniu łączników.
 • Zakończono prace przy wzmacnianiu obiektu Strzelecka 26 II etap.
 • Rozpoczęto wykonywanie robót murowych.

Stacja C17 Targówek

 • Kontynuowanie prac przy szachtach – wykonanie 90%
 • Wykonano 90% murów na poziomie -1.
 • Wykonano 55% murów na poziomie -2.
 • Wykonano 65 tynków na poziomie -1.
 • Rozpoczęto prace malarskie na poziomie -1.
 • Rozpoczęto prace związane z wykonywaniem podłogi podniesionej na poziomie -1.
 • Kontynuowane są prace torowe na komorze rozjazdów
 • Wykonano 100% płyty stropowej wejścia W3.
 • Wykonano 100% płyty dennej na wejściu W2.
 • Wykonano 20% płyty dennej w wejściu W1.
 • Zakończono wykonanie instalacji kanalizacji w stropie stacji na całym poziomie -1 (z wyjątkiem wyjść ze stacji i otworów montażowych) zaawansowanie wykonania całej instalacji w stropie – 60%.
 • Zakończono wykonanie instalacji kanalizacji w stropie stacji na poziomie -2 (z wyjątkiem wyjść ze stacji i otworów montażowych). Zaawansowanie wykonania całej instalacji w stropie – 60%.
 • Kontynuowane jest układanie peszli w szachtach windowych i wejściach według przyjętej technologii prac.

Wentylatornia V17

 • Wykonano 60% drugorzędnych elementów konstrukcyjnych.
 • Wykonano 95% izolacji na stropie górnym.
 • Wykonano 20% robót wykończeniowych.

Stacja C18 Trocka

 • Wykonano kolejne odcinki kanalizacji sanitarnej na poziomie-2 (rejon torów odstawczych) w sekcjach przeznaczonych do betonowania (zaawansowanie około 80%).
 • Trwają roboty wykończeniowe w pomieszczeniach podstacji (zaawansowanie 50%).
 • Zakończono wykonywanie płyty peronu.
 • Wykonywane są elementy pionowe stacji -85%
 • Trwają prace związane z zamknięciem otworów tymczasowych stacji.(zaawansowanie 80%).
 • Zakończono wykonywanie słupów docelowych stacji.
 • Zakończono prace murarskie w osiach 10-30 w poziomie -1 stacji.
 • Rozpoczęto prace tynkarskie w pomieszczeniach technicznych w poziomie -1 stacji
 • Trwa wykonywanie ścian murowanych na torach odstawczych poziom -1 (zaawansowanie 60%)
 • Kontynuowane jest wykonywanie płyty dennej na torach odstawczych (zaawansowanie 90%).
 • Trwa wykonywanie słupów docelowych torów odstawczych (zaawansowanie 70%).
 • Kontynuowane są prace przy zewnętrznych elementach pionowych na torach odstawczych
 • Rozpoczęto wykonywanie elementów pionowych na poziomie -2 torów odstawczych (ściany peronów, ściana kanału przeglądowego – zaawansowanie 40%).
 • Trwa wykonywanie wejścia W4 (zaawansowanie 20%).
 • Rozpoczęto wykonywanie wejścia W1 (zaawansowanie 5%).

Wentylatornia V18

 • Trwają prace związane z wykonaniem łączników tunelowych
 • Trwają prace murarskie na poziomie -1 (zaawansowanie 70%).

Tunele

 • Budowa tunelu prawego została zakończona. Zakończono demontaż maszyny TBM S-644
 • Budowa tunelu lewego została zakończona. Rozpoczęto demontaż maszyny TBM TBM S-760.
 • Łączniki tunelowe zaawansowanie:
 • Tunele łącznikowe wentylatorni V-18 - 25%
 • Tunele łącznikowe wentylatorni V-17 - 45%
 • Tunele łącznikowe wentylatorni V-16 - 15%
 • Tunel łącznikowy D17.1 - 46%


Stacja C15 Dw. Wileński

 • Tarcza lewego tunelu dotarła na stację C15. Rozpoczęto demontaż tarczy.

GRUDZIEŃ 2017

Stacja C16 Szwedzka

 • Trwają prace przy uszczelnianiu i wyrównywaniu ścian szczelinowych.
 • Trwają prace przy słupach docelowych stacji
 • Wykonywana jest płyta podperonia - cześć technologiczna.
 • Wykonywana jest płyta denna wyjścia W2.
 • Wykonywana jest płyta górna (skośna) wyjścia W1.
 • Wykonywane są konstrukcje murowe na poziomie -1. Wymurowano około 280m2 ścian.
 • Trwa budowa szachtu P1.

Wentylatornia V16           

 • Trwają odbiory techniczne ścian szczelinowych na wszystkich poziomach
 • Rozpoczęto prace przy wykonywaniu łączników.
 • Prowadzone są prace przy wzmacnianiu obiektu Strzelecka 26 II etap.

Stacja C17 Targówek

 • Wykonano 100% płyty peronu.
 • Kontynuowanie prac przy szachtach
 • Wykonano 85% murów w głównych pomieszczeniach technologicznych.
 • Rozpoczęto wykonywanie tynków w głównych pomieszczeniach technologicznych.
 • Rozpoczęto prace torowe na komorze rozjazdów
 • Wykonano płytę denną wejścia W3 oraz przebicie przez ścianę szczelinową do stacji.
 • Wykonano wykop z chudym betonem na wejściu W2
 • Kontynuowano budowę uziemienia korpusu stacji oraz połączeń wyrównawczych.
 • Trwa układanie peszli w szachtach windowych i wejściach według przyjętej technologii prac.
 • Wykonano montaż 12 szt. przepustów w konstrukcji torowiska.

Wentylatornia V17

 • Trwają prace przy drugorzędnych elementach konstrukcyjnych.
 • Wykonano 95% murów w głównych pomieszczeniach technologicznych.

Stacja C18 Trocka

 • Zakończono budowę kolektora sieci kanalizacji Dn 1000 (od komory K4 do K5) nad stropem stacji w rejonie osi 38-39.
 • Wykonano kolejne odcinki kanalizacji sanitarnej na poziomie-2 (rejon przepompowni w osiach 42’- 44’) w sekcjach przeznaczonych do betonowania - zaawansowanie w/w prac około 30%.
 • Ułożono trasy kablowe (przepusty) w płycie dennej torów odstawczych – 95%
 • Trwają przygotowania pod instalacje elektryczne (podtynkowe) w pomieszczeniach socjalnych, technicznych, oraz szybach windowych.
 • Trwają prace wykończeniowe w pomieszczeniach podstacji -30%.
 • Wykonano fundamenty pod transformatory w pomieszczeniu 200.
 • Trwają prace związane z zamknięciem otworów tymczasowych stacji.
 • Trwa wykonywanie słupów docelowych stacji - zaawansowanie 93%
 • Wykonywane są elementy pionowe stacji -75%
 • Wykonywana jest płyta peronu -90%.
 • Wykonywane są prace murarskie w osiach 10-30 w poziomie -1 stacji (zaawansowanie 90%).
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian murowanych na torach odstawczych poziom -1(zaawansowanie 30%).
 • Trwa wykonywanie płyty dennej na torach odstawczych (zaawansowanie 75%).
 • Trwa wykonywanie słupów docelowych torów odstawczych (zaawansowanie 50%).
 • Trwają prace przy zewnętrznych elementach pionowych na torach odstawczych
 • Rozpoczęto wykonywanie wejścia W4 (zaawansowanie 10%).
 • Trwa wykonywanie wzmocnienia gruntu pod wejście W1 (zaawansowanie 70%).
 • Trwają prace przy uszczelnianiu i wyrównywaniu ścian szczelinowych.

Wentylatornia V18

 • Trwają prace związane z wykonaniem łączników tunelowych
 • Trwają prace murarskie na poziomie -1 (zaawansowanie 60%).

Tunele

 • C-15 - szyb demontażowy został przygotowany.
 • TBM S-644: Budowa tunelu prawego została zakończona. Rozpoczęto demontaż maszyny TBM.
 • TBM S-760: Budowa tunelu prawego i lewego na szlaku D-18 i D-17 została zakończona.
 • Do dnia 18 grudnia 2017 r. wbudowano 633 pierścieni tj. 959 m.b. tunelu lewego D16. Do dnia 3.01.2018 zaplanowano przerwę technologiczną.
 • Do końca grudnia 2017 r. wykonano następujące portale tunelowe:
  - na stacji C-18 lewego i prawego tunelu D-18 (100%) - zakończono;
  - na stacji C-17 lewego i prawego tunelu D-18 (95%) - pozostał demontaż szalunków;
  - na stacji C-17 lewego i prawego tunelu D-17 (10%) - trwa uszczelnienie.


Stacja C15 Dw. Wileński

 • Tarcza prawego tunelu dotarła na stację C15. Rozpoczęto demontaż tarczy.

LISTOPAD 2017

Stacja C16 Szwedzka

 • Trwają prace przy słupach docelowych stacji
 • Kontynuowane są prace przy uszczelnianiu i wyrównywaniu ścian szczelinowych.
 • Trwają prace przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnej ścian wyjścia W1.
 • Trwa budowa szachtu P1.
 • Rozpoczęto konstrukcje murowe.
 • Prowadzona jest budowa przyłącza sieci cieplnych do stacji - I etap w ulicy Strzeleckiej.

Wentylatornia V16

 • Trwają odbiory techniczne ścian szczelinowych na wszystkich poziomach
 • Wykonywane jest rozparcie na wentylatorni w celu przejścia tarczy TBM.       

Stacja C17 Targówek

 • Wykonano 95% izolacji na stropie głównym.
 • Wykonano 90% płyty peronu.
 • Wykonano 75% murów w głównych pomieszczeniach technologicznych.
 • Kontynuowano budowę uziemienia korpusu stacji oraz połączeń wyrównawczych.
 • Trwa układanie peszli w szachtach windowych i wejściach
 • Zakończono prace związane z tymczasowym oświetleniem tuneli dla wykonywania prac budowlanych.
 • Zakończono wykonywanie fundamentów pod transformatory trakcyjne.

Wentylatornia V17

 • Trwają prace przy drugorzędnych elementach konstrukcyjnych.
 • Wykonano 15% murów w głównych pomieszczeniach technologicznych.

