08/09/2005

W spotkaniu wzięli udział członkowie prezydium ITA pochodzący z kilkunastu krajów, przedstawiciele producentów TBM (tarcz przeznaczonych do drążenia tuneli) z firm: HERRENKNECHT (Niemcy), LOVAT (Kanada) i japońskiej firmy STA oraz ponad dwieście osób ze środowisk naukowych i inżynierskich zajmujących się budownictwem tunelowym.
Seminarium służyło wymianie poglądów i doświadczeń w zakresie budowy metra w różnych warunkach geologiczno-technicznych. Spotkanie to stało się także forum dyskusji na temat nowoczesnych metod drążenia tuneli, między innymi w kontekście planów rozbudowy metra w Warszawie, głównie przygotowywanej obecnie budowy II linii metra.

Wróć