Wbrew przypuszczeniom, które pojawiają się wśród osób obserwujących budowę centralnego odcinka II linii metra, przy rondzie Daszyńskiego nie powstaje kompleks rekreacyjny z odkrytym basenem borowinowym. Zagadkowo wyglądające zbiorniki to niezbędny element budowy ścian szczelinowych i specjalne miejsce na bentonit.

Budowa ścian szczelinowych o grubości ponad 100cm i głębokości aż 30 metrów poniżej poziomu terenu to skomplikowane zadanie. Najpierw za pomocą specjalnego chwytaka o odpowiedniej szerokości drążona jest szczelina. W miarę jej pogłębiania, pustą przestrzeń wypełnia się zawiesiną bentonitową złożoną m.in. ze skał iłowych, która zapobiega osuwaniu się gruntu. Następnie przygotowane szkielety zbrojenia opuszczane są przez dźwig na odpowiednią głębokość wykopu i zalewane mieszanką betonu. Wtedy też bentonit wypierany jest przez beton i odpompowywany do zbiornika, gdzie następuje jego oczyszczenie i przygotowanie do ponownego użycia.

Każdy z wykorzystywanych materiałów musi przejść odpowiednie badania i uzyskać specjalne świadectwa jakości. Próbki każdej mieszanki betonu na bieżąco trafiają do laboratoriów, a stal używana do zbrojenia musi posiadać określone atesty. Również zawiesina bentonitowa przygotowywana jest na podstawie precyzyjnej procedury, z uwzględnieniem wymagań wytrzymałościowych, warunków gruntowych i poziomu wód gruntowych.

A bentonit służy także do klarowania wina….
Źródło: metro-daszynskiego.pl Źródło: Metro Warszawskie 2 Źródło: Metro Warszawskie 3 Źródło: Metro Warszawskie 4
Pierwsze zdjęcie pochodzi z serwisu metro-daszynskiego.pl

 

Wróć