09/05/2016

Galeria „pociąg do sztuki” i Metro Warszawskie serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w kolejnej edycji  konkursu.

Mazowiecki Miesiąc Integracji to konkurs plastyczny skierowany do organizacji pozarządowych oraz instytucji i placówek zajmujących się realizacją warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych. Celem Konkursu jest popularyzacja szeroko rozumianej idei integracji poprzez promowanie i nagradzanie twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych. Tematykę prac nadsyłanych na konkurs, techniki i sposób przygotowania prac określa regulamin.

Nagrody w konkursie:

nagroda główna dla organizacji zgłaszającej prace na konkurs, I miejsce – 4000 zł nagroda dla najlepszych artystów – dyplom, nagrody rzeczowe oraz wystawa w galerii „pociąg do sztuki” (wartość jednej nagrody rzeczowej to 200 zł – przewidziana pula nagród rzeczowych  -  4 nagrody o łącznej wartości 800 zł)  wyróżnienia – wystawa w galeriach „pociąg do sztuki” (wartość jednego wyróżnienia rzeczowego to 100zł – przewidziana pula wyróżnień rzeczowych to 4 wyróżnienia o łącznej wartości 400 zł )

Zapraszamy do nadsyłania prac konkursowych do 30 września 2016 roku

Plakat Mazowiecki Miesiąc Integracji (288,KB PDF)

Adres korespondencyjny: „Organizator Konkursu Mazowiecki Miesiąc Integracji” Jowita Kiepas 05-410 Józefów ul. Spacerowa 45a/8

Szczegółowych informacji o konkursie udziela organizator konkursu Jowita Kiepas 
660 999 
028 (jowita_kiepas@poczta.onet.pljowita.kiepas@gmail.com jowita@planetakreatywna.pl)

Wróć