28/08/2012

W dniu 20.08.2012 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru budowlanego wydał postanowienie Nr 1622/2012, postanawiając o wstrzymaniu prowadzenia podziemnych robót budowlanych, związanych z budową północnego łącznika części wschodniej stacji Powiśle (zlokalizowanej w rejonie Skweru Kahla - skrzyżowanie ul. Tamka i Wybrzeże Kościuszkowskie w Warszawie) z częścią zachodnią tej stacji oraz odnoszących się do budowy zachodniej części stacji, wykonywanych w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia - załączamy kopię postanowienia <<< Tutaj >>>

W związku z zaleceniem Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w dniu 22.08.2012 Metro Warszawskie zwróciło się do Państwowego Instytutu Geologicznego o sporządzenie aktualnej oceny warunków geotechnicznych - załączamy kopię pisma do Państwowego Instytutu Geologicznego <<< Tutaj >>>

 

Wróć