27/10/2014

Po raz pierwszy w historii w jednym miejscu spotkają się wszyscy polscy przedstawiciele Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Publicznego (UITP) żeby rozmawiać o przestrzeni miejskiej w kontekście transportu publicznego, a w szczególności metra.

Gościem honorowym seminarium będzie Prezydent Miasta st. Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Waltz.

W wydarzeniu wezmą udział wyjątkowi goście. Swoją obecnością seminarium zaszczyci Sekretarz Generalny UITP Alain Flausch.

Seminarium „Metro zmienia Warszawę” to spotkanie ekspertów z dziedziny transportu publicznego, środowisk naukowych i podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w świadczenie usług transportowych, ze studentami, aktywistami miejskimi i osobami zainteresowanymi przestrzenią miasta w kontekście transportu publicznego. Przy okazji zakończenia jednej z największych inwestycji transportowych w Europie, jaką była budowa centralnego odcinka II linii metra wraz z zakupem nowoczesnych pociągów, pojawiła się możliwość dyskusji również na temat roli miasta w tym procesie, jego potrzeb i zmian funkcjonalnych w jego architekturze. Seminarium ma za zadanie pokazać metro w przestrzeni miejskiej z punktu widzenia różnych środowisk i perspektywy.

Budowa centralnego odcinka II linii metra to przedsięwzięcie wpływające nie tylko na rozwój transportu publicznego w Warszawie, ale przede wszystkim rewolucja cywilizacyjna i transformacja dla całego miasta.

O pozytywnych konsekwencjach tej inwestycji dla bezpieczeństwa, nowych miejscach pracy, zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń i rozwoju miasta opowie Prezydent Miasta St. Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Podejście naukowe i obserwacje badawcze zaprezentuje Rektor Politechniki Warszawskiej, prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, a doświadczeniem w kwestiach budowlanych dzielić się będzie Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, prof. dr hab. inż. Henryk Zobel. Niezwykle istotne wydaje się zestawienie wiedzy naukowej i technicznej z funkcjonowaniem metra w rzeczywistej przestrzeni. O zagadnieniach eksploatacji taboru, rozwiązań i problemów infrastrukturalnych oraz czynniku ludzkim, mówić będzie Przewodniczący Rady Naukowo-Technicznej przy Metrze Warszawskim Sp. z o.o., prof. dr hab. inż. Andrzej Chudzikiewicz.

Nie zabraknie również głosu, poświęconego architekturze miasta, która pozostaje bardzo istotnym elementem przy okazji odtwarzania ulic po budowie metra i zagospodarowania nowych obiektów metra w istniejącej przestrzeni. Jak projektować tę przestrzeń, z jakimi problemami należy się zmierzyć i jakie są aktualne wyzwania architektoniczne dla transportu publicznego w dużych miastach przedstawi Kierownik Zakładu Projektowania i Teorii Architektury, Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, prof. dr hab. arch. Ewa Kuryłowiczoraz mgr. inż. arch. Marcin Goncikowski z zakładu projektowania i teorii architektury Politechniki Warszawskiej.

Moderatorami i obserwatorami wystąpień będą Prodziekan ds. Nauki Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska oraz Jerzy Lejk, Prezes Zarządu Metra Warszawskiego.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Publicznego (UITP) zrzesza ponad 3400 podmiotów z 92 krajów, w tym przedstawicieli transportu publicznego, władz regionalnych, naukowców, dziennikarzy oraz podmioty gospodarcze związane z transportem. UITP działa jako platforma współpracy oraz wymiany know-how pomiędzy członkami zrzeszonymi w jej strukturach. Zajmuje się wszystkimi formami transportu publicznego takimi jak metro, autobusy, kolej, kolej regionalna i podmiejska oraz transport wodny.

Wróć