Metro Warszawskie na Dniach Ursynowa

W sobotę 8 czerwca br. Metro Warszawskie Sp. z o.o. wzięło po raz kolejny udział w pikniku zorganizowanym na terenie Parku im. Romana Kozłowskiego położonym na terenie Dzielnicy Ursynów. Podczas imprezy nie zabrakło atrakcji zarówno dla najmłodszych jak również dorosłych warszawiaków .

Na stoisku Metra Warszawskiego można było uzyskać aktualne informacje dotyczące bieżącej działalności metra, jak również o prowadzonych inwestycjach rozbudowy II linii. Na najmłodszych czekała maskotka krecik oraz szereg konkursów, w których wygrać można było min. gadżety z logo Spółki.

Wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko bardzo dziękujemy!

Więcej...

Zmiany w rejonie budowanej stacji „Kondratowicza”

Wakacje na budowie stacji „Kondratowicza” II linii metra będą bardzo intensywne. Wykonawca chce wykorzystać ten czas na budowę przejścia podziemnego od przyszłej stacji do planowanych przystanków tramwajowych na ul. św. Wincentego. Konieczne jest czasowe wyłączenie z ruchu fragmentu ulicy.

Więcej...

Dzień Dziecka na Bemowie z Metrem Warszawskim

W dniu 2 czerwca br. Metro Warszawskie uczestniczyło w pikniku rodzinnym przygotowanym z okazji Dnia Dziecka, zorganizowanym w ramach obchodów „Dni Bemowa 2019” w Parku Górczewska. Podczas imprezy nie zabrakło atrakcji zarówno dla najmłodszych warszawiaków jak i dla całych rodzin. W przygotowanej strefie dla dzieci czekały min. bezpłatne warsztaty, koncerty i przedstawienia teatralne. Nie zabrakło również atrakcji przygotowanych przez Spółkę Metro Warszawskie – malowanek i konkursów dla najmłodszych, w których wygrać można było min. gadżety z logo Spółki.

Dla uczestników wydarzenia przygotowane zostało stoisko promocyjno – informacyjne Metra Warszawskiego Sp. z o.o., na którym można było uzyskać szczegółowe informacje na temat rozbudowy II linii metra w Warszawie oraz współfinansowania tej inwestycji ze środków Unii Europejskiej. Dla zainteresowanych inwestycją przygotowane zostały materiały informacyjne, mapki, wizualizacje, broszury i foldery poświęcone II i III etapowi rozbudowy linii M2 w Warszawie.

 Wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko informacyjne serdecznie dziękujemy.

Więcej...

Dzień Integracji w metrze! Przyjdź i poznaj zasady zachowania wobec osób z niepełnosprawnościami

W najbliższą środę, 5 czerwca, już po raz piąty w warszawskim metrze odbędzie się akcja „Dzień Integracji w metrze”, organizowana przez Fundację Integracja i Metro Warszawskie. Celem akcji jest dostarczenie pasażerom rzetelnej wiedzy na temat niepełnosprawności, wsparcie informacyjne osób z niepełnosprawnością, a także zwrócenie uwagi na ich sytuację w Polsce.

„Dzień Integracji w metrze” to cykliczna akcja, podczas której pracownicy Integracji rozdają pasażerom warszawskiego metra poradnik „Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością”. Publikacja w prostej, komiksowej formie przedstawia właściwe zachowania w kontaktach z osobami z niepełnosprawnością – jak pomagać, ale też czego nie robić, aby ustrzec się komunikacyjnych wpadek i niezręczności.

W tym roku pracowników Integracji będzie można spotkać
5 czerwca w godzinach 8-11 na stacji Nowy Świat-Uniwersytet
oraz Ratusz Arsenał między 15 a 17.

Więcej...

Początek prac nad III linią metra

Inwestor – Miasto Stołeczne Warszawa ogłosiło dwa przetargi:

Przetarg 1: Wykonanie Studium Technicznego III linii metra wraz ze Stacją Techniczno – Postojową Kozia Górka w Warszawie - Etap I – PRAGA

Opracowanie studium technicznego dla III linii metra udzieli odpowiedzi na pytania dotyczące przebiegu i lokalizacji stacji III linii metra na odcinku od stacji C14 „Stadion Narodowy” do projektowanej stacji E6 „Gocław”, wraz ze Stacją Techniczno-Postojową Kozia Górka. Dostarczy również informacji o założeniach lokalizacyjnych, technicznych, własnościowych i szacunkowych kosztach inwestycji. Dzięki temu możliwe będzie podjęcie kolejnych prac przygotowawczych tj. wykonanie badań geologicznych, opracowanie studium wykonalności, wykonanie projektów koncepcyjnych oraz projektów budowlanych.

