23 Kwietnia 2012
Od 2 maja na okres 4,5 miesiąca ulica Marszałkowska będzie nieprzejezdna. W tym czasie zamieni się w plac budowy.

Budowa dwupoziomowej stacji C11 (Świętokrzyska), która połączy I i II linię metra to najbardziej skomplikowane
przedsięwzięcie budowlane na całym centralnym odcinku II linii metra. Wiąże się z koniecznością przebudowy wielu strategicznych dla Warszawy instalacji podziemnych i budowy potężnej konstrukcji stacji:

1. Po północnej i południowej stronie skrzyżowania ul. Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej powstaną ściany szczelinowe o głębokości 32 metrów. Budowane będą przez potężne, wysokie na 12 m maszyny.

2. Na skrzyżowaniu powstanie strop stacji o szerokości 24 m i długości ok 50 m. Po zakończeniu jego budowy prace przeniosą się pod ziemię, a na powierzchni odtworzona zostanie jezdnia i torowisko tramwajowe.

3. Ulica Marszałkowska rozkopana zostanie na północ od skrzyżowania ze Świętokrzyską, na wysokości ul. Próżnej. Na całej szerokości jezdni powstanie wykop głęboki na 7 m i szeroki na 4 m, w którym zostanie przebudowany kolektor ściekowy. Opisywaliśmy to już w Dzienniku Budowy, w artykule „Dlaczego pociągi metra zwalniają przy stacji Świętokrzyska?

4. Ulica Marszałkowska rozkopana zostanie na południe od skrzyżowania, na wysokości Punktu Informacyjnego budowy centralnego odcinka II linii metra. Przebudowana zostanie w tym miejscu południowa część kolektora ściekowego (opisanego wyżej).

5. Wzdłuż ul. Świętokrzyskiej przebudowana zostanie sieć cieplna. Przecina ona ul. Marszałkowską na wysokości północnych części skrzyżowania. Ta sieć to dwie ponad 1 metrowe rury biegnące obok siebie, które ułożone zostaną w wykopie głębokim i szerokim na 4 m. Magistrala ta pozwala na dostarczenie ciepła do kilkudziesięciu tysięcy mieszkań w Warszawie.

6. Na długości 115 metrów pod zachodnią jezdnią ul. Marszałkowskiej powstanie docelowa trasa sieci energetycznej
110kV. 

Obrazek Metro Obrazek Metro 1

Wróć