I EDYCJA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH DLA DZIECI – ZAKOŃCZONE ZAPISY

Przedstawiona przez Metro Warszawskie oferta zajęć edukacyjnych dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym "W świecie metra" spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem wśród nauczycieli szkół podstawowych. Serdecznie dziękujemy za wszystkie nadesłane zgłoszenia. Z uwagi na ograniczoną liczbę spotkań w roku szkolnym 2016/2017 niestety nie mogliśmy zapewnić udziału w zajęciach wszystkim, którzy zadeklarowali chęć uczestnictwa w lekcjach i przesłali formularze zgłoszeniowe do rejestracji.

Kolejną edycję zajęć planujemy wznowić wraz z początkiem nowego roku szkolnego 2017/2018.

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej www.metro.waw.pl, gdzie od września w zakładce DLA PASAŻERÓW - ZAJĘCIA EDUKACYJNE można będzie znaleźć nowy terminarz wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zapisów na kolejną edycję zajęć.

Więcej...

Otwarcie czasowego Punktu Informacyjnego

Już w najbliższy poniedziałek 30 stycznia zapraszamy mieszkańców Woli do punktu informacyjnego otwieranego przy placu budowy stacji Metro Płocka. Pawilon znajduje się pomiędzy ul. Ludwiki i Wolską, będzie czynny w godzinach 11.00-19.00 i będzie miał charakter czasowy – do momentu otwarcia docelowego punktu informacyjnego. Na miejscu będzie można zapytać o sprawy związane z technologią budowy, organizacją ruchu, czy monitoringiem budynków i środowiska naturalnego.

Czasowy Punkt Informacyjny plakat

Więcej...

Konkurs „3+STP Mory”

W dniu 25.01.2017 r. obradował Sąd Konkursowy (przewodniczącą Sądu konkursowego jest p. dyr. Marlena Happach, architekt m.st. Warszawy), który dopuścił do składania prac konkursowych 5 firm (z 7 oferentów).

Zaproszenia do składania prac w Konkursie na wykonanie Koncepcji Architektoniczno-Budowlanej trzeciego etapu realizacji odcinka zachodniego II linii metra wraz ze Stacją Techniczno - Postojową (STP) Mory w Warszawie zostały wysłane do:

 • Konsorcjum AMC Andrzej M. Chołdzyński i Biuro Projektów  „Metroprojekt”,
 • Konsorcjum pod przewodnictwem Schuessler Plan Inżynierzy,
 • Ove Arup & Partners International Limited,
 • ILF Consulting Engineers Polska,
 • Systra SA.

Termin składania projektów koncepcyjnych upływa 4 maja 2017 r.

 W ocenie Prac Konkursowych przyjętych zostało 7 kryteriów:

 • cena (30%);
 • walory konstrukcyjno-technologiczne (5%);
 • walory eksploatacyjne (15%);
 • minimalizacja oddziaływania obiektów metra na środowisko w czasie eksploatacji (10%);
 • rozwiązania architektoniczne (20%);
 • powiązania stacji metra z innymi środkami komunikacji publicznej (10%);
 • program i rozwiązania technologiczne STP (10%).

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 50 tys. zł, a także zaproszony zostanie do negocjacji w trybie zamówienia „z wolnej ręki” w postępowaniu o udzielenie zamówienia na opracowanie projektów budowlanych oraz postępowaniu Zarządu Transportu Miejskiego o udzielenie zamówienia na opracowanie „Koncepcji Architektoniczno-Budowlanej  Węzłów Przesiadkowych”.

Więcej...

„W świecie metra” zajęcia edukacyjne dla dzieci

Jakie były początki metra na świecie? Jak wyglądały pierwsze pociągi? Jaka jest historia metra w Warszawie? Z jaką prędkością poruszają się pociągi? Ile stacji ma warszawskie metro? Do czego służy żółty telefon i po co jest żółta linia na peronie?

