30/12/2005

Złożone oferty:

  1. JSC Metrowagonmash Cena podana w ofercie: 9 331 420 USD = 30 993 378,39 zł netto
  2. Kolmex S.A. Oferta złożona została po terminie

Oferta podlega obecnie ocenie zgodności z wymaganiami stawianymi wykonawcom w dokumentacji przetargowej.

Zamawiający przeznaczał na wykonanie zamówienia kwotę 32 786 885 zł netto.

Termin realizacji zamówienia wynosić będzie 15 miesięcy od daty podpisania umowy ze zwycięzcą przetargu. Pierwsze wagony powinny dotrzeć do zamawiającego na przełomie trzeciego i czwartego kwartału 2006 roku.

Wróć