Stacja C18 Trocka

 • Zakończono przebudowę sieci ciepłowniczych i wodociągowych na końcu stacji nad torami odstawczymi. Dokonano docelowych przełączeń przy udziale gestorów poszczególnych sieci.
 • Wykonano kolejne odcinki kanalizacji sanitarnej na poziomie-2 (rejon przepompowni w osiach 42’- 44’) w sekcjach przeznaczonych do betonowania- zaawansowanie w/w robót około 20%.
 • Ułożono trasy kablowe (przepusty) w płycie dennej od osi 30-44 w ilości ok 240 sztuk rurą DVR Ø 160.
 • Zakończono prace związane z tymczasowym oświetleniem tuneli.
 • Rozpoczęto przygotowania pod instalacje elektryczne (podtynkowe) w pomieszczeniach socjalnych, oraz szybach windowych.
 • Rozpoczęto prace wykończeniowe w pomieszczeniach podstacji. 
 • Wykonywane są elementy pionowe stacji (zaawansowanie 70%).
 • Wykonywana jest płyta peronu (zaawansowanie 80%).
 • Wykonywane są prace murarskie w osiach 10-30 w poziomie -1 stacji (zaawansowanie 70%).
 • Zakończono wykop do płyty dennej na torach odstawczych.
 • Trwa wykonywanie płyty dennej na torach odstawczych (zaawansowanie 55%).
 • Trwa wykonywanie słupów docelowych torów odstawczych (zaawansowanie 40%).
 • Rozpoczęto wykonywanie zewnętrznych elementów pionowych na torach odstawczych (zaawansowanie 5%).
 • Wykonano wzmocnienie gruntu pod wejście W4.
 • Rozpoczęto wykonywanie wzmocnienia gruntu pod wejście W1 (zaawansowanie 20%).

Wentylatornia V18

 • Trwają prace związane z wykonaniem łączników tunelowych
 • Rozpoczęto prace murarskie na poziomie -1 (zaawansowanie 50%).

Tunele

 • Budowa tunelu prawego i lewego na szlaku D-18 i D-17 została zakończona.
 • C-15 Szyb demontażowy: Trwają roboty związane z przygotowaniem konstrukcji żelbetowej, na której zakończą drążenie maszyny TBM. Na powierzchni terenu przy otworze technologicznym rozpoczęto prace pod platformę tymczasową dla dźwigu, który zdemontuje oraz wyciągnie maszyny TBM w częściach na powierzchnię terenu.
 • TBM S-644: w listopadzie 2017 maszyna TBM 644 zakończyła budowę odcinka tunelu D-16 pod wszystkimi budynkami zlokalizowanymi przy ulicy Strzeleckiej.
 • W tunelu D-18 i D-17 (prawym i lewym) wykonywano uszczelnienia tuneli.
 • Wykonano uszczelnienie oraz odebrano szczelność tuneli D-18 (prawy i lewy) na odcinku od stacji C-17 do wentylatorni szlakowej V-18.
 • Wykonawca rozpoczął realizację portali tunelowych na stacjach C-18 oraz C-17. W listopadzie wykonano portal C-18 lewego tunelu (90%), rozpoczęto montaż zbrojenia portalu prawego na stacji C-17 (15%).

Stacja C15 Dw. Wileński

 • Zakończono profilowanie płyty dennej.
 • Trwają prace przy modernizacji końca torów odstawczych do wejścia tarczy ( montaż ram) do wycinki słupa.
 • Rozpoczęto wykonywanie mikropali dla posadowienia żurawia.

PAŹDZIERNIK 2017

Stacja C16 Szwedzka

 • Trwają prace przy słupach docelowych stacji - 60%.
 • Kontynuowane są prace przy uszczelnianiu i wyrównywaniu ścian szczelinowych.
 • Wykonano fundamenty pod wentylatory na poz. -1.
 • Wykonywane są elementy pionowe wyjścia W1.
 • Wykonywana jest klatka schodowa S7 oraz szach windowy 107A w części podziemnej.
 • Kontynuowane są prace instalacji kanalizacji w stropie stacji na poziomie -2 oraz przy wejściu W1.

Wentylatornia V16

 • Wykonano 90% drugorzędnych elementów konstrukcyjnych.
 • Wykonano część nadziemną szachtu P2.
 • Zakończono zasypki wentylatorni.
 • Trwają odbiory techniczne ścian szczelinowych na wszystkich poziomach
 • Zakończono prace przy wzmacnianiu obiektu Strzelecka 26 w zakresie umożliwiającym przejście tarczy TBM.

Stacja C17 Targówek

 • Wykonano 90% szachtów.
 • Wykonano 85% płyty peronu.
 • Wykonano 40% murów w głównych pomieszczeniach technologicznych.
 • Kontynuowano budowę uziemienia korpusu stacji oraz połączeń wyrównawczych.
 • Trwa układanie peszli w szachtach windowych i wejściach według przyjętej technologii prac.
 • Zakończono prace związane z montażem peszli w peronie.
 • Rozpoczęto prace związane z tymczasowym oświetleniem tuneli dla wykonywania prac budowlanych.

Wentylatornia V17

 • Trwają prace przy drugorzędnych elementach konstrukcyjnych.
 • Trwają prace przy izolacji na stropie górnym.

Stacja C18 Trocka

 • Wykonano wszystkie możliwe przyłącza wod- kan do stacji w rejonie torów odstawczych (odcinek P11-P15) - zaawansowanie 10% (kolejne będą wykonywane po wykonaniu zasypek stacji).
 • Rozpoczęto likwidację tymczasowej sieci wodociągowej na końcu stacji za torami odstawczymi.
 • Rozpoczęto budowę kolektora sieci kanalizacji Dn. 1000 (od komory K4 do K5) nad stropem stacji w rejonie osi 38-39.
 • Zakończono prace związane z demontażem zasilania TBM na terenie stacji i tuneli.
 • Ułożono trasy kablowe (przepusty) w płycie dennej w osiach 30-40 w ilości ok. 180 sztuk rurą DVR Φ160
 • Wykonano wszystkie możliwe słupy docelowe stacji (zaawansowanie 85% - pozostałe słupy będą wykonane po zamknięciu otworów tymczasowych).
 • Wykonywane są elementy pionowe stacji (zaawansowanie 60%).
 • Wykonywana jest płyta peronu (zaawansowanie 60%).
 • Wykonywane są prace murarskie w osiach 10-30 w poziomie -1 stacji (zaawansowanie 60%).
 • Trwa wykop do płyty dennej na torach odstawczych (zaawansowanie 80%).
 • Trwa wykonywanie płyty dennej na torach odstawczych (zaawansowanie 30%).
 • Rozpoczęto wykonywanie słupów docelowych torów odstawczych (zaawansowanie 10%).

Wentylatornia V18

 • Trwają prace związane z wykonaniem łączników tunelowych (zaawansowanie 20%).

Tunele

 • W październiku 2017 r. wyprodukowano 450 pierścieni obudowy tunelu
 • W tunelu D-18 prawym i lewym rozpoczęto uszczelnienia tuneli.

Stacja C15 Dw. Wileński

 • Zakończono prace przy iniekcjach budynku przy Targowej 84.
 • Trwają prace przy profilowaniu płyty dennej na potrzeby TBM

 

WRZESIEŃ 2017

Stacja C16 Szwedzka

 • Wykonywane są słupy docelowe stacji, wykonano 40%.
 • Trwają prace przy uszczelnianiu i wyrównywaniu ścian szczelinowych.
 • Prowadzone są prace związane z zapleczem dla TBM, wykonano ślepy tunel.
 • Wykonywane są izolacje pionowe ścian wyjścia W1.

Wentylatornia V16

 • Wykonano izolację stropu górnego i prowadzone są zasypki.
 • Trwają prace przy uszczelnianiu i wyrównywaniu ścian szczelinowych, dokonano pierwszych odbiorów technicznych na poziomie -1.
 • Wykonano fundamenty pod urządzenia – wentylatory.
 • Zakończono prace przy wzmacnianiu obiektu Strzelecka 10.
 • Prowadzone są prace przy wzmacnianiu obiektu Strzelecka 26. Wykonano 90% prac.

Stacja C17 Targówek

 • Wykonano 100% słupów na stacji.
 • Wykonano 75% szachtów.
 • Wykonano 20% płyty peronu.
 • Wykonano 15% murów w głównych pomieszczeniach technologicznych.
 • Kontynuowano budowę uziemienia korpusu stacji oraz połączeń wyrównawczych.
 • Zakończono przebudowę czynnych kabli światłowodowych na docelową trasę (40 otworowa kanalizacja teletechniczna na stropie stacji).

Wentylatornia V17

 • Wykonano 60% drugorzędnych elementów konstrukcyjnych.
 • Wykonano 95% izolacji na stropie górnym.

Stacja C18 Trocka

 • Zakończono wykonywanie stropu górnego oraz stropu pośredniego na torach odstawczych.
 • Kontynuowane są prace przy przyłączach wod-kan do stacji w rejonie torów odstawczych (odcinek P11-P15).
 • Zakończono przebudowę sieci ciepłowniczych i wodociągowych na końcu stacji nad torami odstawczymi. Dokonano docelowych przełączeń przy udziale gestorów poszczególnych sieci.
 • Wykonywane są elementy pionowe stacji (zaawansowanie 50%).
 • Wykonywana jest płyta peronu (zaawansowanie 40%).
 • Wykonywane są prace murarskie w osiach 25-30 w poziomie -1 stacji (zaawansowanie 30%).
 • Zakończono wykonywanie izolacji stropu górnego na torach odstawczych-bez otworów tymczasowych (zaawansowanie 90%).
 • Trwa wykop do płyty dennej na torach odstawczych.(Zaawansowanie 70%).
 • Kontynuowane są prace przy wykonywaniu płyty dennej torów odstawczych –(zaawansowanie 5%).

Wentylatornia V18

 • Trwają prace związane z wykonaniem łączników tunelowych. (Zaawansowanie 15%)

Stacja C15 Dw. Wileński

 • Zakończono prace przy geometrii jednego peronu technologicznego.
 • Trwają prace przy profilowaniu płyty dennej na potrzeby TBM.

  Tunele

 •  Trwa zabezpieczenie budowli na trasie budowy tuneli szlakowych.
 • C-15 Szyb demontażowy: Trwają prace związane z przygotowaniem konstrukcji żelbetowej, na której zakończy się drążenie maszyny TBM.
 • Maszyny TBM S644 i S760 obecnie znajdują na stacji C-16. Trwa wymiana, naprawa oraz przeglądy urządzeń i systemów maszyn TBM

SIERPIEŃ 2017

Stacja C16 Szwedzka

 • Zakończono  prace przy płycie dennej na stacji.
 • Kontynuowano prace przy instalacji kanalizacji w stropie stacji na poziomie -2 -zaawansowanie 75%.
 • Trwają prace przy słupach docelowych stacji.
 • Trwają prace przy uszczelnianiu i wyrównywaniu ścian szczelinowych.

Wentylatornia V16

 • Wykonano 90% drugorzędnych elementów konstrukcyjnych.
 • Wykonywany jest ostatni strop górny nad częścią głęboką.
 • Trwają prace przy uszczelnianiu i wyrównywaniu ścian szczelinowych.
 • Prowadzone są prace przy wzmacnianiu obiektu Strzelecka 10.
 • Prowadzone są prace przy wzmacnianiu obiektu Strzelecka 26.

