Słownik budowniczego to najważniejsze pojęcia związane z budową II linii metra, które ukazujemy w nowy sposób. Ma przybliżyć istotę tego, czym tak naprawdę jest budowa, a co często jest ukryte pod zdrobnieniami takimi, jak murek, przekładka czy ścianka. Kolejne pojęcie: Ściana szczelinowa.

Ściana szczelinowa – jest to ściana żelbetowa - ściana konstrukcyjna przyszłej stacji. W czasie budowy jej zadaniem jest zabezpieczanie wykopu przed osuwaniem się ziemi i wodami gruntowymi.
Ściany te budowane są fragmentami (sekcjami) i mają zazwyczaj grubość 60 do 80 centymetrów, szerokość 2,8 m i głębokość nawet 35 metrów w głąb ziemi. Te najgrubsze są stosowane w budownictwie komunikacyjnym. Jedną z najgrubszych ścian w Polsce ma hotel Hyatt w Warszawie i jest to 100 cm grubości.

Ściana szczelinowa jest efektem końcowym całej serii działań. Najpierw należy przebudować wszystkie instalacje podziemne, które kolidują z budową (tzw. wykonanie przekładek). Następnie wykonywany jest głęboki na 1-1,5 m wykop pod zbrojenie murków prowadzących i ich budowę. Gdy murki są już gotowe, można przystąpić do wykonania głębokiego wykopu pomiędzy nimi - ten etap nazywa się głębieniem szczeliny. Dokonywane jest to przez specjalne koparki, które pogłębiają wykop na jego całej szerokości. Wykop ten jest jednocześnie wypełniany bentonitem. Do tak przygotowanego wykopu wprowadza się klatki zbrojeniowe, a następnie dokonuje się betonowania. Na początku betonowania, w wypełnionym bentonitem wykopie, umieszcza się inklinometr. To kluczowe urządzenie bezpieczeństwa, które zostaje w ścianie po to, by cały czas, również w czasie normalnej eksploatacji, można było monitorować prawidłowość zachowywania się konstrukcji. Więcej na temat w artykule o monitorowaniu drgań. Kolejne fazy powstawania ścian szczelinowych są przedstawione na rysunku.

metro sciana szczelinowa

Ściana na stacji C13 Powiśle będzie miała grubość 140 centymetrów, a więc będzie to najbardziej masywna ściana w Polsce. Dla zbudowania jednej sekcji ściany szczelinowej o długości około 3 metrów i głębokości 33 metrów na stacji C13 Powiśle należy zużyć ok. 100 m3 betonu, co odpowiada 10 wypełnionym betonowozom, a jego waga to aż 231 ton. Taką wagę ma 50 dorosłych słoni afrykańskich.

Żeby mogła powstać stacja C13 Powiśle należy wykonać ok. 400 m ścian szczelinowych. Potrzebnych jest do tego ok. 18.000 m3 betonu (czyli ok. 1800 betonowozów!) a cała konstrukcja waży 45.000 ton. To jest tyle samo, ile ton truskawek w ciągu całego roku zjadają Polacy i taką wyporność miał również jeden z największych pancerników II wojny światowej – Bismarck.

Łączna długość ścian szczelinowych obiektów (wentylatorni i stacji) na odcinku centralnym II linii metra wyniesie 8 km. Będą one budowane na głębokość od około 13 metrów na stacji C15 Dworzec Wileński do ponad 30 metrów na stacji C12 Nowy Świat i C13 Powiśle.

metro sciana szczelinowa 1 metro sciana szczelinowa 2 metro sciana szczelinowa 3 metro sciana szczelinowa 4 metro sciana szczelinowa 5 metro sciana szczelinowa 6 metro sciana szczelinowa 7 metro sciana szczelinowa 8 metro sciana szczelinowa 9 metro sciana szczelinowa 10 

Wróć