Słownik budowniczego to najważniejsze pojęcia związane z budową II linii metra, które ukazujemy w  nowy sposób. Ma przybliżyć istotę tego, czym tak naprawdę jest budowa, a co często jest ukryte pod zdrobnieniami takimi, jak murek, przekładka czy ścianka. Zaczynamy od pojęcia: Przekładka.

Przekładka – jest to potoczne określenie przebudowy urządzeń podziemnych (np. sieć kanalizacyjna i wodociągowa, kable elektryczne, telefoniczne), kolidujących z prowadzoną budową. Czasami mówimy też o usuwaniu kolizji. Dzięki wykonaniu takich przekładek nie trzeba na dłużej wyłączać prądu lub odcinać wody. Przebudowa może mieć charakter tymczasowy (np. do zakończenia pewnego etapu prac) lub docelowy, kiedy to po zakończeniu budowy przebieg instalacji nie jest już zmieniany.

W trakcie budowy każdej stacji metra należy zmienić lokalizację różnego rodzaju instalacji. Największymi przebudowywanymi instalacjami są kanały ściekowe, których średnica sięga nawet 1,8 metra (i jest porównywalna do średniego wzrostu dorosłego człowieka). Dla przykładu instalacja kanalizacyjna, która wymaga przebudowy tylko z powodu budowy stacji C09 Rondo Daszyńskiego ma ok. 1200m długości (czyli niemal tyle ile wynosi długość mostu Poniatowskiego łącznie z wiaduktem nad Powiślem). W tym prawie 400m kanałów ma średnicę większą niż 1 metr (co można z kolei porównać do długości i średnicy 26 palm z Ronda de Gaulle'a ułożonych jedna za drugą).

Wśród przebudowywanych instalacji:

  • Zasilanie energetyczne: około 76,5 km instalacji
  • Ciepłociągi: około 3km
  • Układ kanalizacyjny: około 5,5 km
  • Instalacje gazowe: około 5 km.

Na przykład na stacji C09 Rondo Daszyńskiego przebudowano 48 kilometrów kabli teletechnicznych! Na stacji C10 Rondo ONZ i stacji C11 Świętokrzyska - prawie kilometr ciepłociągu i ponad 1,6 km magistrali gazowej na każdej z nich. Na stacji C15 Dworzec Wileński wykonano 7600 metrów nowych kabli energetycznych. Na stacji C14 Stadion przebudowano niemal 2 kilometry kabli enrgetycznych.

Przebudowano także 3 główne stacje energetyczne (tzw. RPZ), które łącznie zapewniają prąd całej lewobrzeżnej Warszawie.

przekladka metro 1 przekladka metro 2 przekladka metro 3 przekladka metro 4 przekladka metro 5 przekladka metro 6 przekladka metro

Wróć