Stacja C17 Targówek

 • Zakończono wykonywanie słupów docelowych na komorze rozjazdów.
 • Wykonano 75% słupów na stacji.
 • Wykonano 95% izolacji na stropie głównym.
 • Zakończono montaż ostatniego odcinka przebudowy sieci gazowych nad stropem stacji w rejonie osi nr.9.
 • Kontynuowano budowę uziemienia korpusu stacji oraz połączeń wyrównawczych.
 • Kontynuowano przebudowę czynnych kabli światłowodowych na docelową trasę (40 otworowa kanalizacja  teletechniczna na stropie stacji).

Wentylatornia V17

 • Wykonano 40% drugorzędnych elementów konstrukcyjnych.
 • Wykonano 60% izolacji na stropie górnym.
 • Zakończono przebudowę sieci ciepłowniczej.
 • Wykonano instalację kanalizacji w stropie na poziomie -1.

Stacja C18 Trocka

 • Wykonywane są przyłącza wod-kan do stacji w rejonie torów odstawczych (odcinek P11-P15) - zaawansowanie 10%.
 • Rozpoczęto przebudowę sieci ciepłowniczych i wodociągowych na końcu stacji nad torami odstawczymi.
 • Wykonano wszystkie możliwe słupy docelowe stacji (zaawansowanie 85% - pozostałe słupy będą wykonane po zamknięciu otworów tymczasowych).
 • Wykonywane są elementy pionowe stacji (zaawansowanie 30%).
 • Wykonywana jest płyta peronu (zaawansowanie 20%).
 • Wykonywane są prace murarskie w osiach 25-30 w poziomie -1 stacji.
 • Wykonywany jest strop w poziomie -1 na torach odstawczych (zaawansowanie 70%).
 • Wykonywana jest izolacja stropu górnego na torach odstawczych (zaawansowanie 80%).
 • Rozpoczęto wykop do płyty dennej na torach odstawczych.

Wentylatornia V18

 • Rozpoczęto prace związane z wykonaniem łączników tunelowych

Stacja C15 Dw. Wileński

 • Rozpoczęto prace polegające na zmianie geometrii peronów technologicznych.
 • Wykonywany jest jet-grouting na potrzeby wejścia TBM do C15 – zaawansowanie 95 %.
 • Odtworzono ruch tramwajowy.

Tunele

 • C-15 Szyb demontażowy: Trwa wykonywanie wzmocnienia gruntu na wejściu maszyn TBM  do szybu demontażowego C-15
 • Na stacji C-16 rozpoczęto montaż urządzeń dla obsługi maszyn TBM oraz drążenia.

LIPIEC 2017

Stacja C16 Szwedzka

 • Zakończono prace przy ścianach szczelinowych, wykopie podstropowym, płycie stropowej.
 • Wykonano 80% płyty dennej na stacji.
 • Kontynuowano prace przy instalacji kanalizacji w stropie stacji na poziomie -2. Zaawansowanie wykonania całej kanalizacji w stropach — 65%.
 • Rozpoczęto wykonywanie słupów docelowych stacji.

Wentylatornia V16

 • Trwają prace przy uszczelnianiu i wyrównywaniu ścian szczelinowych.
 • Wykonano 80% drugorzędnych elementów konstrukcyjnych.

Stacja C17 Targówek

 • Wykonano 90% izolacji na stropie głównym.
 • Wykonano 50 % słupów na komorze rozjazdów.
 • Kontynuowano budowę uziemienia korpusu stacji oraz połączeń wyrównawczych.
 • Zakończono budowę 40 otworowej docelowej kanalizacji teletechnicznej na stropie korpusu stacji – rozpoczęto układanie kabli w kanalizację docelową.

Wentylatornia V17

 • Wykonano 25% drugorzędnych elementów konstrukcyjnych.
 • Zakończono przebudowę sieci ciepłowniczej.

Stacja C18 Trocka

 • Trwa wykonywanie słupów docelowych stacji (zaawansowanie 70%).
 • Zakończono wykonywanie ścian szachtu windowego 107B.
 • Trwa wykop podstropowy do poziomu -1 na torach odstawczych (zaawansowanie 95%)
 • Trwa wykonywanie izolacji stropu górnego na torach odstawczych (zaawansowanie 60%)
 • Rozpoczęto wykonywanie przyłączy wod-kan do stacji w rejonie torów odstawczych (odcinek P11-P15) – zaawansowanie 5%.

Wentylatornia V18

 • Zakończono ściany szczelinowe, wykop podstropowy, płyty stropowe oraz płytę denną.

Tunele

 • C-15 Szyb demontażowy: Trwa wykonywanie wzmocnienia gruntu na wejściu maszyn TBM do szybu demontażowego C-15
 • Na stacji C-17 zakończono montaż oporowych bloków startowych dla TBM-ów oraz pierścieni startowych na ścianach szczelinowych dla drążenia tuneli szlakowych D-17.
 • TBM S-644:
 • W lipcu 2017 r. przesuwano maszynę na konstrukcji stalowej przez stację C-17. Dokonano wymiany szczotek uszczelniających TBM-u, wymiany narzędzi skrawających oraz przeglądu maszyny.
 • W dniu 25 lipca 2017 r. maszyna TBM S644 rozpoczęła drążenie prawego tunelu D-17.
 • TBM S-760: Trwa przegląd maszyny przed drążeniem tunelu D-17.

Stacja C15 Dw. Wileński

 • Zakończono prace przy montażu ściany wydzielenia ogniowego na stacji C15. Przebudowano instalację wod-kan oraz trasy koryt kablowych.
 • Rozpoczęto jet-grouting na potrzeby wejścia TBM do stacji C15 – zaawansowanie 25%.

CZERWIEC 2017

Stacja C16 Szwedzka

 • Trwają prace przy wykopie podstropowym na poziomie -2. Wykonanie: 80%.
 • Wykonywana jest płyta denna na stacji: Wykonanie 65%.
 • Prowadzone są roboty kanalizacyjne w poziomie-2.

Wentylatornia V16

 • Zakończono ściany szczelinowe, wykop podstropowy, płyty stropowe oraz płytę denną.
 • Wykonywane  są roboty zbrojarskie i szalunkowe klatki schodowej S2
 • Trwają roboty przy uszczelnianiu i wyrównywaniu ścian szczelinowych.

Stacja C17 Targówek

 • Zakończono budowę ścian szczelinowych. wykopu podstropowego, płyt stropowych oraz płyty dennej.
 • Wykonano 30% izolacji na stropie głównym.
 • Zakończono  wykonanie instalacji kanalizacji w stropie stacji na  poziomie -2 (z wyjątkiem wyjść ze stacji i otworów montażowych).
 • Rozpoczęto montaż ostatniego odcinka przebudowy sieci gazowych nad stropem stacji w rejonie osi nr.9.
 • Zakończono przebudowę sieci i przyłączy wodociągowych.
 • Kontynuacja budowy uziemienia korpusu stacji oraz połączeń wyrównawczych zgodnie z projektem.
 • Rozpoczęto budowę 40 otworowej docelowej kanalizacji teletechnicznej na stropie korpusu stacji 

Wentylatornia V17

 • Zakończono ściany szczelinowe, wykop podstropowy, płyty stropowe oraz płytę denną.
 • Wykonano 20% drugorzędnych elementów konstrukcyjnych.

Stacja C18 Trocka

 • Zakończono budowę ścian szczelinowych. wykopu podstropowego, płyt stropowych oraz płyty dennej.
 • Trwa wykonywanie słupów docelowych stacji (zaawansowanie 20%).
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian szachtu windowego 107B.
 • Zakończono wykonywanie stropu górnego na torach odstawczych
 • Trwa wykop podstropowy do poziomu -1 na torach odstawczych (zaawansowanie 70%)
 • Trwa wykonywanie izolacji stropu górnego na torach odstawczych (zaawansowanie 30%)
 • Rozpoczęto wykonywanie przyłączy wod-kan do stacji w rejonie torów odstawczych (odcinek P11-P15).

Wentylatornia V18

 • Zakończono ściany szczelinowe, wykop podstropowy, płyty stropowe oraz płytę denną.
 • Wykonano strop nad klatką schodową.
 • Wykonano izolację stropu górnego.
 • Zasypano i zagęszczono grunt na stropie górnym.

Uruchomienie tarczy TBM Anna

W dniu 2 czerwca 2017 r. rozpoczął się rozruch tarczy TBM Anna, drugiej z czterech tarcz drążących tunele przy budowie odcinka wschodniego-północnego i zachodniego II linii metra.

MAJ 2017

Stacja C16 Szwedzka

 • Zakończono montaż instalacji kanalizacji w stropie na poz. -1 z wyjątkiem wyjść i otworów technologicznych.
 • Wykonano stropy pośrednie w całości 100% na tym etapie budowy.
 • Prowadzony jest wykop podstropowy na poziomie  -2.
 • Wykonano 30% całości wykopu na poziomie -2.
 • Wykonywana jest płyta denna na stacji od strony MZA.
 • Zakończono iniekcje przy ul. Strzeleckiej 2.
 • Wykonano beton podkładowy pod płytę fundamentową w osiach 21-17.

Wentylatornia V16           

 • Wykonano płytę denną pompowni.
 • Trwają prace zbrojarskie i szalunkowe klatki schodowej części głębokiej.
 • Trwają prace przy uszczelnianiu i wyrównywaniu ścian szczelinowych.
 • Zakończono prace iniekcyjne przy łączniku D16.1.
 • Rozpoczęto wzmacnianie gruntu dla tunelu D16.2.

Stacja C17 Targówek

 • Wykonano 85% wykopu na części stacyjnej.
 • Wykonano 100% stropu górnego na części stacyjnej i komorze rozjazdów.
 • Wykonano 100% stropu pośredniego na części stacyjnej.
 • Wykonano 25% płyty dennej na części stacyjnej.
 • Wykonano 85% płyty dennej na komorze rozjazdów.
 • Rozpoczęto wykonywanie izolacji na stropie głównym.
 • Zakończono wykonanie instalacji kanalizacji w stropie stacji na całym poziomie -1(z wyjątkiem wyjść ze stacji i otworów montażowych).
 • Zakończono przebudowę całej sieci i przyłączy kanalizacyjnych.
 • Zakończono przebudowę sieci i przyłączy ciepłowniczych.
 • Kontynuacja budowy uziemienia korpusu stacji oraz połączeń wyrównawczych zgodnie z projektem.

Wentylatornia V17

 • Wykonano 20% drugorzędnych elementów konstrukcyjnych.
 • Wykonano 90% płyty stropowej.

