Przeprowadzony został montaż pryzmatów (zwierciadeł) na dachu budynku, w którym znajduje się siedziba Ministerstwa Finansów. Urządzenia te służą do pomiarów przemieszczeń pionowych i poziomych wykonywanych w ramach monitoringu tego obiektu podczas prowadzenia prac budowlanych związanych z realizacją centralnego odcinka metra. Na dachu budynku pryzmaty zostały przywiercone do elementów betonowych, natomiast do montażu pryzmatów na elewacji użyte zostaną materiały mocujące wybrane po testach przeprowadzonych wiosną tego roku (pisaliśmy o nich w „dzienniku Budowy” w kwietniu).

pryzmat na gmachu ministerstwa pryzmat na gmachu ministerstwa 1 pryzmat na gmachu ministerstwa 2 pryzmat na gmachu ministerstwa 3 pryzmat na gmachu ministerstwa 4 pryzmat na gmachu ministerstwa 5

Pryzmaty są jednym z elementów specjalnie zaprojektowanego systemu monitoringu, w którego skład wchodzą różnego rodzaju czujniki i przyrządy pomiarowe (min. repery, inklinometry, klinometry, zautomatyzowane stacje tzw. total station). W celu zapewnienia ochrony, urządzenia te są lub będą - w trakcie rozwoju prac budowlanych - montowane na budynkach i obiektach znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie budowy centralnego odcinka II linii metra i jednocześnie będących w strefie oddziaływania inwestycji.

 

Wróć