Do szczegółowej analizy w ramach studium technicznego wskazano:

  • Wariant I - przebieg na odcinku: stacja C14 „Stadion Narodowy” – stacja E6 „Gocław”, wraz ze Stacją Techniczno-Postojową Kozia Górka – zgodnie z wytycznymi zawartymi w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy (SUiKZP);
  • Wariant II - przebieg na odcinku: stacja C14 „Stadion Narodowy” – stacja E5 „Gocław”, wraz ze Stacją Techniczno-Postojową Kozia Górka – zgodnie z koncepcją prezentowaną przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego;
  • Wariant III - przebieg na odcinku: stacja C14 „Stadion Narodowy” – stacja Gocław, wraz ze Stacją Techniczno-Postojową Kozia Górka – zgodnie z koncepcją zaproponowaną przez autorów opracowania.

Analiza porównawcza wariantów przebiegu III linii metra musi zostać wykonana z uwzględnieniem: kryteriów funkcjonalno-przewozowych w tym wielkości przewozów, integracji różnych podsystemów transportowych), przestrzennych (kolizje z zagospodarowaniem), środowiskowych (oddziaływanie na środowisko i warunki zamieszkania), a także ekonomicznych.

Oferty w tym postępowaniu można składać do 25 czerwca. Kryterium ich oceny będą: 58% cena, 18% doświadczenie koordynatora, 12% doświadczenie analityka ruchu, 6% doświadczenie planisty/urbanisty i 6% doświadczenie projektanta w branży konstrukcyjno-budowlanej.

Przetarg 2: Wykonanie dokumentacji przedprojektowej oraz projektów budowlanych dla stacji A12 (Zadanie 1) oraz A16 (Zadanie 2) I linii metra w Warszawie wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury towarzyszącej

W ramach postępowania, podzielonego na dwa niezależne zadania, projektanci będą musieli wykonać prace przedprojektowe oraz przygotować projekt budowlany dla dwóch stacji A12 Plac Konstytucji i A16 Muranów na I linii metra, wraz z zaprojektowaniem niezbędnej rozbudowy lub przebudowy infrastruktury towarzyszącej. Wszystkie dokumenty muszą być przygotowane w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę.

Wykonawca powinien przyjąć rozwiązania projektowe minimalizujące wpływ budowy nowych stacji na eksploatowaną linię i otoczenie. Zgodnie z założeniami dla projektantów, w czasie pracy, możliwe powinno być utrzymanie możliwości prowadzenia przejazdów eksploatacyjnych na linii M1 oraz dążenie do utrzymania przejezdności dla komunikacji zbiorowej i indywidualnej w czasie robót na powierzchni. Dokumentacja musi być przygotowana w taki sposób, by umożliwić zakończenie inwestycji do 2026 roku.

Dzięki powstaniu stacji Plac Konstytucji i Muranów wyraźnie poprawiłaby się funkcjonalność i dostępność komunikacji miejskiej w ścisłym centrum stolicy, a odległość między stacjami zmniejszyłaby się z około półtora kilometra do ok. 700 metrów. Co ważne, według wstępnych założeń, uruchomienie dodatkowych przystanków nie wpłynęłoby na częstotliwość kursowania pociągów na I linii metra.

Budowa dwóch stacji – Plac Konstytucji i Muranów – jest wskazana w aktualnym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy (SUiKZP).

Na przygotowanie i uzyskanie pozwolenia na budowę Metro Warszawskie przewiduje 24 miesiące od daty podpisania umowy. Natomiast przewidziany kontraktem nadzór autorski skończy się w chwili odbioru końcowego robót budowlanych, ale nie później niż do końca 2026 roku.

Oferty w tym postępowaniu można składać do 24 czerwca.

 

 

Więcej...

Metro Warszawskie na Pikniku Europejskim

Metro Warszawskie uczestniczyło w „Pikniku Europejskim”, przygotowanym z okazji 15-tej rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Wydarzenie to, organizowane przez Miasto Stołeczne Warszawa, odbyło się 19 maja br. w parku im. Stefana Wiecheckiego „Wiecha”.

Dodatkową atrakcją dla naszych Pasażerów była możliwość zwiedzania trzech nowo wybudowanych stacji metra odcinka wschodniego-północnego linii M2. W niedzielę od godz. 11:00 do godziny 15:00 bez ograniczeń każdy mógł zwiedzić teren stacji metra Szwedzka, Targówek Mieszkaniowy, Trocka.

Na warszawiaków, którzy uczestniczyli w pikniku czekały również liczne atrakcje, występy wokalne i taneczne artystów z państw Unii Europejskiej, a w strefie kulinarnej można było posmakować potraw narodowych. Nie zabrakło również atrakcji dla najmłodszych – warsztatów plastycznych, zabaw i konkursów, w których wygrać można było min. gadżety związane ze Spółką Metro Warszawskie.

Na stoisku Metra można było uzyskać szczegółowe informacje na temat rozbudowy II linii metra w Warszawie. Dla zainteresowanych inwestycją przygotowane zostały materiały informacyjne, broszury i foldery na temat pierwszego etapu (projekt 3+3) i drugiego etapu (projekt 2+3) rozbudowy II linii metra na odcinku zachodnim oraz wschodnim-północnym.

Wszystkim, którzy odwiedzili nasze stacje oraz stoisko podczas wydarzenia serdecznie dziękujemy.

Więcej...