Stacja C18 Trocka

 • Wykonano ściany szczelinowe na wejściu W4 oraz czerpnio wyrzutni P7.
 • Zakończono prace związane z zasilaniem tarcz TBM.
 • Wykonano montaż drugiej tarczy TBM-u.
 • Wykonano przebudowę kanalizacji technicznej – drugi etap przebudowy tymczasowej.
 • Rozpoczęto wykonywanie słupów docelowych stacji (zaawansowanie 5%).
 • Trwa wykonywanie stropu górnego na torach odstawczych (zaawansowanie 50%).
 • Zakończono wykonywanie wykopu wstępnego pod strop górny na torach odstawczych

Wentylatornia V18

 • Wykonano demontaż drugiego i trzeciego poziomu rozparć tymczasowych.
 • Wykonano płytę żelbetową w osiach 1-3/D-E na poziomie -2,645m.
 • Wykonano strop nad klatką schodową.
 • Wykonano izolację stropu górnego.
 • Zasypano i zagęszczono gruntu na stropie górnym.

Uruchomienie tarczy TBM Maria

W dniu 5 maja 2017 r. rozpoczął się rozruch tarczy TBM Maria, pierwszej z czterech tarcz drążących tunele przy budowie odcinka wschodniego-północnego i zachodniego II linii metra.

KWIECIEŃ 2017

Stacja C16 Szwedzka

 • Wykonywany jest wykop podstropowy na poz. -1 i -2. Wykonano 70% całości wykopu podstropowego.
 • Rozpoczęto prace iniekcyjne wzmacniające grunt dla obiektu D16.16 przy ul. Strzeleckiej.
 • Wykonano 60 % stropu pośredniego.
 • Wykonywane są instalacje w stropie na poziomie -1.
 • Trwają prace przy uszczelnianiu i wyrównywaniu ścian szczelinowych.

Wentylatornia V16

 • Wykonano płytę denną części głębokiej.
 • Prowadzone są roboty zbrojarskie i szalunkowe klatki schodowej części głębokiej.
 • Prowadzone są roboty przy uszczelnianiu i wyrównywaniu ścian szczelinowych.
 • Prowadzone są prace iniekcyjne przy łączniku D16.1 Wykonano 80%.

Stacja C17 Targówek

 • Zakończono wykonywanie baret na części stacyjnej.
 • Wykonano 100% wykopu na komorze rozjazdów.
 • Wykonano 60% wykopu na części stacyjnej.
 • Zakończono wykonywanie kolumn,,jet-grouting’’ na potrzeby wejścia tarcz TBM do komory rozjazdów.
 • Zakończono wykonywanie kolumn,,jet-grouting’’ na potrzeby wyjścia tarcz TBM ze stacji.
 • Zakończono rozbiórkę (likwidację) starego kolektora w osi ulicy Ossowskiego. (nad stropem stacji i do komory K4).
 • Całkowicie zakończono przebudowę sieci i przyłączy wodociągowych.
 • Rozpoczęto odbiór techniczny przez gestora sieci MPWiK.
 • Rozpoczęto wykonanie kanalizacji sanitarnej w stropie na całym poziomie -1, tzn. w osiach 1-23.

Wentylatornia V17

 • Wykonano 100 % wykopu.
 • Wykonano 10% drugorzędnych elementów konstrukcyjnych.
 • Dokonano odbioru końcowego całej przebudowanej sieci ciepłowniczej wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej.
 • Wykonano całą instalację kanalizacji w stropie na poziomie -1.

Stacja C18 Trocka

 • Wykonano kanalizację sanitarną w płycie dennej w osiach 1-30.
 • Zakończono prace związane z uziemieniem korpusu stacji – montaż bednarki w stropie górnym torów odstawczych i płycie dennej stacji oraz wykonano przepusty kablowe w płycie dennej dla kabli trakcyjnych w osiach 27-30.
 • Zakończono wykonywanie ścian szczelinowych i baret torów odstawczych.
 • Trwa wykonywanie ścian szczelinowych wyjścia W4 (zaawansowanie 70%).
 • Zakończono wykonywanie murków prowadzących na torach odstawczych.
 • Zakończono wykonywanie płyty dennej stacji w osiach 1-30.
 • Trwa wykonywanie stropu górnego na torach odstawczych (zaawansowanie 15%).
 • Trwa wykonywanie wykopu wstępnego pod strop górny na torach odstawczych w osiach 40-64.
 • Trwa montaż tarcz TBM w szybie startowym.

Wentylatornia V18

 • Wykonano ściany zewnętrzne czerpnio-wyrzutni.
 • Zakończono wykonywanie płyty dennej części głębokiej.

 

MARZEC 2017

Stacja C16 Szwedzka

 • Wykonano 100% stropów górnych na tym etapie budowy.
 • Wykonywany jest wykop podstropowy na poz. -1.
 • Wykonano 40 % stropu pośredniego.
 • Rozpoczęto wykonywanie instalacji w stropie na poziomie -1 w osiach 20-21.
 • Prowadzone są roboty przy uszczelnianiu, wyrównywaniu ścian szczelinowych.
 • Trwają odbiory uziemienia na stropie górnym

Wentylatornia V16

 • Wykonano chudy beton i izolację pod płyty dennej na części głębokiej. Prowadzone są prace zbrojarskie.
 • Wykonano elementy pionowe część nadziemnej.
 • Prowadzone są roboty przy uszczelnianiu i wyrównywaniu ścian szczelinowych.
 • Rozpoczęto prace przy iniekcjach dla łącznika D16.1.

Stacja C17 Targówek

 • Wykonano 75% wykopu na komorze rozjazdów.
 • Wykonano 25% wykopu na części stacyjnej.
 • Wykonano 100% stropu górnego na części stacyjnej i komorze rozjazdów.
 • Wykonano 100% rusztu(strop pośredni) na komorze rozjazdów.
 • Wykonano 100 % konstrukcji na komorze K1.
 • Wykonano 100 % konstrukcji na komorze K2.
 • Wykonano 100 % konstrukcji na komorze K4.

Wentylatornia V17

 • Wykonano 80% wykopu w stosunku do całego obiektu (50% wykopu w części głębokiej).
 • Wykonano 100% płyty fundamentowej w części płytkiej. 

Stacja C18 Trocka

 • Wykonano kanalizację sanitarną w płycie dennej w osiach 1-18.
 • Wykonano kolejny odcinek docelowej sieci cieplnej nad stropem górnym torów odstawczych w osi 37 wraz z odpowiednimi przełączeniami przy udziale gestora Veolii, jednocześnie zlikwidowano w tym rejonie tymczasową sieć cieplną.
 • Trwają prace związane z uziemieniem korpusu stacji – montaż bednarki w stropie górnym torów odstawczych i płycie dennej stacji.
 • Wykonano prace związane z oświetleniem placu budowy na stropie pośrednim.
 • Zakończono wykop podstropowy do poziomu płyty dennej.
 • Trwa wykonywanie płyty dennej w osiach 1-20 (zaawansowanie 70%).
 • Trwa wykonywanie stropu górnego na torach odstawczych (zaawansowanie 15%).
 • Zakończono wykonywanie murków prowadzących na torach odstawczych.
 • Trwa wykonywanie ścian szczelinowych i baret torów odstawczych (zaawansowanie 80%).

Wentylatornia V18

 • Zakończono wykonywanie klatki schodowej w części płytkiej.
 • Wykonano ściany zewnętrzne klatki schodowej.
 • Zakończono wykop do poziomu płyty dennej w części głębokiej.
 • Rozpoczęto wykonywanie płyty dennej części głębokiej.

LUTY 2017

Stacja C16 Szwedzka

 • Zakończono prace polegające na wykonaniu ścian szczelinowych i baret.
 • Kontynuowane są prace prowadzone przy wzmocnieniu budynku przy ul. Strzeleckiej 46 - montaż konstrukcji stalowej, wzmacnianie nadproży okiennych, zszycia pęknięć budynku, wzmocnienie ław fundamentowych.
 • Wykonano 40% stropu górnego.
 • Wykonuje się odbiory uziemienia na stropie górnym.
 • Zakończono jet grouting – plug out.

Wentylatornia V16

 • Prowadzone są prace przy wykopie w części głębokiej.
 • Wykonywane są elementy pionowe i schody, ściany nadziemne.

Stacja C17 Targówek

 • Zakończono wykonywanie baret na części stacyjnej.
 • Wykonano 50% stropu górnego (4 z 8 części) na części stacyjnej.
 • Zakończono wykonywanie wykopu na poziomie -1 na komorze rozjazdów.
 • Zakończono wykonywanie rusztu na poziomie -1 na części komory rozjazdów.
 • Zakończono wykonywanie kolumn ,,jet-grouting’’ na potrzeby wejścia tarcz TBM do komory rozjazdów.
 • Wyjście W1 - zakończono wykonywanie sekcji ścian szczelinowych.
 • Wyjście W2 - zakończono wykonywanie sekcji ścian szczelinowych.
 • Wyjście W3 - zakończono wykonywanie sekcji ścian szczelinowych.
 • Wykonano 100 % konstrukcji na komorze K3.
 • Trwa rozbiórka (likwidacja) starego kolektora w osi ulicy Ossowskiego.

Wentylatornia V17

 • Wykonano 30 % wykopu na części płytkiej.
 • Dokonano odbioru końcowego całej przebudowanej sieci ciepłowniczej wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej.

Stacja C18 Trocka

 • Zakończono wykonywanie stropu pośredniego stacji.
 • Wykonano kanalizację sanitarną w stropie pośrednim stacji w osiach 1-28.
 • Trwa wykop podstropowy do poziomu płyty dennej (zaawansowanie 60%).
 • Zakończono wykop do poziomu stropu górnego na torach odstawczych w osiach 30-37.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego na torach odstawczych (zaawansowanie 10%).
 • Trwa wykonywanie murków prowadzących torów odstawczych.
 • Trwa wykonywanie ścian szczelinowych i baret torów odstawczych (zaawansowanie 50%).

STYCZEŃ 2017

Stacja C16 Szwedzka

 • Trwają prace przy wykonywaniu ścian szczelinowych - 90% i baret - 55%. Kontynuowane jest wykonywanie ścian szczelinowych w osiach 1-7. Rozpoczęto wykonywanie baret w osiach 1-7.
 • Kontynuowane są prace polegające na wzmocnienia budynku przy ul. Strzeleckiej 46 - montaż konstrukcji stalowej, wzmacnianie nadproży okiennych, zszycia pęknięć budynku, wzmocnienie ław fundamentowych.
 • Zakończono iniekcję niskociśnieniową w obrębie budynku Strzelecka 46.
 • Rozpoczęto mobilizację do wykonania jet groutingu – plug out.
 • Trwają prace polegające na skuwaniu korony ścian szczelinowych.
 • Zakończono wykop wstępny.
 • Wykonano strop górny w osiach 10-11, 14-21.
 • Rozpoczęto zbrojenie stropu w osiach 11-14.

