Zaproszenie na spotkania informacyjne dotyczące rozbudowy II linii metra

Zaproszenie na spotkania informacyjne dotyczące rozbudowy II linii metra

Więcej...

Niespodzianka dla pasażerów i miłośników warszawskiego metra

Od 2007 r. auta Google Street View objeżdżają cały świat. Dzięki wykonanym przez nie zdjęciom można wirtualnie spacerować już po 50 państwach. Od pewnego czasu fotografowane są także wnętrza budynków i szczyty gór. W ten sposób wiele obiektów można zwiedzić nie wychodząc z domu. 

Po zamknięciu stacji, w czasie przerw nocnych gościliśmy na peronach i antresolach stacji I linii metra zespół Street View, który po raz kolejny fotografował wybrane miejsca w Polsce. Tym razem do zamieszczonych już na Mapach Google spacerów po stacjach odcinka centralnego II linii dołączyło 21 peronów stacji M1 i większość dostępnych dla sprzętu Google Street View przejść prowadzących na te perony. Panoramiczne zdjęcia 360°, wykonane przy użyciu Trolleya, umożliwią wirtualne odwiedziny na wszystkich stacjach warszawskiego metra.

Trolley jest niewielkim, pchanym przez człowieka wózkiem. Wyposażony jest w aparat, który wykonuje zdjęcia panoramiczne, oraz komputer potrzebny do obsługi systemu. Urządzenie wykonuje zdjęcia co kilka metrów, tak więc przejście całego peronu stacji (od 120 do około 140m) wraz z antresolami zajmowało niemalże całą przerwę nocną Wózek Google był już wykorzystywany do robienia zdjęć m.in. w warszawskich muzeach - Muzeum Narodowe, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Wirtualne spacery umożliwią porównanie architektury najstarszych ursynowskich stacji metra oraz stacji odcinka bielańskiego. Funkcja ta ułatwi także planowanie podróży warszawskim metrem wszystkim tym, którzy z tego środka transportu będą korzystać po raz pierwszy.

Wirtualny spacer po I linii metra

Więcej...

I EDYCJA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH DLA DZIECI – ZAKOŃCZONE ZAPISY

Przedstawiona przez Metro Warszawskie oferta zajęć edukacyjnych dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym "W świecie metra" spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem wśród nauczycieli szkół podstawowych. Serdecznie dziękujemy za wszystkie nadesłane zgłoszenia. Z uwagi na ograniczoną liczbę spotkań w roku szkolnym 2016/2017 niestety nie mogliśmy zapewnić udziału w zajęciach wszystkim, którzy zadeklarowali chęć uczestnictwa w lekcjach i przesłali formularze zgłoszeniowe do rejestracji.

Kolejną edycję zajęć planujemy wznowić wraz z początkiem nowego roku szkolnego 2017/2018.

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej www.metro.waw.pl, gdzie od września w zakładce DLA PASAŻERÓW - ZAJĘCIA EDUKACYJNE można będzie znaleźć nowy terminarz wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zapisów na kolejną edycję zajęć.

Więcej...

Otwarcie czasowego Punktu Informacyjnego

Już w najbliższy poniedziałek 30 stycznia zapraszamy mieszkańców Woli do punktu informacyjnego otwieranego przy placu budowy stacji Metro Płocka. Pawilon znajduje się pomiędzy ul. Ludwiki i Wolską, będzie czynny w godzinach 11.00-19.00 i będzie miał charakter czasowy – do momentu otwarcia docelowego punktu informacyjnego. Na miejscu będzie można zapytać o sprawy związane z technologią budowy, organizacją ruchu, czy monitoringiem budynków i środowiska naturalnego.

Czasowy Punkt Informacyjny plakat

Więcej...

Konkurs „3+STP Mory”

W dniu 25.01.2017 r. obradował Sąd Konkursowy (przewodniczącą Sądu konkursowego jest p. dyr. Marlena Happach, architekt m.st. Warszawy), który dopuścił do składania prac konkursowych 5 firm (z 7 oferentów).

