Na budynku Ministerstwa Finansów przeprowadzony został  próbny montaż pryzmatów (zwierciadeł) będących jednym z najistotniejszych elementów monitoringu tego budynku podczas budowy centralnego odcinka II linii metra. Ze względu na szczególną specyfikę elewacji gmachu, próby montażu pryzmatów prowadzone były pod ścisłym nadzorem Ministerstwa Finansów.

Elewacja gmachu Ministerstwa Finansów wykonana została z unikalnego czerwonego piaskowca z Gór Świętokrzyskich (tzw. piaskowca suchedniowskiego ze złoża Czapla). Aby uniknąć jej zniszczenia, elementy monitoringu nie mogą zostać przykręcone bezpośrednio do elewacji, lecz powinny zostać do niej przyklejone za pomocą specjalnych, bezpiecznych materiałów. Przeprowadzone testy montażu pryzmatów miały za zadanie wybranie najlepszego materiału mocującego, który nie spowoduje przemieszczeń poziomych i pionowych przymocowanych pryzmatów na skutek wahania temperatury. Istotne było również zbadanie tego, czy użyty materiał nie uszkodzi elewacji i nie pozostawi na niej śladów po usunięciu urządzeń przymocowanych na potrzeby monitoringu budynku.

Przeprowadzone zostały 3 próby montażu pryzmatów przy użyciu różnego rodzaju materiałów przygotowanych na bazie żywicy.

Dzięki przeprowadzonym badaniom, spośród trzech testowanych materiałów, wybrano ten najbardziej optymalny, który użyty zostanie do przymocowania pryzmatów w trakcie instalacji monitoringu na gmachu Ministerstwa. Materiał ten, po jego usunięciu podczas demontażu pryzmatów nie narusza struktury piaskowca oraz nie zmienia jego barwy. Wystarczy jedynie odnowić powłokę zabezpieczającą kamień (tzw. powłokę hydrofobową), która położona została na elewację gmachu Ministerstwa, podczas przeprowadzonej w ostatnich latach renowacji.

test monitoringu na gmachu ministerstwa test monitoringu na gmachu ministerstwa 2 test monitoringu na gmachu ministerstwa 3 test monitoringu na gmachu ministerstwa 1

 

Wróć