Wentylatornia V16

 • Wykonano wykop do poziomu -2 w części głębokiej.
 • Wykonano ruszt na poziomie -4,925m.
 • Wykonano płytę górną części płytkiej wentylatorni. Zamknięcie tymczasowego otworu w części płytkiej.
 • Wykonane są elementy pionowe i schody - szalowanie schodów w osi A-C.
 • Prowadzone są roboty ziemne.

Stacja C17 Targówek

 • Wykonana 100% stropu górnego na komorze rozjazdów.
 • Zakończono wykonywanie kolumn ,,jet-grouting’’ na potrzeby wejścia tarcz TBM do komory rozjazdów.
 • Wykonano 100% sekcji ścian szczelinowych, czyli 64 sekcje, na części stacyjnej.
 • Wykonano 80% (16 baret z 20) na części stacyjnej.
 • Wykonano 12% stropu górnego (1 z 8 części) na części stacyjnej.
 • Wykonano wykop podstropowy na komorze rozjazdów.
 • Układany jest chudy beton na komorze rozjazdów na poziomie -1.
 • Ułożono chudy beton na części stacyjnej w osiach 5 -12 na poziomie 0.
 • Wyjście W1 Wykonano 65% sekcji ścian szczelinowych (7 sekcji z 11).
 • Wyjście W2 Wykonano 33% sekcji ścian szczelinowych (3 sekcji z 9).
 • Wyjście W3 Wykonano 15% sekcji ścian szczelinowych (1 sekcję z 7).
 • Bieżące utrzymanie urządzeń oświetlenia i zasilanie placu budowy oraz kontynuacja budowy uziemienia korpusu stacji.
 • Zakończono przełączenie kabla światłowodowego ZOSM w kanalizacji spławnej MPWiK.
 • Zakończono budowę kolektora ''jajowego'' 2400*1600 kanalizacji sanitarnej na ostatnim odcinku pomiędzy komorami K2-K3 nad stropem stacji w obniżeniu w osiach 23-25.
 • Dokonano odbioru całego przebudowanego kolektora pomiędzy komorami K1-K4 przez gestora sieci MPWiK. Przełączono przepływ ścieków na w/w nową trasę.
 • Trwa rozbiórka (likwidacja) starego kolektora w osi ulicy Ossowskiego.

Wentylatornia V17

 • Wykonywane są roboty ziemne i towarzyszący im montaż rozpór.

Stacja C18 Trocka

 • Zakończono wykop podstropowy stacji do poziomu -1.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu pośredniego stacji (zaawansowanie 20%).
 • Zakończono wykop wstępny i platformę roboczą pod ściany szczelinowe na torach odstawczych.
 • Rozpoczęto wykop do poziomu stropu górnego na torach odstawczych w osiach 30-37.
 • Trwa wykonywanie murków prowadzących torów odstawczych.
 • Trwa wykonywanie ścian szczelinowych i baret torów odstawczych (zaawansowanie 30%).

Wentylatornia V18

 • Wykonano ściany i słupy w części płytkiej.
 • Wykonano wykop do poziomu rusztu rozpierającego w części głębokiej (poziom -4,12), wylano chudy beton, rozpoczęto zbrojenie belek.
 • Rozpoczęto wykonywanie instalacji sanitarnych. Wykonano kanalizację sanitarną w stropie na poziomie -1.

GRUDZIEŃ 2016

Stacja C16 Szwedzka

 • trwają prace przy ścianach szczelinowych i baretach
 • trwają prace przy wzmacnianie budynku przy Strzeleckiej 46 - montaż ściągów i wzmacnianie fundamentów w piwnicy (belki i płyty fundamentowe)
 • wykonano część oczepu na ścianach szczelinowych, wykonywany jest wykop
 • ułożono chudy beton pod płytę górną stropu na stacji (od strony MZA)
 • wykonano pierwszy fragment stropu górnego stacji

Wentylatornia V16

 • wykonywane są elementy betonowe pionowe (ściany, słupy) w części płytkiej wentylatorni
 • wykonywany jest wykop podstropowy do poziomu -2 w części głębokiej wentylatorni, zamontowano kolejne rozpory
 • wykonano instalację kanalizacyjną w płycie dennej części płytkiej

Stacja C17 Targówek

 • wykonano 40 % wykopu podstropowego do poziomu -1 na komorze rozjazdów
 • wykonano 65% sekcji ścian szczelinowych (39 szt. z 64 szt.) na części stacji
 • wykonano 35% (7 baret z 20) na części stacyjnej
 • zakończono przełączania kabli miedzianych i światłowodowych na trasy tymczasowe /I etap/ i docelowe .
 • zakończono prace przygotowawcze /uzgodnienia , dokumentacja /dla potrzeb przełączenia kabla światłowodowego ZOSM /kabel w kanalizacji ściekowej /
 • trwa kontynuacja przebudowy sieci kanalizacyjnych wraz z komorami – odcinek K3-K4 kolektora ''jajowego''
 • trwa kontynuacja przebudowy sieci sanitarnych nad stropem stacji w obniżeniu w osiach 23-25
 • rozpoczęto budowę kolektora ''jajowego'' 2400*1600 kanalizacji sanitarnej na ostatnim odcinku pomiędzy komorami K2-K3
 • rozpoczęto montaż rury wodociągu Dn150 w rurze osłonowej Dn300
 • zakończono całkowitą przebudowę sieci ciepłowniczych wraz z przełączeniami

Wentylatornia V17

 • trwają roboty ziemne

Stacja C18 Trocka

 • kontynuowano prace związane z uziemieniem konstrukcji stacji
 • zakończono wykop wstępny stacji.
 • zakończono wykonywanie ścian szczelinowych i baret części stacyjnej
 • trwa wykonywanie stropu zewnętrznego stacji (zaawansowanie 70%)
 • wykonano 60% wykopu podstropowego do poziomu -1 na części stacyjnej
 • trwa wykonywanie wykopu wstępnego i platformy roboczej pod ściany szczelinowe na torach odstawczych.
 • trwa wykonywanie murków prowadzących torów odstawczych
 • rozpoczęto wykonywanie ścian szczelinowych i baret torów odstawczych (zaawansowanie 15%).
 • zakończono wykonywanie wzmocnienia gruntu (jet grouting) przy osi 1 na potrzeby TBM
 • wykonano murki prowadzące pod ściany szczelinowe wyjścia W1

Wentylatornia V18

 • wykonano wykop podstropowy do poziomu -1
 • wykonano płytę denną części płytkiej

LISTOPAD 2016

Stacja C16 Szwedzka

 • kontynuowano prace przy ścianach szczelinowych i baretach
 • rozpoczęto prace polegające na wzmocnieniu budynku przy ul. Strzeleckiej 46 oraz wykonaniu iniekcji niskociśnieniowych
 • Wykonano iniekcje wzmacniające grunt (od strony MZA) dla wejścia tarczy drążącej

Wentylatornia V16

 • wykonano ściany szczelinowe i strop górny
 • wykonano płytę denną w części płytkiej
 • ukończono roboty polegające na wzmocnieniu gruntu (iniekcje) na potrzeby wykonania łączników pomiędzy tunelami a wentylatornią
 • w trakcie wykonywania jest oczep stalowy (konstrukcja rozparcia ścian wentylatorni) w celu rozpoczęcia wykopu części głębokiej

Stacja C17 Targówek

 • zakończono wykonywanie komory ciepłowniczej A43
 • zakończono wykonywanie komory ciepłowniczej A42
 • zakończono wykonywanie komory kanalizacyjnej K2
 • wykonano 20 % konstrukcji na komorze K3
 • wykonano 80 % konstrukcji na komorze K4
 • wykonano 18 % konstrukcji na komorze K1
 • wykonano 100 % wykopu wstępnego na stacji
 • wykonano 100% sekcji ścian szczelinowych na komorze rozjazdów
 • wykonano 100% baret na komorze rozjazdów
 • wykonano 20% sekcji ścian szczelinowych (13 szt. z 64 szt.) w części stacyjnej
 • trwa kontynuacja przebudowy sieci kanalizacyjnych wraz z komorami –odcinek K3-K4
 • trwają prace przy przełączeniu wcześniej niezinwentaryzowanego kabla światłowodowego ZOSM zamontowanego w kanalizacji ściekowej

Wentylatornia V17

 • zakończono wykonywanie ścian szczelinowych

Stacja C18 Trocka

 • zakończono przełączania kabli miedzianych i światłowodowych na trasy tymczasowe i docelowe
 • rozpoczęto prace związane z uziemieniem konstrukcji stacji
 • zakończono przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej nad stropem stacji w osiach 18-21
 • zakończono demontaż sieci cieplnej na estakadzie na końcu torów odstawczych
 • trwa wykonywanie ścian szczelinowych i baret części stacyjnej (zaawansowanie 95%)
 • trwa wykonywanie stropu zewnętrznego (zaawansowanie 30%)
 • wykonano izolację przegłębienia stropu zewnętrznego stacji w osich 18-20
 • rozpoczęto wykonywanie murków prowadzących torów odstawczych
 • rozpoczęto wykop wstępny na torach odstawczych
 • trwa wykonywanie wzmocnienia gruntu (jet grouting) przy osi 1 na potrzeby TBM

Wentylatornia V18

 • wykonano strop zewnętrzny
 • rozpoczęto wykop podstropowy

Podpisanie Aktu Erekcyjnego

W dniu 15 listopada 2016r. na Targówku odbyła się uroczystość podpisania Aktu Erekcyjnego oraz wmurowania kamienia węgielnego w strop budowanej stacji C18 Trocka. Podpisanie Aktu Erekcyjnego miało miejsce w Punkcie Informacyjnym budowy II linii metra na odcinku wschodnim - północnym, zlokalizowanym na skrzyżowaniu ulic Pratulińskiej i Handlowej. W uroczystości udział wzięli min. przedstawiciele Urzędu m.st. Warszawy, przedstawiciele Metra Warszawskiego, Wykonawcy oraz innych instytucji zaangażowanych w realizację inwestycji.

Po podpisaniu Aktu Erekcyjnego przez Panią Prezydent Hannę Gronkiewicz-Waltz, dokument schowany został do specjalnej metalowej tuby, a następnie wmurowany w strop stacji C18 Trocka. W tubie, oprócz Aktu znalazły się również zgrane na pendrive życzenia dla przyszłych mieszkańców Warszawy zebrane od współczesnych mieszkańców całego kraju oraz aktualne gazety.

Uroczystość podpisania Aktu Erekcyjnego była jednocześnie inauguracją działalności Punktu informacyjnego budowy II linii metra na odcinku wschodnim - północnym, który będzie dostępny dla mieszkańców Warszawy przez cały okres budowy.

