16/12/2014

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, w ramach projektu „Tu jest OK” przeprowadziła audyt I linii metra. Jego celem było sprawdzenie dostosowania metra jako miejsca użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Fundacja przyznała certyfikat „Tu jest OK” dla Metra Warszawskiego, jako w pełni dostosowanego i przyjaznego osobom niepełnosprawnym.

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych założona została przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. POPON to największa i najstarsza Organizacja zrzeszająca pracodawców osób niepełnosprawnych, reprezentująca interesy jej członków na terenie całego kraju od 1995 roku. Zapewniają doradztwo prawne, szkolenia, pośrednictwo pracy, pomagają zatrudniać osoby niepełnosprawne, obniżać koszty płacy. Nagradzają pracodawców odpowiedzialnych społecznie, wręczając statuetki LODOŁAMACZY.

Celem certyfikacji „Tu jest OK” jest promowanie miejsc przyjaznych osobom niepełnosprawnym – bez barier architektonicznych i gdzie personel jest przygotowany do obsługi klienta niepełnosprawnego. Projekt zakłada wysłanie członków fundacji do miejsca poddawanego certyfikacji i poddanie audytowi jego przestrzeni. Na 21 stacjach metra szczególną uwagę przykładano mi.in. do oznakowania metra, nadawanych komunikatów, umiejscowienia urządzeń (np. żółtego telefonu) i elementów bezpieczeństwa. Wnikliwie testowano też guzki przy krawędziach peronu i linie prowadzące, sprawdzano windy i wejścia do metra.

Wróć