Informacja dotycząca kosztów budowy metra

W związku z toczącą się dyskusją na temat kosztów budowy metra w załączonym pliku przedstawiamy materiał dotyczący tego zagadnienia.
Koszty budowy metra (PDF, 1MB)

Więcej...

Imiona dla praskich TBM-ów

Informujemy, że w dniu dzisiejszym Generalny Wykonawca centralnego odcinka II linii metra nadał imiona: Elżbieta i Krystyna tarczom TBM, drążącym tunele metra od strony Pragi w kierunku Powiśla.

Imię Krystyna nadane zostało tarczy określanej dotychczas symbolem „Wisła II”. Imię to pojawiło się w Polsce w XII wieku.  Nosiły je m.in. królowe, pojawiało się w literaturze pięknej, imię to nosiły bohaterki II wojny światowej: Wańkowiczówna (łączniczka i sanitariuszka), Krystyna Krahelska (poetka, żołnierz, sanitariuszka. Jej postać zaklęta została w pomnik warszawskiej Syreny dłuta rzeźbiarki Ludwiki Nitschowej, stojący na Wybrzeżu Kościuszkowskim).

Imię Elżbieta nadane zostało tarczy określanej dotychczas symbolem „Wisła I”. Jest to imię żony kierownika robót tunelowych centralnego odcinka II linii metra, inż. Marco Barbanti, który zaproponował takie imię na jej cześć.  

Więcej...

Zmiana rozkładu jazdy pociągów metra

Metro Warszawskie Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że od dnia 11 lutego 2013 r. obowiązywać będzie w metrze nowy rozkład jazdy pociągów, ze szczegółami którego można zapoznać się TUTAJ

Więcej...

Informacja na temat wpływu budowy odcinka centralnego II linii metra na budynki położone przy ul. Targowej

W związku z toczącą się dyskusją dotyczącą wpływu budowy odcinka centralnego II linii metra na budynki przy ul. Targowej, położone wzdłuż trasy budowy, Metro Warszawskie Sp. z o.o. informuje że:

Dla rejonu budowanej stacji C15 (Dworzec Wileński) oraz wzdłuż trasy budowy przyszłych tuneli dochodzących do tej stacji, zamontowanych jest 917 urządzeń monitoringu.

Odczyty z tych urządzeń są na bieżąco przesyłane do centrum monitorowania i w przypadku wystąpienia zagrożeń istnieje możliwość natychmiastowej reakcji (np. wstrzymania prac);

W przypadku każdego zgłoszenia, generalny wykonawca przeprowadza ekspertyzę wyjaśniającą i wykonuje naprawę uszkodzeń, wynikających z prowadzonych prac przy budowie.

Budowa stacji C15 (Dworzec Wileński) rozpoczęła się 15 sierpnia 2012 roku.

Poniżej przedstawiamy opis stanu technicznego budynków z kart katalogowych budynków wraz z dokumentacją fotograficzną, opracowanych w 2007 oraz 2010 rokuprzez Instytut Techniki Budowlanej:

Targowa_84 Targowa_65 Targowa_15 Targowa_63 Targowa_84(2) Targowa_67

Targowa 15

Stan budynku w 2007 roku według karty katalogowej: niezadowalający (4 w 5 stopniowej skali ITB).

Zamontowano 73 urządzenia pomiaru.

Targowa 63

Stan budynku w 2010 roku według karty katalogowej: niezadowalający (4 w 5 stopniowej skali ITB).

Zamontowano 9 urządzeń pomiaru.

Targowa 65

Stan budynku w 2010 roku według karty katalogowej: dobry (0 w 5 stopniowej skali ITB). Budynek w trakcie budowy, w fazie wykończenia.

Zamontowano 4 urządzenia pomiaru.

Targowa 67

Stan budynku w 2010 roku według karty katalogowej: niezadowalający (4 w 5 stopniowej skali ITB).

Zamontowano 11 urządzeń pomiaru.

Targowa 69/71

Stan budynku w 2010 roku według karty katalogowej: dobry (1 w 5 stopniowej skali ITB).

Zamontowano 11 urządzeń pomiaru.

Targowa 70

Stan budynku w 2010 roku według karty katalogowej: niezadowalający (4 w 5 stopniowej skali ITB).

Zamontowano 24 urządzenia pomiaru

Targowa 72  CH Wileńska

Stan budynku w 2007 roku według karty katalogowej: bardzo dobry (0 w 5 stopniowej skali ITB). Budynek wzniesiony w 2003 roku.