PAŹDZIERNIK 2016

Stacja C16 Szwedzka

 • kontynuowano prace przy wykonywaniu ścian szczelinowych
 • zakończono roboty porządkowe na obiekcie Strzelecka 46
 • rozpoczęto iniekcję przy budynku Strzelecka 46
 • wykonano ,,bypass’’ z płyt betonowych dla autobusów z zajezdni MZA w celu wykonania wzmocnienia gruntu dla przejścia TBM
 • zakończono demontaż infrastruktury telekomunikacyjnej kolidującej z budową korpusu stacji
 • dokonano pomiarów instalacji elektrycznej dla budowy stacji
 • wykonano przebudowę docelowych sieci sanitarnych ( wodociągowej i kanalizacji) w możliwym na dzień dzisiejszym zakresie

 

Wentylatornia V16

 • trwają prace przy montażu konstrukcji rozparcia ścian wentylatorni
 • trwają prace przy wykonywaniu wykopu podstropowego i czyszczeniu ścian szczelinowych
 • dokonano pomiarów instalacji elektrycznej dla budowy wentylatorni

Stacja C17 Targówek

 • kontynuowano wykonywanie ścian szczelinowych na komorze rozjazdów
 • kontynuowano wykonywanie baret w komorze rozjazdów
 • wykonano ściankę szczelną z grodzic stalowych typu Larssen
 • rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny w komorze rozjazdów
 • rozpoczęto układanie warstwy chudego betonu pod strop górny w komorze rozjazdów
 • rozpoczęto wykonywanie wykopu wstępnego w części stacyjnej
 • rozpoczęto wykonywanie murków prowadzących pod ściany szczelinowe
   w części stacyjnej. Wykonano wzmocnienie gruntu dla łącznika C17.1
 • kontynuowano prace związane z przebudową sieci kanalizacyjnej: trwa kontynuacja przebudowy sieci kanalizacyjnych wraz z komorami – odcinek K3 -K4 kolektora ''jajowego''
 • trwają prace przy przełączeniu wcześniej niezinwentaryzowanego kabla światłowodowego ZOSM zamontowanego w kanalizacji ściekowej
 • zakończono przebudowę kanalizacji teletechnicznej, następny etap po wykonaniu stropu
 • zakończono prace doświetlenia placu budowy i doświetlenia terenu wokół budowy, szczególnie chodników i ciągów pieszych
 • zakończono I etap przebudowy kolizji energetycznych
 • dokonano pomiarów urządzeń i sieci elektrycznej dla potrzeb budowy na stacji

Wentylatornia V17

 • zakończono prace przy budowie kolumn ,,jet-grouting’’
 • rozpoczęto skuwanie góry ścian szczelinowych
 • zakończono prace przy budowie kolumn ,,jet-grouting’’ D17.1
 • dokonano pomiarów elektrycznych dla urządzeń sieci
 • dokonano odbioru końcowego całej przebudowanej sieci ciepłowniczej wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej.

Stacja C18 Trocka

 • kontynuowano prace przy wykonywaniu ścian szczelinowych dla części stacyjnej
 • kontynuowano prace przy baretach w części stacyjnej
 • wykonano ściankę szczelną z grodzic stalowych
 • zakończono prace przy wykonywaniu murków prowadzących części stacyjnej
 • trwają prace przy wykonywaniu wykopu wstępnego pod strop górny
 • trwają prace przy wykonywaniu warstwy chudego betonu pod strop górny
 • trwają prace przy wykonywaniu stropu zewnętrznego
 • wykonano I etap stropu zewnętrznego
 • kontynuowano prace nad komorami ciepłowniczymi i przy usuwaniu starej sieci ciepłowniczej. Dokonano odbioru końcowego całej przebudowanej sieci gazu wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej
 • trwają przełączania kabli miedzianych i światłowodowych do kanalizacji teletechnicznych
 • zakończono naprawę niedrożnej kanalizacji teletechnicznej
 • zakończono prace doświetlenia terenu wokół budowy, wykonano niezbędne pomiary elektryczne
 • zakończono budowę pawilonu informacyjnego

Wentylatornia V18

 • wykonano platformę roboczą
 • rozpoczęto wykonywanie wykopu wstępnego pod wentylatornię
 • zakończono kucie ścian szczelinowych do poziomu stropu zewnętrznego
 • wykonano niezbędne pomiary elektryczne dla potrzeb budowy

Monitoring budowy

Na przełomie 2012/2013 roku, jeszcze na etapie planowania inwestycji, wszystkim budynkom położonym wzdłuż terenu budowy założone zostały tzw. Karty Katalogowe budynku, czyli dokumentacja opisująca stan budynku sprzed rozpoczęcia robót.

Generalny Wykonawca przed przystąpieniem do prac wykonał powtórną ocenę stanu technicznego budynków/budowli oraz zweryfikował założenia projektowe celem zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa przebywających w budynkach ludzi.

Na tej podstawie, budowa odcinka wschodniego-północnego od stacji Szwedzka do stacji Trocka II linii metra objęta została stałym monitoringiem budynków i budowli znajdujących się w strefie wpływu obiektów II linii metra (strefa ta została określona i wyznaczona na etapie planowania inwestycji).

W strefie wpływu, wzdłuż budowy, uwzględnionych zostało 111 budynków. Oprócz tych budynków, monitoring obejmie również chodniki i ulice, wzdłuż których poprowadzone będą tunele II linii metra oraz inne obiekty znajdujące się na trasie budowy.

Odczyty z poszczególnych urządzeń są na bieżąco przesyłane do centrum monitorowania i w przypadku wystąpienia zagrożeń istnieje możliwość natychmiastowej reakcji ze strony Generalnego Wykonawcy lub nadzorujących służb miejskich (np. wstrzymania prac).

Dla każdego z punktów pomiarowych prowadzona jest bieżąca automatyczna obserwacja, wyznaczony jest także indywidualny poziom alertu. Jego przekroczenie powoduje natychmiastowe wygenerowanie komunikatu oraz jego przesłanie drogą mailową i poprzez sms-y do osób będących użytkownikami systemu.

System monitoringu tworzą: 

 • 5 szt. czynnych stacji bazowych (zautomatyzowanych total station, po dwie na budowach stacji C16 i C18, po jednej na C17 i V17), które wielokrotnie w ciągu doby sprawdzają lokalizację 231 szt. pryzmatów badawczych; w tym 195 pryzmatów osadzonych na 19 budynkach wokół budowy, a także 36 pryzmatów osadzonych na nasypie kolejowym linii PKP biegnącej wzdłuż ul. Plantowej, tj. obok wentylatorni V17.Pierwszą spośród stacji bazowych uruchomiono 28 czerwca 2016r.
 • 9 szt. czynnych inklinometrów, mierzących przemieszczenia gruntu lub konstrukcji, pierwszy z nich uruchomiono 18 sierpnia 2016r.
 • 124 szt. klinometry ścienne mierzące przemieszczenia, osadzone na 26 budynkach wokół placów budów.
 • 33 szt. klinometry automatyczne, osadzone na 13 newralgicznych budynkach.
 • 34 szt. piezometrów, badających poziom wód gruntowych.
 • 186 szt. reperów powierzchniowych, obrazujących przemieszczenia wysokościowe powierzchni terenu (wokół przebudowywanych urządzeń infrastruktury podziemnej, wokół fundamentów budynków, w przekrojach badawczych nad tunelami tarczowymi itd.).
 • 570 szt. reperów budynkowych, osadzonych w ścianach konstrukcyjnych.
 • 18 szt. rysomierzy automatycznych, osadzonych w dwóch budynkach przy Strzeleckiej 46 i przy Stalowej 20, mierzą kilka razy na dobę rozwartość rys.
 • 38 szt. rysomierzy mechanicznych,osadzone w 15 budynkach.
 • 1 szt. stacja meteorologiczno-pogodowa, aktywna od 09.09.2016r. na C18 „Trocka”.

Poniżej przedstawiamy kwestie dotyczące budynku przy ul. Stalowej 73.

Budynek ten znajduje się poza strefą potencjalnego wpływu budowy (na granicy strefy jest jedynie jego północna ściana) . Ze względu jednak na zły stan budynku (kat. 5 wg. skali ITB, przed rozpoczęciem prac) cały budynek objęty jest monitoringiem. Na istniejących pęknięciach zainstalowane zostały szczelinomierze rejestrujące jakiekolwiek zmiany szerokości szczeliny, oraz kontrolowane jest położenie budynku za pomocą zainstalowanych reperów geodezyjnych, których odczyty dokonywane są przez geodetów.

Punkty pomiarowe zostały zamontowane 18 kwietnia 2016r., czyli pięć miesięcy przed rozpoczęciem pierwszych prac budowlanych w rejonie budynku przy ul. Stalowej 73. Prace rozpoczęły się 13 września (budowa ścian szczelinowych). Wartość przemieszczeń (patrz tabela) wyniosła wówczas - 0,16 milimetra.

Od momentu rozpoczęcia budowy do dnia wysiedlenia mieszkańców z budynku urządzenia pomiarowe wskazywały wartości od 0 – 0,3 milimetra, tj. wartości równe bądź mniejsze niż przed rozpoczęciem prac budowlanych (maksymalna wartość parametru na dzień 3 czerwca wynosiła 0,57mm).

Wartość w dniu ewakuacji wynosiła - 0,3 mm.

Dla budynku Stalowa 73 system uruchomi automatyczne ostrzeżenia dla wskazań wynoszących - 4 mm, zaś alarm przy przekroczeniu wartości - 5mm.

