10/11/2016

W związku z pojawiającymi się informacjami sugerującymi planowanie i w przyszłości zbudowanie za stacją BRÓDNO (M2) hali o wymiarach 600 m na 60 m (C21, linia M2) Metro Warszawskie stwierdza, że:

Nie planuje się i nigdy nie planowano budowy za stacją końcową BRÓDNO C21 dodatkowego obiektu kubaturowego o wymiarach 600 m na 60 m, mieszczącego 11 torów przeglądowych.

Za stacją BRÓDNO będą wykonywane manewry zmiany kierunku jazdy pociągu. Dla wykonania tego manewru niezbędny jest układ torowy wraz z systemem rozjazdów. Za stacją BRÓDNO długość torów manewrowych, licząc od krawędzi peronu do kozła oporowego wyniesie ok. 270 m. Szerokość korytarza, w którym będzie ulokowany system torów i zwrotnic wyniesie ok. 20 m i będzie tylko o 8 m szerszy od peronu stacji. System torów i zwrotnic będzie tak zaprojektowany, aby w przyszłości można było przedłużyć M2 w kierunku zachodnim przy zachowaniu funkcji zawrotu. Dla wypełnienia wszystkich uwarunkowań technicznych i prawnych z zakresu bezpieczeństwa ruchu kolejowego dla metra, długość systemu rozjazdów i torów do zawrotu powinna wynosić minimum 227,4 m.  

Przewidywana szerokość korpusu stacji BRÓDNO w części pasażerskiej będzie wynosiła ok. 60 m. Szerokość tę determinują funkcje przewidziane do umieszczenia w tym obszarze oraz fakt, iż ze względu na uwarunkowania wynikające z istniejącej zabudowy na powierzchni terenu wokół stacji , komora rozjazdów dla stacji BRÓDNO została zlokalizowana przed stacją tj. od strony wschodniej. W strefie tej znajdą się: system przejść podziemnych, ciągi komunikacyjne dla pasażerów, peron pasażerski, strefa technologiczna oraz układ torowy tzw. torów szlakowych i odstawczych. Długość stacji z infrastrukturą dla pasażerów wyniesie ok. 250m.

Dla sprawnego prowadzenia ruchu pociągów, niezbędny jest w metrze system torów odstawczych. Rozwiązania takie funkcjonują już na obu liniach. Na M1 tory odstawcze znajdują się m.in. na stacji Wilanowska, Politechnika i Młociny. Ich długość wynosi od 204 - 406m. Na M2 tory odstawcze za stacją Rondo Daszyńskiego i Dworcem Wileńskim mają po około 265m.

We wrześniu podpisana została umowa z firmą ILF na wykonanie projektów budowlanych 3 ostatnich stacji odcinka wschodniego-północnego.

Na sesji Rady Warszawy w dniu 20 października 2016 Rada podjęła decyzję dotyczącą budowy kolejnego odcinka metra w kierunku na zachód wraz z budową Stacji Techniczno Postojowej Mory.

W związku z tą decyzją, rozpoczęto szczegółowe analizy procesu eksploatacji pociągów, jaki będzie realizowany na planowanych 7 torach odstawczych na stacji BRÓDNO. Analiza dotyczyć będzie weryfikacji założeń eksploatacji pociągów na całej M2 w stosunku do planów, w których nie przewidywano zbudowania STP Mory w tym samym czasie co stacji BRÓDNO. 

Wróć