STACJA A23 – Młociny z torami odstawczymi
Budowana jako konstrukcja monolityczna z zastosowaniem ścian szczelinowych. Ściany rozparte rozporami stalowymi poza odcinkiem przy ulicy Pstrowskiego wykonywanym metodą stropową. Stacja jedno i trzynawowa o długości 142,0 m, tory odstawcze - tunel trzynawowy o długości 295,67 m.

Więcej wizualizacji stacji:
Węzeł Komunikacyjny Młociny (560KB) Kliknij tutaj
Węzeł Komunikacyjny Młociny (539KB) Kliknij tutaj
Węzeł Komunikacyjny Młociny (533KB) Kliknij tutaj

  

TUNEL B23 – Tunel dwutorowy, dwunawowy w konstrukcyjnych ścianach szczelinowych ze ścianą środkową - dylatowany co 30 m, wykonany metodą stropową o całkowitej długości 669,0 m.


WIADOMOŚCI

25 października 2008
Stacja została otwarta!

___

14 czerwca 2006
Dzisiaj, w obecności Prezydenta RP, Ministrów Transportu i Budownictwa oraz Rozwoju Regionalnego oraz władz Warszawy, została podpisana umowa na budowę ostatniego odcinka linii metra w Warszawie. Generalnym wykonawcą tej inwestycji, obejmującej tunel szlakowy B23, stację Młociny i węzeł komunikacyjny Młociny; jest konsorcjum firm PeBeKa SA i PRG Metro.

Przewidywalny okres realizacji kontraktu to około 20 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy. Koszt ostatniego odcinka metra to 296 947 986 zł. Budowa tych obiektów, a co za tym idzie, uruchomienie całej pierwszej linii metra powinno nastąpić w pierwszym kwartale 2008 roku.

___

10 maja 2006
Sąd okręgowy wydał postanowienie o uznaniu za niezasadną skargi Warbudu na wyrok arbitrów Urzędu Zamówień Publicznych w przetargu na budowę tunelu prowadzącego do stacji Młociny, samej stacji metra i węzła komunikacyjnego Młociny. Wyrok UZP uznawał za właściwy wybór wykonawcy dokonany przez komisję przetargową Metra Warszawskiego, jednocześnie nakazując uznanie oferty firmy Hydrobudowa-6, złożoną w tym samym przetargu, za nieważną.

___

16 marca 2006
Sąd okręgowy oddalił skargę firmy Hydrobudowa – 6 dotyczącą warunków przetargu na budowę obiektów trzeciego etapu bielańskiego odcinka metra.

___

 

31 sierpnia 2006

31 sierpnia 2006

31 sierpnia 2006

31 sierpnia 2006

9 października 2006

9 października 2006

9 października 2006

9 października 2006

9 października 2006

17 października 2006

17 października 2006

17 października 2006

WKM17_10_06

20 listopada 2006

20 listopada 2006

20 listopada 2006

19 grudnia 2006

19 grudnia 2006

19 grudnia 2006

19 grudnia 2006

19 grudnia 2006

19 grudnia 2006

19 grudnia 2006

19 grudnia 2006

18 stycznia 2007

18 stycznia 2007

18 stycznia 2007

18 stycznia 2007

18 stycznia 2007

19 lutego 2007

19 lutego 2007

19 lutego 2007

19 lutego 2007

19 lutego 2007

20 marca 2007

20 marca 2007

20 marca 2007

20 marca 2007

20 marca 2007

23 kwietnia 2007

23 kwietnia 2007

23 kwietnia 2007

23 kwietnia 2007

23 kwietnia 2007

23 kwietnia 2007

18 maja 2007

18 maja 2007

18 maja 2007

22 czerwca 2007

22 czerwca 2007

22 czerwca 2007

22 czerwca 2007

22 czerwca 2007

24 lipca 2007

24 lipca 2007

24 lipca 2007

24 lipca 2007

21 sierpnia 2007

21 sierpnia 2007

21 sierpnia 2007

21 sierpnia 2007

21 sierpnia 2007

21 sierpnia 2007

21 września 2007

21 września 2007

21 września 2007

21 września 2007

25 października 2007

25 października 2007

25 października 2007

25 października 2007

25 października 2007

25 października 2007

25 października 2007

25 października 2007

23 listopada 2007

23 listopada 2007

23 listopada 2007

23 listopada 2007

23 listopada 2007

23 listopada 2007

23 listopada 2007

2 stycznia 2008

2 stycznia 2008

2 stycznia 2008

2 stycznia 2008

2 stycznia 2008

6 lutego 2008

6 lutego 2008

6 lutego 2008

6 lutego 2008

6 lutego 2008

6 lutego 2008

6 lutego 2008

6 lutego 2008

3 marca 2008

3 marca 2008

3 marca 2008

3 marca 2008

2 kwietnia 2008

2 kwietnia 2008

2 kwietnia 2008

2 kwietnia 2008

2 kwietnia 2008

2 kwietnia 2008

2 kwietnia 2008

2 kwietnia 2008

2 kwietnia 2008

2 kwietnia 2008

2 kwietnia 2008

2 kwietnia 2008

5 maja 2008

5 maja 2008

5 maja 2008

5 maja 2008

5 maja 2008

5 maja 2008

5 maja 2008

5 maja 2008

5 maja 2008

5 maja 2008

3 czerwca 2008

3 czerwca 2008

3 czerwca 2008

3 czerwca 2008

3 czerwca 2008

3 czerwca 2008

3 czerwca 2008

3 czerwca 2008

2 lipca 2008

2 lipca 2008

2 lipca 2008

2 lipca 2008

2 lipca 2008

2 lipca 2008

2 lipca 2008

2 lipca 2008

2 lipca 2008

5 sierpnia 2008

5 sierpnia 2008

5 sierpnia 2008

5 sierpnia 2008

5 sierpnia 2008

4 sierpnia 2008

4 sierpnia 2008

4 sierpnia 2008

4 sierpnia 2008

4 sierpnia 2008

4 sierpnia 2008

4 sierpnia 2008

4 sierpnia 2008

3 września 2008

3 września 2008

3 września 2008

3 września 2008

4 września 2008

4 września 2008

4 września 2008

4 września 2008

1 października 2008

1 października 2008

1 października 2008

3 października 2008

3 października 2008

3 października 2008

3 października 2008

3 października 2008

3 października 2008

4 listopada 2008

4 listopada 2008

4 listopada 2008

4 listopada 2008

4 listopada 2008