12/12/2012

W dniu 12 grudnia 2012 zakończona została realizacja dwóch ścian odcinających łącznik północny stacji Powiśle, stanowiących uszczelnienie hydrauliczne obszaru pomiędzy dwoma korpusami: korpusu wschodniego z korpusem zachodnim (o których była mowa w punkcie 2 informacji z dnia 05.12.2012). Według decyzji Nr 1628/2012 Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z dnia 19.10.2012 – termin realizacji prac został wyznaczony na 15.12.2012 r.

Aktualnie trwają prace zalecone przez Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego Decyzją nr 1777/2012, polegające na wzmocnieniu warstw gruntu znajdujących się pomiędzy (nad) przyszłym łącznikiem korpusów stacji (wschodniego i zachodniego) a spodem wypełnienia pustki powstałej w wyniku osunięcia się gruntu w czasie awarii w dniu 14 sierpnia 2012 r.

Wróć