02/02/2011

Dziś w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, w obecności Pani Prezydent m. st. Warszawy Hanny Gronkiewicz – Waltz, Wiceprezydenta Pana Andrzeja Jakubiaka Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Metro Warszawskie oraz Wiceprezydenta Pana Jacka Wojciechowicza, odbyło się uroczyste podpisanie umowy na dostawę 35 pojazdów sześciowagonowych metra, pomiędzy Metrem Warszawskim a konsorcjum firm Siemens i Newag. Umowę ze strony Metra Warszawskiego Sp. z o.o. podpisali Członek Zarządu Pani Dorota Popińska oraz Członek Zarządu Pan Grzegorz Ledzion. Ze strony Siemens AG: Hans-Jörg Grundmann, Prezes Branży Mobilit Siemens AG, Peter Baudrexl, Prezes Zarządu Siemens Sp. z o.o. oraz Zbigniew Konieczek Prezes Zarządu Newag SA.

1 maja 2010 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na dostawę 35 pojazdów sześciowagonowych metra.

W trakcie przygotowań do ogłoszenia przetargu Metro Warszawskie Sp. z o.o. dokonało przeglądu światowych rozwiązań technologicznych w zakresie pojazdów metra, odbyło serię spotkań z czołowymi producentami taboru, współorganizowało seminarium „Jaki tabor dla metra warszawskiego?”. Skorzystano również z usług firm doradczych i poddano analizie przetargi na tabor za ostatnie 5 lat.

W wyniku tych analiz została przygotowana specyfikacja techniczna i dokumentacja przetargu.

W postępowaniu wzięło udział trzech oferentów. Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum firm:
Siemens Sp z o.o. Lider Konsorcjum, ul. Żupnicza, 11 03-821 Warszawa;
Siemens Aktiengesellschaft Osterreich Członek Konsorcjum Siemensstraße 92, A-1210 Wiedeń;
Newag SA Członek Konsorcjum ul. Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz
Cena zaproponowana przez Konsorcjum wyniosła 1.069.594.093,01 zł (netto).
Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:
•    cena (50%),
•    zużycie energii elektrycznej (20%),
•    system utrzymania pojazdu (20%),
•    ekologia (8%),
•    wydłużenie gwarancji na pojazd powyżej 30 miesięcy (2%).

W dniu 25 stycznia 2011 roku Metro Warszawskie otrzymało wyniki kontroli uprzedniej przeprowadzonej przez Urząd Zamówień Publicznych. W przeprowadzonym przez Metro Warszawskie przetargu nie wykryto żadnego błędu.

Pierwsza dostawa wagonów przewidziana jest w IV kwartale 2012 r., a ostatnia dostawa w IV kwartale 2013.

Składy będą mogły poruszać się zarówno po pierwszej, jak i drugiej linii metra.
 
Przetarg finansowany jest ze środków  Metra Warszawskiego, uzyskanych dzięki wieloletniej umowie wykonawczej z m.st. Warszawa, o świadczeniu usług przewozowych środkami komunikacji zbiorowej – pociągami metra w latach 2009-2027.

Metro Warszawskie wspólnie z miastem stołecznym Warszawa, stara się o dofinansowanie zakupu ze środków Unii Europejskiej w części dotyczącej składów przeznaczonych do obsługi II linii metra.



Wróć