Na te i wiele innych pytań postaramy się odpowiedzieć podczas bezpłatnych zajęć edukacyjnych „W świecie metra”, które przygotowaliśmy z myślą o dzieciach w wieku wczesnoszkolnym (klasy I – IV). Już niebawem, bo 27 stycznia w piątek rozpoczynamy pierwsze zajęcia. Do końca roku szkolnego zaplanowaliśmy 10 spotkań. Lekcje edukacyjne odbywać się będą w piątki, dwa razy w miesiącu z uwzględnieniem przerw podczas ferii świątecznych i zimowych. Zapraszamy zainteresowanych nauczycieli i wychowawców do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną. Więcej informacji (PDF, 11MB)

Zgłoszenia klas na zajęcia prosimy kierować na adres: edukacja@metro.waw.pl

Uwaga: Liczba miejsc na zajęciach jest ograniczona. O uczestnictwie danej grupy decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Więcej...

Nie przechodź obojętnie. Zareaguj!

Nie przechodź obojętnie. Zareaguj!

Więcej...

Prace przygotowawcze w rejonie stacji Płocka

Informujemy, że 9 stycznia br. Wykonawca budowy odcinka zachodniego II linii metra – firma Gülermak, zamierza rozpocząć prace przygotowawcze w rejonie planowanej stacji C08 Płocka.

Wykonawca planuje wygrodzenie terenu po zachodniej stronie ul. Płockiej, montaż kontenerowego zaplecza budowy wraz z wykonaniem niezbędnych przyłączy instalacji. Po wschodniej stronie ul. Płockiej zostaną wygrodzone tereny zielone, prowadzone będzie zabezpieczanie drzew na czas budowy oraz wycinka zieleni kolidującej z budową. Wzdłuż ulicy rozpoczną się prace wstępne, przygotowujące do wykonania przekładek instalacji kolidujących z korpusem stacji.

Zaplanowane prace nie będą powodowały utrudnień w ruchu samochodowym i pieszym.

Główne prace budowlane rozpoczną się po zatwierdzeniu organizacji ruchu.

Spotkanie z mieszkańcami, podobnie jak to miało miejsce w przypadku stacji Księcia Janusza i Młynów, odbędzie się przed wdrożeniem tymczasowej organizacji ruchu.

Więcej...

Wpłynęły wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie

W dniu 21 grudnia br. o godzinie 12.00 minął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie na wykonanie Koncepcji Architektoniczno-Budowlanej trzeciego etapu realizacji odcinka zachodniego drugiej linii metra wraz ze Stacją Techniczno-Postojową (STP) Mory w Warszawie.

Do Metra Warszawskiego Sp. z o.o. wpłynęło 7 ofert.

Wśród uczestników, którzy złożyli wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, znajdują się firmy polskie - znane już z wykonanych projektów metra, ale także biura z Danii, Francji, Wielkiej Brytanii.

Złożone zostały następujące wnioski:

 

Nazwa (firma) Uczestnika Konkursu

Adres Uczestnika Konkursu

 

Konsorcjum firm:

FUNKCJONA Architekci Sp. p. 

Muñoz i Partnerzy (Lider) 

B720 Arquitectura S.L.

CAF Turnkey & Engineering S.L.

 

ul. Kredytowa 1a lok. 2, 00-056 Warszawa

C/ Calvet 55, bajos, 08021, Barcelona, Hiszpania

Parque Tecnológico y Científico de Bizkaia Edif. 205, 48170 Zamudio, Bizkaia, Hiszpania

SYSTRA S.A.

72-76 rue Henry Farman, 75015 Paryż, Francja

Adres do korespondencji:

Systra S.A. Odział w Polsce

ul. Świętego Antoniego 2/4 brama B, 50-073 Wrocław

3

 

Konsorcjum firm:

Schuessler – Plan Inżynierzy Sp. z o.o. (Lider)

Schüßler – Plan Ingenieurgesellschaft mbH

RYSY Architekci Rafał Sieraczyński 

00-807 Warszawa,  Aleje Jerozolimskie 96

St.-Franziskus Straße 148, 40470 Düsseldorf, Niemcy

05-500 Mysiadło, ul. Topolowa 2 lok. 91 

4

Gottlieb Paludan Architects

Orientkaj 4, 2150 Nordhavn, Kopenhaga, Dania

 

Ove Arup & Partners International Limited

Oddział w Polsce:

Ove Arup & Partners International Limited 
Sp. z o.o. Oddział w Polsce

 

13 Fitzroy Street, London W1T 4BQ, Wielka Brytania

Oddział w Polsce (Adres do Korespondencji):

00-189 Warszawa, ul. Inflancka 4

6 

ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. 

