29/10/2015

W czwartek 29 października 2015 roku Zarząd Metra Warszawskiego Sp. z o.o., działając na podstawie umowy na zastępstwo inwestycyjne zawartej z Miastem st. Warszawa, zatwierdził protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę odcinka centralnego II linii metra oraz dokonał zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty.

Rozbudowa obejmuje realizację odcinka zachodniego od szlaku za stacją C9 Rondo Daszyńskiego do torów odstawczych za stacją C6 Księcia Janusza oraz realizację odcinka wschodniego-północnego od szlaku za stacją C15 Dworzec Wileński do torów odstawczych za stacją C18 Targówek II. Łączna długość dwóch realizowanych odcinków to ok. 6 km.

Na realizację I Zadania zgłoszonych zostało 5 ofert.

Najniższa oferta wyniosła1.147.999.590,00 zł (brutto), najdroższa – 1.800.373.734,18 zł.

Na wykonanie tego zadania Inwestor – Miasto Stołeczne Warszawa – przeznaczył kwotę 1.684.804.749,57 zł brutto.

Na realizację II Zadania wpłynęły 4 oferty.

Najniższa oferta wyniosła 1.066.741.483,79 zł (brutto), najdroższa – 1.833.069.000,00 zł.

Na wykonanie tego zadania Inwestor przeznaczył kwotę1.489.952.904,75 zł brutto.

Łączna kwota przeznaczona przez Inwestora na realizację tego przedsięwzięcia to 3.174.757.654,32 zł. brutto na oba zadania.

Po wcześniejszym zweryfikowaniu ofert pod względem formalnym i merytorycznym, Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty:

 • w zakresie zadania nr 1 na realizację odcinka zachodniego – od szlaku za stacją C9 „Rondo Daszyńskiego” do torów odstawczych za stacją C6:

          Gülermak Ağir Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.,
          Konya Devletyolu, 23.Km, no 111 Gölbaşi - Ankara

 • w zakresie zadania nr 2 na realizację odcinka wschodniego-północnego – od szlaku za stacją C15 „Dworzec Wileński” do torów odstawczych za stacją C18:

          Astaldi S.p.A., 00156 Rzym, Via G.V. Bona 65

 

WYKAZ WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ Z ZESTAWIENIEM PUNKTACJI PRZYZNANEJ OFERTOM NIEPODLEGAJĄCYM ODRZUCENIU

Zamawiający, w trakcie postępowania przeprowadził badanie złożonych ofert i ocenę ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj.:

1)     Cena za wykonanie Przedmiotu zamówienia (C): 90 %

2)     Okres rękojmi (O):   10 %


Zadanie nr 1

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena (C)

Okres rękojmi (O)

Suma punktów

1.

Konsorcjum: Inżynieria Rzeszów – ZUE

 1. Inżynieria Rzeszów S.A., 35 – 082 Rzeszów, ul. Podkarpacka 59A
 2. ZUE S.A. 30 – 048 Kraków, ul. Kazimierza Czapińskiego 3

Wykonawca wykluczony, oferta odrzucona

3.

 1. Torpol S.A., 61 – 052 Poznań, ul. Mogileńska 10 G – Lider
 2. Publiczna Spółka Akcyjna „KYJIWMETROBUD”, 01601 Kijów,
  ul. Prorizna 8
 3. Tines Engineering Sp. z o.o., 30 – 212 Kraków,
  ul. Królowej Jadwigi 192

81,01

10

91,01

6.

DOĞUŞ İnşaat ve TİCARET A.Ş Rüzgarlibahçe Mah. Cumhuriyet Cad. No:2 34810 Kavacik Beykoz/İSTANBUL

68,26

0

68,26

7.

Metrostav Polska S.A., 00-992 Warszawa, ul. Jagiellońska  88

57,39

10

67,39

9.

Gülermak Ağir Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş., Konya Devletyolu, 23.Km,
no 111 Gölbaşi - Ankara

90,00

10

100,00

 

Zadanie nr 2

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena (C)

Okres rękojmi (O)

Suma punktów

2.

Konsorcjum

 1. Budimex S.A., 01 – 040 Warszawa, ul. Stawki 40 – Lider
 2. Ferrovial Agroman S.A., calle Ribera del Loira, numero 42, Campo de las Naciones, 28042 Madryt, Hiszpania – Partner

52,37

10

62,37

4.

Konsorcjum:

 1. Vianini Lavori S.p.A., 00195 Rzym, Via Montello 10 – Lider
 2. Grandi Lavori Fincosit S.p.A., 00139 Rzym, Piazza F.De Lucia 60/65
 3. Impresa Construzioni Giuseppe Maltauro S.p.A., 36100 Vicenza, Viale dell’Industria 42
 4. Mota – Engil Central Europe S.A. 30 – 415 Kraków, ul. Wadowicka 8W

86,94

10

96,94

5.

Astaldi S.p.A., 00156 Rzym, Via G.V. Bona 65

90,00

10

100,00

8.

Konsorcjum:

 1. ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A. Avenida de Europa 18 Parque Empresarial la Moraleja, 28108 Alcobendas, Madryt , Hiszpania
 2. Mostostal Warszawa S.A. ul. Konstruktorska 11A, 02-673 Warszawa

75,36

10

85,36

 

 

Wróć