Kilka razy pisaliśmy w Dzienniku Budowy o metodzie Jet Grouting. Pora wyjaśnić co to jest.

Metoda zostanie zastosowana przy budowie kolejnych stacji metra oraz wentylatorni. Metoda ta pozwala na wzmocnienie i stabilizację gruntu oraz - po wykonaniu ścian szczelinowych – umożliwia wypełnienie przestrzeni pomiędzy nimi tak,  aby zapobiec np. napływowi wody po wybraniu masy ziemnej z wykopu. Jet Grouting może być stosowany we wszystkich rodzajach gruntu, nawet tam gdzie występują stare fundamenty, gruz, duże kamienie, a szczególnie tam, gdzie występują grunty luźne, silnie uwodnione.

Jet Grouting polega na wtłaczaniu pod ciśnieniem zawiesiny cementowej (cement portlandzki oraz cementy hutnicze). Wtłaczanie wykonywane jest przez dysze umieszczone na dnie wykopu, które stopniowo – w miarę wypełniania wykopu – są unoszone do góry. Ściany, kolumny czy pale tak wykonywane są wzmacniane zbrojeniem.

Dzięki tej metodzie, szczególnie dzięki temu, że zawiesina jest wstrzykiwana pod wysokim ciśnieniem (nawet 300 barów) wzmocnieniu ulega także grunt wokół budowanej ściany czy kolumny. Metoda Jet Groutng powoduje jednocześnie, że stabilność uzyskuje także grunt położony w pewnej odległości od miejsca prowadzonych prac, na większej przestrzeni, co daje dodatkowe zabezpieczenie podziemnej budowli.

W Polsce metoda ta była wykorzystywana między innymi przy budowie zapory wodnej Dębe na Jeziorze Zegrzyńskim, tunelu pod czynną linią kolejową we Włocławku, budowie autostrady A4 czy nowo wybudowanym odcinku drogi S-8 w Warszawie. Zastosowanie Jet Groutingu  przy budowie metra w terenie zabudowanym daje pewność iż w porównaniu z metodami tradycyjnymi w trakcie prowadzenia prac nie będą odczuwane drgania (Realizacja technologii nie wywołuje drgań podłoża i może być prowadzona w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej zabudowy, jednocześnie charakteryzując się bardzo dużym tempem wykonywania prac - za: www.inzynierbudownictwa.pl)

grouting grouting 1 grouting 2 grouting 3

 

Wróć