Poniżej zaprezentowaliśmy tarczę, która drążyć będzie tunel centralnego odcinka II linii metra. Jej zadaniem jest również układanie gotowych elementów tunelu.

Służy do tego taśma transportująca prefabrykaty do przedniej części tarczy, gdzie znajduje się specjalny podajnik. Chwyta on odpowiedni element tunelu i układa we właściwym miejscu, w miarę przesuwania się tarczy.

podajnik podajnik 1 podajnik 2

Gotowy pierścień tunelu składa się z 5 elementów podstawowych i jednego tzw. klucza. Kluczem nazywany jest prefabrykat, różniący się od pozostałych swoim kształtem (przybiera formę trapezu) i pełniący funkcję elementu zamykającego pierścień. Wszystkie te elementy składają się z mieszanki betonu z włókien polipropylenowych oraz z konstrukcji stalowej, wykonanej z prętów żebrowych.

pierscien pierscien 1 pierscien 2

Elementy obudowy tunelu muszą na bieżąco być dostarczane do przesuwającej się tarczy. W specjalnie przystosowanych halach przy ul. Marywilskiej produkcja będzie odbywać się w systemie karuzelowym z jedną mobilną linią. Linia ta złożona jest z ośmiu przystanków. Przygotowane zbrojenie umieszczane jest w formie i transportowane na wózku technologicznym do ułożenia i zagęszczenia betonu. Następnie prefabrykat umieszczany jest w komorze, w której przechodzi przyspieszoną obróbkę cieplną przy użyciu pary. W gotowe segmenty wklejane są uszczelki, po czym następuje 2 dniowe składowanie, w celu uniknięcia szoku termicznego. Na końcu procesu, kontrola jakości sprawdza czy nie ma odstępstw od zakładanych parametrów. I dopiero tak przygotowane elementy tunelu mogą być dostarczane do tarczy drążącej.

forma forma 1 forma 2

 

Wróć