DZIEŃ OTWARTY NA STACJI C07 MŁYNÓW

W sobotę, 11 maja bieżącego roku, mieszkańcy Warszawy mieli okazję przekonać się jak wygląda budowa metra na Woli, a dokładnie budowa stacji Młynów C07.

Stację można było zwiedzać od godziny 11.00 do 15.00. Zwiedzający zeszli na poziom -1, czyli na antresolę, a następnie na peron przyszłej stacji. Podczas wycieczki zobaczyli między innymi „energetyczne serce” wolskiego odcinka M2 – pomieszczenia 200. To tam są transformatory oraz urządzenia odpowiadające za zasilanie tego fragmentu podziemnej kolei.

Jak zwykle, podczas takich wydarzeń, pracownicy Metra Warszawskiego na bieżąco udzielali informacji dotyczących aktualnie prowadzanej budowy odcinka zachodniego oraz wschodniego – północnego (projekt 3+3) oraz rozpoczętej inwestycji drugiego etapu rozbudowy linii M2 – projekt 2+3.

Na stoisku Spółki, dla zainteresowanych inwestycjami przygotowane zostały materiały informacyjne, ulotki i foldery. Zaprezentowaliśmy również mapy i wizualizacje budowanych odcinków (projekt 3+3 i 2+3). Najmłodszym zaoferowaliśmy gry i zabawy związane z metrem, w których można było wygrać gadżety związane ze Spółką.

 

Wszystkim, którzy nas odwiedzili serdecznie dziękujemy!

 

Więcej...

Budowa skończona. Metro pojedzie do Trockiej!

Wykonawca przekazał do stołecznego ratusza dokumentację niezbędną do wykonania odbiorów i uruchomienia M2 od stacji Szwedzka, przez Targówek Mieszkaniowy do stacji Trocka.

Na dzień przed kontraktowym terminem zakończyła się budowa 3,12 km trasy oraz trzech stacji metra: Szwedzka, Targówek Mieszkaniowy i Trocka. W środę, 8 maja, w dziennikach budowy stacji C17 i wentylatorni szlakowej V18 pojawiły się wpisy: „Potwierdzam zakończenie prac zgodnie z pozwoleniem (…). Potwierdzam gotowość do odbioru końcowego”. Dziś, 10 maja, przed południem podobne wpisy pojawiły się w dziennikach budowy tuneli szlakowych (D16, D17, D18), wentylatorni (V16 i V17) i pozostałych dwóch stacji (C16 Szwedzka i C18 Trocka).

Więcej...

Budowa metra na Bemowie – pierwsze objazdy

Przed nami pierwsze zmiany w układzie drogowym i komunikacji miejskiej spowodowane budową stacji „Ulrychów” i „Powstańców Śląskich”. Ograniczenia i objazdy będą wprowadzane etapami tak, by ruch w rejonie placów budów odbywał się jak najsprawniej.

Więcej...

Zapraszamy na dzień otwarty na stacji Młynów

Budowa wolskiego odcinka II linii metra jest coraz bardziej zaawansowana. Już wkrótce warszawiacy zobaczą, jak w ciągu kilku miesięcy zmieniła się przyszła stacja Młynów. W sobotę, 11 maja, w godz. 11.00-15.00 zapraszamy na dzień otwarty.

Stacja Młynów, powstaje pod ul. Górczewska między wiaduktem linii kolejowej. Zwiedzający zejdą po gotowych i obłożonych kamiennymi płytami schodach na poziom -1, a następnie na peron przyszłej stacji. Tam zobaczą m.in. pierwsze wykończone ściany zatorowe, ułożone torowisko oraz niemal gotowy sufit. Dodatkowo goście zajrzą do „energetycznego serca” wolskiego odcinka M2 – pomieszczenia 200. To tam są transformatory oraz urządzenia odpowiadające za zasilanie tego fragmentu podziemnej kolei.

Zasady uczestnictwa w dniu otwartym
Stację Młynów będzie można zobaczyć w sobotę, 11 maja, od godz. 11.00 do 15.00. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest przyniesienie wydrukowanego i podpisanego regulaminu wydarzenia, który można znaleźć TUTAJ (plik PDF, 142 KB)

Wejście na teren stacji będzie od strony ul. Syreny. Zwiedzający będą się poruszać w zorganizowanych grupach. Ze względu na etap budowy, nie było możliwe przygotowanie trasy dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, poruszających się na wózkach oraz dzieci wymagających przewożenia w wózkach.

Zwiedzający nie mogą być pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Wymagany jest odpowiedni strój:

  • kryte obuwie na twardej podeszwie;
  • długie spodnie;
  • kask ochronny oraz kamizelka odblaskowa (uczestnicy otrzymają na placu budowy).

Wykonawca ma prawo odmówić wstępu na budowę osobom, których zachowanie wskazuje na stan po spożyciu alkoholu lub środków odurzających, a strój nie jest zgodny z wymaganiami. Może też odmówić zwiedzającemu dalszej wycieczki po placu budowy, jeżeli kierowane przez niego prośby zostaną przez zwiedzającego zignorowane. Wszystkie ograniczenia są tylko i wyłącznie dla bezpieczeństwa zwiedzających.

Więcej...