23/01/2006

Wybudowanie stacji metra Plac Konstytucji i Muranów radykalnie poprawi dostępność komunikacji zbiorowej w centrum miasta. Pasażer znajdujący się między śródmiejskimi stacjami metra, będzie miał do jednej z nich mniej niż 400 metrów. Ich uruchomienie nie pociągnie za sobą zmiany częstotliwości kursowania pociągów.

Stacje Metra Pl. Konstytucji, zlokalizowana będzie na ulicy Marszałkowskiej, między ulicą Wilczą, a Placem Konstytucji. Stacja Muranów znajdować się będzie na ulicy Andersa pomiędzy ulicami Anielewicza, a Dubois.
Ich uruchomienie spowoduje, więc objęcie obsługą komunikacyjną metra mieszkańców m.in. ulic Poznańskiej, Kruczej, Hożej, Wspólnej (w przypadku stacji Pl. Konstytucji) oraz m.in. ulic Nowolipki, Pawiej, Dzielnej, Zamenhoffa, Stawki, Bonifraterskiej (stacja Muranów). Po ich wybudowaniu pasażer, znajdujący się pomiędzy stacjami metra w śródmieściu, będzie miał nie więcej niż 400 metrów do najbliższego wejścia jednej ze stacji. Według ekspertów w dziedzinie komunikacji zbiorowej, taka odległość (poniżej 500 metrów) zapewnia, że pasażer będzie skłonny skorzystać z metra kosztem alternatywnych środków transportu.
Co ważne uruchomienie tych stacji nie zmniejszy częstotliwości kursowania pociągów na pierwszej linii metra.

Rysunek ilustrujący odległości pomiędzy stacjami metra obecnie, oraz po otwarciu dwóch dodatkowych przystanków znajduje się TUTAJ.

Wróć