Zaproszenia do składania prac w Konkursie na wykonanie Koncepcji Architektoniczno-Budowlanej trzeciego etapu realizacji odcinka zachodniego II linii metra wraz ze Stacją Techniczno - Postojową (STP) Mory w Warszawie zostały wysłane do:

 • Konsorcjum AMC Andrzej M. Chołdzyński i Biuro Projektów  „Metroprojekt”,
 • Konsorcjum pod przewodnictwem Schuessler Plan Inżynierzy,
 • Ove Arup & Partners International Limited,
 • ILF Consulting Engineers Polska,
 • Systra SA.

Termin składania projektów koncepcyjnych upływa 4 maja 2017 r.

 W ocenie Prac Konkursowych przyjętych zostało 7 kryteriów:

 • cena (30%);
 • walory konstrukcyjno-technologiczne (5%);
 • walory eksploatacyjne (15%);
 • minimalizacja oddziaływania obiektów metra na środowisko w czasie eksploatacji (10%);
 • rozwiązania architektoniczne (20%);
 • powiązania stacji metra z innymi środkami komunikacji publicznej (10%);
 • program i rozwiązania technologiczne STP (10%).

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 50 tys. zł, a także zaproszony zostanie do negocjacji w trybie zamówienia „z wolnej ręki” w postępowaniu o udzielenie zamówienia na opracowanie projektów budowlanych oraz postępowaniu Zarządu Transportu Miejskiego o udzielenie zamówienia na opracowanie „Koncepcji Architektoniczno-Budowlanej  Węzłów Przesiadkowych”.

Więcej...

„W świecie metra” zajęcia edukacyjne dla dzieci

Jakie były początki metra na świecie? Jak wyglądały pierwsze pociągi? Jaka jest historia metra w Warszawie? Z jaką prędkością poruszają się pociągi? Ile stacji ma warszawskie metro? Do czego służy żółty telefon i po co jest żółta linia na peronie?

Na te i wiele innych pytań postaramy się odpowiedzieć podczas bezpłatnych zajęć edukacyjnych „W świecie metra”, które przygotowaliśmy z myślą o dzieciach w wieku wczesnoszkolnym (klasy I – IV). Już niebawem, bo 27 stycznia w piątek rozpoczynamy pierwsze zajęcia. Do końca roku szkolnego zaplanowaliśmy 10 spotkań. Lekcje edukacyjne odbywać się będą w piątki, dwa razy w miesiącu z uwzględnieniem przerw podczas ferii świątecznych i zimowych. Zapraszamy zainteresowanych nauczycieli i wychowawców do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną. Więcej informacji (PDF, 11MB)

Zgłoszenia klas na zajęcia prosimy kierować na adres: edukacja@metro.waw.pl

Uwaga: Liczba miejsc na zajęciach jest ograniczona. O uczestnictwie danej grupy decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Więcej...

Nie przechodź obojętnie. Zareaguj!

Nie przechodź obojętnie. Zareaguj!

Więcej...

Prace przygotowawcze w rejonie stacji Płocka

Informujemy, że 9 stycznia br. Wykonawca budowy odcinka zachodniego II linii metra – firma Gülermak, zamierza rozpocząć prace przygotowawcze w rejonie planowanej stacji C08 Płocka.

Wykonawca planuje wygrodzenie terenu po zachodniej stronie ul. Płockiej, montaż kontenerowego zaplecza budowy wraz z wykonaniem niezbędnych przyłączy instalacji. Po wschodniej stronie ul. Płockiej zostaną wygrodzone tereny zielone, prowadzone będzie zabezpieczanie drzew na czas budowy oraz wycinka zieleni kolidującej z budową. Wzdłuż ulicy rozpoczną się prace wstępne, przygotowujące do wykonania przekładek instalacji kolidujących z korpusem stacji.

Zaplanowane prace nie będą powodowały utrudnień w ruchu samochodowym i pieszym.

Główne prace budowlane rozpoczną się po zatwierdzeniu organizacji ruchu.

Spotkanie z mieszkańcami, podobnie jak to miało miejsce w przypadku stacji Księcia Janusza i Młynów, odbędzie się przed wdrożeniem tymczasowej organizacji ruchu.

Więcej...

Wpłynęły wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie

W dniu 21 grudnia br. o godzinie 12.00 minął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie na wykonanie Koncepcji Architektoniczno-Budowlanej trzeciego etapu realizacji odcinka zachodniego drugiej linii metra wraz ze Stacją Techniczno-Postojową (STP) Mory w Warszawie.

