01/02/2006

Dzięki zleceniu otrzymanemu od Zarządu Transportu Miejskiego, od dzisiaj, Metro Warszawskie uruchomiło w godzinach szczytu porannego i szczytu popołudniowego dodatkowy, 23 pociąg (22 w ruchu i 1 w rezerwie torowej). Pozwoli to przewieźć o około 1500 osób na godzinę więcej niż dotychczas. Daje to 10 000 miejsc więcej w ciągu każdego dnia.

Wróć