WRZESIEŃ 2016

Stacja C16 Szwedzka

 • rozpoczęto wykonywanie ścian szczelinowych od strony budynku „Polleny”
 • rozpoczęto wykonywanie prac porządkowych w obiekcie Strzelecka 46
 • zakończono przebudowę docelowych sieci sanitarnych (wodociągowej i kanalizacji) w możliwym zakresie
 • zakończono przebudowę sieci energetycznej dla wdrożenia docelowej organizacji ruchu, otrzymano niezbędne dokumenty z RWE-INNOGY w celu przełączenia sieci elektrycznych dla stacji  
 • Rozpoczęto demontaż infrastruktury teletechnicznej kolidującej z budową korpusu stacji

Wentylatornia V16

 • wykonano strop górny
 • ukończono przekładki kabli SN dla obecnego etapu. Zabezpieczono sieci energetyczne przed uszkodzeniem
 • zakończono jet grouting - wykonano kolumny wzmacniające grunt w celu wykonania łączników pomiędzy tunelami a wentylatornią

Stacja C17 Targówek

 • zakończono wykonywanie komory ciepłowniczej A43
 • zakończono wykonywanie komory ciepłowniczej A42
 • zakończono wykonywanie komory kanalizacyjnej K2
 • wykonano wykop wstępny wraz z murkami prowadzącymi na komorze rozjazdów
 • rozpoczęto wykonywanie wykopu wstępnego na stacji
 • trwają prace przy wykonywaniu ścian szczelinowych oraz baret na komorze rozjazdów
 • kontynuowane są prace związane z realizacją doświetlenia placu budowy i doświetlenia terenu wokół budowy, w szczególności chodników i ciągów pieszych
 • trwają prace przy wciąganiu oraz przełączaniu kabli miedzianych i światłowodowych do kanalizacji teletechnicznych
 • wykonano przebudowę docelowych sieci sanitarnych (wodociągowych, gazowych i ciepłowniczych) w możliwym zakresie wraz z docelowymi przełączeniami
 • kontynuowana jest przebudowa sieci kanalizacyjnych wraz z komorami –odcinek K3-K4 kolektora

Wentylatornia V17

 • zakończono wykonywanie ścian szczelinowych
 • rozpoczęto wykonywanie kolumn jet grouting

Stacja C18 Trocka

 • trwa wykonywanie ścian szczelinowych
 • rozpoczęto przygotowania do wykonania stropu zewnętrznego w osich 18-20 (odwodnienie, wykop)
 • trwa przełączanie kabli miedzianych i światłowodowych do kanalizacji teletechnicznych
 • wykonywana jest naprawa niedrożnej kanalizacji teletechnicznej
 • uzyskano docelowe zasilanie placu budowy.
 • zakończono przebudowę kolizji sieci elektrycznych z przełączeniem sieci w związku z zawarciem niezbędnych umów pomiędzy Wykonawcą a RWE
 • zakończono prace związane z realizacją oświetlenia placu budowy i terenu wokół budowy, oraz rozprowadzeniem energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zasilania przystanku autobusowego „PRATULIŃSKA”
 • wykonano przebudowę docelowych sieci sanitarnych (wodociągowych, gazowych, ciepłowniczych i kanalizacyjnych) w możliwym w zakresie wraz z docelowymi przełączeniami
 • kontynuowane są roboty demontażowe sieci cieplnych wraz z komorami
 • trwa budowa pawilonu informacyjnego

Wentylatornia V18

 • zakończono wykonywanie wzmocnienia gruntu (jet grouting)
 • rozpoczęto wykop pod strop zewnętrzny wentylatorni

SIERPIEŃ 2016

Stacja C16 Szwedzka

 • kontynuowano przebudowę docelowych sieci sanitarnych (wodociągowej i kanalizacji sanitarnej)
 • przeprowadzono odbiory z udziałem gestora MPWiK: odbiór końcowy przewodu wodociągowego w osi ul. Szwedzkiej, odbiory techniczne sieci wod-kan wybudowanych na zapleczu stacji C16 oraz odbiory techniczne przyłączy wod-kan do zajezdni autobusów MZA
 • wykonano przyłącza wod-kan do zajezdni autobusów MZA
 • rozpoczęto wykonywanie wykopu wstępnego i murków prowadzących dla stacji C16
 • dokonano rozbiórki garaży objętych dodatkowym pozwoleniem na budowę
 • dokonano przeniesienia mieszkańców z posesji przy Strzeleckiej 46 (budynek jest przygotowywany do prowadzenia prac wzmacniających)
 • wykonano wewnętrzne drogi, uruchomiono myjki
 • odtworzono fragment ulicy Szwedzkiej nad komorą K2
 • kontynuowano prace związane z przebudową sieci elektrycznych
 • przebudowano odcinek kabli energetycznych na ul. Szwedzkiej w celu wdrożenia docelowej organizacji ruchu

Wentylatornia V16

 • zakończono I etap przebudowy linii elektroenergetycznej kolidującej z wykopem
 • rozpoczęto jet grouting - wykonywane są kolumny wzmacniające grunt w celu wykonania łączników pomiędzy tunelami a wentylatornią.
 • zakończono prace przy budowie platformy roboczej
 • usunięto murki prowadzące wykonanych ścian szczelinowych

Stacja C17 Targówek

 • wykonano ściany komory ciepłowniczej A43
 • wykonano strop oraz izolacje na komorze ciepłowniczej A42
 • wykonano płytę fundamentową oraz izolacje na komorze kanalizacyjnej K2
 • wykonano 60 % wykopu wstępnego wraz z murkami prowadzącymi komory rozjazdów
 • rozpoczęto budowę pierwszej sekcji ściany szczelinowej
 • zakończono przebudowę kolizji sieci elektrycznych. Zakończono demontaż oświetlenia zewnętrznego
 • kontynuowano prace związane z oświetleniem placu budowy i terenu wokół budowy wraz z monitorowaniem stanu oświetlenia
 • wykonano docelowe przełączenia sieci cieplnych umożliwiające budowę ścian szczelinowych
 • trwają prace przy przebudowie sieci cieplnej w rejonie komory A43
 • wybudowano kolektor ''jajowy'' kanalizacji sanitarnej na odcinku K1-K2
 • zakończono wykonywanie wszystkich docelowych przełączy sieci wodociągowej

Wentylatornia V17

 • zakończono przebudowę wszystkich docelowych sieci sanitarnych
 • dokonano protokolarnego odbioru technicznego sieci ciepłowniczej z gestorem
 • wykonano 23 sekcje ścian szczelinowych
 • wykonawca realizuje prace związane z uzyskaniem docelowego zasilania placu budowy – obecnie zasilanie realizowane jest z agregatu

Stacja C18 Trocka

 • zakończono wykonywanie murków prowadzących w części stacyjnej
 • rozpoczęto wykonywanie ścian szczelinowych
 • kontynuowany są prace przy wykopie wstępnym pod tory odstawcze
 • wykonano fundamenty pawilonu informacyjnego
 • zakończono przebudowę szafy kablowej operatora upc
 • kontynuowano budowę kanalizacji teletechnicznej wraz z  wciąganiem oraz  przełączaniem kabli miedzianych i światłowodowych do kanalizacji teletechnicznych
 • zakończono przebudowę kolizji sieci elektrycznych
 • wykonywane jest oświetlenie placu budowy i terenu wokół budowy, oraz rozprowadzenie energii elektrycznej dla potrzeb budowy
 • wykonywana jest przebudowa wszystkich docelowych sieci sanitarnych
 • wykonywane są prace przy przebudowie sieci cieplnej w rejonie komory A35 i A36 oraz komór ciepłowniczych

Wentylatornia V18

 • zakończono budowę ścian szczelinowych
 • usunięto murki prowadzące wykonanych już ścian szczelinowych
 • rozpoczęto wykop wstępny pod strop wentylatorni

LIPIEC 2016

Stacja C16 Szwedzka

 • wykonano tymczasowy pas ruchu dla autobusów MZA
 • kontynuowano przebudowę sieci kanalizacyjnej, prace zakończono na odcinku od komory K2 do istniejącej studni S19
 • kontynuowano prace związane z przebudową kolizji wodociągowych
 • wykonano instalację zaplecza budowy oraz uzyskano zasilanie docelowe
 • zakończono demontaż oświetlenia zewnętrznego
 • rozpoczęto usuwanie kolizji elektroenergetycznych
 • wykonano przebudowę wodociągu od ulicy Szwedzkiej do przyłącza na terenie MZA

Wentylatornia V16

 • wykonano zabezpieczenia wykopu - pogrążenie grodzic stalowych
 • wykonano wykop wstępny pod wentylatornię
 • wykonano murki prowadzące pod ściany szczelinowe
 • wykonano ściany szczelinowe
 • wykonano przyłącze elektryczne do placu budowy
 • zakończono demontaż oświetlenia ulicznego
 • zakończono I etap przebudowy sieci elektrycznej

 

Stacja C17 Targówek

 • wykonano przyłącza do biura budowy
 • zakończono montaż gazociągu średniego i niskiego ciśnienia, podłączono nowo wybudowaną sieć do istniejącego gazociągu. Kolejny etap po wykonaniu stropu stacji.
 • kontynuowano prace związane z przebudową sieci wodociągowej DN 80, 100, 150, 200
 • kontynuowano prace związane z przebudową sieci kanalizacyjnej J-1600x2400, DN 160, 200, 315, 500, 1000, wykonano komorę K2.7
 • kontynuowano prace związane z przebudową sieci ciepłowniczej na całym odcinku, podłączono nowo wybudowaną sieć do istniejącego ciepłociągu
 • kontynuowano przebudowę kolizji energetycznych
 • wykonano zabezpieczenia drzew przeznaczonych do adaptacji
 • wykonano budowę kanalizacji teletechnicznej oraz rozpoczęto wciąganie kanalizacji wtórnej, kabli miedzianych i światłowodowych
 • uzyskano docelowe zasilanie placu budowy

Wentylatornia V17

 • wykonano drogę dojazdową do placu budowy
 • usunięto istniejącą nawierzchnię z płyt betonowych i kostki betonowej
 • zakończono realizację wykopu wstępnego pod wentylatornię
 • wykonano murki prowadzące dla ścian szczelinowych
 • zakończono przebudowę kolizji wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, teletechnicznych
 • zdemontowano istniejące oświetlenie
 • wykonano tymczasowy parking dla MZA
 • wykonano wycinkę drzew na terenie MZA

Stacja C18 Trocka

 • zakończono prace związane z montażem gazociągu, podłączono nowo wybudowaną sieć gazociągową do istniejącego gazociągu
 • kontynuowano prace związane z przebudową kolizji ciepłowniczych. W osiach 1-30 nowo wybudowana sieć ciepłownicza została podłączona do istniejącego ciepłociągu
 • kontynuowano pracę związane z przebudową kolizji wodociągowych. Podłączono nowo wybudowaną sieć wodociągową DN 150, 250 do istniejącego wodociągu
 • kontynuowano prace związane z przebudową kolizji kanalizacyjnych. Podłączono nowo wybudowaną sieć kanalizacyjną do istniejącej. Wybudowano komory K1, K2, K2, K3, K4, K6
 • kontynuowano budowę kanalizacji teletechnicznej oraz rozpoczęto wciąganie kanalizacji wtórnej, kabli miedzianych i światłowodowych
 • kontynuowano przebudowę kolizji energetycznych
 • wykonano wykop wstępny w osiach 1-30
 • wykonano murki prowadzące dla ścian szczelinowych w osiach 1-30
 • rozpoczęto wykop wstępny w osiach 30-64
 • uzyskano docelowe zasilanie placu budowy

Wentylatornia V18

 • zakończono przebudowę kolizji kanalizacyjnych, wodociągowych, gazociągowych
 • kontynuowano prace związane z przebudową kolizji ciepłowniczych
 • zakończono przebudowę kolizji energetycznych
 • zdemontowano oświetlenie uliczne
 • wykonano murki prowadzące dla ścian szczelinowych
 • rozpoczęto wykonywanie ścian szczelinowych

CZERWIEC 2016

Stacja C16 Szwedzka 

 • rozpoczęto i zakończono prace związane z wycinką drzew
 • zakończeno montaż zaplecza budowy wraz z jego przyłączami wodno-kanalizacyjnymi
 • kontynuowano prace związane z przebudową kolizji kanalizacyjnych na odcinkach : K2, S10-S11, S12-S13
 • kontynuowano prace związane z przebudową kolizji wodociągowych. Prace zakończone na odcinkach: W1-W4, W2-W2.1, W3-W3.1, L3-L3”, W3.1-L3.