Zamontowano 39 urządzeń pomiaru.

Targowa 83

Stan budynku w 2010 roku według karty katalogowej: dobry (2 w 5 stopniowej skali ITB).

Zamontowano 8 urządzeń pomiaru.

Targowa 84

Stan budynku w 2010 roku według karty katalogowej: dość dobry (3 w 5 stopniowej skali ITB).

Zamontowano 6 urządzeń pomiaru.

Stan budynków zobrazowany został również na zdjęciach: TUTAJ

Więcej...

Informacja na temat wpływu budowy odcinka centralnego II linii metra na budynki położone wzdłuż trasy budowy

W związku z toczącą się dyskusją dotyczącą wpływu budowy odcinka centralnego II linii metra na budynki położone wzdłuż trasy budowy, Metro Warszawskie Sp. z o.o. informuje o aktualnym stanie prac w odniesieniu do posesji Targowa 67 i Targowa 70.

Targowa 67

Zamontowano 8 urządzeń pomiaru (reperów) i w bezpośrednim sąsiedztwie 3 folie Optikal-Target.

Stan budynku w roku 2010 według karty katalogowej: niezadowalający (4 w 5 stopniowej skali ITB).

W styczniu 2013 roku wykonano ekspertyzę stanu budynku.

W celu wykonania doraźnych prac zabezpieczających, Generalny Wykonawca AGP Metro Polska zaangażował firmę Mostostal Zabrze.

Doraźne prace zabezpieczające zostały zakończone w dniu dzisiejszym (I faza).

Do kolejnych prac przystąpiła firma ZRB.

Targowa 70

Zamontowano 24 urządzenia pomiaru (repery).

Stan budynku w roku 2010 według karty katalogowej: niezadowalający (4 w 5 stopniowej skali ITB).

W styczniu 2013 roku wykonano ekspertyzę stanu budynku.

Generalny Wykonawca jest w trakcie podpisywania umowy z wykonawcą doraźnych prac zabezpieczających.

Przewidywane rozpoczęcie prac nastąpi w przyszłym tygodniu.

Więcej...

Kursowanie metra w okresie ferii zimowych

Metro Warszawskie Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w okresie ferii zimowych od dnia 26 stycznia 2013 r. do 10 lutego 2013 r. metro kursować będzie według zmienionego rozkładu jazdy, z którym można zapoznać się TUTAJ.

Więcej...

Informacja na temat wpływu budowy odcinka centralnego II linii metra na otoczenie

W związku z toczącą się dyskusją na temat wpływu budowy stacji C15 (Dworzec Wileński) odcinka centralnego II linii metra na otoczenie, Metro Warszawskie informuje, że

Decyzją nr III OT/18/2013 z dnia 18 stycznia 2013 roku Powiatowy Inspektor nadzoru Budowlanego nakazał „usunięcie nieprawidłowości dotyczącej stanu technicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Targowej 67 w Warszawie”.  Prace te ma wykonać Wspólnota Mieszkańców Targowa 67. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. (decyzja znajduje się tu-->)

Przed rozpoczęciem prac, w 2010 roku, Instytut Techniki Budowlanej wykonał szczegółową inwentaryzację budynku. W Karcie Katalogowej (załączamy fragment ze zdjęciami, ) budynku Instytut Techniki Budowlanej stwierdził, że:
„Ogólny stan techniczny budynku niezadowalający.
W piwnicy lewej oficyny (od strony budynku Targowa 65) zinwentaryzowane pęknięcia ścian i stropów o szerokości rozwarcia do 3-4mm, co wymagać będzie szczególnej obserwacji.
Na elewacji frontowej niewielkie rysy. Na ścianach od podwórza rysy i pęknięcia ścian międzyokiennych, liczne ubytki tynków. Uszkodzenia stropów nad klatkami schodowymi – spękania i zacieki.
Zgodnie z instrukcją ITB budynek należy zakwalifikować do 4-tej skali uszkodzeń -„stan niezadowalający”. (fragment Karty Katalogowej ze zdjęciami znajduje się tu-->)

Niezależnie od powyższego, AGP Metro Polska wykona na swój koszt naprawę uszkodzeń wynikających z prowadzonych prac przy budowie stacji C15 Dworzec Wileński. W tym celu AGP zawarło umowę z firmą Mostostal Zabrze.

