W dniach 7-12 lutego 2011 r. prowadzone będą uzupełniające badania geofizyczne fundamentów kościoła pw. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, znajdującego się przy ul. Tamka 4a. Badania te są kontynuacją działań Wykonawcy centralnego odcinka II linii metra, mających na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa dla obiektów w rejonie budowy.

Wykonawca sporządzając projekty wykonawcze drążenia tuneli uznał, że warto wykonać uzupełniające badania posadowienia kościoła przy ul. Tamka 4a, w pobliżu którego drążony będzie szlak łączący stację Nowy Świat ze stacją Powiśle. Strop tunelu będzie przebiegać znacznie poniżej podłogi kościoła: około 15 metrów głębiej.

Badania mają charakter nieniszczących badań inwentaryzacyjnych pali. Zgodnie z zapisem w księdze parafialnej, Kościół jest posadowiony na 216 palach ‘żelazo-betonowych’ (pisownia oryginalna wg księgi parafialnej). Zastosowane będą metody geofizyczne.

Wewnątrz kościoła będą to badania radarowe, mające za zadanie zlokalizowanie oczepów pali pod posadzką kościoła - pod kolumnami i ścianami. Badania georadarem, za pomocą fal elektromagnetycznych, powinny wychwycić miejsca zwiększonej (w stosunku do otoczenia) objętości betonu w podłożu gruntowym pod posadzką kościoła.

Na zewnątrz ścian kościoła wykonane będą odkrywki fundamentów kościoła – tak aby odsłonić pale i ich połączenie ze ścianami kościoła oraz dodatkowo pomierzyć, także metodą geofizyczną, długość pali. Zastosowana zostanie tzw. geofizyka ‘młotkowa’ (w literaturze zwana Sonic Echo), polegająca na wzbudzeniu fali w głowicy pala (właśnie młotkiem) i rejestracji czasu jej powrotu.

Kościół przy ul. Tamka 4a jest szczególną budowlą na Powiślu. Powstał tuż przed wojną, w roku 1938, na styl bazyliki wczesnochrześcijańskiej i posadowiony został na palach. W czasie wojny dwukrotnie był niszczony i odbudowywany przez mieszkańców. Za drugim razem po długim remoncie, który zakończył się dopiero w 1969 r., kardynał Stefan Wyszyński dokonał jego konsekracji i nadał nowy tytuł – pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Ciekawostką może być fakt, że kościół nigdy nie został wykończony w całości.

przeswietlanie koscioła warszawa przeswietlanie koscioła warszawa 1 przeswietlanie koscioła warszawa 2 przeswietlanie koscioła warszawa 3

 

Wróć