STACJA A21 – Stare Bielany
Budowana metodą stropową w konstrukcyjnych ścianach szczelinowych, lokalnie ze stalowymi rozporami, trzynawowa ze słupami, długość stacji – 182,5 m.

Więcej wizualizacji stacji:
Peron stacji Stare Bielany (279KB) Kliknij tutaj
Stacja Stare Bielany lokalizacja wejść/wyjść (183KB) Kliknij tutaj


STACJA A22 – Wawrzyszew
Budowana będzie w konstrukcyjnych ścianach szczelinowych jako trzy i czteronawowa, metodą odkrywkową w rozporach stalowych w dwóch poziomach – długość stacji 149,0 m.

Więcej wizualizacji stacji:
Stacja Wawrzyszew (181KB) Kliknij tutaj 
Stacja Wawrzyszew (81KB) Kliknij tutaj  

  

TUNEL B21 – Tunel dwutorowy, monolityczny żelbetowy, dwunawowy ze słupami po środku, wykonany w wykopie umocnionym ścianką berlińską rozpartą lub kotwioną o długości – 773,3 m i szerokości 9,80 m.

TUNEL B22 – Cały tunel dwutorowy, wykonany metodą stropu odwróconego w konstrukcyjnych ścianach szczelinowych o grubości 0,60 m, poza wentylatornią i kolizjami gdzie zastosowano wykop rozparty. Wymiary wewnętrzne tunelu 4,80m x 8,85 m, długość tunelu – 655 m.


WIADOMOŚCI

25 października 2008
Stacje zostały otwarte!

__
31 maja 2006
W siedzibie Metra Warszawskiego została podpisana umowa z generalnym wykonawcą drugiego odcinka inwestycji budowy metra na Bielanach, obejmującego stacje A21 Stare Bielany i A22 Wawrzyszew oraz prowadzące do nich tunele szlakowe B21 i B22.

Zwycięzcą przetargu na budowę tego odcinka była firma Warbud, lecz 18 maja odstąpiła ona od podpisania umowy. Zgodnie z zapisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych do podpisania umowy zostało wezwane konsorcjum firm Mostostal Warszawa S.A. - Acciona Infraestructuras, którego oferta oceniona została w przetargu jako druga.

Budowa potrwa 15,5 miesiąca, licząc od dnia podpisania umowy do zakończenia prac budowlanych. Odbiory końcowe przedmiotu zamówienia zakończyć się mają po 30 dniach – 15 października 2007 r. Stacja powinna zostać włączona do ruchu pasażerskiego około 30 dni później. Koszt budowy tego odcinka wynosi: 217 697 410 zł brutto.

___

21 kwietnia 2006
Sąd okręgowy umorzył postępowanie dotyczące skargi Hydrobudowy - 6 na wyrok arbitrów UZP w sprawie wyboru wykonawcy na budowę tuneli szlakowych do stacji Stare Bielany i Wawrzyszew oraz samych stacji.

__

7 września 2006

7 września 2006

7 września 2006

7 września 2006

9 października 2006

9 października 2006

9 października 2006

9 października 2006

9 października 2006

9 października 2006

17 października 2006

17 października 2006

17 października 2006

17 października 2006

17 października 2006

20 listopada 2006

20 listopada 2006

20 listopada 2006

20 listopada 2006

20 listopada 2006

19 grudnia 2006

19 grudnia 2006

19 grudnia 2006

19 grudnia 2006

19 grudnia 2006

18 stycznia 2007

18 stycznia 2007

18 stycznia 2007

18 stycznia 2007

19 lutego 2007

19 lutego 2007

19 lutego 2007

19 lutego 2007

20 marca 2007

20 marca 2007

20 marca 2007

20 marca 2007

23 kwietnia 2007

23 kwietnia 2007

23 kwietnia 2007

23 kwietnia 2007

23 kwietnia 2007

23 kwietnia 2007

23 kwietnia 2007

18 maja 2007

18 maja 2007

18 maja 2007

18 maja 2007

22 czerwca 2007

22 czerwca 2007

22 czerwca 2007

22 czerwca 2007

22 czerwca 2007

22 czerwca 2007

22 czerwca 2007

24 lipca 2007

24 lipca 2007

24 lipca 2007

24 lipca 2007

24 lipca 2007

21 sierpnia 2007

21 sierpnia 2007

21 sierpnia 2007

21 sierpnia 2007

20 września 2007

20 września 2007

20 września 2007

20 września 2007

25 października 2007

25 października 2007

25 października 2007

25 października 2007

25 października 2007

25 października 2007

25 października 2007

23 listopada 2007

23 listopada 2007

23 listopada 2007

23 listopada 2007

23 listopada 2007

23 listopada 2007

23 listopada 2007

23 listopada 2007

2 stycznia 2008

2 stycznia 2008

2 stycznia 2008

2 stycznia 2008

6 lutego 2008

6 lutego 2008

6 lutego 2008

6 lutego 2008

6 lutego 2008

6 lutego 2008

6 lutego 2008

6 lutego 2008

6 lutego 2008

6 lutego 2008

6 lutego 2008

3 marca 2008

3 marca 2008

3 marca 2008

3 marca 2008

3 marca 2008

3 marca 2008

3 marca 2008

3 marca 2008

3 marca 2008

3 marca 2008

2 kwietnia 2008

2 kwietnia 2008

2 kwietnia 2008

2 kwietnia 2008

2 kwietnia 2008

2 kwietnia 2008

2 kwietnia 2008

2 kwietnia 2008

2 kwietnia 2008

2 kwietnia 2008

2 kwietnia 2008

2 kwietnia 2008

5 maja 2008

5 maja 2008

5 maja 2008

5 maja 2008

5 maja 2008

5 maja 2008

5 maja 2008

5 maja 2008

5 maja 2008

5 maja 2008

5 maja 2008

3 czerwca 2008

3 czerwca 2008

3 czerwca 2008

3 czerwca 2008

3 czerwca 2008

3 czerwca 2008

3 czerwca 2008

3 czerwca 2008

3 czerwca 2008

3 czerwca 2008

3 czerwca 2008

3 czerwca 2008

2 lipca 2008

2 lipca 2008

2 lipca 2008

2 lipca 2008

2 lipca 2008

2 lipca 2008

2 lipca 2008

2 lipca 2008

2 lipca 2008

2 lipca 2008

2 lipca 2008

2 lipca 2008

2 lipca 2008

2 lipca 2008

2 lipca 2008

2 lipca 2008

5 sierpnia 2008

5 sierpnia 2008

5 sierpnia 2008

5 sierpnia 2008

5 sierpnia 2008

4 sierpnia 2008

4 sierpnia 2008

4 sierpnia 2008

4 sierpnia 2008

4 sierpnia 2008

4 sierpnia 2008

4 sierpnia 2008

4 sierpnia 2008

4 sierpnia 2008

4 sierpnia 2008

4 sierpnia 2008

4 sierpnia 2008

4 sierpnia 2008

4 września 2008

4 września 2008

4 września 2008

4 września 2008

3 września 2008

3 września 2008

3 września 2008

3 września 2008

3 września 2008

3 września 2008

3 września 2008

3 września 2008

3 września 2008

3 września 2008

1 października 2008

3 października 2008

3 października 2008

3 października 2008

1 października 2008

3 października 2008

3 października 2008

3 października 2008

3 października 2008

3 października 2008

4 listopada 2008

4 listopada 2008

4 listopada 2008

4 listopada 2008

4 listopada 2008

4 listopada 2008

4 listopada 2008

4 listopada 2008