Zamknięte są tunele I linii metra. Przez 20 dni pasażerowie będą przesiadać się z metra do komunikacji naziemnej na odcinku między stacjami Centrum i Ratusz Arsenał. Przyczyną utrudnień są prace przy budowie bezpośredniego połączenia między stacjami I i II linii metra. Ze względów bezpieczeństwa zdecydowaliśmy się wyłączyć ruch pociągów na tym odcinku.

W budowanym łączniku powstanie klatka schodowa ze schodami, konwencjonalnymi oraz ruchomymi, prowadzącymi od jednego do drugiego peronu stacji. Zamontowana zostanie również winda, zapewniająca osobom z trudnościami w poruszaniu się, wygodne, bezpośrednie przejście między peronami stacji I i II linii metra, bez dodatkowych progów czy stopni.

Jak będzie można przesiąść się między I a II linią?

Ze stacji pierwszej linii A14 Świętokrzyska będzie można się dostać do stacji II linii korzystając ze schodów ruchomych (i następnie krótkich schodów zwykłych).

Można też zjechać windą. Jest ona umieszczona na tym samym poziomie, co peron, dzięki czemu nie trzeba pokonywać żadnych dodatkowych progów czy stopni.

Do windy i schodów będzie się można dostać korzystając z korytarza powstającego przy po południowym krańcu peronu (w kierunku Kabat). Zostanie tam wyburzona istniejąca obecnie ściana i wybudowany korytarz. Poniżej fragment projektu budowlanego oraz wizualizacja wejścia na stacji A14 Świętokrzyska.

 projekt metra wizualizacja 1 wizualizacja 2

Pasażerowie wysiadający na stacji II linii metra C11 Świętokrzyska będą mogli pójść w kierunku zachodnim (w stronę Woli). Na końcu peronu trafią na korytarz doprowadzający ich do schodów lub do windy.

Pasażerowie, którzy zechcą skorzystać ze schodów będą mogli dostać się na górę schodami ruchomymi. W łączniku będą zainstalowane 3 biegi schodów ruchomych, do których dojście będzie prowadzić przez dwa krótkie biegi schodów zwykłych.

Winda zawiezie korzystające z niej osoby do korytarza prowadzącego na peron I linii. Podobnie jak na poziomie istniejącej stacji I linii, także do tej windy dojście będzie bez przeszkód. Poniżej wycinek projektu budowlanego.

projekt budowlany

Dla przypomnienia: W odstępie zaledwie 70 cm od tuneli I linii metra i bezpośrednio nad nimi pracuje ponad 30 tonowy dźwig i maszyna do głębienia ścian szczelinowych. Drążony jest wykop o głębokości 32 metrów i szerokości 80cm. Pierwszym etapem budowy łącznika jest wykonanie murków prowadzących. Następnie między murkami prowadzącymi następuje wykop szeroki na 80 cm i głęboki na 32 metry. Standardowa długość jednorazowego wykopu wynosi 2,8 m i nosi miano „jednej sekcji”. Do wykopu wlewana jest zawiesina bentonitowa, która zapobiega osuwaniu się ziemi. Gdy wykop osiągnie ostateczną głębokość, na obu krańcach sekcji umieszczana jest stalowa szyna z uszczelką.

Wtedy wykonuje się zbrojenie sekcji za pomocą potężnych, kilkunastometrowych klatek wykonanych z prętów stalowych. Są one wpuszczane do wnętrza wykopu i zalewane betonem. Na koniec stalowe szyny, stanowiące ściany graniczne sekcji, wyjmowane są z wykopu, pozostawiając w nim do połowy zabetonowaną uszczelkę (uszczelka ta łączy sekcje styczne ze sobą). Dotychczas w wykop wlano ponad 280 m3 betonu i wpuszczono kilkaset kilogramów stali.

metro zdjecie 1 metro zdjecie 2 metro zdjecie 3 metro zdjecie 4 metro zdjecie 5 metro zdjecie 6 metro zdjecie 7 metro zdjecie 8 metro zdjecie 9 metro zdjecie 10

Wróć