31/10/2003

Przetarg na stację Marymont...

Informacje

31.10.2003

W Biuletynie Zamówień Publicznych nr 162 został publicznie ogłoszony przetarg na budowę kolejnej stacji metra A-19 "Marymont" przy Hali Marymonckiej. Przetarg ma charakter dwustopniowy. Kryteria oceny stanowić będą proporcjonalnie:

  • cena (koszt) przedmiotu zamówienia - 90%,
  • ocena projektu wstępnego - technologia pracy stacji - 7%,
  • ocena projektu wstępnego - koncepcja architektoniczna - 3%

Wymagany czas realizacji inwestycji to 840 dni od daty podpisania umowy. Termin składania ofert upływa dnia 16.02.2004 o godz. 10:00. Pierwszego dnia do siedziby Metra zgłosiło się 4 chętnych do wzięcia udziału w przetargu, by odebrać specyfikację warunków zamówienia (cena specyfikacji: 719,93 zł).

Wróć