W związku z niewydaniem przez Wspólnotę Mieszkaniową Targowa 67 zgody na wejście na teren posesji, nie ma możliwości rozpoczęcia prac naprawczych.

Więcej...

Informacja Metra Warszawskiego dotycząca budynków położonych przy budowie II linii

W związku z toczącą się dyskusją dotyczącą wpływu budowy odcinka centralnego II linii metra na otoczenie, w szczególności na budynki położone wzdłuż trasy budowy, Metro Warszawskie Sp. z o.o. informuje, że:

  • - wzdłuż terenu budowy zainstalowano łącznie 5000 urządzeń monitorujących drgania budynków;
  • - są one zainstalowane na 186 budynkach;
  • - odczyty z urządzeń są na bieżąco przesyłane do centrum monitorowania i w przypadku wystąpienia zagrożeń istnieje możliwość natychmiastowej reakcji (np. wstrzymania prac);
  • - wszystkie budynki położone wzdłuż terenu budowy mają założoną dokumentację (tzw. Karty Katalogowe - budynku) opisujące stan budynku sprzed rozpoczęcia robót;
  • - zgodnie z kontraktem Wykonawca jest ubezpieczony i ma obowiązek naprawienia ewentualnych szkód wynikłych z prowadzonych prac.

Odnosząc się bezpośrednio do sprawy budynku Targowa 70:

Prace koło budynku rozpoczęły się w sierpniu 2012 roku.

Na budynku rozmieszczonych zostało początkowo 14 urządzeń monitorujących (reperów). Po informacjach od mieszkańców dodatkowo zamontowano 10 urządzeń. (mapka rozmieszczenia urządzeń, jpg 310KB)

Karta Katalogowa budynku została opracowana w 2007 roku.

Opinię na temat stanu technicznego budynku przygotował Instytut Techniki Budowlanej. Stwierdzono w niej, że:

4.1. Uszkodzenia elementów murowych i betonowych.

[…]

Uszkodzenia zewnętrzne:

Na wszystkich blokach występują pęknięcia ścian, gzymsów i cokołów oraz ubytki tynków, ubytki materiałowe w płytach balkonowych z korozją belek stalowych oraz pęknięcia sklepienia nad przejazdem bramowym, zarysowania tympanonów oraz pęknięcia w bramie wjazdowej. […]

Uszkodzenia wewnętrzne:

Podłużne pęknięcia sklepień nad klatką schodową, zacieki w stropie nad klatką pęknięcia ściany pod spocznikiem schodów.

4.2. STAN MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH

Klasyfikacja jakościowa materiałów i objawy uszkodzeń elementów: pęknięcia gzymsów i cokołów, niektóre rysy przechodzą przez całą grubość ściany. Budynki B i C szczególnie uległy uszkodzeniu podczas rozpoczętej budowy metra w 1953r. (a następnie zaniechanej). W latach sześćdziesiątych wykonano naprawę przez wzmocnienie ścian fundamentowych piwnic i wbudowanie wieńców.

Uszkodzenia budynku określono jako poważne (4 stopień w skali 5-stopnoiwej ITB lub średnie – 3 stopień).

Do Katalogu dołączono zdjęcia z roku 2007, które zamieszczamy w pliku PDF (870KB).

Wykonawca zlecił wykonanie analizy przyczyn spękań na ścianach budynku. Jej wyniki zostaną podane do publicznej wiadomości.

Więcej...

Warszawiacy oglądali nowy pociąg metra

pliki/aktualnosci/2013/Inspiro/InspiroSTP51.jpgW sobotę 12 stycznia 2013 roku na Stacji Techniczno-Postojowej Kabaty odbyła się prezentacja nowego, supernowoczesnego pociągu metra Inspiro. To pierwszy z 35 nowych składów metra, które zaczną wozić pasażerów I i II linią metra. Pojazdy Inspiro, zaprojektowane i wykonane specjalnie dla Warszawy, spełniają najwyższe standardy i wymagania Unii Europejskiej pod względem bezpieczeństwa, ochrony środowiska oraz dostępności dla wszystkich grup pasażerów.
Uroczystego odsłonięcia pociągu dokonała Prezydent m.st. Warszawy Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Więcej...

Nowa fotorelacja w Dzienniku Budowy

W Dzienniku Budowy zamieściliśmy fotorelację z opuszczania Tarcz TBM Wisła I i Wisła II do szybu startowego przy Dworcu Wileńskim.

Zapraszamy do oglądania!

Więcej...