20/12/2005

Wczoraj Rada Nadzorcza Metra Warszawskiego przyjęła rezygnację Pana Krzysztofa Celińskiego z funkcji prezesa zarządu spółki. Piastował on tę funkcję przez trzy lata, a obecnie objął stanowisko prezesa zarządu PKP PLK. Do czasu wyboru nowej osoby na to stanowisko zarząd będzie funkcjonował w składzie dwuosobowym.

Wróć