20/06/2013

Planowane prace przy połączeniu I i II linii metra, powodujące wyłączenie stacji:

Przebudowa układu torowego w rejonie stacji Centrum (tunel B14 I linii) - zakres:

 1. Demontaż dwóch istniejących rozjazdów.
 2. Demontaż części torowiska.
 3. Montaż dwóch rozjazdów i jednej zwrotnicy.
 4. Budowa układu torowego z trzecią szyną.
 5. Przebudowa układu odwodnieniowego.
 6. Przebudowa sieci kanalizacyjnej i oświetlenia.
 7. Zmiana geometrii peronu pasażerskiego oraz służbowego przy torze nr 1.
 8. Wykonanie systemów sterowania ruchem pociągów I i II linii.

Sposób połączenia - stan bez przebudowy:  konieczność trzykrotnego zawracania pociągu na I linii metra w celu wjazdu i wyjazdu na/z II linii, konieczność jazdy pociągów  w kierunku kolizyjnym co powoduje za każdym razem zatrzymanie ruchu  ruchu na I linii na  jej centralnym odcinku i tym samym przerwanie płynności ruchu.

Sposób połączenia – stan po przebudowie: bezkolizyjne przejazd pociągów  między I a II linią, w relacji płd-zach.  oraz zach.-płd,  z uniknięciem wielokrotnego zawracania i blokowania ruchu na I a tym samym utrzymanie płynności  ruchu.

POŁĄCZENIE DLA PASAŻERÓW POMIĘDZY I A II LINIĄ

Budowa łącznika pomiędzy st. Świętokrzyska (I linia) a st. Świętokrzyska (II linia)- zakres prac do wykonania:

 1. Przejście tunelowe pod wschodnim tunelem I linii, realizowane metodą górniczą, łączące wybudowaną między tunelami klatkę schodową z peronem stacji II linii.
 2. Budowa hali odpraw nowej stacji Świętokrzyska, usytuowanej nad tunelami I linii metra, wymagającej odkrycia tuneli I linii, w tym:
  1. Zdjęcie nadkładu nad peronami I linii metra;
  2. Wykonanie płyty dennej;
  3. Wykonanie ścian  i pionowych elementów konstrukcyjnych;
  4. Wykonanie stropu zewnętrznego.
 3. Wykonanie wyjść z hali odpraw pod ulicami Świętokrzyską i Marszałkowską.
 4. Wejście łączące wybudowaną między tunelami klatkę schodową z peronem stacji I linii A14 Świętokrzyska z przebiciem ściany szczelinowej i bezpośrednim wejściem na peron.

Uzyskany efekt: pasażerowie będą mogli przechodzić pomiędzy liniami bez wychodzenia na poziom terenu

Powyższe prace powodują konieczność wyłączenia ruchu na stacji Centrum i stacji Świętokrzyska na czas wakacji. Pociągi kursować będą na dwóch odcinkach (pętlach): Kabaty - Politechnika oraz Młociny - Ratusz Arsenal.

Informacje o komunikacji zastępczej: Zarząd Transportu Miejskiego.

Wróć