17/12/2010

W piątek, 17 grudnia 2010 roku, w Pałacu Ślubów na Placu Zamkowym 6  w Warszawie, o godzinie 11.00 została podpisana umowa o  wzajemnej współpracy pomiędzy Spółką Metro Warszawskie i Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie. Przedmiotem umowy jest popularyzacja sztuki, promocja studentów i absolwentów uczelni artystycznych oraz prezentacja ich prac w przestrzeni publicznej w ramach projektu artystycznego „Galeria A19”.

Funkcjonowanie „Galerii A19” spotkało się z uznaniem nie tylko ze strony samych artystów, ale również pasażerów i mediów. Podejmując działania mające na celu rozszerzenie formuły projektu oraz zwiększenie zasięgu adresatów i odbiorców galerii, Metro Warszawskie Sp. z o.o. nieodpłatnie udostępni Akademii Sztuk Pięknych powierzchnię do ekspozycji prac - ścianę „Galerii A19 ”o powierzchni ok. 123 m kw, o wymiarach 35,87 m szerokości i 3, 43 m wysokości, zlokalizowaną na antresoli stacji metra Marymont oraz przekaże Akademii sprawowanie opieki merytorycznej nad nową formą realizacji projektu. 
 
Na uroczystości podpisania umowy obecni byli między innymi Prezydent Warszawy Pani Hanna Gronkiewicz – Waltz, Prezes Zarządu Metra Warszawskiego Pan Jerzy Lejk, Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie Pan Profesor Ksawery Piwocki, Prorektor ASP w Warszawie Pan Profesor Paweł Nowak oraz Kierownik Pracowni Sztuki w Przestrzeni Publicznej przy Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie Pan Profesor Mirosław Duchowski.

Projekt  „Galeria A19” jest stałym elementem sztuki w metrze warszawskim. Powstał w 2007 roku jako program promocji kultury w przestrzeni wielkiego miasta, a jego pomysłodawcą był Pan Profesor Mirosław Duchowski – autor wystroju wnętrz stacji metra Marymont, W trakcie 3 lat istnienia projektu, w „Galerii A19” zaprezentowanych zostało 7 prac, które poprzez swoją estetykę, oryginalność i ekspresję nawiązywały do wnętrza stacji.

pliki/aktualnosci/2010/GaleriaA19/PodpisanieUmowyGaleriaA19-3.jpg

pliki/aktualnosci/2010/GaleriaA19/PodpisanieUmowyGaleriaA19-1.jpg

pliki/aktualnosci/2010/GaleriaA19/PodpisanieUmowyGaleriaA19-4.jpg

Wróć