Metro Warszawskie ponownie nagrodzone

pliki/aktualnosci/2011/metroawards2011_2.jpgUprzejmie informujemy, że Metro Warszawskie otrzymało nagrodę podczas dorocznej międzynarodowej konferencji MetroRail 2011, która odbyła się w Mediolanie w dniach 14 – 17 marca br.
Konferencja MetroRail to okazja, aby porównać się z innymi operatorami metra na świecie, a także uczyć się jak tworzyć zaawansowany technologicznie, nowoczesny, ekonomiczny i bezpieczny system podziemnej kolejki. To także okazja do spotkań i wymiany doświadczeń dla ponad 300 delegatów - operatorów metra, a także czołowych dostawców technologii, przedstawicieli samorządów terytorialnych, analityków i ekspertów z całego świata.
W tegorocznej edycji konkursu Metro Warszawskie Sp. z o.o. zgłosiło swoje uczestnictwo w jednej kategorii: Najlepiej udoskonalane metro.

Więcej...

Dodatkowe informacje dotyczące oznakowania dotykowego

Uzupełniając informację o ogłoszonym przetargu na wykonanie oznakowania ostrzegawczego na stacjach metra, przedstawiamy kilka dodatkowych szczegółów:

W dniu 10 marca 2011 o godzinie 12.33 Ministerstwo Infrastruktury zamieściło na swojej stronie informację, że projekt Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle metra i ich usytuowanie, został skierowany do notyfikacji w Komisji Europejskiej.

W związku z tym 10 marca o godzinie 15, ogłosiliśmy przetarg na wykonanie i montaż wizualnych i dotykowych znaków ostrzegawczych na wszystkich peronach i schodach I linii metra.

Rozporządzenie określa wzór elementu oznakowania dotykowego oraz układ rozmieszczenia znaków ostrzegawczych. Poniżej przedstawiamy przyjęte rozwiązania:

Własne normy krajowe opracowały również: Francja – 1989, norma oznakowania we NFP 98-351,1989; Wielka Brytania - 1991; Włochy - 1997; Austria – 1997 norma oznakowania V2102; Niemcy - 2000, norma oznakowania DIN 32984; Szwecja – 2004 - badania i opracowanie normy

 

Więcej...

Ogłoszenie przetargu na wykonanie i montaż wizualnych i dotykowych znaków ostrzegawczych na wszystkich peronach i schodach I linii metra

W dniu dzisiejszym ogłosiliśmy przetarg na wykonanie i montaż wizualnych i dotykowych znaków ostrzegawczych na wszystkich peronach i schodach I linii metra. Ogłoszenie przetargu było możliwe dzięki zakończeniu krajowego etapu prac nad Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle metra i ich usytuowanie. Właśnie 10 marca 2011 Ministerstwo Infrastruktury przekazało projekt do notyfikacji do Komisji Unii Europejskiej.

Więcej...

Metro Warszawskie Sp. z o.o. wspiera projekty edukacyjne

Spółka Metro Warszawskie zainicjowała projekt cyklu wykładów, których tematem będzie budowa II linii metra. Przedsięwzięcie realizowane wspólnie z Politechniką Warszawską oraz Uniwersytetem Dzieci pozwoli przybliżyć zagadnienia związane z rozpoczętą budową odcinka centralnego II linii metra, w tym nowoczesnych metod i technologii, które zostaną zastosowane podczas budowy

Projekt rozpoczyna się w marcu wykładami w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wykłady odbywać się od godziny 16.15 do godziny 18.00 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej, Plac Politechniki 1, sala 219, II piętro. Wykładowcami będą pracownicy naukowi Wydziału Inżynierii Lądowej PW.

Więcej...

Podpisanie umowy na dostawę 35 pociągów

Dziś w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, w obecności Pani Prezydent m. st. Warszawy Hanny Gronkiewicz – Waltz, Wiceprezydenta Pana Andrzeja Jakubiaka Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Metro Warszawskie oraz Wiceprezydenta Pana Jacka Wojciechowicza, odbyło się uroczyste podpisanie umowy na dostawę 35 pojazdów sześciowagonowych metra, pomiędzy Metrem Warszawskim a konsorcjum firm Siemens i Newag. Umowę ze strony Metra Warszawskiego Sp. z o.o. podpisali Członek Zarządu Pani Dorota Popińska oraz Członek Zarządu Pan Grzegorz Ledzion. Ze strony Siemens AG: Hans-Jörg Grundmann, Prezes Branży Mobilit Siemens AG, Peter Baudrexl, Prezes Zarządu Siemens Sp. z o.o. oraz Zbigniew Konieczek Prezes Zarządu Newag SA.

Więcej...

Podziękowania od Jurka Owsiaka za wsparcie XIX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

pliki/aktualnosci/2011/WOSP 2011-1.jpgMetro Warszawskie Sp. z o.o. otrzymało podziękowania od Jurka Owsiaka za wsparcie kolejnego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Z wielką radością przyjmujemy podziękowania i zapewniamy, że grać z Orkiestrą będziemy „do końca świata i jeden dzień dłużej”. Jesteśmy dumni, że możemy wspierać tak wyjątkową i szczytną akcję.

