2006-12-29 23:34

Dzisiaj rano Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał pozwolenie na użytkowanie stacji metra Marymont. W związku z tym, decyzją Prezydenta m.st. Warszawy, stacja została włączona do ruchu pasażerskiego dzisiaj o godzinie 15.

Prace budowlane na stacji Marymont rozpoczęły się 9 kwietnia 2005 roku i trwały do 21 listopada 2006 roku, kiedy to generalny wykonawca stacji Marymont - firma Warbud S.A., zgłosił gotowość do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Stało się to na kilka tygodni przed terminem zaplanowanym w harmonogramie (ustalonym na 15 grudnia). Do 13 grudnia 2006 roku trwały odbiory techniczne stacji przez służby Metra Warszawskiego, następnie obiekt został zgłoszony do odbiorów służbom państwowym. Po wydaniu pozytywnych opinii przez Inspekcję Ochrony Środowiska, Państwową Inspekcję Sanitarną, Państwową Inspekcję Pracy i Państwową Straż Pożarną; Metro Warszawskie wystąpiło, 18 grudnia, do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wnioskiem o wydanie pozwolenia na użytkowanie.

Wróć