Budowa stacji C11 (Świętokrzyska) poprzedzona musi być likwidacją instalacji podziemnych, wśród których znajduje się jeden z głównych ciągów kanalizacyjnych Śródmieścia. To potężny kanał o wysokości aż 2,40 m i szerokości 1,60 m, który przebudowywany jest na długości ok 50 metrów. Nowa lokalizacja kolektora została zaplanowana w taki sposób, aby można było swobodnie budować stację przesiadkową II linii metra. Zadanie nie jest jednak proste, ze względu na część nowej magistrali, która musi być układana bezpośrednio nad tunelami I linii metra. To jedna  z większych przekładek w trakcie budowy.
Instalacja powstaje w wykopie o szerokości aż 4 m i na głębokości 7 metrów. Rozmiary urządzeń i potrzeba wykonania wykopu do poziomu obudowy tuneli I linii metra sprawia, że cała operacja wymaga dokładności i musi być prowadzona etapami. Pierwszy etap prac nad tunelami będzie dotyczyć tunelu zachodniego (w kierunku Kabat), drugi - wschodniego.
Przebudowa kolektora od ul. Zielnej do ul. Świętokrzyskiej odbywa się jako jeden etap. Następne etapy prowadzone są już na dużo krótszej długości, ponieważ zbliżają się do tuneli I linii metra a następnie przechodzą nad nimi, co wymaga zachowania ostrożności i precyzji działania. Każdy z tych etapów składa się z wykonania długiego na 7 metrów wykopu, ułożenia kolektora, a następnie ponownego zasypania tego fragmentu i przywróceniu terenu do stanu pierwotnego. Łącznie wykonanych będzie 5 etapów tej skomplikowanej pracy. Operacja nad tunelami metra trwać będzie ok 2 tygodni. W pozostałych częściach tego kolektora prace toczą się już od dłuższego czasu i będą trwać także w najbliższych tygodniach.
Ponieważ prace są prowadzone w bezpośredniej bliskości tuneli muszą być zachowane wyśrubowane normy bezpieczeństwa, takie, jak w odniesieniu do innych budowli wzdłuż przyszłej II linii. Na etapie przygotowania prac zainstalowane zostały urządzenia do monitorowania drgań i ewentualnych odchyleń konstrukcji (o monitoringu drgań pisaliśmy już wcześniej w artykułach zamieszczonych w tym dziale). W każdym z tuneli, zainstalowane zostały repery kontrolne i klinometry. Dokładność wskazań tych urządzeń mierzona jest z dokładnością do 0,5mm!
Dla uniknięcia wszelkich potencjalnych zagrożeń prace wykonywane nad tunelami metra wiążą się z ograniczeniami prędkości pociągów poruszających się po I linii. W tym przypadku ograniczenie dotyczy około 180 metrów tunelu koło stacji A14 Świętokrzyska w kierunku stacji A15 Ratusz Arsenał.

metro ratusz arsenal metro ratusz arsenal 2 metro ratusz arsenal3 metro ratusz arsenal 5 metro ratusz arsenal 4 metro ratusz arsenal 6

 

Wróć