22/01/2013

W związku z toczącą się dyskusją na temat wpływu budowy stacji C15 (Dworzec Wileński) odcinka centralnego II linii metra na otoczenie, Metro Warszawskie informuje, że

Decyzją nr III OT/18/2013 z dnia 18 stycznia 2013 roku Powiatowy Inspektor nadzoru Budowlanego nakazał „usunięcie nieprawidłowości dotyczącej stanu technicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Targowej 67 w Warszawie”.  Prace te ma wykonać Wspólnota Mieszkańców Targowa 67. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. (decyzja znajduje się tu-->)

Przed rozpoczęciem prac, w 2010 roku, Instytut Techniki Budowlanej wykonał szczegółową inwentaryzację budynku. W Karcie Katalogowej (załączamy fragment ze zdjęciami, ) budynku Instytut Techniki Budowlanej stwierdził, że:
„Ogólny stan techniczny budynku niezadowalający.
W piwnicy lewej oficyny (od strony budynku Targowa 65) zinwentaryzowane pęknięcia ścian i stropów o szerokości rozwarcia do 3-4mm, co wymagać będzie szczególnej obserwacji.
Na elewacji frontowej niewielkie rysy. Na ścianach od podwórza rysy i pęknięcia ścian międzyokiennych, liczne ubytki tynków. Uszkodzenia stropów nad klatkami schodowymi – spękania i zacieki.
Zgodnie z instrukcją ITB budynek należy zakwalifikować do 4-tej skali uszkodzeń -„stan niezadowalający”. (fragment Karty Katalogowej ze zdjęciami znajduje się tu-->)

Niezależnie od powyższego, AGP Metro Polska wykona na swój koszt naprawę uszkodzeń wynikających z prowadzonych prac przy budowie stacji C15 Dworzec Wileński. W tym celu AGP zawarło umowę z firmą Mostostal Zabrze.

W związku z niewydaniem przez Wspólnotę Mieszkaniową Targowa 67 zgody na wejście na teren posesji, nie ma możliwości rozpoczęcia prac naprawczych.

Wróć