Wentylatornia V16

 • zakończono prace związane z wycinką drzew
 • rozpoczęto prace związane z wykonywaniem ścian szczelinowych
 • zakończono montaż zaplecza budowy wraz z przyłączami wodno -kanalizacyjnymi
 • zakończono demontaż istniejącego oświetlenina ulicznego
 • wykonano bypass niezinwentaryzowanej sieci kanalizacyjnej
 • rozpoczęto wykonywanie wykopu wstępnego pod wentylatornię
 • rozpoczęto wykonywanie murków prowadzących ścian szczelinowych

Stacja C17 Targówek

 • rozpoczęto i zakończono prace związane z wycinką drzew
 • kontynuowano prace elektryczne związanych z przebudową sieci elektrycznych niskiego i średniego napięcia
 • kontynuowano prace związane z przebudową kolizji telekomunikacyjnych
 • rozpoczęto prace elektryczne polegające na montażu instalacji zasilania placu budowy wraz z oświetleniem.
 • zakończono rozbiórkę nawierzchni istniejącego placu zabaw
 • kontynuowano prace związane z przebudową kolizji sanitarnych na odcinkach : K2.7, K2.6-K2.7, K3-K3.3-K3.1.2, K4.8-wp4.12
 • kontynuowano prace związane z przebudową sieci wodociągowej na odcinkach: W1-W1.2, W1-W2.1, W8-W8.1, W8-W9, W8-W7, DN 80
 • kontynuowano prace związane z montażem gazociągu na odcinkach: S1-S4, S5-S10, G8-G25, G3-G7, G12.1-G12.3
 • kontynuowano prace związane z montażem ciepłociągu.

Wentylatornia V17

 • rozpoczęto i zakończono prace związane z wycinką drzew
 • zakończono montaż przyłączy wodno-kanalizacyjnych do zaplecza budowy
 • rozpoczęto montaż przyłączy elektrycznych do zaplecza budowy
 • kontynuowano prace związane z przebudową kolizji gazowych
 • kontynuowano prace związane z przebudową kolizji sieci ciepłowniczej
 • rozpoczęto prace związane z przebudową kolizji telekomunikacyjnych.

Stacja C18 Trocka

 • rozpoczęto i zakończono prace związane z wycinką drzew
 • kontynuowano prace związane z budową przyłączy elektrycznych do zaplecza budowy
 • kontynuowano prace związane z przebudową kolizji wodociągowych na odcinkach : W1-W6.1, W7-W6, W9-Ł16
 • kontynuowano prace związanych z przebudową kolizji kanalizacyjnych na odcinkach: K2-A37, K2-K3, K3.1-K3.2, K3.2-K3.3, K3.3-K3.4, K3.4-K3.5, K5-K6, K6-K7, K7.2-K7.2.6, K7.2-K7.3, K7.3-K7.4, S1-S12, S2-S7
 • kontynuowano prace elektryczne związane z przebudową sieci elektrycznych niskiego i średniego napięcia
 • kontynuowano prac związanych z przebudową kolizji telekomunikacyjnych
 • kontynuacja prac związanych z budową tymczasowej sieci cieplnej
 • rozpoczęto prace związne z budową sieci cieplnej na odcinku : A37-A38
 • kontynuowano prace związane z montażem gazociągu
 • zakończono demontaż istniejącego oświetlenia ulicznego.

Wentylatornia V18

 • rozpoczęto i zakończono prace związane z wycinką drzew
 • kontynuowano prace związane z przebudową sieci ciepłowniczej
 • zakończono demontaż oświetlenia ulicznego
 • zakończono przebudowę sieci elektrycznej niskiego i średniego ciśnienia
 • kontynuowano prace związane z przebudową kolizji wodociągowych
 • kontynuowano prace związane z przebudową kolizji sieci ciepłowniczej.

MAJ 2016

Stacja C16 - Szwedzka

 • kontynuowano grodzenie terenu budowy
 • zlikwidowano niektóre przyłącza wodno-kanalizacyjne i rozpoczęto przebudowę pozostałych
 • zlikwidowano przyłącza elektryczne
 • rozpoczęto instalowanie zaplecza budowy

Wentylatornia V16

 • rozpoczęto grodzenie terenu
 • rozpoczęto demontaż oświetlenia ulicznego
 • rozpoczęto budowę przyłączy wodno-kanalizacyjnych dla zaplecza budowy

Stacja C17 - Targówek

 • kontynuowano montaż zaplecza budowy
 • wykonano przyłącza do biura budowy
 • rozpoczęto montaż gazociągu średniego i niskiego ciśnienia
 • rozpoczęto wykonywania instalacji wodociągowej w rejonie zaplecza budowy
 • rozpoczęcie wykonywanie instalacji kanalizacyjnej oraz budowę komory K27
 • rozpoczęto montaż ciepłociągu w rejonie biura budowy
 • rozpoczęto demontaż kabli SN i NN
 • wykonano zabezpieczenia drzew przeznaczonych do adaptacji

Wentylatornia V17

 • wykonano pierwszy etap parkingu na terenie zajezdni MZA
 • kontynuowano przebudowę instalacji cieplnej w rejonie zajezdni MZA

Stacja C18 – Trocka

 • rozpoczęto prace elektryczne polegające na przebudowie sieci elektrycznej niskiego i średniego napięcia pomiędzy osiami 1-12 korpusu stacji
 • rozpoczęto prace związane z budową wodociągu dn 250
 • rozpoczęto prace związane z budową kanalizacji na odcinkach S3 do S7, S2 do S3, K5 do K7 oraz komory K2 i K6
 • rozpoczęto prace związane z budową gazociągu dn 355 nr odcinka S62-S69 i S22-S23 oraz dn 180 na odcinku S10-S16 i S22-S23
 • rozpoczęto prace związane z budową tymczasowej sieci cieplnej na odcinku Tym 5.2 -Tym 5.9.

Wentylatornia V18

 • rozpoczęto wykonywanie instalacji wodociągowych
 • rozpoczęto montaż gazociągu
 • rozpoczęto przebudowę oświetlenia

KWIECIEŃ 2016

Stacja C16 - Szwedzka

 • teren budowy został częściowo ogrodzony;
 • wyburzono obiekty przeznaczone do rozbiórki a materiał porozbiórkowy zgromadzono na placu w celu użycia pod platformy dla maszyn głębiących;
 • rozpoczęto prace przy zagospodarowaniu placu budowy, m.in. ustawiono kontenery i doprowadzono media;
 • wprowadzono tymczasową organizację ruchu;
 • rozpoczęto prace związane z usuwaniem kolizji instalacyjnych.

Wentylatornia V16

 • po przekazaniu terenu pod budowę rozpoczęto prace ziemne (wykopy) pod instalacje przyłączeniowe na cele budowy.

Stacja C17 - Targówek

 • teren budowy został ogrodzony;
 • wprowadzono tymczasową organizację ruchu;
 • rozpoczęto montaż zaplecza i wszystkich przyłączy z nim związanych, w tym wodno - kanalizacyjnych, prądu, telefonu, Internet;
 • Wykonawca przygotowuje się realizacji prac związanych z wykonaniem kolizji instalacyjnych
 • na potrzeby monitoringu placu budowy rozpoczęto montaż urządzeń potrzebnych do pomiaru emisji hałasu i drgań

Wentylatornia V17

 • trwają prace związane z grodzeniem placu budowy na terenie zajezdni MZA.

Stacja C18 – Trocka

 • teren budowy i zaplecza został ogrodzony;
 • wprowadzono tymczasową organizację ruchu;
 • rozpoczęto przekopy pod przebudowę sieci cieplnej, kanalizacji, wody i gazu;
 • trwają prace związane z rozbiórką bazaru

Wentylatornia V18

 • teren budowy został ogrodzony;
 • wprowadzono tymczasową organizacja ruchu. 

MARZEC 2016

W dniu 11 marca br., w Urzędzie Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy podpisana została umowa na budowę trzech stacji i tuneli II linii metra w kierunku wschodnim-północnym. Jest to pierwszy etap rozbudowy oddanego do użytku pasażerów 8 marca 2015 roku centralnego odcinka II linii metra. Kolejnym krokiem w realizacji tzw. projektu 3+3 będzie podpisanie umowy na budowę trzech stacji i tuneli II linii metra w kierunku zachodnim.

Pierwszy etap realizacji odcinka wschodniego-północnego II linii metra w Warszawie zlokalizowany jest na terenie dwóch dzielnic miasta - Pragi Północ i Targówka.  W kierunku wschodnim-północnym (z Dworca Wileńskiego) powstanie ok. 3,12 km trasy. Planowane stacje to: Szwedzka (C16) pod ulicą Strzelecką opodal skrzyżowania z ulicą Szwedzką; Targówek (C17) w okolicy skrzyżowania ulic Pratulińskiej i Ossowskiego oraz Trocka (C18) w rejonie skrzyżowania ulicy Pratulińskiej z Trocką. Wykonawcą odcinka wschodniego-północnego będzie wybrana w przetargu firma Astaldi S.p.A. z Włoch, która w konsorcjum z dwoma innymi firmami wybudowała centralny odcinek II linii metra. Projektantem natomiast jest ILF Consulting Engineers Polska. Kwota kontraktu wynosi 1.066.741.483,79 zł brutto.

W ramach pierwszego etapu realizacji odcinka zachodniego, od stacji Rondo Daszyńskiego wybudowane zostanie ok. 3,4 km podziemnej kolei. Planowane stacje to: Księcia Janusza (C6) pod ulicą Górczewską, w rejonie skrzyżowania z ulicą Księcia Janusza; Młynów (C7) pod ul. Górczewską  zlokalizowana pomiędzy wiaduktem linii kolejowej PKP a ulicą Syreny oraz Płocka (C8) pod ulicą Płocką w rejonie skrzyżowania z ulicą Wolską. Wykonawcą będzie wybrana w przetargu turecka firma Gülermak Ağir Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş., kwota kontraktu wynosi 1.147.999.590,00 zł brutto.

Więcej informacji o inwestycji 3+3 w zakładce II linia metra.