02-823 Warszawa, ul. Osmańska 12

7

 

Konsorcjum firm:

AMC Andrzej M. Chołdzyński Sp. z o.o.

AMC Andrzej M. Chołdzyński Sp. z o.o. – spółka komandytowa

Biuro Projektów  „Metroprojekt” Sp. z o.o.

 

00-498 Warszawa, ul. Książęca 4

(adres pełnomocnika do korespondencji)

20-576 Lublin, ul. Bursztynowa 8 lok. 19

02-142 Warszawa, ul. Solińska 19B 

 

Nadesłane wnioski zostaną sprawdzone pod kątem zgodności z wymaganiami, a następnie wysłane zostaną zaproszenia do oferentów spełniających kryteria konkursu. Termin złożenia Prac Konkursowych to nie mniej niż 90 dni od daty zaproszenia do złożenia Pracy Konkursowej.

W ocenie Prac Konkursowych przyjętych zostało 7 kryteriów:

cena (30%);

walory konstrukcyjno-technologiczne (5%);

walory eksploatacyjne (15%);

minimalizacja oddziaływania obiektów metra na środowisko w czasie eksploatacji (10%);

rozwiązania architektoniczne (20%);

powiązania stacji metra z innymi środkami komunikacji publicznej (10%);

program i rozwiązania technologiczne STP (10%).

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 50 tys. zł, a także zaproszony zostanie do negocjacji w trybie zamówienia „z wolnej ręki” w postępowaniu o udzielenie zamówienia na opracowanie projektów budowlanych oraz postępowaniu Zarządu Transportu Miejskiego o udzielenie zamówienia na opracowanie „Koncepcji Architektoniczno-Budowlanej  Węzłów Przesiadkowych”.

 

Więcej...

Budowa metra na Woli – zmiany w organizacji ruchu

W związku z rozbudową II linii metra w kierunku zachodnim w dniu 25 listopada w godzinach wieczornych częściowo zostanie zamknięta ul. Górczewska. Swoje trasy zmieni wiele linii autobusowych, a mieszkańcy rejonu ul. Górczewskiej będą musieli liczyć się z utrudnieniami.

Budowa metra na Woli więcej informacji

Szczegółowe zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej

Więcej...

Podpisanie Aktu Erekcyjnego

W dniu 15 listopada 2016r. na Targówku odbyła się uroczystość podpisania Aktu Erekcyjnego oraz wmurowania kamienia węgielnego w strop budowanej stacji C18 Trocka. Podpisanie Aktu Erekcyjnego miało miejsce w Punkcie Informacyjnym budowy II linii metra na odcinku wschodnim - północnym, zlokalizowanym na skrzyżowaniu ulic Pratulińskiej i Handlowej. W uroczystości udział wzięli min. przedstawiciele Urzędu m.st. Warszawy, przedstawiciele Metra Warszawskiego, Wykonawcy oraz innych instytucji zaangażowanych w realizację inwestycji.

Więcej...

Informacja dotycząca projektowanej stacji C21

W związku z pojawiającymi się informacjami, sugerującymi planowanie i w przyszłości zbudowanie za stacją BRÓDNO (M2), hali o wymiarach 600 m na 60 m (C21, linia M2) Metro Warszawskie stwierdza, że:

Nie planuje się i nigdy nie planowano zbudowania za stacją końcową BRÓDNO C21 dodatkowego obiektu kubaturowego o wymiarach 600 m na 60 m, mieszczącego 11 torów przeglądowych.

Więcej...