Więcej...

Wyniki kontroli uprzedniej UZP w przetargu na zakup taboru

W dniu 24 stycznia 2011 otrzymaliśmy wynik kontroli uprzedniej przeprowadzonej przez Urząd Zamówień Publicznych w postępowaniu na "Dostawę 35 pojazdów sześciowagonowych metra". Zamieszczamy pełną treść Informacji

Więcej...

Wygrana licytacja dla WOŚP i Domu Dziecka

Z przyjemnością informujemy o wygranej przez Metro Warszawskie Sp. z o.o. Aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nr 428056 dotyczącej przekazania płytek ceramicznych o wartości 20 000 złotych z oferty Grupy Paradyż wraz z projektem na potrzeby remontu łazienek.
Wygraną na aukcji ceramikę przekażemy dla Domu Dziecka nr 15 im. Ks. J.P. Baudouina mieszczącego się przy ul. Nowogrodzkiej 75 w Warszawie.

Więcej...

Informacja prasowa o stanie spraw w związku z wypadkiem Pana Filipa Zagończyka

W związku z informacją PAP o wniesieniu pozwu w sprawie wypadku Pana Filipa Zagończyka, Metro Warszawskie Sp. z o.o. informuje:

1. W dniu 18 marca 2009 roku Prokuratura Rejonowa w Warszawie Śródmieście Północ podjęła decyzję o umorzeniu śledztwa w sprawie wypadku mającego miejsce w dniu 17 września 2008 roku.

W konkluzji uzasadnienia stwierdzono: „W świetle powyższych rozważań, a w szczególności zgromadzonego materiału dowodowego należy podnieść, że zachowanie maszynisty i dyżurnej nie wypełniło znamion występków z art. 177 § 2 kk i z art. 160 § 3 kk, jak również innych czynów zabronionych stypizowanych w kodeksie karnym. Prowadzone postępowanie wykazało, iż wymienione powyżej osoby w dniu 17.09.2009r. powierzone im obowiązki służbowe wykonywały w sposób zgodny z ustalonymi procedurami.

Zebrany w przedmiotowej sprawie materiał dowodowy nie dał również podstaw w świetle j/w poniesionych argumentów do przedstawienia zarzutów Zarządowi Metra Warszawskiego.” (pełny tekst Postanowienia Prokuratury w załączeniu)

2. Postanowienie Prokuratury zostało potwierdzone prawomocnym orzeczeniem Sądu Rejonowego II Wydział Karny w dniu 1 lipca 2009 roku, w którym Sąd w całości odrzucił zażalenie wniesione przez Pełnomocników Poszkodowanego.

3. Metro Warszawskie Sp. z o.o. posiada Polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej nr 07/I/906/PO/6/2008 wystawioną w dniu 31 stycznia 2008 roku przez Państwowy Zakład Ubezpieczeń SA, ważną w okresie od 1 lutego 2008 roku do 31 stycznia 2009 roku, w której jako rodzaj działalności objęty ochroną ubezpieczeniową został określony: „przewóz osób, posiadanie i użytkowanie stacji Metra i pozostałych nieruchomości”.

4. W dniu 23 października 2009 PZU SA zawiadomił Pana Filipa Zagończyka o wysokości uznanych roszczeń w kwocie 700 000 zł., która to kwota została pomniejszona o kwotę 105 000 zł. z tytułu „przyczynienia się poszkodowanego do szkody”. W związku z tym wysokość przyznanego odszkodowania wynosi 595 000 zł.(pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) – kwota ta została wypłacona (zawiadomienie o przyznaniu odszkodowania PZU w załączeniu).

5. Oprócz powyższego odszkodowania Panu Filipowi Zagończykowi dotychczas wypłacono kwotę 16 379, 50 zł. (szesnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć zł. 50 gr.) tytułem renty (pismo w załączeniu).

6. Ponadto PZU SA przyznał Panu Filipowi Zagończykowi i wypłaca na początku każdego kwartału (od czwartego kwartału 2010 roku), rentę z tytułu zwiększonych potrzeb w wysokości 6 919 zł. (sześć tysięcy dziewięćset dziewiętnaście zł.), to jest 20 757 zł (dwadzieścia tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem zł.) kwartalnie (pismo w załączeniu).

7. Do dnia 14 stycznia 2011 do Metra Warszawskiego Sp. z o.o. nie wpłynął pozew, o którym wspomina informacja PAP

  Rzecznik Prasowy
  Krzysztof Malawko

  Więcej...

  Metro Warszawskie wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy

  pliki/aktualnosci/2011/logo_wosp.jpgPrzed nami XIX już Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który stratuje w najbliższą niedzielę. Do tej szczytnej akcji pomocy dzieciom przyłączyło się Metro Warszawskie Sp. z o.o. Jak co roku Metro wspólnie z operatorami reklamy udostępnia sieć nośników reklamowych na terenie stacji oraz w wagonach.

  Więcej...