Do Metra Warszawskiego Sp. z o.o. wpłynęło 7 ofert.

Wśród uczestników, którzy złożyli wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, znajdują się firmy polskie - znane już z wykonanych projektów metra, ale także biura z Danii, Francji, Wielkiej Brytanii.

Złożone zostały następujące wnioski:

 

Nazwa (firma) Uczestnika Konkursu

Adres Uczestnika Konkursu

 

Konsorcjum firm:

FUNKCJONA Architekci Sp. p. 

Muñoz i Partnerzy (Lider) 

B720 Arquitectura S.L.

CAF Turnkey & Engineering S.L.

 

ul. Kredytowa 1a lok. 2, 00-056 Warszawa

C/ Calvet 55, bajos, 08021, Barcelona, Hiszpania

Parque Tecnológico y Científico de Bizkaia Edif. 205, 48170 Zamudio, Bizkaia, Hiszpania

SYSTRA S.A.

72-76 rue Henry Farman, 75015 Paryż, Francja

Adres do korespondencji:

Systra S.A. Odział w Polsce

ul. Świętego Antoniego 2/4 brama B, 50-073 Wrocław

3

 

Konsorcjum firm:

Schuessler – Plan Inżynierzy Sp. z o.o. (Lider)

Schüßler – Plan Ingenieurgesellschaft mbH

RYSY Architekci Rafał Sieraczyński 

00-807 Warszawa,  Aleje Jerozolimskie 96

St.-Franziskus Straße 148, 40470 Düsseldorf, Niemcy

05-500 Mysiadło, ul. Topolowa 2 lok. 91 

4

Gottlieb Paludan Architects

Orientkaj 4, 2150 Nordhavn, Kopenhaga, Dania

 

Ove Arup & Partners International Limited

Oddział w Polsce:

Ove Arup & Partners International Limited 
Sp. z o.o. Oddział w Polsce

 

13 Fitzroy Street, London W1T 4BQ, Wielka Brytania

Oddział w Polsce (Adres do Korespondencji):

00-189 Warszawa, ul. Inflancka 4

6 

ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. 

02-823 Warszawa, ul. Osmańska 12

7

 

Konsorcjum firm:

AMC Andrzej M. Chołdzyński Sp. z o.o.

AMC Andrzej M. Chołdzyński Sp. z o.o. – spółka komandytowa

Biuro Projektów  „Metroprojekt” Sp. z o.o.

 

00-498 Warszawa, ul. Książęca 4

(adres pełnomocnika do korespondencji)

20-576 Lublin, ul. Bursztynowa 8 lok. 19

02-142 Warszawa, ul. Solińska 19B 

 

Nadesłane wnioski zostaną sprawdzone pod kątem zgodności z wymaganiami, a następnie wysłane zostaną zaproszenia do oferentów spełniających kryteria konkursu. Termin złożenia Prac Konkursowych to nie mniej niż 90 dni od daty zaproszenia do złożenia Pracy Konkursowej.

W ocenie Prac Konkursowych przyjętych zostało 7 kryteriów:

cena (30%);

walory konstrukcyjno-technologiczne (5%);

walory eksploatacyjne (15%);

minimalizacja oddziaływania obiektów metra na środowisko w czasie eksploatacji (10%);

rozwiązania architektoniczne (20%);

powiązania stacji metra z innymi środkami komunikacji publicznej (10%);

program i rozwiązania technologiczne STP (10%).

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 50 tys. zł, a także zaproszony zostanie do negocjacji w trybie zamówienia „z wolnej ręki” w postępowaniu o udzielenie zamówienia na opracowanie projektów budowlanych oraz postępowaniu Zarządu Transportu Miejskiego o udzielenie zamówienia na opracowanie „Koncepcji Architektoniczno-Budowlanej  Węzłów Przesiadkowych”.

 

Więcej...

Budowa metra na Woli – zmiany w organizacji ruchu

W związku z rozbudową II linii metra w kierunku zachodnim w dniu 25 listopada w godzinach wieczornych częściowo zostanie zamknięta ul. Górczewska. Swoje trasy zmieni wiele linii autobusowych, a mieszkańcy rejonu ul. Górczewskiej będą musieli liczyć się z utrudnieniami.

Budowa metra na Woli więcej informacji

Szczegółowe zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej

Więcej...