05/12/2012

W związku z toczącą się dyskusją dotyczącą sytuacji w tunelu Wisłostrady prezentujemy poniżej stan spraw:

Niezwłocznie po wystąpieniu awarii przeprowadzone zostały ekspertyzy i wybrana metoda zabezpieczenia tunelu Wisłostrady. Prace zasadnicze przy wtłaczaniu specjalnej mieszanki w pustkę pod tunelem Wisłostrady rozpoczęły się 12 września.

Decyzją Nr 1628/2012 z dnia 19.10.2012 , wydaną przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego, nałożono obowiązek wykonania prac zabezpieczających:

1. wzmocnienie warstw gruntu znajdującego się w przestrzeni nad łącznikiem północnym stanowiącym połączenie korpusu wschodniego stacji z korpusem zachodnim, a poniżej wykonanego już wypełnienia, poprzez iniekcję niskociśnieniową zaprawy cementowo-bentonitowej – Termin realizacji (wg decyzji) 15.12.2012 – prace wykonano

2. zrealizowanie dwóch ścian odcinających ten łącznik, stanowiących uszczelnienie hydrauliczne obszaru pomiędzy dwoma korpusami stacji metr, poprzez wysokociśnieniową iniekcję jednokierunkową zaczynu cementowego – Termin realizacji (wg decyzji) 15.12.2012 – prace w toku

Decyzją nr 2315/2012 z dnia 23.11.2012, wydaną przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego, nałożono obowiązek przedłożenia oceny technicznej tunelu Wisłostrady. Ocena ta winna określać przydatność do dalszego, bezpiecznego użytkowania tego obiektu oraz zawierać przewidziane do wykonania (w określonych terminach) poszczególne roboty budowlane (bądź poszczególne badania i sprawdzenia), których realizacja może umożliwić przystąpienie do ponownego użytkowania tunelu Wisłostrady – Termin wykonania (wg decyzji) 1 miesiąc od otrzymania, tj. 29.12.2012

 

Rzecznik Prasowy

Wróć