2010-10-14 11:47

W dniu dzisiejszym 14.10.2010 r. rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę 35 pojazdów sześciowagonowych metra.

 

Najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, Konsorcjum firm:

Siemens Sp z o.o. Lider Konsorcjum, ul. Żupnicza 11 03-821 Warszawa;

Siemens Aktiengesellschaft Osterreich Członek Konsorcjum Siemensstraße 92, A-1210 Wiedeń;

Newag SA Członek Konsorcjum ul. Wyspiańskiego 3 33-300 Nowy Sącz,

za cenę: 1.069.594.093,01 zł (netto).

 

Kryteriami wyboru były:

  • cena (50%),

  • zużycie energii elektrycznej(20%),

  • system utrzymania pojazdu(20%),

  • ekologia(8%),

  • wydłużenie gwarancji na pojazd powyżej 30 miesięcy(2%).

 

Lp

Firma oraz adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium Cena wykonania Przedmiotu Zamówienia

Liczba punktów w kryterium Zużycie energii elektrycznej

Liczba punktów w kryterium System utrzymania pojazdu

Liczba punktów w kryterium Ekologia

Liczba punktów w kryterium Wydłużenie gwarancji na cały pojazd powyżej 30 miesięcy

Łączna liczba pkt

1

1. Siemens Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11,

03-821 Warszawa – Lider konsorcjum

2. Siemens Aktiengesellschaft Österreich, Siemensstraße 92

1210 A-1210 Wiedeń

3. Newag S.A., ul. Wyspiańskiego 3,

33-300 Nowy Sącz

50,00

20,00

20,00

8,00

2,00

100,00

2

Škoda Transportation a.s., Tylova 1/57,

301 28 Plzeň,

Republika Czeska – Lider konsorcjum

Zamknięta Spółka Akcyjna “WAGONMASZ”, Moskowsky pr.115, 196084 Sankt Petersburg, Federacja Rosyjska

48,23

12,00

17,57

4,00

2,00

83,80

3

Construcciones y Auxiliar de Ferrocariles S.A.

Sede central: c/ Padilla 17

28006 Madrid, España

-

-

-

-

-

-

 

Pełna treść zawiadomienia wraz z uzasadnieniem

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo zamówień publicznych, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia faksem, jednak nie wcześniej niż po zakończeniu przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych kontroli uprzedniej zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

 

Pierwsza dostawa wagonów przewidziana jest w IV kwartale 2012 r., a ostatnia dostawa w IV kwartale 2013.
Przewiduje się, że około 20 składów będzie obsługiwać odcinek centralny II linii, a pozostałe zostaną skierowane na I linię w związku z przewidywanym zwiększeniem częstotliwości kursowania.

Wróć